Bin3 NM_021328 57784 bridging integrator 3
Cndp1 NM_177450 338403   carnosine dipeptidase 1 (metallopeptidase M20 family)
0610006I08Rik NM_025791 66836 Mus musculus RIKEN cDNA 0610006I08 gene (0610006I08Rik), mRNA.
0610007A15Rik NM_026708 68385 RIKEN cDNA 0610007A15 gene (0610007A15Rik).
0610007C21Rik NM_027855 381629 Mus musculus RIKEN cDNA 0610007C21 gene (0610007C21Rik), transcript variant 1
0610007H07Rik NM_026617 68212 RIKEN cDNA 0610007H07
0610007P08Rik NM_023507 76251 RIKEN cDNA 0610007P08 gene
0610007P14Rik NM_021446 58520 RIKEN cDNA 0610007P14 gene (0610007P14Rik)
0610007P22Rik NM_026676 68327 Mus musculus RIKEN cDNA 0610007P22 gene (0610007P22Rik)
0610008C08Rik NM_026673 68316 RIKEN cDNA 0610008C08 gene
0610008F07Rik NM_197983 68314 RIKEN cDNA 0610008F07 gene
0610008L10Rik NM_144830 217203 RIKEN cDNA 0610008L10 gene (0610008L10Rik)
0610009A07Rik NM_027391 70337 RIKEN cDNA 0610009A07 gene
0610009B10Rik NM_026685 68344 RIKEN cDNA 0610009B10 gene
0610009B22Rik NM_025319 66050 Mus musculus RIKEN cDNA 0610009B22 gene (0610009B22Rik).
0610009D07Rik NM_025323 66055 RIKEN cDNA 0610009D07 gene
0610009E20Rik NM_025318 66048 RIKEN cDNA 0610009E20 gene (0610009E20Rik)
0610009J22Rik NM_027859 71673 RIKEN cDNA 0610009J22 gene
0610009K11Rik NM_026689 68350 RIKEN cDNA 0610009K11 gene
0610009O03Rik NM_026660 68294 RIKEN cDNA 0610009O03 gene (0610009O03Rik)
0610009O20Rik NM_024179 66839 RIKEN cDNA 0610009O20 gene
0610010D20Rik NM_026152 67432 RIKEN cDNA 0610010D20 gene
0610010F05Rik NM_027860 71675 RIKEN cDNA 0610010F05 gene (0610010F05Rik)
0610011F06Rik NM_026686 68347 RIKEN cDNA 0610011F06 gene
0610011I04Rik NM_025326 66058 Mus musculus RIKEN cDNA 0610011I04 gene (0610011I04Rik)
0610011N22Rik NM_024201 67433 RIKEN cDNA 0610011N22 gene (0610011N22Rik), mRNA.
0610012D09Rik NM_021554 59052 Mus musculus RIKEN cDNA 0610012D09 gene (0610012D09Rik), mRNA.
0610012D14Rik NM_026690 68352 RIKEN cDNA 0610012D14 gene
0610012G03Rik NM_025320 106264 RIKEN cDNA 0610012G03 gene (0610012G03Rik)
0610012H03Rik NM_028747 74088 RIKEN cDNA 0610012H03 gene
0610013E23Rik NM_029788 76892 RIKEN cDNA 0610013E23 gene
0610016J10Rik AF363447 76890 RIKEN cDNA 0610016J10 gene
0610016J10Rik NM_133771 76890 RIKEN cDNA 0610016J10 gene
0610025L06Rik NM_172397 67803 Mus musculus RIKEN cDNA 0610025L06 gene (0610025L06Rik), mRNA.
0610030E20Rik XM_132614 68364 RIKEN cDNA 0610030E20 gene
0610031J06Rik NM_020003 56700 Mus musculus RIKEN cDNA 0610031J06 gene (0610031J06Rik).
0610033H09Rik NM_025338 66077 Mus musculus RIKEN cDNA 0610033H09 gene (0610033H09Rik), mRNA.
0610037D15Rik NM_026714 68394 Mus musculus RIKEN cDNA 0610037D15 gene (0610037D15Rik)
0610037L13Rik NM_028754 74098 RIKEN cDNA 0610037L13 gene
0610037P05Rik NM_025345 66086 RIKEN cDNA 0610037P05 gene (0610037P05Rik).
0610038D11Rik NM_026306 67674 RIKEN cDNA 0610038D11 gene
0610038F07Rik NM_025333 66072 RIKEN cDNA 0610038F07 gene
0610038K03Rik NM_026701 68371 Mus musculus RIKEN cDNA 0610038K03 gene (0610038K03Rik)
0610039A15Rik NM_175101 66087 Mus musculus RIKEN cDNA 0610039A15 gene (0610039A15Rik)
0610039D01Rik NM_026307 67675 RIKEN cDNA 0610039D01 gene (0610039D01Rik), transcript variant 1
0610039J04Rik NM_025615 66523 RIKEN cDNA 0610039J04 gene (0610039J04Rik)
0610039P13Rik NM_028752 74096 Mus musculus RIKEN cDNA 0610039P13 gene (0610039P13Rik).
0610040D20Rik NM_023153 66070 Mus musculus RIKEN cDNA 0610040D20 gene (0610040D20Rik)
0610040J01Rik NM_029554 76261 RIKEN cDNA 0610040J01 gene (0610040J01Rik).
0610041B22Rik NM_025340 106025 RIKEN cDNA 0610041B22 gene (0610041B22Rik)
0610042C05Rik NM_025343 66084 RIKEN cDNA 0610042C05 gene
0610042E07Rik NM_026158 67441 Mus musculus RIKEN cDNA 0610042E07 gene (0610042E07Rik).
0710005I19Rik NM_001007569 71691 RIKEN cDNA 0710005I19 gene
0710005M24Rik NM_178631 76897 Mus musculus RIKEN cDNA 0710005M24 gene (0710005M24Rik), mRNA.
0910001A06Rik NM_144846 223601 RIKEN cDNA 0910001A06 gene
0910001L09Rik XM_916870 66096 RIKEN cDNA 0910001L09 gene
1010001D01Rik NM_133186 68428 RIKEN cDNA 1010001D01 gene
1100001E04Rik XM_135854 75404 RIKEN cDNA 1100001E04 gene
1100001H23Rik NM_025806 66857 Mus musculus RIKEN cDNA 1100001H23 gene (1100001H23Rik).
1100001I22Rik NM_026724 68436 RIKEN cDNA 1100001I22 gene
1110001A07Rik NM_025377 66140 RIKEN cDNA 1110001A07 gene
1110001A12Rik NM_029571 100087 RIKEN cDNA 1110001A12 gene (1110001A12Rik)
1110001A23Rik NM_026734 68472 Mus musculus RIKEN cDNA 1110001A23 gene (1110001A23Rik), mRNA.
1110002B05Rik NM_134054 104725 RIKEN cDNA 1110002B05 gene
1110002E23Rik NM_025365 66119 RIKEN cDNA 1110002E23 gene (1110002E23Rik)
1110002N22Rik NM_183275 68550 RIKEN cDNA 1110002N22 gene
1110003E01Rik NM_133697 68552 RIKEN cDNA 1110003E01 gene
1110003F05Rik AK033279 66145 RIKEN cDNA 1110003F05 gene
1110004B13Rik NM_025838 66910 RIKEN cDNA 1110004B13 gene
1110004E09Rik NM_026502 68001 RIKEN cDNA 1110004E09 gene
1110004F10Rik NM_019772 56372 RIKEN cDNA 1110004F10 gene
1110005A03Rik NM_028865 74319 Mus musculus RIKEN cDNA 1110005A03 gene (1110005A03Rik)
1110005A23Rik NM_025364 66118 RIKEN cDNA 1110005A23 gene
1110006G06Rik NM_028661 73833 RIKEN cDNA 1110006G06 gene (1110006G06Rik)
1110006I15Rik NM_134142 68539 RIKEN cDNA 1110006I15 gene (1110006I15Rik)
1110007A06Rik NM_024288 68477 RIKEN cDNA 1110007A06 gene
1110007C02Rik NM_027923 71784 RIKEN cDNA 1110007C02 gene
1110007C09Rik NM_026738 68480 RIKEN cDNA 1110007C09 gene (1110007C09Rik)
1110007F05Rik NM_027925 71787 RIKEN cDNA 1110007F05 gene
1110007M04Rik NM_026742 68493 RIKEN cDNA 1110007M04 gene
1110008B24Rik NM_028632 73736 RIKEN cDNA 1110008B24 gene
1110008F13Rik NM_026124 67388 Mus musculus RIKEN cDNA 1110008F13 gene (1110008F13Rik).
1110008P14Rik NM_198001 73737 RIKEN cDNA 1110008P14 gene
1110012L19Rik NM_026787 68618 RIKEN cDNA 1110012L19 gene
1110012M11Rik NM_028617 73711 RIKEN cDNA 1110012M11 gene (1110012M11Rik).
1110012N22Rik XM_126634 68515 RIKEN cDNA 1110012N22 gene
1110013G13Rik NM_146141 74776 RIKEN cDNA 1110013G13 gene (1110013G13Rik)
1110014C03Rik NM_026775 68581 RIKEN cDNA 1110014C03 gene (1110014C03Rik)
1110014D18Rik NM_026746 68501 RIKEN cDNA 1110014D18 gene (1110014D18Rik)
1110014F24Rik NM_172899 73712 RIKEN cDNA 1110014F24 gene (1110014F24Rik)
1110014J01Rik NM_029101 74778 RIKEN cDNA 1110014J01 gene (1110014J01Rik).
1110014K08Rik NM_176902 319370 RIKEN cDNA 1110014K08 gene
1110017C15Rik NM_025391 66164 RIKEN cDNA 1110017C15 gene (1110017C15Rik)
1110017I16Rik NM_026754 68527 RIKEN cDNA 1110017I16 gene
1110017O22Rik NM_183250 66167 Mus musculus RIKEN cDNA 1110017O22 gene (1110017O22Rik), mRNA.
1110019C08Rik NM_171826 224250 Mus musculus RIKEN cDNA 1110019C08 gene (1110019C08Rik), mRNA.
1110019L22Rik NM_026756 68530 Mus musculus RIKEN cDNA 1110019L22 gene (1110019L22Rik).
1110019N10Rik NM_026753 68523 RIKEN cDNA 1110019N10 gene
1110020A09Rik NM_027415 70397 RIKEN cDNA 1110020A09 gene (1110020A09Rik).
1110020C03Rik NM_026789 68625 RIKEN cDNA 1110020C03 gene
1110020C13Rik NM_025385 66151 RIKEN cDNA 1110020C13 gene
1110020G09Rik NM_001040395 68646 RIKEN cDNA 1110020G09 gene
1110020L19Rik NM_028633 73738 RIKEN cDNA 1110020L19 gene
1110020P15Rik NM_197979 66152 Mus musculus RIKEN cDNA 1110020P15 gene (1110020P15Rik).
1110025F24Rik NM_026393 67824 RIKEN cDNA 1110025F24 gene
1110028C15Rik NM_177645 68691 RIKEN cDNA 1110028C15 gene
1110030H18Rik XM_149659 68666 RIKEN cDNA 1110030H18 gene
1110030J09Rik NM_025397 66172 RIKEN cDNA 1110030J09 gene
1110030K22Rik NM_024230 68678 RIKEN cDNA 1110030K22 gene (1110030K22Rik).
1110031I02Rik NM_025402 66179 RIKEN cDNA 1110031I02 gene
1110032A03Rik NM_023483 68721 RIKEN cDNA 1110032A03 gene
1110032A13Rik NM_199197 68731 Mus musculus RIKEN cDNA 1110032A13 gene (1110032A13Rik)
1110032E23Rik NM_133187 68659 Mus musculus RIKEN cDNA 1110032E23 gene (1110032E23Rik)
1110033J19Rik NM_025405 66184 RIKEN cDNA 1110033J19 gene
1110033M05Rik XM_193728 68675 RIKEN cDNA 1110033M05 gene
1110033O09Rik NM_026812 68695 HD domain containing 3
1110034A24Rik NM_027269 109065 RIKEN cDNA 1110034A24 gene
1110034C04Rik NM_211355 68734 Mus musculus RIKEN cDNA 1110034C04 gene (1110034C04Rik), mRNA
1110034G24Rik XM_925623 73747 RIKEN cDNA 1110034G24 gene
1110034O07Rik NM_153194 68744 RIKEN cDNA 1110034O07 gene (1110034O07Rik)
1110035L05Rik NM_026125 67389 RIKEN cDNA 1110035L05 gene (1110035L05Rik).
1110036O03Rik AK029271 66180 RIKEN cDNA 1110036O03 gene
1110036O03Rik NM_176830 66180 RIKEN cDNA 1110036O03 gene
1110038F14Rik NM_054099 117171 RIKEN cDNA 1110038F14 gene
1110039B18Rik NM_144525 68796 RIKEN cDNA 1110039B18 gene
1110049F12Rik NM_025411 66193 Mus musculus RIKEN cDNA 1110049F12 gene (1110049F12Rik), mRNA.
1110049G11Rik NM_025410 66192 Mus musculus RIKEN cDNA 1110049G11 gene (1110049G11Rik), mRNA
1110051B16Rik NM_183389 278672 RIKEN cDNA 1110051B16 gene
1110054N06Rik NM_175134 68839 Mus musculus RIKEN cDNA 1110054N06 gene (1110054N06Rik)
1110055N21Rik NM_176843 109077 RIKEN cDNA 1110055N21 gene
1110057K04Rik NM_172401 68832 RIKEN cDNA 1110057K04 gene (1110057K04Rik)
1110058L19Rik NM_026503 68002 RIKEN cDNA 1110058L19 gene (1110058L19Rik)
1110059E24Rik NM_025423 66206 RIKEN cDNA 1110059E24 gene (1110059E24Rik)
1110059G10Rik NM_025419 66202 RIKEN cDNA 1110059G10 gene (1110059G10Rik)
1110059H15Rik XM_990935 68795 RIKEN cDNA 1110059H15 gene
1110059M19Rik XM_987999 68800 RIKEN cDNA 1110059M19 gene
1110059P08Rik NM_025418 66201 RIKEN cDNA 1110059P08 gene
1110060O18Rik NM_026846 68818 zinc finger, AN1 type domain 2B
1110061N23Rik NM_176834 68846 RIKEN cDNA 1110061N23 gene
1110061O04Rik NM_026849 97287 RIKEN cDNA 1110061O04 gene
1110064P04Rik NM_172391 268390 RIKEN cDNA 1110064P04 gene
1110067D22Rik NM_173752 216551 RIKEN cDNA 1110067D22 gene (1110067D22Rik)
1110067I12Rik NM_001013019 68852 RIKEN cDNA 1110067I12 gene
1190002A17Rik NM_001033874 68870 RIKEN cDNA 1190002A17 gene
1190002C06Rik NM_028447 73137 Mus musculus RIKEN cDNA 1190002C06 gene (1190002C06Rik)
1190002H23Rik NM_025427 66214 Mus musculus RIKEN cDNA 1190002H23 gene (1190002H23Rik), mRNA.
1190002J23Rik NM_001033039 68874 RIKEN cDNA 1190002J23 gene
1190003J15Rik NM_029821 76974 RIKEN cDNA 1190003J15 gene
1190003M12Rik XM_915229 68888 RIKEN cDNA 1190003M12 gene
1190005I06Rik NM_197988 68918 RIKEN cDNA 1190005I06 gene
1190005P17Rik NM_025431 66225 RIKEN cDNA 1190005P17 gene
1190017O12Rik AY033901 68936 RIKEN cDNA 1190017O12
1190017O12Rik NM_138743 68936 RIKEN cDNA 1190017O12 gene
1200002N14Rik NM_027878 71712 Mus musculus RIKEN cDNA 1200002N14 gene (1200002N14Rik)
1200003C05Rik NM_024205 104771 RIKEN cDNA 1200003C05 gene (1200003C05Rik)
1200003M09Rik NM_027880 71718 RIKEN cDNA 1200003M09 gene (1200003M09Rik).
1200006F02Rik NM_027872 71706 Mus musculus RIKEN cDNA 1200006F02 gene (1200006F02Rik)
1200006O19Rik NM_026164 67452 RIKEN cDNA 1200006O19 gene
1200007B05Rik NM_026165 67453 Mus musculus RIKEN cDNA 1200007B05 gene (1200007B05Rik), mRNA.
1200007D18Rik NM_026170 67458 Mus musculus RIKEN cDNA 1200007D18 gene (1200007D18Rik)
1200008A14Rik NM_028915 71710 Mus musculus RIKEN cDNA 1200008A14 gene (1200008A14Rik)
1200008O12Rik XM_129245 74107 RIKEN cDNA 1200008O12
1200009B18Rik NM_026168 67456 Mus musculus RIKEN cDNA 1200009B18 gene (1200009B18Rik).
1200009F10Rik NM_026166 67454 RIKEN cDNA 1200009F10 gene
1200009F10Rik NM_027078 67454 RIKEN cDNA 1200009F10 gene
1200009I06Rik NM_028807 74190 RIKEN cDNA 1200009I06 gene
1200011I18Rik NM_026177 67467 RIKEN cDNA 1200011I18 gene (1200011I18Rik)
1200011M11Rik NM_024262 74133 RIKEN cDNA 1200011M11 gene (1200011M11Rik).
1200013B08Rik NM_028773 74131 RIKEN cDNA 1200013B08 gene
1200013B22Rik NM_028778 74137 RIKEN cDNA 1200013B22 gene
1200014J11Rik NM_025818 66874 RIKEN cDNA 1200014J11 gene
1200014M14Rik NM_026173 67463 RIKEN cDNA 1200014M14 gene
1200014P03Rik NM_029091 74764 RIKEN cDNA 1200014P03 gene (1200014P03Rik)
1200015N20Rik NM_024244 71721 Mus musculus RIKEN cDNA 1200015N20 gene (1200015N20Rik)
1200016B10Rik NM_025819 66875 Mus musculus RIKEN cDNA 1200016B10 gene (1200016B10Rik), mRNA.
1200016C12Rik NM_028660 101533 Mus musculus RIKEN cDNA 1200016C12 gene (1200016C12Rik)
1200016E24Rik AK075710 319202 RIKEN cDNA 1200016E24 gene
1200020A08Rik NM_019936 56724 RIKEN cDNA 1200020A08 gene (1200020A08Rik)
1300001I01Rik XM_181333 74148 RIKEN cDNA 1300001I01 gene
1300002A08Rik NM_025827 66887 RIKEN cDNA 1300002A08 gene (1300002A08Rik), mRNA.
1300002F13Rik NM_133753 74155 RIKEN cDNA 1300002F13 gene
1300003K24Rik NM_027900 71750 Mus musculus RIKEN cDNA 1300003K24 gene (1300003K24Rik), mRNA.
1300004G08Rik NM_028789 74154 Mus musculus RIKEN cDNA 1300004G08 gene (1300004G08Rik), mRNA.
1300006C06Rik NM_028792 74158 RIKEN cDNA 1300006C06 gene (1300006C06Rik)
1300007F04Rik NM_026185 67477 RIKEN cDNA 1300007F04 gene
1300007L22Rik BC005761 71774 RIKEN cDNA 1300007L22 gene
1300007L22Rik NM_027917 71774 RIKEN cDNA 1300007L22 gene (1300007L22Rik).
1300010A20Rik NM_146173 232670 Mus musculus RIKEN cDNA 1300010A20 gene (1300010A20Rik), mRNA.
1300010F03Rik XM_001002205 219189 RIKEN cDNA 1300010F03 gene
1300013D05Rik NM_026186 67480 RIKEN cDNA 1300013D05 gene
1300013J15Rik NM_026183 67473 Mus musculus RIKEN cDNA 1300013J15 gene (1300013J15Rik)
1300014I06Rik NM_025831 66895 RIKEN cDNA 1300014I06 gene (1300014I06Rik)
1300017J02Rik NM_027918 71775 RIKEN cDNA 1300017J02 gene
1300018I05Rik NM_028791 74157 RIKEN cDNA 1300018I05 gene
1300018I17Rik XM_902711 72325 RIKEN cDNA 1300018I17 gene
1300018J18Rik NM_027905 223776 RIKEN cDNA 1300018J18 gene
1500001H12Rik NM_021316 57754 RIKEN cDNA 1500001H12 gene (1500001H12Rik)
1500001L15Rik NM_026890 68966 RIKEN cDNA 1500001L15 gene
1500002M01Rik NM_133702 68979 Mus musculus RIKEN cDNA 1500002M01 gene (1500002M01Rik)
1500002O20Rik NM_028047 71997 RIKEN cDNA 1500002O20 gene
1500003O03Rik NM_019769 56398 RIKEN cDNA 1500003O03 gene (1500003O03Rik), mRNA.
1500004A08Rik NM_178149 216505 RIKEN cDNA 1500004A08 gene (1500004A08Rik)
1500005A01Rik NM_033146 85308 RIKEN cDNA 1500005A01 gene
1500009M05Rik NM_025902 67006 RIKEN cDNA 1500009M05 gene
1500010J02Rik NM_001013256 68964 Mus musculus RIKEN cDNA 1500010J02 gene (1500010J02Rik), transcript variant 2, mRNA.
1500011H22Rik NM_026883 68948 RIKEN cDNA 1500011H22 gene (1500011H22Rik)
1500011K16Rik NM_175125 67885 RIKEN cDNA 1500011K16 gene
1500015L24Rik NM_183277 68994 RIKEN cDNA 1500015L24 gene
1500015O10Rik NM_024283 78896 RIKEN cDNA 1500015O10 gene (1500015O10Rik)
1500019C06Rik NM_177323 72772 RIKEN cDNA 1500019C06 gene (1500019C06Rik)
1500026D16Rik NM_026616 68209 RIKEN cDNA 1500026D16 gene
1500031H01Rik XM_974374 207740 RIKEN cDNA 1500031H01 gene
1500031H04Rik NM_025893 66995 Mus musculus RIKEN cDNA 1500031H04 gene (1500031H04Rik).
1500031L02Rik NM_025892 66994 Mus musculus RIKEN cDNA 1500031L02 gene (1500031L02Rik), mRNA.
1500031M22Rik NM_025447 66254 RIKEN cDNA 1500031M22 gene
1500032D16Rik BC013640 78330 RIKEN cDNA 1500032D16
1500032D16Rik NM_030087 78330 RIKEN cDNA 1500032D16 gene
1500032L24Rik NM_026914 69029 RIKEN cDNA 1500032L24 gene
1500034E06Rik NM_030083 78304 RIKEN cDNA 1500034E06 gene
1500041N16Rik NM_026399 67836 RIKEN cDNA 1500041N16 gene
1600002H07Rik NM_028056 72016 Mus musculus RIKEN cDNA 1600002H07 gene (1600002H07Rik), mRNA.
1600002O04Rik XM_147710 214305 RIKEN cDNA 1600002O04 gene
1600010O03Rik NM_198016 109120 RIKEN cDNA 1600010O03 gene (1600010O03Rik)
1600012F09Rik NM_025904 67008  RIKEN cDNA 1600012F09 gene
1600012H06Rik NM_026451 67912 RIKEN cDNA 1600012H06 gene
1600012K10Rik NM_025905 67009 Mus musculus RIKEN cDNA 1600012K10 gene (1600012K10Rik).
1600013P15Rik NM_025907 67011 RIKEN cDNA 1600013P15 gene (1600013P15Rik)
1600014C10Rik NM_028166 72244 RIKEN cDNA 1600014C10 gene
1600014E20Rik NM_028045 71995 RIKEN cDNA 1600014E20 gene
1600014K23Rik XM_900638 71996 RIKEN cDNA 1600014K23 gene
1600015H20Rik NM_024237 70370 RIKEN cDNA 1600015H20 gene
1600020H07Rik NM_019975 56794 Mus musculus RIKEN cDNA 1600020H07 gene (1600020H07Rik)
1700001C02Rik NM_029285 75434 RIKEN cDNA 1700001C02 gene (1700001C02Rik)
1700001D09Rik NM_027025 69296 RIKEN cDNA 1700001D09 gene
1700001E04Rik NM_029288 75438 RIKEN cDNA 1700001E04 gene
1700001F09Rik NM_027940 71826 RIKEN cDNA 1700001F09 gene
1700001J03Rik NM_001008547 69282 Mus musculus RIKEN cDNA 1700001J03 gene (1700001J03Rik), mRNA.
1700001L19Rik XM_127414 69315 RIKEN cDNA 1700001L19 gene
1700001P01Rik NM_028156 72215 RIKEN cDNA 1700001P01 gene
1700003E24Rik NM_183280 69357 RIKEN cDNA 1700003E24 gene
1700006H02Rik NM_173367 69361 Mus musculus RIKEN cDNA 1700006H02 gene (1700006H02Rik), mRNA.
1700006H03Rik XM_895110 74174 RIKEN cDNA 1700006H03 gene
1700007B14Rik XM_989783 71831 RIKEN cDNA 1700007B14 gene
1700007I06Rik NM_027031 69306 Mus musculus RIKEN cDNA 1700007I06 gene (1700007I06Rik), mRNA.
1700007K09Rik NM_027037 69318 RIKEN cDNA 1700007K09 gene
1700007N18Rik NM_027046 69339 Mus musculus RIKEN cDNA 1700007N18 gene (1700007N18Rik), mRNA.
1700008P20Rik NM_027028 69301 RIKEN cDNA 1700008P20 gene
1700009P13Rik NM_144820 215814 coiled-coil domain containing 28A
1700010C24Rik NM_027401 70363 RIKEN cDNA 1700010C24 gene
1700010D01Rik NM_029590 76386 Mus musculus RIKEN cDNA 1700010D01 gene (1700010D01Rik), mRNA.
1700010I14Rik NM_025851 66931 RIKEN cDNA 1700010I14 gene
1700010M22Rik NM_025490 66328 Mus musculus RIKEN cDNA 1700010M22 gene (1700010M22Rik), mRNA.
1700011F03Rik NM_028825 74221 RIKEN cDNA 1700011F03 gene
1700011F14Rik NM_029372 75645 RIKEN cDNA 1700011F14 gene
1700011H14Rik NM_025956 67082 Mus musculus RIKEN cDNA 1700011H14 gene (1700011H14Rik)
1700011J10Rik NM_183265 67686 RIKEN cDNA 1700011J10 gene
1700011K15Rik NM_029294 75456 RIKEN cDNA 1700011K15 gene
1700011M02Rik XM_001001147 75443 RIKEN cDNA 1700011M02 gene
1700012A03Rik NM_029587 76382 Mus musculus RIKEN cDNA 1700012A03 gene (1700012A03Rik), mRNA.
1700012B18Rik NM_027950 71839 RIKEN cDNA 1700012B18 gene (1700012B18Rik)
1700012C15Rik XM_111107 76390 RIKEN cDNA 1700012C15 gene
1700012G19Rik NM_025954 67078 Mus musculus RIKEN cDNA 1700012G19 gene (1700012G19Rik).
1700012H17Rik NM_173426 242297 Mus musculus RIKEN cDNA 1700012H17 gene (1700012H17Rik), mRNA.
1700013B16Rik NM_028157 72219 RIKEN cDNA 1700013B16 gene
1700013F07Rik XM_131080 75504 RIKEN cDNA 1700013F07 gene
1700013G20Rik XM_126808 75516 RIKEN cDNA 1700013G20 gene
1700013G24Rik NM_027063 69380 RIKEN cDNA 1700013G24 gene
1700013H16Rik XM_914306 75514 RIKEN cDNA 1700013H16 gene
1700013H19Rik NM_027954 71846 RIKEN cDNA 1700013H19 gene
1700014D04Rik XM_916813 74224 RIKEN cDNA 1700014D04 gene
1700014N06Rik XM_906752 69389 RIKEN cDNA 1700014N06 gene
1700015E13Rik NM_001039593 76925 RIKEN cDNA 1700015E13 gene
1700016C15Rik XM_129606 69428 RIKEN cDNA 1700016C15 gene
1700016M24Rik XM_128161 69439 RIKEN cDNA 1700016M24 gene
1700017G21Rik NM_027955 71847 RIKEN cDNA 1700017G21 gene
1700018C11Rik NM_029324 75524 RIKEN cDNA 1700018C11 gene
1700018L24Rik NM_029326 75528 Mus musculus RIKEN cDNA 1700018L24 gene (1700018L24Rik), mRNA.
1700019F09Rik NM_027963 71860 RIKEN cDNA 1700019F09 gene
1700019G17Rik NM_029331 75541 RIKEN cDNA 1700019G17 gene (1700019G17Rik)
1700019O17Rik XM_484891 71863 RIKEN cDNA 1700019O17 gene
1700020A23Rik XM_925564 75656 RIKEN cDNA 1700020A23 gene
1700020C11Rik NM_026443 67900 RIKEN cDNA 1700020C11 gene
1700020D05Rik NM_023781 75555 RIKEN cDNA 1700020D05 gene
1700020N15Rik XM_135879 75509 RIKEN cDNA 1700020N15 gene
1700020O03Rik NM_027405 70373 RIKEN cDNA 1700020O03 gene
1700021K02Rik NM_001017409 65971 Mus musculus RIKEN cDNA 1700021K02 gene (1700021K02Rik), transcript variant 6, mRNA.
1700021K19Rik NM_172615 224118 Mus musculus RIKEN cDNA 1700021K19 gene (1700021K19Rik)
1700022C02Rik NM_025495 66336 RIKEN cDNA 1700022C02 gene (1700022C02Rik)
1700022C21Rik NM_029602 76416 Mus musculus RIKEN cDNA 1700022C21 gene (1700022C21Rik)
1700022I11Rik NM_026088 67317 RIKEN cDNA 1700022I11 gene
1700022L09Rik NM_025853 66934 RIKEN cDNA 1700022L09 gene
1700023B02Rik NM_025854 66935   RIKEN cDNA 1700023B02 gene
1700023I07Rik XM_284686 76705 RIKEN cDNA 1700023I07 gene
1700025G04Rik NM_197990 69399 RIKEN cDNA 1700025G04 gene (1700025G04Rik).
1700026D08Rik NM_029335 75556 RIKEN cDNA 1700026D08 gene
1700026P10Rik NM_027304 70069 Mus musculus RIKEN cDNA 1700026P10 gene (1700026P10Rik), mRNA.
1700027A23Rik NM_029604 76420 Mus musculus RIKEN cDNA 1700027A23 gene (1700027A23Rik), mRNA.
1700027J05Rik NM_027081 69440 Mus musculus RIKEN cDNA 1700027J05 gene (1700027J05Rik), mRNA.
1700027N10Rik NM_029338 75564 Mus musculus RIKEN cDNA 1700027N10 gene (1700027N10Rik).
1700029B21Rik NM_029342 75570 RIKEN cDNA 1700029B21 gene
1700029F09Rik XM_891726 75623 RIKEN cDNA 1700029F09 gene
1700029F12Rik NM_025585 66479 Mus musculus RIKEN cDNA 1700029F12 gene (1700029F12Rik), mRNA.
1700029I01Rik NM_027285 70005 RIKEN cDNA 1700029I01 gene
1700029J11Rik XM_130728 76426 RIKEN cDNA 1700029J11 gene
1700029P11Rik NM_025503 66346 RIKEN cDNA 1700029P11 gene
1700030B21Rik NM_027302 70062 Mus musculus RIKEN cDNA 1700030B21 gene (1700030B21Rik), mRNA.
1700030K09Rik NM_028170 72254 RIKEN cDNA 1700030K09 gene (1700030K09Rik).
1700031F13Rik NM_183096 73301 RIKEN cDNA 1700031F13 gene
1700034E13Rik NM_030097 78414 Mus musculus RIKEN cDNA 1700034E13 gene (1700034E13Rik), mRNA.
1700034F02Rik XM_125968 73324 RIKEN cDNA 1700034F02 gene
1700034H14Rik NM_025969 67105 Mus musculus RIKEN cDNA 1700034H14 gene (1700034H14Rik).
1700034I23Rik NM_028494 73297 RIKEN cDNA 1700034I23 gene
1700034O15Rik NM_029671 76606 RIKEN cDNA 1700034O15 gene
1700037H04Rik NM_026091 67326 Mus musculus RIKEN cDNA 1700037H04 gene (1700037H04Rik), mRNA.
1700040I03Rik XM_990015 73327 RIKEN cDNA 1700040I03 gene
1700040L02Rik NM_028491 73287 Mus musculus RIKEN cDNA 1700040L02 gene (1700040L02Rik), mRNA.
1700041E20Rik XM_908365 73259 RIKEN cDNA 1700041E20 gene
1700045I19Rik NM_028842 74264 RIKEN cDNA 1700045I19 gene
1700047E16Rik NM_173431 244585 RIKEN cDNA 1700047E16 gene
1700047I17Rik NM_028527 73385 RIKEN cDNA 1700047I17 gene
1700049K14Rik NM_028525 73382 RIKEN cDNA 1700049K14 gene
1700049L16Rik NM_175390 108950 Mus musculus RIKEN cDNA 1700049L16 gene (1700049L16Rik), mRNA.
1700052N19Rik NM_024261 73419 RIKEN cDNA 1700052N19 gene (1700052N19Rik)
1700054O13Rik NM_026096 67334 RIKEN cDNA 1700054O13 gene
1700055D18Rik NM_175197 73405 RIKEN cDNA 1700055D18 gene
1700055M20Rik NM_199455 73407 RIKEN cDNA 1700055M20 gene
1700058C01Rik NM_175198 73422 RIKEN cDNA 1700058C01 gene
1700061G19Rik XM_140052 78625 RIKEN cDNA 1700061G19 gene
1700065A05Rik XM_283972 329877 RIKEN cDNA 1700065A05 gene
1700065D16Rik NM_028533 73410 RIKEN cDNA 1700065D16 gene
1700065O13Rik NM_028543 73451 RIKEN cDNA 1700065O13 gene
1700066M21Rik XM_129727 73467 RIKEN cDNA 1700066M21 gene
1700067K01Rik NM_183097 73453 RIKEN cDNA 1700067K01 gene
1700067P10Rik NM_026625 68224 RIKEN cDNA 1700067P10 gene
1700069O15Rik NM_173441 73473 RIKEN cDNA 1700069O15 gene
1700081D17Rik NM_028526 73523 RIKEN cDNA 1700081D17 gene
1700081L11Rik XM_903086 76719 RIKEN cDNA 1700081L11 gene
1700083M11Rik NM_029674 76615 Mus musculus RIKEN cDNA 1700083M11 gene (1700083M11Rik), mRNA.
1700086L19Rik AK007020 74284 RIKEN cDNA 1700086L19 gene
1700093K21Rik NM_026105 67358 Mus musculus RIKEN cDNA 1700093K21 gene (1700093K21Rik), mRNA.
1700094E07Rik NM_028568 73547 RIKEN cDNA 1700094E07 gene
1700095H12 NM_183181 241850 Mus musculus hypothetical protein 1700095H12 (1700095H12), mRNA.
1700095N21Rik NM_029682 76630 Mus musculus RIKEN cDNA 1700095N21 gene (1700095N21Rik)
1700101E01Rik XM_994354 329375 RIKEN cDNA 1700101E01 gene
1700102P08Rik NM_053216 112418 RIKEN cDNA 1700102P08 gene
1700106J16Rik XM_484061 74297 RIKEN cDNA 1700106J16 gene
1700111I05Rik NM_029681 76629 RIKEN cDNA 1700111I05 gene
1700112C13Rik NM_183103 74306 Mus musculus RIKEN cDNA 1700112C13 gene (1700112C13Rik), mRNA.
1700112E06Rik XM_920730 76633 RIKEN cDNA 1700112E06 gene
1700112P19Rik NM_026459 67929 Mus musculus RIKEN cDNA 1700112P19 gene (1700112P19Rik), mRNA.
1700113H08Rik XM_354556 76640 RIKEN cDNA 1700113H08 gene
1700120K04Rik NM_026628 68232 RIKEN cDNA 1700120K04 gene
1700121K02Rik XM_484016 76653 RIKEN cDNA 1700121K02 gene
1700123O20Rik NM_021437 58248 RIKEN cDNA 1700123O20 gene (1700123O20Rik)
1810003N24Rik NM_025443 66249 RIKEN cDNA 1810003N24 gene
1810007E14Rik XM_001002941 53906 RIKEN cDNA 1810007E14 gene
1810007M14Rik AY033907 67367 RIKEN cDNA 1810007M14
1810007P19Rik NM_172701 230751 RIKEN cDNA 1810007P19 gene
1810008A14Rik NM_025457 66268 Mus musculus RIKEN cDNA 1810008A14 gene (1810008A14Rik).
1810008A18Rik AF391115 108707 RIKEN cDNA 1810008A18 gene
1810008K03Rik NM_026929 69065 Mus musculus RIKEN cDNA 1810008K03 gene (1810008K03Rik)
1810009A15Rik NM_025463 66276 RIKEN cDNA 1810009A15 gene (1810009A15Rik)
1810009A16Rik AK083644 69116 RIKEN cDNA 1810009A16 gene
1810009K13Rik NM_025462 66275 RIKEN cDNA 1810009K13 gene
1810009M01Rik NM_023056 65963 RIKEN cDNA 1810009M01 gene (1810009M01Rik)
1810009O10Rik NM_197989 69109 Mus musculus RIKEN cDNA 1810009O10 gene (1810009O10Rik)
1810010H24Rik XM_286373 69066 RIKEN cDNA 1810010H24 gene
1810010M01Rik NM_026918 69036 RIKEN cDNA 1810010M01 gene (1810010M01Rik)
1810011O10Rik NM_026931 69068 RIKEN cDNA 1810011O10 gene (1810011O10Rik)
1810011O16Rik NM_025456 66266 RIKEN cDNA 1810011O16 gene (1810011O16Rik)
1810013B01Rik NM_029631 76491 RIKEN cDNA 1810013B01 gene
1810013L24Rik NM_026985 69053 RIKEN cDNA 1810013L24 gene
1810013L24Rik XM_978179 69053 RIKEN cDNA 1810013L24 gene
1810014F10Rik NM_026928 69064 RIKEN cDNA 1810014F10 gene [Mus musculus]
1810014L12Rik NM_133706 69071 RIKEN cDNA 1810014L12 gene
1810015C04Rik NM_025459 66270 Mus musculus RIKEN cDNA 1810015C04 gene (1810015C04Rik).
1810015M01Rik NM_026933 69076 RIKEN cDNA 1810015M01 gene (1810015M01Rik)
1810017F10Rik NM_025452 66260 Mus musculus RIKEN cDNA 1810017F10 gene (1810017F10Rik)
1810017G16Rik NM_021502 59005 RIKEN cDNA 1810017G16 gene
1810019J16Rik NM_133707 69073 RIKEN cDNA 1810019J16 gene
1810020D17Rik NM_183251 66273 RIKEN cDNA 1810020D17 gene (1810020D17Rik)
1810020E01Rik NM_025460 66271 RIKEN cDNA 1810020E01 gene
1810020G14Rik NM_025461 66272 RIKEN cDNA 1810020G14 gene
1810021J13Rik NM_025464 66279 RIKEN cDNA 1810021J13 gene
1810022C23Rik NM_026947 69123 RIKEN cDNA 1810022C23 gene
1810022K09Rik XM_906582 69126 RIKEN cDNA 1810022K09 gene
1810023F06Rik NM_145449 217845 RIKEN cDNA 1810023F06 gene
1810024B03Rik NM_198630 329509 RIKEN cDNA 1810024B03 gene
1810029B16Rik NM_025465 66282 RIKEN cDNA 1810029B16 gene
1810030N24Rik NM_025471 66291 RIKEN cDNA 1810030N24 gene
1810030O07Rik NM_175141 69155 RIKEN cDNA 1810030O07 gene
1810031K17Rik NM_026977 69171 Mus musculus RIKEN cDNA 1810031K17 gene (1810031K17Rik).
1810032O08Rik NM_025472 66293 Mus musculus RIKEN cDNA 1810032O08 gene (1810032O08Rik), mRNA.
1810033A06Rik NM_026981 69185 Mus musculus RIKEN cDNA 1810033A06 gene (1810033A06Rik)
1810033M07Rik NM_026983 69187 RIKEN cDNA 1810033M07 gene
1810034K20Rik NM_023397 67881 RIKEN cDNA 1810034K20 gene (1810034K20Rik)
1810037C20Rik NM_025473 66294 Mus musculus RIKEN cDNA 1810037C20 gene (1810037C20Rik)
1810037I17Rik NM_024461 67704 RIKEN cDNA 1810037I17 gene (1810037I17Rik)
1810037K07Rik NM_025962 67096 Mus musculus RIKEN cDNA 1810037K07 gene (1810037K07Rik), mRNA.
1810041L15Rik XM_128169 72301 RIKEN cDNA 1810041L15 gene
1810042K04Rik NM_025604 66506 Mus musculus RIKEN cDNA 1810042K04 gene (1810042K04Rik)
1810043G02Rik BC010330 67884 RIKEN cDNA 1810043G02 gene
1810043M15Rik NM_199056 75678 inositol 1,3,4,5,6-pentakisphosphate 2-kinase
1810044A24Rik NM_029640 76510 RIKEN cDNA 1810044A24 gene (1810044A24Rik), transcript variant 1
1810046J19Rik NM_025559 103742 Mus musculus RIKEN cDNA 1810046J19 gene (1810046J19Rik)
1810046K07Rik XM_917087 69809 RIKEN cDNA 1810046K07 gene
1810047C23Rik NM_138668 192169 RIKEN cDNA 1810047C23 gene (1810047C23Rik)
1810048J11Rik NM_026327 67708 RIKEN cDNA 1810048J11 gene (1810048J11Rik)
1810048P08Rik NM_133717 69834 RIKEN cDNA 1810048P08 gene (1810048P08Rik)
1810049H13Rik NM_025560 66431 RIKEN cDNA 1810049H13 gene (1810049H13Rik)
1810049H19Rik NM_001003405 435889 RIKEN cDNA 1810049H19 gene (1810049H19Rik)
1810054D07Rik NM_027238 69863 RIKEN cDNA 1810054D07 gene
1810054G18Rik NM_029377 75660 Mus musculus RIKEN cDNA 1810054G18 gene (1810054G18Rik)
1810054O13Rik NM_026436 67893 RIKEN cDNA 1810054O13 gene (1810054O13Rik)
1810055G02Rik NM_028077 72056 Mus musculus RIKEN cDNA 1810055G02 gene (1810055G02Rik)
1810057C19Rik NM_026433 67888 RIKEN cDNA 1810057C19 gene
1810057P16Rik NM_026280 67622 RIKEN cDNA 1810057P16 gene
1810063B05Rik NM_174987 67892 RIKEN cDNA 1810063B05 gene
1810063B07Rik XM_907029 67509 RIKEN cDNA 1810063B07 gene
1810065E05Rik NM_027239 69864 RIKEN cDNA 1810065E05 gene
1810073G14Rik NM_026342 67726 RIKEN cDNA 1810073G14 gene
1810073H04Rik XM_001000199 69865 RIKEN cDNA 1810073H04 gene
1810073N04Rik NM_024249 72055 RIKEN cDNA 1810073N04 gene
1810074P20Rik NM_026194 67490 RIKEN cDNA 1810074P20 gene
2010001H14Rik NM_027227 69824 Mus musculus RIKEN cDNA 2010001H14 gene (2010001H14Rik)
2010001J22Rik NM_001013022 70113 RIKEN cDNA 2010001J22 gene
2010001M09Rik NM_027222 69816 RIKEN cDNA 2010001M09 gene
2010002A20Rik NM_025655 66601 RIKEN cDNA 2010002A20 gene
2010002M12Rik NM_053217 112419 RIKEN cDNA 2010002M12 gene
2010002N04Rik NM_134133 106878 RIKEN cDNA 2010002N04 gene
2010003J03Rik NM_027236 69860 RIKEN cDNA 2010003J03 gene
2010003K11Rik NM_027237 69861 RIKEN cDNA 2010003K11 gene (2010003K11Rik)
2010004A03Rik NM_029646 76527 RIKEN cDNA 2010004A03 gene
2010005J08Rik NM_178623 72046 RIKEN cDNA 2010005J08 gene
2010007H12Rik NM_027242 69871 RIKEN cDNA 2010007H12 gene
2010011I20Rik NM_025912 67017 Mus musculus RIKEN cDNA 2010011I20 gene (2010011I20Rik).
2010012C16Rik NM_025564 66441 RIKEN cDNA 2010012C16 gene
2010012O05Rik NM_025563 66439 RIKEN cDNA 2010012O05 gene
2010100O12Rik NM_025946 67067 Mus musculus RIKEN cDNA 2010100O12 gene (2010100O12Rik), mRNA
2010106G01Rik NM_023220 66552 RIKEN cDNA 2010106G01 gene
2010107E04Rik NM_027360 70257 Mus musculus RIKEN cDNA 2010107E04 gene (2010107E04Rik)
2010107G23Rik NM_027251 69894 RIKEN cDNA 2010107G23 gene
2010109I03Rik NM_025929 67038 RIKEN cDNA 2010109I03 gene
2010109K11Rik NM_028111 72123  RIKEN cDNA 2010109K11 gene
2010109N14Rik BC025067 69895 RIKEN cDNA 2010109N14 gene
2010110P09Rik XM_355937 70261 RIKEN cDNA 2010110P09 gene
2010200O16Rik NM_026198 67495 Mus musculus RIKEN cDNA 2010200O16 gene (2010200O16Rik)
2010208K18Rik NM_028095 72096 Mus musculus RIKEN cDNA 2010208K18 gene (2010208K18Rik)
2010301N04Rik NM_024251 72103 RIKEN cDNA 2010301N04 gene
2010305A19Rik NM_027250 69893 Mus musculus RIKEN cDNA 2010305A19 gene (2010305A19Rik)
2010305C02Rik NM_027249 380712 RIKEN cDNA 2010305C02 gene (2010305C02Rik)
2010309E21Rik NM_025591 66488 RIKEN cDNA 2010309E21 gene (2010309E21Rik)
2010310D06Rik NM_172541 215210 Mus musculus RIKEN cDNA 2010310D06 gene (2010310D06Rik)
2010311D03Rik NM_133839 109129 RIKEN cDNA 2010311D03 gene (2010311D03Rik)
2010321M09Rik XM_001003747 69882 RIKEN cDNA 2010321M09 gene
21687   NM_013690 21687   endothelial-specific receptor tyrosine kinase
2200001I15Rik NM_183278 69134 Mus musculus RIKEN cDNA 2200001I15 gene (2200001I15Rik)
2200002J24Rik NM_026961 69147 Mus musculus RIKEN cDNA 2200002J24 gene (2200002J24Rik), mRNA.
2200002K05Rik NM_026955 69137 Mus musculus RIKEN cDNA 2200002K05 gene (2200002K05Rik), mRNA.
2210010C04Rik NM_023333 67373 Mus musculus RIKEN cDNA 2210010C04 gene (2210010C04Rik), mRNA.
2210010N04Rik BC046968 70381 RIKEN cDNA 2210010N04 gene
2210012G02Rik NM_025617 66526 RIKEN cDNA 2210012G02 gene
2210013K02Rik NM_023712 73658 RIKEN cDNA 2210013K02 gene
2210016L21Rik NM_028211 72357 RIKEN cDNA 2210016L21 gene
2210019E14Rik NM_027412 70387 tetratricopeptide repeat domain 9C
2210020M01Rik NM_183259 66528 RIKEN cDNA 2210020M01 gene
2210021J22Rik NM_197998 72355 RIKEN cDNA 2210021J22 gene
2210023G05Rik NM_197999 72361 RIKEN cDNA 2210023G05 gene
2210404D11Rik NM_178397 76577 Mus musculus RIKEN cDNA 2210404D11 gene (2210404D11Rik)
2210404O07Rik XM_916333 72273 RIKEN cDNA 2210404O07 gene
2210407C18Rik NM_144544 78354 RIKEN cDNA 2210407C18 gene (2210407C18Rik)
2210408I21Rik NM_028215 72371 RIKEN cDNA 2210408I21 gene
2210409B01Rik NM_023557 70129 Mus musculus RIKEN cDNA 2210409B01 gene (2210409B01Rik)
2210409M21Rik NM_133728 70396 RIKEN cDNA 2210409M21 gene (2210409M21Rik).
2210412D01Rik NM_133722 70178 RIKEN cDNA 2210412D01 gene (2210412D01Rik)
2210417D09Rik NM_025620 66532 RIKEN cDNA 2210417D09 gene (2210417D09Rik)
2300002G24Rik NM_028798 74175 RIKEN cDNA 2300002G24 gene
2300002M23Rik NM_175148 69542 RIKEN cDNA 2300002M23 gene
2300003P22Rik XM_888129 67855 RIKEN cDNA 2300003P22 gene
2300008B03Rik NM_175106 66343 RIKEN cDNA 2300008B03 gene (2300008B03Rik)
2300009A05Rik XM_925361 69478 RIKEN cDNA 2300009A05 gene
2310001A20Rik NM_027977 71881 Mus musculus RIKEN cDNA 2310001A20 gene (2310001A20Rik), mRNA.
2310002A05Rik NM_001018079 69520 RIKEN cDNA 2310002A05 gene
2310002B06Rik NM_181649 53951 RIKEN cDNA 2310002B06 gene (2310002B06Rik)
2310002B14Rik NM_027105 69533 RIKEN cDNA 2310002B14 gene
2310003C23Rik NM_029607 76425 Mus musculus RIKEN cDNA 2310003C23 gene (2310003C23Rik), mRNA.
2310003F16Rik NM_026318 67693 RIKEN cDNA 2310003F16 gene
2310003L06Rik XM_144408 74248 RIKEN cDNA 2310003L06 gene
2310003P10Rik NM_175145 69470 Mus musculus RIKEN cDNA 2310003P10 gene (2310003P10Rik)
2310004K06Rik NM_020050 56786 Mus musculus RIKEN cDNA 2310004K06 gene (2310004K06Rik)
2310004L02Rik NM_025504 66349 RIKEN cDNA 2310004L02 gene
2310005E10Rik NM_172398 67861 RIKEN cDNA 2310005E10 gene (2310005E10Rik).
2310005G13Rik NM_183281 69457 RIKEN cDNA 2310005G13 gene
2310005O14Rik NM_026452 67914 RIKEN cDNA 2310005O14 gene
2310005P05Rik NM_026189 67484 RIKEN cDNA 2310005P05 gene (2310005P05Rik)
2310007B03Rik NM_172411 71874 Mus musculus RIKEN cDNA 2310007B03 gene (2310007B03Rik), mRNA.
2310007D09Rik NM_027975 71878 RIKEN cDNA 2310007D09 gene
2310007F12Rik NM_175146 69499 Mus musculus RIKEN cDNA 2310007F12 gene (2310007F12Rik), mRNA.
2310007F21Rik NM_025857 66939 RIKEN cDNA 2310007F21 gene
2310007H09Rik NM_029609 76429 RIKEN cDNA 2310007H09 gene
2310008M10Rik NM_025509 66357 Mus musculus RIKEN cDNA 2310008M10 gene (2310008M10Rik).
2310009E04Rik NM_029347 75578 RIKEN cDNA 2310009E04 gene
2310010G13Rik NM_027122 69572 Mus musculus RIKEN cDNA 2310010G13 gene (2310010G13Rik), mRNA.
2310010I16Rik NM_025519 66371 RIKEN cDNA 2310010I16 gene
2310010M24Rik NM_027990 71897 RIKEN cDNA 2310010M24 gene
2310011J03Rik NM_025521 66374 RIKEN cDNA 2310011J03 gene
2310014H01Rik XM_001002776 76448 RIKEN cDNA 2310014H01 gene
2310014H19Rik NM_028839 69179 Mus musculus RIKEN cDNA 2310014H19 gene (2310014H19Rik)
2310014L17Rik NM_029809 381845 RIKEN cDNA 2310014L17 gene
2310015J09Rik NM_027983 71888 RIKEN cDNA 2310015J09 gene
2310015N21Rik NM_181397 76438 RIKEN cDNA 2310015N21 gene (2310015N21Rik), mRNA.
2310016A09Rik NM_181588 69574 RIKEN cDNA 2310016A09 gene (2310016A09Rik)
2310016C08Rik NM_023516 69573 RIKEN cDNA 2310016C08 gene (2310016C08Rik)
2310016C16Rik NM_027127 69590 RIKEN cDNA 2310016C16 gene
2310016E02Rik NM_024460 67695 RIKEN cDNA 2310016E02 gene (2310016E02Rik)
2310016F22Rik NM_173743 71898 Mus musculus RIKEN cDNA 2310016F22 gene (2310016F22Rik), mRNA.
2310016M24Rik NM_183256 66379  RIKEN cDNA 2310016M24 gene
2310020A21Rik NM_175249 76943 Mus musculus RIKEN cDNA 2310020A21 gene (2310020A21Rik)
2310022A10Rik NM_175107 66367 Mus musculus RIKEN cDNA 2310022A10 gene (2310022A10Rik)
2310022K01Rik XM_994372 71909 RIKEN cDNA 2310022K01 gene
2310022M17Rik NM_001024919 69556 RIKEN cDNA 2310022M17 gene
2310028N02Rik NM_025864 66950 Mus musculus RIKEN cDNA 2310028N02 gene (2310028N02Rik), mRNA.
2310030G06Rik NM_025865 66952 RIKEN cDNA 2310030G06 gene
2310031L18Rik NM_026507 68014 RIKEN cDNA 2310031L18 gene (2310031L18Rik)
2310032D16Rik NM_027096 74182 RIKEN cDNA 2310032D16 gene (2310032D16Rik), transcript variant 1
2310032F03Rik NM_029723 76747 RIKEN cDNA 2310032F03 gene
2310033P09Rik NM_024210 67862 RIKEN cDNA 2310033P09 gene (2310033P09Rik)
2310034C09Rik NM_054100 117172 RIKEN cDNA 2310034C09 gene
2310035C23Rik NM_173187 227446 RIKEN cDNA 2310035C23 gene (2310035C23Rik)
2310035K24Rik NM_027129 69596 Mus musculus RIKEN cDNA 2310035K24 gene (2310035K24Rik)
2310037I24Rik NM_133714 69612 RIKEN cDNA 2310037I24 gene
2310038E17Rik XM_146486 71903 RIKEN cDNA 2310038E17 gene
2310038H17Rik NM_025964 67099 Mus musculus RIKEN cDNA 2310038H17 gene (2310038H17Rik).
2310039E09Rik NM_026509 68016 RIKEN cDNA 2310039E09 gene
2310039H08Rik NM_025966 67101 RIKEN cDNA 2310039H08 gene
2310040C09Rik NM_178618 69640 RIKEN cDNA 2310040C09 gene
2310042D19Rik NM_172417 74183 RIKEN cDNA 2310042D19 gene
2310042G06Rik NM_025531 66390 RIKEN cDNA 2310042G06 gene
2310042L06Rik NM_172428 76457 RIKEN cDNA 2310042L06 gene
2310042M24Rik NM_025868 66958 thioredoxin domain containing 14
2310042N02Rik NM_024246 71913 RIKEN cDNA 2310042N02 gene (2310042N02Rik)
2310044G17Rik NM_173735 217732 RIKEN cDNA 2310044G17 gene
2310044H10Rik NM_197991 69683 Mus musculus RIKEN cDNA 2310044H10 gene (2310044H10Rik).
2310045A20Rik NM_172710 231238 Mus musculus RIKEN cDNA 2310045A20 gene (2310045A20Rik)
2310046G15Rik NM_029614 76453 Mus musculus RIKEN cDNA 2310046G15 gene (2310046G15Rik)
2310047A01Rik XM_908180 71918 RIKEN cDNA 2310047A01 gene
2310047D13Rik NM_027773 116972 RIKEN cDNA 2310047D13 gene
2310047H23Rik NM_175150 69672 RIKEN cDNA 2310047H23 gene
2310047O13Rik NM_024185 66960 RIKEN cDNA 2310047O13 gene
2310050C09Rik XM_904773 66533 RIKEN cDNA 2310050C09 gene
2310056K19Rik NM_080846 75689 RIKEN cDNA 2310056K19 gene (2310056K19Rik).
2310056P07Rik NM_027342 70186  RIKEN cDNA 2310056P07 gene
2310057D15Rik NM_026421 67870 Mus musculus RIKEN cDNA 2310057D15 gene (2310057D15Rik).
2310061C15Rik NM_026844 66531 RIKEN cDNA 2310061C15 gene
2310061F22Rik NM_153775 66965 RIKEN cDNA 2310061F22 gene
2310061G07Rik NM_133743 72434 RIKEN cDNA 2310061G07 gene (2310061G07Rik).
2310061I04Rik XM_128627 69662 RIKEN cDNA 2310061I04 gene
2310061I09Rik NM_027159 69668 RIKEN cDNA 2310061I09 gene (2310061I09Rik)
2310061J03Rik NM_133677 66391 Mus musculus RIKEN cDNA 2310061J03 gene (2310061J03Rik).
2310065K24Rik NM_028221 102122 Mus musculus RIKEN cDNA 2310065K24 gene (2310065K24Rik)
2310066I18Rik NM_027346 70207 RIKEN cDNA 2310066I18 gene
2310067B10Rik NM_028014 71947 RIKEN cDNA 2310067B10 gene
2310075G12Rik NM_027162 69674 Mus musculus RIKEN cDNA 2310075G12 gene (2310075G12Rik).
2310076L09Rik NM_025874 66968 RIKEN cDNA 2310076L09 gene (2310076L09Rik)
2310079F23Rik NM_030208 78890 RIKEN cDNA 2310079F23 gene
2310081J21Rik XM_991450 69211 RIKEN cDNA 2310081J21 gene
2400001E08Rik NM_025605 66508 RIKEN cDNA 2400001E08 gene (2400001E08Rik)
2400002F02Rik NM_001007567 66432 solute carrier family 7, member 6 opposite strand
2400006N03Rik NM_027186 69723 RIKEN cDNA 2400006N03 gene
2410001C21Rik NM_025542 66404 RIKEN cDNA 2410001C21 gene
2410002F23Rik NM_025880 66976 RIKEN cDNA 2410002F23 gene
2410002I01Rik NM_183137 78777 Mus musculus RIKEN cDNA 2410002I01 gene (2410002I01Rik)
2410002O22Rik NM_025879 66975 RIKEN cDNA 2410002O22 gene (2410002O22Rik).
2410003J06Rik XM_135953 71967 RIKEN cDNA 2410003J06 gene
2410003P15Rik NM_018888 56046 RIKEN cDNA 2410003P15 gene (2410003P15Rik)
2410004A20Rik NM_025890 66991 RIKEN cDNA 2410004A20 gene
2410004F06Rik NM_028034 71981 RIKEN cDNA 2410004F06 gene
2410004L22Rik NM_029621 76478 Mus musculus RIKEN cDNA 2410004L22 gene (2410004L22Rik), mRNA.
2410005H09Rik NM_146183 232969 RIKEN cDNA 2410005H09 gene (2410005H09Rik)
2410005K17Rik NM_024462 69216 RIKEN cDNA 2410005K17 gene (2410005K17Rik)
2410008J05Rik NM_153776 69195 RIKEN cDNA 2410008J05 gene (2410008J05Rik)
2410008K03Rik NM_028022 71962 RIKEN cDNA 2410008K03 gene
2410012H02Rik NM_026858 68876 RIKEN cDNA 2410012H02 gene
2410012H22Rik XM_126343 69747 RIKEN cDNA 2410012H22 gene
2410012M04Rik NM_027193 69740 DPH5 homolog (S. cerevisiae)
2410012M07Rik XM_486251 71979 RIKEN cDNA 2410012M07 gene
2410015M20Rik NM_153152 224904 RIKEN cDNA 2410015M20 gene
2410015N17Rik NM_023203 66422 Mus musculus RIKEN cDNA 2410015N17 gene (2410015N17Rik)
2410016F19Rik NM_026113 67371 Mus musculus RIKEN cDNA 2410016F19 gene (2410016F19Rik), mRNA.
2410016O06Rik NM_023633 71952 RIKEN cDNA 2410016O06 gene
2410017P07Rik NM_026643 103268 Mus musculus RIKEN cDNA 2410017P07 gene (2410017P07Rik)
2410018C20Rik NM_026423 67873 RIKEN cDNA 2410018C20 gene
2410018G20Rik NM_029354 72083 Mus musculus RIKEN cDNA 2410018G20 gene (2410018G20Rik)
2410018M08Rik NM_183088 71970 RIKEN cDNA 2410018M08 gene
2410022L05Rik NM_025556 66423 RIKEN cDNA 2410022L05 gene
2410042D21Rik NM_024254 72425 Mus musculus RIKEN cDNA 2410042D21 gene (2410042D21Rik).
2410075B13Rik NM_146059 223648 Mus musculus RIKEN cDNA 2410075B13 gene (2410075B13Rik).
2410075D05Rik NM_028604 73681 RIKEN cDNA 2410075D05 gene
2410081M15Rik NM_028603 73680 Mus musculus RIKEN cDNA 2410081M15 gene (2410081M15Rik).
2410104I19Rik NM_133691 67959  RIKEN cDNA 2410104I19 gene
2410116G06Rik NM_026630 68236 Mus musculus RIKEN cDNA 2410116G06 gene (2410116G06Rik), mRNA.
2410127E16Rik XM_001002337 76787 RIKEN cDNA 2410127E16 gene
2410129H14Rik NM_175245 76789 RIKEN cDNA 2410129H14 gene
2410131K14Rik XM_485677 76792 RIKEN cDNA 2410131K14 gene
2410146L05Rik NM_026480 67968 RIKEN cDNA 2410146L05
2410166I05Rik NM_029759 76824 RIKEN cDNA 2410166I05 gene
2410187C16Rik NM_029734 76773 RIKEN cDNA 2410187C16 gene
2500001K11Rik NM_146103 22635 RIKEN cDNA 2500001K11 gene
2500002L14Rik NM_025607 66510 RIKEN cDNA 2500002L14 gene (2500002L14Rik)
2500003M10Rik NM_023215 66511 RIKEN cDNA 2500003M10 gene
2510001I10Rik NM_178398 74781 Mus musculus RIKEN cDNA 2510001I10 gene (2510001I10Rik)
2510002A14Rik NM_028194 72313 RIKEN cDNA 2510002A14 gene
2510003E04Rik NM_028197 72320 RIKEN cDNA 2510003E04 gene (2510003E04Rik)
2510005D08Rik NM_026526 68043 RIKEN cDNA 2510005D08 gene
2510006C20Rik NM_026527 68044 RIKEN cDNA 2510006C20 gene (2510006C20Rik)
2510006D16Rik NM_029748 76799 RIKEN cDNA 2510006D16 gene
2510010F15Rik NM_026454 67921 Mus musculus RIKEN cDNA 2510010F15 gene (2510010F15Rik).
2510038A11Rik NM_175109 66538 RIKEN cDNA 2510038A11 gene
2510048L02Rik NM_025977 67119 RIKEN cDNA 2510048L02 gene
2510048O06Rik NM_025624 66537 RIKEN cDNA 2510048O06 gene (2510048O06Rik)
2510049I19Rik NM_026455 67922 Mus musculus RIKEN cDNA 2510049I19 gene (2510049I19Rik)
2600001A11Rik XM_001001795 72338 RIKEN cDNA 2600001A11 gene
2600001B17Rik NM_172947 268490 RIKEN cDNA 2600001B17 gene (2600001B17Rik)
2600001J17Rik NM_027411 70385 RIKEN cDNA 2600001J17 gene (2600001J17Rik)
2600003E23Rik NM_027373 70292 Mus musculus RIKEN cDNA 2600003E23 gene (2600003E23Rik), mRNA.
2600005C20Rik AK011155 72462 RIKEN cDNA 2600005C20 gene
2600005N12Rik NM_197995 70317 RIKEN cDNA 2600005N12 gene (2600005N12Rik).
2600005O03Rik NM_183089 72107 RIKEN cDNA 2600005O03 gene
2600009E05Rik NM_029832 77006 RIKEN cDNA 2600009E05 gene
2600010E01Rik NM_175181 72446 RIKEN cDNA 2600010E01 gene
2600011C06Rik XM_899951 67039 RIKEN cDNA 2600011C06 gene
2600011E07Rik NM_028113 72125 RIKEN cDNA 2600011E07 gene
2600014M03Rik NM_178620 69900 Mus musculus RIKEN cDNA 2600014M03 gene (2600014M03Rik)
2610001J05Rik NM_183258 66520 RIKEN cDNA 2610001J05 gene
2610002D18Rik XM_131720 69885 RIKEN cDNA 2610002D18 gene
2610002F03Rik AK011283 72091 RIKEN cDNA 2610002F03 gene
2610002M06Rik NM_025921 67028 Mus musculus RIKEN cDNA 2610002M06 gene (2610002M06Rik).
2610003J06Rik NM_028101 72106 RIKEN cDNA 2610003J06 gene
2610008E11Rik NM_001004362 72128 Mus musculus RIKEN cDNA 2610008E11 gene (2610008E11Rik), mRNA.
2610012O22Rik NM_023536 69902 RIKEN cDNA 2610012O22 gene (2610012O22Rik).
2610018G03Rik NM_133729 70415 RIKEN cDNA 2610018G03 gene
2610018I03Rik NM_027394 70348 RIKEN cDNA 2610018I03 gene
2610019A05Rik NM_028126 72149 Mus musculus RIKEN cDNA 2610019A05 gene (2610019A05Rik)
2610019F03Rik NM_173744 72148 RIKEN cDNA 2610019F03 gene
2610019P18Rik NM_178612 66455 Mus musculus RIKEN cDNA 2610019P18 gene (2610019P18Rik), mRNA.
2610020C11Rik NM_028130 72154 Mus musculus RIKEN cDNA 2610020C11 gene (2610020C11Rik), mRNA.
2610020O08Rik NM_025937 67050 RIKEN cDNA 2610020O08 gene
2610021A01Rik XM_978521 75412 RIKEN cDNA 2610021A01 gene
2610021K21Rik NM_030172 78767 Mus musculus RIKEN cDNA 2610021K21 gene (2610021K21Rik), mRNA.
2610024A01Rik NM_028135 72160 Mus musculus RIKEN cDNA 2610024A01 gene (2610024A01Rik)
2610024E20Rik NM_146084 225358 RIKEN cDNA 2610024E20 gene (2610024E20Rik).
2610027L16Rik NM_026403 67842 RIKEN cDNA 2610027L16 gene (2610027L16Rik)
2610028H07Rik NM_175143 69232 RIKEN cDNA 2610028H07 gene
2610028H24Rik NM_029816 76964 RIKEN cDNA 2610028H24 gene
2610029I01Rik XM_980025 77032 RIKEN cDNA 2610029I01 gene
2610031L17Rik NM_133701 68879 RIKEN cDNA 2610031L17 gene (2610031L17Rik).
2610033H07Rik NM_029278 75416 RIKEN cDNA 2610033H07 gene (2610033H07Rik)
2610034B18Rik NM_027420 70420 RIKEN cDNA 2610034B18 gene (2610034B18Rik)
2610034E18Rik NM_029797 76915 Mus musculus RIKEN cDNA 2610034E18 gene (2610034E18Rik).
2610034M16Rik XM_128723 69239 RIKEN cDNA 2610034M16 gene
2610034N24Rik NM_027256 101861 RIKEN cDNA 2610034N24 gene (2610034N24Rik)
2610036L11Rik XM_488549 66311 RIKEN cDNA 2610036L11 gene
2610039C10Rik AK012533 66578 RIKEN cDNA 2610039C10 gene
2610039E05Rik NM_030176 78779 RIKEN cDNA 2610039E05 gene
2610042L04Rik NM_025940 545015 RIKEN cDNA 2610042L04 gene
2610101N10Rik NM_026476 67958 Mus musculus RIKEN cDNA 2610101N10 gene (2610101N10Rik)
2610109H07Rik NM_027426 70433 RIKEN cDNA 2610109H07 gene
2610110G12Rik NM_028476 73242 RIKEN cDNA 2610110G12 gene
2610204G22Rik NM_175157 70448 RIKEN cDNA 2610204G22 gene
2610204K14Rik NM_025997 67148 RIKEN cDNA 2610204K14 gene (2610204K14Rik)
2610204L23Rik NM_026009 67163 Mus musculus RIKEN cDNA 2610204L23 gene (2610204L23Rik)
2610204M08Rik NM_198411 70435 RIKEN cDNA 2610204M08 gene (2610204M08Rik)
2610205E22Rik NM_170592 66617 RIKEN cDNA 2610205E22 gene
2610206C17Rik XM_895846 72495 RIKEN cDNA 2610206C17 gene
2610207P08Rik NM_026001 67153 RIKEN cDNA 2610207P08 gene
2610208M17Rik NM_145626 108909 RIKEN cDNA 2610208M17 gene (2610208M17Rik)
2610208M17Rik NM_181732 108909 Mus musculus RIKEN cDNA 2610208M17 gene (2610208M17Rik), mRNA.
2610209A20Rik NM_026010 67164 RIKEN cDNA 2610209A20 gene
2610209M04Rik NM_025665 66618 RIKEN cDNA 2610209M04 gene
2610209N15Rik NM_183286 70451 Mus musculus RIKEN cDNA 2610209N15 gene (2610209N15Rik)
2610301B20Rik NM_026005 67157 RIKEN cDNA 2610301B20 gene (2610301B20Rik)
2610301G19Rik XM_001001452 219158 RIKEN cDNA 2610301G19 gene
2610304G08Rik NM_027434 70470 RIKEN cDNA 2610304G08 gene (2610304G08Rik)
2610306H15Rik NM_028263 72514 Mus musculus RIKEN cDNA 2610306H15 gene (2610306H15Rik), mRNA.
2610311I19Rik NM_023311 67180 RIKEN cDNA 2610311I19 gene (2610311I19Rik)
2610312B22Rik NM_026934 69082 Mus musculus RIKEN cDNA 2610312B22 gene (2610312B22Rik)
2610312E17Rik NM_027432 70465 Mus musculus RIKEN cDNA 2610312E17 gene (2610312E17Rik)
2610312F20Rik NM_173863 70461 RIKEN cDNA 2610312F20 gene
2610318C08Rik NM_181589 70466 RIKEN cDNA 2610318C08 gene
2610318K02Rik NM_026519 68032 Mus musculus RIKEN cDNA 2610318K02 gene (2610318K02Rik), mRNA.
2610507B11Rik NM_001002004 72503 Mus musculus RIKEN cDNA 2610507B11 gene (2610507B11Rik), mRNA.
2610507L03Rik NM_028120 72140 RIKEN cDNA 2610507L03 gene (2610507L03Rik)
2610510B01Rik AK012087 70028 RIKEN cDNA 2610510B01 gene
2610510H03Rik NM_026620 68215 RIKEN cDNA 2610510H03 gene (2610510H03Rik)
2610510J17Rik NM_028131 72155 RIKEN cDNA 2610510J17 gene
2610511E22Rik NM_029649 76547 RIKEN cDNA 2610511E22 gene (2610511E22Rik)
2610511O17Rik NM_152817 74196 RIKEN cDNA 2610511O17 gene (2610511O17Rik)
2610524G07Rik NM_025596 66494 RIKEN cDNA 2610524G07 gene (2610524G07Rik)
2610524H06Rik NM_181075 330173 RIKEN cDNA 2610524H06 gene
2610528J11Rik NM_025572 66451 Mus musculus RIKEN cDNA 2610528J11 gene (2610528J11Rik).
2610528M18Rik NM_031863 83815 RIKEN cDNA 2610528M18 gene (2610528M18Rik).
2610528O22Rik NM_153395 67074 Mus musculus RIKEN cDNA 2610528O22 gene (2610528O22Rik)
2610529C04Rik NM_025952 67075  RIKEN cDNA 2610529C04 gene
2700007P21Rik NM_173750 212772 RIKEN cDNA 2700007P21 gene
2700008B19Rik XM_354634 217026 RIKEN cDNA 2700008B19 gene
2700017M01Rik NM_028292 72590 RIKEN cDNA 2700017M01 gene (2700017M01Rik).
2700029E10Rik NM_180588 72549 RIKEN cDNA 2700029E10 gene
2700038C09Rik NM_025598 66496 Mus musculus RIKEN cDNA 2700038C09 gene (2700038C09Rik), mRNA.
2700038I16Rik BC019153 72611 RIKEN cDNA 2700038I16 gene
2700046A07Rik XM_001002365 78449 RIKEN cDNA 2700046A07 gene
2700049A03Rik XM_916714 76967 RIKEN cDNA 2700049A03 gene
2700050F09Rik NM_028291 72587 Mus musculus RIKEN cDNA 2700050F09 gene (2700050F09Rik), mRNA.
2700050L05Rik NM_178115 214764 Mus musculus RIKEN cDNA 2700050L05 gene (2700050L05Rik), transcript variant 2, mRNA.
2700050P07Rik NM_133927 101142 Mus musculus RIKEN cDNA 2700050P07 gene (2700050P07Rik)
2700055K07Rik NM_026481 67971 RIKEN cDNA 2700055K07 gene
2700059L22Rik NM_028300 72614 RIKEN cDNA 2700059L22 gene (2700059L22Rik)
2700060E02Rik NM_026528 68045 RIKEN cDNA 2700060E02 gene (2700060E02Rik).
2700062C07Rik NM_026529 68046 Mus musculus RIKEN cDNA 2700062C07 gene (2700062C07Rik).
2700067D09Rik NM_028301 72615 RIKEN cDNA 2700067D09 gene (2700067D09Rik)
2700081O15Rik NM_175381 108899 RIKEN cDNA 2700081O15 gene
2700082D03Rik NM_026031 67205 Mus musculus RIKEN cDNA 2700082D03 gene (2700082D03Rik)
2700083B06Rik NM_026531 68048 Mus musculus RIKEN cDNA 2700083B06 gene (2700083B06Rik)
2700085E05Rik NM_026029 67201 Mus musculus RIKEN cDNA 2700085E05 gene (2700085E05Rik), mRNA.
2700085M18Rik NM_030198 78833 RIKEN cDNA 2700085M18 gene
2700087H15Rik NM_027422 70427 RIKEN cDNA 2700087H15 gene (2700087H15Rik)
2700088M22Rik NM_026025 67197 Mus musculus RIKEN cDNA 2700088M22 gene (2700088M22Rik), mRNA.
2700094F01Rik NM_178625 72649 RIKEN cDNA 2700094F01 gene (2700094F01Rik), mRNA.
2700097O09Rik NM_028314 72658 RIKEN cDNA 2700097O09 gene
2810002D13Rik NM_025657 66606 Mus musculus RIKEN cDNA 2810002D13 gene (2810002D13Rik)
2810002I04Rik NM_172414 72350 Mus musculus RIKEN cDNA 2810002I04 gene (2810002I04Rik), mRNA.
2810002N01Rik NM_026511 68020 RIKEN cDNA 2810002N01 gene
2810002O09Rik NM_175179 72345 RIKEN cDNA 2810002O09 gene
2810003C17Rik NM_145144 108897 RIKEN cDNA 2810003C17 gene (2810003C17Rik)
2810004A10Rik NM_027265 69933 RIKEN cDNA 2810004A10 gene
2810004N20Rik NM_025576 66461 RIKEN cDNA 2810004N20Rik (2810004N20Rik)
2810007J24Rik NM_175250 76971 RIKEN cDNA 2810007J24 gene
2810013E07Rik NM_178112 72656 RIKEN cDNA 2810013E07 gene
2810013M15Rik NM_026197 67493 Mus musculus RIKEN cDNA 2810013M15 gene (2810013M15Rik)
2810021B07Rik NM_025479 66308 RIKEN cDNA 2810021B07 gene (2810021B07Rik)
2810021J22Rik NM_172403 69944 Mus musculus RIKEN cDNA 2810021J22 gene (2810021J22Rik)
2810025M15Rik NM_027274 69953 RIKEN cDNA 2810025M15 gene (2810025M15Rik).
2810028N01Rik NM_028315 72662 RIKEN cDNA 2810028N01 gene
2810030E01Rik NM_028317 72668 RIKEN cDNA 2810030E01 gene
2810037C03Rik NM_024240 109145 RIKEN cDNA 2810037C03 gene (2810037C03Rik)
2810037C14Rik NM_026034 67211 Mus musculus RIKEN cDNA 2810037C14 gene (2810037C14Rik)
2810046L04Rik NM_173382 212127 RIKEN cDNA 2810046L04 gene
2810048G17Rik NM_133746 72691 Mus musculus RIKEN cDNA 2810048G17 gene (2810048G17Rik).
2810055F11Rik NM_026038 67217 Mus musculus RIKEN cDNA 2810055F11 gene (2810055F11Rik), mRNA.
2810055G22Rik NM_080561 108086 RIKEN cDNA 2810055G22 gene (2810055G22Rik), transcript variant A, mRNA.
2810403A07Rik NM_028814 74200 RIKEN cDNA 2810403A07 gene (2810403A07Rik)
2810405J04Rik NM_133747 72722 Mus musculus RIKEN cDNA 2810405J04 gene (2810405J04Rik)
2810405K02Rik NM_025582 66469 RIKEN cDNA 2810405K02 gene (2810405K02Rik)
2810406C15Rik NM_146171 68298 Mus musculus RIKEN cDNA 2810406C15 gene (2810406C15Rik)
2810406K13Rik XM_133597 72184 RIKEN cDNA 2810406K13 gene
2810410C14Rik NM_175471 230582 RIKEN cDNA 2810410C14 gene (2810410C14Rik)
2810410L24Rik NM_175239 76377 RIKEN cDNA 2810410L24 gene
2810410M20Rik NM_024428 66310 RIKEN cDNA 2810410M20 gene
2810417H13Rik NM_026515 68026 RIKEN cDNA 2810417H13 gene (2810417H13Rik)
2810417J12Rik NM_029798 76917 Mus musculus RIKEN cDNA 2810417J12 gene (2810417J12Rik), mRNA.
2810418N01Rik AK013116 69270 RIKEN cDNA 2810418N01 gene
2810421I24Rik NM_172422 75619 RIKEN cDNA 2810421I24 gene
2810422O20Rik NM_027279 69962 RIKEN cDNA 2810422O20 gene
2810423E13Rik NM_028140 72175 Mus musculus RIKEN cDNA 2810423E13 gene (2810423E13Rik)
2810426N06Rik AK020228 67607 RIKEN cDNA 2810426N06 gene
2810426N06Rik NM_023363 67607 RIKEN cDNA 2810426N06 gene (2810426N06Rik)
2810428C21Rik NM_153503 69942 RIKEN cDNA 2810428C21 gene (2810428C21Rik)
2810428I15Rik NM_025577 66462 RIKEN cDNA 2810428I15 gene
2810429K17Rik NM_029847 77041 Mus musculus RIKEN cDNA 2810429K17 gene (2810429K17Rik), mRNA.
2810429O05Rik NM_134046 52504 Mus musculus RIKEN cDNA 2810429O05 gene (2810429O05Rik), mRNA.
2810430M08Rik NM_026041 67223 Mus musculus RIKEN cDNA 2810430M08 gene (2810430M08Rik)
2810432D09Rik NM_027278 69961 Mus musculus RIKEN cDNA 2810432D09 gene (2810432D09Rik), mRNA
2810432L12Rik NM_025944 67063 Mus musculus RIKEN cDNA 2810432L12 gene (2810432L12Rik), mRNA.
2810437L13Rik NM_197980 68033 RIKEN cDNA 2810437L13 gene
2810439F02Rik NM_028341 72747 RIKEN cDNA 2810439F02 gene (2810439F02Rik)
2810439K08Rik NM_028343 72759 Mus musculus RIKEN cDNA 2810439K08 gene (2810439K08Rik)
2810439M11Rik NM_183091 72749 RIKEN cDNA 2810439M11 gene
2810441K11Rik NM_026798 68642 RIKEN cDNA 2810441K11 gene
2810443J12Rik NM_026044 67228 RIKEN cDNA 2810443J12 gene
2810449C10Rik AK013308 72758 RIKEN cDNA 2810449C10 gene
2810451A06Rik NM_176835 72778 Mus musculus RIKEN cDNA 2810451A06 gene (2810451A06Rik).
2810452K22Rik NM_026048 67236 RIKEN cDNA 2810452K22 gene (2810452K22Rik)
2810453I06Rik NM_133703 67238 RIKEN cDNA 2810453I06 gene
2810453L12Rik NM_028349 72776 spindle assembly 6 homolog (C. elegans)
2810457I06Rik NM_176860 72828 RIKEN cDNA 2810457I06 gene
2810459M11Rik XM_484890 72792 RIKEN cDNA 2810459M11 gene
2810474O19Rik XM_132966 67246 RIKEN cDNA 2810474O19 gene
2810485I05Rik NM_176836 72826 RIKEN cDNA 2810485I05 gene
2900001O04Rik NM_026213 67515 Mus musculus RIKEN cDNA 2900001O04 gene (2900001O04Rik)
2900002G04Rik XM_136135 78283 RIKEN cDNA 2900002G04 gene
2900002H16Rik NM_021430 75695 Mus musculus RIKEN cDNA 2900002H16 gene (2900002H16Rik), mRNA.
2900006B13Rik NM_028398 72947 RIKEN cDNA 2900006B13 gene
2900010J23Rik NM_175190 72931 Mus musculus RIKEN cDNA 2900010J23 gene (2900010J23Rik)
2900010M23Rik NM_026063 67267 Mus musculus RIKEN cDNA 2900010M23 gene (2900010M23Rik)
2900011O08Rik NM_144518 67254 Mus musculus RIKEN cDNA 2900011O08 gene (2900011O08Rik).
2900024C23Rik NM_026062 67266 Mus musculus RIKEN cDNA 2900024C23 gene (2900024C23Rik), mRNA.
2900026A02Rik NM_172884 243219 RIKEN cDNA 2900026A02 gene
2900041A09Rik NM_182839 72948 Mus musculus RIKEN cDNA 2900041A09 gene (2900041A09Rik), mRNA.
2900042E01Rik XM_134646 72927 RIKEN cDNA 2900042E01
2900045N06Rik AK013649 72895 RIKEN cDNA 2900045N06 gene
2900052N01Rik NM_175192 73040  RIKEN cDNA 2900052N01 gene
2900057D21Rik NM_145221 72993 RIKEN cDNA 2900057D21 gene
2900070E19Rik NM_028419 73046 Mus musculus RIKEN cDNA 2900070E19 gene (2900070E19Rik), mRNA.
2900073G15Rik NM_026064 67268 RIKEN cDNA 2900073G15 gene (2900073G15Rik).
2900073H19Rik NM_026615 68205 RIKEN cDNA 2900073H19 gene
2900091E11Rik NM_026070 67282 RIKEN cDNA 2900091E11 gene (2900091E11Rik).
2900092C05Rik NM_028434 73090 Mus musculus RIKEN cDNA 2900092C05 gene (2900092C05Rik), mRNA.
2900092E17Rik NM_030240 67278 RIKEN cDNA 2900092E17 gene (2900092E17Rik)
2900093B09Rik NM_021387 58188 RIKEN cDNA 2900093B09 gene (2900093B09Rik)
3000002G13Rik NM_001004139 70227 RIKEN cDNA 3000002G13 gene
3000003F02Rik NM_172437 78895 Mus musculus RIKEN cDNA 3000003F02 gene (3000003F02Rik)
3000004N20Rik NM_028226 72397 RNA binding motif protein 12B
3010001K23Rik NM_028223 72392 RIKEN cDNA 3010001K23 gene (3010001K23Rik).
3010026O09Rik NM_026543 68067 RIKEN cDNA 3010026O09 gene (3010026O09Rik)
3100002J23Rik XM_001002726 75429 RIKEN cDNA 3100002J23 gene
3100004P22Rik NM_133693 68035 RIKEN cDNA 3100004P22 gene (3100004P22Rik).
3110001A13Rik NM_025626 66540 Mus musculus RIKEN cDNA 3110001A13 gene (3110001A13Rik), mRNA.
3110001D03Rik NM_025849 66928  RIKEN cDNA 3110001D03 gene
3110001I20Rik XM_917708 70354 RIKEN cDNA 3110001I20 gene
3110001I22Rik NM_025653 66598 RIKEN cDNA 3110001I22 gene
3110002L15Rik NM_026665 74360 Mus musculus RIKEN cDNA 3110002L15 gene (3110002L15Rik), mRNA.
3110003A17Rik XM_125510 73112 RIKEN cDNA 3110003A17 gene
3110005O21Rik NM_029842 77035 RIKEN cDNA 3110005O21 gene (3110005O21Rik)
3110006E14Rik XM_127466 76980 RIKEN cDNA 3110006E14 gene
3110007F17Rik NM_028426 73061 RIKEN cDNA 3110007F17 gene
3110009E18Rik NM_028439 73103 RIKEN cDNA 3110009E18 gene
3110031B13Rik NM_026075 67288 RIKEN cDNA 3110031B13 gene
3110032G18Rik NM_028443 73121 RIKEN cDNA 3110032G18 gene
3110037I16Rik NM_028457 73172 RIKEN cDNA 3110037I16 gene
3110040M04Rik XM_993996 73176 RIKEN cDNA 3110040M04 gene
3110043J09Rik NM_028455 73167 RIKEN cDNA 3110043J09 gene
3110047P20Rik XM_914264 319807 RIKEN cDNA 3110047P20 gene
3110048E14Rik NM_133750 73225 RIKEN cDNA 3110048E14 gene
3110049J23Rik NM_026085 67307 Mus musculus RIKEN cDNA 3110049J23 gene (3110049J23Rik), mRNA.
3110050N22Rik NM_173181 67306 Mus musculus RIKEN cDNA 3110050N22 gene (3110050N22Rik)
3110056O03Rik NM_175195 73218 RIKEN cDNA 3110056O03 gene
3110057O12Rik NM_026622 269423 RIKEN cDNA 3110057O12 gene
3110062M04Rik NM_199145 78412 RIKEN cDNA 3110062M04 gene
3110070M22Rik NM_026084 67304 RIKEN cDNA 3110070M22 gene
3200001K10Rik XM_355585 381626 RIKEN cDNA 3200001K10 gene
3200002M19Rik NM_027532 75430 RIKEN cDNA 3200002M19 gene
3222402P14Rik XM_978066 235542 RIKEN cDNA 3222402P14 gene
3230401D17Rik NM_025699 66680 RIKEN cDNA 3230401D17 gene (3230401D17Rik).
3230401I01Rik NM_026140 67417 RIKEN cDNA 3230401I01 gene (3230401I01Rik)
3300001G02Rik NM_030093 78372 Mus musculus RIKEN cDNA 3300001G02 gene (3300001G02Rik), mRNA
3300001H21Rik NM_027334 70152 RIKEN cDNA 3300001H21 gene
3300001M20Rik NM_175113 66926 RIKEN cDNA 3300001M20 gene
3321401G04Rik NM_029930 77574 RIKEN cDNA 3321401G04 gene
3322402L07Rik NM_023727 74023 RIKEN cDNA 3322402L07 gene
3526402H21Rik NM_025702 66683 RIKEN cDNA 3526402H21 gene
3632451O06Rik NM_026142 67419 RIKEN cDNA 3632451O06 gene
3732412D22Rik NM_001001980 77569 Mus musculus RIKEN cDNA 3732412D22 gene (3732412D22Rik), mRNA.
3830403N18Rik NM_027510 70691 RIKEN cDNA 3830403N18 gene
3830405G04Rik NM_172405 70681 RIKEN cDNA 3830405G04 gene (3830405G04Rik)
3830406C13Rik NM_146051 218734 RIKEN cDNA 3830406C13 gene
3830406C13Rik NM_178141 218734 RIKEN cDNA 3830406C13 gene (3830406C13Rik), transcript variant 2
3830431G21Rik XM_126991 217682 RIKEN cDNA 3830431G21 gene
3930401K13Rik NM_028720 74022 RIKEN cDNA 3930401K13 gene (3930401K13Rik).
4121402D02Rik NM_028722 74026 RIKEN cDNA 4121402D02 gene (4121402D02Rik)
4430402I18Rik NM_198651 381218 RIKEN cDNA 4430402I18 gene
4432405B04Rik NM_026486 67978 Mus musculus RIKEN cDNA 4432405B04 gene (4432405B04Rik)
4432412L15Rik XM_486140 74337 RIKEN cDNA 4432412L15 gene
4432416J03Rik NM_030069 78252 RIKEN cDNA 4432416J03 gene
4631424J17Rik XM_282969 70802 RIKEN cDNA 4631424J17 gene
4631426E05Rik NM_025712 66696 Mus musculus RIKEN cDNA 4631426E05 gene (4631426E05Rik)
4631426J05Rik NM_029935 77590 RIKEN cDNA 4631426J05 gene
4631427C17Rik NM_021414 74340 RIKEN cDNA 4631427C17 gene
4632404H12Rik NM_028726 74034 RIKEN cDNA 4632404H12 gene
4632404H22Rik NM_030167 78755 RIKEN cDNA 4632404H22 gene (4632404H22Rik)
4632406N01Rik NM_026642 68260 tRNA methyltranferase 12 homolog (S. cerevisiae)
4632411B12Rik NM_172652 226976 RIKEN cDNA 4632411B12 gene
4632412N22Rik NM_177087 320159 RIKEN cDNA 4632412N22 gene
4632413K17Rik NM_177614 216440 Mus musculus RIKEN cDNA 4632413K17 gene (4632413K17Rik).
4632413K17Rik XM_125945 216440 RIKEN cDNA 4632413K17 gene
4632415L05Rik NM_027561 70808 RIKEN cDNA 4632415L05 gene (4632415L05Rik)
4632417N05Rik NM_028725 74032 Mus musculus RIKEN cDNA 4632417N05 gene (4632417N05Rik), mRNA.
4632419K20Rik NM_199009 74349 Mus musculus RIKEN cDNA 4632419K20 gene (4632419K20Rik)
4632423N09Rik NM_134030 103861 RIKEN cDNA 4632423N09 gene (4632423N09Rik).
4632428N05Rik NM_028732 74048 RIKEN cDNA 4632428N05 gene (4632428N05Rik)
4632433K11Rik NM_029849 77043 RIKEN cDNA 4632433K11 gene
4633402D15Rik NM_001025156 70829 Mus musculus RIKEN cDNA 4633402D15 gene (4633402D15Rik), transcript variant 1, mRNA
4732418C07Rik NM_172698 230648 Mus musculus RIKEN cDNA 4732418C07 gene (4732418C07Rik), mRNA.
4732429D16Rik NM_145437 217305 Mus musculus RIKEN cDNA 4732429D16 gene (4732429D16Rik).
4732429I09Rik NM_178733 243906 Mus musculus RIKEN cDNA 4732429I09 gene (4732429I09Rik), transcript variant 2, mRNA.
4732435N03Rik NM_172753 234356 Mus musculus RIKEN cDNA 4732435N03 gene (4732435N03Rik), mRNA.
4732437J24Rik NM_172338 214063 RIKEN cDNA 4732437J24 gene
4732454E20Rik XM_194722 270711 RIKEN cDNA 4732454E20 gene
4732456N10Rik NM_177717 239673 RIKEN cDNA 4732456N10 gene
4732473B16Rik NM_175307 100342 Mus musculus RIKEN cDNA 4732473B16 gene (4732473B16Rik).
4732477G22Rik XM_289703 30785 PREDICTED: Mus musculus cortactin binding protein 2, transcript variant 1 (Cttnbp2), mRNA
4732479N06Rik NM_172540 215201 Mus musculus RIKEN cDNA 4732479N06 gene (4732479N06Rik), mRNA.
4732481H14Rik NM_172468 209131 RIKEN cDNA 4732481H14 gene (4732481H14Rik)
4732491K20Rik XM_488795 224523 RIKEN cDNA 4732491K20 gene
4732495E13Rik NM_172608 223693 RIKEN cDNA 4732495E13 gene
4732496O08Rik NM_172877 242736 Mus musculus RIKEN cDNA 4732496O08 gene (4732496O08Rik), mRNA
4733401H18Rik NM_023247 66706 RIKEN cDNA 4733401H18 gene
4831416G18Rik NM_172788 237353 Mus musculus RIKEN cDNA 4831416G18 gene (4831416G18Rik), mRNA.
4832406C22 NM_173395 227358 Mus musculus hypothetical protein 4832406C22 (4832406C22), mRNA.
4832428D23Rik NM_207281 403183 RIKEN cDNA 4832428D23 gene
4833401D15Rik NM_175030 242646 RIKEN cDNA 4833401D15 gene
4833408A19Rik NM_175203 73788 RIKEN cDNA 4833408A19 gene
4833418A01Rik NM_198005 75763 RIKEN cDNA 4833418A01 gene (4833418A01Rik).
4833420G17Rik NM_026127 67392 RIKEN cDNA 4833420G17 gene
4833420K19Rik NM_029775 76863 Mus musculus RIKEN cDNA 4833420K19 gene (4833420K19Rik), mRNA.
4833421E05Rik NM_026347 67732 Mus musculus RIKEN cDNA 4833421E05 gene (4833421E05Rik), mRNA.
4833422F24Rik NM_029021 74614 RIKEN cDNA 4833422F24 gene (4833422F24Rik).
4833423E24Rik XR_001599 228151 RIKEN cDNA 4833423E24 gene
4833427G06Rik NM_001013816 235345 RIKEN cDNA 4833427G06 gene
4833427G06Rik NM_177702 235345 RIKEN cDNA 4833427G06 gene
4833432M17Rik NM_198654 381318 RIKEN cDNA 4833432M17 gene (4833432M17Rik)
4833432P19Rik NM_177198 320582 RIKEN cDNA 4833432P19 gene
4833436C18Rik NM_177377 329831 RIKEN cDNA 4833436C18 gene
4833442J19Rik NM_177101 320204 RIKEN cDNA 4833442J19 gene
4833446K15Rik XM_901645 78923 RIKEN cDNA 4833446K15 gene
4921504I05Rik NM_025719 66707 RIKEN cDNA 4921504I05 gene
4921505C17Rik NM_030168 78757 RIKEN cDNA 4921505C17 gene
4921506I22Rik NM_025717 66704 Mus musculus RIKEN cDNA 4921506I22 gene (4921506I22Rik).
4921509A18Rik XM_135940 70864 RIKEN cDNA 4921509A18 gene
4921509C19Rik NM_198655 381393 RIKEN cDNA 4921509C19 gene
4921509E05Rik NM_001012311 319207 Mus musculus RIKEN cDNA 4921509E05 gene (4921509E05Rik), mRNA.
4921509E07Rik NM_027597 70897 RIKEN cDNA 4921509E07 gene
4921510H08Rik NM_025724 66716 RIKEN cDNA 4921510H08 gene
4921511H03Rik NM_027603 70920 RIKEN cDNA 4921511H03 gene
4921511H13Rik XM_128377 207932 RIKEN cDNA 4921511H13 gene
4921511I16Rik NM_172407 70925 RIKEN cDNA 4921511I16 gene
4921515J06Rik NM_025723 66715 RIKEN cDNA 4921515J06 gene
4921517D21Rik NM_026338 67722 RIKEN cDNA 4921517D21 gene
4921517D22Rik NM_183290 70900 RIKEN cDNA 4921517D22 gene
4921517L17Rik AK014912 70873 RIKEN cDNA 4921517L17 gene
4921517N04Rik NM_029773 76857 RIKEN cDNA 4921517N04 gene
4921521J11Rik NM_027590 70885 Mus musculus RIKEN cDNA 4921521J11 gene (4921521J11Rik).
4921521K07Rik NM_027599 70902 RIKEN cDNA 4921521K07 gene
4921521N14Rik NM_153528 207798 RIKEN cDNA 4921521N14 gene
4921522P10Rik NM_025726 66719 RIKEN cDNA 4921522P10 gene
4921524J17Rik NM_025722 66714 Mus musculus RIKEN cDNA 4921524J17 gene (4921524J17Rik)
4921526F01Rik NM_001001492 385668 RIKEN cDNA 4921526F01 gene
4921526G09Rik NM_025729 66724 RIKEN cDNA 4921526G09 gene
4921528H16Rik XM_910825 74354 RIKEN cDNA 4921528H16 gene
4921530D09Rik XM_974596 77058 RIKEN cDNA 4921530D09 gene
4921530G04Rik NM_027622 70956 RIKEN cDNA 4921530G04 gene
4921530L21Rik NM_025733 66732 RIKEN cDNA 4921530L21 gene
4921531G14Rik NM_025736 66736 RIKEN cDNA 4921531G14 gene (4921531G14Rik).
4921531P07Rik XM_908445 207778 RIKEN cDNA 4921531P07 gene
4921536K21Rik NM_026150 67430 Mus musculus RIKEN cDNA 4921536K21 gene (4921536K21Rik), mRNA.
4921537D05Rik NM_029852 77048 RIKEN cDNA 4921537D05 gene
4922501K12Rik XM_910194 105511 RIKEN cDNA 4922501K12 gene
4922503N01Rik NM_153392 230603 RIKEN cDNA 4922503N01 gene
4922504M18Rik NM_198624 244179 Mus musculus RIKEN cDNA 4922504M18 gene (4922504M18Rik), mRNA
4930401F20Rik NM_172895 243822 RIKEN cDNA 4930401F20 gene
4930402E16Rik NM_198308 319518 RIKEN cDNA 4930402E16 gene
4930402F06Rik XM_915541 74854 RIKEN cDNA 4930402F06 gene
4930402H24Rik NM_029432 228602 Mus musculus RIKEN cDNA 4930402H24 gene (4930402H24Rik)
4930402K13Rik XM_135594 75775 RIKEN cDNA 4930402K13 gene
4930403J22Rik NM_028651 70551 RIKEN cDNA 4930403J22 gene (4930403J22Rik)
4930403L05Rik NM_026128 67395 RIKEN cDNA 4930403L05 gene
4930404A10Rik XM_484022 74847 RIKEN cDNA 4930404A10 gene
4930407I10Rik XM_988328 328573 RIKEN cDNA 4930407I10 gene
4930417G10Rik NM_029107 74855 RIKEN cDNA 4930417G10 gene
4930417M19Rik NM_177195 320571 RIKEN cDNA 4930417M19 gene
4930418G15Rik NM_145692 69312 Mus musculus RIKEN cDNA 4930418G15 gene (4930418G15Rik), transcript variant 2.
4930418P06Rik NM_029777 76867 RIKEN cDNA 4930418P06 gene (4930418P06Rik)
4930422G04Rik XM_131179 71643 RIKEN cDNA 4930422G04 gene
4930422G04Rik XM_485308 71643 RIKEN cDNA 4930422G04 gene
4930422I07Rik XM_918228 71640 RIKEN cDNA 4930422I07 gene
4930422J18Rik NM_029035 74646 Mus musculus RIKEN cDNA 4930422J18 gene (4930422J18Rik)
4930425N13Rik NM_178388 73893 Mus musculus RIKEN cDNA 4930425N13 gene (4930425N13Rik), mRNA.
4930427A07Rik NM_134041 104732 RIKEN cDNA 4930427A07 gene
4930429A22Rik NM_153530 208718 RIKEN cDNA 4930429A22 gene (4930429A22Rik)
4930429H24Rik NM_029436 75785 RIKEN cDNA 4930429H24 gene (4930429H24Rik).
4930429M06Rik NM_026250 252876 RIKEN cDNA 4930429M06Rik (4930429M06Rik)
4930430F08Rik NM_175128 68281 Mus musculus RIKEN cDNA 4930430F08 gene (4930430F08Rik)
4930431B11Rik BC052060 75782 RIKEN cDNA 4930431B11 gene
4930431J08Rik XM_991644 73884 RIKEN cDNA 4930431J08 gene
4930432K21Rik NM_029045 74666 RIKEN cDNA 4930432K21 gene
4930432O21Rik NM_001025373 74670 RIKEN cDNA 4930432O21 gene
4930433I11Rik NM_207248 243944 RIKEN cDNA 4930433I11 gene
4930434E21Rik NM_029440 381693 RIKEN cDNA 4930434E21 gene
4930441O14Rik NM_026649 68271 RIKEN cDNA 4930441O14 gene
4930444A02Rik NM_029037 74653 RIKEN cDNA 4930444A02 gene
4930449I24Rik NM_026136 67410 RIKEN cDNA 4930449I24 gene
4930451A13Rik NM_026254 67581 RIKEN cDNA 4930451A13 gene
4930452B06Rik NM_028934 74430 RIKEN cDNA 4930452B06 gene
4930453N24Rik XM_148353 67609 RIKEN cDNA 4930453N24 gene
4930455C21Rik NM_024273 76916 RIKEN cDNA 4930455C21 gene (4930455C21Rik)
4930455F23Rik NM_029115 74895 RIKEN cDNA 4930455F23 gene
4930465K10Rik XR_002327 67640 RIKEN cDNA 4930465K10 gene
4930470D19Rik NM_026274 67610 Mus musculus RIKEN cDNA 4930470D19 gene (4930470D19Rik)
4930471M23Rik NM_175675 74919 Mus musculus RIKEN cDNA 4930471M23 gene (4930471M23Rik).
4930474M22Rik NM_183107 74917 RIKEN cDNA 4930474M22 gene
4930474N05Rik NM_175008 218921 RIKEN cDNA 4930474N05 gene
4930485D02Rik NM_175225 75812 RIKEN cDNA 4930485D02 gene
4930486G11Rik NM_175213 75033 RIKEN cDNA 4930486G11 gene (4930486G11Rik)
4930486L24Rik NM_178098 214639 Mus musculus RIKEN cDNA 4930486L24 gene (4930486L24Rik), mRNA.
4930488L10Rik NM_028127 319710 Mus musculus RIKEN cDNA 4930488L10 gene (4930488L10Rik)
4930500O09Rik XM_131470 75811 RIKEN cDNA 4930500O09 gene
4930502E18Rik NM_029142 75013 RIKEN cDNA 4930502E18 gene
4930503B16Rik NM_030052 78174 RIKEN cDNA 4930503B16 gene
4930504E06Rik NM_133858 75007 Mus musculus RIKEN cDNA 4930504E06 gene (4930504E06Rik), mRNA.
4930504O13Rik NM_207527 403200 RIKEN cDNA 4930504O13 gene
4930506M07Rik NM_175172 71653 RIKEN cDNA 4930506M07 gene
4930507C10Rik NM_030175 78772 RIKEN cDNA 4930507C10 gene (4930507C10Rik)
4930511A21Rik NM_021529 59032 RIKEN cDNA 4930511A21 gene (4930511A21Rik)
4930511I11Rik NM_026290 67645 RIKEN cDNA 4930511I11 gene
4930511J11Rik NM_029070 74720 RIKEN cDNA 4930511J11 gene (4930511J11Rik)
4930513D10Rik XM_990288 272667 RIKEN cDNA 4930513D10 gene
4930515G13Rik XM_979393 75098 RIKEN cDNA 4930515G13 gene
4930519F16Rik NM_029170 75106 RIKEN cDNA 4930519F16 gene
4930519G04Rik NM_026263 67593 RIKEN cDNA 4930519G04 gene
4930519N13Rik NM_207204 78177 Mus musculus RIKEN cDNA 4930519N13 gene (4930519N13Rik), mRNA.
4930519N16Rik NM_029173 75124 RIKEN cDNA 4930519N16 gene (4930519N16Rik)
4930521A18Rik NM_029062 74708 RIKEN cDNA 4930521A18 gene
4930522D07Rik NM_026261 67591 Mus musculus RIKEN cDNA 4930522D07 gene (4930522D07Rik), mRNA.
4930524B15Rik NM_026262 67592 RIKEN cDNA 4930524B15 gene
4930526D03Rik NM_199023 277496 RIKEN cDNA 4930526D03 gene
4930532L20Rik NM_029202 75196 RIKEN cDNA 4930532L20 gene
4930535B03Rik XM_887327 75137 RIKEN cDNA 4930535B03 gene
4930535E21Rik NM_029212 382077 RIKEN cDNA 4930535E21 gene
4930538K18Rik NM_029198 75180 Mus musculus RIKEN cDNA 4930538K18 gene (4930538K18Rik), mRNA.
4930539E08Rik NM_172450 207819 RIKEN cDNA 4930539E08 gene
4930539P14Rik NM_133798 97827 RIKEN cDNA 4930539P14 gene (4930539P14Rik)
4930544G11Rik NM_026294 67653 RIKEN cDNA 4930544G11 gene
4930544G21Rik NM_172430 77629 RIKEN cDNA 4930544G21 gene
4930544M13Rik NM_175218 75161 RIKEN cDNA 4930544M13 gene
4930544O15Rik XM_485433 75173 RIKEN cDNA 4930544O15 gene
4930547C10Rik NM_026652 68274 RIKEN cDNA 4930547C10 gene
4930547N16Rik NM_029249 75317 RIKEN cDNA 4930547N16 gene
4930550C14Rik NM_029247 75311 RIKEN cDNA 4930550C14 gene
4930553F24Rik NM_026298 67661 Mus musculus RIKEN cDNA 493055F24Rik (4930553F24Rik), mRNA.
4930553M18Rik AK020036 75316 RIKEN cDNA 4930553M18 gene
4930555G01Rik NM_175393 108978 RIKEN cDNA 4930555G01 gene
4930555I21Rik NM_030189 78806 RIKEN cDNA 4930555I21 gene
4930556L07Rik NM_029235 75283 RIKEN cDNA 4930556L07 gene
4930556P03Rik NM_029236 75284  RIKEN cDNA 4930556P03 gene
4930560E09Rik XM_283466 67737 RIKEN cDNA 4930560E09 gene
4930563C04Rik NM_029231 75273 Mus musculus RIKEN cDNA 4930563C04 gene (4930563C04Rik).
4930563D23Rik NM_029252 75328 RIKEN cDNA 4930563D23 gene
4930563P21Rik NM_029232 75275 RIKEN cDNA 4930563P21 gene
4930564C03Rik XM_484637 75341 RIKEN cDNA 4930564C03 gene
4930568P13Rik NM_153505 105855 Mus musculus RIKEN cDNA 4930568P13 gene (4930568P13Rik)
4930569K13Rik NM_029948 77632 RIKEN cDNA 4930569K13 gene
4930570C03Rik NM_026353 67739 RIKEN cDNA 4930570C03 gene
4930571C24Rik XM_913562 78217 RIKEN cDNA 4930571C24 gene
4930573I19Rik XM_127142 104859 RIKEN cDNA 4930573I19 gene
4930578C19Rik NM_175228 75905 RIKEN cDNA 4930578C19 gene
4930578I06Rik NM_026359 67750 Mus musculus RIKEN cDNA 4930578I06 gene (4930578I06Rik), mRNA.
4930578N16Rik XM_910123 75051 RIKEN cDNA 4930578N16 gene
4930579C15Rik NM_027089 67753 RIKEN cDNA 4930579C15 gene
4930579E17Rik NM_178629 75847 RIKEN cDNA 4930579E17 gene
4930579J09Rik NM_133689 67752 RIKEN cDNA 4930579J09 gene
4930579K19Rik NM_175227 75881 RIKEN cDNA 4930579K19 gene
4930583H14Rik NM_026358 67749 RIKEN cDNA 4930583H14 gene
4930590J08Rik NM_198668 381798 RIKEN cDNA 4930590J08 gene
4930595M18Rik NM_173435 245492 RIKEN cDNA 4930595M18 gene
4930599N23Rik XR_005171 75379 RIKEN cDNA 4930599N23 gene
4931406C07Rik NM_133732 70984 Mus musculus RIKEN cDNA 4931406C07 gene (4931406C07Rik).
4931406I20Rik NM_025739 66743 Mus musculus RIKEN cDNA 4931406I20 gene (4931406I20Rik)
4931406P16Rik NM_172741 233103 Mus musculus RIKEN cDNA 4931406P16 gene (4931406P16Rik), mRNA.
4931408A02Rik AF358257 70967 RIKEN cDNA 4931408A02 gene
4931414P19Rik NM_028890 74359 RIKEN cDNA 4931414P19 gene
4931415M17 NM_026624 68222 Mus musculus 4931415M17 (4931415M17), mRNA.
4931417A20 NM_177600 211936 Mus musculus hypothetical protein 4931417A20 (4931417A20)
4931417E11Rik NM_025737 66740 RIKEN cDNA 4931417E11 gene
4931417G12Rik NM_027633 70979 RIKEN cDNA 4931417G12 gene
4931419K03Rik NM_172499 211798 RIKEN cDNA 4931419K03 gene
4931428D14Rik NM_025740 216618 RIKEN cDNA 4931428D14 gene (4931428D14Rik).
4931429I11Rik XM_916223 70989 RIKEN cDNA 4931429I11 gene
4931431C16Rik NM_175208 74364 RIKEN cDNA 4931431C16 gene
4931431F19Rik XM_133663 70980 RIKEN cDNA 4931431F19 gene
4931440F15Rik NM_176829 216622 RIKEN cDNA 4931440F15 gene
4931440N07Rik NM_201368 381560 Mus musculus RIKEN cDNA 4931440N07 gene (4931440N07Rik), mRNA.
4932411E22Rik NM_172534 214604 RIKEN cDNA 4932411E22 gene
4932411G14Rik NM_177711 238663 RIKEN cDNA 4932411G14 gene
4932411K12Rik NM_177812 328325 RIKEN cDNA 4932411K12 gene
4932412H11Rik NM_172879 242838 RIKEN cDNA 4932412H11 gene
4932414K18Rik NM_173764 231225 RIKEN cDNA 4932414K18 gene
4932415D10Rik XM_916781 237411 RIKEN cDNA 4932415D10 gene
4932417I16Rik NM_001033321 234740 RIKEN cDNA 4932417I16 gene
4932418E24Rik NM_177841 329366 RIKEN cDNA 4932418E24 gene
4932432K03Rik NM_144535 74385 RIKEN cDNA 4932432K03 gene
4932432N11Rik NM_028904 74386 RIKEN cDNA 4932432N11 gene
4932435O22Rik NM_177008 319819 RIKEN cDNA 4932435O22 gene
4932438H23Rik AK016554 74387 RIKEN cDNA 4932438H23 gene
4932439K10Rik NM_153406 74392 Mus musculus RIKEN cDNA 4932439K10 gene (4932439K10Rik), mRNA.
4932442K08Rik NM_024203 67544 RIKEN cDNA 4932442K08 gene
4932701A20Rik NM_028920 74409 RIKEN cDNA 4932701A20 gene
4932702K14Rik NM_026226 67543 RIKEN cDNA 4932702K14 gene
4933400C05Rik NM_177801 328019 RIKEN cDNA 4933400C05 gene
4933400E14Rik XM_894717 71007 RIKEN cDNA 4933400E14 gene
4933400F01Rik NM_182785 232973 Mus musculus RIKEN cDNA 4933400F01 gene (4933400F01Rik), mRNA.
4933402D24Rik XM_129823 74426 RIKEN cDNA 4933402D24 gene
4933402E13Rik XM_905084 74437 RIKEN cDNA 4933402E13 gene
4933402P03Rik NM_175368 108803 RIKEN cDNA 4933402P03 gene
4933403F05Rik NM_153794 108654 RIKEN cDNA 4933403F05 gene
4933403G14Rik NM_028908 74393 RIKEN cDNA 4933403G14 gene
4933403O08Rik XM_909353 71030 RIKEN cDNA 4933403O08 gene
4933405A16Rik NM_028943 74442 RIKEN cDNA 4933405A16 gene (4933405A16Rik)
4933405K07Rik NM_028913 74400 RIKEN cDNA 4933405K07 gene
4933405L10Rik XM_134328 71046 RIKEN cDNA 4933405L10 gene
4933405O20Rik NM_172901 243996 RIKEN cDNA 4933405O20 gene
4933406E20Rik NM_028944 74443 RIKEN cDNA 4933406E20 gene
4933406J08Rik XM_130426 74401 RIKEN cDNA 4933406J08 gene
4933407N01Rik NM_025745 66753 RIKEN cDNA 4933407N01 gene (4933407N01Rik).
4933407P14Rik NM_199019 237958 RIKEN cDNA 4933407P14 gene
4933409I22 NM_172914 244608 Mus musculus hypothetical protein 4933409I22 (4933409I22), mRNA.
4933409K07Rik NM_178649 108816 RIKEN cDNA 4933409K07 gene
4933411K20Rik NM_025747 66756 RIKEN cDNA 4933411K20 gene (4933411K20Rik), mRNA
4933412E14Rik NM_173778 244885 RIKEN cDNA 4933412E14 gene
4933412E24Rik XM_978194 71088 RIKEN cDNA 4933412E24 gene
4933413J09Rik XM_354798 71106 RIKEN cDNA 4933413J09 gene
4933414I15Rik NM_028911 74408 RIKEN cDNA 4933414I15 gene
4933417E01Rik NM_028954 74463 RIKEN cDNA 4933417E01 gene (4933417E01Rik)
4933417O08Rik NM_027694 71146 Mus musculus RIKEN cDNA 4933417O08 gene (4933417O08Rik), mRNA.
4933421B21Rik NM_027663 71074 RIKEN cDNA 4933421B21 gene
4933421E11Rik NM_001039488 321000 RIKEN cDNA 4933421E11 gene
4933424B01Rik NM_138757 71177 Mus musculus RIKEN cDNA 4933424B01 gene (4933424B01Rik)
4933424G06Rik XM_129743 71166 RIKEN cDNA 4933424G06 gene
4933425L03Rik BC057020 71169 RIKEN cDNA 4933425L03 gene
4933426K21Rik XM_001002951 108653 RIKEN cDNA 4933426K21 gene
4933427D14Rik NM_028963 74477 Mus musculus RIKEN cDNA 4933427D14 gene (4933427D14Rik), mRNA.
4933427E11Rik NM_025756 66769 RIKEN cDNA 4933427E11 gene
4933427G17Rik XM_133717 74466 RIKEN cDNA 4933427G17 gene
4933428D01Rik XM_913480 71200 RIKEN cDNA 4933428D01 gene
4933428I03Rik NM_025760 66775 RIKEN cDNA 4933428I03 gene
4933429F08Rik NM_177828 328967 RIKEN cDNA 4933429F08 gene
4933430F08Rik NM_028967 74481 Mus musculus RIKEN cDNA 4933430F08 gene (4933430F08Rik).
4933433J03Rik AY081954 71304 RIKEN cDNA 4933433J03 gene
4933434E20Rik NM_025762 99650 RIKEN cDNA 4933434E20 gene (4933434E20Rik)
4933437F05Rik XM_127023 71275 RIKEN cDNA 4933437F05 gene
4933439F11Rik NM_025766 66784 RIKEN cDNA 4933439F11 gene
4933440H19Rik NM_194335 71254 RIKEN cDNA 4933440H19 gene
4933440J22Rik NM_028959 74470 RIKEN cDNA 4933440J22 gene
4933440M02Rik NM_172408 71208 RIKEN cDNA 4933440M02 gene
5031400M07Rik NM_020586 80517 RIKEN cDNA 5031400M07 gene (5031400M07Rik)
5031439A09Rik NM_026582 68151 RIKEN cDNA 5031439A09 gene
5033405K12Rik NM_153567 75991 Mus musculus RIKEN cDNA 5033405K12 gene (5033405K12Rik), mRNA.
5033414D02Rik NM_026362 67759 RIKEN cDNA 5033414D02 gene
5033428A16Rik NM_029074 382030 RIKEN cDNA 5033428A16 gene
5133401N09Rik NM_198004 75731 RIKEN cDNA 5133401N09 gene
5230400G24Rik NM_029409 75734 Mus musculus RIKEN cDNA 5230400G24 gene (5230400G24Rik)
5330410G16Rik NM_182991 67937 RIKEN cDNA 5330410G16 gene
5330414O08Rik NM_183270 68185 RIKEN cDNA 5330414O08 gene (5330414O08Rik)
5330416C01Rik NM_207528 403201 RIKEN cDNA 5330416C01 gene
5330420D20Rik NM_027442 70503 Mus musculus RIKEN cDNA 5330420D20 gene (5330420D20Rik)
5330421F07Rik NM_175272 78286 RIKEN cDNA 5330421F07 gene
5330431N19Rik NM_172639 226162 RIKEN cDNA 5330431N19 gene
5330432B20Rik XM_976590 99937 RIKEN cDNA 5330432B20 gene
5330437I02Rik NM_177028 319888 RIKEN cDNA 5330437I02 gene
5430402E10Rik NM_027768 71351 RIKEN cDNA 5430402E10 gene
5430407P10Rik NM_144883 227545 RIKEN cDNA 5430407P10 gene
5430411K18Rik XM_916282 71423 RIKEN cDNA 5430411K18 gene
5430413I02Rik NM_019976 56742 RIKEN cDNA 5430413I02 gene (5430413I02Rik).
5430413K10Rik NM_175167 71425 RIKEN cDNA 5430413K10 gene (5430413K10Rik)
5430416O09Rik NM_027789 71406 RIKEN cDNA 5430416O09 gene
5430428G01Rik NM_024178 66789 RIKEN cDNA 5430428G01 gene (5430428G01Rik)
5430431G03Rik NM_026235 67557 Mus musculus RIKEN cDNA 5430431G03 gene (5430431G03Rik)
5430432M24Rik NM_146127 73847 RIKEN cDNA 5430432M24 gene
5430432N15Rik NM_172418 74490 RIKEN cDNA 5430432N15 gene
5430433E21Rik XM_134954 74492 RIKEN cDNA 5430433E21 gene
5430433G21Rik XM_918024 319909 RIKEN cDNA 5430433G21 gene
5430435G22Rik NM_145509 226421 RIKEN cDNA 5430435G22 gene (5430435G22Rik).
5430437P03Rik NM_026636 68251 RIKEN cDNA 5430437P03 gene (5430437P03Rik)
5530400B04Rik XM_141565 71405 PREDICTED: Mus musculus RIKEN cDNA 5530400B04 gene (5530400B04Rik), mRNA
5630401D24Rik NM_144877 71449 RIKEN cDNA 5630401D24 gene (5630401D24Rik).
5630401J11Rik NM_134114 106489 RIKEN cDNA 5630401J11 gene (5630401J11Rik).
5730403B10Rik NM_025670 66626 RIKEN cDNA 5730403B10 gene (5730403B10Rik)
5730403M16Rik NM_172738 232853 Mus musculus RIKEN cDNA 5730403M16 gene (5730403M16Rik)
5730406M06Rik XM_920534 66625 RIKEN cDNA 5730406M06 gene
5730409F24Rik NM_181403 107305 Mus musculus RIKEN cDNA 5730409F24 gene (5730409F24Rik).
5730409G15Rik NM_027446 70511 RIKEN cDNA 5730409G15 gene
5730410E15Rik NM_178765 319613 RIKEN cDNA 5730410E15 gene
5730410I19Rik NM_025666 66622 Mus musculus RIKEN cDNA 5730410I19 gene (5730410I19Rik)
5730411O18Rik NM_177370 279766 RIKEN cDNA 5730411O18 gene
5730414C17Rik NM_133680 66631 RIKEN cDNA 5730414C17 gene (5730414C17Rik)
5730419I09Rik NM_029081 74741 RIKEN cDNA 5730419I09 gene
5730420B22Rik NM_172597 70561 RIKEN cDNA 5730420B22 gene (5730420B22Rik)
5730427C23Rik NM_153777 70552 RIKEN cDNA 5730427C23 gene (5730427C23Rik)
5730427N09Rik XM_986717 59050 RIKEN cDNA 5730427N09 gene
5730437N04Rik NM_027457 70544 RIKEN cDNA 5730437N04 gene
5730446D14Rik NM_183260 66640 RIKEN cDNA 5730446D14 gene (5730446D14Rik)
5730453I16Rik NM_172302 269061 Mus musculus RIKEN cDNA 5730453I16 gene (5730453I16Rik)
5730466C23Rik NM_027469 70575 RIKEN cDNA 5730466C23 gene (5730466C23Rik).
5730466P16Rik NM_173453 216821 Mus musculus RIKEN cDNA 5730466P16 gene (5730466P16Rik)
5730469D23Rik NM_172712 231380 Mus musculus RIKEN cDNA 5730469D23 gene (5730469D23Rik), mRNA.
5730469M10Rik NM_027464 70564 RIKEN cDNA 5730469M10 gene
5730494M16Rik NM_001004361 66648 Mus musculus RIKEN cDNA 5730494M16 gene (5730494M16Rik)
5730494N06Rik NM_027478 70612 Mus musculus RIKEN cDNA 5730494N06 gene (5730494N06Rik).
5730502D15Rik NM_026485 67976 RIKEN cDNA 5730502D15 gene (5730502D15Rik).
5730507A09Rik NM_183087 70638 RIKEN cDNA 5730507A09 gene
5730509C05Rik NM_197940 68524 RIKEN cDNA 5730509C05 gene
5730521E12Rik NM_025684 66650 RIKEN cDNA 5730521E12 gene
5730528L13Rik NM_028137 66665 Mus musculus RIKEN cDNA 5730528L13 gene (5730528L13Rik)
5730536A07Rik NM_026635 68250 RIKEN cDNA 5730536A07 gene (5730536A07Rik).
5730537D05Rik NM_027495 70652 RIKEN cDNA 5730537D05 gene (5730537D05Rik).
5730557B15Rik NM_026153 67434 RIKEN cDNA 5730557B15 gene
5730559C18Rik NM_028872 67313 RIKEN cDNA 5730559C18 gene (5730559C18Rik)
5730568A12Rik NM_025689 66658 Mus musculus RIKEN cDNA 5730568A12 gene (5730568A12Rik)
5730590G19Rik AK051639 77011 RIKEN cDNA 5730590G19 gene
5730593F17Rik NM_172543 215512 Mus musculus RIKEN cDNA 5730593F17 gene (5730593F17Rik), mRNA.
5730596B20Rik NM_175261 77580 RIKEN cDNA 5730596B20 gene
5730596K20Rik NM_146091 109168 RIKEN cDNA 5730596K20 gene
5730601F06Rik XM_920582 77519 RIKEN cDNA 5730601F06 gene
5830403L16Rik NM_178243 240817 RIKEN cDNA 5830403L16 gene
5830404H04Rik AK017896 207781 RIKEN cDNA 5830404H04 gene
5830405N20Rik NM_183264 67596 RIKEN cDNA 5830405N20 gene (5830405N20Rik)
5830406J20Rik NM_175204 73902 RIKEN cDNA 5830406J20 gene
5830411E10Rik NM_028696 109019 RIKEN cDNA 5830411E10 gene
5830411G16Rik XM_132538 78937 RIKEN cDNA 5830411G16 gene
5830415L20Rik NM_026583 68152 RIKEN cDNA 5830415L20 gene (5830415L20Rik)
5830427D03Rik NM_175232 76061 RIKEN cDNA 5830427D03 gene
5830434P21Rik NM_172661 227723 RIKEN cDNA 5830434P21 gene
5830435K17Rik NM_175318 101685 Mus musculus RIKEN cDNA 5830435K17 gene (5830435K17Rik), mRNA.
5830436D01Rik NM_183115 76041 RIKEN cDNA 5830436D01 gene
5830443L24Rik NM_029509 76074 RIKEN cDNA 5830443L24 gene (5830443L24Rik)
5830445C04Rik AK013667 67768 RIKEN cDNA 5830445C04 gene
5830446M03Rik NM_133934 57905 RIKEN cDNA 5830446M03 gene
5830457H20Rik NM_173756 217708 RIKEN cDNA 5830457H20 gene
5830457O10Rik NM_145412 214987 RIKEN cDNA 5830457O10 gene (5830457O10Rik).
5830467P10Rik XM_925626 241639 RIKEN cDNA 5830467P10 gene
5830472M02Rik NM_181734 76080 RIKEN cDNA 5830472M02 gene
5830482F20Rik NM_177158 320435 RIKEN cDNA 5830482F20 gene (5830482F20Rik)
5830484A20Rik NM_175397 109032 RIKEN cDNA 5830484A20 gene
5832418A03Rik NM_001013384 244550 RIKEN cDNA 5832418A03 gene
5930403N24Rik NM_177177 320504 RIKEN cDNA 5930403N24 gene
5930412E23Rik NM_178632 77065 RIKEN cDNA 5930412E23 gene
5930416I19Rik NM_197981 72440 RIKEN cDNA 5930416I19 gene
5930422O12Rik NM_176978 319688 RIKEN cDNA 5930422O12 gene
6030405A18 NM_177854 329641 Mus musculus hypothetical protein 6030405A18 (6030405A18), mRNA.
6030413G23Rik NM_178664 210004 RIKEN cDNA 6030413G23 gene
6030419C18Rik NM_176921 319477 RIKEN cDNA 6030419C18 gene (6030419C18Rik)
6030422M01Rik XM_128564 77875 RIKEN cDNA 6030422M01 gene
6030423D04Rik NM_153137 215243 Mus musculus RIKEN cDNA 6030423D04 gene (6030423D04Rik)
6030443O07Rik XM_484809 226151 RIKEN cDNA 6030443O07 gene
6030446N20Rik NM_178801 338363 Mus musculus RIKEN cDNA 6030446N20 gene (6030446N20Rik), mRNA.
6030452D12Rik NM_177904 330837 RIKEN cDNA 6030452D12 gene
6030458C11Rik NM_029998 77877 RIKEN cDNA 6030458C11 gene
6030498E09Rik NM_183126 77883 RIKEN cDNA 6030498E09 gene
6230410P16Rik NM_174846 235582 Mus musculus RIKEN cDNA 6230410P16 gene (6230410P16Rik)
6230416J20Rik NM_173400 230376 RIKEN cDNA 6230416J20
6330403A02Rik XM_484946 381310 RIKEN cDNA 6330403A02 gene
6330403K07Rik NM_134022 103712 Mus musculus RIKEN cDNA 6330403K07 gene (6330403K07Rik)
6330404F12Rik AK018118 70758 RIKEN cDNA 6330404F12 gene
6330406I15Rik NM_027519 70717 RIKEN cDNA 6330406I15 gene
6330406L22Rik NM_027521 70719 RIKEN cDNA 6330406L22 gene
6330406P08Rik NM_028710 74008 Mus musculus RIKEN cDNA 6330406P08 gene (6330406P08Rik)
6330407G11Rik NM_023423 68050 RIKEN cDNA 6330407G11 gene (6330407G11Rik)
6330407J23Rik XM_125551 67412 RIKEN cDNA 6330407J23 gene
6330408A02Rik NM_177312 321008 RIKEN cDNA 6330408A02 gene
6330409N04Rik NM_025697 66674 RIKEN cDNA 6330409N04 gene (6330409N04Rik)
6330412F12Rik NM_016736 53312 RIKEN cDNA 6330412F12 gene
6330416G13Rik NM_144905 230279 Mus musculus RIKEN cDNA 6330416G13 gene (6330416G13Rik)
6330416L11Rik NM_027518 70713 RIKEN cDNA 6330416L11 gene
6330444E15Rik NM_001002767 442797 RIKEN cDNA 6330444E15 gene
6330503C03Rik NM_029528 76156 RIKEN cDNA 6330503C03 gene
6330503K22Rik NM_182995 101565 Mus musculus RIKEN cDNA 6330503K22 gene (6330503K22Rik), mRNA.
6330505F04Rik NM_172779 236790 RIKEN cDNA 6330505F04 gene (6330505F04Rik)
6330505N24Rik NM_001033301 229474 RIKEN cDNA 6330505N24 gene
6330512M04Rik NM_177265 320802 Mus musculus RIKEN cDNA 6330512M04 gene (6330512M04Rik), mRNA
6330514A18Rik NM_183152 216166 RIKEN cDNA 6330514A18 gene
6330527O06Rik NM_029530 76161 RIKEN cDNA 6330527O06 gene (6330527O06Rik).
6330530A05Rik NM_172383 230678 RIKEN cDNA 6330530A05 gene
6330548G22Rik NM_029532 76167 RIKEN cDNA 6330548G22 gene
6330549D23Rik NM_175469 229613 RIKEN cDNA 6330549D23 gene
6330569M22Rik NM_153563 229707 RIKEN cDNA 6330569M22 gene (6330569M22Rik)
6330577E15Rik NM_026377 67788 RIKEN cDNA 6330577E15 gene (6330577E15Rik)
6330579B17Rik NM_026494 106564 RIKEN cDNA 6330579B17 gene (6330579B17Rik)
6430402H13Rik NM_198119 378937 RIKEN cDNA 6430402H13 gene (6430402H13Rik)
6430502M16Rik NM_175455 218440 RIKEN cDNA 6430502M16 gene
6430527G18Rik NM_145836 238330 Mus musculus RIKEN cDNA 6430527G18 gene (6430527G18Rik)
6430529G09Rik NM_178706 233274 RIKEN cDNA 6430529G09 gene
6430537H07Rik NM_178689 226265 RIKEN cDNA 6430537H07 gene (6430537H07Rik).
6430546I09 NM_172805 238271 potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 5
6430548M08Rik NM_172286 234797 RIKEN cDNA 6430548M08 gene (6430548M08Rik)
6430550D23Rik XM_196284 320095 PREDICTED: Mus musculus RIKEN cDNA 6430550D23 gene (6430550D23Rik), mRNA
6430550H21Rik NM_172930 245386 RIKEN cDNA 6430550H21 gene
6430571L13Rik NM_175486 235599 RIKEN cDNA 6430571L13 gene
6430573F11Rik NM_176952 319582 RIKEN cDNA 6430573F11 gene
6430598A04Rik NM_175521 243300 RIKEN cDNA 6430598A04 gene
6430601A21Rik NM_175466 228491 RIKEN cDNA 6430601A21 gene
6430604K15Rik NM_175560 269997 RIKEN cDNA 6430604K15 gene (6430604K15Rik)
6430701C03Rik NM_175237 76229 Mus musculus RIKEN cDNA 6430701C03 gene (6430701C03Rik).
6430706D22Rik NM_198652 381280 Mus musculus RIKEN cDNA 6430706D22 gene (6430706D22Rik), mRNA
6530401C20Rik NM_173405 231842 RIKEN cDNA 6530401C20 gene
6530401D17Rik NM_029541 76219 Mus musculus RIKEN cDNA 6530401D17 gene (6530401D17Rik).
6530401D17Rik NM_029823 76219 RIKEN cDNA 6530401D17 gene (6530401D17Rik)
6530401N04Rik NM_029545 328092 Mus musculus RIKEN cDNA 6530401N04 gene (6530401N04Rik)
6530403A03Rik NM_026382 67797 RIKEN cDNA 6530403A03 gene
6530409C15Rik XM_994638 76224 RIKEN cDNA 6530409C15 gene
6530418L21Rik NM_175398 109050 Mus musculus RIKEN cDNA 6530418L21 gene (6530418L21Rik)
6620401K05Rik NM_172774 235610 RIKEN cDNA 6620401K05 gene
6720416L17Rik NM_207266 399588 RIKEN cDNA 6720416L17 gene
6720456B07Rik NM_133937 101314 RIKEN cDNA 6720456B07 gene
6720456H20Rik NM_172600 218989 Mus musculus RIKEN cDNA 6720456H20 gene (6720456H20Rik), mRNA.
6720458F09Rik NM_177374 328162 RIKEN cDNA 6720458F09 gene (6720458F09Rik)
6720460F02Rik NM_144526 109212 RIKEN cDNA 6720460F02 gene (6720460F02Rik)
6720463E02Rik NM_026556 68097 Mus musculus RIKEN cDNA 6720463E02 gene (6720463E02Rik).
6720463M24Rik NM_175265 77744 RIKEN cDNA 6720463M24 gene
6720467C03Rik NM_026558 68099 RIKEN cDNA 6720467C03 gene
6720485C15Rik NM_026551 68087 RIKEN cDNA 6720485C15 gene (6720485C15Rik)
6820402O20Rik BC060121 228829 RIKEN cDNA 6820402O20 gene
6820416H06Rik NM_198322 212569  RIKEN cDNA 6820416H06 gene
6820429M01 NM_172749 233905 Mus musculus hypothetical protein 6820429M01 (6820429M01), mRNA.
8030451F13Rik NM_175418 109272 RIKEN cDNA 8030451F13 gene (8030451F13Rik)
8030462N17Rik NM_178670 212163 RIKEN cDNA 8030462N17 gene
8030466O12Rik NM_146203 233893 Mus musculus RIKEN cDNA 8030466O12 gene (8030466O12Rik)
8230402K04Rik NM_177755 268807 RIKEN cDNA 8230402K04 gene
8430406I07Rik NM_028984 74528 RIKEN cDNA 8430406I07 gene
8430408G22Rik NM_145980 213393 Mus musculus RIKEN cDNA 8430408G22 gene (8430408G22Rik)
8430410A17Rik NM_173737 232210 RIKEN cDNA 8430410A17 gene (8430410A17Rik)
8430410K20Rik NM_145609 78100 RIKEN cDNA 8430410K20 gene [Mus musculus]
8430415E04Rik NM_028980 74521 RIKEN cDNA 8430415E04 gene
8430417A20Rik NM_175209 74516 RIKEN cDNA 8430417A20 gene
8430419L09Rik NM_028982 74525 RIKEN cDNA 8430419L09 gene
8430420C20Rik NM_145586 233806 RIKEN cDNA 8430420C20 gene (8430420C20Rik)
8430427H17Rik NM_001001986 329540 RIKEN cDNA 8430427H17 gene
8430432M10Rik NM_176831 66812 Mus musculus RIKEN cDNA 8430432M10 gene (8430432M10Rik), mRNA.
8430437G11Rik NM_028990 101118 RIKEN cDNA 8430437G11 gene
8430438D04Rik NM_177368 278279 Mus musculus RIKEN cDNA 8430438D04 gene (8430438D04Rik), mRNA.
9030224M15Rik NM_177793 327747 RIKEN cDNA 9030224M15 gene
9030227G01Rik NM_177136 320336 RIKEN cDNA 9030227G01 gene
9030405D14Rik NM_027819 71522 RIKEN cDNA 9030405D14 gene (9030405D14Rik)
9030408N13Rik NM_025779 66815 RIKEN cDNA 9030408N13 gene
9030411K21Rik AK018501 71557 RIKEN cDNA 9030411K21 gene
9030416H16Rik XM_914682 71521 RIKEN cDNA 9030416H16 gene
9030421J09Rik NM_177744 245282 RIKEN cDNA 9030421J09 gene
9030425E11Rik NM_133733 71566 Mus musculus RIKEN cDNA 9030425E11 gene (9030425E11Rik).
9030611K07Rik NM_001001495 414084 RIKEN cDNA 9030611K07 gene
9030611O19Rik NM_027828 104943 Mus musculus RIKEN cDNA 9030611O19 gene (9030611O19Rik)
9030612M13Rik NM_172458 208292 RIKEN cDNA 9030612M13 gene (9030612M13Rik)
9030625A04Rik NM_172488 210808 RIKEN cDNA 9030625A04 gene
9030625G08Rik NM_025780 66816 THAP domain containing, apoptosis associated protein 2
9130005N14Rik NM_026667 68303 RIKEN cDNA 9130005N14 gene (9130005N14Rik)
9130011E15Rik NM_198296 71617 RIKEN cDNA 9130011E15 gene
9130011J15Rik NM_172396 66818 Mus musculus RIKEN cDNA 9130011J15 gene (9130011J15Rik), mRNA.
9130017N09Rik NM_030218 78906 Mus musculus RIKEN cDNA 9130017N09 gene (9130017N09Rik)
9130019O22Rik NM_030226 78921 RIKEN cDNA 9130019O22 gene
9130023D20Rik NM_178746 268706 RIKEN cDNA 9130023D20 gene (9130023D20Rik)
9130024F11Rik AK046737 78900 RIKEN cDNA 9130024F11 gene
9130210N20Rik NM_172607 223646 Mus musculus RIKEN cDNA 9130210N20 gene (9130210N20Rik)
9130213B05Rik NM_145562 231440 RIKEN cDNA 9130213B05 gene
9130214H05Rik NM_177016 319848 RIKEN cDNA 9130214H05 gene
9130221H12Rik NM_178400 77124 RIKEN cDNA 9130221H12 gene
9130227C08Rik NM_027143 219094 Mus musculus RIKEN cDNA 9130227C08 gene (9130227C08Rik)
9130229H14Rik XM_001005685 236520 RIKEN cDNA 9130229H14 gene
9130401M01Rik NM_029418 75758 Mus musculus RIKEN cDNA 9130401M01 gene (9130401M01Rik), mRNA.
9130404D14Rik NM_146119 227737 RIKEN cDNA 9130404D14 gene (9130404D14Rik)
9130411I17Rik NM_026243 67569 RIKEN cDNA 9130411I17 gene (9130411I17Rik)
9130422G05Rik NM_025782 66819 RIKEN cDNA 9130422G05 gene
9230104L09Rik NM_029960 77705 RIKEN cDNA 9230104L09 gene
9230109A22Rik NM_177339 223413 RIKEN cDNA 9230109A22 gene
9230112E08Rik NM_177264 320800 RIKEN cDNA 9230112E08 gene
9230117E20Rik NM_030061 78242 RIKEN cDNA 9230117E20 gene
9330128J19Rik NM_001042714 271144 RIKEN cDNA 9330128J19 gene
9330129D05Rik XM_001000582 338350 RIKEN cDNA 9330129D05 gene
9330132E09Rik XM_892762 319901 RIKEN cDNA 9330132E09 gene
9330154K18Rik NM_177011 319829 RIKEN cDNA 9330154K18 gene
9330155M09Rik NM_177254 320756 RIKEN cDNA 9330155M09 gene
9330159F19Rik XM_906068 212448 RIKEN cDNA 9330159F19 gene
9330161F08Rik NM_145469 223473 RIKEN cDNA 9330161F08 gene (9330161F08Rik)
9330180L21Rik NM_175254 77268 RIKEN cDNA 9330180L21 gene
9430007A20Rik NM_198662 381572 RIKEN cDNA 9430007A20 gene
9430010O03Rik NM_176849 234023 Mus musculus RIKEN cDNA 9430010O03 gene (9430010O03Rik)
9430015G10Rik NM_145557 230996 RIKEN cDNA 9430015G10 gene (9430015G10Rik)
9430022F06Rik NM_153086 225152 RIKEN cDNA 9430022F06 gene
9430023L20Rik NM_026566 68118 RIKEN cDNA 9430023L20 gene
9430031J16Rik NM_172849 241134 Mus musculus RIKEN cDNA 9430031J16 gene (9430031J16Rik), mRNA.
9430057O19Rik NM_174849 231093 RIKEN cDNA 9430057O19 gene
9430063L05Rik XM_131073 229622 RIKEN cDNA 9430063L05 gene
9430067K14Rik NM_175509 241075 RIKEN cDNA 9430067K14 gene
9430071P14Rik NM_177200 320590 RIKEN cDNA 9430071P14 gene
9430077A04Rik NM_177134 320321 RIKEN cDNA 9430077A04 gene
9430083I22 NM_177848 329514 hypothetical protein 9430083I22
9430097H08Rik NM_153600 264134 Mus musculus RIKEN cDNA 9430097H08 gene (9430097H08Rik), mRNA.
9430098E02Rik NM_029865 77090 RIKEN cDNA 9430098E02 gene (9430098E02Rik)
9530002K18Rik NM_183123 77424 RIKEN cDNA 9530002K18 gene
9530003J23Rik NM_029906 77397 RIKEN cDNA 9530003J23 gene
9530008L14Rik NM_175417 109254 Mus musculus RIKEN cDNA 9530008L14 gene (9530008L14Rik)
9530009G21Rik NM_177131 320305 RIKEN cDNA 9530009G21 gene
9530058B02Rik NM_026633 68241 Mus musculus RIKEN cDNA 9530058B02 gene (9530058B02Rik)
9530066K23Rik NM_172524 214112 RIKEN cDNA 9530066K23 gene
9530068E07Rik NM_153117 213673 Mus musculus RIKEN cDNA 9530068E07 gene (9530068E07Rik).
9530077C05Rik NM_026739 68283 Mus musculus RIKEN cDNA 9530077C05 gene (9530077C05Rik), mRNA.
9530085L02Rik NM_001002783 442822 RIKEN cDNA 9530085L02 gene
9530090G24Rik NM_145537 108687 RIKEN cDNA 9530090G24 gene
9530091C08Rik NM_177159 320440 RIKEN cDNA 9530091C08 gene
9530096D07Rik XM_911873 242681 RIKEN cDNA 9530096D07 gene
9530098N22Rik NM_178786 320640 RIKEN cDNA 9530098N22 gene
9630008K15Rik NM_175651 269637 RIKEN cDNA 9630008K15 gene
9630015D15Rik NM_181401 100201 RIKEN cDNA 9630015D15 gene (9630015D15Rik).
9630028B13Rik NM_176943 319562 RIKEN cDNA 9630028B13 gene
9630031F12Rik NM_021416 58227 Mus musculus RIKEN cDNA 9630031F12 gene (9630031F12Rik), mRNA.
9630041N07Rik NM_173387 214779 RIKEN cDNA 9630041N07 gene
9630042H07Rik NM_178753 270624 RIKEN cDNA 9630042H07 gene (9630042H07Rik)
9630046K23Rik NM_172380 224143 Mus musculus RIKEN cDNA 9630046K23 gene (9630046K23Rik)
9630050M13Rik XM_194000 269233 RIKEN cDNA 9630050M13 gene
9630054F20Rik NM_173784 327900 Mus musculus RIKEN cDNA 9630054F20 gene (9630054F20Rik), mRNA.
9630058J23Rik NM_146105 226744 Mus musculus RIKEN cDNA 9630058J23 gene (9630058J23Rik), mRNA.
9830001H06Rik XM_283804 320706 RIKEN cDNA 9830001H06 gene
9830124H08Rik NM_144842 219105 RIKEN cDNA 9830124H08 gene (9830124H08Rik)
9830147P19Rik NM_177238 320711 RIKEN cDNA 9830147P19 gene
9830163H01Rik NM_001001500 414109 RIKEN cDNA 9830163H01 gene
9830165K03Rik NM_172560 216846 Mus musculus RIKEN cDNA 9830165K03 gene (9830165K03Rik)
9930012K11Rik NM_001004155 268759 RIKEN cDNA 9930012K11 gene
9930013L23Rik NM_030728 80982 RIKEN cDNA 9930013L23 gene
9930014A18Rik NM_177166 320469 RIKEN cDNA 9930014A18 gene
9930021D14Rik NM_175682 319259 RIKEN cDNA 9930021D14 gene
9930021J03Rik NM_172836 240613 RIKEN cDNA 9930021J03 gene
9930038B18Rik NM_176929 319503 RIKEN cDNA 9930038B18 gene
9930039A11Rik NM_177060 320040 RIKEN cDNA 9930039A11 gene
9930104L06Rik NM_177573 194268 RIKEN cDNA 9930104L06 gene
9930111J21Rik NM_173434 245240 RIKEN cDNA 9930111J21 gene
9930116O05Rik AK037109 319758 RIKEN cDNA 9930116O05 gene
a NM_015770 50518 nonagouti (a)
A030004J04Rik NM_175424 109314 RIKEN cDNA A030004J04 gene
A030007D23Rik NM_178763 319530 RIKEN cDNA A030007D23 gene
A030007L17Rik NM_026637 68252 RIKEN cDNA A030007L17 gene
A030009A06Rik NM_173777 244723 RIKEN cDNA A030009A06 gene (A030009A06Rik)
A030009B12Rik NM_026588 68159 Mus musculus RIKEN cDNA A030009B12 gene (A030009B12Rik)
A030009H04Rik NM_020591 80515 RIKEN cDNA A030009H04 gene (A030009H04Rik)
A030012M09Rik NM_183028 319263 Mus musculus RIKEN cDNA A030012M09 gene (A030012M09Rik), mRNA.
A030013D21 NM_177628 219148 Mus musculus hypothetical protein A030013D21 (A030013D21), mRNA.
A130010J15Rik NM_181048 319266 Mus musculus RIKEN cDNA A130010J15 gene (A130010J15Rik).
A130014H13Rik NM_176964 319630 RIKEN cDNA A130014H13 gene
A130022J15Rik NM_175313 101351 RIKEN cDNA A130022J15 gene
A130023I24Rik NM_177194 320569 RIKEN cDNA A130023I24 gene
A130030D10Rik NM_177783 277395 RIKEN cDNA A130030D10 gene
A130042E20 NM_172550 216119 RIKEN cDNA A130042E20 gene
A130050O07Rik NM_177080 320138 RIKEN cDNA A130050O07 gene
A130066N16Rik NM_001002772 442804 RIKEN cDNA A130066N16 gene
A130092J06Rik NM_175511 241303 RIKEN cDNA A130092J06 gene
A230046K03Rik XM_985835 319277 RIKEN cDNA A230046K03 gene
A230050P20Rik NM_175687 319278 RIKEN cDNA A230050P20 gene (A230050P20Rik)
A230062G08Rik NM_173765 231326 RIKEN cDNA A230062G08 gene
A230065H16Rik XM_354697 380787 RIKEN cDNA A230065H16 gene
A230069A22Rik NM_001033394 320587 RIKEN cDNA A230069A22 gene
A230072I16Rik NM_175004 217057 Mus musculus RIKEN cDNA A230072I16 gene (A230072I16Rik)
A230078I05Rik NM_177056 319998 RIKEN cDNA A230078I05 gene
A230079K17Rik NM_172846 240960 RIKEN cDNA A230079K17 gene
A230083G16Rik NM_001002785 442825 RIKEN cDNA A230083G16 gene
A230083H22Rik NM_181348 353211 Mus musculus RIKEN cDNA A230083H22 gene (A230083H22Rik), mRNA.
A230102I05Rik NM_146179 232854 RIKEN cDNA A230102I05 gene (A230102I05Rik)
A230106M15Rik NM_175474 231717 Mus musculus RIKEN cDNA A230106M15 gene (A230106M15Rik)
A230109K23Rik AK020723 77764 RIKEN cDNA A230109K23 gene
A2m NM_175628 232345 Mus musculus alpha-2-macroglobulin (A2m), mRNA.
A330017A19Rik XM_001001253 442840 RIKEN cDNA A330017A19 gene
A330021E22Rik NM_172447 207686 RIKEN cDNA A330021E22 gene
A330041J22Rik NM_176941 319556 RIKEN cDNA A330041J22 gene
A330045H12Rik NM_207279 403178 RIKEN cDNA A330045H12 gene (A330045H12Rik)
A330049M08Rik NM_145555 230822 RIKEN cDNA A330049M08 gene
A330070K13Rik NM_198665 381673 RIKEN cDNA A330070K13 gene
A330096I21Rik NM_144929 234542 Mus musculus RIKEN cDNA A330096I21 gene (A330096I21Rik).
A330102H22Rik XM_204933 77754 RIKEN cDNA A330102H22 gene
A330102K23Rik NM_153409 77771 RIKEN cDNA A330102K23 gene
A330104H05Rik NM_029972 77767 Mus musculus RIKEN cDNA A330104H05 gene (A330104H05Rik), mRNA.
A430031N04 NM_177718 239796 Mus musculus hypothetical protein A430031N04 (A430031N04), mRNA.
A430033K04 NM_183025 243308 hypothetical protein A430033K04 (A430033K04)
A430048G15Rik XM_925399 381426 RIKEN cDNA A430048G15 gene
A430057M04Rik NM_176925 319486 RIKEN cDNA A430057M04 gene
A430060F13Rik NM_183153 217122 RIKEN cDNA A430060F13 gene
A430072C10Rik NM_176967 319637 RIKEN cDNA A430072C10 gene
A430093F15Rik NM_207529 403202 RIKEN cDNA A430093F15 gene
A430105I19Rik NM_001001982 214239 RIKEN cDNA A430105I19 gene
A430107D22Rik XM_905818 320484 RIKEN cDNA A430107D22 gene
A430107O13Rik XM_898270 214642 RIKEN cDNA A430107O13 gene
A530016L24Rik NM_177039 319942 Mus musculus RIKEN cDNA A530016L24 gene (A530016L24Rik), mRNA.
A530016O06Rik NM_178767 319660 RIKEN cDNA A530016O06 gene
A530020G20Rik NM_177014 319839 Mus musculus RIKEN cDNA A530020G20 gene (A530020G20Rik)
A530023O14Rik NM_175648 244183 RIKEN cDNA A530023O14 gene
A530057A03Rik XM_917740 215456 RIKEN cDNA A530057A03 gene
A530065E19Rik NM_145433 217038 RIKEN cDNA A530065E19 gene (A530065E19Rik)
A530065I17Rik NM_176993 319742 RIKEN cDNA A530065I17 gene
A530088H08Rik NM_178656 193003 RIKEN cDNA A530088H08 gene
A530088I07Rik NM_175437 212167 RIKEN cDNA A530088I07 gene
A530089I17Rik NM_133999 103199 RIKEN cDNA A530089I17 gene
A530095I07Rik NM_207226 210373 RIKEN cDNA A530095I07 gene
A530099J19Rik NM_175688 319293 RIKEN cDNA A530099J19 gene
A630001G21Rik XM_895419 319997 RIKEN cDNA A630001G21 gene
A630005I04Rik NM_177248 320743 RIKEN cDNA A630005I04 gene
A630023P12Rik NM_173766 231603 RIKEN cDNA A630023P12 gene
A630033E08Rik NM_177358 240041 RIKEN cDNA A630033E08 gene
A630033H20Rik NM_175442 213438 RIKEN cDNA A630033H20 gene
A630042L21Rik NM_134134 106894 RIKEN cDNA A630042L21 gene
A630050E13Rik NM_176982 319701 RIKEN cDNA A630050E13 gene
A630052C17Rik NM_177255 320757 RIKEN cDNA A630052C17 gene
A630054L15Rik NM_145969 211922 RIKEN cDNA A630054L15 gene (A630054L15Rik)
A630065K24Rik NM_144810 213417 RIKEN cDNA A630065K24 gene
A630077B13Rik NM_175449 215900 Mus musculus RIKEN cDNA A630077B13 gene (A630077B13Rik)
A730008L03Rik NM_021393 58202 RIKEN cDNA A730008L03 gene (A730008L03Rik)
A730011L01Rik NM_177394 338371 RIKEN cDNA A730011L01 gene
A730013G03Rik NM_177299 320952 RIKEN cDNA A730013G03 gene
A730018C14Rik NM_176956 319590 RIKEN cDNA A730018C14 gene
A730020M07Rik NM_176992 319738 RIKEN cDNA A730020M07 gene
A730027B03Rik XR_002349 319301 RIKEN cDNA A730027B03 gene
A730036I17Rik NM_177847 329513 RIKEN cDNA A730036I17 gene
A730041O15Rik NM_178751 269717 Mus musculus RIKEN cDNA A730041O15 gene (A730041O15Rik), mRNA.
A730042J05Rik NM_178708 234069 RIKEN cDNA A730042J05 gene
A730055C05Rik NM_177392 338369 RIKEN cDNA A730055C05 gene
A730069N07Rik NM_178735 244425 RIKEN cDNA A730069N07 gene
A830007P12Rik NM_146115 227612 RIKEN cDNA A830007P12 gene
A830019P07Rik NM_183214 329056 RIKEN cDNA A830019P07 gene
A830039N20Rik NM_175545 268723 RIKEN cDNA A830039N20 gene
A830041P22Rik NM_177102 320208 Mus musculus RIKEN cDNA A830041P22 gene (A830041P22Rik), mRNA.
A830043J08Rik NM_173425 241128 RIKEN cDNA A830043J08 gene
A830053O21Rik NM_177182 320522 RIKEN cDNA A830053O21 gene
A830059I20Rik NM_021427 58238 RIKEN cDNA A830059I20 gene
A830091I15Rik NM_172795 237868 Mus musculus RIKEN cDNA A830091I15 gene (A830091I15Rik), mRNA.
A830093I24Rik NM_175431 207921 RIKEN cDNA A830093I24 gene
A930001N09Rik NM_029870 77128 RIKEN cDNA A930001N09 gene
A930002I21Rik NM_175410 109226 RIKEN cDNA A930002I21 gene (A930002I21Rik)
A930004K21Rik NM_172673 228564 RIKEN cDNA A930004K21 gene
A930005I04Rik NM_207277 403174 RIKEN cDNA A930005I04 gene
A930008G19Rik NM_175268 77938 Mus musculus RIKEN cDNA A930008G19 gene (A930008G19Rik), mRNA.
A930010I20Rik NM_177857 329727 Mus musculus RIKEN cDNA A930010I20 gene (A930010I20Rik), mRNA.
A930011G23Rik XM_489098 319818 RIKEN cDNA A930011G23 gene
A930016P21Rik NM_026546 68073 RIKEN cDNA A930016P21 gene
A930017N06Rik NM_175522 243312 Mus musculus RIKEN cDNA A930017N06 gene (A930017N06Rik)
A930018P22Rik NM_026634 68243 RIKEN cDNA A930018P22 gene
A930021C24Rik NM_029984 77803 RIKEN cDNA A930021C24 gene
A930021H16Rik NM_174850 231830 RIKEN cDNA A930021H16 gene (A930021H16Rik)
A930024E05Rik XR_005251 109202 RIKEN cDNA A930024E05 gene
A930025D01Rik NM_178762 319513 RIKEN cDNA A930025D01 gene
A930031D07Rik NM_172510 213006 RIKEN cDNA A930031D07 gene
A930031F18Rik NM_029992 77832 RIKEN cDNA A930031F18 gene
A930034L06Rik NM_175692 319317 RIKEN cDNA A930034L06 gene
A930037G23Rik NM_178787 320678 Mus musculus RIKEN cDNA A930037G23 gene (A930037G23Rik)
A930038C07Rik NM_172399 68169 RIKEN cDNA A930038C07 gene (A930038C07Rik)
A930040G15Rik NM_133922 77827 Mus musculus RIKEN cDNA A930040G15 gene (A930040G15Rik), mRNA.
A930041I02Rik NM_178778 320271 RIKEN cDNA A930041I02 gene
Aaas NM_153416 223921 achalasia, adrenocortical insufficiency, alacrimia (Aaas)
Aacs NM_030210 78894 acetoacetyl-CoA synthetase
Aadac NM_023383 67758 Mus musculus arylacetamide deacetylase (esterase) (Aadac)
Aadacl1 NM_178772 320024 arylacetamide deacetylase-like 1
Aadat NM_011834 23923 Mus musculus aminoadipate aminotransferase (Aadat)
Aamp NM_146110 227290 angio-associated migratory protein (Aamp).
Aars NM_146217 234734 alanyl-tRNA synthetase
Aarsd1 NM_144829 69684 RIKEN cDNA 2310044P18 gene (2310044P18Rik)
Aarsl NM_198608 224805 alanyl-tRNA synthetase like
Aasdhppt NM_026276 67618 aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase (Aasdhppt)
Aass AJ224761 30956 aminoadipate-semialdehyde synthase
AA407659 NM_175352 106840 expressed sequence AA407659
AA408296 NM_145415 215193 expressed sequence AA408296 (AA408296)
AA408556 NM_199447 107094 expressed sequence AA408556
AA409316 NM_134087 105732 expressed sequence AA409316
AA415398 NM_001004178 433752 Mus musculus expressed sequence AA415398 (AA415398), mRNA.
AA415817 NM_053181 94184 expressed sequence AA415817 (AA415817), transcript variant 1.
AA517853 NM_153799 353190 Mus musculus expressed sequence AA517853 (AA517853)
AA536743 NM_145923 100532 expressed sequence AA536743
AA536749 NM_012027 26936 expressed sequence AA536749
AA589481 NM_172162 102423 expressed sequence AA589481 (AA589481)
AA792892 NM_178894 100554 expressed sequence AA792892
AA960436 NM_133954 101985 expressed sequence AA960436
AA986860 NM_177604 212439 Mus musculus expressed sequence AA986860 (AA986860)
Abat NM_172961 268860 Mus musculus 4-aminobutyrate aminotransferase (Abat)
Abca1 NM_013454 11303 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1
Abca2 NM_007379 11305 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 2
Abca3 NM_013855 27410 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 3
Abca5 NM_147219 217265 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 5
Abca8b NM_013851 27404 ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 8b (Abca8b)
Abca9 NM_147220 217262 ATP-binding cassette transporter sub-family A member 9
Abcb1a NM_011076 18671 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 1A
Abcb4 NM_008830 18670 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 4
Abcb6 NM_023732 74104 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 6 (Abcb6).
Abcb7 XM_907304 11306 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 7
Abcb8 NM_029020 74610 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 8
Abcb9 NM_019875 56325 ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 9
Abcc1 NM_008576 17250 ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1
Abcc2 NM_013806 12780 Mus musculus ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2 (Abcc2), mRNA.
Abcc3 NM_029600 76408 ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3
Abcc4 XM_139262 239273 ATP-binding cassette sub-family C (CFTR/MRP) member 4
Abcc6 NM_018795 27421 ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 6
Abcd1 NM_007435 11666 Mus musculus ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1 (Abcd1)
Abcd2 NM_011994 26874 ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 2 (Abcd2)
Abcd3 NM_008991 19299 ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 3 (Abcd3)
Abcd4 NM_008992 19300 ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 4
Abce1 NM_015751 24015 ATP-binding cassette, sub-family E (OABP), member 1 (Abce1)
Abcf1 NM_013854 224742 ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 1
Abcf2 NM_013853 27407 ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 2
Abcf3 NM_013852 27406  ATP-binding cassette, sub-family F (GCN20), member 3
Abcg1 NM_009593 11307 ATP-binding cassette sub-family G (WHITE) member 1
Abcg4 NM_138955 192663 Mus musculus ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 4 (Abcg4).
Abcg5 NM_031884 27409 ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 5
Abhd1 NM_021304 57742 Mus musculus abhydrolase domain containing 1 (Abhd1)
Abhd10 NM_172511 213012 Mus musculus abhydrolase domain containing 10 (Abhd10), mRNA.
Abhd14a NM_145919 68644 abhydrolase domain containing 14A
Abhd2 NM_018811 54608 abhydrolase domain containing 2 (Abhd2)
Abhd3 NM_134130 106861 abhydrolase domain containing 3
Abhd4 NM_134076 105501 Mus musculus abhydrolase domain containing 4 (Abhd4).
Abhd5 NM_026179 67469 Mus musculus abhydrolase domain containing 5 (Abhd5).
Abhd6 NM_025341 66082 abhydrolase domain containing 6 (Abhd6)
Abhd7 NM_001001804 384214 abhydrolase domain containing 7
Abhd8 NM_022419 64296 abhydrolase domain containing 8
Abhd9 NM_001033163 71932 abhydrolase domain containing 9
Abi1 NM_007380 11308 abl-interactor 1
Abi3 NM_025659 66610 ABI gene family, member 3 (Abi3)
Abl1 NM_009594 11350 v-abl Abelson murine leukemia oncogene 1
Abl2 NM_009595 11352 v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 2 (arg, Abelson-related gene)
Ablim3 NM_198649 319713 Mus musculus actin binding LIM protein family, member 3 (Ablim3), mRNA.
Abp1 NM_029638 76507 amiloride binding protein 1 (amine oxidase, copper-containing)
Abpa NM_009596 11354 Mus musculus androgen binding protein alpha (Abpa).
Abpb NM_203502 233099 androgen binding protein beta
Abpg NM_178308 110187 androgen binding protein gamma
Abr NM_198018 109934 Mus musculus active BCR-related gene (Abr), transcript variant 1, mRNA.
Abr NM_198895 109934 Mus musculus active BCR-related gene (Abr), transcript variant 3, mRNA.
Abt1 NM_013924 30946 activator of basal transcription
Abtb1 NM_030251 80283 ankyrin repeat and BTB (POZ) domain containing 1 (Abtb1)
Acaa1 NM_130864 113868 Mus musculus acetyl-Coenzyme A acyltransferase 1 (Acaa1)
Acaa1b NM_146230 235674 3-ketoacyl-CoA thiolase B (MGC29978)
Acaa2 NM_177470 52538 acetyl-Coenzyme A acyltransferase 2 (mitochondrial 3-oxoacyl-Coenzyme A thiolase)
Acaca NM_133360 107476 acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
Acacb NM_133904 100705 acetyl-Coenzyme A carboxylase beta
Acad10 NM_028037 71985 acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 10 (Acad10)
Acad8 NM_025862 66948 acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 8
Acad9 NM_172678 229211 acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 9
Acadl NM_007381 11363 acetyl-Coenzyme A dehydrogenase long-chain
Acadm NM_007382 11364 acetyl-Coenzyme A dehydrogenase medium chain
Acadsb NM_025826 66885 acyl-Coenzyme A dehydrogenase short/branched chain
Acadvl NM_017366 11370 acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain
Acas2l NM_080575 68738 acetyl-Coenzyme A synthetase 2 (AMP forming)-like
Acat1 NM_144784 110446 acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 1 (Acat1)
Acat2 NM_009338 110460 Mus musculus acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2 (Acat2).
Acate2 NM_019736 56360 Mus musculus acyl-Coenzyme A thioesterase 2, mitochondrial (Acate2).
Acbd3 NM_133225 170760 acyl-Coenzyme A binding domain containing 3 (Acbd3)
Acbd4 NM_025988 67131 acyl-Coenzyme A binding domain containing 4 (Acbd4)
Acbd5 NM_028793 74159 acyl-Coenzyme A binding domain containing 5 (Acbd5)
Acbd6 NM_028250 72482 acyl-Coenzyme A binding domain containing 6
Accn3 NM_183000 171209 amiloride-sensitive cation channel 3 (Accn3)
Accn4 NM_183022 241118 Mus musculus amiloride-sensitive cation channel 4, pituitary (Accn4), mRNA
Accn5 NM_021370 58170 amiloride-sensitive cation channel 5, intestinal
Ace NM_207624 11421 angiotensin converting enzyme (Ace), transcript variant 1.
Ace2 NM_027286 70008 angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2
Ache NM_009599 11423 acetylcholinesterase
Acly NM_134037 104112 ATP citrate lyase
Acn9 XM_355744 71238 ACN9 homolog (S. cerevisiae)
Aco1 NM_007386 11428 aconitase 1
Aco2 NM_080633 11429 aconitase 2 mitochondrial
Acot12 NM_028790 74156 acyl-CoA thioesterase 12
Acot3 NM_134246 171281  acyl-CoA thioesterase 3
Acot7 NM_133348 70025 acyl-CoA thioesterase 7
Acot8 NM_133240 170789 acyl-CoA thioesterase 8
Acox1 NM_015729 11430 acyl-Coenzyme A oxidase 1 palmitoyl
Acox2 NM_053115 93732 Acyl-coenzyme A oxidase 2, branched chain
Acox3 NM_030721 80911 acyl-Coenzyme A oxidase 3 pristanoyl
Acoxl NM_028765 74121 acyl-Coenzyme A oxidase-like
Acp1 NM_021330 11431 Mus musculus acid phosphatase 1, soluble (Acp1).
Acp2 NM_007387 11432 acid phosphatase 2 lysosomal
Acp5 NM_007388 11433 acid phosphatase 5, tartrate resistant (Acp5).
Acpl2 NM_153420 235534 acid phosphatase-like 2 (Acpl2)
Acpp NM_019807 56318 acid phosphatase, prostate
Acrv1 NM_007391 11451 acrosomal vesicle protein 1
Acsl1 NM_007981 14081 acyl-CoA synthetase long-chain family member 1
Acsl3 NM_028817 74205 acyl-CoA synthetase long-chain family member 3
Acsl4 NM_019477 50790 acyl-CoA synthetase long-chain family member 4
Acsl4 NM_207625 50790 Mus musculus acyl-CoA synthetase long-chain family member 4 (Acsl4), transcript variant 1, mRNA.
Acsl5 NM_027976 433256 acyl-CoA synthetase long-chain family member 5
Acsl6 NM_001033597 216739 acyl-CoA synthetase long-chain family member 6
Acsl6 NM_144823 216739 acyl-CoA synthetase long-chain family member 6 (Acsl6)
Acsm2 NM_146197 233799 acyl-CoA synthetase medium-chain family member 2
Acss2 NM_019811 60525 acyl-CoA synthetase short-chain family member 2
Acta1 NM_009606 11459 actin, alpha 1, skeletal muscle (Acta1)
Acta2 NM_007392 11475 actin, alpha 2, smooth muscle, aorta
Actb NM_007393 11461 actin, beta, cytoplasmic
Actc1 NM_009608 11464 actin, alpha, cardiac
Actg1 NM_009609 11465 Mus musculus actin, gamma, cytoplasmic 1 (Actg1)
Actg2 NM_009610 11468 actin, gamma 2, smooth muscle, enteric (Actg2).
Actl6b NM_031404 83766 Mus musculus actin-like 6B (Actl6b), mRNA.
Actl7a NM_009611 11470 actin-like 7a
Actl7b NM_025271 11471 actin-like 7b
Actn2 NM_033268 11472 actinin alpha 2
Actn3 NM_013456 11474 actinin alpha 3
Actn4 NM_021895 60595 actinin alpha 4
Actr10 NM_019785 56444 ARP10 actin-related protein 10 homolog
Actr1a NM_016860 54130 ARP1 actin-related protein 1 homolog A (yeast) (Actr1a).
Actr3 NM_023735 74117 Mus musculus ARP3 actin-related protein 3 homolog (yeast) (Actr3)
Actr3b NM_001004365 242894 ARP3 actin-related protein 3 homolog B (yeast)
Actr5 NM_175419 109275 Mus musculus ARP5 actin-related protein 5 homolog (yeast) (Actr5), mRNA.
Actr6 NM_025914 67019 ARP6 actin-related protein 6 homolog (yeast) (Actr6)
Actr8 NM_027493 56249 ARP8 actin-related protein 8 homolog (S. cerevisiae) (Actr8).
Acvr1 NM_007394 11477 Mus musculus activin A receptor, type 1 (Acvr1)
Acvr1b NM_007395 11479 activin A receptor, type 1B
Acvr2b NM_007397 11481 activin receptor IIB
Acvrl1 NM_009612 11482 activin A receptor, type II-like 1 (Acvrl1).
Acy1 NM_025371 109652 aminoacylase 1
Acyp1 NM_025421 66204 acylphosphatase 1, erythrocyte (common) type (Acyp1)
Acyp2 NM_029344 75572 acylphosphatase 2, muscle type
Ada NM_007398 11486 adenosine deaminase
Adal NM_029475 75894 adenosine deaminase-like
Adam10 NM_007399 11487 a disintegrin and metallopeptidase domain 10
Adam11 NM_009613 11488 a disintegrin and metallopeptidase domain 11
Adam12 NM_007400 11489 a disintegrin and metallopeptidase domain 12 (meltrin alpha)
Adam15 NM_001037722 11490 a disintegrin and metallopeptidase domain 15 (metargidin)
Adam18 NM_010084 13524 a disintegrin and metallopeptidase domain 18
Adam19 NM_009616 11492 a disintegrin and metalloproteinase domain 19 (meltrin beta) (Adam19)
Adam1a NM_172126 280668 a disintegrin and metallopeptidase domain 1a
Adam1b NM_172125 280667 a disintegrin and metallopeptidase domain 1b
Adam2 NM_009618 11495 a disintegrin and metallopeptidase domain 2
Adam21 NM_020330 56622 Mus musculus a disintegrin and metalloprotease domain 21 (Adam21), mRNA.
Adam23 NM_011780 23792 a disintegrin and metallopeptidase domain 23
Adam24 NM_010086 13526 a disintegrin and metallopeptidase domain 24 (testase 1)
Adam25 NM_011781 23793 a disintegrin and metallopeptidase domain 25 (testase 2)
Adam26a NM_010085 13525 a disintegrin and metallopeptidase domain 26A (testase 3)
Adam28 NM_183366 13522 a disintegrin and metallopeptidase domain 28
Adam29 NM_175939 244486 a disintegrin and metallopeptidase domain 29
Adam30 NM_027665 71078 a disintegrin and metallopeptidase domain 30
Adam32 NM_153397 353188  a disintegrin and metallopeptidase domain 32
Adam34 NM_145745 252866 a disintegrin and metallopeptidase domain 34
Adam4 NM_009620 11498 a disintegrin and metallopeptidase domain 4
Adam5 NM_007401 11499 a disintegrin and metallopeptidase domain 5
Adam8 NM_007403 11501 a disintegrin and metalloprotease domain 8 (Adam8)
Adam9 NM_007404 11502 a disintegrin and metalloproteinase domain 9 (meltrin gamma) (Adam9)
Adamdec1 NM_021475 58860 Mus musculus ADAM-like, decysin 1 (Adamdec1)
Adamts1 AB001735 11504 a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif 1
Adamts1 NM_009621 11504 a disintegrin-like and metallopeptidse (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 1
Adamts12 NM_175501 239337 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 12
Adamts15 NM_001024139 235130 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 15
Adamts16 NM_172053 271127 a disintegrin-like and metallopetidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 16
Adamts18 NM_172466 208936 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 18
Adamts19 NM_175506 240322 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 19
Adamts2 NM_175643 216725 a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 2 (Adamts2).
Adamts20 NM_177431 223838 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 20
Adamts4 NM_172845 240913 a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 4 (Adamts4)
Adamts5 NM_011782 23794 a disintegrin-like and metalloprotease (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 5 (aggrecanase-2)
Adamts8 NM_013906 30806 a disintegrin-like and metallopeptidase (reprolysin type) with thrombospondin type 1 motif, 8
Adamtsl2 NM_029981 77794 ADAMTS-like 2
Adamtsl3 XM_194370 269959 ADAMTS-like 3
Adar NM_019655 56417 adenosine deaminase RNA-specific
Adarb2 NM_052977 94191 adenosine deaminase RNA-specific B2
Adat1 NM_013925 30947 adenosine deaminase tRNA-specific 1
Adck1 NM_028105 72113 aarF domain containing kinase 1
Adck4 NM_133770 76889 aarF domain containing kinase 4
Adck5 NM_172960 268822 Mus musculus aarF domain containing kinase 5 (Adck5)
Adcy1 AF053980 216530 adenylate cyclase 1
Adcy2 BC037107 210044 adenylate cyclase 2
Adcy2 NM_153534 210044 adenylate cyclase 2 (Adcy2)
Adcy3 NM_138305 104111 adenylate cyclase 3
Adcy4 NM_080435 104110 adenylate cyclase 4
Adcy5 XM_156060 224129 adenylate cyclase 5
Adcy6 NM_007405 11512 adenylate cyclase 6
Adcy7 NM_007406 11513 adenylate cyclase 7
Adcy8 NM_009623 11514 adenylate cyclase 8
Adcy8 XM_122935 11514 adenylate cyclase 8
Adcy9 NM_009624 11515 adenylate cyclase 9
Adcyap1 NM_009625 11516 adenylate cyclase activating polypeptide 1
Adcyap1r1 NM_007407 11517 adenylate cyclase activating polypeptide 1 receptor 1
Add1 NM_001024458 11518 adducin 1 (alpha)
Add2 NM_013458 11519 Mus musculus adducin 2 (beta) (Add2), mRNA.
Add3 NM_013758 27360 Mus musculus adducin 3 (gamma) (Add3).
Adfp NM_007408 11520 Mus musculus adipose differentiation related protein (Adfp)
Adh1 NM_007409 11522 alcohol dehydrogenase 1 (class I)
Adh4 NM_011996 26876 alcohol dehydrogenase 4 (class II) pi polypeptide
Adh5 NM_007410 11532 Mus musculus alcohol dehydrogenase 5 (class III), chi polypeptide (Adh5), mRNA.
Adh7 NM_009626 11529 alcohol dehydrogenase 7 (class IV), mu or sigma polypeptide
Adhfe1 NM_175236 76187 alcohol dehydrogenase iron containing 1
Adipoq NM_009605 11450 Mus musculus adiponectin, C1Q and collagen domain containing (Adipoq), mRNA
Adipor2 NM_197985 68465  adiponectin receptor 2
Adk NM_134079 11534 adenosine kinase
Adm NM_009627 11535 adrenomedullin [Mus musculus]
Admr NM_007412 11536 adrenomedullin receptor
Adora2b NM_007413 11541 adenosine A2b receptor
Adora3 NM_009631 11542 adenosine A3 receptor
Adpgk NM_028121 72141 ADP-dependent glucokinase (Adpgk)
Adpn NM_054088 116939 adiponutrin
Adprh NM_007414 11544 ADP-ribosylarginine hydrolase (Adprh)
Adprhl1 NM_172750 234072 ADP-ribosylhydrolase like 1
Adprhl2 NM_133883 100206 Mus musculus ADP-ribosylhydrolase like 2 (Adprhl2)
Adra1b NM_007416 11548 adrenergic receptor, alpha 1b (Adra1b)
Adra1d NM_013460 11550 adrenergic receptor, alpha 1d
Adrbk1 NM_130863 110355 adrenergic receptor kinase, beta 1
Adrbk2 NM_177078 320129 adrenergic receptor kinase, beta 2
Adrm1 NM_019822 56436 adhesion regulating molecule 1
Adsl NM_009634 11564 adenylosuccinate lyase
Adss NM_007422 11566 adenylosuccinate synthetase, non muscle
Adssl1 NM_007421 11565 adenylosuccinate synthetase like 1
Aebp1 NM_009636 11568 Mus musculus AE binding protein 1 (Aebp1), mRNA.
Aes NM_010347 14797 amino-terminal enhancer of split
Aff2 NM_008032 14266 AF4/FMR2 family, member 2
Aff3 NM_010678 16764 AF4/FMR2 family, member 3
Afm NM_145146 280662 Mus musculus afamin (Afm)
Afmid NM_027827 71562 Mus musculus arylformamidase (Afmid), mRNA.
Afp NM_007423 11576 Mus musculus alpha fetoprotein (Afp)
AF155546 NM_021303 57741 cDNA sequence AF155546 (AF155546).
Agbl3 NM_178630 76223 Mus musculus ATP/GTP binding protein-like 3 (Agbl3)
Agc1 NM_007424 11595 Mus musculus aggrecan 1 (Agc1), mRNA.
Ager NM_007425 11596 Mus musculus advanced glycosylation end product-specific receptor (Ager), mRNA.
Aggf1 NM_025630 66549 Mus musculus angiogenic factor with G patch and FHA domains 1 (Aggf1), mRNA.
Agpat1 NM_018862 55979 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acid acyltransferase, alpha) (Agpat1)
Agpat2 NM_026212 67512 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 2 lysophosphatidic acid acyltransferase beta
Agpat3 NM_053014 28169 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 3
Agpat4 NM_026644 68262 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 1 (lysophosphatidic acid acyltransferase, delta)
Agpat5 NM_026792 52123 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 5 (lysophosphatidic acid acyltransferase, epsilon) (Agpat5).
Agpat6 NM_018743 102247 Mus musculus expressed sequence AU041707 (AU041707).
Agps NM_172666 228061 alkylglycerone phosphate synthase
Agr2 NM_011783 23795 anterior gradient 2 (Xenopus laevis)
Agrn NM_021604 11603 agrin
Agt NM_007428 11606 angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8)
Agtpbp1 NM_023328 67269 ATP/GTP binding protein 1
Agtr1 NM_177322 11607 angiotensin receptor 1 (Agtr1)
Agtr1b NM_175086 11608 angiotensin II receptor, type 1b
Agtr2 NM_007429 11609 angiotensin II receptor, type 2 (Agtr2)
Agtrl1 NM_011784 23796 Mus musculus angiotensin receptor-like 1 (Agtrl1).
Agxt NM_016702 11611 alanine-glyoxylate aminotransferase (Agxt)
Agxt2l1 NM_027907 71760 alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 1 (Agxt2l1)
Ahctf1 NM_026375 226747 AT hook containing transcription factor 1
Ahcy NM_016661 269378 Mus musculus S-adenosylhomocysteine hydrolase (Ahcy), mRNA.
Ahcyl1 NM_145542 229709 S-adenosylhomocysteine hydrolase-like 1
Ahi1 NM_026203 52906 Abelson helper integration site (Ahi1)
Ahnak NM_175108 66395 AHNAK nucleoprotein (desmoyokin) [Mus musculus]
Ahr NM_013464 11622 aryl-hydrocarbon receptor [Mus musculus]
Ahrr NM_009644 11624 aryl-hydrocarbon receptor repressor [Mus musculus]
Ahsa1 NM_146036 217737 AHA1, activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1 (yeast) (Ahsa1)
Ahsg NM_013465 11625 alpha-2-HS-glycoprotein
Aim1 XM_894444 11630 absent in melanoma 1
Aip NM_016666 11632 Mus musculus aryl-hydrocarbon receptor-interacting protein (Aip), mRNA.
Aire NM_009646 11634 autoimmune regulator (autoimmune polyendocrinopathy candidiasis ectodermal dystrophy)
AI118078 NM_172923 244886 expressed sequence AI118078
AI173486 NM_178928 106877 expressed sequence AI173486
AI225782 NM_153580 233875 Mus musculus expressed sequence AI225782 (AI225782).
AI256711 NM_023059 24058 expressed sequence AI256711
AI314976 NM_207219 106821 expressed sequence AI314976
AI317237 NM_172819 239667 expressed sequence AI317237
AI317395 NM_144821 215929 expressed sequence AI317395
AI324046 AI324046 380795 expressed sequence AI324046 (AI324046).
AI413582 NM_001002895 106672 expressed sequence AI413582
AI413782 NM_134044 104799 expressed sequence AI413782
AI427515 NM_173016 270097 expressed sequence AI427515 (AI427515), mRNA.
AI428936 NM_153577 233066 expressed sequence AI428936 (AI428936)
AI429152 NM_153126 98956 expressed sequence AI429152
AI429612 NM_207217 106581 expressed sequence AI429612 (AI429612)
AI447904 NM_175026 236312 expressed sequence AI447904
AI449175 NM_172754 234362 expressed sequence AI449175
AI449441 NM_172453 208084 expressed sequence AI449441 (AI449441)
AI450948 NM_001033476 382643 expressed sequence AI450948
AI451006 NM_178919 105847 Mus musculus expressed sequence AI451006 (AI451006)
AI461788 NM_172714 231506 expressed sequence AI461788
AI462438 NM_133840 98985 expressed sequence AI462438 (AI462438)
AI462493 AI462493 107197 expressed sequence AI462493
AI464131 XM_283952 329828 expressed sequence AI464131
AI467606 NM_178901 101602 expressed sequence AI467606
AI480653 NM_198626 268880 expressed sequence AI480653
AI481105 XM_902974 98999 expressed sequence AI481105
AI481750 NM_145473 105859 Mus musculus expressed sequence AI481750 (AI481750)
AI504432 NM_173787 229694 expressed sequence AI504432
AI505034 NM_207206 99010 Mus musculus expressed sequence AI505034 (AI505034), mRNA.
AI593442 NM_177907 330941 expressed sequence AI593442
AI597479 NM_133818 98404 expressed sequence AI597479 (AI597479).
AI604832 NM_133979 102566 Mus musculus expressed sequence AI604832 (AI604832), mRNA.
AI606181 NM_183215 226118 expressed sequence AI606181
AI606473 AI606473 99686 expressed sequence AI606473
AI649392 NM_178669 212070 expressed sequence AI649392 (AI649392)
AI661453 NM_145489 224833 Mus musculus expressed sequence AI661453 (AI661453)
AI790205 NM_178760 277463 Mus musculus expressed sequence AI790205 (AI790205)
AI790298 NM_134148 107239 expressed sequence AI790298 (AI790298)
AI836003 NM_177716 239650 Mus musculus expressed sequence AI836003 (AI836003), mRNA.
AI838661 NM_133884 100210 ATP binding domain 1 family, member B
AI839550 NM_198027 233065 expressed sequence AI839550 (AI839550)
AI839735 NM_178915 104885 expressed sequence AI839735 (AI839735)
AI840826 NM_145538 407243 expressed sequence AI840826
AI840980 NM_153119 102595 expressed sequence AI840980 (AI840980).
AI841794 NM_172492 211187 Mus musculus expressed sequence AI841794 (AI841794), mRNA.
AI842396 NM_213729 103844 expressed sequence AI842396
AI842788 NM_198616 240514 Mus musculus expressed sequence AI842788 (AI842788), mRNA.
AI847670 NM_177869 330050 Mus musculus expressed sequence AI847670 (AI847670)
AI848100 XM_917085 226551 expressed sequence AI848100
AI854408 NM_172538 215008 Mus musculus expressed sequence AI854408 (AI854408), mRNA.
AI854635 NM_177565 193043 expressed sequence AI854635 (AI854635)
AI854703 NM_177737 243373 expressed sequence AI854703
AI875199 NM_153591 244141 Mus musculus expressed sequence AI875199 (AI875199)
AI987662 NM_178899 101202 Mus musculus expressed sequence AI987662 (AI987662).
AI987712 NM_178921 105935 expressed sequence AI987712 (AI987712)
AJ430384 NM_130880 170711 cDNA sequence AJ430384 (AJ430384)
AJ543404 NM_175936 216144 cDNA sequence AJ543404
Ak1 NM_021515 11636 adenylate kinase 1
Ak2 NM_016895 11637 Mus musculus adenylate kinase 2 (Ak2)
Ak3 NM_021299 56248 Mus musculus adenylate kinase 3 (Ak3)
Ak4 NM_009647 11639 adenylate kinase 4
Akap1 NM_001042541 11640 A kinase (PRKA) anchor protein 1
Akap10 NM_019921 56697 A kinase (PRKA) anchor protein 10
Akap11 XM_001002157 219181 A kinase (PRKA) anchor protein 11
Akap12 NM_031185 83397 A kinase (PRKA) anchor protein (gravin) 12
Akap2 NM_009649 11641 A kinase (PRKA) anchor protein 2
Akap3 NM_009650 11642 A kinase (PRKA) anchor protein 3
Akap6 XM_913082 238161 A kinase (PRKA) anchor protein 6
Akap8 NM_019774 56399 A kinase (PRKA) anchor protein 8
Akap8l NM_017476 54194 Mus musculus A kinase (PRKA) anchor protein 8-like (Akap8l), mRNA.
Akap9 NM_194462 100986 A kinase (PRKA) anchor protein (yotiao) 9
Akp2 NM_007431 11647 alkaline phosphatase 2, liver (Akp2)
Akp5 NM_007433 11650 alkaline phosphatase 5
Akr1a4 NM_021473 58810 aldo-keto reductase family 1, member A4 (aldehyde reductase) (Akr1a4)
Akr1b3 NM_009658 11677 aldo-keto reductase family 1, member B3 (aldose reductase) (Akr1b3).
Akr1b7 NM_009731 11997 aldo-keto reductase family 1, member B7
Akr1b8 NM_008012 14187 Mus musculus aldo-keto reductase family 1, member B8 (Akr1b8)
Akr1c12 NM_013777 622402 aldo-keto reductase family 1, member C12
Akr1c13 NM_013778 27384 aldo-keto reductase family 1, member C13 (Akr1c13)
Akr1c21 NM_029901 77337 Mus musculus aldo-keto reductase family 1, member C21 (Akr1c21), mRNA.
Akr1c6 NM_030611 83702 Mus musculus aldo-keto reductase family 1, member C6 (Akr1c6), mRNA.
Akr1d1 NM_145364 208665 Mus musculus aldo-keto reductase family 1, member D1 (Akr1d1)
Akr1e1 NM_018859 56043 aldo-keto reductase family 1, member E1
Akr7a5 NM_025337 110198 aldo-keto reductase family 7, member A5 (aflatoxin aldehyde reductase) (Akr7a5)
Akt1 NM_009652 11651 thymoma viral proto-oncogene 1
Akt1s1 NM_026270 67605 AKT1 substrate 1 (proline-rich)
Akt2 NM_007434 11652 thymoma viral proto-oncogene 2
Akt3 NM_011785 23797 thymoma viral proto-oncogene 3
AK129302 NM_001003916 245522 cDNA sequence AK129302 (AK129302)
AK129341 XM_134630 234915 cDNA sequence AK129341
Al428855 NM_207220 107173 expressed sequence AI428855
Al597468 NM_001013028 103266 expressed sequence AI597468
Alad NM_008525 17025 aminolevulinate, delta-, dehydratase
Alas1 NM_020559 11655 Mus musculus aminolevulinic acid synthase 1 (Alas1)
Alb1 NM_009654 11657 albumin 1
Alcam NM_009655 11658 activated leukocyte cell adhesion molecule (Alcam)
Aldh16a1 NM_145954 69748 aldehyde dehydrogenase 16 family, member A1
Aldh18a1 NM_019698 56454 aldehyde dehydrogenase 18 family, member A1 (Aldh18a1), transcript variant 1
Aldh1a1 NM_013467 11668 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A1
Aldh1a2 NM_009022 19378 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A2
Aldh1a2 X99273 19378 aldehyde dehydrogenase family 1, subfamily A2
Aldh1a3 NM_053080 56847 aldehyde dehydrogenase family 1 subfamily A3
Aldh1l1 NM_027406 107747 aldehyde dehydrogenase 1 family, member L1
Aldh2 NM_009656 11669 aldehyde dehydrogenase 2, mitochondrial
Aldh3a1 NM_007436 11670 aldehyde dehydrogenase family 3, subfamily A1
Aldh3a2 NM_007437 11671 aldehyde dehydrogenase family 3, subfamily A2
Aldh3b1 NM_026316 67689 aldehyde dehydrogenase 3 family, member B1
Aldh4a1 NM_175438 212647 aldehyde dehydrogenase 4 family, member A1
Aldh5a1 NM_172532 214579 Aldhehyde dehydrogenase family 5, subfamily A1
Aldh6a1 NM_134042 104776 aldehyde dehydrogenase family 6, subfamily A1
Aldh7a1 NM_138600 110695 aldehyde dehydrogenase family 7 member A1
Aldh9a1 NM_019993 56752 aldehyde dehydrogenase 9, subfamily A1 (Aldh9a1)
Aldo2 NM_144903 230163 aldolase 2 B isoform
Aldoa NM_007438 11674 aldolase 1, A isoform
Aldoc NM_009657 11676 aldolase 3, C isoform
Aldoc XM_126120 11676 aldolase 3 C isoform
Aldrl6 NM_019977 56727 Mus musculus aldehyde reductase (aldose reductase)-like 6 (Aldrl6)
Alg1 NM_145362 208211 asparagine-linked glycosylation 1 homolog (yeast, beta-1,4-mannosyltransferase)
Alg11 NM_183142 207958 asparagine-linked glycosylation 11 homolog (yeast, alpha-1,2-mannosyltransferase)
Alg12 NM_145477 223774 asparagine-linked glycosylation 12 homolog (yeast, alpha-1,6-mannosyltransferase)
Alg2 NM_019998 56737 asparagine-linked glycosylation 2 homolog (yeast, alpha-1,3-mannosyltransferase)
Alg3 NM_145939 208624 asparagine-linked glycosylation 3 homolog (yeast, alpha-1,3-mannosyltransferase) (Alg3)
Alg5 NM_025442 66248 asparagine-linked glycosylation 5 homolog (yeast, dolichyl-phosphate beta-glucosyltransferase)
Alg6 XM_131503 320438 asparagine-linked glycosylation 6 homolog (yeast, alpha-1,3,-glucosyltransferase)
Alg8 NM_199035 381903 asparagine-linked glycosylation 8 homolog (yeast, alpha-1,3-glucosyltransferase)
Alkbh3 NM_026944 69113 alkB, alkylation repair homolog 3 (E. coli)
Alkbh8 NM_026303 67667 alkB, alkylation repair homolog 8 (E. coli)
Alox12 NM_007440 11684 arachidonate 12-lipoxygenase
Alox12b NM_009659 11686 arachidonate 12-lipoxygenase, 12R type
Alox12e NM_145684 11685 arachidonate lipoxygenase, epidermal
Alox15 NM_009660 11687 arachidonate 15-lipoxygenase (Alox15)
Alox5ap NM_009663 11690 arachidonate 5-lipoxygenase activating protein
Alpi XM_129951 76768 alkaline phosphatase, intestinal
Alpk1 XM_894534 71481 alpha-kinase 1
Alpk2 XM_001002615 225638 alpha-kinase 2
Als2 NM_028717 74018 amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) homolog (human)
Als2cr13 NM_001003946 72750 amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 13 (human)
Als2cr2 NM_172656 227154 Mus musculus amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 2 homolog (human) (Als2cr2), transcript variant A
Als2cr3 NM_172406 70827 Mus musculus amyotrophic lateral sclerosis 2 (juvenile) chromosome region, candidate 3 (human) (Als2cr3), mRNA.
Alx3 NM_007441 11694 aristaless 3
Alx4 NM_007442 11695 aristaless 4
AL022779 NM_001024508 105246 expressed sequence AL022779
AL024069 NM_001003948 98496 Mus musculus expressed sequence AL024069 (AL024069)
AL024210 NM_134052 104923 expressed sequence AL024210 (AL024210).
AL033314 NM_019776 56463 Mus musculus expressed sequence AL033314 (AL033314), mRNA.
AL033326 NM_019705 24105 expressed sequence AL033326 (AL033326)
Ambn NM_009664 11698 Mus musculus ameloblastin (Ambn), mRNA.
Ambp NM_007443 11699 alpha 1 microglobulin/bikunin
Amd1 NM_009665 11702 S-adenosylmethionine decarboxylase 1 (Amd1)
Amd2 NM_007444 11703 S-adenosylmethionine decarboxylase 2
Amdhd1 XM_125854 71761 amidohydrolase domain containing 1
Amdhd2 NM_172935 245847 RIKEN cDNA 5730457F11 gene (5730457F11Rik)
Amelx NM_009666 11704 amelogenin X chromosome
Amfr NM_011787 23802 autocrine motility factor receptor (Amfr).
Amid NM_153779 71361 apoptosis-inducing factor (AIF)-like mitochondrion-associated inducer of death
Amigo2 NM_178114 105827 adhesion molecule with Ig like domain 2
Ampd1 NM_001033303 229665 adenosine monophosphate deaminase 1 (isoform M)
Ampd2 NM_028779 109674 Mus musculus adenosine monophosphate deaminase 2 (isoform L) (Ampd2)
Ampd3 NM_009667 11717 AMP deaminase 3
Amph NM_175007 218038 amphiphysin
Amy1 NM_007446 11722 amylase 1, salivary (Amy1)
Anapc10 NM_026904 68999 anaphase promoting complex subunit 10 (Anapc10).
Anapc13 NM_181394 69010 anaphase promoting complex subunit 13
Anapc2 NM_175300 99152 Mus musculus anaphase promoting complex subunit 2 (Anapc2)
Anapc4 NM_024213 52206 anaphase promoting complex subunit 4
Anapc5 NM_021505 59008   anaphase-promoting complex subunit 5
Anapc7 NM_019805 56317 anaphase promoting complex subunit 7 (Anapc7)
Ang1 NM_007447 11727 angiogenin, ribonuclease A family, member 1 (Ang1)
Ang4 NM_177544 219033 angiogenin, ribonuclease A family, member 4 (Ang4)
Angel1 NM_144524 68737 angel homolog 1 (Drosophila)
Angel2 NM_021421 52477 angel homolog 2 (Drosophila)
Angpt2 NM_007426 11601 angiopoietin 2
Angptl1 NM_028333 72713 angiopoietin-like 1
Angptl2 NM_011923 26360 angiopoietin-like 2
Angptl3 NM_013913 30924 Mus musculus angiopoietin-like 3 (Angptl3)
Angptl4 NM_020581 57875 Mus musculus angiopoietin-like 4 (Angptl4)
Angptl6 NM_145154 70726 angiopoietin-like 6
Ankar NM_176980 319695 ankyrin and armadillo repeat containing
Ankfy1 NM_009671 11736 ankyrin repeat and FYVE domain containing 1
Ankib1 NM_001003909 70797 ankyrin repeat and IBR domain containing 1
Ankk1 NM_172922 244859 ankyrin repeat and kinase domain containing 1
Ankmy2 NM_146033 217473 ankyrin repeat and MYND domain containing 2
Ankmy2 NM_178910 217473 ankyrin repeat and MYND domain containing 2
Ankra2 NM_023472 68558 ankyrin repeat, family A (RFXANK-like), 2
Ankrd1 NM_013468 107765 ankyrin repeat domain 1 (cardiac muscle) (Ankrd1)
Ankrd10 NM_133971 102334 Mus musculus ankyrin repeat domain 10 (Ankrd10)
Ankrd11 XM_134514 77087 ankyrin repeat domain 11
Ankrd13a NM_026718 68420 ankyrin repeat domain 13a
Ankrd13d NM_026720 68423 ankyrin repeat domain 13 family, member D
Ankrd15 NM_181404 107351 Mus musculus ankyrin repeat domain 15 (Ankrd15), mRNA.
Ankrd16 NM_177268 320816 ankyrin repeat domain 16
Ankrd17 NM_030886 81702 Mus musculus ankyrin repeat domain 17 (Ankrd17), transcript variant 1
Ankrd2 NM_020033 56642 ankyrin repeat domain 2 (stretch responsive muscle)
Ankrd22 NM_024204 52024 ankyrin repeat domain 22
Ankrd24 NM_027480 70615 Mus musculus ankyrin repeat domain 24 (Ankrd24).
Ankrd25 NM_145611 235041 ankyrin repeat domain 25 [Mus musculus]
Ankrd26 XM_132817 232339 ankyrin repeat domain 26
Ankrd28 NM_001024604 105522 ankyrin repeat domain 28
Ankrd3 NM_023663 72388 ankyrin repeat domain 3
Ankrd32 NM_134071 105377 ankyrin repeat domain 32
Ankrd33 NM_144790 208258 Mus musculus ankyrin repeat domain 33 (Ankrd33).
Ankrd35 XM_143418 213121 ankyrin repeat domain 35
Ankrd39 NM_026241 109346 ankyrin repeat domain 39
Ankrd40 NM_027799 71452 ankyrin repeat domain 40 (Ankrd40).
Ankrd43 NM_183173 237761 Mus musculus ankyrin repeat domain 43 (Ankrd43), mRNA
Ankrd48 XM_125967 76389 ankyrin repeat domain 48
Ankrd5 NM_175667 319196 ankyrin repeat domain 5
Ankrd52 NM_172790 237615 ankyrin repeat domain 52
Ankrd55 NM_029898 77318 ankyrin repeat domain 55
Ankrd56 NM_175270 78088 ankyrin repeat domain 56
Ankrd57 XM_884335 268301 ankyrin repeat domain 57
Ankrd6 NM_001012450 140577 Mus musculus ankyrin repeat domain 6 (Ankrd6), transcript variant 1, mRNA.
Ankrd9 NM_175207 74251 ankyrin repeat domain 9 (Ankrd9)
Anks1 NM_181413 224650 ankyrin repeat and SAM domain containing 1
Anln NM_028390 68743 anillin, actin binding protein (scraps homolog, Drosophila) (Anln)
Anp32a NM_009672 11737 Mus musculus acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member A (Anp32a), mRNA.
Anp32a U73478 11737 acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member A
Anp32b NM_130889 67628 acidic nuclear phosphoprotein 32 family, member B (Anp32b).
Anp32e NM_023210 66471 acidic (leucine-rich) nuclear phosphoprotein 32 family, member E
Anpep NM_008486 16790 alanyl (membrane) aminopeptidase (Anpep).
Antxr2 NM_133738 71914 Mus musculus anthrax toxin receptor 2 (Antxr2), mRNA.
Anxa1 NM_010730 16952 annexin A1 (Anxa1).
Anxa11 NM_013469 11744 annexin A11 (Anxa11)
Anxa11 U65986 11744 annexin A11
Anxa13 NM_027211 69787 annexin A13
Anxa2 NM_007585 12306 annexin A2
Anxa3 NM_013470 11745 annexin A3
Anxa4 NM_013471 11746 Mus musculus annexin A4 (Anxa4)
Anxa5 NM_009673 11747 annexin A5 (Anxa5)
Anxa6 NM_013472 11749 annexin A6 (Anxa6)
Anxa7 NM_009674 11750 annexin A7 (Anxa7)
Anxa8 NM_013473 11752 annexin A8 (Anxa8)
Anxa9 NM_023628 71790 annexin A9
Aoah NM_012054 27052  acyloxyacyl hydrolase
Aoc2 NM_178932 237940 amine oxidase, copper containing 2 (retina-specific)
Aof1 NM_172262 218214 amine oxidase, flavin containing 1
Aox1 NM_009676 11761 aldehyde oxidase 1
Aox3 NM_023617 71724 aldehyde oxidase 3
Aox4 NM_023631 71872 Mus musculus aldehyde oxidase 4 (Aox4)
Ap1b1 NM_007454 11764 adaptor protein complex AP-1, beta 1 subunit
Ap1g2 NM_007455 11766 adaptor protein complex AP-1, gamma 2 subunit
Ap1gbp1 NM_194341 217030 AP1 gamma subunit binding protein 1
Ap1m2 NM_009678 11768 adaptor protein complex AP-1, mu 2 subunit (Ap1m2)
Ap1s1 NM_007457 11769 Mus musculus adaptor protein complex AP-1, sigma 1 (Ap1s1), mRNA.
Ap1s2 NM_026887 108012 adaptor-related protein complex 1, sigma 2 subunit (Ap1s2)
Ap1s3 NM_183027 252903 adaptor-related protein complex AP-1, sigma 3 (Ap1s3)
Ap2a1 NM_007458 11771 adaptor protein complex AP-2, alpha 1 subunit
Ap2a2 NM_007459 11772 Mus musculus adaptor protein complex AP-2, alpha 2 subunit (Ap2a2), mRNA.
Ap2b1 NM_027915 71770 adaptor-related protein complex 2, beta 1 subunit
Ap2m1 NM_009679 11773 adaptor protein complex AP-2, mu1 (Ap2m1)
Ap2s1 NM_198613 232910 adaptor-related protein complex 2, sigma 1 subunit
Ap3b1 NM_009680 11774 Mus musculus adaptor-related protein complex 3, beta 1 subunit (Ap3b1)
Ap3b2 NM_021492 11775 adaptor-related protein complex 3, beta 2 subunit
Ap3m2 NM_029505 64933 Mus musculus adaptor-related protein complex 3, mu 2 subunit (Ap3m2)
Ap3s1 NM_009681 11777  adaptor-related protein complex 3, sigma 1 subunit
Ap4b1 NM_026193 67489 adaptor-related protein complex AP-4, beta 1
Ap4s1 NM_021710 11782 Mus musculus adaptor-related protein complex AP-4, sigma 1 (Ap4s1)
Apba1 NM_177034 319924 amyloid beta (A4) precursor protein binding, family A, member 1
Apba2 NM_007461 11784 Mus musculus amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 2 (Apba2), mRNA.
Apba2 XM_133532 11784 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 2
Apba2bp NM_021546 56846 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 1 binding protein (Apba2bp)
Apba3 NM_018758 57267 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family A, member 3
Apbb1 NM_009685 11785 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1
Apbb1ip NM_019456 54519 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 1 interacting protein (Apbb1ip).
Apbb2 NM_009686 11787 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 2
Apbb3 NM_146085 225372 amyloid beta (A4) precursor protein-binding, family B, member 3 (Apbb3)
Apc NM_007462 11789 adenomatosis polyposis coli
Apc2 NM_011789 23805 adenomatosis polyposis coli 2
Apcs NM_011318 20219 Mus musculus serum amyloid P-component (Apcs)
Apeg1 NM_007463 11790 Mus musculus aortic preferentially expressed gene 1 (Apeg1), mRNA
Apeh NM_146226 235606 acylpeptide hydrolase (Apeh)
Apex1 NM_009687 11792 Mus musculus apurinic/apyrimidinic endonuclease 1 (Apex1), mRNA.
Apex2 NM_029943 77622 apurinic/apyrimidinic endonuclease 2 (Apex2)
Apg10l NM_025770 66795 Mus musculus autophagy 10-like (S. cerevisiae) (Apg10l)
Apg16l NM_029846 77040 APG16 autophagy 16-like (S. cerevisiae) (Apg16l), transcript variant b
Aph1a NM_146104 226548 anterior pharynx defective 1a homolog (C. elegans)
Aph1b NM_177583 208117 Mus musculus anterior pharynx defective 1b homolog (C. elegans) (Aph1b), mRNA.
Aph1c NM_026674 68318 Mus musculus anterior pharynx defective 1c homolog (C. elegans) (Aph1c), mRNA.
Api5 NM_007466 11800 apoptosis inhibitor 5 (Api5).
Apip NM_019735 56369 Mus musculus APAF1 interacting protein (Apip)
Apln NM_013912 30878 apelin (Apln)
Aplp1 NM_007467 11803 Mus musculus amyloid beta (A4) precursor-like protein 1 (Aplp1).
Aplp2 NM_009691 11804 amyloid beta (A4) precursor-like protein 2 (Aplp2), mRNA.
Apoa1 NM_009692 11806 Mus musculus apolipoprotein A-I (Apoa1)
Apoa1bp NM_144897 246703 Mus musculus apolipoprotein A-I binding protein (Apoa1bp), mRNA.
Apoa2 M32360 11807 apolipoprotein A-II
Apoa2 NM_013474 11807 Mus musculus apolipoprotein A-II (Apoa2)
Apoa4 NM_007468 11808 Mus musculus apolipoprotein A-IV (Apoa4)
Apoa5 NM_080434 66113 apolipoprotein A-V
Apob NM_009693 238055 apolipoprotein B
Apob48r NM_138310 171504 Mus musculus apolipoprotein B48 receptor (Apob48r).
Apobec2 NM_009694 11811 apolipoprotein B editing complex 2
Apobec3 NM_030255 80287 apolipoprotein B editing complex 3
Apoc1 NM_007469 11812 apolipoprotein C-I
Apoc2 NM_009695 11813 Mus musculus apolipoprotein C-II (Apoc2)
Apoc3 NM_023114 11814 apolipoprotein C-III
Apoc4 NM_007385 11425 apolipoprotein C-IV
Apod NM_007470 11815 Mus musculus apolipoprotein D (Apod)
Apoe D00466 11816 apolipoprotein E
Apoe NM_009696 11816 Mus musculus apolipoprotein E (Apoe).
Apof NM_133997 103161 apolipoprotein F (Apof)
Apoh NM_013475 11818 Mus musculus apolipoprotein H (Apoh)
Apol2 XM_139463 239552 apolipoprotein L, 2
Apom NM_018816 55938 apolipoprotein M (Apom)
App M18373 11820 amyloid beta (A4) precursor protein
App NM_007471 11820 Mus musculus amyloid beta (A4) precursor protein (App), mRNA.
Appbp1 NM_144931 234664 amyloid beta precursor protein binding protein 1
Appbp2 NM_025825 66884 amyloid beta precursor protein (cytoplasmic tail) binding protein 2
Aprt NM_009698 11821 Mus musculus adenine phosphoribosyl transferase (Aprt)
Aps NM_018825 23921 Mus musculus adaptor protein with pleckstrin homology and src (Aps)
Aqp1 BC007125 11826 aquaporin 1
Aqp1 NM_007472 11826 aquaporin 1 (Aqp1)
Aqp11 NM_175105 66333 aquaporin 11
Aqp12 NM_177587 208760 aquaporin 12
Aqp2 NM_009699 11827 aquaporin 2
Aqp3 NM_016689 11828 aquaporin 3 (Aqp3)
Aqp4 NM_009700 11829 Mus musculus aquaporin 4 (Aqp4).
Aqp7 NM_007473 11832 aquaporin 7
Aqp8 NM_007474 11833 aquaporin 8
Ar NM_013476 11835 androgen receptor
Araf NM_009703 11836 v-raf murine sarcoma 3611 viral oncogene homolog (Araf)
Arbp NM_007475 11837 Mus musculus acidic ribosomal phosphoprotein P0 (Arbp), mRNA.
Arc NM_018790 11838 activity regulated cytoskeletal-associated protein (Arc)
Arcn1 NM_145985 213827 archain 1
Ard1 NM_019870 56292 Mus musculus N-acetyltransferase ARD1 homolog (S. cerevisiae) (Ard1), mRNA
Arf1 NM_007476 11840 ADP-ribosylation factor 1
Arf2 NM_007477 11841 ADP-ribosylation factor 2 (Arf2)
Arf3 NM_007478 11842 ADP-ribosylation factor 3
Arf4 NM_007479 11843 Mus musculus ADP-ribosylation factor 4 (Arf4), mRNA.
Arf5 NM_007480 11844 Mus musculus ADP-ribosylation factor 5 (Arf5)
Arfgap1 NM_145760 228998 Mus musculus ADP-ribosylation factor GTPase activating protein 1 (Arfgap1), mRNA.
Arfgap3 NM_025445 66251   ADP-ribosylation factor GTPase activating protein 3
Arfip2 NM_029802 76932 ADP-ribosylation factor interacting protein 2 (Arfip2).
Arfl4 NM_025404 66182 Mus musculus ADP-ribosylation factor 4-like (Arfl4).
Arfrp1 NM_029702 76688 Mus musculus ADP-ribosylation factor related protein 1 (Arfrp1)
Arg1 NM_007482 11846 Mus musculus arginase 1, liver (Arg1)
Arg2 NM_009705 11847 arginase type II
Arhgap1 NM_146124 228359 Mus musculus Rho GTPase activating protein 1 (Arhgap1)
Arhgap11a NM_181416 228482 Rho GTPase activating protein 11A
Arhgap12 NM_029277 75415   Rho GTPase activating protein 12
Arhgap17 NM_144529 70497 Rho GTPase activating protein 17
Arhgap19 NM_027667 71085 Rho GTPase activating protein 19
Arhgap20 NM_175535 244867 Rho GTPase activating protein 20
Arhgap21 XM_892079 71435 Rho GTPase activating protein 21
Arhgap24 NM_029270 231532 Rho GTPase activating protein 24 (Arhgap24), transcript variant 1
Arhgap24 NM_146161 231532 Rho GTPase activating protein 24 (Arhgap24), transcript variant 2
Arhgap25 NM_001037727 232201 Rho GTPase activating protein 25
Arhgap27 NM_133715 544817 Rho GTPase activating protein 27
Arhgap29 NM_172525 214137 Rho GTPase activating protein 29
Arhgap30 NM_001005508 226652 Rho GTPase activating protein 30
Arhgap4 NM_138630 171207 Mus musculus Rho GTPase activating protein 4 (Arhgap4)
Arhgap5 NM_009706 11855 Rho GTPase activating protein 5
Arhgap8 NM_146061 109270 Rho GTPase activating protein 8 (Arhgap8)
Arhgap9 NM_146011 216445 Mus musculus Rho GTPase activating protein 9 (Arhgap9).
Arhgdia NM_133796 192662 Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha (Arhgdia).
Arhgdib NM_007486 11857 Rho, GDP dissociation inhibitor (GDI) beta (Arhgdib)
Arhgdig NM_008113 14570 Mus musculus Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) gamma (Arhgdig), mRNA.
Arhgef1 NM_008488 16801 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1 (Arhgef1)
Arhgef10 NM_001037736 234094 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 10
Arhgef12 BC052785 69632 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 12
Arhgef15 NM_177566 442801 Mus musculus Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 15 (Arhgef15), mRNA.
Arhgef17 XM_133692 207212 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 17
Arhgef19 NM_172520 213649 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 19 (Arhgef19)
Arhgef2 NM_008487 16800 rho/rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2 (Arhgef2).
Arhgef3 NM_027871 71704 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3
Arhgef5 XM_915627 54324 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5
Arhgef6 NM_152801 73341 Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6
Arhgef7 NM_017402 54126 Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF7) (Arhgef7)
Arhgef9 NM_001033329 236915 Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 9
Arid1b XM_139711 239985 AT rich interactive domain 1B (Swi1 like)
Arid2 NM_175251 77044 AT rich interactive domain 2 (Arid-rfx like)
Arid3b NM_019689 56380 AT rich interactive domain 3B (Bright like)
Arid4a XM_898206 238247 AT rich interactive domain 4A (Rbp1 like)
Arih2 NM_011790 23807 ariadne homolog 2 (Drosophila) (Arih2), mRNA.
Arl10b NM_026823 68724 ADP-ribosylation factor-like 10B (Arl10b).
Arl10c NM_026011 67166 ADP-ribosylation factor-like 10C (Arl10c).
Arl11 NM_177337 219144 ADP-ribosylation factor-like 11
Arl2 NM_019722 56327 Mus musculus ADP-ribosylation factor-like 2 (Arl2), mRNA.
Arl3 NM_019718 56350 ADP-ribosylation factor-like 3 (Arl3)
Arl4 NM_007487 11861 Mus musculus ADP-ribosylation factor-like 4 (Arl4)
Arl5 NM_182994 75423 Mus musculus ADP-ribosylation factor-like 5 (Arl5), mRNA.
Arl6 NM_019665 56297 Mus musculus ADP-ribosylation factor-like 6 (Arl6), mRNA.
Arl6ip2 NM_178050 56298 ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 2 (Arl6ip2), transcript variant 2.
Arl6ip4 NM_144509 65105 ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 4
Arl6ip5 NM_022992 65106 ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 5
Armc1 NM_028840 74252 Mus musculus armadillo repeat containing 1 (Armc1)
Armc3 XM_130012 70882 armadillo repeat containing 3
Armc5 NM_146205 233912 armadillo repeat containing 5 (Armc5)
Armc7 NM_177778 276905 armadillo repeat containing 7
Armcx1 NM_030066 78248 armadillo repeat containing, X-linked 1 (Armcx1)
Armcx2 NM_026139 67416 armadillo repeat containing, X-linked 2
Armcx3 NM_027870 71703 Mus musculus armadillo repeat containing, X-linked 3 (Armcx3)
Arnt NM_009709 11863 aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator (Arnt).
Arnt2 NM_007488 11864 Mus musculus aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator 2 (Arnt2), mRNA.
Arntl NM_007489 11865 aryl hydrocarbon receptor nuclear translocator-like
Arpc1a NM_019767 56443 Mus musculus actin related protein 2/3 complex, subunit 1A (Arpc1a)
Arpc2 NM_029711 76709 actin related protein 2/3 complex, subunit 2
Arpc3 NM_019824 56378 actin related protein 2/3 complex, subunit 3
Arpc4 NM_026552 68089 actin related protein 2/3 complex, subunit 4 (Arpc4)
Arpc5 NM_026369 67771 Mus musculus actin related protein 2/3 complex, subunit 5 (Arpc5), mRNA.
Arpc5l NM_028809 74192 Mus musculus actin related protein 2/3 complex, subunit 5-like (Arpc5l).
Arpp21 NM_028755 74100 cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21 (Arpp21), transcript variant 1
Arpp21 NM_033264 74100 cyclic AMP-regulated phosphoprotein, 21
Arrb2 NM_145429 216869 arrestin, beta 2
Arrdc1 NM_178408 215705 arrestin domain containing 1
Arrdc2 NM_027560 70807 arrestin domain containing 2
Arrdc4 NM_025549 66412 Mus musculus arrestin domain containing 4 (Arrdc4).
Ars2 NM_031405 83701 arsenate resistance protein 2
Arsa NM_009713 11883 arylsulfatase A
Arsj NM_173451 271970 arylsulfatase J
Art1 NM_009710 11870 ADP-ribosyltransferase 1
Art3 NM_181728 109979 ADP-ribosyltransferase 3
Art4 NM_026639 109978 ADP-ribosyltransferase 4
Art5 NM_007491 11875 Mus musculus ADP-ribosyltransferase 5 (Art5), mRNA.
Arts1 NM_030711 80898 type 1 tumor necrosis factor receptor shedding aminopeptidase regulator (Arts1)
Arx NM_007492 11878 aristaless related homeobox gene (Drosophila)
As3mt NM_020577 57344 arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase (As3mt)
Asah1 NM_019734 11886 N-acylsphingosine amidohydrolase 1 (Asah1)
Asah2 NM_018830 54447 N-acylsphingosine amidohydrolase 2
Asah3 NM_175731 171168 N-acylsphingosine amidohydrolase (alkaline ceramidase) 3
Asahl NM_025972 67111 N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase)-like (Asahl)
Asb10 NM_080444 117590 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 10
Asb11 NM_026853 68854 Mus musculus ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 11 (Asb11)
Asb12 NM_080858 70392 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 12
Asb13 NM_080857 142688 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 13
Asb14 NM_080856 142687 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 14
Asb15 NM_080847 78910 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 15
Asb2 NM_023049 65256 Mus musculus ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 2 (Asb2), mRNA
Asb3 NM_023906 65257 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 3
Asb4 NM_023048 65255 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 4
Asb5 NM_029569 76294 ankyrin repeat and SOCs box-containing protein 5
Asb6 NM_133346 72323 Mus musculus ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 6 (Asb6).
Asb8 NM_030121 78541 ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 8
Asb9 NM_027027 69299 Mus musculus ankyrin repeat and SOCS box-containing protein 9 (Asb9)
Ascc1 NM_026937 69090 Mus musculus activating signal cointegrator 1 complex subunit 1 (Ascc1).
Ascc2 NM_029291 75452 Mus musculus activating signal cointegrator 1 complex subunit 2 (Ascc2), mRNA.
Ascc3l1 NM_177214 320632 Mus musculus activating signal cointegrator 1 complex subunit 3-like 1 (Ascc3l1), mRNA.
Ascl1 NM_008553 17172 achaete-scute complex homolog-like 1 (Drosophila)
Ascl2 XM_109491 17173 achaete-scute complex homolog-like 2 (Drosophila)
Asf1a NM_025541 66403 ASF1 anti-silencing function 1 homolog A (S. cerevisiae)
Asf1b NM_024184 66929 ASF1 anti-silencing function 1 homolog B (S. cerevisiae)
Asgr1 NM_009714 11889 asialoglycoprotein receptor 1 (Asgr1)
Asgr2 NM_007493 11890 asialoglycoprotein receptor 2 (Asgr2)
Ash1l NM_138679 192195 ash1 (absent, small, or homeotic)-like (Drosophila)
Ash2l NM_011791 23808 ash2 (absent, small, or homeotic)-like (Drosophila)
Asl NM_133768 109900 argininosuccinate lyase
Asna1 NM_019652 56495 Mus musculus arsA (bacterial) arsenite transporter, ATP-binding, homolog 1 (Asna1), mRNA.
Asns NM_012055 27053 asparagine synthetase (Asns).
Asph BC015281 65973 aspartate-beta-hydroxylase
Aspn NM_025711 66695 asporin
Aspscr1 NM_026877 68938 alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1 (human) (Aspscr1), transcript variant 1
Asrgl1 NM_025610 66514 asparaginase like 1
Ass1 NM_007494 11898 argininosuccinate synthetase 1
Aste1 NM_025651 66595 asteroid homolog 1 (Drosophila)
Asxl1 NM_001039939 228790 additional sex combs like 1 (Drosophila)
Asxl2 NM_172421 75302 Mus musculus additional sex combs like 2 (Drosophila) (Asxl2)
Asxl3 XM_980910 211961 additional sex combs like 3 (Drosophila)
Asz1 NM_023729 74068 Mus musculus ankyrin repeat, SAM and basic leucine zipper domain containing 1 (Asz1), mRNA
Atad1 NM_026487 67979 Mus musculus ATPase family, AAA domain containing 1 (Atad1)
Atad3a NM_179203 108888 Mus musculus ATPase family, AAA domain containing 3A (Atad3a), mRNA.
Atcay NM_178662 16467 ataxia, cerebellar, Cayman type homolog (human) (Atcay)
Ate1 NM_013799 11907 Mus musculus arginine-tRNA-protein transferase 1 (Ate1), transcript variant 1.
Atf1 NM_007497 11908 activating transcription factor 1
Atf3 NM_007498 11910 activating transcription factor 3
Atf4 NM_009716 11911 Mus musculus activating transcription factor 4 (Atf4), mRNA.
Atf6 XM_888686 226641 activating transcription factor 6
Atg12l NM_026217 67526 Mus musculus autophagy-related 12-like (yeast) (Atg12l), mRNA.
Atg3l NM_026402 67841 autophagy-related 3 (yeast)
Atg4al NM_174875 103003 Mus musculus autophagy-related 4A-like (yeast) (Atg4al), mRNA.
Atg4b NM_174874 66615 autophagy-related 4B (yeast)
Atg7l NM_028835 74244 autophagy-related 7-like (yeast) (Atg7l)
Atg9b NM_001002897 213948 ATG9 autophagy related 9 homolog B (S. cerevisiae)
Atg9l1 NM_001003917 245860 Mus musculus autophagy-related 9-like 1 (yeast) (Atg9l1), mRNA.
Atic NM_026195 108147 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase/IMP cyclohydrolase
Atm U43678 11920 ataxia telangiectasia mutated homolog (human)
Atoh1 BC010820 11921 atonal homolog 1 (Drosophila)
Atoh1 NM_007500 11921 atonal homolog 1 (Drosophila)
Atoh8 AB049066 71093 atonal homolog 8 (Drosophila)
Atox1 NM_009720 11927  ATX1 (antioxidant protein 1) homolog 1 (yeast)
Atp10a NM_009728 11982 ATPase class V type 10A
Atp11a NM_015804 50770 ATPase, class VI, type 11A
Atp11c NM_001037863 320940 Atpase, class VI, type 11C
Atp13a1 NM_133224 170759 ATPase type 13A1
Atp13a2 NM_029097 74772 ATPase type 13A2
Atp13a5 NM_175650 268878 ATPase type 13A5
Atp1a2 NM_178405 98660 ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 2 polypeptide
Atp1b1 NM_009721 11931 ATPase, Na+/K+ transporting, beta 1 polypeptide
Atp1b3 NM_007502 11933 Mus musculus ATPase, Na+/K+ transporting, beta 3 polypeptide (Atp1b3), mRNA.
Atp2a1 NM_007504 11937 ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, fast twitch 1
Atp2a2 NM_009722 11938 ATPase, Ca++ transporting, cardiac muscle, slow twitch 2
Atp4b NM_009724 11945 ATPase, H+/K+ exchanging, beta polypeptide
Atp5a1 NM_007505 11946 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, alpha subunit, isoform 1
Atp5c1 NM_020615 11949 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, gamma polypeptide 1 (Atp5c1)
Atp5d NM_025313 66043 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, delta subunit (Atp5d)
Atp5e NM_025983 67126  ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, epsilon subunit
Atp5g2 NM_026468 67942 Mus musculus ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit c (subunit 9), isoform 2 (Atp5g2), mRNA.
Atp5g3 NM_175015 228033 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit c (subunit 9), isoform 3
Atp5j NM_016755 11957 ATP synthase H+ transporting mitochondrial F0 complex subunit F
Atp5j2 NM_020582 57423 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit f, isoform 2 (Atp5j2)
Atp5l NM_013795 27425 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit g (Atp5l)
Atp5o NM_138597 28080 ATP synthase H+ transporting mitochondrial F1 complex O subunit
Atp5s NM_026536 68055 ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F0 complex, subunit s
Atp6ap1 NM_018794 54411 Mus musculus ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 1 (Atp6ap1), mRNA.
Atp6ap2 NM_027439 70495 Mus musculus ATPase, H+ transporting, lysosomal accessory protein 2 (Atp6ap2).
Atp6v0a1 NM_016920 11975 ATPase H+ transporting lysosomal V0 subunit a isoform 1
Atp6v0a2 NM_011596 21871 ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit A2
Atp6v0a4 NM_080467 140494 ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit A isoform 4
Atp6v0b NM_033617 114143 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V0 subunit B (Atp6v0b).
Atp6v0c NM_009729 11984 ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 subunit C
Atp6v0d1 NM_013477 11972 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V0 subunit D isoform 1 (Atp6v0d1)
Atp6v0d2 NM_175406 242341 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V0 subunit D, isoform 2 (Atp6v0d2), mRNA.
Atp6v0e NM_025272 11974 ATPase, H+ transporting, V0 subunit (Atp6v0e)
Atp6v1a1 NM_007508 11964 ATPase, H+ transporting, V1 subunit A, isoform 1 (Atp6v1a1)
Atp6v1b1 NM_134157 110935 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V1 subunit B, isoform 1 (Atp6v1b1), mRNA.
Atp6v1b2 NM_007509 11966 ATPase, H+ transporting, V1 subunit B, isoform 2
Atp6v1c1 NM_025494 66335 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V1 subunit C, isoform 1 (Atp6v1c1)
Atp6v1c2 NM_133699 68775 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V1 subunit C, isoform 2 (Atp6v1c2)
Atp6v1d NM_023721 73834 ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit D
Atp6v1e1 NM_007510 11973 ATPase, H+ transporting, V1 subunit E isoform 1
Atp6v1f NM_025381 66144 ATPase, H+ transporting, V1 subunit F (Atp6v1f)
Atp6v1g1 NM_024173 66290 ATPase, H+ transporting, V1 subunit G isoform 1 (Atp6v1g1)
Atp6v1g2 NM_023179 66237 Mus musculus ATPase, H+ transporting, V1 subunit G isoform 2 (Atp6v1g2).
Atp6v1g3 NM_177397 338375 ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G3
Atp6v1h NM_133826 108664 Mus musculus ATPase, H+ transporting, lysosomal, V1 subunit H (Atp6v1h)
Atp7a NM_009726 11977 ATPase, Cu++ transporting, alpha polypeptide
Atp7b NM_007511 11979 ATPase, Cu++ transporting, beta polypeptide
Atp8a1 NM_001038999 11980 ATPase, aminophospholipid transporter (APLT), class I, type 8A, member 1
Atp8a1 NM_009727 11980 ATPase, aminophospholipid transporter (APLT), class I, type 8A, member 1
Atp8a2 NM_015803 50769 ATPase, aminophospholipid transporter-like, class I, type 8A, member 2
Atp8b2 XM_901272 54667 Atpase, class I, type 8B, member 2
Atp9a NM_015731 11981 ATPase class II type 9A
Atpaf1 NM_181040 230649 ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 1
Atpaf2 NM_145427 246782 ATP synthase mitochondrial F1 complex assembly factor 2 (Atpaf2).
Atpif1 NM_007512 11983 ATPase inhibitory factor 1
Atrn NM_009730 11990 attractin
Atxn7l2 NM_175183 72522 ataxin 7-like 2
Atxn7l4 NM_028139 72174 Mus musculus ataxin 7-like 4 (Atxn7l4).
Auh NM_016709 11992 AU RNA binding protein/enoyl-coenzyme A hydratase
Aup1 NM_007517 11993 ancient ubiquitous protein
Aurka NM_011497 20878 aurora kinase A
Aurka XM_130737 20878 aurora kinase A
Aurkb NM_011496 20877 aurora kinase B
Aurkc NM_020572 20871 aurora kinase C
Auts2 XM_132426 319974 autism susceptibility candidate 2
AU016693 NM_178686 225523 expressed sequence AU016693
AU016977 NM_175016 231642 expressed sequence AU016977
AU018778 NM_144930 234564 expressed sequence AU018778
AU019823 NM_212449 270156 expressed sequence AU019823
AU021034 NM_177629 219170 expressed sequence AU021034
AU022870 NM_177682 231874 expressed sequence AU022870
AU024582 NM_153125 227648 expressed sequence AU024582 (AU024582)
AU040320 NM_133886 100317 expressed sequence AU040320
AU040377 NM_178748 268780 expressed sequence AU040377 (AU040377)
AU040576 NM_178642 101772 expressed sequence AU040576
AU040829 NM_175003 216831 Mus musculus expressed sequence AU040829 (AU040829), mRNA.
AU041783 NM_146102 226250 expressed sequence AU041783 (AU041783).
Aven NM_028844 74268 apoptosis, caspase activation inhibitor
Avil NM_009635 11567 advillin
Avp NM_009732 11998 arginine vasopressin
Avpi1 NM_027106 69534 arginine vasopressin-induced 1
Avpr1a NM_016847 54140 arginine vasopressin receptor 1A
Avpr1b NM_011924 26361 arginine vasopressin receptor 1B
Avpr2 NM_019404 12000  arginine vasopressin receptor 2
AV312086 NM_172635 225929 Mus musculus expressed sequence AV312086 (AV312086), mRNA.
AV340375 NM_001001295 213550 Mus musculus expressed sequence AV340375 (AV340375), transcript variant 1
AW011738 XM_991030 100382 expressed sequence AW011738
AW049765 NM_145934 106766 expressed sequence AW049765
AW050020 NM_172943 268420 expressed sequence AW050020 (AW050020), mRNA.
AW060207 NM_144911 231571 expressed sequence AW060207 (AW060207)
AW061290 NM_201361 381110 expressed sequence AW061290 (AW061290)
AW124722 NM_001033337 239570 expressed sequence AW124722
AW125753 NM_029007 105005 expressed sequence AW125753 (AW125753)
AW20949 NM_134067 105351 hypothetical protein LOC105351
AW212607 NM_198617 241732 Mus musculus expressed sequence AW212607 (AW212607), mRNA.
AW228700 AF265663 100951 expressed sequence AW228700
AW413431 NM_173037 272538 expressed sequence AW413431
AW456874 NM_207232 218232 expressed sequence AW456874
AW491445 NM_134154 107375 expressed sequence AW491445 (AW491445)
AW494914 NM_198942 106794 expressed sequence AW494914
AW538196 NM_133952 101869 Mus musculus expressed sequence AW538196 (AW538196), mRNA
AW539457 NM_178890 99382 Mus musculus expressed sequence AW539457 (AW539457), mRNA
AW544981 NM_145986 213956 Mus musculus hypothetical protein MGC27770 (MGC27770), mRNA.
AW549877 NM_145930 106064 Mus musculus expressed sequence AW549877 (AW549877)
AW555464 NM_001024602 217882 expressed sequence AW555464
AW742319 NM_021345 57874   expressed sequence AW742319
AW822216 NM_178884 98733 expressed sequence AW822216 (AW822216)
Axin XM_128515 12005 axin
Axin2 NM_015732 12006 Mus musculus axin2 (Axin2), mRNA.
Axl NM_009465 26362 Mus musculus AXL receptor tyrosine kinase (Axl)
Axud1 NM_153287 215418 Mus musculus AXIN1 up-regulated 1 (Axud1), mRNA.
AY026312 NM_133359 170939 cDNA sequence AY026312
Azgp1 NM_013478 12007 Mus musculus alpha-2-glycoprotein 1, zinc (Azgp1)
Azi1 NM_009734 12009 Mus musculus 5-azacytidine induced gene 1 (Azi1), mRNA.
B130016L12Rik NM_144835 217995 Mus musculus RIKEN cDNA B130016L12 gene (B130016L12Rik), mRNA.
B130017P16Rik NM_178638 81907 RIKEN cDNA B130017P16 gene (B130017P16Rik)
B130050I23Rik NM_153536 213027 RIKEN cDNA B130050I23 gene (B130050I23Rik)
B130052G07Rik NM_144879 226841 RIKEN cDNA B130052G07 gene (B130052G07Rik)
B130055D15Rik BC032279 78658 RIKEN cDNA B130055D15 gene
B130055D15Rik NM_178113 78658 Mus musculus RIKEN cDNA B130055D15 gene (B130055D15Rik)
B230114J08Rik NM_030018 77975 RIKEN cDNA B230114J08 gene
B230120H23Rik NM_023057 65964 RIKEN cDNA B230120H23 gene (B230120H23Rik), transcript variant 1
B230218L05Rik NM_207260 330998 RIKEN cDNA B230218L05 gene
B230219D22Rik NM_181278 78521 Mus musculus RIKEN cDNA B230219D22 gene (B230219D22Rik)
B230312A22Rik NM_172691 230088 RIKEN cDNA B230312A22 gene (B230312A22Rik)
B230315F11Rik NM_178766 319653 Mus musculus RIKEN cDNA B230315F11 gene (B230315F11Rik)
B230317F23Rik NM_177148 320383 RIKEN cDNA B230317F23 gene
B230325K18Rik NM_176936 319527 RIKEN cDNA B230325K18 gene
B230333C21Rik XM_921935 338351 RIKEN cDNA B230333C21 gene
B230339H12Rik NM_172282 234076 Mus musculus RIKEN cDNA B230339H12 gene (B230339H12Rik)
B230339M05Rik XM_283803 228850 RIKEN cDNA B230339M05 gene
B230340J04Rik NM_177234 320703 RIKEN cDNA B230340J04 gene
B230342M21Rik NM_133898 100637 RIKEN cDNA B230342M21 gene (B230342M21Rik)
B230354K17Rik AK083460 320063 RIKEN cDNA B230354K17 gene
B230362M20Rik NM_177273 320835 RIKEN cDNA B230362M20 gene
B230369L08Rik NM_194342 223697 Mus musculus RIKEN cDNA B230369L08 gene (B230369L08Rik)
B230380D07Rik NM_172772 235461 RIKEN cDNA B230380D07 gene (B230380D07Rik)
B2m NM_009735 12010 Mus musculus beta-2 microglobulin (B2m), mRNA.
B3galt1 NM_020283 26877 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 1
B3galt3 NM_020026 26879 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 3 (B3galt3)
B3galt4 NM_019420 54218 UDP-Gal:betaGalNAc beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 4
B3galt6 NM_080445 117592 UDP-Gal:betaGal beta 1,3-galactosyltransferase, polypeptide 6
B3galtl XM_355669 381694 beta 1,3-galactosyltransferase-like
B3gat3 NM_024256 72727 beta-1,3-glucuronyltransferase 3 (glucuronosyltransferase I)
B3gnt1 NM_016888 53625 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1 (B3gnt1)
B3gnt3 NM_028189 72297 Mus musculus UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 3 (B3gnt3)
B3gnt4 NM_198611 231727 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 4
B3gnt5 NM_054052 108105 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 5
B3gnt6 NM_175383 108902 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 6
B3gnt6 XM_195661 272411 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 6 (core 3 synthase)
B3gnt7 NM_145222 227327 UDP-GlcNAc:betaGal beta-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 7 (B3gnt7)
B430110G05Rik NM_178696 229517 RIKEN cDNA B430110G05 gene (B430110G05Rik),
B430119L13Rik NM_177303 320974 RIKEN cDNA B430119L13 gene
B430201A12Rik XM_283903 329739 RIKEN cDNA B430201A12 gene
B430203M17Rik NM_177096 320193 RIKEN cDNA B430203M17 gene
B430306N03Rik NM_177083 320148 RIKEN cDNA B430306N03 gene
B430315C20Rik NM_178795 327655 RIKEN cDNA B430315C20 gene (B430315C20Rik) [Source:RefSeq_dna;Acc:NM_178795]
B4galnt2 NM_008081 14422 beta-1,4-N-acetyl-galactosaminyl transferase 2
B4galt1 NM_022305 14595 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4- galactosyltransferase, polypeptide 1
B4galt3 NM_020579 57370 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 3 (B4galt3)
B4galt5 NM_019835 56336 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 5
B4galt6 NM_019737 56386 UDP-Gal:betaGlcNAc beta 1,4-galactosyltransferase, polypeptide 6
B4galt7 NM_146045 218271 xylosylprotein beta1,4-galactosyltransferase, polypeptide 7 (galactosyltransferase I)
B630005N14Rik NM_175312 101148 RIKEN cDNA B630005N14 gene
B630019A10Rik NM_177072 320099 RIKEN cDNA B630019A10 gene
B7galt7 NM_146184 232984 UDP-Gal:betaGal beta 1,3-galactosyltransferase polypeptide 7 (B7galt7)
B830009D23Rik NM_175285 96957 Mus musculus RIKEN cDNA B830009D23 gene (B830009D23Rik), mRNA.
B830013J05Rik NM_178722 240186 Mus musculus RIKEN cDNA B830013J05 gene (B830013J05Rik)
B830028P19Rik NM_172998 269695 Mus musculus RIKEN cDNA B830028P19 gene (B830028P19Rik), mRNA.
B830045N13Rik NM_153539 215378 RIKEN cDNA B830045N13 gene (B830045N13Rik)
B930007M17Rik NM_198659 381476 RIKEN cDNA B930007M17 gene
B930011P16Rik NM_207282 403186 RIKEN cDNA B930011P16 gene
B930041F14Rik NM_178699 230991 RIKEN cDNA B930041F14 gene
B930052A04Rik NM_177193 320563 RIKEN cDNA B930052A04 gene
B930067F20Rik NM_175563 270906 RIKEN cDNA B930067F20 gene (B930067F20Rik)
B930095G15Rik NM_177121 320268 Mus musculus RIKEN cDNA B930095G15 gene (B930095G15Rik), mRNA.
Baat NM_007519 12012 Mus musculus bile acid-Coenzyme A: amino acid N-acyltransferase (Baat)
Bace1 NM_011792 23821 Mus musculus beta-site APP cleaving enzyme 1 (Bace1), mRNA.
Bace2 NM_019517 56175 beta-site APP-cleaving enzyme 2
Bach1 NM_007520 12013 BTB and CNC homology 1
Bach2 NM_007521 12014 BTB and CNC homology 2 (Bach2)
Bad NM_007522 12015  Bcl-associated death promoter
Bag2 NM_145392 213539  Bcl2-associated athanogene 2
Bag4 NM_026121 67384 Mus musculus BCL2-associated athanogene 4 (Bag4), mRNA.
Bahd1 XM_130491 228536 bromo adjacent homology domain containing 1
Bai3 NM_175642 210933 brain-specific angiogenesis inhibitor 3
Baiap2 NM_130862 108100 brain-specific angiogenesis inhibitor 1-associated protein 2 (Baiap2)
Baiap2l1 NM_025833 66898 BAI1-associated protein 2-like 1
Baiap2l2 NM_177580 207495 BAI1-associated protein 2-like 2 (Baiap2l2)
Bak1 NM_007523 12018 Mus musculus BCL2-antagonist/killer 1 (Bak1), mRNA.
Bambi AF153440 68010 BMP and activin membrane-bound inhibitor, homolog (Xenopus laevis)
Bambi NM_026505 68010 Mus musculus BMP and activin membrane-bound inhibitor, homolog (Xenopus laevis) (Bambi).
Bank1 NM_001033350 242248 B-cell scaffold protein with ankyrin repeats 1
Banp NM_016812 53325 Btg3 associated nuclear protein
Bap1 NM_027088 104416  Brca1 associated protein 1
Barx2 NM_013800 12023 BarH-like homeobox 2
Bat5 NM_178592 193742 HLA-B associated transcript 5 (Bat5)
Baz1b NM_011714 22385 bromodomain adjacent to zinc finger domain, 1B
Baz2a NM_054078 116848 bromodomain adjacent to zinc finger domain, 2A
Bbc3 NM_133234 170770 Bcl-2 binding component 3
Bbox1 NM_130452 170442 Mus musculus butyrobetaine (gamma), 2-oxoglutarate dioxygenase 1 (gamma-butyrobetaine hydroxylase) (Bbox1).
Bbs1 NM_001033128 52028 Bardet-Biedl syndrome 1 homolog (human)
Bbs10 XM_125817 71769 Bardet-Biedl syndrome 10 (human)
Bbs2 NM_026116 67378 Bardet-Biedl syndrome 2 homolog (human) (Bbs2)
Bbs4 NM_175325 102774 Bardet-Biedl syndrome 4 homolog (human)
Bbs5 NM_028284 72569 Bardet-Biedl syndrome 5 (human)
Bbx NM_027444 70508 Mus musculus bobby sox homolog (Drosophila) (Bbx)
BB128963 NM_172742 233315 expressed sequence BB128963
BB146404 NM_178908 103511 Mus musculus expressed sequence BB146404 (BB146404).
BB220380 NM_001004435 104709 expressed sequence BB220380 (BB220380)
Bcan NM_007529 12032 brevican
Bcap29 NM_007530 12033 Mus musculus B-cell receptor-associated protein 29 (Bcap29)
Bcap31 NM_012060 27061 B-cell receptor-associated protein 31 (Bcap31)
Bcap37 NM_007531 12034 Mus musculus B-cell receptor-associated protein 37 (Bcap37)
Bcar1 NM_009954 12927 breast cancer anti-estrogen resistance 1
Bcar3 NM_013867 29815 breast cancer anti-estrogen resistance 3 (Bcar3)
Bcas2 NM_026602 68183 Mus musculus breast carcinoma amplified sequence 2 (Bcas2).
Bcas3 NM_138681 192197 breast carcinoma amplified sequence 3
Bcat1 NM_007532 12035 branched chain aminotransferase 1, cytosolic
Bcat2 NM_009737 12036 branched chain aminotransferase 2, mitochondrial
Bccip NM_025392 66165 BRCA2 and CDKN1A interacting protein (Bccip)
Bckdha NM_007533 12039 Mus musculus branched chain ketoacid dehydrogenase E1, alpha polypeptide (Bckdha), mRNA.
Bckdhb NM_199195 12040 branched chain ketoacid dehydrogenase E1, beta polypeptide
Bckdk NM_009739 12041 branched chain ketoacid dehydrogenase kinase
Bcl11a NM_016707 14025 Mus musculus B-cell CLL/lymphoma 11A (zinc finger protein) (Bcl11a)
Bcl11b NM_021399 58208 B-cell leukemia/lymphoma 11B
Bcl2 NM_177410 12043 B-cell leukemia/lymphoma 2
Bcl2a1a NM_009742 12044 B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1a
Bcl2a1b NM_007534 12045 B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1b
Bcl2a1d NM_007536 12047 B-cell leukemia/lymphoma 2 related protein A1d
Bcl2l10 (4a-P) NM_013479 12049 Bcl2 like10
Bcl2l11 NM_207680 12125 Mus musculus BCL2-like 11 (apoptosis facilitator) (Bcl2l11), transcript variant 1.
Bcl2l13 NM_153516 94044 BCL2-like 13 (apoptosis facilitator) (Bcl2l13)
Bcl2l2 NM_007537 12050 Bcl2-like 2
Bcl3 NM_033601 12051 B-cell leukemia/lymphoma 3
Bcl6b NM_007528 12029 B-cell CLL/lymphoma 6, member B
Bcl7a NM_029850 77045 B-cell CLL/lymphoma 7A
Bcl7b NM_009745 12054 B-cell CLL/lymphoma 7B
Bcmo1 NM_021486 63857 beta-carotene 15,15-monooxygenase
Bcs1l NM_025784 66821 BCS1-like (yeast)
BC002059 NM_145397 213811 cDNA sequence BC002059 (BC002059)
BC002118 NM_030264 80296 cDNA sequence BC002118 (BC002118)
BC002199 NM_145964 211556 Mus musculus cDNA sequence BC002199 (BC002199)
BC002216 NM_024472 79554 Mus musculus cDNA sequence BC002216 (BC002216)
BC003236 NM_030249 80281 cDNA sequence BC003236 (BC003236)
BC003266 NM_030252 80284 cDNA sequence BC003266 (BC003266)
BC003267 NM_145591 233987 cDNA sequence BC003267 (BC003267)
BC003324 NM_030259 80291 Mus musculus cDNA sequence BC003324 (BC003324), mRNA.
BC003331 NM_145511 226499 Mus musculus cDNA sequence BC003331 (BC003331)
BC003885 NM_198609 225215 cDNA sequence BC003885 (BC003885).
BC003940 NM_001033231 192173 cDNA sequence BC003940
BC003993 NM_030560 80744 cDNA sequence BC003993 (BC003993)
BC004004 NM_030561 80748 cDNA sequence BC004004 (BC004004)
BC004044 NM_030565 80752  cDNA sequence BC004044
BC004636 NM_145524 228019 cDNA sequence BC004636 (BC004636).
BC004701 NM_146235 236930 cDNA sequence BC004701 (BC004701)
BC004728 NM_174992 207818 cDNA sequence BC004728 (BC004728)
BC004853 NM_146117 227618 Mus musculus cDNA sequence BC004853 (BC004853)
BC005471 NM_145612 235050 cDNA sequence BC005471 (BC005471)
BC005537 NM_024473 79555 cDNA sequence BC005537
BC005624 NM_144885 227707 cDNA sequence BC005624
BC005655 NM_145386 212871 cDNA sequence BC005655 (BC005655).
BC005764 NM_181681 216152 cDNA sequence BC005764 (BC005764)
BC006662 NM_145466 223267 cDNA sequence BC006662 (BC006662)
BC006705 NM_145404 214572 cDNA sequence BC006705 (BC006705)
BC006909 NM_145589 233895 cDNA sequence BC006909
BC006965 NM_146031 217294 cDNA sequence BC006965 (BC006965)
BC008155 NM_145410 214917 cDNA sequence BC008155 (BC008155)
BC008163 NM_145553 230789 cDNA sequence BC008163 (BC008163).
BC009118 NM_145595 234309 cDNA sequence BC009118 (BC009118)
BC010250 XM_894035 233904 cDNA sequence BC010250
BC010462 NM_145373 209588 cDNA sequence BC010462 (BC010462).
BC010552 NM_145394 213603 cDNA sequence BC010552 (BC010552)
BC010787 NM_178577 235043 Mus musculus cDNA sequence BC010787 (BC010787)
BC010801 NM_144793 208638 Mus musculus cDNA sequence BC010801 (BC010801)
BC011209 NM_145447 217721 Mus musculus cDNA sequence BC011209 (BC011209), mRNA.
BC011248 NM_144857 224823 cDNA sequence BC011248
BC011426 NM_145490 224893 cDNA sequence BC011426
BC011487 NM_146174 232748 cDNA sequence BC011487 (BC011487)
BC012278 NM_146231 235956 cDNA sequence BC012278 (BC012278).
BC013476 NM_201640 545670 cDNA sequence BC013476
BC013481 NM_139065 245945 cDNA sequence BC013481
BC013481 NM_178446 245945 Mus musculus cDNA sequence BC013481 (BC013481).
BC013491 NM_001033243 211535 cDNA sequence BC013491
BC013529 NM_145418 215751 Mus musculus cDNA sequence BC013529 (BC013529)
BC013672 XM_908894 234311 cDNA sequence BC013672
BC013712 NM_001033308 230787 cDNA sequence BC013712
BC014685 NM_144916 232086 cDNA sequence BC014685 (BC014685)
BC014699 NM_145570 232146 Mus musculus cDNA sequence BC014699 (BC014699)
BC014805 NM_146232 236149 cDNA sequence BC014805
BC016188 NM_145970 212139 Mus musculus cDNA sequence BC016188 (BC016188)
BC016201 NM_145601 234586 Mus musculus cDNA sequence BC016201 (BC016201).
BC016423 XM_896334 105203 cDNA sequence BC016423
BC016495 NM_145497 225994 cDNA sequence BC016495
BC016548 NM_174994 211039 cDNA sequence BC016548 (BC016548)
BC016579 NM_145389 212998 Mus musculus cDNA sequence, BC016579 (BC016579)
BC017133 NM_146169 232164 cDNA sequence BC017133 (BC017133)
BC017158 NM_145590 233913 Mus musculus cDNA sequence BC017158 (BC017158).
BC017612 NM_133214 170748 Mus musculus cDNA sequence BC017612 (BC017612).
BC018242 NM_144935 235044 Mus musculus cDNA sequence BC018242 (BC018242).
BC018462 NM_146178 232821 cDNA sequence BC018462 (BC018462)
BC018465 NM_144890 228802 cDNA sequence BC018465
BC018601 NM_134033 104479  cDNA sequence BC018601
BC019537 NM_183161 228993 cDNA sequence BC019537
BC019561 NM_144867 225655 Mus musculus cDNA sequence BC019561 (BC019561).
BC019755 NM_145395 213696 cDNA sequence BC019755 (BC019755).
BC019806 NM_145460 218885 cDNA sequence BC019806
BC020002 NM_145374 252875 cDNA sequence BC020002 (BC020002)
BC020025 NM_146030 217198 cDNA sequence BC020025 (BC020025)
BC020077 NM_145549 230500 cDNA sequence BC020077
BC020184 NM_144865 225362 Mus musculus cDNA sequence BC020184 (BC020184).
BC021381 NM_145382 212483 cDNA sequence BC021381
BC021395 NM_144861 225283 cDNA sequence BC021395 (BC021395)
BC021438 NM_145416 215194 cDNA sequence BC021438
BC021442 NM_145484 224598 cDNA sequence BC021442 (BC021442)
BC021523 NM_172611 223752 Mus musculus cDNA sequence BC021523 (BC021523)
BC021608 NM_138951 192653 Mus musculus cDNA sequence BC021608 (BC021608)
BC021611 NM_144932 257633 Mus musculus cDNA sequence BC021611 (BC021611).
BC021614 NM_144869 225884 cDNA sequence BC021614 (BC021614)
BC021891 NM_145608 234878 cDNA sequence BC021891 (BC021891)
BC021917 NM_145496 225913 Mus musculus cDNA sequence BC021917 (BC021917).
BC021921 NM_145624 236193 Mus musculus cDNA sequence BC021921 (BC021921).
BC022224 NM_177564 192970 cDNA sequence BC022224
BC022623 NM_177632 224093 cDNA sequence BC022623
BC022692 NM_175027 237211 cDNA sequence BC022692
BC022713 NM_177761 269739 Mus musculus cDNA sequence BC022713 (BC022713).
BC022765 NM_146026 217138 Mus musculus cDNA sequence BC022765 (BC022765).
BC023055 NM_198108 226123 cDNA sequence BC023055
BC023105 NM_145357 207269 cDNA sequence BC023105
BC023151 NM_145387 212974 Mus musculus cDNA sequence BC023151 (BC023151), mRNA.
BC023179 NM_145577 232855 cDNA sequence BC023179
BC023488 NM_146238 237221 Mus musculus cDNA sequence BC023488 (BC023488).
BC023829 NM_001033328 236848 cDNA sequence BC023829
BC023835 NM_172116 213350 cDNA sequence, BC023835 (BC023835)
BC023882 NM_146159 231123 cDNA sequence BC023882
BC023892 XM_994662 212943 cDNA sequence BC023892
BC024139 NM_198172 271278 cDNA sequence BC024139
BC024502 NM_173393 219149 Mus musculus cDNA sequence BC024502 (BC024502).
BC024806 NM_172291 235169 cDNA sequence BC024806 (BC024806)
BC024868 NM_199149 232947 Mus musculus cDNA sequence BC024868 (BC024868)
BC024997 NM_146004 215723 Mus musculus cDNA sequence BC024997 (BC024997), mRNA.
BC025446 NM_146058 223631 cDNA sequence BC025446
BC025462 NM_145946 208836 cDNA sequence BC025462 (BC025462)
BC025575 NM_199200 217219 Mus musculus cDNA sequence BC025575 (BC025575)
BC025600 NM_146162 231633 cDNA sequence BC025600 (BC025600)
BC025816 NM_146219 234796 cDNA sequence BC025816
BC026374 NM_146213 234677 cDNA sequence BC026374
BC026432 NM_146202 233890 cDNA sequence BC026432
BC026439 NM_172378 210463 cDNA sequence BC026439
BC026590 XM_980294 230234 cDNA sequence BC026590
BC026657 AK052020 208618 cDNA sequence BC026657
BC026657 XM_619731 208618 cDNA sequence BC026657
BC026682 NM_146149 230579 cDNA sequence BC026682
BC026744 NM_177876 T2694 Mus musculus cDNA sequence BC026744 (BC026744)
BC027057 NM_145976 212937 cDNA sequence BC027057
BC027061 NM_183165 232491 cDNA sequence BC027061 (BC027061)
BC027127 NM_145967 211739 cDNA sequence BC027127 (BC027127)
BC027174 NM_172260 216543 Mus musculus cDNA sequence BC027174 (BC027174), mRNA.
BC027231 NM_145972 212547 NM_145972
BC027309 NM_177736 243371 cDNA sequence BC027309 (BC027309)
BC027344 NM_173738 233057 cDNA sequence BC027344 (BC027344).
BC027373 NM_182782 207952 cDNA sequence BC027373 (BC027373)
BC027582 NM_183192 269472 cDNA sequence BC027582
BC028265 NM_172392 268670 cDNA sequence BC028265 (BC028265)
BC028440 NM_172148 232987 Mus musculus cDNA sequence BC028440 (BC028440), mRNA.
BC028450 NM_173790 269947 cDNA sequence BC028450 (BC028450), mRNA.
BC028528 NM_153513 229600 cDNA sequence BC028528
BC028799 XM_001004698 213473 cDNA sequence BC028799
BC029103 NM_001008501 240034 Mus musculus cDNA sequence BC029103 (BC029103), mRNA.
BC029169 NM_153782 208659 cDNA sequence BC029169
BC030046 XM_147850 277154 cDNA sequence BC030046
BC030183 NM_182783 230766 cDNA sequence BC030183
BC030396 NM_173862 239463 Mus musculus cDNA sequence BC030396 (BC030396).
BC030440 NM_173732 210035 cDNA sequence BC030440 (BC030440)
BC030476 NM_173421 239368 cDNA sequence BC030476 (BC030476)
BC030477 NM_177618 216881 cDNA sequence BC030477
BC031181 NM_001001181 407819 cDNA sequence BC031181
BC031353 NM_153584 235493 cDNA sequence BC031353 (BC031353)
BC031441 NM_146249 240120 cDNA sequence BC031441 (BC031441).
BC031593 NM_146063 223917 Mus musculus cDNA sequence BC031593 (BC031593).
BC031748 NM_146261 245622 cDNA sequence BC031748 (BC031748).
BC031781 NM_145943 208768 cDNA sequence BC031781 (BC031781).
BC031853 NM_172758 234595 Mus musculus cDNA sequence BC031853 (BC031853),
BC031901 NM_153568 231296 cDNA sequence BC031901 (BC031901)
BC032203 XM_140041 210982 cDNA sequence BC032203
BC032204 NM_153795 108101 cDNA sequence BC032204 (BC032204)
BC033915 NM_027498 70661 Mus musculus cDNA sequence BC033915 (BC033915), mRNA
BC034054 NM_146025 217125 Mus musculus cDNA sequence BC034054 (BC034054)
BC034054 NM_178049 217125 cDNA sequence BC034054
BC034099 NM_146256 242642 Mus musculus cDNA sequence BC034099 (BC034099).
BC034204 NM_178420 270151 cDNA sequence BC034204
BC034664 NM_201358 380840 cDNA sequence BC034664 (BC034664)
BC034902 NM_177654 228642 Mus musculus cDNA sequence BC034902 (BC034902)
BC035295 NM_153407 207785 cDNA sequence BC035295 (BC035295).
BC035537 NM_153535 212326 cDNA sequence BC035537 (BC035537)
BC035947 NM_178117 269211 cDNA sequence BC035947
BC036313 NM_001024645 268747 cDNA sequence BC036313
BC037034 NM_153161 231807 cDNA sequence BC037034 (BC037034)
BC037112 NM_001030306 231128 cDNA sequence BC037112
BC037674 NM_001004436 218914 cDNA sequence BC037674 (BC037674)
BC038156 NM_177768 270135 cDNA sequence BC038156
BC038286 NM_170755 227298 Mus musculus cDNA sequence BC038286 (BC038286), mRNA
BC038479 NM_153803 244757 cDNA sequence BC038479
BC038613 NM_153784 212733 cDNA sequence BC038613
BC038822 NM_172293 239647 cDNA sequence BC038822
BC038925 NM_177878 330216 Mus musculus cDNA sequence BC038925 (BC038925)
BC039093 XM_131700 230761 cDNA sequence BC039093
BC042698 NM_183217 329260 cDNA sequence BC042698
BC042901 NM_175021 233033 Mus musculus cDNA sequence BC042901 (BC042901).
BC043118 NM_174848 224273 Mus musculus cDNA sequence BC043118 (BC043118), mRNA.
BC043301 NM_001008549 210104 cDNA sequence BC043301
BC043476 XM_905706 381067 cDNA sequence BC043476
BC043934 NM_177770 270185 Mus musculus cDNA sequence BC043934 (BC043934).
BC046331 NM_177673 230967 cDNA sequence BC046331 (BC046331)
BC048390 NM_178414 233801 cDNA sequence BC048390
BC048502 NM_177631 223927 cDNA sequence BC048502
BC048651 NM_207258 330277 Mus musculus cDNA sequence BC048651 (BC048651), mRNA.
BC048943 XM_127170 217874 cDNA sequence BC048943
BC049806 NM_172513 213056 cDNA sequence BC049806
BC049807 NM_001002008 381066 Mus musculus cDNA sequence BC049807 (BC049807), mRNA.
BC049816 NM_198612 232313 cDNA sequence BC049816
BC050092 NM_181419 235048 cDNA sequence BC050092
BC050210 NM_201365 381337 cDNA sequence BC050210
BC050789 NM_172515 213234 cDNA sequence BC050789
BC051070 NM_178412 229688 cDNA sequence BC051070
BC051080 NM_183172 237422 cDNA sequence BC051080 (BC051080), transcript variant 2
BC051628 NM_199312 332713 cDNA sequence BC051628
BC051665 NM_199148 218275 cDNA sequence BC051665
BC052040 NM_207264 399568 Mus musculus cDNA sequence BC052040 (BC052040), mRNA.
BC052046 NM_183177 240063 cDNA sequence BC052046
BC052055 NM_182636 328643 cDNA sequence BC052055
BC052328 NM_198301 223433 cDNA sequence BC052328
BC052484 NM_177822 328783 cDNA sequence BC052484
BC052883 NM_201370 381759 cDNA sequence BC052883
BC053393 NM_001025435 407814 cDNA sequence BC053393
BC053440 XM_134209 234344 cDNA sequence BC053440
BC053749 NM_183321 333193 cDNA sequence BC053749
BC054059 NM_145635 246747 Mus musculus cDNA sequence BC054059 (BC054059), mRNA
BC054438 NM_001001183 407831 Mus musculus cDNA sequence BC054438 (BC054438)
BC055107 NM_183187 268709 Mus musculus cDNA sequence BC055107 (BC055107), mRNA.
BC055368 NM_183017 223723 cDNA sequence BC055368
BC055811 NM_198610 230868 Mus musculus cDNA sequence BC055811 (BC055811), mRNA.
BC057079 XM_283973 230393 cDNA sequence BC057079
BC057371 NM_177572 194237 cDNA sequence BC057371
BC057552 NM_172502 212123 cDNA sequence BC057552
BC057593 NM_199020 240067 Mus musculus cDNA sequence BC057593 (BC057593)
BC057627 NM_198631 330474 Mus musculus cDNA sequence BC057627 (BC057627), mRNA.
BC059842 AK032181 230676 cDNA sequence BC059842
BC059842 NM_198170 230676 Mus musculus cDNA sequence BC059842 (BC059842), mRNA.
BC059845 NM_001005511 381983 Mus musculus cDNA sequence BC059845 (BC059845)
BC060267 NM_198603 212516 Mus musculus cDNA sequence BC060267 (BC060267), mRNA.
BC060615 NM_198423 268515 Mus musculus cDNA sequence BC060615 (BC060615), mRNA.
BC060632 NM_198625 244654 cDNA sequence BC060632
BC061212 NM_198667 381724 Mus musculus cDNA sequence BC061212 (BC061212), mRNA.
BC061237 NM_198677 385138 Mus musculus cDNA sequence BC061237 (BC061237), mRNA.
BC061259 NM_198424 269999 Mus musculus cDNA sequence BC061259 (BC061259), mRNA.
BC062109 NM_182841 231503 cDNA sequence BC062109 (BC062109)
BC062185 NM_199147 215112 cDNA sequence BC062185
BC063749 NM_001001738 414801 Mus musculus cDNA sequence BC063749 (BC063749)
BC064033 NM_173375 208164 cDNA sequence BC064033
BC065151 NM_001012324 407800 Mus musculus cDNA sequence BC065151 (BC065151), mRNA.
BC067068 NM_207522 216292 cDNA sequence BC067068
BC067074 XR_001629 408066 cDNA sequence BC067074
BC068171 XM_289923 245474 cDNA sequence BC068171
BC068281 NM_173416 238037 cDNA sequence BC068281
BC080695 NM_001007579 329986 cDNA sequence BC080695
Bdh NM_175177 71911 Mus musculus 3-hydroxybutyrate dehydrogenase (heart, mitochondrial) (Bdh)
Bdh2 NM_027208 69772   3-hydroxybutyrate dehydrogenase, type 2
Bdkrb1 NM_007539 12061 bradykinin receptor, beta 1
Bdkrb2 NM_009747 12062 bradykinin receptor, beta 2
Bdnf BC034862 12064 brain derived neurotrophic factor
Bdnf NM_007540 12064 brain derived neurotrophic factor
Becn1 NM_019584 56208 beclin 1 (coiled-coil, myosin-like BCL2-interacting protein) (Becn1)
Bet1 NM_009748 12068 blocked early in transport 1 homolog (S. cerevisiae) (Bet1).
Bex4 NM_212457 406217 brain expressed gene 4
Bfar NM_025976 67118 bifunctional apoptosis regulator
Bfsp1 NM_009751 12075 beaded filament structural protein in lens-CP94
Bfsp2 NM_001002896 107993 beaded filament structural protein 2, phakinin [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:1333828]
Bglap-rs1 NM_031368 12095 bone gamma-carboxyglutamate protein, related sequence 1
Bgn NM_007542 12111 biglycan
Bhlhb2 NM_011498 20893 Mus musculus basic helix-loop-helix domain containing, class B2 (Bhlhb2)
Bhlhb3 NM_024469 79362 basic helix-loop-helix domain containing class B3
Bhlhb4 NM_080641 140489 basic helix-loop-helix domain containing, class B4 [Mus musculus]
Bhlhb5 NM_021560 59058 Basic helix-loop-helix domain containing, class B5
Bhlhb8 NM_010800 17341 basic helix-loop-helix domain containing, class B, 8 [Mus musculus]
Bhmt NM_016668 12116 betaine-homocysteine methyltransferase (Bhmt)
Bhmt2 NM_022884 64918 betaine-homocysteine methyltransferase 2
Bicd1 NM_009753 12121 Mus musculus bicaudal D homolog 1 (Drosophila) (Bicd1).
Bid NM_007544 12122 BH3 interacting domain death agonist (Bid)
Bin1 NM_009668 30948 bridging integrator 1
Birc1e NM_010870 17951 Mus musculus baculoviral IAP repeat-containing 1e (Birc1e), mRNA.
Birc3 BC011338 11796 baculoviral IAP repeat-containing 3
Birc4 NM_009688 11798 Mus musculus baculoviral IAP repeat-containing 4 (Birc4), mRNA
Birc5 AB013819 11799 baculoviral IAP repeat-containing 5
Birc6 NM_007566 12211 baculoviral IAP repeat-containing 6
Blcap NM_016916 53619 bladder cancer associated protein homolog (human)
Blk NM_007549 12143 B lymphoid kinase
Blmh NM_178645 104184 bleomycin hydrolase
Blnk NM_008528 17060 B-cell linker (Blnk)
Bloc1s1 NM_015740 14533 biogenesis of lysosome-related organelles complex-1, subunit 1 (Bloc1s1)
Blr1 NM_007551 12145 Burkitt lymphoma receptor 1
Blvrb NM_144923 233016 biliverdin reductase B (flavin reductase (NADPH)) (Blvrb)
Bmf NM_138313 171543 Bcl2 modifying factor
Bmi1 NM_007552 12151 Mus musculus B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 (Bmi1), mRNA.
Bmp15 NM_009757 12155 Mus musculus bone morphogenetic protein 15 (Bmp15), mRNA.
Bmp2 NM_007553 12156 bone morphogenetic protein 2
Bmp3 NM_173404 110075 bone morphogenetic protein 3
Bmp4 BC013459 12159 bone morphogenetic protein 4
Bmp4 NM_007554 12159 bone morphogenetic protein 4
Bmp5 NM_007555 12160 bone morphogenetic protein 5
Bmp8b NM_007559 12164 bone morphogenetic protein 8b
Bmpr1a NM_009758 12166 bone morphogenetic protein receptor, type 1A
Bmpr1b NM_007560 12167 bone morphogenetic protein receptor, type 1B
Bmpr2 NM_007561 12168 bone morphogenic protein receptor, type II (serine/threonine kinase)
Bms1l NM_194339 213895 Mus musculus BMS1-like, ribosome assembly protein (yeast) (Bms1l), mRNA.
Bmx NM_009759 12169 BMX non-receptor tyrosine kinase
Bnc1 NM_007562 12173 basonuclin 1
Bnip1 NM_172149 224630 BCL2/adenovirus E1B interacting protein 1, NIP1
Bnip2 NM_016787 12175 Mus musculus BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 1, NIP2 (Bnip2)
Bnip3 NM_009760 12176 BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 1, NIP3
Bnip3l NM_009761 12177 BCL2/adenovirus E1B 19kDa-interacting protein 3-like
Bnipl NM_134253 171388 BCL2/adenovirus E1B 19kD interacting protein like (Bnipl).
Boc NM_172506 117606 biregional cell adhesion molecule-related/down-regulated by oncogenes (Cdon) binding protein (Boc)
Bola1 NM_026975 69168 bolA-like 1 (E. coli)
Bola3 NM_175277 78653 bolA-like 3 (E. coli) (Bola3)
Bop1 NM_013481 12181 block of proliferation 1
Bpgm NM_007563 12183 Mus musculus 2,3-bisphosphoglycerate mutase (Bpgm)
Bphl NM_026512 68021 Mus musculus biphenyl hydrolase-like (serine hydrolase, breast epithelial mucin-associated antigen) (Bphl)
Bpil2 NM_177772 270757 Mus musculus bactericidal/permeability-increasing protein-like 2 (Bpil2), mRNA
Bpil3 NM_199303 228796 bactericidal/permeability-increasing protein-like 3
Bpnt1 NM_011794 23827 Mus musculus bisphosphate 3-nucleotidase 1 (Bpnt1), mRNA.
Brd3 NM_023336 67382 bromodomain containing 3
Brd7 NM_012047 26992 Mus musculus bromodomain containing 7 (Brd7), mRNA
Bri3 NM_018772 55950  brain protein I3
Bri3bp NM_029752 76809 Bri3 binding protein
Brms1 NM_134155 107392 Mus musculus breast cancer metastasis-suppressor 1 (Brms1).
Brms1l NM_027867 52592 breast cancer metastasis-suppressor 1-like (Brms1l)
Brp16 NM_021555 59053 brain protein 16
Brp44 NM_027430 70456 brain protein 44
Brp44l NM_018819 55951 brain protein 44-like (Brp44l)
Brpf1 NM_030178 78783 bromodomain and PHD finger containing, 1 (Brpf1)
Brrn1 NM_144818 215387 barren homolog (Drosophila) (Brrn1)
Brs3 NM_009766 12209 bombesin-like receptor 3
Brunol4 NM_133195 108013 Mus musculus bruno-like 4, RNA binding protein (Drosophila) (Brunol4)
Brunol6 NM_175235 76183 bruno-like 6, RNA binding protein (Drosophila)
Brwd1 NM_145125 93871 Mus musculus bromodomain and WD repeat domain containing 1 (Brwd1), mRNA
Brwd2 NM_172255 207425 bromodomain and WD repeat domain containing 2
Bsdc1 NM_133889 100383 BSD domain containing 1
Bsg NM_009768 12215 basigin
Bsn NM_007567 12217 bassoon
Bst2 NM_198095 69550 bone marrow stromal cell antigen 2
Btaf1 XM_129248 107182 BTAF1RNA polymerase II, B-TFIID transcription factor-associated, (Mot1 homolog, S. cerevisiae)
Btbd1 NM_146193 83962 BTB (POZ) domain containing 1 (Btbd1)
Btbd14a NM_026495 67991 BTB (POZ) domain containing 14A (Btbd14a)
Btbd14b NM_025788 66830 Mus musculus BTB (POZ) domain containing 14B (Btbd14b)
Btbd3 NM_145534 228662 BTB (POZ) domain containing 3
Btbd4 NM_028125 72147 BTB (POZ) domain containing 4 (Btbd4)
Btbd5 NM_025707 66689 BTB (POZ) domain containing 5 (Btbd5)
Btbd6 NM_201646 399566 Mus musculus BTB (POZ) domain containing 6 (Btbd6), mRNA.
Btbd7 NM_172806 238386 BTB (POZ) domain containing 7 (Btbd7)
Btbd9 NM_172618 224671 BTB (POZ) domain containing 9 (Btbd9)
Btc NM_007568 12223 betacellulin, epidermal growth factor family member
Btd NM_025295 26363 biotinidase
Btf3l4 NM_027453 70533 basic transcription factor 3-like 4
Btg1 NM_007569 12226  B-cell translocation gene 1, anti-proliferative
Btg2 NM_007570 12227 Mus musculus B-cell translocation gene 2, anti-proliferative (Btg2), mRNA.
Btg3 NM_009770 12228 B-cell translocation gene 3
Btk NM_013482 12229 Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
Btla NM_001037719 208154 B and T lymphocyte associated
Btn1a1 NM_013483 12231 butyrophilin, subfamily 1, member A1 (Btn1a1)
Btrc NM_009771 12234 beta-transducin repeat containing protein
Bub1 AF002823 12235 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog
Bub1 NM_009772 12235 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog (S. cerevisiae) (Bub1).
Bub1b NM_009773 12236 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog, beta (S. cerevisiae)
Bub3 NM_009774 12237 budding uninhibited by benzimidazoles 3 homolog (S. cerevisiae) (Bub3)
Bucs1 NM_054094 117147 butyryl Coenzyme A synthetase 1 (Bucs1)
Butr1 NM_138678 192194 Mus musculus butyrophilin related 1 (Butr1)
Bves NM_024285 23828 blood vessel epicardial substance
Bxdc1 NM_023323 67239 Mus musculus brix domain containing 1 (Bxdc1), mRNA.
Bxdc2 NM_026396 67832 Mus musculus brix domain containing 2 (Bxdc2).
Bxdc5 NM_027371 70285 Mus musculus brix domain containing 5 (Bxdc5), transcript variant 2, mRNA.
Bzrp BC002055 12257 benzodiazepine receptor, peripheral
Bzrp NM_009775 12257 benzodiazepine receptor, peripheral (Bzrp)
Bzw1 NM_025824 66882 Mus musculus basic leucine zipper and W2 domains 1 (Bzw1).
Bzw2 NM_025840 66912 basic leucine zipper and W2 domains 2 (Bzw2)
C030002O17Rik NM_172432 78533 Mus musculus RIKEN cDNA C030002O17 gene (C030002O17Rik), mRNA.
C030003D03Rik NM_029881 77220 RIKEN cDNA C030003D03 gene
C030004A17Rik NM_194257 109229 Mus musculus RIKEN cDNA C030004A17 gene (C030004A17Rik), transcript variant 1, mRNA.
C030006K11Rik NM_145472 223665 Mus musculus RIKEN cDNA C030006K11 gene (C030006K11Rik), mRNA
C030010B13Rik NM_001039579 77310 RIKEN cDNA C030010B13 gene
C030018G13Rik NM_175510 241076 RIKEN cDNA C030018G13 gene
C030019F02Rik NM_021426 58237 RIKEN cDNA C030019F02 gene
C030019I05Rik NM_177075 320116 RIKEN cDNA C030019I05 gene
C030033F14Rik AK046505 77386 RIKEN cDNA C030033F14 gene
C030036P15Rik NM_172757 234549 RIKEN cDNA C030036P15 gene (C030036P15Rik)
C030039L03Rik NM_198417 112415 RIKEN cDNA C030039L03 gene
C030046E11Rik XM_900450 226089 RIKEN cDNA C030046E11 gene
C030046I01Rik NM_177994 109284 RIKEN cDNA C030046I01 gene
C030048B08Rik NM_172991 269623 RIKEN cDNA C030048B08 gene (C030048B08Rik)
C130026L21Rik NM_177875 330164 Mus musculus RIKEN cDNA C130026L21 gene (C130026L21Rik), mRNA.
C130032J12Rik NM_178684 218975 RIKEN cDNA C130032J12 gene (C130032J12Rik)
C130034I18Rik NM_177233 320701 Mus musculus RIKEN cDNA C130034I18 gene (C130034I18Rik), mRNA.
C130038G02Rik NM_029920 77521 RIKEN cDNA C130038G02 gene
C130039O16Rik XM_138091 238317 RIKEN cDNA C130039O16 gene
C130053K05Rik NM_175467 228677 RIKEN cDNA C130053K05 gene (C130053K05Rik)
C130057D23Rik NM_177818 328505 RIKEN cDNA C130057D23 gene
C130060K24Rik NM_175524 243407 RIKEN cDNA C130060K24 gene
C130068O12Rik NM_175456 223513 RIKEN cDNA C130068O12 gene (C130068O12Rik)
C130071C03Rik NM_177100 320203 RIKEN cDNA C130071C03 gene
C130073F10Rik NM_177731 242574 RIKEN cDNA C130073F10 gene
C130076O07Rik NM_176930 319504 RIKEN cDNA C130076O07 gene
C130090K23Rik NM_145560 231293 Mus musculus RIKEN cDNA C130090K23 gene (C130090K23Rik), mRNA.
C1d NM_020558 57316 nuclear DNA binding protein (C1d).
C1galt1c1 NM_021550 59048 C1GALT1-specific chaperone 1 (C1galt1c1)
C1qa NM_007572 12259 Mus musculus complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide (C1qa)
C1qb NM_009777 12260  complement component 1, q subcomponent, beta polypeptide
C1qbp NM_007573 12261 complement component 1, q subcomponent binding protein (C1qbp)
C1qg NM_007574 12262 Mus musculus complement component 1, q subcomponent, gamma polypeptide (C1qg), mRNA.
C1ql3 NM_153155 227580 C1q-like 3
C1qtnf1 NM_019959 56745 C1q and tumor necrosis factor related protein 1
C1qtnf3 NM_030888 81799 Mus musculus C1q and tumor necrosis factor related protein 3 (C1qtnf3)
C1qtnf6 NM_028331 72709 C1q and tumor necrosis factor related protein 6 (C1qtnf6)
C1qtnf7 NM_175425 109323 C1q and tumor necrosis factor related protein 7
C1qtnf9 NM_183175 239126 C1q and tumor necrosis factor related protein 9
C1rl NM_181344 232371 complement component 1, r subcomponent-like
C1s NM_144938 50908 complement component 1, s subcomponent (C1s)
C2 NM_013484 12263 Mus musculus complement component 2 (within H-2S) (C2)
C230012O17Rik NM_176944 319564 RIKEN cDNA C230012O17 gene
C230013L11Rik NM_176985 319712 RIKEN cDNA C230013L11 gene
C230030N03Rik NM_172847 241052 RIKEN cDNA C230030N03 gene
C230043N17Rik NM_145949 209176 RIKEN cDNA C230043N17 gene
C230071H18Rik NM_207265 399569 RIKEN cDNA C230071H18 gene
C230081A13Rik NM_172924 244895 RIKEN cDNA C230081A13 gene
C230090D14 NM_173019 270198 Mus musculus hypothetical protein C230090D14 (C230090D14)
C230093N12Rik NM_153560 98952 RIKEN cDNA C230093N12 gene
C230094A16Rik NM_146016 237711 RIKEN cDNA C230094A16 gene (C230094A16Rik)
C230095G01Rik NM_178768 319776 RIKEN cDNA C230095G01 gene
C230096C10Rik NM_146157 230866 Mus musculus RIKEN cDNA C230096C10 gene (C230096C10Rik), mRNA.
C3 NM_009778 12266 Mus musculus complement component 3 (C3).
C330002I19Rik XM_902491 77480 RIKEN cDNA C330002I19 gene
C330005M16Rik NM_175319 101744 RIKEN cDNA C330005M16 gene
C330007P06Rik XM_135837 77644 RIKEN cDNA C330007P06 gene
C330011K17Rik NM_177712 238692 Mus musculus RIKEN cDNA C330011K17 gene (C330011K17Rik)
C330011M18Rik NM_001002770 442802 RIKEN cDNA C330011M18 gene
C330012H03Rik NM_183029 319765 Mus musculus RIKEN cDNA C330012H03 gene (C330012H03Rik), mRNA.
C330016O10Rik NM_145974 212706 RIKEN cDNA C330016O10 gene
C330018K18Rik NM_177352 235533 Mus musculus RIKEN cDNA C330018K18 gene (C330018K18Rik)
C330019G07Rik NM_194340 215476 Mus musculus RIKEN cDNA C330019G07 gene (C330019G07Rik), mRNA
C330046G03Rik NM_145855 252974 RIKEN cDNA C330046G03 gene
C330049O21Rik NM_177174 320493 RIKEN cDNA C330049O21 gene
C3ar1 NM_009779 12267 complement component 3a receptor 1 (C3ar1).
C430003P19Rik NM_198017 109359 RIKEN cDNA C430003P19 gene
C430014M02Rik XM_485391 338355 RIKEN cDNA C430014M02 gene
C430048L16Rik NM_198957 77604 RIKEN cDNA C430048L16 gene
C4bp NM_007576 12269 Mus musculus complement component 4 binding protein (C4bp)
C530008M07Rik XM_918074 208994 RIKEN cDNA C530008M07 gene
C530015C18 NM_177681 231866 zinc finger protein 12
C530025M09Rik XM_918187 319470 RIKEN cDNA C530025M09 gene
C530028O21Rik NM_175696 319352 Mus musculus RIKEN cDNA C530028O21 gene (C530028O21Rik), mRNA.
C530043A13Rik NM_176897 319357 Mus musculus RIKEN cDNA C530043A13 gene (C530043A13Rik)
C530046L02Rik NM_173186 224617 Mus musculus RIKEN cDNA C530046L02 gene (C530046L02Rik), mRNA.
C5ar1 NM_007577 12273 complement component 5a receptor 1
C6 NM_016704 12274 Mus musculus complement component 6 (C6), mRNA.
C6.1A NM_145956 210766 Mus musculus c6.1a protein (C6.1A)
C630004H02Rik NM_175454 217310 RIKEN cDNA C630004H02 gene (C630004H02Rik)
C630013N10Rik NM_172052 234378 RIKEN cDNA C630013N10 gene (C630013N10Rik), transcript variant 1
C630013N10Rik NM_178771 234378 RIKEN cDNA C630013N10 gene (C630013N10Rik), transcript variant 2.
C630028N24Rik NM_177351 235386 Mus musculus RIKEN cDNA C630028N24 gene (C630028N24Rik)
C630035N08Rik NM_175427 109349 RIKEN cDNA C630035N08 gene
C630049M13 NM_172832 240334 Mus musculus hypothetical protein C630049M13 (C630049M13), mRNA.
C730007P19Rik NM_009286 20865 RIKEN cDNA C730007P19 gene
C730015A04Rik NM_177788 277978 Mus musculus RIKEN cDNA C730015A04 gene (C730015A04Rik), mRNA.
C730025P13Rik NM_177344 227615 Mus musculus RIKEN cDNA C730025P13 gene (C730025P13Rik)
C730027E14Rik NM_146020 216871 Mus musculus RIKEN cDNA C730027E14 gene (C730027E14Rik)
C730027J19Rik NM_178758 272428 RIKEN cDNA C730027J19 gene
C730027P07Rik NM_177743 245050 RIKEN cDNA C730027P07 gene
C730036D15Rik NM_145368 209186 RIKEN cDNA C730036D15 gene
C730048E16Rik NM_144849 223690 Mus musculus RIKEN cDNA C730048E16 gene (C730048E16Rik).
C76566 NM_178879 97440 expressed sequence C76566
C77080 NM_001033189 97130 expressed sequence C77080
C77370 XM_205178 245555 expressed sequence C77370
C77604 NM_001008705 231889 Mus musculus expressed sequence C77604 (C77604), mRNA.
C77668 NM_145540 229543 Mus musculus expressed sequence C77668 (C77668), transcript variant 1, mRNA.
C78212 NM_198176 380601 expressed sequence C78212
C78541 NM_133800 97961 Mus musculus expressed sequence C78541 (C78541), mRNA.
C79127 NM_177691 232941 Mus musculus expressed sequence C79127 (C79127).
C79267 NM_183148 212632 expressed sequence C79267
C79407 NM_172578 217653 expressed sequence C79407
C80638 NM_178877 97086 Mus musculus expressed sequence C80638 (C80638), mRNA.
C80913 NM_011274 19777 expressed sequence C80913 (C80913)
C85492 NM_153540 215494 Mus musculus expressed sequence C85492 (C85492).
C86302 NM_172746 233876 Mus musculus expressed sequence C86302 (C86302), mRNA.
C87414 XM_981565 381654 expressed sequence C87414
C87436 NM_146170 232196 expressed sequence C87436 (C87436)
C87499 NM_198663 381590 expressed sequence C87499
C8a NM_146148 230558 complement component 8, alpha polypeptide
C9 NM_013485 12279 Mus musculus complement component 9 (C9)
C920005C14Rik NM_177391 338368 RIKEN cDNA C920005C14 gene
C920008G01Rik NM_177247 320734 RIKEN cDNA C920008G01 gene
C920025J10 NM_177623 218444 hypothetical protein C920025J10
Cab39 NM_133781 12283 calcium binding protein 39
Cab39l NM_026908 69008 calcium binding protein 39-like (Cab39l).
Cabc1 NM_023341 67426 Mus musculus chaperone, ABC1 activity of bc1 complex like (S. pombe) (Cabc1).
Cabin1 NM_172549 104248 calcineurin binding protein 1
Cables1 NM_022021 63955 Cdk5 and Abl enzyme substrate 1
Cables2 NM_145851 252966 Cdk5 and Abl enzyme substrate 2
Cabp4 NM_144532 73660 calcium binding protein 4 (Cabp4)
Cabp5 NM_013877 29865 calcium binding protein 5 (Cabp5)
Cabyr NM_001042418 71132 calcium-binding tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated (fibrousheathin 2)
Cachd1 NM_198037 320508 cache domain containing 1
Cacna1a NM_007578 12286 calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit
Cacna1c NM_009781 12288 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit (Cacna1c)
Cacna1d NM_028981 12289 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1D subunit
Cacna1e NM_009782 12290 calcium channel, voltage-dependent, R type, alpha 1E subunit
Cacna1f NM_019582 54652 calcium channel, voltage-dependent, alpha 1F subunit
Cacna1h NM_021415 58226 calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1H subunit
Cacna2d1 NM_009784 12293 calcium channel, voltage-dependent, alpha2/delta subunit 1
Cacna2d2 NM_020263 56808 calcium channel, voltage-dependent, alpha 2/delta subunit 2
Cacna2d3 NM_009785 12294 calcium channel, voltage-dependent, alpha2/delta subunit 3
Cacnb2 NM_023116 12296 calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit
Cacnb3 NM_007581 12297 calcium channel, voltage-dependent, beta 3 subunit
Cacnb4 NM_001037099 12298 calcium channel, voltage-dependent, beta 4 subunit
Cacng1 NM_007582 12299 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 1
Cacng2 NM_007583 12300 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2
Cacng4 NM_019431 54377 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 4
Cacng5 NM_080644 140723 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 5
Cacng6 NM_133183 54378 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 6
Cacng8 NM_133190 81905 calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 8 [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:1932376]
Cacybp NM_009786 12301 calcyclin binding protein (Cacybp)
Cadps NM_001042617 27062 Ca-2+-dependent activator protein for secretion
Cadps2 NM_153163 320405 Ca2+-dependent activator protein for secretion 2
Cage1 NM_027724 71213 cancer antigen 1
Calb1 NM_009788 12307 calbindin-28K
Calb2 AB037964 12308 calbindin 2
Calca NM_007587 12310 Mus musculus calcitonin/calcitonin-related polypeptide, alpha (Calca)
Calcb NM_054084 116903 calcitonin-related polypeptide, beta
Calcoco1 NM_026192 67488 calcium binding and coiled coil domain 1 (Calcoco1)
Calcrl NM_018782 54598 calcitonin receptor-like
Cald1 NM_145575 109624 caldesmon 1 (Cald1)
Calm1 NM_009790 12313 calmodulin 1
Calm2 NM_007589 12314 calmodulin 2
Calm3 NM_007590 12315 calmodulin 3
Calm4 NM_020036 80796 Mus musculus calmodulin 4 (Calm4)
Calml3 NM_027416 70405 calmodulin-like 3 (Calml3)
Calml4 NM_138304 75600 calmodulin-like 4 (Calml4)
Caln1 NM_021371 140904 calneuron 1
Calr NM_007591 12317 calreticulin (Calr)
Calu NM_007594 12321 Mus musculus calumenin (Calu), transcript variant 1
Camk1 NM_133926 52163 calcium/calmodulin-dependent protein kinase I
Camk1d NM_177343 227541 calcium/calmodulin-dependent protein kinase ID
Camk1g NM_144817 215303 calcium/calmodulin-dependent protein kinase I gamma
Camk2a NM_177407 12322 Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase II alpha (Camk2a), transcript variant 2.
Camk2b NM_007595 12323 calcium calmodulin-dependent protein kinase II, beta
Camk2d NM_023813 108058 calcium/calmodulin-dependent protein kinase II, delta
Camk2g AF395884 12325 calcium/calmodulin -dependent protein kinase II gamma
Camk4 NM_009793 12326 calcium/calmodulin-dependent protein kinase IV (Camk4)
Camkk1 NM_018883 55984 Mus musculus calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 1, alpha (Camkk1).
Camkk2 NM_145358 207565 calcium/calmodulin-dependent protein kinase kinase 2, beta
Camkv NM_145621 235604 CaM kinase-like vesicle-associated (Camkv)
Caml NM_007596 12328 Mus musculus calcium modulating ligand (Caml)
Camp NM_009921 12796 cathelicidin antimicrobial peptide
Camta1 XM_355539 100072 calmodulin binding transcription activator 1
Camta2 NM_178116 216874 Mus musculus calmodulin binding transcription activator 2 (Camta2), mRNA.
Cand1 XM_125901 71902 cullin associated and neddylation disassociated 1
Cand2 NM_025958 67088 Mus musculus cullin-associated and neddylation-dissociated 2 (putative) (Cand2), mRNA.
Cant1 NM_029502 76025 calcium activated nucleotidase 1
Canx NM_007597 12330 calnexin (Canx)
Cap1 NM_007598 12331 CAP, adenylate cyclase-associated protein 1 (yeast) (Cap1).
Cap2 NM_026056 67252 CAP, adenylate cyclase-associated protein, 2 (yeast) (Cap2)
Capn10 NM_011796 23830 Mus musculus calpain 10 (Capn10)
Capn12 NM_021894 60594 calpain 12
Capn3 NM_007601 12335 calpain 3
Capn5 NM_007602 12337 Mus musculus calpain 5 (Capn5), mRNA.
Capn6 NM_007603 12338 calpain 6
Capn9 NM_023709 73647 calpain 9 (nCL-4) (Capn9)
Capns1 NM_009795 12336 calpain, small subunit 1 (Capns1)
Caps2 NM_178278 353025 calcyphosphine 2
Capsl NM_029341 75568 Mus musculus calcyphosine-like (Capsl), mRNA.
Capza1 NM_009797 12340 capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 1
Capza2 NM_007604 12343 Mus musculus capping protein (actin filament) muscle Z-line, alpha 2 (Capza2), mRNA
Car1 NM_009799 12346 carbonic anhydrase 1
Car10 NM_028296 72605 carbonic anhydrase 10
Car11 NM_009800 12348 carbonic anhydrase 11
Car12 NM_178396 76459 carbonic anyhydrase 12
Car13 NM_024495 71934 carbonic anhydrase 13
Car14 NM_011797 23831 carbonic anhydrase 14
Car15 NM_030558 80733 Mus musculus carbonic anhydrase 15 (Car15)
Car2 NM_009801 12349 carbonic anhydrase 2
Car3 NM_007606 12350 carbonic anhydrase 3
Car4 NM_007607 12351 carbonic anhydrase 4
Car5a NM_007608 12352 carbonic anhydrase 5a, mitochondrial
Car5b NM_019513 56078 carbonic anhydrase 5b mitochondrial
Car6 NM_009802 12353 carbonic anhydrase 6
Car7 NM_053070 12354 carbonic anhydrase 7
Car8 NM_007592 12319 carbonic anhydrase 8
Card10 NM_130859 105844 Mus musculus caspase recruitment domain family, member 10 (Card10), mRNA.
Card14 NM_130886 170720 caspase recruitment domain family, member 14 (Card14).
Card4 NM_172729 107607 caspase recruitment domain 4
Card6 XM_904712 239319 caspase recruitment domain family, member 6
Card9 XM_923440 332579 caspase recruitment domain family, member 9
Carhsp1 NM_025821 52502  calcium regulated heat stable protein 1
Carkl NM_029031 74637 Mus musculus carbohydrate kinase-like (Carkl)
Carm1 NM_021531 59035 Mus musculus coactivator-associated arginine methyltransferase 1 (Carm1).
Cart NM_013732 27220 Mus musculus cocaine and amphetamine regulated transcript (Cart), mRNA.
Cart1 NM_172553 216285 cartilage homeo protein 1
Casc1 NM_177222 320662 cancer susceptibility candidate 1
Casc3 NM_138660 192160 cancer susceptibility candidate 3
Cask NM_009806 12361 calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family)
Cask NM_146233 12361  calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (MAGUK family)
Caskin1 NM_027937 268932 CASK interacting protein 1
Casp1 NM_009807 12362 caspase 1
Casp11 NM_007609 12363 Mus musculus caspase 11, apoptosis-related cysteine protease (Casp11), mRNA.
Casp14 NM_009809 12365 Mus musculus caspase 14 (Casp14)
Casp2 NM_007610 12366 Mus musculus caspase 2 (Casp2)
Casp3 NM_009810 12367 caspase 3, apoptosis related cysteine protease
Casp6 NM_009811 12368 caspase 6 (Casp6)
Casp7 NM_007611 12369 caspase 7 (Casp7)
Casp8 NM_009812 12370 caspase 8
Casp8ap2 NM_011997 26885 Mus musculus caspase 8 associated protein 2 (Casp8ap2)
Casp9 NM_015733 12371 caspase 9 (Casp9)
Casq1 NM_009813 12372  calsequestrin 1
Cast NM_009817 12380 calpastatin (Cast).
Cat NM_009804 12359 catalase
Catna1 X59990 12385 catenin alpha 1
Catnb NM_007614 12387 catenin beta
Catsper2 NM_153075 212670 cation channel, sperm associated 2 (Catsper2)
Catsper4 NM_177866 329954 channel, sperm associated 4
Cav1 NM_007616 12389 Mus musculus caveolin, caveolae protein 1 (Cav1)
Cav2 NM_016900 12390 Mus musculus caveolin 2 (Cav2), mRNA
Cav3 NM_007617 12391 caveolin 3 (Cav3)
Cbfa2t1h D32007 12395 CBFA2T1 identified gene homolog (human)
Cbfa2t3h NM_009824 12398 core-binding factor, runt domain, alpha subunit 2, translocated to, 3 homolog (human)
Cbfb NM_022309 12400 core binding factor beta
Cbl NM_007619 12402 Casitas B-lineage lymphoma
Cblc NM_023224 80794 Casitas B-lineage lymphoma c (Cblc)
Cbln2 NM_172633 12405 cerebellin 2 precursor protein
Cbln3 NM_019820 56410 cerebellin 3 precursor protein
Cbln4 NM_175631 228942 cerebellin 4 precursor protein
Cbr1 NM_007620 12408 carbonyl reductase 1
Cbr2 NM_007621 12409 carbonyl reductase 2
Cbr3 AK003232 109857 carbonyl reductase 3
Cbr3 NM_173047 109857 Mus musculus carbonyl reductase 3 (Cbr3), mRNA.
Cbs BC013472 12411 cystathionine beta-synthase
Cbwd1 NM_146097 226043 COBW domain containing 1 (Cbwd1).
Cbx1 AK014215 12412 chromobox homolog 1 (Drosophila HP1 beta)
Cbx1 NM_007622 12412 chromobox homolog 1 (Drosophila HP1 beta)
Cbx2 NM_007623 12416 chromobox homolog 2 (Drosophila Pc class) (Cbx2)
Cbx5 NM_007626 12419 chromobox homolog 5 (Drosophila HP1a)
Cbx6 NM_028763 494448 chromobox homolog 6 (Cbx6)
Cbx7 NM_144811 52609 chromobox homolog 7
Cbx8 NM_013926 30951 Mus musculus chromobox homolog 8 (Drosophila Pc class) (Cbx8).
Cc2d1b NM_177045 319965 coiled-coil and C2 domain containing 1B
Ccar1 NM_026201 67500 Mus musculus cell division cycle and apoptosis regulator 1 (Ccar1), mRNA.
Ccbl1 NM_172404 70266 cysteine conjugate-beta lyase 1
Ccbl2 NM_173763 229905 cysteine conjugate-beta lyase 2
Ccbp2 NM_021609 59289 chemokine binding protein 2
Ccdc102a NM_001033533 234582 coiled-coil domain containing 102A
Ccdc105 XM_984538 70976 coiled-coil domain containing 105
Ccdc12 NM_028312 72654 coiled-coil domain containing 12
Ccdc128 NM_028658 73825 coiled-coil domain containing 128
Ccdc129 XM_144699 232016 coiled-coil domain containing 129
Ccdc131 NM_001033261 216345 coiled-coil domain containing 131
Ccdc136 XM_485735 232664 coiled-coil domain containing 136
Ccdc16 NM_025884 66983 Mus musculus coiled-coil domain containing 16 (Ccdc16).
Ccdc21 NM_144527 70012 coiled-coil domain containing 21
Ccdc28b NM_025455 66264 coiled coil domain containing 28B
Ccdc3 NM_028804 74186 coiled-coil domain containing 3
Ccdc40 NM_175430 207607 coiled-coil domain containing 40
Ccdc42 NM_177779 276920 coiled-coil domain containing 42
Ccdc5 NM_146089 225745 coiled-coil domain containing 5 (Ccdc5)
Ccdc57 NM_027745 71276 coiled-coil domain containing 57
Ccdc59 NM_025602 52713 coiled-coil domain containing 59
Ccdc65 NM_153518 105833 coiled-coil domain containing 65
Ccdc67 NM_181816 234964 coiled-coil domain containing 67
Ccdc71 NM_133744 72454 coiled-coil domain containing 71
Ccdc77 NM_026028 67200 coiled-coil domain containing 77
Ccdc80 NM_026439 67896 coiled-coil domain containing 80
Ccdc81 XM_911668 70884 coiled-coil domain containing 81
Ccdc87 NM_207268 399599 coiled-coil domain containing 87
Ccdc89 XM_914003 70054 coiled-coil domain containing 89
Ccdc9 NM_172297 243846 Mus musculus coiled-coil domain containing 9 (Ccdc9).
Ccdc91 NM_025911 67015 coiled-coil domain containing 91
Ccdc96 NM_025725 66717 coiled-coil domain containing 96
Ccdc97 NM_028771 52132 coiled-coil domain containing 97
Cchcr1 NM_146248 240084 coiled-coil alpha-helical rod protein 1
Cck NM_031161 12424 cholecystokinin
Cckar NM_009827 12425 cholecystokinin A receptor
Cckbr NM_007627 12426 cholecystokinin B receptor
Ccl1 NM_011329 20290 chemokine (C-C motif) ligand 1
Ccl11 NM_011330 20292 small chemokine (C-C motif) ligand 11
Ccl12 NM_011331 20293  chemokine (C-C motif) ligand 12
Ccl19 NM_011888 24047 chemokine (C-C motif) ligand 19
Ccl2 NM_011333 20296 chemokine (C-C motif) ligand 2
Ccl20 NM_016960 20297 chemokine (C-C motif) ligand 20
Ccl22 NM_009137 20299 chemokine (C-C motif) ligand 22
Ccl24 NM_019577 56221 chemokine (C-C motif) ligand 24
Ccl25 NM_009138 20300 chemokine (C-C motif) ligand 25
Ccl28 NM_020279 56838 chemokine (C-C motif) ligand 28
Ccl3 NM_011337 20302 chemokine (C-C motif) ligand 3
Ccl4 NM_013652 20303 chemokine (C-C motif) ligand 4
Ccl6 NM_009139 20305 chemokine (C-C motif) ligand 6 (Ccl6)
Ccl7 NM_013654 20306 Mus musculus chemokine (C-C motif) ligand 7 (Ccl7), mRNA.
Ccl8 NM_021443 20307 chemokine (C-C motif) ligand 8
Ccl9 NM_011338 20308 chemokine (C-C motif) ligand 9 (Ccl9)
Ccm1 NM_030675 79264 Mus musculus cerebral cavernous malformations 1 (Ccm1)
Ccm2 NM_146014 216527 cerebral cavernous malformation 2 homolog (human)
Ccna2 X75483 12428 cyclin A2
Ccnb1 NM_172301 268697 Mus musculus cyclin B1 (Ccnb1)
Ccnb2 NM_007630 12442 cyclin B2 (Ccnb2)
Ccnc NM_016746 51813 cyclin C (Ccnc)
Ccnd1 NM_007631 12443 cyclin D1 (Ccnd1)
Ccnd2 NM_009829 12444 cyclin D2
Ccnd3 NM_007632 12445 cyclin D3 (Ccnd3)
Ccne1 NM_007633 12447 cyclin E1
Ccne2 NM_009830 12448 cyclin E2
Ccnf NM_007634 12449 cyclin F (Ccnf)
Ccng1 NM_009831 12450 cyclin G1
Ccng2 NM_007635 12452 Mus musculus cyclin G2 (Ccng2)
Ccnh NM_023243 66671 cyclin H
Ccni NM_017367 12453 cyclin I (Ccni)
Ccnj NM_172839 240665 cyclin J
Ccnk NM_009832 12454 cyclin K
Ccnl2 NM_018856 56036 cyclin L2
Ccnt1 NM_009833 12455 cyclin T1
Ccnt2 NM_028399 72949 cyclin T2
Ccnu XM_127523 218630 cyclin U
Ccpg1 NM_028181 72278 cell cycle progression 1
Ccr1 NM_009912 12768 chemokine (C-C motif) receptor 1
Ccr10 XM_894898 12777 chemokine (C-C motif) receptor 10
Ccr1l1 NM_007718 12770 chemokine (C-C motif) receptor 1-like 1
Ccr2 NM_009915 12772 chemokine (C-C motif) receptor 2
Ccr3 NM_009914 12771 chemokine (C-C motif) receptor 3
Ccr4 NM_009916 12773 chemokine (C-C motif) receptor 4
Ccr5 NM_009917 12774 chemokine (C-C motif) receptor 5
Ccr6 NM_009835 12458 chemokine (C-C motif) receptor 6
Ccr7 NM_007719 12775 chemokine (C-C motif) receptor 7
Ccr8 NM_007720 12776 chemokine (C-C motif) receptor 8
Ccr9 NM_009913 12769 chemokine (C-C motif) receptor 9
Ccrk NM_053180 105278 cell cycle related kinase (Ccrk)
Ccrl1 NM_145700 252837 Mus musculus chemokine (C-C motif) receptor-like 1 (Ccrl1), mRNA.
Ccrn4l NM_009834 12457 CCR4 carbon catabolite repression 4-like (S. cerevisiae)
Ccs NM_016892 12460 Mus musculus copper chaperone for superoxide dismutase (Ccs)
Cct2 NM_007636 12461 Mus musculus chaperonin subunit 2 (beta) (Cct2)
Cct3 NM_009836 12462 chaperonin subunit 3 (gamma)
Cct4 NM_009837 12464 chaperonin subunit 4 (delta)
Cct5 NM_007637 12465 Mus musculus chaperonin subunit 5 (epsilon) (Cct5)
Cct6a NM_009838 12466 chaperonin subunit 6a (zeta) (Cct6a)
Cct7 NM_007638 12468 chaperonin subunit 7 (eta)
Cct8 NM_009840 12469 chaperonin subunit 8 (theta)
Cd14 NM_009841 12475 Mus musculus CD14 antigen (Cd14).
Cd151 NM_009842 12476 Mus musculus CD151 antigen (Cd151)
Cd164 NM_016898 53599 CD164 antigen
Cd180 NM_008533 17079 CD180 antigen
Cd19 NM_009844 12478 CD19 antigen
Cd1d1 NM_007639 12479 CD1d1 antigen
Cd200 NM_010818 17470 Cd200 antigen
Cd200r1 NM_021325 57781 CD200 receptor 1
Cd200r2 NM_206535 271375 Cd200 receptor 2
Cd200r3 NM_029018 74603 CD200 receptor 3
Cd209a NM_133238 170786 CD209a antigen (Cd209a)
Cd209e NM_130905 170780 Mus musculus Cd209e antigen (Cd209e)
Cd22 NM_009845 12483 CD22 antigen
Cd226 NM_178687 225825 CD226 antigen
Cd244 NM_018729 18106 CD244 natural killer cell receptor 2B4
Cd247 NM_031162 12503 CD247 antigen
Cd2ap NM_009847 12488 CD2-associated protein
Cd2bp2 NM_027353 70233 CD2 antigen (cytoplasmic tail) binding protein 2 (Cd2bp2).
Cd300a NM_170758 217303 CD300A antigen [Mus musculus]
Cd300d NM_134158 140497 Cd300D antigen
Cd300le NM_172050 217306 Mus musculus CD300 antigen like family member E (Cd300le).
Cd320 NM_019421 54219 CD320 antigen
Cd34 NM_133654 12490 Mus musculus CD34 antigen (Cd34)
Cd38 NM_007646 12494 CD38 antigen
Cd3d NM_013487 12500 CD3 antigen, delta polypeptide
Cd3e NM_007648 12501 CD3 antigen, epsilon polypeptide
Cd3eap NM_145822 70333 Mus musculus CD3E antigen, epsilon polypeptide associated protein (Cd3eap)
Cd4 NM_013488 12504 CD4 antigen (Cd4).
Cd40lg NM_011616 21947 CD40 ligand
Cd44 NM_001039150 12505 CD44 antigen
Cd47 NM_010581 16423 CD47 antigen (Rh-related antigen, integrin-associated signal transducer)
Cd48 NM_007649 12506 Mus musculus CD48 antigen (Cd48), mRNA.
Cd5 NM_007650 12507 CD5 antigen
Cd52 NM_013706 23833 Mus musculus CD52 antigen (Cd52), mRNA
Cd53 NM_007651 12508  CD53 antigen
Cd5l NM_009690 11801 CD5 antigen-like
Cd6 NM_009852 12511 CD6 antigen
Cd63 NM_007653 12512 Mus musculus Cd63 antigen (Cd63)
Cd68 BC021637 12514 CD68 antigen
Cd68 NM_009853 12514 CD68 antigen
Cd69 NM_001033122 12515 CD69 antigen
Cd7 NM_009854 12516 CD7 antigen (Cd7)
Cd70 NM_011617 21948 CD70 antigen
Cd72 NM_007654 12517  CD72 antigen
Cd79a NM_007655 12518 Mus musculus CD79A antigen (immunoglobulin-associated alpha) (Cd79a)
Cd79b NM_008339 15985 CD79B antigen
Cd81 NM_133655 12520 CD 81 antigen
Cd82 NM_007656 12521 CD82 antigen
Cd83 NM_009856 12522 CD83 antigen (Cd83)
Cd86 NM_019388 12524 CD86 antigen
Cd9 NM_007657 12527 Mus musculus CD9 antigen (Cd9)
Cd96 NM_032465 84544 CD96 antigen (Cd96)
Cd97 NM_011925 26364 Mus musculus CD97 antigen (Cd97)
Cd99l2 NM_138309 171486 Mus musculus Cd99 antigen-like 2 (Cd99l2)
Cda NM_028176 72269 cytidine deaminase
Cda XM_131801 72269 cytidine deaminase
Cdadc1 NM_027986 71891 cytidine and dCMP deaminase domain containing 1
Cdan1 XM_485054 68968 congenital dyserythropoietic anemia, type I (human)
Cdc14a XM_149387 229776 CDC14 cell division cycle 14 homolog A (S. cerevisiae)
Cdc14b NM_172587 218294 CDC14 cell division cycle 14 homolog B (S. cerevisiae)
Cdc20 NM_023223 107995 Mus musculus cell division cycle 20 homolog (S. cerevisiae) (Cdc20)
Cdc23 NM_178347 52563 Mus musculus CDC23 (cell division cycle 23, yeast, homolog) (Cdc23)
Cdc25b NM_023117 12531 cell division cycle 25 homolog B (S. cerevisiae) (Cdc25b)
Cdc26 NM_139291 66440 cell division cycle 26 (Cdc26).
Cdc27 XM_903097 217232 cell division cycle 27 homolog (S. cerevisiae)
Cdc2a M38724 12534 cell division cycle 2 homolog A
Cdc2l1 NM_007661 12537 cell division cycle 2-like 1 (Cdc2l1)
Cdc2l5 XM_127221 69562 cell division cycle 2-like 5 (cholinesterase-related cell division controller)
Cdc2l6 NM_198164 78334 cell division cycle 2-like 6 (CDK8-like)
Cdc37 NM_016742 12539 cell division cycle 37 homolog (S. cerevisiae)
Cdc37l1 NM_025950 67072 cell division cycle 37 homolog (S. cerevisiae)-like 1
Cdc42 NM_009861 12540 cell division cycle 42 homolog (S. cerevisiae)
Cdc42bpb NM_183016 217866 Cdc42 binding protein kinase beta
Cdc42bpg XM_140553 240505 PREDICTED: CDC42 binding protein kinase gamma (DMPK-like) (Cdc42bpg)
Cdc42ep1 NM_027219 104445 CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 1 (Cdc42ep1)
Cdc42ep3 NM_026514 260409 Mus musculus CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 3 (Cdc42ep3)
Cdc42ep4 NM_020006 56699 CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 4 (Cdc42ep4)
Cdc42ep5 NM_021454 58804 CDC42 effector protein (Rho GTPase binding) 5 (Cdc42ep5).
Cdc42se1 NM_172395 57912 CDC42 small effector 1
Cdc42se2 NM_178626 72729 CDC42 small effector 2 (Cdc42se2)
Cdc45l NM_009862 12544 cell division cycle 45 homolog (S. cerevisiae)-like
Cdc5l NM_152810 71702 cell division cycle 5-like (S. pombe) (Cdc5l)
Cdca1 BC020026 66977 cell division cycle associated 1
Cdca1 NM_023284 66977 cell division cycle associated 1 (Cdca1).
Cdca2 NM_175384 108912 cell division cycle associated 2
Cdca3 NM_013538 14793 cell division cycle associated 3 (Cdca3).
Cdca4 NM_028023 71963 cell division cycle associated 4
Cdca5 NM_026410 67849 cell division cycle associated 5
Cdca7 NM_025866 66953 cell division cycle associated 7
Cdca7l NM_146040 217946 cell division cycle associated 7 like (Cdca7l).
Cdca8 NM_026560 52276 Mus musculus cell division cycle associated 8 (Cdca8), mRNA.
Cdcp1 NM_133974 109332 CUB domain containing protein 1 (Cdcp1)
Cdh1 NM_009864 12550 cadherin 1
Cdh10 AF183946 12551 cadherin 10
Cdh10 XM_283264 320873 cadherin 10
Cdh11 NM_009866 12552 cadherin 11
Cdh13 NM_019707 12554 cadherin 13
Cdh15 NM_007662 12555 cadherin 15
Cdh16 NM_007663 12556 cadherin 16
Cdh17 NM_019753 12557 Mus musculus cadherin 17 (Cdh17)
Cdh2 NM_007664 12558 cadherin 2
Cdh20 NM_011800 23836 cadherin 20
Cdh23 NM_023370 22295 cadherin 23 (otocadherin)
Cdh24 NM_199470 239096 cadherin-like 24
Cdh26 NM_198656 381409 cadherin-like 26
Cdh3 X06340 12560 cadherin 3
Cdh4 NM_009867 12561 cadherin 4
Cdh5 NM_009868 12562 cadherin 5
Cdh6 NM_007666 12563 cadherin 6
Cdh7 NM_172853 241201 cadherin 7, type 2
Cdh8 NM_007667 12564 cadherin 8
Cdh9 U69136 12565 cadherin 9
Cdh9 XM_986179 12565 cadherin 9
Cdipt NM_138754 52858 CDP-diacylglycerol--inositol 3-phosphatidyltransferase (phosphatidylinositol synthase) (Cdipt)
Cdk2 NM_016756 12566 cyclin-dependent kinase 2
Cdk2ap1 NM_013812 13445 Mus musculus CDK2 (cyclin-dependent kinase 2)-associated protein 1 (Cdk2ap1), mRNA.
Cdk2ap2 NM_026373 52004 CDK2-associated protein 2 (Cdk2ap2)
Cdk3 NM_027165 69681 cyclin-dependent kinase 3
Cdk4 NM_009870 12567 cyclin-dependent kinase 4
Cdk5 NM_007668 12568 cyclin-dependent kinase 5
Cdk5r NM_009871 12569 cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit (p35)
Cdk5rap1 NM_025876 66971 CDK5 regulatory subunit associated protein 1 (Cdk5rap1).
Cdk5rap3 NM_030248 80280 CDK5 regulatory subunit associated protein 3 (Cdk5rap3).
Cdk6 NM_009873 12571 Mus musculus cyclin-dependent kinase 6 (Cdk6), mRNA.
Cdk7 NM_009874 12572 cyclin-dependent kinase 7 (homolog of Xenopus MO15 cdk-activating kinase)
Cdk8 NM_153599 264064 cyclin-dependent kinase 8
Cdk9 NM_130860 107951 cyclin-dependent kinase 9 (CDC2-related kinase)
Cdkal1 NM_144536 68916 Mus musculus CDK5 regulatory subunit associated protein 1-like 1 (Cdkal1).
Cdkl1 NM_183294 71091 cyclin-dependent kinase-like 1 (CDC2-related kinase)
Cdkl3 NM_153785 213084 cyclin-dependent kinase-like 3
Cdkn1a AK007630 12575 cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21)
Cdkn1a NM_007669 12575 cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (P21) (Cdkn1a)
Cdkn1b NM_009875 12576 cyclin-dependent kinase inhibitor 1B
Cdkn1c NM_009876 12577 cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (P57)
Cdkn2a NM_009877 12578 cyclin-dependent kinase inhibitor 2A
Cdkn2b NM_007670 12579 cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4) (Cdkn2b)
Cdkn2c NM_007671 12580 cyclin-dependent kinase inhibitor 2C (p18, inhibits CDK4)
Cdkn2d NM_009878 12581 cyclin-dependent kinase inhibitor 2D (p19, inhibits CDK4)
Cdo1 NM_033037 12583 Mus musculus cysteine dioxygenase 1, cytosolic (Cdo1)
Cdr2 NM_007672 12585 cerebellar degeneration-related 2
Cdr2l XM_111244 237988 cerebellar degeneration-related protein 2-like
Cds1 NM_173370 74596 Mus musculus CDP-diacylglycerol synthase 1 (Cds1)
Cds2 NM_138651 110911 Mus musculus CDP-diacylglycerol synthase (phosphatidate cytidylyltransferase) 2 (Cds2), mRNA.
Cdsn NM_001008424 386463 corneodesmosin
Cdv1 NM_009879 12589 Mus musculus carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle 1 (Cdv1), mRNA.
Cdx2 NM_007673 12591 Mus musculus caudal type homeo box 2 (Cdx2), mRNA.
Cdx4 NM_007674 12592 caudal type homeo box 4
Cdyl NM_009881 12593 chromodomain protein, Y chromosome-like
Ceacam10 NM_007675 26366 CEA-related cell adhesion molecule 10 (Ceacam10)
Ceacam15 XM_145393 101434 CEA-related cell adhesion molecule 15
Ceacam19 NM_177036 319930 CEA-related cell adhesion molecule 19
Ceacam2 NM_007543 26367 CEA-related cell adhesion molecule 2
Ceacam20 NM_027839 71601 CEA-related cell adhesion molecule 20 (Ceacam20)
Ceacam9 NM_011927 26368 CEA-related cell adhesion molecule 9
Cebpa NM_007678 12606 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha
Cebpd NM_007679 12609 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), delta
Cebpe NM_207131 110794 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), epsilon
Cebpg NM_009884 12611 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), gamma (Cebpg).
Cecr5 NM_144815 214932 cat eye syndrome chromosome region, candidate 5 homolog (human)
Cecr6 NM_033567 94047 cat eye syndrome chromosome region, candidate 6 homolog (human)
Ceecam1 NM_207298 99151 cerebral endothelial cell adhesion molecule 1
Cel NM_009885 12613 carboxyl ester lipase
Celsr2 NM_017392 53883 cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 2
Celsr3 NM_080437 107934 cadherin EGF LAG seven-pass G-type receptor 3
Cenpa NM_007681 12615 centromere autoantigen A
Cenpf XM_129658 108000 centromere autoantigen F
Cenph NM_021886 26886 centromere autoantigen H (Cenph)
Cenpj NM_001014996 219103 Mus musculus centromere protein J (Cenpj), mRNA.
Cenpl NM_027429 70454 centromere protein L
Cenpt NM_177150 320394 centromere protein T
Centa1 NM_172723 231821 centaurin, alpha 1
Centa2 NM_172133 216991 centaurin, alpha 2
Centb1 NM_153788 216859 Mus musculus centaurin, beta 1 (Centb1)
Centb2 NM_030138 78618 centaurin, beta 2
Centb5 NM_207223 140500 Mus musculus centaurin, beta 5 (Centb5), mRNA.
Centd3 NM_139206 106952 Mus musculus centaurin, delta 3 (Centd3), mRNA.
Centg3 NM_139153 213990 centaurin, gamma 3
Cep152 XM_130551 99100 centrosomal protein 152
Cep2 XM_358344 16328 centrosomal protein 2 [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:108084]
Cep27 NM_025475 66296 centrosomal protein 27
Cep290 BC004690 216274 centrosomal protein 290
Cep63 XM_978169 28135 centrosomal protein 63
Cep76 XM_129027 225659 centrosomal protein 76
Cept1 NM_133869 99712 choline/ethanolaminephosphotransferase 1 (Cept1)
Cer1 NM_009887 12622 cerberus 1 homolog (Xenopus laevis)
Cerk NM_145475 223753 ceramide kinase
Ces1 NM_021456 12623 carboxylesterase 1
Ces2 NM_145603 234671 Mus musculus carboxylesterase 2 (Ces2).
Ces3 NM_053200 104158 Mus musculus carboxylesterase 3 (Ces3)
Ces5 NM_172759 234673 Mus musculus carboxylesterase 5 (Ces5)
Ces6 NM_133960 102022 carboxylesterase 6 (Ces6)
Cetn2 NM_019405 26370 centrin 2
Cetn3 NM_007684 12626 centrin 3
Cetn4 NM_145825 207175 centrin 4
Cfb NM_008198 14962   complement factor B
Cfdp1 NM_011801 23837 Mus musculus craniofacial development protein 1 (Cfdp1)
Cfh NM_009888 12628 Mus musculus complement component factor h (Cfh), mRNA.
Cfi NM_007686 12630 Mus musculus complement component factor i (Cfi)
Cfl1 NM_007687 12631 Mus musculus cofilin 1, non-muscle (Cfl1)
Cfl2 NM_007688 12632 cofilin 2, muscle (Cfl2).
Cflar NM_009805 12633 CASP8 and FADD-like apoptosis regulator
Cflar NM_207653 12633 Mus musculus CASP8 and FADD-like apoptosis regulator (Cflar), transcript variant 1.
Cfp NM_008823 18636 complement factor properdin
Cftr NM_021050 12638 cystic fibrosis transmembrane conductance regulator homolog
Cggbp1 NM_178647 106143 Mus musculus CGG triplet repeat binding protein 1 (Cggbp1), mRNA.
Cgn NM_001037711 70737 cingulin
Cgnl1 NM_026599 68178 cingulin-like 1
Cgref1 XM_908550 68567 cell growth regulator with EF hand domain 1
Cgrrf1 NM_026832 68755 cell growth regulator with ring finger domain 1 (Cgrrf1)
Ch25h NM_009890 12642 cholesterol 25-hydroxylase
Chad NM_007689 12643 chondroadherin
Chaf1a NM_013733 27221 chromatin assembly factor 1, subunit A (p150)
Chaf1b AK011243 110749 chromatin assembly factor 1, subunit B (p60)
Chaf1b NM_028083 110749 chromatin assembly factor 1, subunit B (p60)
Chat D12490 12647 choline acetyltransferase
Chat XM_127677 12647 choline acetyltransferase
Chc1 NM_133878 100088 chromosome condensation 1
Chchd1 NM_025366 66121 Mus musculus coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 1 (Chchd1), mRNA.
Chchd2 NM_024166 14004 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 2 (Chchd2)
Chchd3 NM_025336 66075 Mus musculus coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 3 (Chchd3).
Chchd4 NM_133928 72170 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 4 (Chchd4)
Chchd5 NM_025395 66170 Mus musculus coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 5 (Chchd5)
Chchd6 NM_025351 66098 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 6 (Chchd6)
Chchd7 NM_181391 66433 coiled-coil-helix-coiled-coil-helix domain containing 7 (Chchd7)
Chd1l NM_026539 68058 chromodomain helicase DNA binding protein 1-like (Chd1l)
Chd2 XM_145698 244059 chromodomain helicase DNA binding protein 2
Chd4 NM_145979 107932 chromodomain helicase DNA binding protein 4 (Chd4)
Chd8 XM_619244 67772 chromodomain helicase DNA binding protein 8
Chd9 NM_177224 109151 chromodomain helicase DNA binding protein 9
Chdh NM_172264 218865 choline dehydrogenase (Chdh)
Chek1 NM_007691 12649 checkpoint kinase 1 homolog (S. pombe)
Cherp NM_138585 27967 calcium homeostasis endoplasmic reticulum protein
Ches1 NM_183186 71375 Mus musculus checkpoint supressor 1 (Ches1), mRNA.
Chga NM_007693 12652 chromogranin A (Chga)
Chgb NM_007694 12653 chromogranin B (Chgb)
Chi3l1 NM_007695 12654 chitinase 3-like 1 (Chi3l1)
Chi3l3 NM_009892 12655 Mus musculus chitinase 3-like 3 (Chi3l3), mRNA.
Chi3l4 NM_145126 104183 chitinase 3-like 4
Chka NM_001025566 12660 choline kinase alpha
Chkb NM_007692 12651 choline kinase beta
Chm NM_018818 12662 Mus musculus choroidermia (Chm)
Chml NM_021350 12663 choroideremia-like
Chmp1b NM_024190 67064 chromatin modifying protein 1B (Chmp1b)
Chmp2a NM_026885 68953 Mus musculus chromatin modifying protein 2A (Chmp2a)
Chmp2b NM_026879 68942 Mus musculus chromatin modifying protein 2B (Chmp2b)
Chn1 NM_175752 108699 Mus musculus chimerin (chimaerin) 1 (Chn1), mRNA.
Chn2 NM_023543 69993 Mus musculus chimerin (chimaerin) 2 (Chn2), mRNA.
Chodl AK014255 246048 chondrolectin
Chordc1 NM_025844 66917 cysteine and histidine-rich domain (CHORD)-containing, zinc-binding protein 1
Chrac1 NM_053068 93696 Mus musculus chromatin accessibility complex 1 (Chrac1), mRNA.
Chrd NM_009893 12667 chordin
Chrdl2 NM_133709 69121 chordin-like 2
Chrm1 NM_007698 12669 cholinergic receptor, muscarinic 1, CNS
Chrm2 NM_203491 243764 cholinergic receptor, muscarinic 2, cardiac
Chrm3 AF264050 12671 cholinergic receptor, muscarinic 3, cardiac
Chrm4 X63473 12672 cholinergic receptor, muscarinic 4
Chrm5 NM_205783 213788 cholinergic receptor, muscarinic 5
Chrna1 NM_007389 11435 Mus musculus cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 1 (muscle) (Chrna1), mRNA.
Chrna2 NM_144803 110902 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 2 (neuronal)
Chrna3 NM_145129 110834 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 3
Chrna4 NM_015730 11438 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 4
Chrna5 NM_176844 110835 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 5
Chrna6 NM_021369 11440 Mus musculus cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 6 (Chrna6).
Chrna7 NM_007390 11441 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 7
Chrna9 XM_914763 231252 cholinergic receptor, nicotinic, alpha polypeptide 9
Chrnb1 NM_009601 11443 cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 1 (muscle)
Chrnb2 NM_009602 11444 cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 2 (neuronal)
Chrnb3 NM_173212 108043 cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 3 (Chrnb3), transcript variant 1
Chrnb4 AF492840 108015 cholinergic receptor, nicotinic, beta polypeptide 4
Chrnd NM_021600 11447 cholinergic receptor, nicotinic, delta polypeptide
Chrng NM_009604 11449 Mus musculus cholinergic receptor, nicotinic, gamma polypeptide (Chrng), mRNA.
Chst1 NM_023850 76969 Mus musculus carbohydrate (keratan sulfate Gal-6) sulfotransferase 1 (Chst1)
Chst10 NM_145142 98388 carbohydrate sulfotransferase 10
Chst12 NM_021528 59031 Mus musculus carbohydrate sulfotransferase 12 (Chst12)
Chst2 NM_018763 54371 carbohydrate sulfotransferase 2
Chst3 NM_016803 53374 carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 3 (Chst3)
Chst4 NM_011998 26887 Mus musculus carbohydrate (chondroitin 6/keratan) sulfotransferase 4 (Chst4).
Chst5 NM_019950 56773 Mus musculus carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 5 (Chst5)
Chst7 NM_021715 60322 carbohydrate (N-acetylglucosamino) sulfotransferase 7
Chst8 NM_175140 68947 carbohydrate (N-acetylgalactosamine 4-0) sulfotransferase 8
Chtf18 NM_145409 214901 CTF18, chromosome transmission fidelity factor 18 homolog (S. cerevisiae) (Chtf18)
Chuk NM_007700 12675 conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase
Ciapin1 NM_173730 109006 cytokine induced apoptosis inhibitor 1 (Ciapin1)
Cias1 NM_145827 216799 cold autoinflammatory syndrome 1 homolog (human)
Cib1 NM_011870 23991 calcium and integrin binding 1 (calmyrin) (Cib1)
Cib2 NM_019686 56506 calcium and integrin binding family member 2 (Cib2).
Cib3 XM_356089 234421 calcium and integrin binding family member 3
Cic AF363690 71722 capicua homolog (Drosophila)
Cidea NM_007702 12683 Mus musculus cell death-inducing DNA fragmentation factor, alpha subunit-like effector A (Cidea)
Cideb NM_009894 12684 cell death-inducing DNA fragmentation factor, alpha subunit-like effector B (Cideb)
Ciita NM_007575 12265 class II transactivator
Cilp NM_173385 214425 Mus musculus cartilage intermediate layer protein, nucleotide pyrophosphohydrolase (Cilp).
Cirbp NM_007705 12696 Mus musculus cold inducible RNA binding protein (Cirbp)
Cirh1a NM_011574 21771 cirrhosis, autosomal recessive 1A (human)
Cish NM_009895 12700 cytokine inducible SH2-containing protein
Cited1 NM_007709 12705 Cbp/p300-interacting transactivator with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain 1
Cited2 NM_010828 17684 Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 2
Ciz1 NM_028412 68379 CDKN1A interacting zinc finger protein 1 (Ciz1).
Ckap1 NM_025548 66411 cytoskeleton-associated protein 1
Ckap2 NM_001004140 80986 Mus musculus cytoskeleton associated protein 2 (Ckap2)
Ckap4 NM_175451 216197 cytoskeleton-associated protein 4
Ckap5 NM_029437 75786 cytoskeleton associated protein 5
Cklf NM_029295 75458 chemokine-like factor
Cklfsf3 NM_024217 68119 chemokine-like factor super family 3 (Cklfsf3)
Cklfsf5 NM_026066 67272 Mus musculus chemokine-like factor super family 5 (Cklfsf5), mRNA.
Cklfsf8 NM_027294 70031 Mus musculus chemokine-like factor super family 8 (Cklfsf8)
Ckm NM_007710 12715 creatine kinase, muscle
Ckmt1 NM_009897 12716 creatine kinase, mitochondrial 1, ubiquitous
Cks1b NM_016904 54124 Mus musculus CDC28 protein kinase 1b (Cks1b), mRNA.
Cks2 NM_025415 66197 CDC28 protein kinase regulatory subunit 2
Clca1 AF047838 12722 chloride channel calcium activated 1
Clca1 NM_009899 12722 chloride channel calcium activated 1
Clca2 NM_030601 80797 chloride channel calcium activated 2 (Clca2).
Clca3 NM_017474 23844 chloride channel calcium activated 3
Clca4 NM_139148 229927 chloride channel calcium activated 4
Clca5 NM_178697 229933 Mus musculus chloride channel calcium activated 5 (Clca5)
Clca6 NM_207208 99663 Mus musculus chloride channel calcium activated 6 (Clca6)
Clcn2 NM_009900 12724 chloride channel 2
Clcn5 NM_016691 12728 chloride channel 5
Clcn6 NM_011929 26372 chloride channel 6
Clcn7 NM_011930 26373 chloride channel 7
Clcnka NM_024412 12733 chloride channel Ka
Clcnkb NM_019701 56365 chloride channel Kb
Cldn1 NM_016674 12737 claudin 1
Cldn11 NM_008770 18417 claudin 11
Cldn12 NM_022890 64945 claudin 12
Cldn13 NM_020504 57255 claudin 13
Cldn14 NM_019500 56173 claudin 14
Cldn15 NM_021719 60363 claudin 15
Cldn17 NM_181490 239931 claudin 17
Cldn19 NM_153105 242653 claudin 19
Cldn2 NM_016675 12738 claudin 2
Cldn22 XM_908254 75677 claudin 22
Cldn3 NM_009902 12739 claudin 3
Cldn4 NM_009903 12740 claudin 4
Cldn5 NM_013805 12741 claudin 5
Cldn6 NM_018777 54419 claudin 6
Cldn7 NM_016887 53624 claudin 7 (Cldn7)
Cldn8 NM_018778 54420 claudin 8
Cldn9 NM_020293 56863 claudin 9 (Cldn9)
Clec12a NM_177686 232413 C-type lectin domain family 12, member a
Clec1a NM_175526 243653 C-type lectin domain family 1, member a
Clec1b NM_019985 56760 C-type lectin domain family 1, member b
Clec2e NM_153506 232409 C-type lectin domain family 2, member e
Clec2h NM_053165 94071 C-type lectin domain family 2, member h
Clec3b NM_011606 21922 C-type lectin domain family 3, member b
Clec4a1 NM_199311 269799 C-type lectin domain family 4, member a1
Clec4a2 NM_011999 26888 C-type lectin domain family 4, member a2 (Clec4a2)
Clec4e NM_019948 56619 Mus musculus C-type lectin domain family 4, member e (Clec4e), mRNA.
Clec4f NM_016751 51811 C-type lectin domain family 4, member f
Clec4g NM_029465 75863 C-type lectin domain family 4, member g
Clec4n NM_020001 56620 C-type lectin domain family 4, member n (Clec4n)
Clec7a NM_020008 56644 Mus musculus C-type lectin domain family 7, member a (Clec7a).
Clec9a NM_172732 232414 C-type lectin domain family 9, member a
Clic1 NM_033444 114584 chloride intracellular channel 1 (Clic1)
Clic3 NM_027085 69454 Mus musculus chloride intracellular channel 3 (Clic3), mRNA.
Clic5 NM_172621 224796 chloride intracellular channel 5
Clint1 XM_908092 216705 clathrin interactor 1
Clk2 NM_007712 12748 CDC-like kinase 2
Clk3 NM_007713 102414 CDC-like kinase 3
Clk4 NM_007714 12750 CDC like kinase 4
Clmn NM_053155 94040 Mus musculus calmin (Clmn)
Cln2 NM_009906 12751 ceroid-lipofuscinosis, neuronal 2 (Cln2)
Cln3 NM_009907 12752   ceroid lipofuscinosis, neuronal 3, juvenile
Cln5 NM_001033242 211286 ceroid-lipofuscinosis, neuronal 5
Clns1a NM_023671 12729 chloride channel, nucleotide-sensitive, 1A (Clns1a)
Clock AF000998 12753 circadian locomoter output cycles kaput
Clock NM_007715 12753 circadian locomoter output cycles kaput
Clps NM_025469 109791 colipase, pancreatic (Clps)
Clptm1 NM_019649 56457 cleft lip and palate associated transmembrane protein 1
Clpx NM_011802 270166 caseinolytic peptidase X (E.coli)
Clspn NM_175554 269582 claspin homolog (Xenopus laevis)
Clstn3 NM_153508 232370 calsyntenin 3 (Clstn3)
Cltb NM_028870 74325 clathrin, light polypeptide (Lcb)
Clu NM_013492 12759 clusterin
Cluap1 NM_029738 76779 clusterin associated protein 1
Clybl NM_029556 69634 citrate lyase beta like
Cmah NM_007717 12763 cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid hydroxylase
Cmas NM_009908 12764 cytidine monophospho-N-acetylneuraminic acid synthetase (Cmas)
Cmklr1 NM_008153 14747 chemokine-like receptor 1
Cmkor1 NM_007722 12778 chemokine orphan receptor 1
Cml1 NM_023160 66116 Mus musculus camello-like 1 (Cml1)
Cml2 NM_053096 93673 camello-like 2
Cml3 NM_001037842 93674 camello-like 3
Cml4 NM_023455 68396 camello-like 4
Cmpk NM_025647 66588 Mus musculus cytidylate kinase (Cmpk)
Cmtm1 NM_181990 353509 CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 1
Cmtm4 NM_153582 97487 CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 4
Cmtm6 NM_026036 67213 CKLF-like MARVEL transmembrane domain containing 6
Cmya3 NM_001024618 241431 cardiomyopathy associated 3
Cnbp1 NM_013493 12785 cellular nucleic acid binding protein 1
Cndp2 NM_023149 66054 CNDP dipeptidase 2 (metallopeptidase M20 family) (Cndp2)
Cnfn XM_908714 72383 cornifelin
Cnga1 NM_007723 12788 cyclic nucleotide gated channel alpha 1
Cnga2 NM_007724 12789 cyclic nucleotide gated channel alpha 2
Cngb3 NM_013927 30952 cyclic nucleotide gated channel beta 3
Cnih AK002293 12793 cornichon homolog (Drosophila)
Cnih NM_009919 12793 cornichon homolog (Drosophila)
Cnih3 NM_028408 72978 cornichon homolog 3 (Drosophila)
Cnih4 NM_030131 98417 cornichon homolog 4 (Drosophila)
Cnil NM_009920 12794 cornichon-like (Drosophila)
Cnksr1 XM_110525 194231 connector enhancer of kinase suppressor of Ras 1
Cnn1 NM_009922 12797 Mus musculus calponin 1 (Cnn1)
Cnn2 NM_007725 12798 calponin 2 (Cnn2).
Cnn3 NM_028044 71994 calponin 3, acidic
Cnnm1 NM_031396 83674 cyclin M1
Cnnm2 NM_033569 94219 cyclin M2 (Cnnm2)
Cno NM_133724 117197 cappuccino (Cno)
Cnot10 NM_153585 78893 CCR4-NOT transcription complex, subunit 10
Cnot3 NM_146176 232791 CCR4-NOT transcription complex, subunit 3 (Cnot3)
Cnot4 NM_016877 53621 Mus musculus CCR4-NOT transcription complex, subunit 4 (Cnot4)
Cnot6l NM_144910 231464 CCR4-NOT transcription complex, subunit 6-like (Cnot6l), transcript variant 1.
Cnot7 NM_011135 18983 CCR4-NOT transcription complex, subunit 7
Cnot8 NM_026949 69125 CCR4-NOT transcription complex, subunit 8
Cnp1 NM_009923 12799 Mus musculus cyclic nucleotide phosphodiesterase 1 (Cnp1), mRNA.
Cnr1 Y18374 12801 cannabinoid receptor 1 (brain)
Cnr2 NM_009924 12802 cannabinoid receptor 2 (macrophage) (Cnr2)
Cntf NM_170786 12803 ciliary neurotrophic factor
Cntf U05342 12803 ciliary neurotrophic factor
Cntfr NM_016673 12804 ciliary neurotrophic factor receptor
Cntn1 NM_007727 12805 contactin 1
Cntn1 X14943 12805 contactin 1
Cntn2 NM_177129 21367 Mus musculus contactin 2 (Cntn2), transcript variant 2, mRNA.
Cntn3 NM_008779 18488 contactin 3
Cntn3 XM_124763 18488 contactin 3
Cntn6 NM_017383 53870 contactin 6
Coasy NM_027896 71743 Mus musculus Coenzyme A synthase (Coasy)
Cobll1 NM_177025 319876 Cobl-like 1
Coch NM_007728 12810 coagulation factor C homolog (Limulus polyphemus)
Cog1 NM_013581 16834 component of oligomeric golgi complex 1 (Cog1), mRNA
Cog2 NM_029746 76332 component of oligomeric golgi complex 2
Col11a1 NM_007729 12814 procollagen, type XI, alpha 1
Col13a1 NM_007731 12817 procollagen, type XIII, alpha 1 (Col13a1)
Col14a1 NM_181277 12818   procollagen, type XIV, alpha 1
Col15a1 NM_009928 12819 Mus musculus procollagen, type XV (Col15a1)
Col16a1 NM_028266 107581 procollagen, type XVI, alpha 1 (Col16a1)
Col17a1 NM_007732 12821 procollagen, type XVII, alpha 1
Col18a1 NM_009929 12822 procollagen, type XVIII, alpha 1
Col19a1 NM_007733 12823 procollagen, type XIX, alpha 1
Col1a1 NM_007742 12842 Mus musculus procollagen, type I, alpha 1 (Col1a1), mRNA.
Col1a2 NM_007743 12843 procollagen, type I, alpha 2 (Col1a2).
Col3a1 NM_009930 12825 procollagen, type III, alpha 1 (Col3a1), mRNA.
Col4a1 XM_134042 12826 procollagen, type IV, alpha 1
Col4a2 NM_009932 12827  procollagen, type IV, alpha 2
Col4a3bp NM_023420 68018 procollagen, type IV, alpha 3 (Goodpasture antigen) binding protein
Col5a2 NM_007737 12832 Mus musculus procollagen, type V, alpha 2 (Col5a2)
Col5a3 NM_016919 53867 Mus musculus procollagen, type V, alpha 3 (Col5a3)
Col6a1 NM_009933 12833 procollagen, type VI, alpha 1
Col8a1 NM_007739 12837 procollagen, type VIII, alpha 1 (Col8a1).
Col9a2 NM_007741 12840 procollagen, type IX, alpha 2
Col9a3 NM_009936 12841 procollagen, type IX, alpha 3 (Col9a3)
Commd10 NM_178377 69456 COMM domain containing 10 (Commd10)
Commd3 NM_147778 12238 COMM domain containing 3 (Commd3)
Commd4 NM_025417 66199 COMM domain containing 4 (Commd4)
Commd5 NM_025536 66398 Mus musculus COMM domain containing 5 (Commd5).
Commd7 NM_133850 99311 COMM domain containing 7
Commd8 NM_178599 27784 Mus musculus COMM domain containing 8 (Commd8).
Comt NM_007744 12846 catechol-O-methyltransferase
Comtd1 NM_026965 69156 Mus musculus catechol-O-methyltransferase domain containing 1 (Comtd1), mRNA.
Copa NM_009938 12847 coatomer protein complex subunit alpha (Copa)
Copb2 NM_015827 50797 coatomer protein complex, subunit beta 2 (beta prime) (Copb2)
Cope NM_021538 59042 Mus musculus coatomer protein complex, subunit epsilon (Cope)
Copg NM_017477 54161 coatomer protein complex, subunit gamma
Cops3 NM_011991 26572 Mus musculus COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 3 (Arabidopsis thaliana) (Cops3)
Cops4 NM_012001 26891 COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 4 (Arabidopsis thaliana) (Cops4)
Cops7a NM_012003 26894 COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 7a (Arabidopsis thaliana)
Cops7b NM_172974 26895 COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 7b (Arabidopsis thaliana)
Cops8 NM_133805 108679 COP9 (constitutive photomorphogenic) homolog, subunit 8 (Arabidopsis thaliana)
Copz2 NM_019877 56358 Mus musculus coatomer protein complex, subunit zeta 2 (Copz2), mRNA.
Coq10b NM_026424 67876 coenzyme Q10 homolog B (S. cerevisiae)
Coq2 NM_027978 71883 coenzyme Q2 homolog, prenyltransferase (yeast)
Coq3 NM_172687 230027 Mus musculus coenzyme Q3 homolog, methyltransferase (yeast) (Coq3), mRNA.
Coq6 NM_172582 217707 coenzyme Q6 homolog (yeast)
Coq7 NM_009940 12850 Mus musculus demethyl-Q 7 (Coq7)
Corin NM_016869 53419 corin
Coro1a NM_009898 12721 coronin, actin binding protein 1A (Coro1a)
Coro1b NM_011778 23789 coronin, actin binding protein 1B
Coro1c NM_011779 23790 coronin, actin binding protein 1C
Coro2b NM_175484 235431 Mus musculus coronin, actin binding protein, 2B (Coro2b), mRNA.
Coro7 NM_030205 78885 Mus musculus coronin 7 (Coro7), mRNA.
Cort NM_007745 12854 cortistatin
Cotl1 NM_028071 72042 coactosin-like 1 (Dictyostelium)
Cova1 NM_145951 209224  cytosolic ovarian carcinoma antigen 1
Cox10 NM_178379 70383 COX10 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, heme A: farnesyltransferase (yeast)
Cox11 NM_199008 69802 COX11 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein (yeast)
Cox15 NM_144874 226139 COX15 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein (yeast)
Cox17 NM_001017429 12856 Mus musculus cytochrome c oxidase, subunit XVII assembly protein homolog (yeast) (Cox17), mRNA.
Cox4i1 NM_009941 12857 cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1
Cox5b NM_009942 12859 cytochrome c oxidase, subunit Vb
Cox6a1 NM_007748 12861 cytochrome c oxidase, subunit VI a, polypeptide 1
Cox6a2 NM_009943 12862 cytochrome c oxidase, subunit VI a, polypeptide 2
Cox6b1 NM_025628 110323 cytochrome c oxidase, subunit VIb polypeptide 1
Cox6b2 NM_183406 333182 Mus musculus cytochrome c oxidase subunit VIb polypeptide 2 (Cox6b2), mRNA.
Cox6c NM_053071 12864 Mus musculus cytochrome c oxidase, subunit VIc (Cox6c)
Cox7a2 NM_009945 12866 cytochrome c oxidase, subunit VIIa 2
Cox7a2l NM_009187 20463 cytochrome c oxidase subunit VIIa polypeptide 2-like (Cox7a2l)
Cox7b NM_025379 66142 cytochrome c oxidase subunit VIIb
Cox7c NM_007749 12867 cytochrome c oxidase, subunit VIIc
Cox8a NM_007750 12868 cytochrome c oxidase, subunit VIIIa
Cox8b NM_007751 12869 cytochrome c oxidase, subunit VIIIb
Cpa1 NM_025350 109697 carboxypeptidase A1
Cpa3 NM_007753 12873 carboxypeptidase A3 mast cell
Cpa4 NM_027926 71791 carboxypeptidase A4
Cpb1 XM_130814 76703 carboxypeptidase B1 (tissue)
Cpb2 NM_019775 56373 carboxypeptidase B2 (plasma)
Cpd NM_007754 12874 carboxypeptidase D
Cpe NM_013494 12876 carboxypeptidase E
Cpeb1 NM_007755 12877 cytoplasmic polyadenylation element binding protein 1
Cplx1 NM_007756 12889 Mus musculus complexin 1 (Cplx1), mRNA
Cplx4 NM_145493 225644 Mus musculus complexin 4 (Cplx4).
Cpm XM_994613 70574 carboxypeptidase M
Cpn1 NM_030703 93721 carboxypeptidase N polypeptide 1
Cpne1 NM_170590 266692 copine I (Cpne1), transcript variant 2
Cpne2 NM_153507 234577 copine II
Cpne4 NM_028719 74020 copine IV (Cpne4)
Cpne6 NM_009947 12891 Mus musculus copine VI (Cpne6), mRNA.
Cpne7 NM_170684 102278 copine VII
Cpne8 NM_025815 66871 copine VIII
Cpox NM_007757 12892 coproporphyrinogen oxidase
Cps1 XM_129769 227231 Carbamoyl-phosphate synthetase 1
Cpsf1 NM_053193 94230 cleavage and polyadenylation specific factor 1
Cpsf2 NM_016856 51786 cleavage and polyadenylation specific factor 2 (Cpsf2)
Cpsf3l NM_028020 71957 cleavage and polyadenylation specific factor 3-like
Cpsf4 NM_178576 54188 Mus musculus cleavage and polyadenylation specific factor 4 (Cpsf4)
Cpsf5 NM_026623 68219 cleavage and polyadenylation specific factor 5
Cpsf6 NM_001013391 432508 Mus musculus cleavage and polyadenylation specific factor 6 (Cpsf6)
Cpt1a NM_013495 12894 carnitine palmitoyltransferase 1, liver
Cpt1c AF320000 78070 carnitine palmitoyltransferase 1c
Cpt1c NM_153679 78070 carnitine palmitoyltransferase 1c
Cpt2 NM_009949 12896 carnitine palmitoyltransferase 2
Cpxm1 NM_019696 56264 carboxypeptidase X 1 (M14 family)
Cpxm2 NM_018867 55987 carboxypeptidase X 2 (M14 family)
Cpz NM_153107 242939 carboxypeptidase Z
Cr2 NM_007758 12902 complement receptor 2
Crabp1 X15789 12903 cellular retinoic acid binding protein I
Crabp2 NM_007759 12904 cellular retinoic acid binding protein II (Crabp2).
Cradd NM_009950 12905 CASP2 and RIPK1 domain containing adaptor with death domain (Cradd)
Crat NM_007760 12908 carnitine acetyltransferase
Crb1 AF406641 170788 crumbs homolog 1 (Drosophila)
Crbn NM_021449 58799 cereblon
Crcp NM_007761 12909 calcitonin gene-related peptide-receptor component protein
Creb1 NM_009952 12912 cAMP responsive element binding protein 1
Creb1 NM_133828 12912 cAMP responsive element binding protein 1
Creb3 NM_013497 12913 cAMP responsive element binding protein 3 (Creb3)
Creb3l1 NM_011957 26427 cAMP responsive element binding protein 3-like 1
Creb3l2 NM_178661 208647 cAMP responsive element binding protein 3-like 2
Creb3l3 NM_145365 208677 cAMP responsive element binding protein 3-like 3
Crebbp NM_001025432 12914 CREB binding protein
Creg1 NM_011804 433375 cellular repressor of E1A-stimulated genes 1 (Creg1).
Creg2 NM_170597 263764 cellular repressor of E1A-stimulated genes 2
Creld1 NM_133930 171508 Mus musculus cysteine-rich with EGF-like domains 1 (Creld1)
Crip1 NM_007763 12925 cysteine-rich protein 1 (intestinal)
Crip2 NM_024223 68337 cysteine rich protein 2 (Crip2)
Crisp2 NM_009420 22024 cysteine-rich secretory protein 2
Crisp3 NM_009639 11572 Mus musculus cysteine-rich secretory protein 3 (Crisp3).
Crispld2 NM_030209 78892 cysteine-rich secretory protein LCCL domain containing 2
Crk NM_133656 12928 v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)
Crkl NM_007764 12929 v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like
Crkrs NM_026952 69131 Cdc2-related kinase, arginine/serine-rich
Crlf1 NM_018827 12931 cytokine receptor-like factor 1
Crlf3 NM_018776 54394 cytokine receptor-like factor 3
Crls1 NM_025646 66586 cardiolipin synthase 1
Crlz1 NM_023054 65961 charged amino acid rich leucine zipper 1 (Crlz1)
Crmp1 NM_007765 12933 collapsin response mediator protein 1 (Crmp1)
Crnkl1 NM_025820 66877 Crn, crooked neck-like 1 (Drosophila) (Crnkl1)
Crot NM_023733 74114 carnitine O-octanoyltransferase
Crp NM_007768 12944 C-reactive protein, petaxin related
Crry NM_013499 12946 complement receptor related protein
Crsp3 NM_027347 70208 Mus musculus cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 3 (Crsp3), mRNA.
Crsp7 NM_027485 70625 cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 7 (Crsp7)
Crsp8 NM_026896 68975 cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 8
Crsp9 NM_025426 66213 cofactor required for Sp1 transcriptional activation, subunit 9
Crtac1 NM_145123 72832 Mus musculus cartilage acidic protein 1 (Crtac1).
Crx NM_007770 12951 cone-rod homeobox containing gene
Cry1 AB000777 12952 cryptochrome 1 (photolyase-like)
Cry1 AF156986 12952 cryptochrome 1 (photolyase-like)
Cry2 BC006077 12953 cryptochrome 2 (photolyase-like)
Cry2 NM_009963 12953 cryptochrome 2 (photolyase-like)
Cryaa J00376 12954 crystallin, alpha A
Cryaa NM_013501 12954 crystallin, alpha A
Cryab NM_009964 12955 crystallin, alpha B
Cryba1 NM_009965 12957 Mus musculus crystallin, beta A1 (Cryba1)
Cryba2 NM_021541 12958 Mus musculus crystallin, beta A2 (Cryba2), mRNA
Cryba4 NM_021351 12959 Mus musculus crystallin, beta A4 (Cryba4), mRNA.
Crybb1 NM_023695 12960 crystallin, beta B1 (Crybb1)
Crybb2 NM_007773 12961 crystallin, beta B2
Crybb3 NM_021352 12962 crystallin, beta B3
Cryga NM_007774 12964 Mus musculus crystallin, gamma A (Cryga), mRNA.
Crygb NM_144761 12965 Mus musculus crystallin, gamma B (Crygb), mRNA.
Cryge NM_007777 12968 Mus musculus crystallin, gamma E (Cryge), mRNA.
Crygf NM_027010 12969 Mus musculus crystallin, gamma F (Crygf), mRNA.
Crygn NM_153076 214301 Crygncrystallin, gamma N
Crygs NM_009967 12970 crystallin, gamma S
Cryl1 NM_030004 68631 crystallin, lamda 1 (Cryl1).
Crym NM_016669 12971 crystallin, mu (Crym)
Cryz NM_009968 12972 crystallin, zeta
Cryzl1 AK008846 66609 crystallin, zeta (quinone reductase)-like 1
Cryzl1 NM_133679 66609 Mus musculus crystallin, zeta (quinone reductase)-like 1 (Cryzl1), mRNA
CRAD-L NM_145424 216454 cDNA sequence BC089597
Cs NM_026444 12974 citrate synthase
Csda NM_011733 56449  cold shock domain protein A
Cse1l NM_023565 110750 chromosome segregation 1-like (S. cerevisiae)
Csen NM_019789 56461 Mus musculus calsenilin, presenilin binding protein, EF hand transcription factor (Csen), mRNA.
Csf1 NM_007778 12977 colony stimulating factor 1 (macrophage) (Csf1)
Csf1r NM_007779 12978 colony stimulating factor 1 receptor (Csf1r)
Csf2 NM_009969 12981 colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) (Csf2)
Csf2rb2 NM_007781 12984 colony stimulating factor 2 receptor, beta 2, low-affinity (granulocyte-macrophage)
Csf3 NM_009971 12985 colony stimulating factor 3 (granulocyte)
Csf3r NM_007782 12986 colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte)
Csh1 NM_008864 18775 chorionic somatomammotropin hormone 1
Csk NM_007783 12988 c-src tyrosine kinase
Csl AK005713 71832 citrate synthase like
Csl NM_027945 71832 Mus musculus citrate synthase like (Csl), mRNA.
Csmd1 NM_053171 94109 CUB and Sushi multiple domains 1
Csn1s2a NM_007785 12993 casein alpha s2-like A
Csna NM_007784 12990 casein alpha (Csna)
Csnb NM_009972 12991 casein beta
Csnd NM_009973 12992 Mus musculus casein delta (Csnd)
Csnk NM_007786 12994 casein kappa (Csnk).
Csnk1a1 NM_146087 93687 casein kinase 1, alpha 1
Csnk1d NM_139059 104318 casein kinase 1, delta (Csnk1d), transcript variant 1
Csnk1e NM_013767 27373 casein kinase 1, epsilon
Csnk1g2 NM_134002 103236 casein kinase 1, gamma 2
Csnk1g3 NM_152809 70425 casein kinase 1, gamma 3
Csnk2a1 NM_007788 12995 casein kinase II, alpha 1 polypeptide
Csnk2a2 NM_009974 13000 casein kinase II alpha 2 polypeptide
Csnk2b NM_009975 13001 casein kinase II, beta subunit (Csnk2b)
Cspg2 XM_488510 13003 chondroitin sulfate proteoglycan 2
Cspg4 NM_139001 121021 chondroitin sulfate proteoglycan 4
Cspg5 NM_013884 29873 Mus musculus chondroitin sulfate proteoglycan 5 (Cspg5), mRNA.
Cspg6 NM_007790 13006 chondroitin sulfate proteoglycan 6
Csprs NM_033616 114564 component of Sp100-rs
Csrp1 BC006912 13007 cysteine and glycine-rich protein 1
Csrp2bp NM_181417 228714 cysteine and glycine-rich protein 2 binding protein
Csrp3 NM_013808 13009 cysteine and glycine-rich protein 3
Cst10 NM_021405 58214 Mus musculus cystatin 10 (chondrocytes) (Cst10).
Cst12 XM_918155 69362 cystatin 12
Cst13 NM_027024 69294 Mus musculus cystatin 13 (Cst13), mRNA.
Cst3 NM_009976 13010 cystatin C (Cst3).
Cst6 NM_028623 73720 cystatin E/M
Cst7 NM_009977 13011 cystatin F (leukocystatin)
Cstb NM_007793 13014 cystatin B
Cstf1 NM_024199 67337 cleavage stimulation factor, 3 pre-RNA, subunit 1 (Cstf1)
Cstf2 NM_133196 108062 cleavage stimulation factor, 3 pre-RNA subunit 2
Cstf2t NM_031249 83410 cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA subunit 2, tau (Cstf2t)
Cstf3 NM_145529 228410 cleavage stimulation factor, 3 pre-RNA, subunit 3 (Cstf3)
Cstl1 NM_177655 228756 Mus musculus cystatin-like 1 (Cstl1), transcript variant 3, mRNA.
Ctbp1 NM_013502 13016 Mus musculus C-terminal binding protein 1 (Ctbp1)
Ctbp2 NM_009980 13017 C-terminal binding protein 2
Ctbs NM_028836 74245 Mus musculus chitobiase, di-N-acetyl- (Ctbs)
Ctcf NM_007794 13018  CCCTC-binding factor
Ctdp1 NM_026295 67655 CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, subunit 1
Ctdsp2 NM_146012 52468 CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase 2 (Ctdsp2)
Ctdspl NM_133710 69274 CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase-like (Ctdspl)
Cte1 NM_012006 26897 acyl-CoA thioesterase 1
Ctf1 NM_007795 13019 Mus musculus cardiotrophin 1 (Ctf1).
Ctgf NM_010217 14219 Mus musculus connective tissue growth factor (Ctgf), mRNA
Cth NM_145953 107869 cystathionase (cystathionine gamma-lyase)
Cthrc1 NM_026778 68588 collagen triple helix repeat containing 1
Ctla2a NM_007796 13024 cytotoxic T lymphocyte-associated protein 2 alpha
Ctla4 NM_009843 12477 Mus musculus cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4 (Ctla4)
Ctnna1 NM_009818 12385 catenin (cadherin associated protein), alpha 1 (Ctnna1)
Ctnna2 NM_009819 12386 Mus musculus catenin (cadherin associated protein), alpha 2 (Ctnna2), transcript variant 2, mRNA.
Ctnna3 NM_177612 216033 catenin (cadherin associated protein), alpha 3
Ctnnbip1 NM_023465 67087 catenin beta interacting protein 1 (Ctnnbip1)
Ctnnbl1 NM_025680 66642 Mus musculus catenin, beta like 1 (Ctnnbl1), mRNA.
Ctnnd2 NM_008729 18163 catenin (cadherin associated protein), delta 2
Ctns NM_031251 83429 cystinosis, nephropathic (Ctns)
Ctps NM_016748 51797 cytidine 5-triphosphate synthase (Ctps)
Ctps2 NM_018737 55936 cytidine 5-triphosphate synthase 2 (Ctps2)
Ctrb1 NM_025583 66473 Mus musculus chymotrypsinogen B1 (Ctrb1), mRNA.
Ctrl NM_023182 109660 Mus musculus chymotrypsin-like (Ctrl), mRNA.
Cts8 NM_019541 56094 cathepsin 8
Ctsb NM_007798 13030 cathepsin B (Ctsb)
Ctsc NM_009982 13032 cathepsin C
Ctsd NM_009983 13033 Mus musculus cathepsin D (Ctsd), mRNA
Ctse NM_007799 13034 cathepsin E (Ctse).
Ctsf NM_019861 56464 Mus musculus cathepsin F (Ctsf), mRNA.
Ctsg NM_007800 13035 cathepsin G
Ctsh NM_007801 13036 cathepsin H
Ctsk NM_007802 13038 cathepsin K
Ctsl NM_009984 13039 cathepsin L
Ctso NM_177662 229445 cathepsin O
Ctss NM_021281 13040 cathepsin S (Ctss)
Ctsw NM_009985 13041 cathepsin W
Ctsz NM_022325 64138 cathepsin Z (Ctsz).
Cttn NM_007803 13043 cortactin
Ctxn1 NM_183315 330695 cortexin 1
Cubn XM_130038 65969 cubilin (intrinsic factor-cobalamin receptor)
Cuedc1 NM_198013 103841 Mus musculus CUE domain containing 1 (Cuedc1)
Cuedc2 NM_024192 67116 CUE domain containing 2 (Cuedc2)
Cugbp1 NM_198683 13046 CUG triplet repeat, RNA binding protein 1
Cugbp2 NM_010160 14007 CUG triplet repeat, RNA binding protein 2 (Cugbp2)
Cul1 NM_012042 26965 Mus musculus cullin 1 (Cul1)
Cul2 NM_029402 71745 cullin 2
Cul3 NM_016716 26554 cullin 3 (Cul3).
Cul4a NM_146207 99375 cullin 4A
Cul4b NM_028288 72584 cullin 4B (Cul4b)
Cul5 NM_027807 75717 cullin 5
Cutc NM_025530 66388 cutC copper transporter homolog (E.coli) (Cutc).
Cutl1 NM_009986 13047 cut-like 1 (Drosophila)
Cutl2 NM_007804 13048 cut-like 2 (Drosophila)
Cwf19l2 NM_027545 244672 CWF19-like 2, cell cycle control (S. pombe)
Cx3cl1 NM_009142 20312 chemokine (C-X3-C motif) ligand 1 (Cx3cl1)
Cx3cr1 NM_009987 13051 chemokine (C-X3-C) receptor 1
Cxadr NM_009988 13052 coxsackievirus and adenovirus receptor
Cxcl10 NM_021274 15945 chemokine (C-X-C motif) ligand 10
Cxcl12 L12029 20315 chemokine (C-X-C motif) ligand 12
Cxcl12 NM_001012477 20315 Mus musculus chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (Cxcl12), transcript variant 3, mRNA.
Cxcl12 NM_021704 20315 chemokine (C-X-C motif) ligand 12 (Cxcl12), transcript variant 1
Cxcl13 NM_018866 55985 chemokine (C-X-C motif) ligand 13
Cxcl2 NM_009140 20310 chemokine (C-X-C motif) ligand 2
Cxcl5 NM_009141 20311 chemokine (C-X-C motif) ligand 5 (Cxcl5)
Cxcl7 NM_023785 57349 chemokine (C-X-C motif) ligand 7
Cxcl9 NM_008599 17329 chemokine (C-X-C motif) ligand 9
Cxcr3 NM_009910 12766 chemokine (C-X-C motif) receptor 3
Cxcr4 NM_009911 12767 chemokine (C-X-C motif) receptor 4
Cxcr6 NM_030712 80901 chemokine (C-X-C motif) receptor 6
Cxxc1 NM_028868 74322 Mus musculus CXXC finger 1 (PHD domain) (Cxxc1)
Cxxc4 NM_001004367 319478 Mus musculus CXXC finger 4 (Cxxc4), mRNA.
Cxxc6 XM_125673 52463 CXXC finger 6
Cyb561 NM_007805 13056 cytochrome b-561
Cyb561d1 XM_893050 72023 cytochrome b-561 domain containing 1
Cyb561d2 NM_019720 56368 cytochrome b-561 domain containing 2
Cyb5d2 NM_001024926 192986 cytochrome b5 domain containing 2
Cyb5r4 NM_024195 266690 cytochrome b5 reductase 4
Cybasc3 NM_201351 225912 Mus musculus cytochrome b, ascorbate dependent 3 (Cybasc3)
Cybb NM_007807 13058 cytochrome b-245, beta polypeptide
Cyc1 NM_025567 66445 cytochrome c-1 (Cyc1).
Cycs NM_007808 13063 Mus musculus cytochrome c, somatic (Cycs)
Cyfip1 NM_011370 20430 Mus musculus cytoplasmic FMR1 interacting protein 1 (Cyfip1)
Cyhr1 NM_180962 54151 cysteine and histidine rich 1 (Cyhr1), transcript variant 2.
Cyld NM_173369 74256 Mus musculus cylindromatosis (turban tumor syndrome) (Cyld)
Cyln2 NM_001039162 269713 cytoplasmic linker 2
Cyln2 NM_009990 269713 cytoplasmic linker 2
Cyp11a1 NM_019779 13070 cytochrome P450, family 11, subfamily a, polypeptide 1
Cyp17a1 NM_007809 13074 cytochrome P450, family 17, subfamily a, polypeptide 1
Cyp1a1 NM_009992 13076 Mus musculus cytochrome P450, family 1, subfamily a, polypeptide 1 (Cyp1a1)
Cyp1a2 NM_009993 13077 cytochrome P450, family 1, subfamily a, polypeptide 2
Cyp20a1 NM_030013 77951 cytochrome P450, family 20, subfamily A, polypeptide 1
Cyp26a1 NM_007811 13082 cytochrome P450, family 26, subfamily a, polypeptide 1
Cyp26b1 NM_175475 232174 cytochrome P450, family 26, subfamily b, polypeptide 1
Cyp27b1 NM_010009 13115 cytochrome P450, family 27, subfamily b, polypeptide 1
Cyp2a4 NM_009997 13086 cytochrome P450, family 2, subfamily a, polypeptide 4
Cyp2a5 NM_007812 13087 cytochrome P450, family 2, subfamily a, polypeptide 5
Cyp2b10 NM_009999 13088 Mus musculus cytochrome P450, family 2, subfamily b, polypeptide 10 (Cyp2b10)
Cyp2b19 NM_007814 13090 cytochrome P450, family 2, subfamily b, polypeptide 19
Cyp2c29 NM_007815 13095 Mus musculus cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 29 (Cyp2c29)
Cyp2c37 NM_010001 13096 cytochrome P450, family 2. subfamily c, polypeptide 37
Cyp2c38 NM_010002 13097 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 38
Cyp2c50 NM_134144 107141 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 50
Cyp2c70 NM_145499 226105 cytochrome P450, family 2, subfamily c, polypeptide 70
Cyp2d10 NM_010005 13101 Mus musculus cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 10 (Cyp2d10)
Cyp2d13 NM_133695 68444 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 13
Cyp2d9 NM_010006 13105 cytochrome P450, family 2, subfamily d, polypeptide 9
Cyp2e1 NM_021282 13106 cytochrome P450, family 2, subfamily e, polypeptide 1
Cyp2f2 NM_007817 13107 cytochrome P450, family 2, subfamily f, polypeptide 2
Cyp2g1 NM_013809 13108 cytochrome P450, family 2, subfamily g, polypeptide 1
Cyp2j11 NM_001004141 100066 cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 11
Cyp2j13 NM_145548 230459 cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 13
Cyp2j6 NM_010008 13110 Mus musculus cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 6 (Cyp2j6)
Cyp2j9 NM_028979 74519 cytochrome P450, family 2, subfamily j, polypeptide 9
Cyp39a1 NM_018887 56050 Mus musculus cytochrome P450, family 39, subfamily a, polypeptide 1 (Cyp39a1), mRNA.
Cyp3a11 NM_007818 13112 Mus musculus cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 11 (Cyp3a11), mRNA.
Cyp3a25 NM_019792 56388 Mus musculus cytochrome P450, family 3, subfamily a, polypeptide 25 (Cyp3a25).
Cyp4a12 NM_172306 13118 Mus musculus cytochrome P450, family 4, subfamily a, polypeptide 12 (Cyp4a12), mRNA.
Cyp4a14 NM_007822 13119 cytochrome P450, family 4, subfamily a, polypeptide 14
Cyp4a28-ps NR_002138 194157 cytochrome P450, family 4, subfamily a, polypeptide 28, pseudogene
Cyp4b1 NM_007823 13120 Mus musculus cytochrome P450, family 4, subfamily b, polypeptide 1 (Cyp4b1)
Cyp4f13 NM_130882 170716 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 13 (Cyp4f13)
Cyp4f14 NM_022434 64385 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 14
Cyp4f15 NM_134127 106648 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 15
Cyp4f16 NM_024442 70101 Mus musculus cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 16 (Cyp4f16)
Cyp4f18 NM_024444 72054 cytochrome P450, family 4, subfamily f, polypeptide 18
Cyp4v3 NM_133969 102294 cytochrome P450, family 4, subfamily v, polypeptide 3
Cyp51 NM_020010 13121 cytochrome P450, family 51
Cyp7b1 NM_007825 13123 cytochrome P450, family 7, subfamily b, polypeptide 1 (Cyp7b1)
Cyp8b1 NM_010012 13124 Mus musculus cytochrome P450, family 8, subfamily b, polypeptide 1 (Cyp8b1)
Cyr61 NM_010516 16007 cysteine rich protein 61
Cys1 NM_001004455 12879 cystin 1 (Cys1), transcript variant 2
Cysltr2 NM_133720 70086 cysteinyl leukotriene receptor 2
Cytl1 XM_132070 231162 cytokine like 1
Cyyr1 NM_144853 224405 cysteine and tyrosine-rich protein 1
D030011N01Rik XM_986566 245596 RIKEN cDNA D030011N01 gene
D030041N04Rik NM_173012 270035 RIKEN cDNA D030041N04 gene
D030051D21 NM_172531 214552 cDNA sequence BC027092
D030056L22 NM_177640 225995 Mus musculus hypothetical protein D030056L22 (D030056L22)
D030070L09Rik NM_172625 225280 RIKEN cDNA D030070L09 gene
D0H4S114 NM_053078 27528 Mus musculus DNA segment, human D4S114 (D0H4S114), mRNA.
D0H8S2298E NM_178648 108159 Mus musculus DNA segment, Human S2298E (D0H8S2298E)
D0HXS9928E NM_138607 108160 Mus musculus DNA segment, human DXS9928E (D0HXS9928E), mRNA
D10Bwg0791e NM_030203 72480 DNA segment, Chr 10, Brigham and Women s Genetics 0791 expressed (D10Bwg0791e)
D10Bwg1364e NM_145421 216169 DNA segment, Chr 10, Brigham and Womens Genetics 1364 expressed (D10Bwg1364e).
D10Ertd214e NM_134007 52637 DNA segment, Chr 10, ERATO Doi 214, expressed (D10Ertd214e)
D10Ertd322e NM_026065 67270 DNA segment, Chr 10, ERATO Doi 322, expressed (D10Ertd322e)
D10Ertd438e NM_030250 52014 DNA segment, Chr 10, ERATO Doi 438, expressed (D10Ertd438e)
D10Ertd641e NM_025514 52717 DNA segment, Chr 10, ERATO Doi 641, expressed (D10Ertd641e).
D10Jhu81e BC013475 28295 DNA segment Chr 10 Johns Hopkins University 81 expressed
D10Jhu81e NM_138601 28295 DNA segment, Chr 10, Johns Hopkins University 81 expressed
D10Ucla1 NM_178606 28193 DNA segment, Chr 10, University of California at Los Angeles 1 (D10Ucla1).
D10Wsu102e BC035946 28109 DNA segment, Chr 10, Wayne State University 102, expressed
D10Wsu102e NM_026579 28109 DNA segment, Chr 10, Wayne State University 102, expressed (D10Wsu102e)
D10Wsu52e NM_145422 28088 Mus musculus DNA segment, Chr 10, Wayne State University 52, expressed (D10Wsu52e), mRNA
D10Wsu93e NM_033072 110962 Mus musculus DNA segment, Chr 10, Wayne State University 93, expressed (D10Wsu93e), mRNA.
D11Bwg0280e NM_001005867 52915 Mus musculus DNA segment, Chr 11, Brigham and Womens Genetics 0280e expressed (D11Bwg0280e), transcript variant 2, mRNA.
D11Bwg0434e NM_173742 52898 DNA segment, Chr 11, Brigham Womens Genetics 0434 expressed (D11Bwg0434e)
D11Ertd18e NM_026740 52466 DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 18, expressed
D11Ertd333e NM_026542 68066 DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 333, expressed
D11Ertd497e NM_029976 52626 DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 497, expressed
D11Ertd636e NM_026682 52670 Mus musculus DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 636, expressed (D11Ertd636e), transcript variant 1.
D11Ertd707e NM_025918 52715 Mus musculus DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 707, expressed (D11Ertd707e), mRNA.
D11Ertd730e NM_198936 193116  DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 730, expressed
D11Ertd99e NM_026618 52469 DNA segment, Chr 11, ERATO Doi 99, expressed
D11Moh34 NM_033568 27681 DNA segment, Chr 11, KL Mohlke 34 (D11Moh34)
D11Wsu68e NM_026776 28084 Mus musculus DNA segment, Chr 11, Wayne State University 68, expressed (D11Wsu68e)
D11Wsu99e NM_138598 28081 Mus musculus DNA segment, Chr 11, Wayne State University 99, expressed (D11Wsu99e), mRNA.
D12Ertd553e NM_029758 76820 DNA segment, Chr 12, ERATO Doi 553, expressed (D12Ertd553e)
D12Ertd647e NM_026790 52668 Mus musculus DNA segment, Chr 12, ERATO Doi 647, expressed (D12Ertd647e), transcript variant 1
D12Ertd771e NM_028262 52690   DNA segment, Chr 12, ERATO Doi 771, expressed
D130007C19Rik NM_001002773 442805 RIKEN cDNA D130007C19 gene
D130011D22Rik NM_176957 319593 RIKEN cDNA D130011D22 gene
D130043K22Rik XM_111397 210108 RIKEN cDNA D130043K22 gene
D130054N24Rik NM_178709 235315 RIKEN cDNA D130054N24 gene
D130058I21Rik NM_177776 276829 RIKEN cDNA D130058I21 gene
D130059P03Rik NM_177185 320538 Mus musculus RIKEN cDNA D130059P03 gene (D130059P03Rik)
D130067I03Rik NM_172485 210417 RIKEN cDNA D130067I03 gene
D130072O21Rik NM_175322 102143 Mus musculus RIKEN cDNA D130072O21 gene (D130072O21Rik), mRNA
D130079A08Rik NM_177223 320671 RIKEN cDNA D130079A08 gene
D13Bwg1146e NM_029879 52882 DNA segment, Chr 13, Brigham Women's Genetics 1146 expressed
D13Wsu14e NM_023746 28078 DNA segment, Chr 13, Wayne State University 14, expressed
D13Wsu177e NM_178605 28126 DNA segment, Chr 13, Wayne State University 177, expressed (D13Wsu177e)
D13Wsu50e NM_138596 28077 DNA segment, Chr 13, Wayne State University 50, expressed
D14Ertd171e NM_177814 238988 DNA segment, Chr 14, ERATO Doi 171, expressed
D14Ertd231e NM_153414 210925 DNA segment, Chr 14, ERATO Doi 231, expressed (D14Ertd231e)
D14Ertd436e NM_172599 218978 DNA segment, Chr 14, ERATO Doi 436, expressed
D14Ertd581e NM_029320 52023 Mus musculus DNA segment, Chr 14, ERATO Doi 581, expressed (D14Ertd581e), transcript variant 1
D14Ertd668e NM_199015 219132 DNA segment, Chr 14, ERATO Doi 668, expressed (D14Ertd668e)
D15Ertd366e NM_023063 65970 DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 366, expressed (D15Ertd366e)
D15Ertd405e NM_201359 380967 DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 405, expressed
D15Ertd621e NM_145959 210998 DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 621, expressed
D15Ertd682e NM_028003 71919 DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 682, expressed (D15Ertd682e)
D15Ertd735e NM_029098 74775 Mus musculus DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 735, expressed (D15Ertd735e)
D15Ertd785e NM_025795 52683 DNA segment, Chr 15, ERATO Doi 785, expressed (D15Ertd785e).
D15Mgi27 NM_134100 106073 Mus musculus DNA Segment, Chr 15, Mouse Genome Informatics 27 (D15Mgi27), mRNA.
D15Wsu169e NM_198420 223666 Mus musculus DNA segment, Chr 15, Wayne State University 169, expressed (D15Wsu169e), mRNA.
D15Wsu75e NM_134095 28075 Mus musculus DNA segment, Chr 15, Wayne State University 75, expressed (D15Wsu75e), mRNA.
D16Ertd472e NM_025967 67102 DNA segment, Chr 16, ERATO Doi 472, expressed (D16Ertd472e).
D16Ertd472e XM_128365 67102 DNA segment, Chr 16, ERATO Doi 472, expressed
D16Ertd480e NM_144550 212514 DNA segment, Chr 16, ERATO Doi 480, expressed
D17Ertd441e NM_198937 52009 Mus musculus DNA segment, Chr 17, ERATO Doi 441, expressed (D17Ertd441e), mRNA.
D17H6S53E NM_033477 114585 DNA segment, Chr 17, human D6S53E
D17H6S56E-5 NM_033075 110956 DNA segment, Chr 17, human D6S56E 5
D17Wsu155e NM_181392 66467 Mus musculus DNA segment, Chr 17, Wayne State University 155, expressed (D17Wsu155e).
D18Ertd653e NM_172631 52662 DNA segment, Chr 18, ERATO Doi 653, expressed (D18Ertd653e)
D18Wsu98e NM_178604 28062 Mus musculus DNA segment, Chr 18, Wayne State University 98, expressed (D18Wsu98e).
D19Ertd386e NM_177464 52013 Mus musculus DNA segment, Chr 19, ERATO Doi 386, expressed (D19Ertd386e).
D19Ertd678e NM_023731 108673 DNA segment, Chr 19, ERATO Doi 678, expressed (D19Ertd678e)
D19Ertd703e NM_029456 52036 Mus musculus DNA segment, Chr 19, ERATO Doi 703, expressed (D19Ertd703e)
D19Ertd721e NM_146093 225896 Mus musculus DNA segment, Chr 19, ERATO Doi 721, expressed (D19Ertd721e)
D19Ertd737e NM_029648 76539 Mus musculus DNA segment, Chr 19, ERATO Doi 737, expressed (D19Ertd737e), mRNA.
D19Wsu12e XM_358328 226090 DNA segment, Chr 19, Wayne State University 12, expressed
D19Wsu162e NM_146099 226178 DNA segment, Chr 19, Wayne State University 162, expressed
D1Bwg1363e NM_001001566 74241 Mus musculus DNA segment, Chr 1, Brigham and Womens Genetics 1363 expressed (D1Bwg1363e), transcript variant 1, mRNA
D1Ertd161e NM_026187 52231 DNA segment, Chr 1, ERATO Doi 161, expressed (D1Ertd161e)
D230002A01Rik NM_176904 319388 RIKEN cDNA D230002A01 gene
D230005D02Rik NM_172813 239188 RIKEN cDNA D230005D02 gene
D230010M03Rik NM_178724 241547 RIKEN cDNA D230010M03 gene
D230014K01Rik NM_172573 217364 RIKEN cDNA D230014K01 gene
D230025D16Rik NM_145604 234678 RIKEN cDNA D230025D16 gene
D230037D09Rik NM_177140 320351 RIKEN cDNA D230037D09 gene (D230037D09Rik)
D2Bwg0891e NM_026797 52840 DNA segment, Chr 2, Brigham and Womens Genetics 0891 expressed (D2Bwg0891e)
D2Ertd391e NM_145528 51897 DNA segment, Chr 2, ERATO Doi 391, expressed
D2Ertd435e NM_153387 51885 DNA segment, Chr 2, ERATO Doi 435, expressed
D2Ertd485e NM_212450 329506 CTD (carboxy-terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) small phosphatase like 2
D2Ertd750e NM_026412 51944 DNA segment, Chr 2, ERATO Doi 750, expressed
D2hgdh NM_178882 98314 D-2-hydroxyglutarate dehydrogenase
D2lic NM_172256 213575 dynein 2 light intermediate chain
D330023I21Rik NM_153586 237073 RIKEN cDNA D330023I21 gene (D330023I21Rik)
D330037H05Rik XM_994715 207214 RIKEN cDNA D330037H05 gene
D330038O06 NM_177899 330788 hypothetical protein D330038O06 (D330038O06)
D330045A20Rik NM_175326 102871 RIKEN cDNA D330045A20 gene
D330050I23Rik NM_207269 399603 RIKEN cDNA D330050I23 gene
D3Bwg0562e NM_177664 229791 DNA segment, Chr 3, Brigham and Womens Genetics 0562 expressed
D3Ertd300e NM_019995 56790 Mus musculus DNA segment, Chr 3, ERATO Doi 300, expressed (D3Ertd300e)
D3Jfr1 NM_144901 229663 Mus musculus DNA segment, Chr 3, MJeffers 1 (D3Jfr1), mRNA.
D3Ucla1 NM_030685 28146 DNA segment, Chr 3, University of California at Los Angeles 1 (D3Ucla1)
D3Wsu161e NM_138593 28036 DNA segment, Chr 3, Wayne State University 161, expressed (D3Wsu161e).
D430015B01Rik NM_153574 58909 Mus musculus RIKEN cDNA D430015B01 gene (D430015B01Rik)
D430018E03Rik NM_001002769 442800 RIKEN cDNA D430018E03 gene
D430028G21Rik NM_144888 228607 Mus musculus RIKEN cDNA D430028G21 gene (D430028G21Rik)
D430033N04Rik BC021371 217935 RIKEN cDNA D430033N04 gene
D430039N05Rik NM_175514 241520 RIKEN cDNA D430039N05 gene
D4Bwg0951e NM_026821 52829 DNA segment, Chr 4, Brigham and Womens Genetics 0951 expressed (D4Bwg0951e)
D4Ertd196e NM_025667 52174 DNA segment, Chr 4, ERATO Doi 196, expressed (D4Ertd196e)
D4Ertd429e NM_177672 230917 DNA segment, Chr 4, ERATO Doi 429, expressed
D4Wsu114e NM_133873 28010 Mus musculus DNA segment, Chr 4, Wayne State University 114, expressed (D4Wsu114e).
D4Wsu53e NM_023665 27981 DNA segment, Chr 4, Wayne State University 53, expressed (D4Wsu53e)
D530033C11Rik NM_030132 78581 Mus musculus RIKEN cDNA D530033C11 gene (D530033C11Rik), mRNA.
D5Bwg0834e NM_144819 215707 DNA segment, Chr 5, Brigham and Womens Genetics 0834 expressed (D5Bwg0834e)
D5Ertd135e NM_172490 211006 DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 135, expressed
D5Ertd33e NM_026504 52064 Mus musculus DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 33, expressed (D5Ertd33e), mRNA.
D5Ertd585e NM_027922 71782 Mus musculus DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 585, expressed (D5Ertd585e), mRNA.
D5Ertd593e NM_175096 52331 Mus musculus DNA segment, Chr 5, ERATO Doi 593, expressed (D5Ertd593e), mRNA.
D5Wsu178e NM_027652 28042 DNA segment, Chr 5, Wayne State University 178, expressed
D5Wsu46e NM_144913 231803 DNA segment, Chr 5, Wayne State University 46, expressed (D5Wsu46e).
D630002J15Rik XM_914650 77522 RIKEN cDNA D630002J15 gene
D630004N19Rik NM_207274 402747 RIKEN cDNA D630004N19 gene
D630023B12Rik XM_907047 329679 RIKEN cDNA D630023B12 gene
D630023F18Rik NM_175293 98303 RIKEN cDNA D630023F18 gene
D630030L16Rik NM_201234 101344 Mus musculus RIKEN cDNA D630030L16 gene (D630030L16Rik).
D630042F21Rik XM_284236 330428 RIKEN cDNA D630042F21 gene
D6Ertd253e NM_178608 52250 DNA segment, Chr 6, ERATO Doi 253, expressed (D6Ertd253e)
D6Ertd474e NM_001033129 52285 DNA segment, Chr 6, ERATO Doi 474, expressed
D6Mm5e NM_033079 110958 Mus musculus DNA segment, Chr 6, Miriam Meisler 5, expressed (D6Mm5e), mRNA.
D6Wsu116e NM_026585 28006 Mus musculus DNA segment, Chr 6, Wayne State University 116, expressed (D6Wsu116e), mRNA.
D6Wsu163e NM_138594 28040 Mus musculus DNA segment, Chr 6, Wayne State University 163, expressed (D6Wsu163e)
D730001G18Rik NM_172433 78725 RIKEN cDNA D730001G18 gene
D730002M21Rik NM_001033368 269094 RIKEN cDNA D730002M21 gene
D730040F13Rik NM_175518 242474 RIKEN cDNA D730040F13 gene
D730048I06Rik NM_026593 68171 RIKEN cDNA D730048I06 gene
D830007F02Rik NM_175441 213435 RIKEN cDNA D830007F02 gene
D830013H23Rik NM_176906 319412 RIKEN cDNA D830013H23 gene
D830014E11Rik NM_177251 320751 RIKEN cDNA D830014E11 gene
D830036C21Rik XM_987344 330479 RIKEN cDNA D830036C21 gene
D830039M14Rik NM_177297 320949 RIKEN cDNA D830039M14 gene
D830044D21Rik NM_177210 320621 RIKEN cDNA D830044D21 gene
D830046C22Rik NM_177097 320197 RIKEN cDNA D830046C22 gene
D8Ertd354e NM_133970 52120 DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 354, expressed
D8Ertd457e NM_181854 101994 DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 457, expressed (D8Ertd457e)
D8Ertd594e NM_133791 52357 Mus musculus DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 594, expressed (D8Ertd594e), mRNA
D8Ertd738e NM_001007571 101966 DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 738, expressed
D8Ertd812e NM_198020 212528 Mus musculus DNA segment, Chr 8, ERATO Doi 812, expressed (D8Ertd812e)
D930005D10Rik NM_178702 231858 RIKEN cDNA D930005D10 gene
D930010J01Rik NM_134147 107227 RIKEN cDNA D930010J01 gene (D930010J01Rik).
D930015E06Rik XM_160271 229473 RIKEN cDNA D930015E06 gene
D930016N04Rik NM_183185 245368 RIKEN cDNA D930016N04 gene
D930020B18Rik XM_885173 216393 RIKEN cDNA D930020B18 gene
D930020E02Rik NM_173420 239167 RIKEN cDNA D930020E02 gene
D930036F22Rik NM_177171 320487 RIKEN cDNA D930036F22 gene
D930038D03Rik NM_177142 320355 RIKEN cDNA D930038D03 gene
D930040M24Rik NM_177278 320858 RIKEN cDNA D930040M24 gene
D930048N14Rik NM_175289 97775 RIKEN cDNA D930048N14 gene
D9Ertd280e NM_177775 272636 DNA segment, Chr 9, ERATO Doi 280, expressed
D9Ertd402e NM_001013405 382117 DNA segment, Chr 9, ERATO Doi 402, expressed
Daam2 NM_001008231 76441 dishevelled associated activator of morphogenesis 2
Dab1 NM_010014 13131 disabled homolog 1 (Drosophila)
Dab1 NM_177259 13131 disabled homolog 1 (Drosophila)
Dab2 NM_001008702 13132 disabled homolog 2 (Drosophila)
Dach2 NM_033605 93837 dachshund 2 (Drosophila)
Dact1 NM_021532 59036 dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus)
Dact2 NM_172826 240025 Mus musculus dapper homolog 2, antagonist of beta-catenin (xenopus) (Dact2)
Daf2 NM_007827 13137 decay accelerating factor 2
Dag1 NM_010017 13138 dystroglycan 1
Dalrd3 NM_026378 67789 DALR anticodon binding domain containing 3
Dap NM_146057 223453 death-associated protein
Dap3 NM_022994 65111 death associated protein 3
Dapk1 AY245540 69635 death associated protein kinase 1
Dapk1 NM_029653 69635 death associated protein kinase 1
Dapk2 NM_010019 13143 death-associated kinase 2
Dapp1 NM_011932 26377 Mus musculus dual adaptor for phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 (Dapp1).
Darc NM_010045 13349 Duffy blood group, chemokine receptor
Dars NM_145507 226414 aspartyl-tRNA synthetase
Dars2 NM_172644 226539 aspartyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial)
Daxx NM_007829 13163 Mus musculus Fas death domain-associated protein (Daxx)
Dazap1 NM_133188 70248 DAZ associated protein 1
Dazap2 NM_011873 23994 Mus musculus DAZ associated protein 2 (Dazap2).
Dbh NM_138942 13166 dopamine beta hydroxylase
Dbi NM_007830 13167 Mus musculus diazepam binding inhibitor (Dbi)
Dbil5 NM_021294 13168 Mus musculus diazepam binding inhibitor-like 5 (Dbil5), mRNA.
Dbn1 NM_019813 56320 drebrin 1 (Dbn1).
Dbnl NM_013810 13169 drebrin-like (Dbnl)
Dbp NM_016974 13170 D site albumin promoter binding protein
Dbr1 NM_031403 83703 debranching enzyme homolog 1 (S. cerevisiae) (Dbr1)
Dbt NM_010022 13171 dihydrolipoamide branched chain transacylase E2
Dbx1 NM_001005232 13172 developing brain homeobox 1 (Dbx1)
Dcamkl1 BC021354 13175 doublecortin and calcium/calmodulin-dependent protein kinase-like 1
Dcamkl1 NM_019978 13175 double cortin and calcium/calmodulin-dependent protein kinase-like 1
Dcamkl2 NM_027539 70762 doublecortin and CaM kinase-like 2
Dcamkl3 NM_172928 245038 Mus musculus doublecortin and CaM kinase-like 3 (Dcamkl3)
Dcc NM_007831 13176 deleted in colorectal carcinoma
Dcdc2 NM_177577 195208 doublecortin domain containing 2
Dcdc5 NM_177844 329482 doublecortin domain containing 5
Dchs2 XM_143371 229459 dachsous 2 (Drosophila)
Dci NM_010023 13177 dodecenoyl-Coenzyme A delta isomerase (3,2 trans-enoyl-Coenyme A isomerase)
Dck NM_007832 13178 deoxycytidine kinase
Dclre1a NM_018831 55947 DNA cross-link repair 1A, PSO2 homolog (S. cerevisiae)
Dclre1b NM_133865 140917 DNA cross-link repair 1B, PSO2 homolog (S. cerevisiae) (Dclre1b)
Dclre1c NM_146114 227525 DNA cross-link repair 1C, PSO2 homolog (S. cerevisiae)
Dcn NM_007833 13179 decorin
Dcp2 XM_140308 70640 DCP2 decapping enzyme homolog (S. cerevisiae)
Dcpp NM_019910 13184 demilune cell and parotid protein
Dct NM_010024 13190 dopachrome tautomerase
Dctd NM_178788 320685 dCMP deaminase (Dctd).
Dctn1 NM_007835 13191 Mus musculus dynactin 1 (Dctn1), mRNA.
Dctn2 NM_027151 69654 dynactin 2 (Dctn2).
Dctn4 NM_026302 67665 Mus musculus dynactin 4 (Dctn4)
Dctn5 NM_021608 59288 dynactin 5
Dctn6 NM_011722 22428 dynactin 6
Dcun1d4 NM_178896 100737 DCN1, defective in cullin neddylation 1, domain containing 4 (S. cerevisiae) [Mus musculus]
Dcx NM_010025 13193 doublecortin
Dcxr NM_026428 67880 Mus musculus dicarbonyl L-xylulose reductase (Dcxr)
Ddah1 NM_026993 69219 Mus musculus dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1 (Ddah1).
Ddb1 NM_015735 13194 Mus musculus damage specific DNA binding protein 1 (Ddb1)
Ddc NM_016672 13195 dopa decarboxylase
Ddhd1 NM_176845 114874 DDHD domain containing 1 (Ddhd1)
Ddhd2 XM_356065 72108 DDHD domain containing 2
Ddi2 NM_001017966 68817 DNA-damage inducible protein 2 (Ddi2)
Ddit3 NM_007837 13198 DNA-damage inducible transcript 3
Ddit4l NM_030143 73284 DNA-damage-inducible transcript 4-like
Ddost NM_007838 13200 dolichyl-di-phosphooligosaccharide-protein glycotransferase (Ddost)
Ddr1 NM_007584 12305 discoidin domain receptor family, member 1
Ddr2 NM_022563 18214 discoidin domain receptor family, member 2
Ddt NM_010027 13202 D-dopachrome tautomerase (Ddt)
Ddx1 NM_134040 104721 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 1 (Ddx1)
Ddx11 NM_001003919 320209 Mus musculus DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 11 (CHL1-like helicase homolog, S. cerevisiae) (Ddx11), mRNA.
Ddx17 NM_199079 67040 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 17 (Ddx17), transcript variant 2
Ddx17 NM_199080 67040 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 17
Ddx18 NM_025860 66942 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 18
Ddx19a NM_007916 13680 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 19a (Ddx19a).
Ddx19b NM_172284 234733 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 19b (Ddx19b)
Ddx20 NM_017397 53975 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 20
Ddx21 NM_019553 56200 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 21 (Ddx21), mRNA.
Ddx24 NM_020494 27225 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 24 (Ddx24)
Ddx25 NM_013932 30959 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 25 (Ddx25), mRNA.
Ddx26 NM_008715 18130 Mus musculus DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 26 (Ddx26), mRNA.
Ddx27 BC011321 228889 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 27
Ddx28 NM_028038 71986 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 28
Ddx3x NM_010028 13205 DEAD/H (Asp-Glu-Ala-Asp/His) box polypeptide 3, X-linked
Ddx4 NM_010029 13206 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 4
Ddx41 NM_134059 72935 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41 (Ddx41), mRNA.
Ddx46 NM_145975 212880 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 46
Ddx47 NM_026360 67755 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 47
Ddx48 NM_138669 192170 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 48 (Ddx48)
Ddx5 NM_007840 13207 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 5
Ddx50 NM_053183 94213 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 50
Ddx51 NM_027156 69663 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 51 (Ddx51), mRNA.
Ddx52 NM_030096 78394 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 52 (Ddx52).
Ddx54 NM_028041 71990 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 54 (Ddx54)
Ddx56 NM_026538 52513 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 56 (Ddx56)
Ddx58 NM_172689 230073 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 58
Ddx59 NM_026500 67997 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 59 (Ddx59), transcript variant 1
Ddx6 NM_007841 13209 Ddx6   DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6
Ddx6 NM_181324 13209 Mus musculus DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 6 (Ddx6)
Deb1 NM_026794 26901 differentially expressed in B16F10 1
Decr1 NM_026172 67460 2,4-dienoyl CoA reductase 1 mitochondrial
Decr2 NM_011933 26378 2-4-dienoyl-Coenzyme A reductase 2 peroxisomal
Dedd2 NM_207677 67379 death effector domain-containing DNA binding protein 2 (Dedd2), transcript variant 1
Def6 NM_027185 23853 Mus musculus differentially expressed in FDCP 6 (Def6)
Def8 NM_054046 23854 differentially expressed in FDCP 8
Defb1 NM_007843 13214 Mus musculus defensin beta 1 (Defb1)
Defb12 NM_152802 77674 defensin beta 12
Degs1 NM_007853 13244 Mus musculus degenerative spermatocyte homolog 1 (Drosophila) (Degs1)
Degs2 NM_027299 70059 degenerative spermatocyte homolog 2 (Drosophila), lipid desaturase
Dek NM_025900 110052 DEK oncogene (DNA binding) (Dek)
Dennd1c NM_153551 70785 DENN/MADD domain containing 1C [Mus musculus]
Dennd2a NM_172477 209773 DENN/MADD domain containing 2A
Dennd3 XM_128129 105841 DENN/MADD domain containing 3
Denr NM_026603 68184 Mus musculus density-regulated protein (Denr)
Depdc5 NM_001025426 277854 Mus musculus DEP domain containing 5 (Depdc5), transcript variant 1, mRNA
Depdc6 NM_145470 97998 Mus musculus DEP domain containing 6 (Depdc6)
Derl1 NM_024207 67819 Mus musculus Der1-like domain family, member 1 (Derl1), mRNA.
Derl2 NM_033562 116891 Der1-like domain family, member 2 (Derl2)
Derl3 NM_024440 70377 Der1-like domain family, member 3
Des NM_010043 13346 Mus musculus desmin (Des), mRNA
Det1 NM_029585 76375 de-etiolated homolog 1 (Arabidopsis)
Dffb NM_007859 13368 Mus musculus DNA fragmentation factor, beta subunit (Dffb), mRNA.
Dgat1 NM_010046 13350 diacylglycerol O-acyltransferase 1
Dgat2 NM_026384 67800 diacylglycerol O-acyltransferase 2
Dgat2l4 NM_177746 245532 diacylglycerol O-acyltransferase 2-like 4
Dgcr6 NM_010047 13353 Mus musculus DiGeorge syndrome critical region gene 6 (Dgcr6)
Dgcr8 NM_033324 94223 Mus musculus DiGeorge syndrome critical region gene 8 (Dgcr8), mRNA.
Dgka NM_016811 13139 diacylglycerol kinase, alpha (Dgka)
Dgkb NM_178681 217480 diacylglycerol kinase, beta
Dgkg NM_138650 110197 diacylglycerol kinase, gamma
Dgkh XM_895030 380921 diacylglycerol kinase, eta
Dgki XM_355752 320127 diacylglycerol kinase, iota
Dgkq NM_199011 110524 Mus musculus diacylglycerol kinase, theta (Dgkq), mRNA.
Dgkz NM_138306 104418 diacylglycerol kinase zeta (Dgkz).
Dguok NM_013764 27369 deoxyguanosine kinase
Dhcr7 NM_007856 13360 7-dehydrocholesterol reductase
Dhdds NM_026144 67422 dehydrodolichyl diphosphate synthase (Dhdds)
Dhfr NM_010049 13361 Mus musculus dihydrofolate reductase (Dhfr), mRNA.
Dhh NM_007857 13363 desert hedgehog
Dhps NM_201408 330817 Mus musculus deoxyhypusine synthase (Dhps), mRNA.
Dhrs1 NM_026819 52585 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 1
Dhrs10 NM_025330 66065 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 10
Dhrs2 NM_027790 71412 dehydrogenase/reductase member 2
Dhrs3 NM_011303 20148 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3
Dhrs7 NM_025522 66375 Mus musculus dehydrogenase/reductase (SDR family) member 7 (Dhrs7), mRNA.
Dhrs8 NM_053262 114664 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 8
Dhrs9 NM_175512 241452 dehydrogenase/reductase (SDR family) member 9
Dhx16 NM_026987 69192 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 16
Dhx29 NM_172594 218629 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 29 (Dhx29)
Dhx32 NM_133941 101437 Mus musculus DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 32 (Dhx32).
Dhx33 NM_178367 216877 Mus musculus DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 33 (Dhx33), mRNA.
Dhx34 NM_027883 71723 Mus musculus DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 34 (Dhx34), mRNA.
Dhx35 NM_145742 71715 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 35 (Dhx35)
Dhx36 NM_028136 72162 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 36
Dhx38 NM_178380 64340 Mus musculus DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 38 (Dhx38)
Dhx40 NM_026191 67487 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 40
Dhx9 NM_007842 13211 DEAH (Asp-Glu-Ala-His) box polypeptide 9
Diablo NM_023232 66593 diablo homolog (Drosophila)
Dibd1 NM_133981 102580 Mus musculus disrupted in bipolar disorder 1 homolog (human) (Dibd1).
Dicer1 NM_148948 192119 Dicer1, Dcr-1 homolog (Drosophila)
Dido1 NM_011805 23856 death inducer-obliterator 1
Dido1 NM_177852 23856 death inducer-obliterator 1 (Dido1), transcript variant 2.
Dio1 NM_007860 13370 deiodinase, iodothyronine, type I
Dio2 AF096875 13371 deiodinase, iodothyronine, type II
Dio3 NM_172119 107585 deiodinase, iodothyronine type III
Dip2-pending XM_207032 64451 disco interacting protein 2 homolog (Drosophila)
Dip2c XM_484214 208440 DIP2 disco-interacting protein 2 homolog C (Drosophila)
Dip3b NM_145220 216190 Mus musculus Dip3 beta (Dip3b), mRNA.
Diras1 NM_145217 208666 Mus musculus DIRAS family, GTP-binding RAS-like 1 (Diras1), mRNA.
Disp2 NM_170593 214240 dispatched homolog 2 (Drosophila)
Dkk1 NM_010051 13380 dickkopf homolog 1 (Xenopus laevis)
Dkk2 NM_020265 56811 dickkopf homolog 2 (Xenopus laevis)
Dkk3 NM_015814 50781 dickkopf homolog 3 (Xenopus laevis)
Dkk4 NM_145592 234130 dickkopf homolog 4 (Xenopus laevis)
Dkkl1 NM_015789 50722 dickkopf-like 1
Dlat NM_145614 235339 dihydrolipoamide S-acetyltransferase (E2 component of pyruvate dehydrogenase complex)
Dld AK117104 13382 dihydrolipoamide dehydrogenase
Dld NM_007861 13382 dihydrolipoamide dehydrogenase
Dleu7 NM_173419 239133 deleted in lymphocytic leukemia, 7
Dlg2 NM_011807 23859 discs, large homolog 2 (Drosophila)
Dlg7 NM_144553 218977 Mus musculus discs, large homolog 7 (Drosophila) (Dlg7)
Dlgap2 NM_172910 244310 discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 2
Dlgh1 NM_007862 13383 discs, large homolog 1 (Drosophila) (Dlgh1)
Dlgh4 NM_007864 13385 discs, large homolog 4 (Drosophila)
Dlk1 NM_010052 13386 delta-like 1 homolog (Drosophila)
Dll1 NM_007865 13388 delta-like 1 (Drosophila),
Dll4 NM_019454 54485 Mus musculus delta-like 4 (Drosophila) (Dll4), mRNA.
Dlst AK054053 78920 dihydrolipoamide S-succinyltransferase (E2 component of 2-oxo-glutarate complex)
Dlst NM_030225 78920 Mus musculus dihydrolipoamide S-succinyltransferase (E2 component of 2-oxo-glutarate complex) (Dlst)
Dlx1 NM_010053 13390 distal-less homeobox 1
Dlx2 NM_010054 13392 distal-less homeobox 2
Dlx3 NM_010055 13393 distal-less homeobox 3
Dlx4 NM_007867 13394 distal-less homeobox 4
Dlx5 NM_010056 13395 distal-less homeobox 5
Dlx5 NM_198854 13395 Mus musculus distal-less homeobox 5 (Dlx5), transcript variant 2, mRNA.
Dlx6 AF022078 13396 distal-less homeobox 6
Dlx6os1 BB273238 320038 Dlx6 opposite strand transcript 1
Dmap1 NM_023178 66233 DNA methyltransferase 1-associated protein 1
Dmd NM_007868 13405 dystrophin, muscular dystrophy
Dmn NM_207663 233335 desmuslin
Dmp1 NM_016779 13406 dentin matrix protein 1
Dmrt1 NM_015826 50796 doublesex and mab-3 related transcription factor 1
Dmrt2 NM_145831 226049 doublesex and mab-3 related transcription factor 2
Dmrta1 NM_175647 242523 doublesex and mab-3 related transcription factor like family A1
Dmrtc1a NM_027591 70887 DMRT-like family C1a
Dmrtc2 NM_027732 71241 doublesex and mab-3 related transcription factor like family C2
Dmwd NM_010058 13401 dystrophia myotonica-containing WD repeat motif
Dmxl2 XM_917435 235380 Dmx-like 2
Dna2l NM_177372 327762 DNA2 DNA replication helicase 2-like (yeast)
Dnahc11 NM_010060 13411 Mus musculus dynein, axonemal, heavy chain 11 (Dnahc11)
Dnahc5 NM_133365 110082 dynein, axonemal, heavy chain 5
Dnahc6 XM_913416 330355 dynein, axonemal, heavy chain 6
Dnahc8 NM_013811 13417 dynein, axonemal, heavy chain 8
Dnahc9 XM_110968 237806 dynein, axonemal, heavy chain 9
Dnaja1 NM_008298 15502 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 1 (Dnaja1)
Dnaja2 NM_019794 56445 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 2
Dnaja3 NM_023646 83945   DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily A, member 3
Dnajb1 NM_018808 81489 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 1
Dnajb10 NM_178055 56812 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 10 (Dnajb10), transcript variant 2.
Dnajb11 NM_026400 67838 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 11
Dnajb13 NM_153527 69387 Mus musculus DnaJ (Hsp40) related, subfamily B, member 13 (Dnajb13), mRNA.
Dnajb3 NM_008299 15504 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 3
Dnajb4 NM_025926 67035 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 4 (Dnajb4).
Dnajb5 NM_019874 56323 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 5 (Dnajb5), mRNA.
Dnajb7 NM_021317 57755 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 7
Dnajb8 NM_019964 56691 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 8 (Dnajb8), mRNA.
Dnajb9 NM_013760 27362 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily B, member 9
Dnajc12 NM_013888 30045 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 12 (Dnajc12)
Dnajc13 XM_908064 235567 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 13
Dnajc14 NM_028873 74330 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 14
Dnajc19 NM_026332 67713 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 19
Dnajc2 NM_009584 22791 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 2
Dnajc3 NM_008929 19107 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 3
Dnajc4 NM_020566 57431 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 4 (Dnajc4), mRNA.
Dnajc5 NM_016775 13002 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5 (Dnajc5)
Dnajc5g NM_177677 231098 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 5 gamma (Dnajc5g), mRNA.
Dnajc6 NM_198412 72685 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 6 (Dnajc6), mRNA.
Dnajc7 NM_019795 56354 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 7 (Dnajc7), mRNA.
Dnajc9 NM_134081 108671 Mus musculus DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 9 (Dnajc9).
Dnajd1 NM_025384 66148 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily D, member 1 (Dnajd1)
Dnalc4 NM_017470 68975 dynein, axonemal, light chain 4
Dnali1 NM_175223 75563 dynein, axonemal, light intermediate polypeptide 1
Dnase1 NM_010061 13149 deoxyribonuclease I
Dnase1l1 NM_027109 69537 Mus musculus deoxyribonuclease 1-like 1 (Dnase1l1), mRNA
Dnase1l2 NM_025718 66705 deoxyribonuclease 1-like 2
Dnase1l3 NM_007870 13421 deoxyribonuclease 1-like 3 (Dnase1l3)
Dnase2a NM_010062 13423 deoxyribonuclease II alpha
Dnb5 NM_173774 242773 Mus musculus deleted in neuroblastoma 5 (Dnb5), mRNA.
Dncic1 NM_010063 13426 dynein, cytoplasmic, intermediate chain 1 (Dncic1)
Dncl2a NM_025947 67068 dynein, cytoplasmic, light chain 2A (Dncl2a)
Dncl2b NM_029297 75465 dynein, cytoplasmic, light chain 2B
Dnclic2 NM_001013380 234663 Mus musculus dynein, cytoplasmic, light intermediate chain 2 (Dnclic2), mRNA.
Dnd1 NM_173383 213236 dead end homolog 1 (zebrafish)
Dner NM_152915 227325 delta/notch-like EGF-related receptor (Dner)
Dnm1 NM_010065 13429 dynamin 1
Dnm2 NM_001039520 13430 dynamin 2
Dnmt2 NM_010067 13434 Mus musculus DNA methyltransferase 2 (Dnmt2), mRNA.
Dnmt3a NM_007872 13435 DNA methyltransferase 3A (Dnmt3a), transcript variant 1
Dnmt3b NM_001003963 13436 Mus musculus DNA methyltransferase 3B (Dnmt3b), transcript variant 4
Dnmt3l NM_019448 54427 DNA (cytosine-5-)-methyltransferase 3-like
Dnpep NM_016878 13437 aspartyl aminopeptidase
Dntt NM_001043228 21673 deoxynucleotidyltransferase, terminal
Dnttip1 NM_133763 76233 deoxynucleotidyltransferase, terminal, interacting protein 1 (Dnttip1)
Doc2b NM_007873 13447 double C2, beta
Doc2g NM_021791 60425 Mus musculus double C2, gamma (Doc2g), mRNA.
Dock1 NM_001033420 330662 dedicator of cyto-kinesis 1
Dock10 XM_891407 210293 dedicator of cytokinesis 10
Dock2 NM_033374 94176 dedicator of cyto-kinesis 2
Dock4 NM_172803 238130 dedicator of cytokinesis 4
Dok1 NM_010070 13448 docking protein 1
Dok2 NM_010071 13449 Mus musculus docking protein 2 (Dok2)
Dok4 NM_053246 114255 docking protein 4 (Dok4)
Dolpp1 NM_020329 57170 Mus musculus dolichyl pyrophosphate phosphatase 1 (Dolpp1), mRNA
Dom3z NM_033613 112403 DOM-3 homolog Z (C. elegans) (Dom3z)
Donson AF193608 60364 downstream neighbor of SON
Donson NM_021720 60364 Mus musculus downstream neighbor of SON (Donson), mRNA
Dopey2 NM_027293 70028 dopey family member 2
Dos NM_015761 216164 downstream of Stk11
Dot1l NM_199322 208266 DOT1-like, histone H3 methyltransferase (S. cerevisiae)
Dp1 NM_007874 13476 deleted in polyposis 1 (Dp1).
Dp1l1 NM_139292 70335 deleted in polyposis 1-like 1 (Dp1l1)
Dpagt1 NM_007875 13478 dolichyl-phosphate (UDP-N-acetylglucosamine) acetylglucosaminephosphotransferase 1 (GlcNAc-1-P transferase) (Dpagt1).
Dpep1 NM_007876 13479 dipeptidase 1 (renal) (Dpep1)
Dpf2 NM_011262 19708 D4 zinc and double PHD fingers family 2
Dpf3 NM_058212 70127 D4, zinc and double PHD fingers, family 3
Dph2l2 NM_026344 67728 Mus musculus diptheria toxin resistance protein required for diphthamide biosynthesis (Saccharomyces)-like 2 (Dph2l2).
Dpm2 NM_010073 13481 Mus musculus dolichol-phosphate (beta-D) mannosyltransferase 2 (Dpm2)
Dpm3 NM_026767 68563 dolichyl-phosphate mannosyltransferase polypeptide 3
Dpp3 NM_133803 75221 dipeptidylpeptidase 3 (Dpp3)
Dpp4 NM_010074 13482 dipeptidylpeptidase 4
Dpp6 NM_010075 13483 dipeptidylpeptidase 6
Dpp7 NM_031843 83768 Mus musculus dipeptidylpeptidase 7 (Dpp7), mRNA.
Dpp8 NM_028906 74388 Mus musculus dipeptidylpeptidase 8 (Dpp8), mRNA.
Dpp9 NM_172624 224897 dipeptidylpeptidase 9
Dppa3 NM_139218 73708 developmental pluripotency-associated 3
Dppa4 NM_028610 73693 developmental pluripotency associated 4
Dppa5 NM_025274 434423 developmental pluripotency associated 5
Dpt NM_019759 56429 dermatopontin
Dpyd NM_170778 99586 Mus musculus dihydropyrimidine dehydrogenase (Dpyd), mRNA.
Dpysl3 NM_009468 22240 dihydropyrimidinase-like 3
Dpysl4 NM_011993 26757 dihydropyrimidinase-like 4
Dqx1 NM_033606 93838 DEAQ RNA-dependent ATPase
Drap1 NM_024176 66556 Dr1 associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha) (Drap1)
Drd1a AF171079 13488 dopamine receptor D1A
Drd2 NM_010077 13489 dopamine receptor 2
Drd3 NM_007877 13490 dopamine receptor 3
Drd4 BC016086 13491 dopamine receptor 4
Drd4 NM_007878 13491 Mus musculus dopamine receptor 4 (Drd4).
Drd5 NM_013503 13492 dopamine receptor 5
Drg2 NM_021354 13495 developmentally regulated GTP binding protein 2
Drp2 NM_010078 13497 dystrophin related protein 2
Drpla NM_007881 13498 Mus musculus dentatorubral pallidoluysian atrophy (Drpla)
Dsc1 NM_013504 13505 desmocollin 1
Dsc2 NM_013505 13506 desmocollin 2 (Dsc2)
Dscam NM_031174 13508 Down syndrome cell adhesion molecule
Dscr1 NM_019466 54720 Down syndrome critical region homolog 1 (human)
Dscr1l1 NM_030598 53901 Down syndrome critical region gene 1-like 1 (Dscr1l1), transcript variant 2
Dscr1l2 NM_022980 53902 Mus musculus Down syndrome critical region gene 1-like 2 (Dscr1l2), mRNA.
Dscr2 AJ238270 56088 Down syndrome critical region homolog 2 (human)
Dscr2 NM_019537 56088 Down syndrome critical region homolog 2 (human)
Dscr3 NM_007834 13185 Down syndrome critical region gene 3
Dscr5 NM_019543 56176 Down syndrome critical region homolog 5 (human)
Dscr6 AB063284 170765 Down syndrome critical region homolog 6 (human)
Dscr6 NM_133229 170765 Down syndrome critical region homolog 6 (human)
Dsp XM_621314 109620 desmoplakin
Dspg3 NM_007884 13516 dermatan sulphate proteoglycan 3
Dspp NM_010080 13517 dentin sialophosphoprotein
Dstn NM_019771 56431 Mus musculus destrin (Dstn)
Dtna NM_207650 13527 dystrobrevin alpha
Dtnb NM_007886 13528 Mus musculus dystrobrevin, beta (Dtnb).
Dtnbp1 NM_025772 94245 dystrobrevin binding protein 1
Dtprp NM_010088 13529 Mus musculus decidual/trophoblast prolactin-related protein (Dtprp), mRNA.
Dtx1 NM_008052 14357 deltex 1 homolog (Drosophila)
Dtx2 NM_023742 74198 deltex 2 homolog (Drosophila) (Dtx2).
Dtx3 NM_030714 80904 deltex 3 homolog (Drosophila)
Dtymk NM_023136 21915 deoxythymidylate kinase (Dtymk)
Dullard NM_026017 67181 Mus musculus Dullard homolog (Xenopus laevis) (Dullard).
Dus1l NM_026824 68730 Mus musculus dihydrouridine synthase 1-like (S. cerevisiae) (Dus1l)
Dus2l NM_025518 66369 dihydrouridine synthase 2-like (SMM1, S. cerevisiae)
Dus4l NM_028002 71916  dihydrouridine synthase 4-like (S. cerevisiae)
Dusp1 NM_013642 19252 dual specificity phosphatase 1
Dusp10 NM_022019 63953 dual specificity phosphatase 10
Dusp11 NM_028099 72102 dual specificity phosphatase 11 (RNA/RNP complex 1-interacting)
Dusp12 NM_023173 80915 dual specificity phosphatase 12
Dusp14 NM_019819 56405 dual specificity phosphatase 14
Dusp15 NM_145744 252864 dual specificity phosphatase-like 15
Dusp16 NM_130447 70686 dual specificity phosphatase 16
Dusp16 XM_193004 70686 dual specificity phosphatase 16
Dusp18 NM_173745 75219 dual specificity phosphatase 18
Dusp19 NM_024438 68082 Mus musculus dual specificity phosphatase 19 (Dusp19), mRNA.
Dusp2 NM_010090 13537 dual specificity phosphatase 2
Dusp22 NM_134068 105352 dual specificity phosphatase 22
Dusp23 NM_026725 68440 dual specificity phosphatase 23
Dusp27 NM_001033344 240892 dual specificity phosphatase 27 (putative)
Dusp3 NM_028207 72349 Mus musculus dual specificity phosphatase 3 (vaccinia virus phosphatase VH1-related) (Dusp3).
Dusp4 NM_176933 319520 dual specificity phosphatase 4
Dusp6 NM_026268 67603 dual specificity phosphatase 6
Dusp7 NM_153459 235584 dual specificity phosphatase 7
Dusp8 NM_008748 18218 dual specificity phosphatase 8
Dusp9 NM_029352 75590 dual specificity phosphatase 9
Dut NM_023595 110074 deoxyuridine triphosphatase (Dut)
Dvl1 NM_010091 13542 dishevelled, dsh homolog 1 (Drosophila)
Dvl2 NM_007888 13543 dishevelled 2, dsh homolog (Drosophila)
DXImx40e NM_138603 54638 Mus musculus DNA segment, Chr X, Immunex 40, expressed (DXImx40e), mRNA.
DXImx50e NM_207202 54648 DNA segment, Chr X, Immunex 50, expressed
Dym NM_027727 69190 Mus musculus dymeclin (Dym).
Dync1h1 NM_030238 13424 dynein cytoplasmic 1 heavy chain 1
Dync1i2 NM_010064 13427 dynein cytoplasmic 1 intermediate chain 2
Dync1li NM_146229 235661 dynein cytoplasmic 1 light intermediate chain 1
Dynll1 NM_019682 56455  dynein light chain LC8-type 1
Dyrk1a U58497 13548 dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1a
Dyrk3 NM_145508 226419 dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 3 (Dyrk3)
Dyrk4 NM_207210 101320 dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 4
Dyx1c1 NM_026314 67685 Mus musculus dyslexia susceptibility 1 candidate 1 homolog (human) (Dyx1c1).
Dzip1 NM_025943 66573 Mus musculus DAZ interacting protein 1 (Dzip1), mRNA.
Dzip1l NM_028258 72507 DAZ interacting protein 1-like
E030010A14Rik NM_183160 226040 RIKEN cDNA E030010A14 gene
E030010N08Rik XM_355224 381284 RIKEN cDNA E030010N08 gene
E030011O05Rik NM_177020 319859 RIKEN cDNA E030011O05 gene
E030013G06Rik NM_177697 233813 RIKEN cDNA E030013G06 gene
E030030I06Rik XM_286230 319887 RIKEN cDNA E030030I06 gene
E030034C22Rik NM_144840 218880 RIKEN cDNA E030034C22 gene
E130012K09 NM_174999 215472 hypothetical protein E130012K09 (E130012K09)
E130016E03Rik XM_485353 320890 RIKEN cDNA E130016E03 gene
E130016I23Rik NM_021434 58245 Mus musculus RIKEN cDNA E130016I23 gene (E130016I23Rik)
E130103I17Rik NM_181316 319845 RIKEN cDNA E130103I17 gene (E130103I17Rik).
E130112L23Rik NM_198249 268739 Mus musculus RIKEN cDNA E130112L23 gene (E130112L23Rik), mRNA
E130119H09Rik XR_005138 78550 RIKEN cDNA E130119H09 gene
E130201N16Rik NM_030024 78004 Mus musculus RIKEN cDNA E130201N16 gene (E130201N16Rik), mRNA
E130203B14Rik NM_178791 320736 RIKEN cDNA E130203B14 gene
E130303B06Rik NM_198299 102124 RIKEN cDNA E130303B06 gene [Mus musculus]
E130304F04Rik NM_175538 245269 RIKEN cDNA E130304F04 gene
E130306D19Rik NM_001013377 230098 RIKEN cDNA E130306D19 gene
E130306M17Rik NM_177271 320825 RIKEN cDNA E130306M17 gene
E130307J07Rik NM_175483 235406 RIKEN cDNA E130307J07 gene (E130307J07Rik)
E130307M08Rik NM_026530 68047 RIKEN cDNA E130307M08 gene
E130308A19Rik NM_153158 230259 RIKEN cDNA E130308A19 gene
E130309B19Rik NM_001005477 243187 RIKEN cDNA E130309B19 gene
E130309D02Rik NM_172726 231868 Mus musculus RIKEN cDNA E130309D02 gene (E130309D02Rik), mRNA.
E130309F12Rik NM_178756 272031 RIKEN cDNA E130309F12 gene
E130310K16Rik NM_172987 269513 RIKEN cDNA E130310K16 gene
E130319B15Rik NM_178663 209645 Mus musculus RIKEN cDNA E130319B15 gene (E130319B15Rik)
E230015B07Rik NM_177057 320001 RIKEN cDNA E230015B07 gene
E230015L20Rik NM_177111 320234 RIKEN cDNA E230015L20 gene
E230016K23Rik NM_001001498 414102 RIKEN cDNA E230016K23 gene
E2f1 NM_007891 13555 E2F transcription factor 1
E2f2 XM_144053 104415 E2F transcription factor 2
E2f3 XM_127250 13557 E2F transcription factor 3
E2f4 BC027030 104394 E2F transcription factor 4
E2f4 NM_148952 104394 Mus musculus E2F transcription factor 4 (E2f4).
E2f5 NM_007892 13559 E2F transcription factor 5
E2f6 NM_033270 50496 E2F transcription factor 6 (E2f6)
E2f7 NM_178609 52679 E2F transcription factor 7
E2f8 NM_001013368 108961 E2F transcription factor 8
E330009J07Rik NM_175528 243780 RIKEN cDNA E330009J07 gene
E330013P04Rik NM_175355 107376 RIKEN cDNA E330013P04 gene
E330016A19Rik NM_173386 214763 Mus musculus RIKEN cDNA E330016A19 gene (E330016A19Rik), mRNA
E330017N17 NM_177571 194225 hypothetical protein E330017N17
E330021D16Rik NM_175527 243676 RIKEN cDNA E330021D16 gene
E330036I19Rik NM_144915 231871 Mus musculus RIKEN cDNA E330036I19 gene (E330036I19Rik).
E330039K12Rik NM_175561 270109 RIKEN cDNA E330039K12 gene
E430002G05Rik NM_173749 210622 Mus musculus RIKEN cDNA E430002G05 gene (E430002G05Rik)
E430004N04Rik NM_178666 210757 RIKEN cDNA E430004N04 gene
E430018J23Rik NM_198011 101604 RIKEN cDNA E430018J23 gene (E430018J23Rik).
E430025E21Rik NM_153548 223593 RIKEN cDNA E430025E21 gene
E430026E19Rik NM_146008 216198 RIKEN cDNA E430026E19 gene (E430026E19Rik)
E430028B21Rik NM_178668 211948 RIKEN cDNA E430028B21 gene (E430028B21Rik)
E430029F06 NM_172777 236573 Mus musculus hypothetical protein E430029F06 (E430029F06).
E430036I04Rik NM_133897 100604 RIKEN cDNA E430036I04 gene (E430036I04Rik)
E4f1 NM_007893 13560 E4F transcription factor 1
Eaf2 NM_134111 106389 ELL associated factor 2 (Eaf2)
Ear11 NM_053113 93726 eosinophil-associated, ribonuclease A family, member 11
Ear2 NM_007895 13587 eosinophil-associated, ribonuclease A family, member 2
Ebf1 L12147 13591 early B-cell factor 1
Ebf2 NM_010095 13592 early B-cell factor 2
Ebf3 NM_010096 13593 early B-cell factor 3 (Ebf3)
Ebf4 NM_152993 228598 early B-cell factor 4 [Mus musculus]
Ebi3 NM_015766 50498 Epstein-Barr virus induced gene 3
Ebna1bp2 NM_026932 69072 EBNA1 binding protein 2
Ebpl NM_026598 68177 Mus musculus emopamil binding protein-like (Ebpl)
Ece2 NM_139293 107522 endothelin converting enzyme 2
Ecel1 NM_021306 13599 Mus musculus endothelin converting enzyme-like 1 (Ecel1), mRNA.
Ech1 NM_016772 51798 enoyl coenzyme A hydratase 1 peroxisomal
Echdc1 NM_025855 52665 enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 1
Echdc2 NM_026728 52430 enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 2
Echdc3 NM_024208 67856 Mus musculus enoyl Coenzyme A hydratase domain containing 3 (Echdc3)
Echs1 NM_053119 93747 enoyl Coenzyme A hydratase, short chain, 1, mitochondrial
Ecm1 NM_007899 13601 extracellular matrix protein 1 (Ecm1)
Ecsit NM_012029 26940 ECSIT homolog (Drosophila)
Ect2 NM_007900 13605 ect2 oncogene
Eda NM_010099 13607 ectodysplasin-A
Eda2r NM_175540 245527 ectodysplasin A2 isoform receptor
Edar NM_010100 13608 ectodysplasin-A receptor
Edaradd NM_175746 171211 EDAR (ectodysplasin-A receptor)-associated death domain
Edem3 XM_001003470 66967 ER degradation enhancer, mannosidase alpha-like 3
Edf1 NM_021519 59022 endothelial differentiation-related factor 1 (Edf1)
Edg1 NM_007901 13609 Mus musculus endothelial differentiation sphingolipid G-protein-coupled receptor 1 (Edg1), mRNA.
Edg2 NM_010336 14745 endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor, 2 (Edg2)
Edg4 NM_020028 53978 Mus musculus endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor 4 (Edg4), mRNA.
Edg5 NM_010333 14739 endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 5
Edg6 NM_010102 13611 endothelial differentiation, G-protein-coupled receptor 6
Edg7 NM_022983 65086 endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor 7
Edg8 NM_053190 94226 endothelial differentiation, sphingolipid G-protein-coupled receptor, 8
Edn1 NM_010104 13614 endothelin 1
Edn3 NM_007903 13616 endothelin 3
Ednrb NM_007904 13618 Mus musculus endothelin receptor type B (Ednrb)
Eea1 NM_001001932 216238 early endosome antigen 1
Eed NM_021876 13626 Mus musculus embryonic ectoderm development (Eed), mRNA.
Eef1a1 NM_010106 13627 eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1
Eef1b2 NM_018796 55949 eukaryotic translation elongation factor 1 beta 2 (Eef1b2).
Eef1d NM_029663 66656 eukaryotic translation elongation factor 1 delta (guanine nucleotide exchange protein) (Eef1d), transcript variant 1
Eef1g NM_026007 67160 eukaryotic translation elongation factor 1 gamma
Eef2 NM_007907 13629 Mus musculus eukaryotic translation elongation factor 2 (Eef2)
Eef2k NM_007908 13631 eukaryotic elongation factor-2 kinase
Eefsec NM_023060 65967 eukaryotic elongation factor, selenocysteine-tRNA-specific (Eefsec)
Efcab1 NM_025769 66793 EF hand calcium binding domain 1
Efcab2 NM_026626 68226 EF-hand calcium binding domain 2
Efcab4a NM_001025103 213573 EF-hand calcium binding domain 4A
Efcbp1 NM_178617 69352 EF hand calcium binding protein 1
Efcbp2 NM_054095 117148 EF hand calcium binding protein 2
Efemp1 NM_146015 216616 epidermal growth factor-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1
Efemp2 NM_021474 58859 Mus musculus epidermal growth factor-containing fibulin-like extracellular matrix protein 2 (Efemp2)
Efha1 NM_028643 68514 EF hand domain family A1
Efhb NM_172497 211482 EF hand domain family, member B
Efhc1 XM_129694 71877 EF-hand domain (C-terminal) containing 1
Efhc2 NM_028916 74405 EF-hand domain (C-terminal) containing 2
Efhd1 NM_028889 98363 EF hand domain containing 1 (Efhd1)
Efhd2 NM_025994 27984 D4Wsu27e; 2600015J22Rik
Efna1 NM_010107 13636 ephrin A1
Efna2 NM_007909 13637 ephrin A2
Efna3 XM_204001 13638 ephrin A3
Efna4 NM_007910 13639 ephrin A4
Efna5 BC040218 13640 ephrin A5
Efnb1 NM_010110 13641 ephrin B1
Efnb2 NM_010111 13642 ephrin B2
Efnb3 NM_007911 13643 ephrin B3
Efs NM_010112 13644 embryonal Fyn-associated substrate (Efs)
Eftud2 NM_011431 20624  elongation factor Tu GTP binding domain containing 2
Egfl6 NM_019397 54156 EGF-like-domain, multiple 6 (Egfl6)
Egfl7 NM_178444 353156 EGF-like domain 7
Egfl8 NM_152922 81701 EGF-like domain 8
Egfl9 NM_134120 106565 Mus musculus EGF-like-domain, multiple 9 (Egfl9), transcript variant 2, mRNA.
Egfl9 NM_207666 106565 Mus musculus EGF-like-domain, multiple 9 (Egfl9), transcript variant 1.
Egfr NM_007912 13649 epidermal growth factor receptor (Egfr), transcript variant 2
Egln2 NM_053208 112406 EGL nine homolog 2 (C. elegans)
Egr1 NM_007913 13653 early growth response 1
Egr2 NM_010118 13654 Mus musculus early growth response 2 (Egr2)
Egr4 NM_020596 13656 early growth response 4
EG328280 NM_001015506 328280 predicted gene, EG328280
EG432555 NM_001024230 432555 predicted gene, EG432555
Ehd1 NM_010119 13660 EH-domain containing 1 (Ehd1)
Ehd3 NM_020578 57440 EH-domain containing 3
Ehd4 NM_133838 98878 EH-domain containing 4
Ehf NM_007914 13661 ets homologous factor
Ehhadh NM_023737 74147 enoyl-Coenzyme A, hydratase/3-hydroxyacyl Coenzyme A dehydrogenase
Ehmt2 NM_147151 110147 euchromatic histone lysine N-methyltransferase 2
Ehox NM_021300 57737 ES cell derived homeobox
Ei24 NM_007915 13663 etoposide induced 2.4 mRNA
Eif1a NM_010120 13664 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 1A (Eif1a)
Eif1ay NM_025437 66235 eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-linked (Eif1ay)
Eif2ak1 NM_013557 15467 eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 1
Eif2ak3 AF076681 13666 eukaryotic translation initiation factor 2 alpha kinase 3
Eif2b1 NM_145371 209354 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 1 (alpha) (Eif2b1), mRNA.
Eif2b2 NM_145445 217715 eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2 beta
Eif2b3 NM_175135 108067 eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 3
Eif2b4 NM_010122 13667 eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 4 delta
Eif2s1 NM_026114 13665 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha
Eif2s3x NM_012010 26905 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 3, structural gene X-linked
Eif2s3y NM_012011 26908 eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 3, structural gene Y-linked (Eif2s3y)
Eif3s1 NM_144545 78655 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 1 alpha (Eif3s1).
Eif3s10 NM_010123 13669 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 10 (theta)
Eif3s12 NM_028659 73830  eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 12
Eif3s2 NM_018799 54709 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 2 (beta)
Eif3s3 NM_080635 68135 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 3 (gamma) (Eif3s3).
Eif3s4 NM_016876 53356 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 4 (delta) (Eif3s4).
Eif3s6 NM_008388 16341 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 6
Eif3s6ip NM_145139 223691 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 6 interacting protein
Eif3s7 NM_018749 55944 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 7 (zeta)
Eif3s8 NM_146200 56347 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 8 (Eif3s8)
Eif3s9 NM_133916 27979 eukaryotic translation initiation factor 3, subunit 9 (eta)
Eif4a1 NM_144958 13681 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 4A1 (Eif4a1)
Eif4a2 NM_013506 13682 eukaryotic translation initiation factor 4A2 (Eif4a2)
Eif4b NM_145625 75705 eukaryotic translation initiation factor 4B (Eif4b)
Eif4e NM_007917 13684 eukaryotic translation initiation factor 4E (Eif4e)
Eif4e3 NM_025829 66892 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 4E member 3 (Eif4e3)
Eif4ebp1 NM_007918 13685 eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1 (Eif4ebp1).
Eif4ebp2 NM_010124 13688 eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 2
Eif4ebp3 NM_201256 108112 eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 3
Eif4enif1 NM_023743 74203 Mus musculus eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1 (Eif4enif1)
Eif4g2 NM_013507 13690 eukaryotic translation initiation factor 4, gamma 2
Eif5 NM_173363 217869 eukaryotic translation initiation factor 5
Eif5a NM_181582 276770 eukaryotic translation initiation factor 5A
Eif5a2 NM_177586 208691 eukaryotic translation initiation factor 5A2
Ela1 NM_033612 109901 elastase 1, pancreatic
Ela3b NM_026419 67868 Mus musculus elastase 3B, pancreatic (Ela3b)
Elac1 NM_053255 114615 Mus musculus elaC homolog 1 (E. coli) (Elac1).
Elac2 NM_023479 68626 elaC homolog 2 (E. coli) (Elac2)
Elavl1 NM_010485 15568  ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 1 (Hu antigen R)
Elavl2 NM_207685 15569 ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 2 (Hu antigen B) (Elavl2), transcript variant 1, mRNA
Elavl2 NM_207686 15569 ELAV (embryonic lethal, abnormal vision, Drosophila)-like 2 (Hu antigen B)
Elf1 NM_007920 13709 E74-like factor 1
Elf2 NM_023502 69257 E74-like factor 2
Elf3 NM_007921 13710 E74-like factor 3
Elf4 NM_019680 56501 E74-like factor 4 (ets domain transcription factor)
Elf5 NM_010125 13711 E74-like factor 5 (Elf5)
Elk1 NM_007922 13712 ELK1 member of ETS oncogene family
Elk3 NM_013508 13713 ELK3, member of ETS oncogene family
Elk4 NM_007923 13714 ELK4, member of ETS oncogene family
Ell3 NM_145973 269344   elongation factor RNA polymerase II-like 3
Elmo2 NM_207706 140579 engulfment and cell motility 2, ced-12 homolog (C. elegans) (Elmo2), transcript variant 2
Elmo3 NM_172760 234683 engulfment and cell motility 3, ced-12 homolog (C. elegans) (Elmo3)
Eln NM_007925 13717 elastin
Elof1 NM_170777 66126 elongation factor 1 homolog (ELF1, S. cerevisiae) (Elof1)
Elovl1 NM_019422 54325 elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 1
Elovl2 NM_019423 54326 elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 2 (Elovl2)
Elovl3 NM_007703 12686 elongation of very long chain fatty acids (FEN1/Elo2, SUR4/Elo3, yeast)-like 3
Elovl5 NM_134255 68801 ELOVL family member 5, elongation of long chain fatty acids (yeast) (Elovl5)
Elovl6 NM_130450 170439 Mus musculus ELOVL family member 6, elongation of long chain fatty acids (yeast) (Elovl6)
Elovl7 NM_029001 74559 ELOVL family member 7, elongation of long chain fatty acids (yeast)
Elp3 NM_028811 74195 elongation protein 3 homolog (S. cerevisiae)
Eltd1 NM_133222 170757 Mus musculus EGF, latrophilin seven transmembrane domain containing 1 (Eltd1)
Emb NM_010330 13723 Mus musculus embigin (Emb).
Emd NM_007927 13726 Mus musculus emerin (Emd), mRNA
Eme1 NM_177752 268465 Mus musculus essential meiotic endonuclease 1 homolog 1 (S. pombe) (Eme1)
Emid1 NM_080595 140703 EMI domain containing 1
Emid2 NM_024474 140709 EMI domain containing 2
Emilin1 NM_133918 100952 elastin microfibril interfacer 1 (Emilin1)
Emilin2 NM_145158 246707 elastin microfibril interfacer 2
Emilin3 NM_182840 280635 elastin microfibril interfacer 3 (Emilin3)
Eml3 NM_144872 225898 echinoderm microtubule associated protein like 3 (Eml3)
Emp1 NM_010128 13730 epithelial membrane protein 1 (Emp1)
Emp3 NM_010129 13732 epithelial membrane protein 3
Emr1 NM_010130 13733 Mus musculus EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 1 (Emr1)
Emr4 NM_139138 52614 EGF-like module containing, mucin-like, hormone receptor-like sequence 4
En2 NM_010134 13799 engrailed 2
Enam NM_017468 13801 enamelin
Enc1 NM_007930 13803 ectodermal-neural cortex 1
Endog NM_007931 13804 Mus musculus endonuclease G (Endog).
Endogl1 NM_172456 208194 endonuclease G-like 1
Eno1 NM_023119 13806 enolase 1, alpha non-neuron
Eno2 NM_013509 13807 enolase 2, gamma neuronal
Eno3 NM_007933 13808 enolase 3, beta muscle
Enpep NM_007934 13809 glutamyl aminopeptidase
Enpp1 NM_008813 18605 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1
Enpp2 NM_015744 18606 Mus musculus ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2 (Enpp2)
Enpp4 NM_199016 224794 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 4 (Enpp4)
Enpp5 NM_032003 83965 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 5
Enpp6 NM_177304 320981 ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 6
Entpd1 AK011895 12495 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1
Entpd2 NM_009849 12496 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 2
Entpd3 NM_178676 215446 Mus musculus ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 3 (Entpd3), mRNA.
Entpd4 NM_026174 67464 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 4
Entpd5 NM_007647 12499 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5
Entpd6 NM_172117 12497 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 6
Entpd7 NM_053103 93685 ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 7
Eny2 NM_175009 223527 enhancer of yellow 2 homolog (Drosophila)
Eomes AB031037 13813 eomesodermin homolog (Xenopus laevis)
Ep400 NM_029337 75560 E1A binding protein p400
Epas1 NM_010137 13819 Mus musculus endothelial PAS domain protein 1 (Epas1).
Epb4 NM_013514 13829 erythrocyte protein band 4.9
Epb4.1l3 NM_013813 13823 erythrocyte protein band 4.1-like 3
Epb4.1l4a NM_013512 13824 erythrocyte protein band 4.1-like 4a
Epb4.2 NM_013513 13828 erythrocyte protein band 4.2
Epc2 NM_172663 227867 enhancer of polycomb homolog 2 (Drosophila)
Epdr2 NM_134065 105298 ependymin related protein 2 (zebrafish)
Epgn NM_053087 71920 epithelial mitogen
Epha1 NM_023580 13835 Eph receptor A1
Epha2 NM_010139 13836 Eph receptor A2
Epha3 NM_010140 13837 Eph receptor A3
Epha4 NM_007936 13838 Eph receptor A4
Epha5 NM_007937 13839   Eph receptor A5
Epha6 NM_007938 13840 Eph receptor A6
Epha7 NM_010141 13841 Eph receptor A7
Epha7 XM_131334 13841 Eph receptor A7
Epha7 Tr1 X79083 13841 Eph receptor A7 truncated 1
Epha7 Tr3 AK032973 13841 Eph receptor A7 truncated 3
Epha8 NM_007939 13842 Eph receptor A8
Ephb1 NM_173447 270190 Eph receptor B1
Ephb2 NM_010142 13844 Eph receptor B2
Ephb3 NM_010143 13845 Mus musculus Eph receptor B3 (Ephb3), mRNA.
Ephb4 NM_010144 13846 Eph receptor B4
Ephb6 NM_007680 13848 Eph receptor B6
Ephx1 NM_010145 13849 Mus musculus epoxide hydrolase 1, microsomal (Ephx1)
Ephx2 NM_007940 13850 epoxide hydrolase 2, cytoplasmic
Epim NM_007941 13852 epimorphin
Epm2a NM_010146 13853 epilepsy, progressive myoclonic epilepsy, type 2 gene alpha
Epm2aip1 NM_175266 77781 Mus musculus EPM2A (laforin) interacting protein 1 (Epm2aip1), mRNA.
Epn2 NM_010148 13855 epsin 2
Epn3 NM_027984 71889  epsin 3
Epo NM_007942 13856 erythropoietin
Epor NM_010149 13857 erythropoietin receptor
Eppb9 NM_013717 27078 Mus musculus endothelial precursor protein B9 (Eppb9), mRNA.
Eppk1 NM_144848 223650 epiplakin 1
Eprs NM_029735 107508 Glutamyl-prolyl-tRNA synthetase
Eps15 NM_007943 13858 epidermal growth factor receptor pathway substrate 15 (Eps15)
Eps15l1 NM_007944 13859 epidermal growth factor receptor pathway substrate 15-like 1
Eps8 NM_007945 13860 epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
Eps8l1 NM_026146 67425 EPS8-like 1
Eps8l2 NM_133191 98845 EPS8-like 2 (Eps8l2)
Eps8l3 AY074932 99662 ESP8-like 3
Eps8l3 NM_133867 99662 ESP8-like 3
Epsti1 NM_029495 108670 epithelial stromal interaction 1 (breast) (Epsti1), transcript variant a.
Epx NM_007946 13861 eosinophil peroxidase
Eraf NM_133245 170812 erythroid associated factor
Eral1 NM_022313 57837 Era (G-protein)-like 1 (E. coli) (Eral1)
Eras NM_181548 353283 ES cell-expressed Ras
Erbb2 NM_010152 13866 v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2, neuro/glioblastoma derived oncogene homolog (avian) (Erbb2), transcript variant 2
Erbb2ip NM_001005868 59079  Erbb2 interacting protein
Erbb4 XM_136682 13869 v-erb-a erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 4 (avian)
Ercc1 NM_007948 13870 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 1
Ercc3 NM_133658 13872 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3
Ercc4 NM_015769 50505 Mus musculus excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 4 (Ercc4).
Ercc5 NM_011729 22592 excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 5
Ercc8 NM_028042 71991 Mus musculus excision repaiross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 8 (Ercc8)
Erdr1 NM_133362 170942 erythroid differentiation regulator 1
Ereg NM_007950 13874 epiregulin (Ereg)
Erf NM_010155 13875 Ets2 repressor factor
Erg NM_133659 13876 avian erythroblastosis virus E-26 (v-ets) oncogene related
Erh NM_007951 13877 enhancer of rudimentary homolog (Drosophila)
Ermap NM_013848 27028 Mus musculus erythroblast membrane-associated protein (Ermap), mRNA.
Ern1 NM_023913 78943 endoplasmic reticulum (ER) to nucleus signalling 1
Ern2 NM_012016 26918 endoplasmic reticulum (ER) to nucleus signalling 2
Ero1l NM_015774 50527 ERO1-like (S. cerevisiae) (Ero1l)
Erp29 NM_026129 67397 Mus musculus endoplasmic reticulum protein 29 (Erp29).
Es1 NM_007954 13884 Mus musculus esterase 1 (Es1)
Es22 NM_133660 13897 esterase 22
Es2el NM_022408 27886 Mus musculus expressed sequence 2 embryonic lethal (Es2el)
Esco1 XM_919590 77805 establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae)
Esco2 NM_028039 71988 establishment of cohesion 1 homolog 2 (S. cerevisiae)
Esd NM_016903 13885 Mus musculus esterase D/formylglutathione hydrolase (Esd)
Esm1 NM_023612 71690 endothelial cell-specific molecule 1 (Esm1)
Espl1 NM_001014976 105988 extra spindle poles-like 1 (S. cerevisiae)
Esr1 NM_007956 13982 estrogen receptor 1 (alpha)
Esrra NM_007953 26379 estrogen related receptor, alpha
Esrrb NM_011934 26380 estrogen related receptor, beta
Esrrbl1 NM_028680 73916 Mus musculus estrogen-related receptor beta like 1 (Esrrbl1)
Etd NM_175147 69501 Mus musculus embryonic testis differentiation (Etd), mRNA.
Etf1 NM_144866 225363 Mus musculus eukaryotic translation termination factor 1 (Etf1)
Etfa NM_145615 110842 electron transferring flavoprotein, alpha polypeptide
Etfb NM_026695 110826 electron transferring flavoprotein, beta polypeptide
Etfdh NM_025794 66841 electron transferring flavoprotein, dehydrogenase
Ethe1 NM_023154 66071 ethylmalonic encephalopathy 1
Etnk1 XM_979562 75320 ethanolamine kinase 1
Etos1 NM_053258 114660 ectopic ossification 1
Ets1 NM_011808 23871 E26 avian leukemia oncogene 1, 5 domain
Ets2 NM_011809 23872 E26 avian leukemia oncogene 2, 3 domain
Etv2 NM_007959 14008 ets variant gene 2
Etv3 NM_012051 27049 ets variant gene 3
Etv5 NM_023794 104156 Mus musculus ets variant gene 5 (Etv5), mRNA.
Etv6 NM_007961 14011 ets variant gene 6 (TEL oncogene)
Evc2 NM_145920 68525 Ellis van Creveld syndrome 2 homolog (human)
Evi1 NM_007963 14013 ecotropic viral integration site 1
Evi2a NM_010161 14017 ecotropic viral integration site 2a
Evi2b NM_146023 216984 Mus musculus ecotropic viral integration site 2b (Evi2b).
Evi5 NM_007964 14020 Mus musculus ecotropic viral integration site 5 (Evi5)
Evx1 NM_007966 14028 Mus musculus even skipped homeotic gene 1 homolog (Evx1), mRNA
Ewsh NM_007968 14030 Ewing sarcoma breakpoint region 1
Exo1 NM_012012 26909 exonuclease 1
Exoc6 NM_175353 107371 exocyst complex component 6
Exosc1 NM_025644 66583 Mus musculus exosome component 1 (Exosc1).
Exosc10 NM_016699 50912 Mus musculus exosome component 10 (Exosc10)
Exosc2 NM_144886 227715 exosome component 2 (Exosc2)
Exosc3 NM_025513 66362 exosome component 3
Exosc4 NM_175399 109075 exosome component 4
Exosc5 NM_138586 27998 exosome component 5
Exosc7 XM_284543 66446 exosome component 7
Exosc8 NM_027148 69639 exosome component 8
Exosc9 NM_019393 50911 exosome component 9
Expi NM_007969 14038 extracellular proteinase inhibitor
Ext1 NM_010162 14042 exostoses (multiple) 1 (Ext1)
Ext2 NM_010163 14043 exostoses (multiple) 2 (Ext2)
Extl1 NM_019578 56219 exostoses (multiple)-like 1
Extl2 NM_021388 58193 Mus musculus exotoses (multiple)-like 2 (Extl2)
Extl3 NM_018788 54616 exostoses (multiple)-like 3
Eya2 NM_010165 14049 Mus musculus eyes absent 2 homolog (Drosophila) (Eya2), mRNA.
Eya3 NM_210071 14050 Mus musculus eyes absent 3 homolog (Drosophila) (Eya3), transcript variant 1
Ezh1 NM_007970 14055 enhancer of zeste homolog 1 (Drosophila) (Ezh1)
Ezh2 NM_007971 14056  enhancer of zeste homolog 2 (Drosophila)
F11 NM_028066 109821 coagulation factor XI
F11r NM_172647 16456 F11 receptor (F11r).
F12 NM_021489 58992 coagulation factor XII (Hageman factor) (F12)
F13b NM_031164 14060 coagulation factor XIII, beta subunit (F13b)
F2 NM_010168 14061 Mus musculus coagulation factor II (F2)
F2r NM_010169 14062 Mus musculus coagulation factor II (thrombin) receptor (F2r)
F2rl2 NM_010170 14064 coagulation factor II (thrombin) receptor-like 2
F2rl3 NM_007975 14065 coagulation factor II (thrombin) receptor-like 3
F3 NM_010171 14066 Mus musculus coagulation factor III (F3), mRNA
F5 NM_007976 14067 coagulation factor V
F630022B06Rik NM_172822 239827 Mus musculus RIKEN cDNA F630022B06 gene (F630022B06Rik), mRNA.
F630043A04Rik NM_198605 219114 RIKEN cDNA F630043A04 gene
F630110N24Rik NM_028657 73822 RIKEN cDNA F630110N24 gene
F630111L10Rik NM_177165 320463 RIKEN cDNA F630111L10 gene
F7 NM_010172 14068 coagulation factor VII
F730014I05Rik NM_146129 228866 RIKEN cDNA F730014I05 gene
F730015K02Rik NM_176935 319526 RIKEN cDNA F730015K02 gene
F730035P03Rik NM_001002780 442845 RIKEN cDNA F730035P03 gene
F730035P03Rik NM_001002795 442845 RIKEN cDNA F730035P03 gene
F730047E07Rik NM_199467 212377 RIKEN cDNA F730047E07 gene
F8 NM_007977 14069 coagulation factor VIII (F8)
F830021D11Rik XM_915447 224648 RIKEN cDNA F830021D11 gene
F830045P16Rik NM_177653 228592 RIKEN cDNA F830045P16 gene
F8a NM_007978 14070 Mus musculus factor 8-associated gene A (F8a), mRNA
F9 NM_007979 14071 coagulation factor IX
Fa2h NM_178086 338521 Mus musculus fatty acid 2-hydroxylase (Fa2h), mRNA.
Faah NM_010173 14073 Mus musculus fatty acid amide hydrolase (Faah)
Fabp3 NM_010174 14077 fatty acid binding protein 3, muscle and heart
Fabp4 NM_024406 11770 fatty acid binding protein 4, adipocyte (Fabp4)
Fabp5 NM_010634 16592 fatty acid binding protein 5, epidermal (Fabp5)
Fabp7 NM_021272 12140 Mus musculus fatty acid binding protein 7, brain (Fabp7), mRNA.
Fabp9 NM_011598 21884 Mus musculus fatty acid binding protein 9, testis (Fabp9), mRNA.
Fadd NM_010175 14082 Mus musculus Fas (TNFRSF6)-associated via death domain (Fadd), mRNA.
Fads1 NM_146094 76267 Mus musculus fatty acid desaturase 1 (Fads1)
Fads3 NM_021890 60527 fatty acid desaturase 3
Fah NM_010176 14085 fumarylacetoacetate hydrolase
Fahd1 NM_023480 68636 Mus musculus fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 1 (Fahd1)
Fahd2a NM_029629 68126 fumarylacetoacetate hydrolase domain containing 2A
Faim NM_011810 23873 Fas apoptotic inhibitory molecule (Faim)
Falz XM_903112 207165 fetal Alzheimer antigen
Fanca NM_016925 14087 Fanconi anemia, complementation group A
Fance XM_986338 72775 Fanconi anemia, complementation group E
Fancg NM_053081 60534 Fanconi anemia, complementation group G
Fancl NM_025923 67030 Fanconi anemia, complementation group L
Fancm NM_178912 104806 Fanconi anemia, complementation group M
Fank1 NM_025850 66930 fibronectin type 3 and ankyrin repeat domains 1
Fap NM_007986 14089 fibroblast activation protein
Farp2 NM_145519 227377 FERM, RhoGEF and pleckstrin domain protein 2 (Farp2)
Fars2 NM_024274 69955 phenylalanine-tRNA synthetase 2 (mitochondrial) (Fars2)
Farslb NM_011811 23874 phenylalanine-tRNA synthetase-like, beta subunit
Fas NM_007987 14102 Fas (TNF receptor superfamily member)
Fasn NM_007988 14104 fatty acid synthase
Fate1 NM_183127 77905 fetal and adult testis expressed 1
Fau NM_007990 14109 Finkel-Biskis-Reilly murine sarcoma virus (FBR-MuSV) ubiquitously expressed (fox derived)
Fbl NM_007991 14113 Mus musculus fibrillarin (Fbl)
Fbln1 NM_010180 14114 fibulin 1
Fbln2 NM_007992 14115 fibulin 2
Fbln5 NM_011812 23876 fibulin 5 (Fbln5)
Fbn1 NM_007993 14118 fibrillin 1
Fbn2 NM_010181 14119 fibrillin 2
Fbp1 NM_019395 14121 Mus musculus fructose bisphosphatase 1 (Fbp1), mRNA.
Fbp2 NM_007994 14120 Mus musculus fructose bisphosphatase 2 (Fbp2)
Fbs1 XM_284344 14123 fibrosin 1
Fbxl10 NM_013910 30841 F-box and leucine-rich repeat protein 10 (Fbxl10), transcript variant 2
Fbxl11 NM_001001984 225876  F-box and leucine-rich repeat protein 11
Fbxl12 NM_001002846 30843 F-box and leucine-rich repeat protein 12 (Fbxl12), transcript variant 2.
Fbxl12 NM_013911 30843 F-box and leucine-rich repeat protein 12
Fbxl20 NM_028149 72194 F-box and leucine-rich repeat protein 20
Fbxl22 NM_175206 74165 Mus musculus F-box and leucine-rich repeat protein 22 (Fbxl22)
Fbxl3 NM_015822 50789 F-box and leucine-rich repeat protein 3
Fbxl5 XM_144317 242960 F-box and leucine-rich repeat protein 5
Fbxl6 NM_013909 30840 Mus musculus F-box and leucine-rich repeat protein 6 (Fbxl6)
Fbxl8 NM_015821 50788 Mus musculus F-box and leucine-rich repeat protein 8 (Fbxl8)
Fbxo10 XM_194139 269529 F-box protein 10
Fbxo16 NM_015795 50759 F-box protein 16
Fbxo17 NM_015796 50760 Mus musculus F-box protein 17 (Fbxo17), mRNA.
Fbxo18 NM_015792 50755 F-box protein 18
Fbxo2 NM_176848 230904 F-box only protein 2 (Fbxo2)
Fbxo2 XM_131839 230904 F-box only protein 2
Fbxo21 NM_145564 231670 F-box only protein 21 (Fbxo21).
Fbxo22 NM_028049 71999 Mus musculus F-box only protein 22 (Fbxo22).
Fbxo25 NM_025785 66822 F-box only protein 25
Fbxo27 NM_207238 233040 F-box protein 27
Fbxo3 NM_212433 57443 F-box only protein 3 (Fbxo3), transcript variant 1
Fbxo30 NM_027968 71865 F-box protein 30 (Fbxo30).
Fbxo31 NM_133765 76454 Mus musculus F-box only protein 31 (Fbxo31)
Fbxo32 NM_026346 67731 Mus musculus F-box only protein 32 (Fbxo32), mRNA
Fbxo33 NM_001033156 70611 F-box protein 33
Fbxo34 NM_030236 78938 F-box protein 34
Fbxo36 NM_025386 66153 Mus musculus F-box only protein 36 (Fbxo36), mRNA.
Fbxo38 NM_134136 107035 F-box protein 38 (Fbxo38), mRNA.
Fbxo4 NM_134099 106052 Mus musculus F-box only protein 4 (Fbxo4)
Fbxo42 NM_172518 213499 Mus musculus F-box protein 42 (Fbxo42), mRNA.
Fbxo43 XM_619315 78803 F-box protein 43
Fbxo44 NM_173401 230903 F-box protein 44
Fbxo46 NM_175530 243867 F-box protein 46
Fbxo5 NM_025995 67141 F-box protein 5
Fbxo6b NM_015797 50762 Mus musculus F-box only protein 6b (Fbxo6b).
Fbxo7 NM_153195 69754 Mus musculus F-box only protein 7 (Fbxo7), mRNA
Fbxo8 NM_015791 50753 Mus musculus F-box only protein 8 (Fbxo8)
Fbxo9 NM_023605 71538 f-box only protein 9 (Fbxo9).
Fbxw10 NM_001033669 213980 F-box and WD-40 domain protein 10
Fbxw11 NM_134015 103583 Mus musculus F-box and WD-40 domain protein 11 (Fbxw11)
Fbxw17 NM_175401 109082 Mus musculus F-box and WD-40 domain protein 17 (Fbxw17)
Fbxw2 NM_013890 30050 F-box and WD-40 domain protein 2
Fbxw4 NM_013907 30838 F-box and WD-40 domain protein 4 (Fbxw4)
Fbxw5 NM_013908 30839 F-box and WD-40 domain protein 5 (Fbxw5)
Fbxw7 NM_080428 50754 F-box and WD-40 domain protein 7, archipelago homolog (Drosophila)
Fbxw8 NM_172721 231672 Mus musculus F-box and WD-40 domain protein 8 (Fbxw8), mRNA.
Fbxw9 NM_026791 68628 F-box and WD-40 domain protein 9
Fcer1a NM_010184 14125 Fc receptor, IgE, high affinity I, alpha polypeptide
Fcer1g NM_010185 14127 Fc receptor, IgE, high affinity I, gamma polypeptide (Fcer1g)
Fcer2a NM_013517 14128 Fc receptor, IgE, low affinity II, alpha polypeptide
Fcgr1 NM_010186 14129 Fc receptor, IgG, high affinity I (Fcgr1)
Fcgr3a NM_144559 246256 Mus musculus Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (Fcgr3a)
Fcgrt NM_010189 14132 Fc receptor, IgG, alpha chain transporter
Fcho1 NM_028715 74015 FCH domain only 1 (Fcho1)
Fcho2 NM_172591 218503 Mus musculus FCH domain only 2 (Fcho2), mRNA.
Fchsd2 NM_199012 207278 FCH and double SH3 domains 2
Fcmd NM_139309 246179 Mus musculus Fukuyama type congenital muscular dystrophy homolog (human) (Fcmd).
Fcrlm1 NM_145141 98752 Mus musculus Fc receptor-like mucin-like 1 (Fcrlm1), mRNA.
Fdft1 NM_010191 14137 Mus musculus farnesyl diphosphate farnesyl transferase 1 (Fdft1)
Fdps NM_134469 110196 Mus musculus farnesyl diphosphate synthetase (Fdps), mRNA.
Fdx1 NM_007996 14148 ferredoxin 1 (Fdx1)
Fdxr NM_007997 14149 ferredoxin reductase
Fech NM_007998 14151 ferrochelatase
Fem1a NM_010192 14154 feminization 1 homolog a (C. elegans) (Fem1a)
Fem1b NM_010193 14155 feminization 1 homolog b (C. elegans)
Fem1c NM_173423 240263 fem-1 homolog c (C.elegans)
Fen1 NM_007999 14156 flap structure specific endonuclease 1 (Fen1)
Fer1l3 XM_283556 226101 fer-1-like 3, myoferlin (C. elegans)
Ferd3l NM_033522 114712 Fer3-like (Drosophila)
Fez1 NM_183171 235180 Mus musculus fasciculation and elongation protein zeta 1 (zygin I) (Fez1), mRNA.
Fez2 NM_199448 225020 fasciculation and elongation protein zeta 2 (zygin II)
Fezf1 XM_133029 73191 Fez family zinc finger 1
Fezf2 NM_080433 54713 Fez family zinc finger 2
Ffar1 NM_194057 233081 free fatty acid receptor 1
Ffar2 NM_146187 233079 free fatty acid receptor 2
Fga NM_010196 14161 fibrinogen, alpha polypeptide (Fga)
Fgd1 NM_008001 14163 FYVE, RhoGEF and PH domain containing 1 (Fgd1).
Fgd2 NM_013710 26382 FYVE, RhoGEF and PH domain containing 2
Fgd3 NM_015759 30938 FYVE, RhoGEF and PH domain containing 3
Fgd4 NM_139232 224014 Mus musculus FYVE, RhoGEF and PH domain containing 4 (Fgd4), transcript variant alpha
Fgf1 NM_010197 14164 fibroblast growth factor 1
Fgf10 D89080 14165 fibroblast growth factor 10
Fgf11 NM_010198 14166 fibroblast growth factor 11
Fgf12 NM_010199 14167 fibroblast growth factor 12
Fgf13 AF020737 14168 fibroblast growth factor 13
Fgf13 NM_010200 14168 Mus musculus fibroblast growth factor 13 (Fgf13).
Fgf14 NM_010201 14169 fibroblast growth factor 14
Fgf15 AK017829 14170 fibroblast growth factor 15
Fgf15 NM_008003 14170 fibroblast growth factor 15
Fgf16 AB049219 80903 fibroblast growth factor 16
Fgf17 NM_008004 14171 fibroblast growth factor 17
Fgf18 AF075291 14172 fibroblast growth factor 18
Fgf18 NM_008005 14172 fibroblast growth factor 18
Fgf2 NM_008006 14173 fibroblast growth factor 2
Fgf20 NM_030610 80857 fibroblast growth factor 20
Fgf21 NM_020013 56636 fibroblast growth factor 21
Fgf22 AK008922 67112 fibroblast growth factor 22
Fgf23 AB037889 64654 fibroblast growth factor 23
Fgf3 NM_008007 14174 fibroblast growth factor 3
Fgf4 NM_010202 14175 fibroblast growth factor 4
Fgf5 M30643 14176 fibroblast growth factor 5
Fgf5 NM_010203 14176 fibroblast growth factor 5
Fgf6 M92416 14177 fibroblast growth factor 6
Fgf6 NM_010204 14177 fibroblast growth factor 6
Fgf7 NM_008008 14178 fibroblast growth factor 7
Fgf8 NM_010205 14179 fibroblast growth factor 8
Fgf8 Z46883 14179 fibroblast growth factor 8
Fgf9 AH008071 14180 fibroblast growth factor 9
Fgfbp1 NM_008009 14181 fibroblast growth factor binding protein 1
Fgfbp1 XM_282607 14181 fibroblast growth factor binding protein 1
Fgfr1 NM_010206 14182 fibroblast growth factor receptor 1
Fgfr1op NM_201230 75296 Fgfr1 oncogene partner
Fgfr1op2 NM_026218 67529 FGFR1 oncogene partner 2
Fgfr2 NM_010207 14183 fibroblast growth factor receptor 2
Fgfr3 NM_008010 14184 fibroblast growth factor receptor 3
Fgfr4 NM_008011 14186 fibroblast growth factor receptor 4
Fgfrl1 NM_054071 116701 fibroblast growth factor receptor-like 1
Fgg NM_133862 99571 Mus musculus fibrinogen, gamma polypeptide (Fgg)
Fgl1 NM_145594 234199 fibrinogen-like protein 1
Fgl2 NM_008013 14190 fibrinogen-like protein 2
Fgr NM_010208 14191 Gardner-Rasheed feline sarcoma viral (Fgr) oncogene homolog (Fgr)
Fh1 AK002379 14194 fumarate hydratase 1
Fh1 NM_010209 14194 fumarate hydratase 1
Fhad1 NM_028429 329977 forkhead-associated (FHA) phosphopeptide binding domain 1
Fhit NM_010210 14198 fragile histidine triad gene
Fhl1 NM_010211 14199 four and a half LIM domains 1
Fhl2 NM_010212 14200 Mus musculus four and a half LIM domains 2 (Fhl2)
Fhl3 NM_010213 14201 four and a half LIM domains 3
Fhl5 NM_021318 57756 four and a half LIM domains 5
Fhod1 NM_177699 234686 Mus musculus formin homology 2 domain containing 1 (Fhod1), mRNA.
FHOS2 NM_175276 225288 Mus musculus formin-family protein FHOS2 (FHOS2), mRNA.
Fibcd1 NM_178887 98970 Mus musculus fibrinogen C domain containing 1 (Fibcd1), mRNA.
Fibp NM_021438 58249 fibroblast growth factor (acidic) intracellular binding protein
Figf NM_010216 14205 c-fos induced growth factor
Fignl1 NM_021891 60530 fidgetin-like 1 (Fignl1)
Filip1 XM_918311 70598 filamin A interacting protein 1
Fin15 NM_008016 14210 fibroblast growth factor inducible 15
Fip1l1 NM_024183 66899 FIP1 like 1 (S. cerevisiae)
Fiz1 NM_011813 23877 Flt3 interacting zinc finger protein 1
Fjx1 NM_010218 14221 four jointed box 1 (Drosophila)
Fkbp10 NM_010221 14230 FK506 binding protein 10
Fkbp11 NM_024169 66120 FK506 binding protein 11
Fkbp14 NM_153573 231997 FK506 binding protein 14
Fkbp1a NM_008019 14225 FK506 binding protein 1a (Fkbp1a)
Fkbp1b NM_016863 14226 Mus musculus FK506 binding protein 1b (Fkbp1b), mRNA.
Fkbp3 NM_013902 30795 FK506 binding protein 3
Fkbp4 NM_010219 14228 FK506 binding protein 4 (Fkbp4)
Fkbp5 NM_010220 14229 FK506 binding protein 5 (Fkbp5)
Fkbp7 NM_010222 14231 Mus musculus FK506 binding protein 7 (Fkbp7)
Fkbp8 NM_010223 14232 FK506 binding protein 8 (Fkbp8)
Fkbp9 NM_012056 27055 Mus musculus FK506 binding protein 9 (Fkbp9), mRNA.
Fkbpl NM_019873 56299 FK506 binding protein-like (Fkbpl)
Fkhl18 NM_010226 14239 forkhead-like 18 (Drosophila) (Fkhl18)
Fkrp NM_173430 243853 Mus musculus fukutin related protein (Fkrp), mRNA.
Flcn NM_146018 216805 folliculin (Flcn)
Fli1 NM_008026 14247 Friend leukemia integration 1
Fliih NM_022009 14248 Mus musculus flightless I homolog (Drosophila) (Fliih)
Flna XM_289920 192176 PREDICTED: Mus musculus filamin, alpha, transcript variant 1 (Flna), mRNA
Flnc XM_284175 68794 filamin C, gamma (actin binding protein 280)
Flot1 NM_008027 14251 flotillin 1
Flot2 NM_008028 14252 flotillin 2
Flrt1 NM_201411 396184 fibronectin leucine rich transmembrane protein 3
Flrt2 NM_201518 399558 fibronectin leucine rich transmembrane protein 2 (Flrt2)
Flrt3 NM_178382 71436 fibronectin leucine rich transmembrane protein 3
Flt1 NM_010228 14254 FMS-like tyrosine kinase 1
Flt3 NM_010229 14255 FMS-like tyrosine kinase 3
Flt4 NM_008029 14257 FMS-like tyrosine kinase 4
Flywch1 NM_153791 224613 FLYWCH-type zinc finger 1
Fmnl1 NM_019679 57778 formin-like 1
Fmo2 NM_018881 55990 flavin containing monooxygenase 2
Fmo3 NM_008030 14262 flavin containing monooxygenase 3
Fmod NM_021355 14264 fibromodulin
Fmr1nb NM_174993 207854 fragile X mental retardation 1 neighbor
Fn1 NM_010233 14268 fibronectin 1
Fn3k NM_022014 63828 fructosamine 3 kinase
Fnbp1 NM_019406 14269 formin binding protein 1 (Fnbp1)
Fnbp1l NM_153118 214459 Mus musculus formin binding protein 1-like (Fnbp1l)
Fnbp3 NM_018785 56194 formin binding protein 3
Fnbp4 NM_018828 55935 formin binding protein 4
Fndc1 XM_985863 68655 fibronectin type III domain containing 1
Fndc3a NM_207636 319448 fibronectin type III domain containing 3a
Fndc4 NM_022424 64339 fibronectin type III domain containing 4
Fndc5 NM_027402 384061 fibronectin type III domain containing 5
Fnta NM_008033 14272 farnesyltransferase, CAAX box, alpha
Fntb NM_145927 110606 Mus musculus farnesyltransferase, CAAX box, beta (Fntb)
Folr1 NM_008034 14275 Mus musculus folate receptor 1 (adult) (Folr1)
Folr2 NM_008035 14276  folate receptor 2 (fetal)
Folr4 NM_022888 64931 folate receptor 4 (delta)
Fos J00370 14281 FBJ osteosarcoma oncogene
Fos NM_010234 14281 Mus musculus FBJ osteosarcoma oncogene (Fos), mRNA.
Fosb NM_008036 14282 FBJ osteosarcoma oncogene B
Fosl1 NM_010235 14283 fos-like antigen 1
Fosl2 NM_008037 14284 fos-like antigen 2
Foxa1 NM_008259 15375 forkhead box A1
Foxa2 NM_010446 15376 forkhead box A2
Foxa3 NM_008260 15377 forkhead box A3
Foxb1 U90538 64290 forkhead box B1
Foxb2 NM_008023 14240 forkhead box B2
Foxd1 NM_008242 15229 forkhead box D1
Foxd3 NM_010425 15221 forkhead box D3
Foxg1 NM_008241 15228 Mus musculus forkhead box G1 (Foxg1), mRNA.
Foxg1 U36760 15228 forkhead box G1
Foxi1 NM_023907 14233 forkhead box I1
Foxi2 NM_183193 270004 forkhead box I2
Foxj2 NM_021899 60611 forkhead box J2
Foxj3 NM_172699 230700 forkhead box J3
Foxl1 NM_008024 14241 forkhead box L1
Foxm1 NM_008021 14235 forkhead box M1
Foxo1 NM_019739 56458 forkhead box O1
Foxp2 NM_212435 114142 Mus musculus forkhead box P2 (Foxp2), transcript variant 2, mRNA
Foxp3 NM_054039 20371 forkhead box P3
Foxp4 NM_028767 74123 Mus musculus forkhead box P4 (Foxp4), mRNA
Foxq1 NM_008239 15220 forkhead box Q1 (Foxq1)
Fpgs NM_010236 14287 Mus musculus folylpolyglutamyl synthetase (Fpgs)
Frag1 NM_145583 233575 FGF receptor activating protein 1 (Frag1).
Frap1 NM_020009 56717 FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
Fras1 NM_175473 231470 Fraser syndrome 1 homolog (human)
Frat2 NM_177603 212398 frequently rearranged in advanced T-cell lymphomas 2
Frem2 NM_172862 242022 Fras1 related extracellular matrix protein 2
Freq NM_019681 14299 Mus musculus frequenin homolog (Drosophila) (Freq), mRNA.
Frk NM_010237 14302 fyn-related kinase (Frk).
Frmd4a NM_172475 209630 FERM domain containing 4A
Frmpd1 XM_204152 666060 FERM and PDZ domain containing 1
Frrs1 NM_009146 20321 ferric-chelate reductase 1
Frs3 NM_144939 107971 fibroblast growth factor receptor substrate 3 (Frs3)
Frzb NM_011356 20378 frizzled-related protein
Fscn1 NM_007984 14086 fascin homolog 1, actin bundling protein (Strongylocentrotus) purpuratus)
Fscn2 NM_172802 238021 fascin homolog 2, actin-bundling protein, retinal (Strongylocentrotus purpuratus)
Fscn3 NM_019569 56223 fascin homolog 3, actin-bundling protein, testicular (Strongylocentrotus purpuratus) (Fscn3)
Fsd1 NM_183178 240121 Mus musculus fibronectin type 3 and SPRY domain-containing protein (Fsd1), mRNA.
Fsd1l XM_001052088 319636 fibronectin type III and SPRY domain containing 1-like
Fsd2 NM_172904 244091 fibronectin type III and SPRY domain containing 2
Fshprh1 NM_145924 102920 Mus musculus FSH primary response 1 (Fshprh1), mRNA.
Fst NM_008046 14313 follistatin
Fstl1 NM_008047 14314 follistatin-like 1
Fstl4 NM_177059 320027 follistatin-like 4
Fstl5 NM_178673 213262 follistatin-like 5
Ftcd BC010813 14317 formiminotransferase cyclodeaminase
Fth1 NM_010239 14319 ferritin heavy chain 1 (Fth1)
Ftl1 NM_010240 14325 ferritin light chain 1 (Ftl1)
Ftmt NM_026286 67634 Ftmt ferritin mitochondrial
Fto NM_011936 26383 Mus musculus fatso (Fto), mRNA.
Fts NM_010241 14339 fused toes (Fts)
Ftsj NM_133991 54632 Ftsj homolog (E. coli)
Ftsj2 NM_026510 68017 Mus musculus FtsJ homolog 2 (E. coli) (Ftsj2)
Ftsj3 NM_025310 56095 FtsJ homolog 3 (E. coli)
Fubp1 NM_057172 51886 Mus musculus far upstream element (FUSE) binding protein 1 (Fubp1)
Fuca1 NM_024243 71665 fucosidase, alpha-L- 1, tissue
Fundc1 NM_028058 72018 FUN14 domain containing 1
Fundc2 NM_026126 67391 Mus musculus FUN14 domain containing 2 (Fundc2), mRNA
Furin NM_011046 18550 furin (paired basic amino acid cleaving enzyme)
Fus NM_139149 233908 fusion, derived from t(12;16) malignant liposarcoma (human)
Fusip1 NM_010178 14105 Mus musculus FUS interacting protein (serine-arginine rich) 1 (Fusip1), mRNA.
Fut1 NM_008051 14343 fucosyltransferase 1
Fut10 NM_134161 171167 Mus musculus fucosyltransferase 10 (Fut10), mRNA
Fut11 NM_028428 73068 fucosyltransferase 11
Fut2 NM_018876 14344 fucosyltransferase 2
Fut4 NM_010242 14345 fucosyltransferase 4
Fut7 NM_013524 14347 fucosyltransferase 7
Fv1 NM_010244 14349 Friend virus susceptibility 1
Fxc1 NM_019502 14356 fractured callus expressed transcript 1 (Fxc1)
Fxn NM_008044 14297 frataxin
Fxr1h NM_008053 14359 fragile X mental retardation gene 1, autosomal homolog
Fxr2 NM_011814 23879 fragile X mental retardation, autosomal homolog 2
Fxyd1 NM_052991 56188 FXYD domain-containing ion transport regulator 1
Fxyd2 NM_007503 11936 FXYD domain-containing ion transport regulator 2
Fxyd3 NM_008557 17178 FXYD domain-containing ion transport regulator 3 (Fxyd3)
Fxyd4 NM_033648 108017 Mus musculus FXYD domain-containing ion transport regulator 4 (Fxyd4)
Fxyd6 NM_022004 59095 Mus musculus FXYD domain-containing ion transport regulator 6 (Fxyd6), mRNA.
Fyco1 NM_148925 17281 FYVE and coiled-coil domain containing 1
Fyn NM_008054 14360 Fyn proto-oncogene
Fyttd1 NM_027226 69823 Mus musculus forty-two-three domain containing 1 (Fyttd1), mRNA.
Fzd1 NM_021457 14362 frizzled homolog 1 (Drosophila)
Fzd10 NM_175284 93897 frizzled homolog 10 (Drosophila)
Fzd2 NM_020510 57265 frizzled homolog 2 (Drosophila)
Fzd3 NM_021458 14365 frizzled homolog 3 (Drosophila)
Fzd4 NM_008055 14366 frizzled homolog 4 (Drosophila)
Fzd5 NM_022721 14367 frizzled homolog 5 (Drosophila)
Fzd5 XM_192878 14367 frizzled homolog 5 (Drosophila)
Fzd6 NM_008056 14368 frizzled homolog 6 (Drosophila)
Fzd7 NM_008057 14369 frizzled homolog 7 (Drosophila)
Fzd8 NM_008058 14370 frizzled homolog 8 (Drosophila)
Fzd9 XM_916560 14371 frizzled homolog 9 (Drosophila)
Fzr1 NM_019757 56371 fizzy/cell division cycle 20 related 1 (Drosophila)
G0s2 NM_008059 14373  G0/G1 switch gene 2
G1p2 NM_015783 53606 interferon, alpha-inducible protein (G1p2).
G3bp NM_013716 27041 Ras-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein
G430002G23Rik NM_053252 114601 RIKEN cDNA G430002G23 gene
G430022H21Rik NM_201638 210529 RIKEN cDNA G430022H21 gene
G430041M01Rik NM_198102 101214 RIKEN cDNA G430041M01 gene
G431001I09Rik NM_133837 98828 RIKEN cDNA G431001I09 gene (G431001I09Rik)
G630014P10Rik XM_898704 333639 RIKEN cDNA G630014P10 gene
G630024C07Rik NM_177362 244216 RIKEN cDNA G630024C07 gene (G630024C07Rik)
G6pc NM_008061 14377 Mus musculus glucose-6-phosphatase, catalytic (G6pc)
G6pc2 NM_021331 14378 glucose-6-phosphatase, catalytic, 2
G6pc3 NM_175935 68401 Mus musculus glucose 6 phosphatase, catalytic, 3 (G6pc3)
G6pd2 NM_019468 14380 glucose-6-phosphate dehydrogenase 2
G6pdx NM_008062 14381 glucose-6-phosphate dehydrogenase X-linked
Ga17 NM_145380 98221 dendritic cell protein GA17
Gab1 NM_021356 14388 Mus musculus growth factor receptor bound protein 2-associated protein 1 (Gab1)
Gab2 NM_010248 14389 growth factor receptor bound protein 2-associated protein 2
Gab3 NM_181584 210710 growth factor receptor bound protein 2-associated protein 3
Gabarapl1 NM_020590 57436 gamma-aminobutyric acid (GABA(A)) receptor-associated protein-like 1 (Gabarapl1).
Gabbr1 NM_019439 54393 gamma-aminobutyric acid (GABA-B) receptor, 1
Gabpa NM_008065 14390 GA repeat binding protein, alpha
Gabpb1 NM_207669 14391 GA repeat binding protein, beta 1 (Gabpb1), transcript variant 1
Gabpb2 NM_172512 213054 GA repeat binding protein, beta 2
Gabra1 NM_010250 14394 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 1
Gabra2 NM_008066 14395 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 2
Gabra3 NM_008067 14396 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 3
Gabra6 NM_008068 14399 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit alpha 6
Gabrb1 NM_008069 14400 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit beta 1
Gabrb2 NM_008070 14401 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit beta 2
Gabrb3 NM_001038701 14402 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit beta 3
Gabrd NM_008072 14403 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit delta
Gabre NM_017369 14404 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit epsilon
Gabrg1 NM_010252 14405 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit gamma 1
Gabrg2 NM_008073 14406 Mus musculus gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit gamma 2 (Gabrg2), transcript variant 1.
Gabrg3 NM_008074 14407 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit gamma 3
Gabrq NM_020488 57249 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) receptor, subunit theta
Gabrr2 NM_008076 14409 gamma-aminobutyric acid (GABA-C) receptor, subunit rho 2 (Gabrr2)
Gabt4 NM_172890 243616 gamma-aminobutyric acid (GABA-A) transporter 4
Gad1 NM_008077 14415 glutamic acid decarboxylase 1 (Gad1)
Gad2 NM_008078 14417 Mus musculus glutamic acid decarboxylase 2 (Gad2).
Gad2 XM_123772 14417 glutamic acid decarboxylase 2
Gadd45a NM_007836 13197 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 alpha
Gadd45b NM_008655 17873 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 beta (Gadd45b)
Gadd45g AF055638 23882 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma
Gadd45g NM_011817 23882 growth arrest and DNA-damage-inducible 45 gamma (Gadd45g)
Gadd45gip1 NM_183358 102060 growth arrest and DNA-damage-inducible, gamma interacting protein 1
Gal NM_010253 14419 galanin (Gal)
Gal3st1 NM_016922 53897 galactose-3-O-sulfotransferase 1
Gal3st4 NM_001033416 330217 galactose-3-O-sulfotransferase 4
Gale NM_178389 74246 galactose-4-epimerase UDP
Galgt1 NM_008080 14421 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:(N-acetylneuraminyl)- galactosylglucosylceramide-beta-1, 4-N-acetylgalactosaminyltransferase (Galgt1)
Galk1 NM_016905 14635 galactokinase 1
Galk2 NM_175154 69976 galactokinase 2
Galm NM_176963 319625 Mus musculus galactose mutarotase (Galm)
Galnact2 NM_030165 78752 chondroitin sulfate GalNAcT-2
Galns NM_016722 50917 galactosamine (N-acetyl)-6-sulfate sulfatase
Galnt1 NM_013814 14423 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1
Galnt10 NM_134189 171212 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10
Galnt11 NM_144908 231050 Mus musculus UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 11 (Galnt11), mRNA
Galnt12 NM_172693 230145 Mus musculus UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 12 (Galnt12), mRNA.
Galnt13 NM_173030 271786 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 13
Galnt14 NM_027864 71685 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 14
Galnt3 NM_015736 14425 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 3
Galnt6 NM_172451 207839 Mus musculus UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 6 (Galnt6)
Galnt7 NM_144731 108150 Mus musculus UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine: polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 7 (Galnt7), mRNA.
Galnt9 NM_198306 231605 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 9
Galntl1 XM_283069 108760 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-like 1
Galntl2 NM_030166 78754 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-like 2
Galntl4 NM_173739 233733 UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase-like 4
Galr1 NM_008082 14427 galanin receptor 1
Gan XM_146539 209239 giant axonal neuropathy
Ganab NM_008060 14376 alpha glucosidase 2 alpha neutral subunit
Gap43 NM_008083 14432 growth associated protein 43
Gapdh NM_001001303 407972 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Gapdhs NM_008085 14447 glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic
Gapvd1 NM_025709 66691 GTPase activating protein and VPS9 domains 1
Garnl3 NM_178888 99326 GTPase activating RANGAP domain-like 3
Garnl4 NM_001015046 380711 GTPase activating RANGAP domain-like 4
Gart NM_010256 14450 phosphoribosylglycinamide formyltransferase
Gas1 X65128 14451 growth arrest specific 1
Gas2 NM_008087 14453 Mus musculus growth arrest specific 2 (Gas2), mRNA.
Gas2l1 NM_144560 78926 Mus musculus growth arrest-specific 2 like 1 (Gas2l1), mRNA.
Gas2l3 NM_001033331 237436 growth arrest-specific 2 like 3
Gas5 NM_013525 14455 growth arrest specific 5
Gas6 NM_019521 14456 Mus musculus growth arrest specific 6 (Gas6)
Gas7 NM_008088 14457 Mus musculus growth arrest specific 7 (Gas7)
Gas8 NM_018855 104346 growth arrest specific 8 (Gas8).
Gast NM_010257 14459 gastrin
Gata1 NM_008089 14460 GATA binding protein 1
Gata2 NM_008090 14461 GATA binding protein 2
Gata3 NM_008091 14462 GATA binding protein 3
Gata4 NM_008092 14463 GATA binding protein 4
Gata6 NM_010258 14465 GATA binding protein 6
Gatad2b NM_139304 229542 GATA zinc finger domain containing 2B
Gatm NM_025961 67092 glycine amidinotransferase (L-arginine:glycine amidinotransferase) (Gatm)
Gba NM_008094 14466 glucosidase, beta, acid (Gba)
Gba2 NM_172692 230101 glucosidase beta 2
Gbas NM_008095 14467 Mus musculus glioblastoma amplified sequence (Gbas)
Gbe1 NM_028803 74185 glucan (1,4-alpha-), branching enzyme 1 (Gbe1)
Gbf1 NM_178930 107338 golgi-specific brefeldin A-resistance factor 1
Gbif NM_019683 56503 Mus musculus globin inducing factor, fetal (Gbif)
Gbp1 NM_010259 14468 guanylate nucleotide binding protein 1
Gbp2 NM_010260 14469 guanylate nucleotide binding protein 2
Gbp6 NM_145545 229900 guanylate binding protein 6
Gbx2 NM_010262 14472 gastrulation brain homeobox 2
Gc NM_008096 14473 Mus musculus group specific component (Gc)
Gca NM_145523 227960 grancalcin
Gcat NM_013847 26912 glycine C-acetyltransferase (2-amino-3-ketobutyrate-coenzyme A ligase)
Gcc1 NM_028900 74375 golgi coiled coil 1 (Gcc1)
Gcdh NM_008097 270076 Mus musculus glutaryl-Coenzyme A dehydrogenase (Gcdh), mRNA.
Gcet2 NM_008099 14525 germinal center expressed transcript 2
Gcg NM_008100 14526 glucagon
Gcgr NM_008101 14527 glucagon receptor (Gcgr)
Gch1 NM_008102 14528 GTP cyclohydrolase 1 (Gch1)
Gchfr NM_177157 320415 GTP cyclohydrolase I feedback regulator
Gck NM_010292 103988 glucokinase
Gckr NM_144909 231103 glucokinase regulatory protein
Gcl NM_011818 23885 Mus musculus germ cell-less homolog (Drosophila) (Gcl), mRNA.
Gclm NM_008129 14630 glutamate-cysteine ligase modifier subunit
Gcm1 NM_008103 14531 glial cells missing homolog 1 (Drosophila)
Gcm2 NM_008104 107889 glial cells missing homolog 2 (Drosophila)
Gcn5l2 NM_001038010 14534 GCN5 general control of amino acid synthesis-like 2 (yeast)
Gcnt1 NM_173442 14537 glucosaminyl (N-acetyl) transferase 1, core 2
Gcnt2 NM_133219 14538 glucosaminyl (N-acetyl) transferase 2, I-branching enzyme (Gcnt2), transcript variant 3
Gcnt3 NM_028087 72077 glucosaminyl (N-acetyl) transferase 3, mucin type
Gcsh NM_026572 68133 glycine cleavage system protein H (aminomethyl carrier)
Gda NM_010266 14544 guanine deaminase
Gdap1 NM_010267 14545 Mus musculus ganglioside-induced differentiation-associated-protein 1 (Gdap1), mRNA.
Gdap2 NM_010269 14547 ganglioside-induced differentiation-associated-protein 2
Gdf1 NM_008107 14559 Mus musculus growth differentiation factor 1 (Gdf1), mRNA.
Gdf10 NM_145741 14560 growth differentiation factor 10 (Gdf10)
Gdf15 NM_011819 23886 Mus musculus growth differentiation factor 15 (Gdf15)
Gdf3 NM_008108 14562 growth differentiation factor 3
Gdf5 NM_008109 14563 Mus musculus growth differentiation factor 5 (Gdf5), mRNA
Gdf6 NM_013526 242316 growth differentiation factor 6
Gdf8 NM_010834 17700 growth differentiation factor 8
Gdf9 NM_008110 14566 Mus musculus growth differentiation factor 9 (Gdf9), mRNA
Gdi1 NM_010273 14567 guanosine diphosphate (GDP) dissociation inhibitor 1
Gdi3 NM_008112 14569 guanosine diphosphate (GDP) dissociation inhibitor 3
Gdnf NM_010275 14573 Mus musculus glial cell line derived neurotrophic factor (Gdnf), mRNA.
Gdpd1 NM_025638 66569 Mus musculus glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 1 (Gdpd1), mRNA
Gdpd2 NM_023608 71584 Mus musculus glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 2 (Gdpd2).
Gdpd3 NM_024228 68616 Mus musculus glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 3 (Gdpd3)
Gdpd5 NM_201352 233552 glycerophosphodiester phosphodiesterase domain containing 5
Gem NM_010276 14579 GTP binding protein (gene overexpressed in skeletal muscle) (Gem)
Gemin4	gem (nuclear organelle) associated protein NM_177367 276919 gem (nuclear organelle) associated protein 4 (Gemin4).
Gemin6 NM_026053 67242 gem (nuclear organelle) associated protein 6
Gemin7 NM_027189 69731 gem (nuclear organelle) associated protein 7
Gfap NM_010277 14580 glial fibrillary acidic protein
Gfer NM_023040 11692 Mus musculus growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration) (Gfer), transcript variant 1
Gfer NM_212443 11692 growth factor, erv1 (S. cerevisiae)-like (augmenter of liver regeneration) (Gfer), transcript variant 2
Gfi1 NM_010278 14581 growth factor independent 1
Gfi1b NM_008114 14582 growth factor independent 1B
Gfm1 NM_138591 28030 G elongation factor 1 (Gfm1)
Gfm2 NM_177266 320806 Mus musculus G elongation factor, mitochondrial 2 (Gfm2)
Gfod1 NM_001033399 328232 glucose-fructose oxidoreductase domain containing 1
Gfpt2 NM_013529 14584 glutamine fructose-6-phosphate transaminase 2
Gfra1 NM_010279 14585 glial cell line derived neurotrophic factor family receptor alpha 1
Gfra2 NM_008115 14586 glial cell line derived neurotrophic factor family receptor alpha 2
Gfra3 NM_010280 14587 glial cell line derived neurotrophic factor family receptor alpha 3
Gga1 NM_145929 106039 golgi associated, gamma adaptin ear containing, ARF binding protein 1
Ggcx NM_019802 56316 gamma-glutamyl carboxylase
Ggh NM_010281 14590 gamma-glutamyl hydrolase
Ggn NM_182694 243897 Mus musculus gametogenetin (Ggn)
Ggnbp2 NM_153144 217039 gametogenetin binding protein 2
Ggt1 NM_008116 14598 gamma-glutamyltransferase 1
Ggta1 NM_010283 14594 glycoprotein galactosyltransferase alpha 1, 3
Ggtl3 NM_144786 207182 gamma-glutamyltransferase-like 3 (Ggtl3).
Ggtla1 NM_011820 23887 gamma-glutamyltransferase-like activity 1
Gh NM_008117 14599 Mus musculus growth hormone (Gh), mRNA.
Gh X02891 14599 growth hormone
Ghdc NM_031871 80860 GH3 domain containing
Ghitm NM_078478 66092 growth hormone inducible transmembrane protein
Ghrh NM_010285 14601 growth hormone releasing hormone
Ghrl NM_021488 58991 ghrelin
Ghsr NM_177330 208188 growth hormone secretagogue receptor
Gimap5 NM_175035 317757 GTPase, IMAP family member 5
Gimap6 NM_153175 231931 GTPase, IMAP family member 6
Gimap7 NM_146167 231932 GTPase, IMAP family member 7
Gimap9 NM_174960 317758 GTPase, IMAP family member 9
Gipc2 NM_016867 54120 GIPC PDZ domain containing family, member 2
Git1 NM_001004144 216963 Mus musculus G protein-coupled receptor kinase-interactor 1 (Git1)
Gja1 BC006894 14609 gap junction membrane channel protein alpha 1
Gja1 NM_010288 14609 gap junction membrane channel protein alpha 1 (Gja1).
Gja10 NM_010289 14610 gap junction membrane channel protein alpha 10
Gja3 NM_016975 14611 gap junction membrane channel protein alpha 3
Gja4 NM_008120 14612 Mus musculus gap junction membrane channel protein alpha 4 (Gja4), mRNA.
Gja5 NM_008121 14613 gap junction membrane channel protein alpha 5 (Gja5)
Gja6 NM_001001496 414089 gap junction membrane channel protein alpha 6
Gja7 NM_008122 14615 gap junction membrane channel protein alpha 7
Gja8 NM_008123 14616 gap junction membrane channel protein alpha 8
Gja9 NM_010290 14617 gap junction membrane channel protein alpha 9 (Gja9)
Gjb1 NM_008124 14618 Mus musculus gap junction membrane channel protein beta 1 (Gjb1)
Gjb2 M81445 14619 gap junction membrane channel protein beta 2
Gjb2 NM_008125 14619 gap junction membrane channel protein beta 2
Gjb3 NM_008126 14620 gap junction membrane channel protein beta 3 (Gjb3)
Gjb4 NM_008127 14621 gap junction membrane channel protein beta 4
Gjb5 M91236 14622 gap junction membrane channel protein beta 5
Gjb5 NM_010291 14622 gap junction membrane channel protein beta 5
Gk2 NM_010294 14626 Mus musculus glycerol kinase 2 (Gk2), mRNA.
Gla NM_013463 11605 galactosidase, alpha (Gla).
Glb1 NM_009752 12091 Gene description:
Gli1 NM_010296 14632 GLI-Kruppel family member GLI1
Gli2 XM_136212 14633 GLI-Kruppel family member GLI2
Gli3 NM_008130 14634 GLI-Kruppel family member GLI3
Glipr1 NM_028608 73690 GLI pathogenesis-related 1 (glioma)
Glipr2 NM_027450 384009 GLI pathogenesis-related 2
Glis1 NM_147221 230587 GLIS family zinc finger 1
Glis2 NM_031184 83396 GLIS family zinc finger 2 (Glis2)
Glmn NM_133248 170823 glomulin, FKBP associated protein
Glp2r NM_175681 93896 glucagon-like peptide 2 receptor (Glp2r)
Glra2 NM_183427 237213 Mus musculus glycine receptor, alpha 2 subunit (Glra2), mRNA.
Glrb NM_010298 14658 glycine receptor, beta subunit
Glrp1 NM_008132 14659 glutamine repeat protein 1
Glrx2 NM_023505 69367  glutaredoxin 2 (thioltransferase)
Gls XM_129846 14660 glutaminase
Gls2 NM_001033264 216456 glutaminase 2 (liver, mitochondrial)
Glt1d1 NM_177005 319804 glycosyltransferase 1 domain containing 1
Glt28d1 NM_026247 67574 Mus musculus glycosyltransferase 28 domain containing 1 (Glt28d1), mRNA.
Glt28d2 NM_177130 320302 glycosyltransferase 28 domain containing 2
Glt8d1 NM_029626 76485 glycosyltransferase 8 domain containing 1
Gltp NM_019821 56356 glycolipid transfer protein (Gltp)
Gltscr2 NM_133831 68077 Mus musculus glioma tumor suppressor candidate region gene 2 (Gltscr2).
Glud1 NM_008133 14661 glutamate dehydrogenase 1
Glul NM_008131 14645 Mus musculus glutamate-ammonia ligase (glutamine synthase) (Glul), mRNA
Gluld1 NM_153601 266744 glutamate-ammonia ligase (glutamine synthetase) domain containing 1
Glyat NM_145935 107146 glycine-N-acyltransferase
Glycam1 NM_008134 14663 glycosylation dependent cell adhesion molecule 1
Gm1008 NM_001005425 381405 gene model 1008, (NCBI)
Gm1082 NM_001004161 381868 gene model 1082, (NCBI)
Gm1313 NM_001013779 383619 gene model 1313, (NCBI) (Gm1313)
Gm1335 XM_357245 383783 gene model 1335, (NCBI)
Gm1538 XM_358216 385380 gene model 1538, (NCBI)
Gm1574 NM_001005422 380842 gene model 1574, (NCBI)
Gm1805 NM_001008502 241950 Mus musculus gene model 1805, (NCBI) (Gm1805), mRNA.
Gm1960 NM_203320 330122 gene model 1960, (NCBI)
Gm22 XM_111398 195209 gene model 22, (NCBI)
Gm237 NM_001005419 211488 gene model 237, (NCBI) (Gm237), mRNA.
Gm316 NM_201405 240074 gene model 316, (NCBI) (Gm316)
Gm347 NM_001005420 241289 gene model 347, (NCBI)
Gm397 NM_001013765 245109 gene model 397, (NCBI)
Gm41 XM_111935 245502 gene model 41, (NCBI)
Gm440 NM_198620 242819 gene model 440, (NCBI) (Gm440)
Gm443 NM_198621 242891 gene model 443, (NCBI)
Gm444 XM_908279 242915 gene model 444, (NCBI)
Gm566 XR_002336 229672 gene model 566, (NCBI)
Gm605 NM_001008230 224055 gene model 605, (NCBI)
Gm609 NM_001005854 208166 gene model 609, (NCBI)
Gm623 XM_193552 268288 gene model 623, (NCBI)
Gm631 NM_199310 269336 gene model 631, (NCBI)
Gm632 XM_977462 269401 gene model 632, (NCBI)
Gm638 NM_001005421 270152 adhesion molecule, interacts with CXADR antigen 1
Gm644 NM_023438 270893 Mus musculus gene model 644, (NCBI) (Gm644), mRNA.
Gm672 NM_201354 269037 Mus musculus gene model 672, (NCBI) (Gm672), mRNA.
Gm691 NM_198627 277432 Mus musculus gene model 691, (NCBI) (Gm691), mRNA
Gm711 NM_198628 279029 Mus musculus gene model 711, (NCBI) (Gm711), mRNA.
Gm75 NM_203508 219026 gene model 75, (NCBI)
Gm784 NM_001007580 333564 Mus musculus gene model 784, (NCBI) (Gm784), mRNA.
Gm939 XM_355019 381104 PREDICTED: Mus musculus similar to over-expressed breast tumor protein (LOC381104), mRNA
Gm944 NM_001033445 381126 gene model 944, (NCBI)
Gm996 NM_001005424 381353 Mus musculus gene model 996, (NCBI) (Gm996), mRNA.
Gmds NM_146041 218138 GDP-mannose 4, 6-dehydratase
Gmeb2 NM_198169 229004 glucocorticoid modulatory element binding protein 2
Gmfb NM_022023 63985 Mus musculus glia maturation factor, beta (Gmfb), mRNA.
Gmfg NM_022024 63986 glia maturation factor, gamma (Gmfg).
Gmppa NM_133708 69080 GDP-mannose pyrophosphorylase A
Gmppb NM_177910 331026 Mus musculus GDP-mannose pyrophosphorylase B (Gmppb), mRNA.
Gmpr NM_025508 66355 guanosine monophosphate reductase
Gmpr2 NM_134075 105446 guanosine monophosphate reductase 2 (Gmpr2).
Gmps XM_130877 229363 guanine monphosphate synthetase
Gna-rs1 NM_008136 14670 guanine nucleotide binding protein, related sequence 1
Gna11 NM_010301 14672 Mus musculus guanine nucleotide binding protein, alpha 11 (Gna11)
Gna13 NM_010303 14674 Mus musculus guanine nucleotide binding protein, alpha 13 (Gna13).
Gna14 NM_008137 14675 guanine nucleotide binding protein, alpha 14 (Gna14)
Gna15 NM_010304 14676 guanine nucleotide binding protein, alpha 15 (Gna15).
Gnai1 NM_010305 14677 guanine nucleotide binding protein, alpha inhibiting 1
Gnai2 NM_008138 14678 guanine nucleotide binding protein, alpha inhibiting 2
Gnai3 NM_010306 14679 guanine nucleotide binding protein, alpha inhibiting 3
Gnal NM_010307 14680 guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating, olfactory type
Gnao NM_010308 14681 guanine nucleotide binding protein, alpha o
Gnas NM_010309 14683 GNAS (guanine nucleotide binding protein, alpha stimulating) complex locus
Gnat1 BC022793 14685 guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 1
Gnat1 NM_008140 14685 guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 1 (Gnat1)
Gnat2 NM_008141 14686 Mus musculus guanine nucleotide binding protein, alpha transducing 2 (Gnat2).
Gnaz NM_010311 14687 Mus musculus guanine nucleotide binding protein, alpha z subunit (Gnaz).
Gnb1 NM_008142 14688 guanine nucleotide binding protein, beta 1 (Gnb1).
Gnb1l NM_023120 13972 guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1-like (Gnb1l)
Gnb2 NM_010312 14693 guanine nucleotide-binding protein, beta-2 subunit
Gnb2-rs1 NM_008143 14694 guanine nucleotide binding protein beta 2 related
Gnb3 NM_013530 14695 Mus musculus guanine nucleotide binding protein, beta 3 (Gnb3).
Gnb4 NM_013531 14696 guanine nucleotide binding protein, beta 4
Gnb5 NM_138719 14697 guanine nucleotide binding protein, beta 5
Gne NM_015828 50798 glucosamine
Gnefr NM_013789 27414 guanine nucleotide exchange factor (RCC1 related)
Gng10 NM_025277 14700 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 10
Gng11 NM_025331 66066 Mus musculus guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 11 (Gng11), mRNA.
Gng12 NM_025278 14701 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 12 (Gng12)
Gng2 NM_010315 14702 Mus musculus guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 2 subunit (Gng2).
Gng3 NM_010316 14704 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 3 subunit
Gng4 NM_010317 14706 Mus musculus guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 4 subunit (Gng4).
Gng5 NM_010318 14707 guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 5 subunit
Gng7 NM_010319 14708 Mus musculus guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 7 subunit (Gng7).
Gnl2 NM_145552 230737 Mus musculus guanine nucleotide binding protein-like 2 (nucleolar) (Gnl2)
Gnl3 NM_153547 30877 guanine nucleotide binding protein-like 3 (nucleolar) (Gnl3), transcript variant 1
Gnmt NM_010321 14711 Mus musculus glycine N-methyltransferase (Gnmt)
Gnpat NM_010322 14712 glyceronephosphate O-acyltransferase
Gnpda1 NM_011937 26384 glucosamine-6-phosphate deaminase 1
Gnpnat1 NM_019425 54342 glucosamine-phosphate N-acetyltransferase 1 (Gnpnat1)
Gnptg NM_172529 214505 Mus musculus N-acetylglucosamine-1-phosphotransferase, gamma subunit (Gnptg), mRNA.
Golga1 NM_029793 76899 golgi autoantigen, golgin subfamily a, 1 (Golga1)
Golga2 XM_917195 99412 golgi autoantigen, golgin subfamily a, 2
Golga3 NM_008146 269682 Mus musculus golgi autoantigen, golgin subfamily a, 3 (Golga3), mRNA.
Golga4 NM_018748 54214 golgi autoantigen, golgin subfamily a, 4
Golga7 NM_020585 57437 Mus musculus golgi autoantigen, golgin subfamily a, 7 (Golga7), mRNA.
Golph2 NM_027307 105348 golgi phosphoprotein 2 (Golph2)
Golph3 NM_025673 66629 golgi phosphoprotein 3 (Golph3)
Golph3l NM_146133 229593 golgi phosphoprotein 3-like (Golph3l)
Golph4 NM_175193 73124 Mus musculus golgi phosphoprotein 4 (Golph4), mRNA.
Golt1b NM_025872 66964 golgi transport 1 homolog B (S. cerevisiae)
Gorasp1 NM_028976 74498 golgi reassembly stacking protein 1 (Gorasp1)
Gorasp2 NM_027352 70231 golgi reassembly stacking protein 2
Gosr2 NM_019650 56494  golgi SNAP receptor complex member 2
Got1 NM_010324 14718 glutamate oxaloacetate transaminase 1, soluble
Got2 NM_010325 14719 Mus musculus glutamate oxaloacetate transaminase 2, mitochondrial (Got2), mRNA.
Gp38 NM_010329 14726 Mus musculus glycoprotein 38 (Gp38).
Gp9 NM_018762 54368 glycoprotein 9 (platelet)
Gpaa1 NM_010331 14731 GPI anchor attachment protein 1 (Gpaa1)
Gpam NM_008149 14732 glycerol-3-phosphate acyltransferase mitochondrial
Gpatc2 NM_026367 67769 Mus musculus G patch domain containing 2 (Gpatc2), mRNA.
Gpatc3 NM_172876 242691 G patch domain containing 3
Gpatch1 NM_026181 67471 G patch domain containing 1
Gpbar1 NM_174985 227289 G protein-coupled bile acid receptor 1
Gpbp1 NM_028487 73274 GC-rich promoter binding protein 1
Gpc1 NM_016696 14733 Mus musculus glypican 1 (Gpc1), mRNA.
Gpc2 NM_172412 71951 glypican 2 (cerebroglycan)
Gpc3 NM_016697 14734 glypican 3
Gpc4 NM_008150 14735 glypican 4 (Gpc4).
Gpc5 NM_175500 103978 glypican 5
Gpc6 NM_011821 23888 glypican 6 (Gpc6)
Gpd1 NM_010271 14555 glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1 (soluble)
Gpd2 NM_010274 14571 glycerol phosphate dehydrogenase 2 mitochondrial
Gpha2 NM_130453 170458 glycoprotein hormone alpha 2
Gphb5 NM_175644 217674 glycoprotein hormone beta 5
Gphn NM_172952 268566 gephyrin
Gpi1 NM_008155 14751 glucose phosphate isomerase 1
Gpihbp1 NM_026730 68453 Mus musculus GPI-anchored HDL-binding protein 1 (Gpihbp1), mRNA.
Gpkow NM_173747 209416 G patch domain and KOW motifs
Gpm6a NM_153581 234267 glycoprotein m6a (Gpm6a)
Gpnmb NM_053110 93695 glycoprotein (transmembrane) nmb
Gpr1 NM_146250 241070 G protein-coupled receptor 1
Gpr101 XM_141764 245424 G protein-coupled receptor 101
Gpr108 NM_030084 78308 G protein-coupled receptor 108
Gpr109a NM_030701 80885 G protein-coupled receptor 109A
Gpr110 NM_133776 77596 G protein-coupled receptor 110
Gpr113 NM_001014394 381628 G protein-coupled receptor 113
Gpr115 XM_894986 78249 G protein-coupled receptor 115
Gpr116 XM_001003985 224792 G protein-coupled receptor 116
Gpr119 NM_181751 236781 G-protein coupled receptor 119
Gpr12 NM_008151 14738 Mus musculus G-protein coupled receptor 12 (Gpr12), transcript variant 2, mRNA.
Gpr120 NM_181748 107221 G protein-coupled receptor 120
Gpr123 XM_917818 52389 G protein-coupled receptor 123
Gpr124 NM_054044 78560 G protein-coupled receptor 124
Gpr125 XM_132089 70693 G protein-coupled receptor 125
Gpr126 NM_001002268 215798 G protein-coupled receptor 126
Gpr132 NM_019925 56696 G protein-coupled receptor 132
Gpr141 NM_181754 353346 G protein-coupled receptor 141
Gpr143 NM_010951 18241 G protein-coupled receptor 143
Gpr146 NM_030258 80290 G protein-coupled receptor 146 (Gpr146)
Gpr15 XM_156321 209033 G protein-coupled receptor 15
Gpr150 NM_175495 238725 Mus musculus G protein-coupled receptor 150 (Gpr150), mRNA.
Gpr151 NM_181543 240239 G protein-coupled receptor 151
Gpr152 NM_206973 269053 G protein-coupled receptor 152
Gpr153 NM_178406 100129 G protein-coupled receptor 153 (Gpr153)
Gpr155 XM_921857 68526 G protein-coupled receptor 155
Gpr157 NM_177366 269604 G protein-coupled receptor 157
Gpr160 XM_980080 71862 G protein-coupled receptor 160
Gpr161 XM_136361 240888 G protein-coupled receptor 161
Gpr162 NM_013533 14788 G protein-coupled receptor 162 (Gpr162)
Gpr165 NM_029536 76206 G protein-coupled receptor 165
Gpr171 NM_173398 229323 G protein-coupled receptor 171 (Gpr171)
Gpr172b NM_029643 52710 Mus musculus G protein-coupled receptor 172B (Gpr172b)
Gpr173 NM_027543 70771 G-protein coupled receptor 173
Gpr175 NM_011906 24100 G protein-coupled receptor 175 (Gpr175)
Gpr18 NM_182806 110168 G protein-coupled receptor 18 (Gpr18)
Gpr19 NM_008157 14760 G protein-coupled receptor 19
Gpr20 NM_173365 239530 G protein-coupled receptor 20
Gpr21 NM_177383 338346 G protein-coupled receptor 21
Gpr23 NM_175271 78134 G protein-coupled receptor 23
Gpr26 NM_173410 233919 G protein-coupled receptor 26
Gpr30 NM_029771 76854 G protein-coupled receptor 30
Gpr33 NM_008159 14762 Mus musculus G protein-coupled receptor 33 (Gpr33), mRNA.
Gpr35 NM_022320 64095 G protein-coupled receptor 35
Gpr37 NM_010338 14763 G protein-coupled receptor 37 (Gpr37)
Gpr39 XM_136205 71111 G protein-coupled receptor 39
Gpr4 NM_175668 319197 G protein-coupled receptor 4
Gpr44 NM_009962 14764 G protein-coupled receptor 44
Gpr45 NM_053107 93690 G protein-coupled receptor 45
Gpr50 NM_010340 14765 G-protein-coupled receptor 50
Gpr55 NM_001033290 227326 G protein-coupled receptor 55
Gpr56 NM_018882 14766 Mus musculus G protein-coupled receptor 56 (Gpr56)
Gpr6 NM_199058 140741 G protein-coupled receptor 6
Gpr61 NM_175470 229714 G protein-coupled receptor 61
Gpr64 NM_178712 237175 G protein-coupled receptor 64
Gpr65 NM_008152 14744 G-protein coupled receptor 65 (Gpr65).
Gpr73 NM_021381 58182 Mus musculus G protein-coupled receptor 73 (Gpr73), mRNA.
Gpr73l1 NM_144944 246313 G protein-coupled receptor 73-like 1
Gpr75 NM_175490 237716 G protein coupled receptor 75
Gpr81 NM_175520 243270 G protein-coupled receptor 81
Gpr82 NM_175669 319200 G protein-coupled receptor 82
Gpr83 NM_010287 14608 G protein-coupled receptor 83
Gpr84 NM_030720 80910 G protein-coupled receptor 84
Gpr85 NM_145066 64450 G protein-coupled receptor 85 (Gpr85)
Gpr88 NM_022427 64378 G-protein coupled receptor 88
Gpr89 NM_026229 67549 G protein-coupled receptor 89 (Gpr89).
Gpr97 NM_173036 54672 G protein-coupled receptor 97
Gprasp1 NM_001004359 67298   G protein-coupled receptor associated sorting protein 1
Gprasp2 XM_142154 245607 G protein-coupled receptor associated sorting protein 2
Gprc5c NM_147217 70355 G protein-coupled receptor, family C, group 5, member C
Gprin3 NM_183183 243385 GPRIN family member 3
Gprk5 NM_018869 14773 G protein-coupled receptor kinase 5 (Gprk5)
Gprk6 NM_011938 26385 G protein-coupled receptor kinase 6
Gps1 NM_145370 209318 G protein pathway suppressor 1 (Gps1)
Gps2 NM_019726 56310 G protein pathway suppressor 2 (Gps2).
Gpsm1 NM_153410 67839 G-protein signalling modulator 1 (AGS3-like, C. elegans) (Gpsm1)
Gpsm3 NM_134116 106512 G-protein signalling modulator 3 (AGS3-like, C. elegans)
Gpsn2 NM_134118 106529 glycoprotein, synaptic 2
Gpt1 NM_182805 76282 glutamic pyruvic transaminase 1, soluble
Gpt2 NM_173866 108682 glutamic pyruvate transaminase (alanine aminotransferase) 2 (Gpt2)
Gpx2 NM_030677 14776 Mus musculus glutathione peroxidase 2 (Gpx2).
Gpx3 NM_008161 14778 glutathione peroxidase 3
Gpx4 NM_008162 14779 glutathione peroxidase 4
Gpx5 NM_010343 14780 glutathione peroxidase 5
Gpx6 NM_145451 75512 glutathione peroxidase 6
Gpx7 NM_024198 67305 glutathione peroxidase 7
Gramd1a NM_027898 52857 GRAM domain containing 1A
Grap2 NM_010815 17444 GRB2-related adaptor protein 2
Grb10 NM_010345 14783 growth factor receptor bound protein 10
Grb14 NM_016719 50915 growth factor receptor bound protein 14
Grb2 NM_008163 14784 Mus musculus growth factor receptor bound protein 2 (Grb2)
Grb7 NM_010346 14786 growth factor receptor bound protein 7
Grcc10 NM_013535 14790 gene rich cluster, C10 gene
Grcc2f NM_013536 14791 gene rich cluster, C2f gene (Grcc2f)
Grcc9 NM_013539 14794 gene rich cluster, C9 gene (Grcc9)
Grem1 NM_011824 23892 Mus musculus gremlin 1 (Grem1)
Grem2 NM_011825 23893 Mus musculus gremlin 2 homolog, cysteine knot superfamily (Xenopus laevis) (Grem2)
Grhl1 NM_145890 195733 grainyhead-like 1 (Drosophila)
Grhpr NM_080289 76238 Mus musculus glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase (Grhpr)
Gria1 NM_008165 14799 glutamate receptor, ionotropic, AMPA1 (alpha 1)
Gria4 NM_019691 14802 Mus musculus glutamate receptor, ionotropic, AMPA4 (alpha 4) (Gria4), mRNA.
Grid1 NM_008166 14803 glutamate receptor, ionotropic, delta 1
Grid2 NM_008167 14804 glutamate receptor, ionotropic, delta 2
Grifin XM_917055 77998 galectin-related inter-fiber protein
Grik1 NM_146072 14805 glutamate receptor, ionotropic, kainate 1
Grik2 NM_010349 14806 glutamate receptor, ionotropic, kainate 2 (beta 2)
Grik5 NM_008168 14809 glutamate receptor, ionotropic, kainate 5 (gamma 2)
Grin1 NM_008169 14810 glutamate receptor, ionotropic, NMDA1 (zeta 1)
Grin2b NM_008171 14812 glutamate receptor, ionotropic, NMDA2B (epsilon 2)
Grin3b NM_130455 170483 glutamate receptor, ionotropic, NMDA3B
Grinl1a NM_178602 28015 glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate-like 1A
Grm1 XM_125507 14816 glutamate receptor, metabotropic 1
Grm2 AY255603 108068 G protein-coupled receptor, family C, group 1, member B
Grm3 XM_131877 108069 glutamate receptor, metabotropic 3
Grm4 NM_001013385 268934 glutamate receptor, metabotropic 4 (Grm4)
Grm8 NM_008174 14823 glutamate receptor, metabotropic 8
Grn NM_008175 14824 granulin
Grp NM_175012 225642 gastrin releasing peptide
Grpel2 NM_021296 17714 GrpE-like 2, mitochondrial
Grsf1 NM_178700 231413 G-rich RNA sequence binding factor 1
Grtp1 NM_025768 66790 GH regulated TBC protein 1 (Grtp1)
Grwd1 NM_153419 101612 glutamate-rich WD repeat containing 1 (Grwd1).
Gsbs NM_011153 19051 Mus musculus G substrate (Gsbs).
Gsc NM_010351 14836 goosecoid
Gsdm1 NM_021347 57911 gasdermin 1
Gsdmdc1 NM_026960 69146 gasdermin domain containing 1
Gsdmdc2 XM_001005332 74236 gasdermin domain containing 2
Gsg1 NM_010352 14840 germ cell-specific gene 1 (Gsg1)
Gsg2 NM_010353 14841 germ cell-specific gene 2
Gsh1 NM_008178 14842 genomic screened homeo box 1
Gsh2 NM_133256 14843 genomic screened homeo box 2
Gsk3b NM_019827 56637 glycogen synthase kinase 3 beta
Gsn NM_146120 227753 gelsolin
Gspt2 NM_008179 14853 G1 to S phase transition 2
Gss NM_008180 14854 glutathione synthetase
Gsta1 NM_008181 14857 Mus musculus glutathione S-transferase, alpha 1 (Ya) (Gsta1), mRNA.
Gsta2 NM_008182 14858 Mus musculus glutathione S-transferase, alpha 2 (Yc2) (Gsta2), mRNA.
Gsta3 NM_010356 14859 glutathione S-transferase alpha 3
Gsta4 NM_010357 14860 glutathione S-transferase, alpha 4
Gstcd NM_026231 67553 glutathione S-transferase, C-terminal domain containing
Gstk1 NM_029555 76263 glutathione S-transferase kappa 1
Gstm1 NM_010358 14862 glutathione S-transferase, mu 1
Gstm2 NM_008183 14863 glutathione S-transferase mu 2
Gstm4 NM_026764 14865 glutathione S-transferase, mu 4
Gstm5 NM_010360 14866 glutathione S-transferase, mu 5
Gstm7 XM_289885 68312 glutathione S-transferase, mu 7
Gstm7 XM_900274 68312 glutathione S-transferase, mu 7
Gsto1 NM_010362 14873 glutathione S-transferase omega 1
Gsto2 NM_026619 68214 glutathione S-transferase omega 2
Gstp1 NM_013541 14870 glutathione S-transferase, pi 1 (Gstp1)
Gstp2 NM_181796 14869 glutathione S-transferase, pi 2
Gstt1 NM_008185 14871 glutathione S-transferase, theta 1
Gstt2 NM_010361 14872 glutathione S-transferase, theta 2
Gstt3 NM_133994 103140 Mus musculus glutathione S-transferase, theta 3 (Gstt3)
Gstz1 NM_010363 14874 glutathione transferase zeta 1 (maleylacetoacetate isomerase)
Gt4-1 NM_181860 107459 gene trap insertion site 4-1
Gtdc1 NM_172662 227835 Mus musculus glycosyltransferase-like domain containing 1 (Gtdc1), mRNA.
Gtf2a1lf NM_023630 71828 general transcription factor II A, 1-like factor
Gtf2a2 NM_199151 235459 general transcription factor II A, 2
Gtf2b NM_145546 229906 general transcription factor IIB
Gtf2e2 NM_026584 68153 general transcription factor II E, polypeptide 2 (beta subunit) (Gtf2e2)
Gtf2f1 NM_133801 98053 general transcription factor IIF, polypeptide 1 (Gtf2f1)
Gtf2f2 NM_026816 68705 general transcription factor IIF, polypeptide 2
Gtf2h1 NM_008186 14884 general transcription factor II H, polypeptide 1 (Gtf2h1)
Gtf2h3 NM_181410 209357 Mus musculus general transcription factor IIH, polypeptide 3 (Gtf2h3).
Gtf2h4 AF054823 14885 general transcription factor II H, polypeptide 4
Gtf2h4 NM_010364 14885 general transcription factor II H, polypeptide 4
Gtf2i NM_010365 14886 general transcription factor II I
Gtf2ird1 NM_020331 57080 general transcription factor II I repeat domain-containing 1
Gtf2ird2 NM_053266 114674 GTF2I repeat domain containing 2
Gtf3a NM_025652 66596 general transcription factor III A (Gtf3a)
Gtf3c2 NM_027901 71752 general transcription factor IIIC, polypeptide 2, beta
Gtf3c4 NM_172977 269252 general transcription factor IIIC, polypeptide 4
Gtf3c5 NM_148928 70239 general transcription factor IIIC, polypeptide 5 (Gtf3c5)
Gtl2 NM_144513 17263 Mus musculus GTL2, imprinted maternally expressed untranslated mRNA (Gtl2), mRNA.
Gtl3 NM_008187 14894 gene trap locus 3
Gtlf3a NM_025293 24082 gene trap locus F3a (Gtlf3a).
Gtlf3b NM_025294 24083 gene trap locus F3b (Gtlf3b)
Gtpbp10 NM_153116 207704 GTP-binding protein 10 (putative)
Gtpbp2 NM_019581 56055 GTP binding protein 2 (Gtpbp2)
Gtpbp4 NM_027000 69237 GTP binding protein 4 (Gtpbp4)
Gtpbp5 NM_181424 52856 Mus musculus GTP binding protein 5 (Gtpbp5).
Gtpbp6 NM_145147 107999  GTP binding protein 6 (putative)
Gtse1 NM_013882 29870 G two S phase expressed protein 1
Guca1a NM_008189 14913 guanylate cyclase activator 1a (retina)
Guca1b NM_146079 107477 guanylate cyclase activator 1B (Guca1b)
Guca2a NM_008190 14915 guanylate cyclase activator 2a (guanylin)
Gucy1a3 NM_021896 60596 guanylate cyclase 1, soluble, alpha 3
Gucy1b2 NM_172810 239134 guanylate cyclase 1, soluble, beta 2
Gucy1b3 NM_017469 54195 Mus musculus guanylate cyclase 1, soluble, beta 3 (Gucy1b3), mRNA.
Guk1 NM_008193 14923 guanylate kinase 1
Gulo NM_178747 268756 gulonolactone (L-) oxidase
Gup1 NM_029095 74770 Gup1, glycerol uptake/transporter homolog (yeast)
Gusb NM_010368 110006 glucuronidase, beta (Gusb)
Gyg NM_013755 27357 glycogenin
Gyk NM_008194 14933 glycerol kinase (Gyk), transcript variant 1.
Gykl1 NM_010293 14625 glycerol kinase-like 1
Gyltl1b NM_172670 228366 glycosyltransferase-like 1B
Gypc NM_027863 71683 Mus musculus glycophorin C (Gypc)
Gys1 NM_030678 14936 glycogen synthase 1, muscle (Gys1).
Gys2 NM_145572 232493 glycogen synthase 2 (Gys2)
Gzma NM_010370 14938 granzyme A (Gzma)
Gzmb NM_013542 14939 Mus musculus granzyme B (Gzmb), mRNA
Gzmk NM_008196 14945 granzyme K
H19 NR_001592 14955  H19 fetal liver mRNA
H1f0 NM_008197 14958 H1 histone family, member 0 (H1f0).
H1fx NM_198622 243529 H1 histone family, member X
H2-Aa NM_010378 14960 histocompatibility 2, class II antigen A, alpha (H2-Aa).
H2-Ab1 NM_010379 14961 histocompatibility 2, class II antigen A, beta 1 (H2-Ab1)
H2-DMa NM_010386 14998 histocompatibility 2, class II, locus DMa (H2-DMa).
H2-DMb1 NM_010387 14999 histocompatibility 2, class II, locus Mb1 (H2-DMb1)
H2-Eb1 NM_010382 14969 histocompatibility 2, class II antigen E beta
H2-Ke2 NM_010385 14976 H2-K region expressed gene 2
H2-M2 NM_008204 14990 histocompatibility 2, M region locus 2
H2-M3 NM_013819 14991 histocompatibility 2, M region locus 3
H2-Oa NM_008206 15001 Mus musculus histocompatibility 2, O region alpha locus (H2-Oa)
H2-Q10 NM_010391 15007 histocompatibility 2, Q region locus 10
H2-T23 NM_010398 15040 histocompatibility 2, T region locus 23
H2-T9 NM_010399 15051 Mus musculus histocompatibility 2, T region locus 9 (H2-T9).
H28 NM_031367 15061 Mus musculus histocompatibility 28 (H28), mRNA.
H2afx NM_010436 15270 H2A histone family, member X (H2afx)
H2afy XM_127380 26914 H2A histone family, member Y
H2afy3 NM_026230 67552 H2A histone family, member Y3
H2afy3 NM_207000 404634 H2A histone family, member Y3
H2afz NM_016750 51788 Mus musculus H2A histone family, member Z (H2afz), mRNA.
H3f3a NM_008210 15078 H3 histone, family 3A (H3f3a)
H3f3b NM_008211 15081 Mus musculus H3 histone, family 3B (H3f3b).
H47 NM_024439 109815 Mus musculus histocompatibility 47 (H47)
H6pd NM_173371 100198 hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase)
Habp2 NM_146101 226243 hyaluronic acid binding protein 2
Habp4 NM_019986 56541 hyaluronic acid binding protein 4 (Habp4)
Hace1 NM_172473 209462 HECT domain and ankyrin repeat containing, E3 ubiquitin protein ligase 1
Hadh2 NM_016763 15108 Mus musculus hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase type II (Hadh2)
Hadha NM_178878 97212 hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase/3-ketoacyl-Coenzyme A thiolase/enoyl-Coenzyme A hydratase (trifunctional protein) alpha subunit
Hadhb NM_145558 231086 Mus musculus hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase/3-ketoacyl-Coenzyme A thiolase/enoyl-Coenzyme A hydratase (trifunctional protein), beta subunit (Hadhb)
Hadhsc NM_008212 15107 L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase short chain
Hagh NM_024284 14651 hydroxyacyl glutathione hydrolase
Hamp1 NM_032541 84506 hepcidin antimicrobial peptide 1 (Hamp1)
Hamp2 NM_183257 66438 hepcidin antimicrobial peptide 2
Hand1 NM_008213 15110 heart and neural crest derivatives expressed transcript 1
Hao1 NM_010403 15112 Mus musculus hydroxyacid oxidase 1, liver (Hao1)
Hao3 NM_019545 56185 hydroxyacid oxidase (glycolate oxidase) 3
Hap1 NM_010404 15114 huntingtin-associated protein 1
Hapln1 NM_013500 12950 hyaluronan and proteoglycan link protein 1
Hapln3 NM_178255 67666 hyaluronan and proteoglycan link protein 3
Hars NM_008214 15115 histidyl-tRNA synthetase (Hars)
Hars2 NM_025314 66044 histidyl tRNA synthetase 2 (Hars2)
Harsl NM_080636 70791 Mus musculus histidyl-tRNA synthetase-like (Harsl)
Hat1 NM_026115 107435 histone aminotransferase 1
Hax1 NM_011826 23897 HCLS1 associated X-1
Hba-a1 NM_008218 15122 Mus musculus hemoglobin alpha, adult chain 1 (Hba-a1), mRNA
Hbb-b2 NM_016956 15130 Mus musculus hemoglobin, beta adult minor chain (Hbb-b2).
Hbb-y NM_008221 15135 Mus musculus hemoglobin Y, beta-like embryonic chain (Hbb-y), mRNA
Hbld2 NM_026921 69046 Mus musculus HESB like domain containing 2 (Hbld2), mRNA.
Hbp1 NM_153198 73389 high mobility group box transcription factor 1
Hbs1l NM_019702 56422 Hbs1-like (S. cerevisiae)
Hc NM_010406 15139 hemolytic complement
Hcfc1 NM_008224 15161 host cell factor C1
Hck NM_010407 15162 hemopoietic cell kinase
Hcls1 NM_008225 15163 hematopoietic cell specific Lyn substrate 1 (Hcls1).
Hcn3 NM_008227 15168 Mus musculus hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated K+ 3 (Hcn3).
Hcn4 XM_917679 330953 hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated K+ 4
Hcngp NM_020483 57230 transcriptional regulator protein (Hcngp)
Hcrt AF041242 15171 hypocretin
Hcrtr1 AF394596 230777 hypocretin (orexin) receptor 1
Hcrtr2 NM_198962 387285 hypocretin (orexin) receptor 2
Hdac1 NM_008228 433759 histone deacetylase 1 (Hdac1)
Hdac10 NM_199198 170787 Mus musculus histone deacetylase 10 (Hdac10)
Hdac11 NM_144919 232232 histone deacetylase 11
Hdac3 NM_010411 15183 histone deacetylase 3
Hdac4 NM_207225 208727 Mus musculus histone deacetylase 4 (Hdac4), mRNA.
Hdac5 NM_010412 15184 histone deacetylase 5 (Hdac5)
Hdac8 NM_027382 70315 Mus musculus histone deacetylase 8 (Hdac8), mRNA.
Hdc NM_008230 15186 histidine decarboxylase
Hdgf NM_008231 15191 hepatoma-derived growth factor (Hdgf)
Hdgfl1 NM_008232 15192 hepatoma derived growth factor-like 1
Hdgfrp2 NM_008233 15193 hepatoma-derived growth factor, related protein 2 (Hdgfrp2)
Hdgfrp3 NM_013886 29877 Mus musculus hepatoma-derived growth factor, related protein 3 (Hdgfrp3), mRNA.
Hdh NM_010414 15194 Huntington disease gene homolog
Hdhd1a NM_026108 67365 haloacid dehalogenase-like hydrolase domain
Hdhd3 NM_024257 72748 Mus musculus haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 3 (Hdhd3)
Hdhd4 NM_026086 67311 Mus musculus haloacid dehalogenase-like hydrolase domain containing 4 (Hdhd4)
Heatr2 XM_001000751 433956 HEAT repeat containing 2
Hebp1 NM_013546 15199 heme binding protein 1
Hebp2 NM_019487 56016 Mus musculus heme binding protein 2 (Hebp2), mRNA.
Heca XM_987501 380629 headcase homolog (Drosophila)
Hectd1 XM_915167 207304 HECT domain containing 1
Hectd2 NM_172637 226098 HECT domain containing 2
Hecw1 XM_897863 94253 HECT, C2 and WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 1
Heg1 NM_175256 77446 Mus musculus HEG homolog 1 (zebrafish) (Heg1), mRNA.
Hemgn NM_053149 93966 hemogen
Hemk1 NM_133984 69536 HemK methyltransferase family member 1
Heph NM_010417 15203 hephaestin (Heph), transcript variant 1
Herc2 NM_010418 15204 hect (homologous to the E6-AP (UBE3A) carboxyl terminus) domain and RCC1 (CHC1)-like domain (RLD) 2 (Herc2)
Herc3 NM_028705 73998 Mus musculus hect domain and RLD 3 (Herc3)
Herc4 NM_026101 67345 hect domain and RLD 4 (Herc4)
Herpud1 NM_022331 64209 homocysteine-inducible, endoplasmic reticulum stress-inducible, ubiquitin-like domain member 1
Hes2 NM_008236 15206 hairy and enhancer of split 2 (Drosophila)
Hes3 NM_008237 15207 hairy and enhancer of split 3 (Drosophila)
Hes6 NM_019479 55927 hairy and enhancer of split 6 (Drosophila)
Hes7 NM_033041 84653 hairy and enhancer of split 7 (Drosophila)
Hesx1 NM_010420 15209 homeo box gene expressed in ES cells
Hexa NM_010421 15211 hexosaminidase A
Hexb NM_010422 15212 hexosaminidase B
Hexim1 NM_138753 192231 hexamethylene bis-acetamide inducible 1 (Hexim1)
Hey1 NM_010423 15213 hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1 [Mus musculus]
Hey2 NM_013904 15214 hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 2 [Mus musculus]
Heyl NM_013905 56198 Mus musculus hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like (Heyl), mRNA.
Hfe NM_010424 15216 hemochromatosis
Hgd NM_013547 15233 homogentisate 1, 2-dioxygenase
Hgf XM_131908 15234 hepatocyte growth factor
Hgfac NM_019447 54426 Mus musculus hepatocyte growth factor activator (Hgfac).
Hgs NM_008244 15239 HGF-regulated tyrosine kinase substrate (Hgs)
Hhat NM_144881 226861 hedgehog acyltransferase
Hhex NM_008245 15242 Mus musculus hematopoietically expressed homeobox (Hhex)
Hhip NM_020259 15245 Hedgehog-interacting protein (Hhip)
Hiat1 NM_008246 15247 hippocampus abundant gene transcript 1
Hibch NM_146108 227095 3-hydroxyisobutyryl-Coenzyme A hydrolase (Hibch)
Hic1 NM_010430 15248 hypermethylated in cancer 1
Hic2 NM_178922 58180 hypermethylated in cancer 2
Hif1an NM_176958 319594 hypoxia-inducible factor 1, alpha subunit inhibitor [Mus musculus]
Hif3a NM_016868 53417 hypoxia inducible factor 3, alpha subunit [Mus musculus]
Higd1a NM_019814 56295 HIG1 domain family, member 1A
Hint1 NM_008248 15254 histidine triad nucleotide binding protein 1
Hint2 NM_026871 68917 histidine triad nucleotide binding protein 2
Hint3 NM_025798 66847 histidine triad nucleotide binding protein 3
Hip1 NM_146001 215114 huntingtin interacting protein 1
Hip2 NM_016786 53323 huntingtin interacting protein 2
Hipk1 NM_010432 15257 homeodomain interacting protein kinase 1
Hipk2 NM_010433 15258 homeodomain interacting protein kinase 2
Hipk3 NM_010434 15259 Mus musculus homeodomain interacting protein kinase 3 (Hipk3)
Hirip5 NM_020045 56748  histone cell cycle regulation defective interacting protein 5
Hisppd1 NM_173760 227399 histidine acid phosphatase domain containing 1
Hist1h1d NM_145713 14957 histone 1, H1d
Hist1h1e NM_015787 50709 histone 1, H1e
Hist1h2ae NM_178187 319166 Mus musculus histone 1, H2ae (Hist1h2ae), mRNA.
Hist1h2bc AK011516 68024 histone 1, H2bc
Hist1h3f NM_013548 260423 histone 1, H3f
Hist1h4h NM_153173 69386 histone 1, H4h
Hist2h2aa1 NM_013549 15267 histone 2, H2aa1
Hist2h3c2 NM_054045 97114 histone 2, H3c2
Hist3h2ba NM_030082 78303 histone 3, H2ba
Hivep1 NM_007772 110521 human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 1
Hivep2 NM_010437 15273 human immunodeficiency virus type I enhancer binding protein 2
Hk1 NM_010438 15275 hexokinase 1
Hk3 NM_001033245 212032 hexokinase 3
Hkdc1 NM_145419 216019 Mus musculus hexokinase domain containing 1 (Hkdc1).
Hkr2 NM_001001447 232878 GLI-Kruppel family member HKR2
Hkr3 NM_133879 100090 GLI-Kruppel family member HKR3
HK2 NM_013820 15277 hexokinase 2
Hlcs NM_139145 110948 holocarboxylase synthetase (biotin- [propriony-Coenzyme A-carboxylase (ATP-hydrolysing)] ligase)
Hlf AK079068 217082 hepatic leukemia factor
Hlrc1 NM_133964 102115 HEAT-like (PBS lyase) repeat containing 1 (Hlrc1).
Hmbs NM_013551 15288 hydroxymethylbilane synthase (Hmbs)
Hmg20a NM_025812 66867 Mus musculus high mobility group 20A (Hmg20a)
Hmg20b NM_010440 15353 high mobility group 20 B (Hmg20b)
Hmga1 NM_016660 15361 high mobility group AT-hook 1 (Hmga1), transcript variant 1
Hmga2 NM_010441 15364 high mobility group AT-hook 2
Hmgb1 NM_010439 15289 high mobility group box 1 (Hmgb1).
Hmgb2l1 NM_178017 70823 high mobility group box 2-like 1
Hmgb3 NM_008253 15354  high mobility group box 3
Hmgcl NM_008254 15356 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase
Hmgcll1 NM_173731 208982 3-hydroxymethyl-3-methylglutaryl-Coenzyme A lyase-like 1 (Hmgcll1)
Hmgcr NM_008255 15357 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A reductase (Hmgcr)
Hmgcs1 NM_145942 208715 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1
Hmgcs2 NM_008256 15360 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 2
Hmgn1 NM_008251 15312 high mobility group nucleosomal binding domain 1
Hmgn2 NM_016957 15331 Mus musculus high mobility group nucleosomal binding domain 2 (Hmgn2), mRNA
Hmgn3 NM_026122 94353 high mobility group nucleosomal binding domain 3
Hmox1 NM_010442 15368 Mus musculus heme oxygenase (decycling) 1 (Hmox1)
Hmox2 NM_010443 15369 heme oxygenase (decycling) 2 (Hmox2)
Hmx2 NM_145998 15372 H6 homeo box 2
Hmx3 NM_008257 15373 H6 homeo box 3 (Hmx3)
Hn1 NM_008258 15374 hematological and neurological expressed sequence 1
Hnf4 NM_008261 15378 hepatic nuclear factor 4
Hnf4g NM_013920 30942 hepatocyte nuclear factor 4, gamma
Hnmt NM_080462 140483  histamine N-methyltransferase
Hnrpa1 NM_010447 15382 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1
Hnrpa2b1 NM_182650 53379 Mus musculus heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A2/B1 (Hnrpa2b1), transcript variant 2
Hnrpa3 NM_146130 229279 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A3 (Hnrpa3), transcript variant b
Hnrpab NM_010448 15384 Mus musculus heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A/B (Hnrpab), mRNA.
Hnrpd NM_007516 11991 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D
Hnrpdl NM_016690 50926 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein D-like
Hnrph2 NM_019868 56258 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein H2
Hnrpk NM_025279 15387 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K (Hnrpk)
Hnrpl NM_177301 15388 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L
Hnrpll NM_144802 72692 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein L-like (Hnrpll).
Hnrpr NM_028871 74326 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein R (Hnrpr)
Hnrpu NM_016805 51810 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U
Hnrpul2 XM_355145 68693 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U-like 2
Hnt AF282980 235106 neurotrimin
Hod NM_175606 74318 homeobox only domain
Homer1 NM_147176 26556 homer homolog 1 (Drosophila)
Homer3 NM_011984 26558 homer homolog 3 (Drosophila) (Homer3).
Hook2 NM_133255 170833 Mus musculus hook homolog 2 (Drosophila) (Hook2)
Hook3 XM_134108 320191 hook homolog 3 (Drosophila)
Hormad1 NM_026489 67981 Mus musculus HORMA domain containing 1 (Hormad1), mRNA.
Hoxa1 NM_010449 15394 Mus musculus homeo box A1 (Hoxa1), mRNA
Hoxa10 NM_008263 15395 Mus musculus homeo box A10 (Hoxa10), mRNA
Hoxa11 NM_010450 15396 Mus musculus homeo box A11 (Hoxa11), mRNA
Hoxa13 NM_008264 15398 Mus musculus homeo box A13 (Hoxa13), mRNA
Hoxa2 NM_010451 15399 homeobox A2 protein
Hoxa4 NM_008265 15401 homeo box A4 [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:96176]
Hoxa5 NM_010453 15402 homeo box A5
Hoxa6 NM_010454 15403 Mus musculus homeo box A6 (Hoxa6), mRNA
Hoxa7 NM_010455 15404 homeo box A7
Hoxa9 NM_010456 15405 homeobox protein A9
Hoxb1 NM_008266 15407 homeo box B1
Hoxb13 NM_008267 15408 homeo box B13
Hoxb2 NM_134032 103889 Mus musculus homeo box B2 (Hoxb2), mRNA.
Hoxb3 NM_010458 15410 homeo box B3
Hoxb5 NM_008268 15413 Mus musculus homeo box B5 (Hoxb5), mRNA.
Hoxb6 NM_008269 15414 Mus musculus homeo box B6 (Hoxb6)
Hoxc10 NM_010462 209448 Mus musculus homeo box C10 (Hoxc10), mRNA.
Hoxc13 NM_010464 15422 homeo box C13
Hoxc5 NM_175730 15424 homeo box C5
Hoxc9 NM_008272 15427 homeo box C9
Hoxd1 NM_010467 15429 homeo box D1
Hoxd10 NM_013554 15430 homeo box D10
Hoxd12 NM_008274 15432 homeo box D12
Hoxd3 NM_010468 15434 homeo box D3
Hoxd9 NM_013555 15438 homeo box D9
Hp NM_017370 15439 Mus musculus haptoglobin (Hp)
Hp1bp3 NM_010470 15441 heterochromatin protein 1, binding protein 3 (Hp1bp3).
Hpca NM_010471 15444 hippocalcin (Hpca)
Hpcal1 NM_016677 53602 hippocalcin-like 1 (Hpcal1)
Hpd NM_008277 15445 4-hydroxyphenylpyruvic acid dioxygenase
Hprt1 NM_013556 15452 Mus musculus hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase 1 (Hprt1)
Hps1 NM_019424 192236 Hermansky-Pudlak syndrome 1 homolog (human)
Hps4 NM_138646 192232 Hermansky-Pudlak syndrome 4 homolog (human)
Hps6 NM_176785 20170 Hermansky-Pudlak syndrome 6 (Hps6).
Hpse NM_152803 15442 heparanase
Hpxn NM_017371 15458 hemopexin
Hr NM_021877 15460 hairless (Hr)
Hras1 NM_008284 15461 Harvey rat sarcoma virus oncogene 1
Hrb2 NM_178610 52705 HIV-1 Rev binding protein 2
Hrbl NM_145566 231801 Mus musculus HIV-1 Rev binding protein-like (Hrbl), mRNA.
Hrbl NM_178162 231801 Mus musculus HIV-1 Rev binding protein-like (Hrbl), transcript variant 2, mRNA.
Hrc NM_010473 15464 histidine rich calcium binding protein
Hrh1 NM_008285 15465 histamine receptor H 1
Hrmt1l1 AF169620 15468 heterogeneous nuclear ribonucleoprotein methyltransferase-like 1 (S. cerevisiae)
Hrmt1l2 NM_019830 15469 heterogeneous nuclear ribonucleoproteins methyltransferase-like 2 (S. cerevisiae)
Hrmt1l6 NM_178891 99890 HMT1 hnRNP methyltransferase-like 6 (S. cerevisiae)
Hrsp12 NM_008287 15473 heat-responsive protein 12
Hs3st1 NM_010474 15476 heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 1
Hs3st3a1 NM_178870 15478 heparan sulfate (glucosamine) 3-O-sulfotransferase 3A1 (Hs3st3a1)
Hs6st1 NM_015818 50785 heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 1 (Hs6st1)
Hs6st3 NM_015820 50787 heparan sulfate 6-O-sulfotransferase 3
Hsbp1 NM_024219 68196 heat shock factor binding protein 1 (Hsbp1)
Hsd11b2 NM_008289 15484 hydroxysteroid 11-beta dehydrogenase 2
Hsd17b1 NM_010475 15485 hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 1
Hsd17b12 NM_019657 56348 hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 12
Hsd17b13 NM_198030 243168 Mus musculus hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13 (Hsd17b13).
Hsd17b2 NM_008290 15486 Mus musculus hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 2 (Hsd17b2)
Hsd17b4 NM_008292 15488 Hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 4
Hsd17b7 NM_010476 15490 Mus musculus hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 7 (Hsd17b7)
Hsd3b1 NM_008293 15492 hydroxysteroid dehydrogenase-1, delta-5-3-beta (Hsd3b1)
Hsd3b2 NM_153193 15493 hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 2
Hsd3b3 NM_001012306 15494 hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 3
Hsd3b4 NM_008294 15495 Mus musculus hydroxysteroid dehydrogenase-4, delta5-3-beta (Hsd3b4), mRNA.
Hsd3b5 NM_008295 15496 hydroxysteroid dehydrogenase-5, delta5-3-beta
Hsd3b6 NM_013821 15497 hydroxysteroid dehydrogenase-6, delta-5 -3-beta
Hsd3b7 NM_133943 101502 hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 7 (Hsd3b7).
Hsdl1 NM_175185 72552 hydroxysteroid dehydrogenase like 1
Hsdl2 NM_024255 72479 hydroxysteroid dehydrogenase like 2 (Hsdl2)
Hsf1 XM_128055 15499 heat shock factor 1
Hsf2 NM_008297 15500 heat shock factor 2
Hsf2bp AK016553 74377 heat shock transcription factor 2 binding protein
Hsfy2 NM_027661 71066 heat shock transcription factor, Y linked 2
Hsh2d NM_197944 209488 hematopoietic SH2 domain containing (Hsh2d)
Hsp110 NM_013559 15505 heat shock protein 110
Hspa12b NM_028306 72630 heat shock protein 12B
Hspa1a NM_010479 193740 heat shock protein 1A (Hspa1a), mRNA
Hspa2 NM_008301 15512 heat shock protein 2
Hspa4 NM_008300 15525 heat shock protein 4 (Hspa4)
Hspa4l NM_011020 18415 heat shock 70kDa protein 4 like
Hspa5 NM_022310 14828 heat shock 70kD protein 5 (glucose-regulated protein) (Hspa5)
Hspa5bp1 NM_133804 98170 heat shock 70kDa protein 5 binding protein 1 (Hspa5bp1).
Hspa8 NM_031165 15481 heat shock protein 8
Hspa9a NM_010481 15526 Mus musculus heat shock protein 9A (Hspa9a)
Hspb2 NM_024441 69253 heat shock protein 2
Hspb3 NM_019960 56534 heat shock protein 3
Hspb6 NM_001012401 243912 heat shock protein, alpha-crystallin-related, B6
Hspb7 NM_013868 29818 heat shock protein family, member 7 (cardiovascular)
Hspb8 NM_030704 80888 heat shock protein 8
Hspbap1 NM_175111 66667 Hspb associated protein 1
Hspc171 NM_025486 66320 HSPC171 protein (Hspc171)
Hspcb NM_008302 15516 Mus musculus heat shock protein 1, beta (Hspcb), mRNA.
Hspd1 NM_010477 15510 Mus musculus heat shock protein 1 (chaperonin) (Hspd1)
Hspe1 NM_008303 15528 heat shock protein 1 (chaperonin 10) (Hspe1)
Htatip NM_178637 81601 HIV-1 tat interactive protein, homolog (human)
Htr2b NM_008311 15559 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 2B
Htr3a NM_013561 15561 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3A
Htr3b NM_020274 57014 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 3B
Htr4 NM_008313 15562 5 hydroxytryptamine (serotonin) receptor 4
Htr5b NM_010483 15564 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 5B
Htr6 NM_021358 15565 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 6
Htr7 NM_008315 15566 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 7
Htra3 NM_030127 78558 HtrA serine peptidase 3
Htra4 XM_284398 330723 HtrA serine peptidase 4
Hus1b NM_153072 210554 Hus1 homolog b (S. pombe)
Hyal1 NM_008317 15586 hyaluronoglucosaminidase 1
Hyal2 NM_010489 15587 hyaluronoglucosaminidase 2
Hyal3 NM_178020 109685 hyaluronidase 3 (Hyal3).
Hyal4 XM_132998 77042 hyaluronoglucosaminidase 4
Hyi NM_026601 68180 Mus musculus hydroxypyruvate isomerase homolog (E. coli) (Hyi).
Hyou1 NM_021395 12282 hypoxia up-regulated 1
Iapp NM_010491 15874 islet amyloid polypeptide
Iars NM_172015 105148 Mus musculus isoleucine-tRNA synthetase (Iars)
Iars2 NM_198653 381314 Mus musculus isoleucine-tRNA synthetase 2, mitochondrial (Iars2), mRNA.
Ibrdc2 NM_146042 218215 IBR domain containing 2
Ibrdc3 XM_910375 75234 IBR domain containing 3
Ibsp NM_008318 15891 integrin binding sialoprotein
Ibtk XM_918328 108837 inhibitor of Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase
Icam1 NM_010493 15894 intercellular adhesion molecule (Icam1).
Icam2 NM_010494 15896 Mus musculus intercellular adhesion molecule 2 (Icam2).
Icam4 NM_023892 78369 intercellular adhesion molecule 4, Landsteiner-Wiener blood group
Ick NM_019987 56542 Mus musculus intestinal cell kinase (Ick), mRNA.
Icmt AF209926 57295 isoprenylcysteine carboxyl methyltransferase
Icosl NM_015790 50723 icos ligand
Icsbp1 NM_008320 15900 Mus musculus interferon consensus sequence binding protein 1 (Icsbp1)
Ict1 NM_026729 68572 immature colon carcinoma transcript 1
Id1 NM_010495 15901 inhibitor of DNA binding 1 (Id1)
Id2 NM_010496 15902 inhibitor of DNA binding 2
Id3 NM_008321 15903 inhibitor of DNA binding 3
Ide NM_031156 15925 insulin degrading enzyme
Idh1 NM_010497 15926 isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble (Idh1)
Idh2 NM_173011 269951 isocitrate dehydrogenase 2 (NADP+) mitochondrial
Idh3a AK117103 67834 isocitrate dehydrogenase 3 NAD alpha
Idh3a NM_029573 67834 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) alpha
Idh3b NM_130884 170718 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+) beta
Idh3g NM_008323 15929 isocitrate dehydrogenase 3 (NAD+), gamma
Idua NM_008325 15932 iduronidase, alpha-L- (Idua)
Ier3 NM_133662 15937 immediate early response 3 (Ier3)
Ier5l NM_030244 72500 immediate early response 5-like
Ifi202b NM_008327 26388 interferon activated gene 202B
Ifi204 NM_008329 15951 interferon activated gene 204
Ifi30 NM_023065 65972 interferon gamma inducible protein 30
Ifi35 NM_027320 70110 interferon-induced protein 35 (Ifi35)
Ifi47 NM_008330 15953 interferon gamma inducible protein 47
Ifit1 NM_008331 15957 interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 1
Ifit2 NM_008332 15958 interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2
Ifit3 NM_010501 15959 interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 3
Ifitm1 NM_026820 68713 interferon induced transmembrane protein 1 (Ifitm1)
Ifitm2 NM_030694 80876 interferon induced transmembrane protein 2 (Ifitm2)
Ifitm3 NM_025378 66141 interferon induced transmembrane protein 3 (Ifitm3)
Ifitm7 NM_028968 74482 interferon induced transmembrane protein 7
Ifnar1 NM_010508 15975 interferon (alpha and beta) receptor 1
Ifnar2 NM_010509 15976 interferon (alpha and beta) receptor 2
Ifnb1 NM_010510 15977 interferon beta 1, fibroblast
Ifngr1 NM_010511 15979 Mus musculus interferon gamma receptor 1 (Ifngr1)
Ifngr2 NM_008338 15980 interferon gamma receptor 2
Ifrd1 NM_013562 15982 interferon-related developmental regulator 1 (Ifrd1)
Ifrd2 NM_025903 15983 interferon-related developmental regulator 2 (Ifrd2)
Ift88 NM_009376 21821 intraflagellar transport 88 homolog (Chlamydomonas)
Igbp1 NM_008784 18518 Mus musculus immunoglobulin (CD79A) binding protein 1 (Igbp1), mRNA.
Igbp1 XM_196586 18518 immunoglobulin (CD79A) binding protein 1
Igf1 NM_010512 16000 insulin-like growth factor 1
Igf1r NM_010513 16001 insulin-like growth factor I receptor
Igf2 NM_010514 16002 insulin-like growth factor 2
Igf2as AB030734 111975 insulin-like growth factor 2, antisense
Igf2bp1 NM_009951 140486 insulin-like growth factor 2, binding protein 1
Igf2bp3 NM_023670 140488 insulin-like growth factor 2, binding protein 3
Igf2r NM_010515 16004 Mus musculus insulin-like growth factor 2 receptor (Igf2r)
Igfals NM_008340 16005 Mus musculus insulin-like growth factor binding protein, acid labile subunit (Igfals)
Igfbp1 NM_008341 16006 insulin-like growth factor binding protein 1
Igfbp2 NM_008342 16008 Mus musculus insulin-like growth factor binding protein 2 (Igfbp2)
Igfbp5 NM_010518 16011 insulin-like growth factor binding protein 5
Igfbp6 NM_008344 16012 insulin-like growth factor binding protein 6
Igfbpl1 AB006141 75426 insulin-like growth factor binding protein-like 1
Igfbpl1 NM_018741 75426 Mus musculus insulin-like growth factor binding protein-like 1 (Igfbpl1), mRNA.
Igh-VS107 XM_001001348 16065 immunoglobulin heavy chain (S107 family)
Igj NM_152839 16069 immunoglobulin joining chain
Igsf1 NM_183336 209268 immunoglobulin superfamily, member 1 (Igsf1), transcript variant 4
Igsf10 XM_913941 242050 immunoglobulin superfamily, member 10
Igsf11 NM_170599 207683 Mus musculus immunoglobulin superfamily, member 11 (Igsf11), mRNA.
Igsf4a NM_018770 54725 immunoglobulin superfamily, member 4A (Igsf4a), transcript variant 3
Igsf4a NM_207676 54725 Mus musculus immunoglobulin superfamily, member 4A (Igsf4a), transcript variant 2, mRNA.
Igsf8 NM_080419 140559 Mus musculus immunoglobulin superfamily, member 8 (Igsf8)
Igsf9 NM_033608 93842 immunoglobulin superfamily, member 9 (Igsf9)
Igtp NM_018738 16145 interferon gamma induced GTPase
Ihh NM_010544 16147 Indian hedgehog
Ihpk1 NM_013785 27399 Mus musculus inositol hexaphosphate kinase 1 (Ihpk1), mRNA.
Ihpk2 NM_029634 76500 inositol hexaphosphate kinase 2
Ii NM_010545 16149 Mus musculus Ia-associated invariant chain (Ii).
Iigp1 NM_021792 60440 interferon inducible GTPase 1
II13ra1 NM_133990 16164 Mus musculus interleukin 13 receptor, alpha 1 (Il13ra1)
II18rap NM_010553 16174 interleukin 18 receptor accessory protein (Il18rap)
Ik NM_011879 24010 Mus musculus IK cytokine (Ik)
Ikbke NM_019777 56489 inhibitor of kappaB kinase epsilon
Ikbkg NM_178590 16151 Mus musculus inhibitor of kappaB kinase gamma (Ikbkg), transcript variant 2, mRNA
Ikzf2 NM_011770 22779 IKAROS family zinc finger 2
Il10 NM_010548 16153 interleukin 10
Il10ra NM_008348 16154 interleukin 10 receptor, alpha
Il10rb NM_008349 16155 interleukin 10 receptor, beta
Il11 NM_008350 16156 interleukin 11
Il11ra1 NM_010549 16157 interleukin 11 receptor, alpha chain 1 (Il11ra1)
Il11ra2 NM_010550 16158 interleukin 11 receptor, alpha chain 2
Il12a NM_008351 16159 interleukin 12a
Il12rb2 NM_008354 16162 interleukin 12 receptor, beta 2
Il13 NM_008355 16163 Mus musculus interleukin 13 (Il13), mRNA
Il13ra2 NM_008356 16165 interleukin 13 receptor, alpha 2 (Il13ra2)
Il15 NM_008357 16168 Mus musculus interleukin 15 (Il15)
Il16 NM_010551 16170 Mus musculus interleukin 16 (Il16)
Il17b NM_019508 56069 interleukin 17B (Il17b)
Il17d NM_145837 239114 Mus musculus interleukin 17D (Il17d)
Il17e NM_080729 140806 Mus musculus interleukin 17E (Il17e), mRNA.
Il17f NM_145856 257630 interleukin 17F
Il17ra NM_008359 16172 interleukin 17 receptor A
Il17rb NM_019583 50905 interleukin 17 receptor B
Il17rc NM_134159 171095 interleukin 17 receptor C
Il17rd NM_134437 171463 interleukin 17 receptor D
Il18 NM_008360 16173 Mus musculus interleukin 18 (Il18), mRNA.
Il18r1 NM_008365 16182 interleukin 18 receptor 1
Il1a NM_010554 16175 interleukin 1 alpha (Il1a).
Il1b NM_008361 16176 interleukin 1 beta
Il1f10 NM_153077 215274 interleukin 1 family, member 10
Il1f5 NM_019451 54450 Mus musculus interleukin 1 family, member 5 (delta) (Il1f5), mRNA.
Il1f9 NM_153511 215257 interleukin 1 family, member 9
Il1rap NM_134103 16180 interleukin 1 receptor accessory protein
Il1rapl2 NM_030688 60367 interleukin 1 receptor accessory protein-like 2
Il1rl1 NM_010743 17082 interleukin 1 receptor-like 1
Il21 NM_021782 60505 interleukin 21
Il23a NM_031252 83430 interleukin 23, alpha subunit p19 (Il23a).
Il23r NM_144548 209590 interleukin 23 receptor
Il28ra NM_174851 242700 interleukin 28 receptor alpha (Il28ra)
Il2rb NM_008368 16185 interleukin 2 receptor, beta chain
Il2rg NM_013563 16186 Mus musculus interleukin 2 receptor, gamma chain (Il2rg).
Il3 NM_010556 16187 interleukin 3
Il31ra NM_139299 218624 interleukin 31 receptor A
Il4 NM_021283 16189 Mus musculus interleukin 4 (Il4), mRNA
Il4ra NM_010557 16190 Mus musculus interleukin 4 receptor, alpha (Il4ra), transcript variant 2
Il5 NM_010558 16191 Mus musculus interleukin 5 (Il5), mRNA
Il5ra NM_008370 16192 interleukin 5 receptor, alpha
Il6 NM_031168 16193 Mus musculus interleukin 6 (Il6)
Il6ra NM_010559 16194 interleukin 6 receptor, alpha
Il6st NM_010560 16195 Mus musculus interleukin 6 signal transducer (Il6st), mRNA.
Il7r NM_008372 16197 interleukin 7 receptor
Il8rb NM_009909 12765 interleukin 8 receptor, beta
Ilf2 NM_026374 67781 interleukin enhancer binding factor 2 (Ilf2)
Ilk NM_010562 16202 integrin linked kinase
Ilkap NM_023343 67444 integrin-linked kinase-associated serine/threonine phosphatase 2C
Ilvbl NM_173751 216136 Mus musculus ilvB (bacterial acetolactate synthase)-like (Ilvbl), mRNA.
Immp2l NM_053122 93757 IMP2 inner mitochondrial membrane peptidase-like (S. cerevisiae)
Immt NM_029673 76614 inner membrane protein, mitochondrial
Imp3 NM_133976 102462 IMP3, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast)
Imp4 NM_178601 27993 IMP4, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog (yeast) (Imp4)
Impa1 NM_018864 55980 Mus musculus inositol (myo)-1(or 4)-monophosphatase 1 (Impa1), mRNA.
Impact NM_008378 16210 imprinted and ancient
Impdh2 NM_011830 23918 inosine 5'-phosphate dehydrogenase 2
Impg1 NM_022016 63859 interphotoreceptor matrix proteoglycan 1 (Impg1)
Ina NM_146100 226180 internexin neuronal intermediate filament protein, alpha
Incenp NM_016692 16319 inner centromere protein (Incenp)
Ing2 NM_023503 69260 inhibitor of growth family, member 2
Ing4 NM_133345 28019 inhibitor of growth family, member 4
Ing5 NM_025454 66262 inhibitor of growth family, member 5
Inhba NM_008380 16323 inhibin beta-A
Inhbe NM_008382 16326 inhibin beta E
Inmt NM_009349 21743 Mus musculus indolethylamine N-methyltransferase (Inmt)
Inpp1 NM_008384 16329 inositol polyphosphate-1-phosphatase (Inpp1)
Inpp4a NM_030266 269180 inositol polyphosphate-4-phosphatase, type I
Inpp5b NM_008385 16330 Mus musculus inositol polyphosphate-5-phosphatase B (Inpp5b)
Inpp5d NM_010566 16331 inositol polyphosphate-5-phosphatase D
Inpp5e NM_033134 64436 inositol polyphosphate-5-phosphatase E
Inpp5f NM_178641 101490 inositol polyphosphate-5-phosphatase F
Inppl1 NM_010567 16332 inositol polyphosphate phosphatase-like 1
Ins2 NM_008387 16334 insulin II
Insc NM_173767 233752 inscuteable homolog (Drosophila)
Insig1 NM_153526 231070 insulin induced gene 1
Insig2 NM_178082 72999 insulin induced gene 2
Insl5 NM_011831 23919 Mus musculus insulin-like 5 (Insl5)
Insl6 NM_013754 27356 insulin-like 6
Insr NM_010568 16337 insulin receptor
Insrr NM_011832 23920 insulin receptor-related receptor
Ipo13 NM_146152 230673 importin 13
Ipo8 XM_909063 320727 importin 8
Ipp NM_008389 16351 IAP promoted placental gene
Iqcb1 NM_177128 320299 IQ calmodulin-binding motif containing 1
Iqcc NM_198026 230767 IQ motif containing C (Iqcc).
Iqce NM_028833 74239 IQ motif containing E (Iqce)
Iqcg NM_178378 69707 IQ motif containing G
Irak1 NM_008363 16179 Mus musculus interleukin-1 receptor-associated kinase 1 (Irak1), mRNA
Irak1bp1 NM_022986 65099 interleukin-1 receptor-associated kinase 1 binding protein 1
Irak3 NM_028679 73914 interleukin-1 receptor-associated kinase 3
Irak4 NM_029926 266632 interleukin-1 receptor-associated kinase 4
Irf1 NM_008390 16362 interferon regulatory factor 1 (Irf1).
Irf2 NM_008391 16363 interferon regulatory factor 2 (Irf2).
Irf2bp1 NM_178757 272359 interferon regulatory factor 2 binding protein 1
Irf3 NM_016849 54131 Mus musculus interferon regulatory factor 3 (Irf3)
Irf4 NM_013674 16364 Mus musculus interferon regulatory factor 4 (Irf4)
Irf5 NM_012057 27056 interferon regulatory factor 5
Irf6 NM_016851 54139 interferon regulatory factor 6 (Irf6)
Irgc1 NM_199013 210145 immunity-related GTPase family, cinema 1
Irs1 NM_010570 16367 insulin receptor substrate 1
Irs3 NM_010571 16369 Mus musculus insulin receptor substrate 3 (Irs3)
Irs4 NM_010572 16370 insulin receptor substrate 4
Irx1 AF165984 16371 Iroquois related homeobox 1 (Drosophila)
Irx2 AF295369 16372 Iroquois related homeobox 2 (Drosophila)
Irx2 NM_010574 16372 Iroquois related homeobox 2 (Drosophila)
Irx4 NM_018885 50916 Iroquois related homeobox 4 (Drosophila)
Irx5 NM_018826 54352 Iroquois related homeobox 5 (Drosophila) (Irx5)
Isg20 NM_020583 57444  interferon-stimulated protein
Isgf3g NM_008394 16391 interferon dependent positive acting transcription factor 3 gamma
Isl1 NM_021459 16392 ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain (islet 1)
Isl2 NM_027397 104360 insulin related protein 2 (islet 2)
Islr NM_012043 26968 immunoglobulin superfamily containing leucine-rich repeat
Isoc1 NM_025478 66307 isochorismatase domain containing 1
Isx XM_134330 71597 intestine specific homeobox
Itch XM_895069 16396 itchy
Itfg1 NM_028007 71927 integrin alpha FG-GAP repeat containing 1
Itga10 XM_112192 213119 integrin, alpha 10
Itga11 NM_176922 319480 Mus musculus integrin, alpha 11 (Itga11), mRNA.
Itga2 NM_008396 16398 integrin alpha 2
Itga3 NM_013565 16400 integrin alpha 3
Itga4 NM_010576 16401 integrin alpha 4
Itga4 X53176 16401 integrin alpha 4
Itga5 NM_010577 16402 integrin alpha 5 (fibronectin receptor alpha)
Itga7 NM_008398 16404 integrin alpha 7
Itga8 NM_001001309 241226 Mus musculus integrin alpha 8 (Itga8)
Itga9 NM_133721 104099 integrin alpha 9
Itgae NM_008399 16407 Mus musculus integrin, alpha E, epithelial-associated (Itgae), mRNA.
Itgal NM_008400 16408 integrin alpha L
Itgam NM_008401 16409 integrin alpha M
Itgav NM_008402 16410 integrin alpha V
Itgb1 NM_010578 16412 integrin beta 1 (fibronectin receptor beta)
Itgb1bp1 NM_008403 16413 integrin beta 1 binding protein 1
Itgb1bp2 NM_013712 26549 integrin beta 1 binding protein 2
Itgb1bp3 NM_027120 69564 integrin beta 1 binding protein 3
Itgb2 NM_008404 16414 integrin beta 2
Itgb3 NM_016780 16416 integrin beta 3
Itgb4 NM_133663 192897 Mus musculus integrin beta 4 (Itgb4), transcript variant 2
Itgb4bp NM_010579 16418 Mus musculus integrin beta 4 binding protein (Itgb4bp)
Itgb6 NM_021359 16420 integrin beta 6 (Itgb6)
Itgb7 NM_013566 16421 integrin beta 7
Itgb8 XM_484197 320910 integrin beta 8
Itgbl1 NM_145467 223272 integrin, beta-like 1 (Itgbl1).
Itih1 NM_008406 16424 inter-alpha trypsin inhibitor, heavy chain 1
Itih2 NM_010582 16425 inter-alpha trypsin inhibitor, heavy chain 2
Itih3 NM_008407 16426 inter-alpha trypsin inhibitor, heavy chain 3
Itk NM_010583 16428 IL2-inducible T-cell kinase (Itk)
Itlna NM_010584 16429 intelectin a (Itlna)
Itm1 NM_008408 16430 intergral membrane protein 1
Itm2a NM_008409 16431 integral membrane protein 2A
Itm2b NM_008410 16432 integral membrane protein 2B (Itm2b).
Itpa NM_025922 16434 Mus musculus inosine triphosphatase (nucleoside triphosphate pyrophosphatase) (Itpa).
Itpk1 NM_172584 217837 Mus musculus inositol 1,3,4-triphosphate 5/6 kinase (Itpk1)
Itpka NM_146125 228550 inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A
Itpkb XM_205854 320404 inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B
Itpkc NM_181593 233011 inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase C
Itpr1 NM_010585 16438 inositol 1,4,5-triphosphate receptor 1
Itpr3 NM_080553 16440 inositol 1,4,5-triphosphate receptor 3
Itsn 1 NM_010587 16443 intersectin 1 (SH3 domain protein 1A)
Ixl NM_026042 67224 intersex-like (Drosophila)
Jag2 NM_010588 16450 jagged 2
Jagn1 NM_026365 67767 jagunal homolog 1 (Drosophila)
Jak1 NM_146145 16451 Janus kinase 1 (Jak1)
Jak2 NM_008413 16452 Janus kinase 2
Jak3 NM_010589 16453 Janus kinase 3
Jam2 BC028778 67374 junction adhesion molecule 2
Jam3 NM_023277 83964 junction adhesion molecule 3
Jam4 AK008060 72058 junction adhesion molecule 4
Jam4 NM_028078 72058 junction adhesion molecule 4
Jarid1a XM_925213 214899 jumonji, AT rich interactive domain 1A (Rbp2 like)
Jarid1c NM_013668 20591 jumonji, AT rich interactive domain 1C (Rbp2 like)
Jarid1d NM_011419 20592 Mus musculus jumonji, AT rich interactive domain 1D (Rbp2 like) (Jarid1d), mRNA.
Jarid2 NM_021878 16468 jumonji AT rich interactive domain 2
Jmjd1a NM_173001 104263 jumonji domain containing 1A
Jmjd1c XM_975833 108829 jumonji domain containing 1C
Jmjd2b NM_172132 193796 Mus musculus jumonji domain containing 2B (Jmjd2b), mRNA
Jmjd2c NM_144787 76804 jumonji domain containing 2C
Jmjd3 NM_001017426 216850 jumonji domain containing 3
Jmjd4 NM_178659 194952 jumonji domain containing 4
Josd2 NM_025368 66124 Josephin domain containing 2
Jph1 NM_020604 57339 junctophilin 1
Jph4 NM_177049 319984 Mus musculus junctophilin 4 (Jph4), transcript variant a, mRNA.
Jrk NM_008415 16469 Mus musculus jerky (Jrk), mRNA.
Jsrp1 NM_028001 71912 junctional sarcoplasmic reticulum protein 1
Jtb NM_206924 23922 Mus musculus jumping translocation breakpoint (Jtb)
Jtv1 NM_146165 231872 Mus musculus JTV1 gene (Jtv1).
Jub NM_010590 16475 Mus musculus ajuba (Jub)
Jun NM_010591 16476 Jun oncogene
Junb NM_008416 16477 Mus musculus Jun-B oncogene (Junb), mRNA.
Jund1 NM_010592 16478 Jun proto-oncogene related gene d1
Kars NM_053092 85305 lysyl-tRNA synthetase (Kars)
Katna1 NM_011835 23924 katanin p60 (ATPase-containing) subunit A1
Katnal1 NM_153572 231912 Mus musculus katanin p60 subunit A-like 1 (Katnal1), mRNA
Katnal2 NM_027721 71206 katanin p60 subunit A-like 2
Kbtbd11 XM_486083 74901 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 11
Kbtbd2 NM_145958 210973 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 2 (Kbtbd2)
Kbtbd3 NM_026962 69149 Mus musculus kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 3 (Kbtbd3)
Kbtbd4 NM_025991 67136 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 4
Kbtbd5 NM_028202 72330 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 5
Kbtbd9 XM_906219 208439 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 9
Kcna1 NM_010595 16485 potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 1
Kcna5 NM_145983 16493 potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 5 (Kcna5)
Kcna6 NM_013568 16494 Mus musculus potassium voltage-gated channel, shaker-related, subfamily, member 6 (Kcna6), mRNA.
Kcna7 NM_010596 16495 potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, member 7
Kcnab1 NM_010597 16497 Mus musculus potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta member 1 (Kcnab1).
Kcnab2 NM_010598 16498 Mus musculus potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta member 2 (Kcnab2).
Kcnb2 XM_976837 98741 potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, member 2
Kcnc3 NM_008422 16504 potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 3
Kcnc4 NM_145922 99738 potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, member 4 (Kcnc4)
Kcnd1 NM_008423 16506 potassium voltage-gated channel, Shal-related family, member 1
Kcnd2 NM_019697 16508 Mus musculus potassium voltage-gated channel, Shal-related family, member 2 (Kcnd2), mRNA.
Kcne1 NM_008424 16509 potassium voltage-gated channel; Isk-related subfamily; member 1
Kcne1l NM_021487 66240 potassium voltage-gated channel, Isk-related family, member 1-like (Kcne1l)
Kcne2 AK008619 246133 potassium voltage-gated channel, Isk-related subfamily, gene 2
Kcne2 NM_134110 246133 potassium voltage-gated channel, Isk-related subfamily, gene 2
Kcng3 NM_153512 225030 potassium voltage-gated channel, subfamily G, member 3
Kcnh2 NM_013569 16511 Mus musculus potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), member 2 (Kcnh2)
Kcnip1 NM_027398 70357 Mus musculus Kv channel-interacting protein 1 (Kcnip1).
Kcnj1 NM_019659 56379 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 1
Kcnj10 NM_001039484 16513 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 10
Kcnj11 NM_010602 16514 Mus musculus potassium inwardly rectifying channel, subfamily J, member 11 (Kcnj11)
Kcnj12 NM_010603 16515 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 12
Kcnj14 NM_145963 211480 Mus musculus potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 14 (Kcnj14).Mus musculus potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 14 (Kcnj14).
Kcnj15 NM_001039056 16516 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 15
Kcnj15 NM_019664 16516 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 15
Kcnj16 NM_010604 16517 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16
Kcnj3 NM_008426 16519 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 3
Kcnj5 NM_010605 16521 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 5
Kcnj6 NM_010606 16522 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6
Kcnj8 NM_008428 16523 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 8 (Kcnj8)
Kcnj9 NM_008429 16524 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 9 (Kcnj9), mRNA.
Kcnk1 NM_008430 16525 potassium channel, subfamily K, member 1
Kcnk13 NM_146037 217826 potassium channel, subfamily K, member 13 (Kcnk13)
Kcnk18 NM_207261 332396 potassium channel, subfamily K, member 18
Kcnk2 NM_010607 16526 Mus musculus potassium channel, subfamily K, member 2 (Kcnk2)
Kcnk6 NM_001033525 52150 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily K, member 6
Kcnk7 NM_001004138 16530 Mus musculus potassium channel, subfamily K, member 7 (Kcnk7), transcript variant 2
Kcnmb1 NM_031169 16533 potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, beta member 1
Kcnmb4 NM_021452 58802 potassium large conductance calcium-activated channel, subfamily M, beta member 4
Kcnn3 NM_080466 140493 potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 3
Kcnn4 NM_008433 16534 potassium intermediate/small conductance calcium-activated channel, subfamily N, member 4
Kcnq1 NM_008434 16535 potassium voltage-gated channel, subfamily Q, member 1 (Kcnq1)
Kcnq3 NM_152923 110862 potassium voltage-gated channel, subfamily Q, member 3
Kcnq4 XM_143960 60613 potassium voltage-gated channel, subfamily Q, member 4
Kcnv1 NM_026200 67498 potassium channel, subfamily V, member 1
Kcnv2 NM_183179 240595 potassium channel, subfamily V, member 2
Kctd10 NM_026145 330171 potassium channel tetramerisation domain containing 10
Kctd11 NM_153143 216858 Mus musculus potassium channel tetramerisation domain containing 11 (Kctd11)
Kctd12 NM_177715 239217 potassium channel tetramerisation domain containing 12
Kctd16 XM_909931 383348 potassium channel tetramerisation domain containing 16
Kctd6 NM_027782 71393 potassium channel tetramerisation domain containing 6 (Kctd6).
Kctd8 NM_175519 243043 potassium channel tetramerisation domain containing 8
Kdelc1 NM_023645 72050 Mus musculus KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 1 (Kdelc1)
Kdelc2 NM_212445 68304 Mus musculus KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) containing 2 (Kdelc2), mRNA
Kdelr2 NM_025841 66913 KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 2 (Kdelr2)
Kdelr3 NM_134090 105785 KDEL (Lys-Asp-Glu-Leu) endoplasmic reticulum protein retention receptor 3 (Kdelr3)
Keap1 NM_016679 50868 Mus musculus kelch-like ECH-associated protein 1 (Keap1), mRNA.
Keg1 NM_029550 64697 Mus musculus kidney expressed gene 1 (Keg1)
Kera NM_008438 16545 keratocan
Khdrbs1 NM_011317 20218 KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 1 (Khdrbs1)
Khdrbs3 NM_010158 13992 Mus musculus KH domain containing, RNA binding, signal transduction associated 3 (Khdrbs3), mRNA.
Khk NM_008439 16548 ketohexokinase
Khsrp NM_010613 16549 KH-type splicing regulatory protein
Kif11 AJ223293 16551 kinesin family member 11
Kif13a NM_010617 16553 kinesin family member 13A
Kif15 NM_010620 209737 Mus musculus kinesin family member 15 (Kif15), mRNA.
Kif1c NM_153103 16562 kinesin family member 1C
Kif20a NM_009004 19348 kinesin family member 20A (Kif20a), mRNA.
Kif21b NM_001039472 16565 kinesin family member 21B
Kif22 NM_145588 110033 Mus musculus kinesin family member 22 (Kif22), mRNA.
Kif23 NM_024245 71819 kinesin family member 23 (Kif23)
Kif27 NM_175214 75050 kinesin family member 27
Kif2a NM_008442 16563 kinesin family member 2A
Kif2b NM_028547 73470 kinesin family member 2B
Kif2c NM_134471 73804 kinesin family member 2C (Kif2c).
Kif3a NM_008443 16568 kinesin family member 3A
Kif3c NM_008445 16570 kinesin family member 3C
Kif4 D12646 16571 kinesin family member 4
Kif4 NM_008446 16571 kinesin family member 4
Kif5a NM_008447 16572 kinesin family member 5A
Kif5b NM_008448 16573 Mus musculus kinesin family member 5B (Kif5b), mRNA.
Kif5b U86090 16573 kinesin family member 5B
Kif6 XM_001001635 319991 kinesin family member 6
Kif9 NM_010628 16578 kinesin family member 9
Kifap3 NM_010629 16579 kinesin-associated protein 3
Kifc1 NM_053173 16580 kinesin family member C1
Kifc2 NM_010630 16581 kinesin family member C2
Kifc3 NM_010631 16582 kinesin family member C3
Kin NM_025280 16588 antigenic determinant of rec-A protein (Kin).
Kirrel2 NM_172898 243911 kin of IRRE like 2 (Drosophila)
Kirrel3 NM_026324 67703 kin of IRRE like 3 (Drosophila)
Kiss1r NM_053244 114229 KISS1 receptor
Kit NM_021099 16590 kit oncogene
Kitl M57647 17311 kit ligand
Kitl NM_013598 17311 kit ligand (Kitl).
KIAA0415 NM_172725 231855 KIAA0415 protein
Kl NM_013823 16591 klotho
Klb NM_031180 83379 klotho beta
Klc3 NM_146182 232943 Mus musculus kinesin light chain 3 (Klc3)
Klf12 NM_010636 16597 Kruppel-like factor 12
Klf15 NM_023184 66277 Mus musculus Kruppel-like factor 15 (Klf15)
Klf16 NM_078477 118445 Kruppel-like factor 16
Klf3 NM_008453 16599 Kruppel-like factor 3 (basic)
Klf4 NM_010637 16600 Kruppel-like factor 4 (gut) (Klf4)
Klf5 NM_009769 12224 Kruppel-like factor 5
Klf6 NM_011803 23849 Kruppel-like factor 6
Klf7 NM_033563 93691 Kruppel-like factor 7 (ubiquitous) (Klf7).
Klhdc1 NM_178253 271005 kelch domain containing 1
Klhdc2 NM_027117 69554  kelch domain containing 2
Klhdc4 NM_145605 234825 kelch domain containing 4
Klhdc7a NM_173427 242721 kelch domain containing 7A
Klhl1 NM_053105 93688 kelch-like 1 (Drosophila)
Klhl10 NM_025727 66720 kelch-like 10 (Drosophila)
Klhl11 NM_172565 217194 kelch-like 11 (Drosophila)
Klhl12 NM_153128 240756 kelch-like 12 (Drosophila) (Klhl12)
Klhl13 NM_026167 67455 kelch-like 13 (Drosophila)
Klhl14 XM_979146 225266 kelch-like 14 (Drosophila)
Klhl15 NM_153165 236904 kelch-like 15 (Drosophila)
Klhl17 NM_198305 231003 kelch-like 17 (Drosophila)
Klhl18 NM_177771 270201 Mus musculus kelch-like 18 (Drosophila) (Klhl18)
Klhl20 NM_144876 226541 kelch-like 20 (Drosophila)
Klhl23 NM_177784 277396 Mus musculus kelch-like 23 (Drosophila) (Klhl23), mRNA.
Klhl4 NM_172781 237010 kelch-like 4 (Drosophila)
Klhl6 NM_183390 239743 kelch-like 6 (Drosophila)
Klhl8 NM_178741 246293 kelch-like 8 (Drosophila)
Klk1 NM_010639 16612 kallikrein 1
Klk10 NM_133712 69540 kallikrein 10 (Klk10)
Klk13 NM_001039042 626834 kallikrein 13
Klk14 NM_174866 317653 kallikrein 14
Klk1b1 NM_010645 16623 kallikrein 1-related peptidase b1
Klk1b11 NM_010640 16613 kallikrein 1-related peptidase b11
Klk1b26 NM_010644 16618 kallikrein 1-related petidase b26
Klk1b8 NM_008457 16624 kallikrein 1-related peptidase b8
Klk21 NM_010642 16616 kallikrein 21
Klk4 NM_019928 56640 kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate)
Klk5 NM_008456 16622 Mus musculus kallikrein 5 (Klk5).
Klk9 NM_010116 13648 Mus musculus kallikrein 9 (Klk9).
Klkb1 NM_008455 16621 Mus musculus kallikrein B, plasma 1 (Klkb1)
Klra2 NM_008462 16633 Mus musculus killer cell lectin-like receptor, subfamily A, member 2 (Klra2), mRNA.
Klrb1b NM_008526 17058 killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B
Klrb1c NM_008527 17059 Mus musculus killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1C (Klrb1c), mRNA.
Klrd1 NM_010654 16643 killer cell lectin-like receptor, subfamily D, member 1
Klre1 NM_153590 243655 Mus musculus killer cell lectin-like receptor family E member 1 (Klre1), mRNA.
Klrg1 NM_016970 50928 killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1
Klrk1 NM_033078 27007 killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1 (Klrk1)
Kmo NM_133809 98256 kynurenine 3-monooxygenase (kynurenine 3-hydroxylase) (Kmo)
Kng1 NM_023125 16644 kininogen 1
Kns2 XM_992253 16593 kinesin 2
Knsl7 XM_135231 209737 kinesin-like 7
Knsl7 XM_284545 209737 kinesin-like 7
Kntc1 NM_001042421 208628 kinetochore associated 1
Kntc2 NM_023294 67052 kinetochore associated 2 (Kntc2).
Kpna1 NM_008465 16646 karyopherin (importin) alpha 1 (Kpna1).
Kpna2 D55720 16647 karyopherin (importin) alpha 2
Kpna2 NM_010655 16647 Mus musculus karyopherin (importin) alpha 2 (Kpna2), mRNA.
Kpna3 NM_008466 16648 karyopherin (importin) alpha 3 (Kpna3).
Kpna4 NM_008467 16649 karyopherin (importin) alpha 4
Kpnb1 NM_008379 16211 karyopherin (importin) beta 1
Kptn NM_133727 70394 kaptin
Krcc1 NM_145568 57896 lysine-rich coiled-coil 1
Kremen1 NM_032396 84035 kringle containing transmembrane protein 1
Kremen2 NM_028416 73016 kringle containing transmembrane protein 2
Krt1-14 NM_016958 16664 keratin complex 1, acidic, gene 14 (Krt1-14)
Krt1-19 NM_008471 16669 keratin complex 1, acidic, gene 19 (Krt1-19)
Krt1-23 NM_033373 94179 keratin complex 1, acidic, gene 23
Krt10 NM_010660 16661 keratin 10
Krt12 NM_010661 268482 keratin 12
Krt13 NM_010662 16663 keratin 13
Krt16 NM_008470 16666 keratin 16
Krt18 NM_010664 16668 keratin 18
Krt2-1 NM_008473 16678  keratin complex 2, basic, gene 1
Krt2-4 NM_008475 16682 keratin complex 2, basic, gene 4
Krt2-5 NM_027011 110308 keratin complex 2, basic, gene 5 (Krt2-5).
Krt2-6a NM_008476 16687 keratin complex 2, basic, gene 6a
Krt2-7 NM_033073 110310 keratin complex 2, basic, gene 7 (Krt2-7)
Krt2-8 NM_031170 16691 Mus musculus keratin complex 2, basic, gene 8 (Krt2-8)
Krt20 NM_023256 66809 keratin 20 (Krt20)
Krt222 NM_172946 268481 keratin 222
Krt26 NM_001033397 320864 keratin 26
Krt71 NM_019956 56735 keratin 71
Krt76 NM_001033177 77055 keratin 76
Krt80 XM_283319 74127 keratin 80
Krt82 NM_053249 114566 keratin 82
Krt9 NM_201255 107656 keratin 9
Krtap11-1 XM_139644 16693 keratin associated protein 11-1
Krtap12-1 AF081797 16694 keratin associated protein 12-1
Krtap13 NM_010671 16699 keratin associated protein 13
Krtap13-1 NM_183189 268905 keratin associated protein 13-1
Krtap14 NM_013707 23927 keratin associated protein 14
Krtap3-2 NM_025720 66708 keratin associated protein 3-2
Krtap6-2 NM_010673 16701 keratin associated protein 6-2
Krtcap2 NM_025327 66059 keratinocyte associated protein 2
Ksr1 NM_013571 16706 kinase suppressor of ras 1
L1cam NM_008478 16728 L1 cell adhesion molecule
L2hgdh NM_145443 217666 L-2-hydroxyglutarate dehydrogenase
L3mbtl2 NM_145993 214669 Mus musculus l(3)mbt-like 2 (Drosophila) (L3mbtl2)
Lace1 NM_145743 215951 lactation elevated 1
Lactb NM_030717 80907 lactamase, beta (Lactb)
Lactb2 NM_145381 212442 lactamase, beta 2
Lad1 NM_133664 16763 adinin
Laf4l NM_033565 93736 lymphoid nuclear protein related to AF4-like
Lama1 NM_008480 16772 laminin, alpha 1
Lama3 XM_140451 16774 laminin, alpha 3
Lama5 XM_203796 16776 laminin, alpha 5
Lamb1-1 NM_008482 16777 laminin B1 subunit 1
Lamb3 NM_008484 16780 Mus musculus laminin, beta 3 (Lamb3), mRNA.
Lamc1 J03484 226519 laminin, gamma 1
Lamc3 NM_011836 23928 laminin gamma 3
Lamp2 NM_001017959 16784 Mus musculus lysosomal membrane glycoprotein 2 (Lamp2), transcript variant 1, mRNA.
Lancl1 NM_021295 14768 LanC (bacterial lantibiotic synthetase component C)-like
Lancl3 NM_173414 236285 LanC lantibiotic synthetase component C-like 3 (bacterial)
Lao1 NM_133892 100470 Mus musculus L-amino acid oxidase 1 (Lao1).
Lap3 NM_024434 66988 leucine aminopeptidase 3 (Lap3)
Laptm4b NM_033521 114128 Mus musculus lysosomal-associated protein transmembrane 4B (Laptm4b)
Large NM_010687 16795 like-glycosyltransferase
Larp5 NM_172585 217980 La ribonucleoprotein domain family, member 5
Lars2 NM_153168 102436 leucyl-tRNA synthetase, mitochondrial
Lasp1 NM_010688 16796 LIM and SH3 protein 1
Lass1 NM_138647 93898 longevity assurance homolog 1 (S. cerevisiae)
Lass2 NM_029789 76893 longevity assurance homolog 2 (S. cerevisiae) (Lass2).
Lass4 NM_026058 67260 longevity assurance homolog 4 (S. cerevisiae) (Lass4)
Lass5 NM_028015 71949 Mus musculus longevity assurance homolog 5 (S. cerevisiae) (Lass5), mRNA.
Lat NM_010689 16797 linker for activation of T cells
Lax1 NM_172842 240754 lymphocyte transmembrane adaptor 1
Layn XM_917279 244864 layilin
Lbp NM_008489 16803 Mus musculus sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4G (Sema4g)
Lbx2 NM_010692 16815 ladybird homeobox homolog 2 (Drosophila)
Lbxcor1 NM_172446 207667 Mus musculus ladybird homeobox 1 homolog (Drosophila) corepressor 1 (Lbxcor1)
Lcat NM_008490 16816 lecithin cholesterol acyltransferase
Lck NM_010693 16818 lymphocyte protein tyrosine kinase
Lcmt1 NM_025304 30949 leucine carboxyl methyltransferase 1
Lcn13 NM_153558 227627 lipocalin 13
Lcn2 NM_008491 16819 lipocalin 2
Lcn4 NM_010695 16821 lipocalin 4
Lcp1 NM_008879 18826 Mus musculus lymphocyte cytosolic protein 1 (Lcp1)
Lcp2 NM_010696 16822 lymphocyte cytosolic protein 2 (Lcp2).
Lctl NM_145835 235435 Mus musculus lactase-like (Lctl)
Ldb1 NM_010697 16825 LIM domain binding 1 (Ldb1).
Ldb2 NM_010698 16826 Mus musculus LIM domain binding 2 (Ldb2), mRNA.
Ldb3 NM_011918 24131 LIM domain binding 3
Ldh1 NM_010699 16828 lactate dehydrogenase 1 A chain
Ldh2 NM_008492 16832 Lactate dehydrogenase2 B chain
Ldh3 NM_013580 16833 Mus musculus lactate dehydrogenase 3, C chain, sperm specific (Ldh3), mRNA.
Ldhd NM_027570 52815 lactate dehydrogenase D
Ldlr NM_010700 16835 low density lipoprotein receptor
Ldlrad3 NM_178886 241576 low density lipoprotein receptor class A domain containing 3
Ldlrap1 NM_145554 100017 low density lipoprotein receptor adaptor protein 1
Ldoc1l NM_177630 223732 Mus musculus leucine zipper, down-regulated in cancer 1-like (Ldoc1l), mRNA.
Leap2 NM_153069 259301 liver-expressed antimicrobial peptide 2
Lect1 NM_010701 16840 leukocyte cell derived chemotaxin 1 (Lect1)
Lect2 NM_010702 16841 leukocyte cell-derived chemotaxin 2
Lef1 NM_010703 16842 lymphoid enhancer binding factor 1
Lefty1 NM_010094 13590 left right determination factor 1
Lemd2 NM_146075 224640 LEM domain containing 2
Lenep NM_020517 57275 lens epithelial protein (Lenep)
Leng1 NM_027203 69757 leukocyte receptor cluster (LRC) member 1 (Leng1)
Leng4 NM_029934 77582 leukocyte receptor cluster (LRC) member 4 (Leng4)
Leng5 NM_024168 66078 leukocyte receptor cluster (LRC) member 5 (Leng5)
Leng8 NM_172736 232798 leukocyte receptor cluster (LRC) member 8 (Leng8)
Leng9 NM_175529 243813 Mus musculus leukocyte receptor cluster (LRC) member 9 (Leng9), mRNA.
Lep NM_008493 16846 Mus musculus leptin (Lep)
Lepre1 NM_019783 56401 leprecan 1
Leprel2 NM_013534 14789 leprecan-like 2 (Leprel2)
Leprot NM_175036 230514 leptin receptor overlapping transcript (Leprot)
Leprotl1 NM_026609 68192 leptin receptor overlapping transcript-like 1
Letm1 NM_019694 56384 leucine zipper-EF-hand containing transmembrane protein 1
Letmd1 NM_134093 68614 Mus musculus LETM1 domain containing 1 (Letmd1).
Lgals1 NM_008495 16852 lectin, galactose binding, soluble 1 (Lgals1)
Lgals12 NM_019516 56072 Mus musculus lectin, galactose binding, soluble 12 (Lgals12)
Lgals2 NM_025622 107753 lectin, galactose-binding, soluble 2
Lgals3bp NM_011150 19039 Mus musculus lectin, galactoside-binding, soluble, 3 binding protein (Lgals3bp)
Lgals4 NM_010706 16855 lectin, galactose binding, soluble 4 (Lgals4)
Lgals8 NM_018886 56048 lectin, galactose binding, soluble 8
Lgals9 NM_010708 16859 lectin, galactose binding, soluble 9
Lgi1 NM_020278 56839 Mus musculus leucine-rich repeat LGI family, member 1 (Lgi1), mRNA.
Lgi2 NM_144945 246316 leucine-rich repeat LGI family, member 2
Lgi3 NM_145219 213469 leucine-rich repeat LGI family, member 3
Lgi4 NM_144556 243914 leucine_rich repeat LGI family member 4
Lgmn NM_011175 19141 legumain
Lgtn NM_010709 16865 Mus musculus ligatin (Lgtn).
Lhcgr NM_013582 16867 luteinizing hormone/choriogonadotropin receptor
Lhfp NM_175386 108927 lipoma HMGIC fusion partner (Lhfp)
Lhfpl1 NM_178358 237091 lipoma HMGIC fusion partner-like 1
Lhfpl2 NM_172589 218454 lipoma HMGIC fusion partner-like 2
Lhx1 NM_008498 16869 LIM homeobox protein 1
Lhx2 NM_010710 16870 LIM homeobox protein 2
Lhx3 NM_010711 16871 LIM homeobox protein 3
Lhx4 AF135415 16872 LIM homeobox protein 4
Lhx5 NM_008499 16873 Mus musculus LIM homeobox protein 5 (Lhx5), mRNA.
Lhx5 U61155 16873 LIM homeobox protein 5
Lhx6 AB031039 16874 LIM homeobox protein 6
Lhx8 D49658 16875 LIM homeobox protein 8
Lhx9 NM_010714 16876 LIM homeobox protein 9
Lias NM_024471 79464 Mus musculus lipoic acid synthetase (Lias)
Lifr NM_013584 16880 leukemia inhibitory factor receptor
Lig1 NM_010715 16881 ligase I, DNA, ATP-dependent
Lig3 NM_010716 16882 ligase III DNA ATP-dependent
Lig4 NM_176953 319583 ligase IV, DNA, ATP-dependent
Lilrb4 NM_013532 14728 Mus musculus leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B, member 4 (Lilrb4), mRNA.
Lim2 NM_177693 233187 lens intrinsic membrane protein 2
Limd1 NM_013860 29806 LIM domains containing 1
Lime1 NM_023684 72699 Lck interacting transmembrane adaptor 1 (Lime1)
Limk1 NM_010717 16885 LIM-domain containing, protein kinase
Limk2 NM_010718 16886 LIM motif-containing protein kinase 2 (Limk2)
Lims1 NM_026148 110829 LIM and senescent cell antigen-like domains 1 (Lims1).
Lims2 NM_144862 225341 LIM and senescent cell antigen like domains 2
Lin7a NM_001039354 108030 lin-7 homolog A (C. elegans)
Lin7b NM_011698 22342 Mus musculus lin 7 homolog b (C. elegans) (Lin7b), mRNA.
Lin9 NM_175186 72568 lin-9 homolog (C. elegans)
Lincr NM_153408 214854 lung-inducible neuralized-related C3HC4 RING domain protein (Lincr)
Lipc NM_008280 15450 Mus musculus lipase, hepatic (Lipc).
Lipe NM_010719 16890 Mus musculus lipase, hormone sensitive (Lipe)
Lipf NM_026334 67717 Mus musculus lipase, gastric (Lipf), mRNA.
Lipg NM_010720 16891 lipase endothelial
Liph NM_153404 239759 Mus musculus lipase, member H (Liph).
Lipl2 NM_172837 240633 lipase-like, ab-hydrolase domain containing 2
Lisch7 NM_017405 54135 liver-specific bHLH-Zip transcription factor (Lisch7)
Lix1 AF351204 66643 limb expression 1 homolog (chicken)
Llglh NM_008502 16897 lethal giant larvae homolog
Llglh2 NM_145438 217325 lethal giant larvae homolog 2 (Llglh2)
Lman1 NM_027400 70361  lectin, mannose-binding, 1
Lman1l NM_199222 235416 Mus musculus lectin, mannose-binding 1 like (Lman1l).
Lman2l NM_001013374 214895 lectin, mannose-binding 2-like
Lmbrd1 NM_026719 68421 LMBR1 domain containing 1 (Lmbrd1)
Lmbrd2 NM_177178 320506 LMBR1 domain containing 2
Lmcd1 NM_144799 30937 LIM and cysteine-rich domains 1 (Lmcd1)
Lmna NM_001002011 16905 Mus musculus lamin A (Lmna), transcript variant 1
Lmo1 NM_057173 109594 LIM domain only 1
Lmo2 AK013416 16909 LIM domain only 2
Lmo2 NM_008505 16909 LIM domain only 2 (Lmo2)
Lmo4 NM_010723 16911 LIM domain only 4 (Lmo4).
Lmo6 NM_175097 54630 LIM domain only 6 (Lmo6)
Lmtk2 XM_132499 231876 lemur tyrosine kinase 2
Lmx1b NM_010725 16917 LIM homeobox transcription factor 1 beta
Lnk NM_008507 16923 linker of T-cell receptor pathways (Lnk).
Lnp NM_027133 69605 limb and neural patterns (Lnp)
Loh11cr2a NM_172767 67776 loss of heterozygosity, 11, chromosomal region 2, gene A homolog (human) (Loh11cr2a)
Loh12cr1 NM_026371 67774 loss of heterozygosity, 12, chromosomal region 1 homolog (human) (Loh12cr1)
Lor NM_008508 16939 loricrin (Lor)
Loxl1 NM_010729 16949 lysyl oxidase-like 1 (Loxl1)
Loxl2 NM_033325 94352 Mus musculus lysyl oxidase-like 2 (Loxl2), mRNA.
Loxl3 NM_013586 16950 lysyl oxidase-like 3
Loxl4 NM_053083 67573 lysyl oxidase-like 4
LOC14433 NM_008084 14433 similar to glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (LOC14433)
LOC171266 NM_134232 171266 vomeronasal 1 receptor, G10-like
LOC211832 XR_003695 211832 similar to glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like
LOC227485 XM_129984 227485 similar to cadherin 19 type 2 preproprotein
LOC235779 NM_001004145 235779 hypothetical LOC235779
LOC240549 NM_001013762 240549 similar to arylacetyl acyl-CoA N-acyltransferase
LOC245128 NM_001004153 245128 similar to solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3
LOC381707 XM_358645 381707 hypothetical LOC381707
LOC382106 NM_001013776 382106 hypothetical protein LOC382106
LOC382133 NM_207162 382133 Mus musculus similar to RIKEN cDNA 1700029H17 (LOC382133), mRNA.
LOC432576 XM_484042 432576 hypothetical LOC432576
LOC432670 NM_001037717 432670 similar to Na+-dependent neutral amino acid transporter
LOC432823 NM_001013789 432823 similar to hypothetical protein MGC37588 (LOC432823).
LOC433762 NM_001012326 433762 similar to Retrovirus-related POL polyprotein (Endonuclease)
LOC433844 NM_001034888 433844 similar to Anapc5 protein
LOC433886 NM_001007590 433886 hypothetical gene supported by AK049058; BC025881 (LOC433886)
LOC434179 NM_001008427 434179 hypothetical LOC434179
LOC434218 XM_485979 434218 PREDICTED: Mus musculus similar to Tripartite motif protein 34, transcript variant 1 (LOC434218), mRNA
LOC434439 NM_001004192 434439 "Mus musculus hypothetical gene supported by AK029
LOC434484 NM_001013817 434484 similar to SP140 nuclear body protein; nuclear body protein Sp140 (LOC434484)
LOC435285 NM_001013823 435285 Mus musculus similar to keratin associated protein 4-10; keratin associated protein 4.10 (LOC435285).
LOC435565 NM_001013828 435565 similar to interferon-inducible GTPase (LOC435565).
LOC435680 XM_487664 435680 similar to FLJ46154 protein
LOC544763 NM_001033981 544763 (blasted)
LOC574418 NM_001025371 574418 hypothetical LOC574418 (LOC574418)
LOC620538 XM_284542 620538 hypothetical protein LOC620538
LOC629059 XM_127791 629059 hypothetical LOC629059
Lpd-pending NM_053178 94180 lipidosin
Lpgat1 NM_172266 226856 lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1
Lpin3 NM_022883 64899 lipin 3
Lpl NM_008509 16956 lipoprotein lipase (Lpl)
Lpo NM_080420 76113 lactoperoxidase
Lpp NM_178665 210126 LIM domain containing preferred translocation partner in lipoma
Lpxn NM_134152 107321 leupaxin (Lpxn)
Lrba NM_030695 80877 LPS-responsive beige-like anchor
Lrch4 NM_146164 231798 leucine-rich repeats and calponin homology (CH) domain containing 4
Lrdd BC032202 57913 leucine-rich and death domain containing
Lrfn1 NM_030562 80749 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 1 (Lrfn1)
Lrfn2 NM_027452 70530 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 2
Lrfn3 NM_175478 233067 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 3
Lrfn4 NM_153388 225875 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 4 (Lrfn4)
Lrfn5 NM_178714 238205 leucine rich repeat and fibronectin type III domain containing 5
Lrg1 NM_029796 76905 Mus musculus leucine-rich alpha-2-glycoprotein 1 (Lrg1).
Lrig1 NM_008377 16206 leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1
Lrig2 XM_131147 269473 leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 2
Lrig3 AK018522 320398 leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 3
Lrmp NM_008511 16970 lymphoid-restricted membrane protein
Lrp1 NM_008512 16971 low density lipoprotein receptor-related protein 1
Lrp10 NM_022993 65107 low-density lipoprotein receptor-related protein 10 (Lrp10)
Lrp11 NM_172784 237253 Mus musculus low density lipoprotein receptor-related protein 11 (Lrp11), mRNA.
Lrp12 NM_172814 239393 low density lipoprotein-related protein 12 (Lrp12)
Lrp4 NM_172668 228357 low density lipoprotein receptor-related protein 4
Lrp5 NM_008513 16973 low density lipoprotein receptor-related protein 5
Lrp6 NM_008514 16974 low density lipoprotein receptor-related protein 6
Lrpprc NM_028233 72416 leucine-rich PPR-motif containing (Lrpprc)
Lrrc10 NM_146242 237560 leucine rich repeat containing 10 (Lrrc10)
Lrrc15 NM_028973 74488 leucine rich repeat containing 15
Lrrc16 NM_026825 68732 leucine rich repeat containing 16
Lrrc20 NM_153542 216011 leucine rich repeat containing 20 (Lrrc20).
Lrrc22 NM_173418 239038 leucine rich repeat containing 22 (Lrrc22)
Lrrc23 NM_013588 16977 leucine rich repeat containing 23
Lrrc25 NM_153074 211228 leucine rich repeat containing 25
Lrrc28 NM_175124 67867 leucine rich repeat containing 28
Lrrc29 NM_177449 234684 leucine rich repeat containing 29
Lrrc3 AY061858 237387 leucine-rich repeat-containing 3
Lrrc33 NM_146069 224109 leucine rich repeat containing 33
Lrrc35 NM_173038 272589 Mus musculus leucine rich repeat containing 35 (Lrrc35), mRNA.
Lrrc38 XM_915579 242735 leucine rich repeat containing 38
Lrrc39 NM_027321 109245 leucine rich repeat containing 39
Lrrc3b NM_146052 218763 Mus musculus leucine rich repeat containing 3B (Lrrc3b)
Lrrc4 NM_138682 192198 leucine rich repeat containing 4
Lrrc41 NM_153521 230654 leucine rich repeat containing 41 (Lrrc41)
Lrrc42 NM_029985 77809 leucine rich repeat containing 42
Lrrc44 NM_028938 74435 leucine rich repeat containing 44
Lrrc45 NM_153545 217366 leucine rich repeat containing 45 (Lrrc45).
Lrrc46 NM_027026 69297 Mus musculus leucine rich repeat containing 46 (Lrrc46).
Lrrc48 NM_029044 74665 leucine rich repeat containing 48 (Lrrc48).
Lrrc5 NM_178701 231549 leucine rich repeat containing 5
Lrrc52 NM_001013382 240899 Mus musculus leucine rich repeat containing 52 (Lrrc52), mRNA.
Lrrc54 NM_001024619 244152 leucine rich repeat containing 54
Lrrc58 NM_177093 320184 leucine rich repeat containing 58
Lrrc59 NM_133807 98238 leucine rich repeat containing 59
Lrrc6 NM_019457 54562 leucine rich repeat containing 6 (testis)
Lrrc62 NM_183141 207393 leucine rich repeat containing 62
Lrrc7 XM_925098 242274 leucine rich repeat containing 7
Lrrc8e NM_028175 72267 leucine rich repeat containing 8 family, member E
Lrrfip2 NM_027742 71268 leucine rich repeat (in FLII) interacting protein 2
Lrrk2 NM_025730 66725  leucine-rich repeat kinase 2
Lrrn1 NM_008516 16979 leucine rich repeat protein 1, neuronal
Lrrn2 NM_010732 16980 leucine rich repeat protein 2, neuronal
Lrrn6c NM_175516 242384 leucine rich repeat neuronal 6C
Lrrn6d NM_177250 320747 leucine rich repeat neuronal 6D
Lrrtm1 NM_028880 74342 leucine rich repeat transmembrane neuronal 1
Lrrtm2 NM_178005 107065 leucine rich repeat transmembrane neuronal 2
Lrrtm3 NM_178678 216028 leucine rich repeat transmembrane neuronal 3
Lrsam1 NM_199302 227738 leucine rich repeat and sterile alpha motif containing 1
Lsamp XM_156147 268890 limbic system-associated membrane protein
Lsm10 NM_138721 116748  U7 snRNP-specific Sm-like protein LSM10
Lsm11 NM_028185 72290 U7 snRNP-specific Sm-like protein LSM11 (Lsm11)
Lsm2 NM_030597 27756 LSM2 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
Lsm3 NM_026309 67678  LSM3 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
Lsm4 NM_015816 50783 LSM4 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
Lsm5 NM_025520 66373 Mus musculus LSM5 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae) (Lsm5)
Lsm7 NM_025349 66094 LSM7 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
Lsm8 NM_133939 76522 LSM8 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae)
Lsp1 NM_019391 16985  lymphocyte specific 1
Lss BC029082 16987 lanosterol synthase
Lss NM_146006 16987 lanosterol synthase
Lst1 NM_010734 16988 leukocyte specific transcript 1
Lta NM_010735 16992 lymphotoxin A
Lta4h NM_008517 16993 leukotriene A4 hydrolase
Ltb NM_008518 16994 Mus musculus lymphotoxin B (Ltb)
Ltb4dh NM_025968 67103 leukotriene B4 12-hydroxydehydrogenase
Ltb4r1 NM_008519 16995   leukotriene B4 receptor 1
Ltbp2 NM_013589 16997 latent transforming growth factor beta binding protein 2
Ltbp3 NM_008520 16998 latent transforming growth factor beta binding protein 3
Ltbp4 NM_175641 108075 latent transforming growth factor beta binding protein 4
Ltbr NM_010736 17000 lymphotoxin B receptor
Ltf NM_008522 17002 lactotransferrin (Ltf).
Ltv1 NM_181470 353258 LTV1 homolog (S. cerevisiae)
Luc7l NM_025881 66978 Mus musculus Luc7 homolog (S. cerevisiae)-like (Luc7l), transcript variant 1, mRNA
Lum NM_008524 17022 Mus musculus lumican (Lum)
Luzp1 NM_024452 269593 leucine zipper protein 1
Luzp5 NM_133762 76044 leucine zipper protein 5 (Luzp5)
Lxn NM_016753 17035 latexin (Lxn)
Ly6a NM_010738 110454 lymphocyte antigen 6 complex, locus A
Ly6c NM_010741 17067 lymphocyte antigen 6 complex, locus C
Ly6d NM_010742 17068 Mus musculus lymphocyte antigen 6 complex, locus D (Ly6d).
Ly6g6 NM_027366 70274 Mus musculus lymphocyte antigen 6 complex, locus G6E (Ly6g6e), mRNA.
Ly75 NM_013825 17076 lymphocyte antigen 75
Ly86 NM_010745 17084 lymphocyte antigen 86
Ly9 NM_008534 17085 Mus musculus lymphocyte antigen 9 (Ly9)
Lyar NM_025281 17089 Ly1 antibody reactive clone
Lyl1 NM_008535 17095 lymphoblastomic leukemia (Lyl1).
Lynx1 NM_011838 23936 Ly6/neurotoxin 1
Lypd2 NM_026671 68311 Ly6/Plaur domain containing 2
Lypdc1 NM_145100 72585 Mus musculus Ly6/Plaur domain containing 1 (Lypdc1), mRNA.
Lypla1 NM_008866 18777 lysophospholipase 1
Lypla2 NM_011942 26394 lysophospholipase 2
Lypla3 NM_133792 192654 lysophospholipase 3 (Lypla3).
Lyplal1 NM_146106 226791 lysophospholipase-like 1
Lyrm1 NM_029610 73919 LYR motif containing 1
Lysmd1 NM_153121 217779 LysM, putative peptidoglycan-binding, domain containing 1 (Lysmd1)
Lysmd4 NM_175215 75099 Mus musculus RIKEN cDNA 4930506D23 gene (4930506D23Rik).
Lyzl1 NM_026092 67328 Mus musculus lysozyme-like 1 (Lyzl1), mRNA.
Lyzl4 NM_026915 69032 lysozyme-like 4 (Lyzl4)
Lyzl6 NM_027083 69444 lysozyme-like 6
Lyzs NM_017372 17105 lysozyme
Lzf NM_133185 66049 leucine zipper domain protein (Lzf).
Lzic NM_026963 69151 leucine zipper and CTNNBIP1 domain containing
Lzp-s NM_013590 17110 Mus musculus P lysozyme structural (Lzp-s), mRNA.
Lztfl1 NM_033322 93730 Mus musculus leucine zipper transcription factor-like 1 (Lztfl1)
Lztr2 NM_033354 89867 leucine zipper transcription regulator 2
Lzts1 NM_199364 211134 leucine zipper, putative tumor suppressor 1
Lzts2 NM_145503 226154 leucine zipper, putative tumor suppressor 2 (Lzts2)
mt-Nd3 BC012020 17718 NADH dehydrogenase 3, mitochondrial
M6prbp1 NM_025836 66905 mannose-6-phosphate receptor binding protein 1
Mab21l1 NM_010750 17116 Mus musculus mab-21-like 1 (C. elegans) (Mab21l1).
Mab21l2 NM_011839 23937 Mus musculus mab-21-like 2 (C. elegans) (Mab21l2), mRNA.
Macf1 XM_910859 11426 microtubule-actin crosslinking factor 1
Mad1l1 NM_010752 17120 mitotic arrest deficient 1-like 1
Mad2l1 NM_019499 56150 MAD2 (mitotic arrest deficient homolog)-like 1 (yeast)
Mad2l1bp NM_025649 66591 MAD2L1 binding protein (Mad2l1bp)
Mad2l2 NM_027985 71890 MAD2 mitotic arrest deficient-like 2 (yeast) (Mad2l2)
Madcam1 NM_013591 17123 mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1
Maf1 NM_026859 68877 Mus musculus MAF1 homolog (S. cerevisiae) (Maf1).
Mafk NM_010757 17135 v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene family, protein K (avian)
Mag NM_010758 17136 myelin-associated glycoprotein
Magea4 NM_020280 17140 melanoma antigen, family A, 4
Mageb18 NM_173783 215641 melanoma antigen family B, 18
Maged1 NM_019791 94275 melanoma antigen family D 1
Maged2 NM_030700 80884 melanoma antigen, family D, 2 (Maged2)
Magee1 NM_053201 107528 Mus musculus melanoma antigen, family E, 1 (Magee1), mRNA.
Mageh1 NM_023788 75625 melanoma antigen, family H, 1
Magel2 XM_622091 27385 melanoma antigen, family L, 2
Magi2 XM_001000915 50791 membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 2
Magi3 NM_133853 99470 membrane associated guanylate kinase, WW and PDZ domain containing 3
Magmas NM_025571 66449 mitochondria-associated protein involved in granulocyte-macrophage colony-stimulating factor signal transduction
Mak10 NM_030153 78689 MAK10 homolog, amino-acid N-acetyltransferase subunit, (S. cerevisiae)
Mak3 NM_028108 72117 Mus musculus Mak3 homolog (S. cerevisiae) (Mak3), mRNA.
Mal NM_010762 17153 myelin and lymphocyte protein, T-cell differentiation protein (Mal).
Mal2 NM_178920 105853 Mus musculus mal, T-cell differentiation protein 2 (Mal2)
Mall NM_145532 228576 mal, T-cell differentiation protein-like
Mamdc2 NM_174857 71738 MAM domain containing 2
Maml1 NM_175334 103806 mastermind like 1 (Drosophila) (Maml1)
Maml3 NM_001004176 433586 mastermind like 3 (Drosophila)
Man1a NM_008548 73744 mannosidase 1, alpha
Man1a2 NM_010763 17156 Mus musculus mannosidase, alpha, class 1A, member 2 (Man1a2), mRNA.
Man1b1 NM_001029983 227619 mannosidase, alpha, class 1B, member 1
Man2a1 NM_008549 17158 mannosidase 2, alpha 1
Man2b1 NM_010764 17159 mannosidase 2 alpha B1
Man2b2 NM_008550 17160 mannosidase 2, alpha B2
Man2c1 NM_028636 73744 Mus musculus mannosidase, alpha, class 2C, member 1 (Man2c1), mRNA.
Manba NM_027288 110173 mannosidase, beta A, lysosomal
Manea NM_172865 242362 mannosidase, endo-alpha
Mansc1 BC039930 67729 MANSC domain containing 1
Mansc1 NM_026345 67729 MANSC domain containing 1 (Mansc1).
Maoa NM_173740 17161 monoamine oxidase A
Maob NM_172778 109731 monoamine oxidase B (Maob)
Map1lc3a NM_025735 66734 microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
Map1lc3b NM_026160 67443 microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta
Map2k1 NM_008927 26395 mitogen activated protein kinase kinase 1
Map2k1ip1 NM_019920 56692 mitogen-activated protein kinase kinase 1 interacting protein 1 (Map2k1ip1)
Map2k2 NM_023138 26396 mitogen activated protein kinase kinase 2
Map2k3 NM_008928 26397 mitogen activated protein kinase kinase 3
Map2k4 NM_009157 26398 mitogen activated protein kinase kinase 4
Map2k6 NM_011943 26399 mitogen activated protein kinase kinase 6
Map2k7 NM_001042557 26400 mitogen activated protein kinase kinase 7
Map3k1 NM_011945 26401 mitogen activated protein kinase kinase kinase 1
Map3k11 NM_022012 26403 mitogen activated protein kinase kinase kinase 11 (Map3k11)
Map3k12 NM_009582 26404 mitogen activated protein kinase kinase kinase 12
Map3k14 NM_016896 53859 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14
Map3k15 XM_984997 270672 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 15
Map3k2 NM_011946 26405 mitogen activated protein kinase kinase kinase 2
Map3k4 NM_011948 26407 mitogen activated protein kinase kinase kinase 4
Map3k5 NM_008580 26408 mitogen activated protein kinase kinase kinase 5
Map3k6 NM_016693 53608 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 6
Map3k7 D76446 26409 mitogen activated protein kinase kinase kinase 7
Map3k7ip2 NM_138667 68652 mitogen-activated protein kinase kinase kinase 7 interacting protein 2
Map3k8 NM_007746 26410 mitogen activated protein kinase kinase kinase 8
Map4k1 NM_008279 26411 mitogen activated protein kinase kinase kinase kinase 1
Map4k2 NM_009006 26412 Mus musculus mitogen activated protein kinase kinase kinase kinase 2 (Map4k2), mRNA
Map4k3 XM_128800 225028 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 3
Map4k4 NM_008696 26921 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4
Map4k5 NM_201519 399510 mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 5
Mapk1 NM_011949 26413 mitogen activated protein kinase 1
Mapk10 NM_176970 26414 mitogen activated protein kinase 10
Mapk11 NM_011161 19094 mitogen-activated protein kinase 11
Mapk12 NM_013871 29857 mitogen-activated protein kinase 12
Mapk13 NM_011950 26415 mitogen activated protein kinase 13 (Mapk13)
Mapk14 NM_011951 26416 Mus musculus mitogen activated protein kinase 14 (Mapk14)
Mapk15 NM_177922 332110 mitogen-activated protein kinase 15
Mapk1ip1 NM_027115 69546 mitogen activated protein kinase 1 interacting protein 1 (Mapk1ip1)
Mapk3 NM_011952 26417 mitogen activated protein kinase 3
Mapk4 NM_172632 225724 mitogen-activated protein kinase 4
Mapk6 NM_015806 50772 mitogen-activated protein kinase 6
Mapk7 NM_011841 23939 mitogen activated protein kinase 7
Mapk8 NM_016700 26419 mitogen activated protein kinase 8
Mapk8ip1 NM_011162 19099 mitogen activated protein kinase 8 interacting protein 1
Mapk8ip2 NM_021921 60597 mitogen-activated protein kinase 8 interacting protein 2
Mapkap1 NM_177345 227743 mitogen-activated protein kinase associated protein 1
Mapkapk2 NM_008551 17164 MAP kinase-activated protein kinase 2
Mapkapk3 NM_178907 102626 Mus musculus mitogen-activated protein kinase-activated protein kinase 3 (Mapkapk3)
Mapkapk5 NM_010765 17165 MAP kinase-activated protein kinase 5
Mapkbp1 NM_011941 26390 mitogen activated protein kinase binding protein 1
Mapre1 NM_007896 13589 microtubule-associated protein, RP/EB family, member 1
Mapre2 NM_153058 212307 Mus musculus microtubule-associated protein, RP/EB family, member 2 (Mapre2)
Mapre3 NM_133350 100732 Mus musculus microtubule-associated protein, RP/EB family, member 3 (Mapre3)
Mapt NM_010838 17762 microtubule-associated protein tau
March1 NM_175188 72925 membrane-associated ring finger (C3HC4) 1 (March1)
March3 NM_177115 320253 membrane-associated ring finger (C3HC4) 3
March5 NM_027314 69104 membrane-associated ring finger (C3HC4) 5
March7 NM_020575 57438 Mus musculus membrane-associated ring finger (C3HC4) 7 (March7).
March9 NM_001033262 216438 membrane-associated ring finger (C3HC4) 9
Mare NM_181569 17168  alpha globin regulatory element containing gene
Mark3 NM_021516 17169 MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3
Mars NM_001003913 216443 Mus musculus methionine-tRNA synthetase (Mars), mRNA.
Mars2 NM_175439 212679 methionine-tRNA synthetase 2 (mitochondrial)
Marveld2 NM_178410 218518 MARVEL (membrane-associating) domain containing 2 (Marveld2)
Marveld3 NM_212447 73608 MARVEL (membrane-associating) domain containing 3 (Marveld3), transcript variant 2
Masp2 NM_001003893 17175 mannan-binding lectin serine peptidase 2
Mast2 NM_001042743 17776 microtubule associated serine/threonine kinase 2
Mast2 NM_008641 17776 microtubule associated serine/threonine kinase 2
Mast3 NM_199308 234385 microtubule associated serine/threonine kinase 3 (Mast3)
Mast4 XM_283179 328329 microtubule associated serine/threonine kinase family member 4
Mastl NM_025979 67121 microtubule associated serine/threonine kinase-like
Mat1a NM_133653 11720 Mus musculus methionine adenosyltransferase I, alpha (Mat1a)
Mat2b NM_134017 108645 Mus musculus methionine adenosyltransferase II, beta (Mat2b)
Matk NM_010768 17179 Mus musculus megakaryocyte-associated tyrosine kinase (Matk), mRNA.
Matn1 NM_010769 17180 matrilin 1, cartilage matrix protein 1
Matn2 NM_016762 17181 matrilin 2 (Matn2)
Matn3 NM_010770 17182 matrilin 3
Max NM_008558 17187 Mus musculus Max protein (Max)
Mb NM_013593 17189 myoglobin
Mbc2 NM_011843 23943 membrane bound C2 domain containing protein
Mbd1 NM_013594 17190 methyl-CpG binding domain protein 1 (Mbd1)
Mbd2 NM_010773 17191 methyl-CpG binding domain protein 2 (Mbd2)
Mbd3 NM_013595 17192 Mus musculus methyl-CpG binding domain protein 3 (Mbd3)
Mbd3l1 NM_028557 73503 methyl-CpG binding domain protein 3-like 1
Mbd3l2 NM_144934 234988 methyl-CpG binding domain protein 3-like 2
Mbd4 NM_010774 17193 methyl-CpG binding domain protein 4 (Mbd4)
Mbip NM_145442 217588 MAP3K12 binding inhibitory protein 1 (Mbip)
Mbnl2 NM_175341 105559 muscleblind-like 2
Mbnl3 NM_134163 171170 muscleblind-like 3 (Drosophila) (Mbnl3)
Mboat5 NM_145130 14792 membrane bound O-acyltransferase domain containing 5
Mbp NM_010777 17196 myelin basic protein (Mbp)
Mbtd1 NM_134012 103537 mbt domain containing 1
Mc1r NM_008559 17199 melanocortin 1 receptor
Mc2r NM_008560 17200 melanocortin 2 receptor
Mc3r NM_008561 17201 melanocortin 3 receptor
Mc4r AF201662 17202 melanocortin 4 receptor
Mc5r NM_013596 17203 melanocortin 5 receptor
Mcart1 NM_001009949 230125 mitochondrial carrier triple repeat 1 (Mcart1)
Mccc1 NM_023644 72039 methylcrotonoyl-Coenzyme A carboxylase 1 (alpha)
Mcf2 NM_133197 109904 mcf.2 transforming sequence
Mcf2l NM_178076 17207 Mus musculus mcf.2 transforming sequence-like (Mcf2l), mRNA
Mcfd2 NM_176808 193813 Mus musculus multiple coagulation factor deficiency 2 (Mcfd2)
Mcl1 NM_008562 17210 myeloid cell leukemia sequence 1
Mcm10 NM_027290 70024 Mus musculus minichromosome maintenance deficient 10 (S. cerevisiae) (Mcm10)
Mcm2 NM_008564 17216 Mus musculus minichromosome maintenance deficient 2 mitotin (S. cerevisiae) (Mcm2), mRNA
Mcm3 NM_008563 17215 Mus musculus minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) (Mcm3)
Mcm3ap NM_019434 54387 minichromosome maintenance deficient 3 (S. cerevisiae) associated protein
Mcm5 D26090 17218 minichromosome maintenance deficient 5, cell division cycle 46 (S. cerevisiae)
Mcm5 NM_008566 17218 minichromosome maintenance deficient 5, cell division cycle 46 (S. cerevisiae)
Mcm7 NM_008568 17220 minichromosome maintenance deficient 7
Mcm8 NM_025676 66634 Mus musculus minichromosome maintenance deficient 8 (S. cerevisiae) (Mcm8), mRNA.
Mcmdc1 NM_027830 71567 minichromosome maintenance deficient domain containing 1
Mcoln1 NM_053177 94178 Mus musculus mucolipin 1 (Mcoln1)
Mcoln2 NM_001005846 68279 mucolipin 2
Mcoln3 NM_134160 171166 mucolipin 3
Mcph1 NM_173189 244329 microcephaly, primary autosomal recessive 1
Mcpt1 NM_008570 17224 mast cell protease 1
Mcpt2 NM_008571 17225 mast cell protease 2
Mcpt5 NM_010780 17228 Mus musculus mast cell protease 5 (Mcpt5)
Mcpt8 NM_008572 17231 mast cell protease 8
Mcrs1 NM_016766 51812 microspherule protein 1 (Mcrs1)
Mctp1 NM_030174 78771 multiple C2 domains, transmembrane 1;2810465F10Rik
Mcts1 NM_026902 68995 Mus musculus malignant T cell amplified sequence 1 (Mcts1)
Mdfi NM_010783 17240 MyoD family inhibitor
Mdga1 XM_193868 74762 MAM domain containing glycosylphosphatidylinositol anchor 1
Mdh1 AK005237 17449 malate dehydrogenase 1, NAD (soluble)
Mdh1 NM_008618 17449 malate dehydrogenase 1, NAD (soluble) (Mdh1)
Mdh2 NM_008617 17448 malate dehydrogenase 2, NAD (mitochondrial)
Mdk NM_001012336 17242 Mus musculus midkine (Mdk), transcript variant 3
Mdm1 NM_148922 17245 Mus musculus transformed mouse 3T3 cell double minute 1 (Mdm1)
Mdm2 NM_010786 17246 Mus musculus transformed mouse 3T3 cell double minute 2 (Mdm2), mRNA.
Mdn1 XM_908713 100019 midasin homolog (yeast)
Me3 NM_181407 109264 malic enzyme 3, NADP(+)-dependent, mitochondrial
Mea1 NM_010787 17256 male enhanced antigen 1
Mecp2 AF158181 17257 methyl CpG binding protein 2
Mecp2 NM_010788 17257 methyl CpG binding protein 2
Med19 NM_025885 381379 mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 19 homolog (yeast)
Med25 NM_029365 75613 mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 25 homolog (yeast) (Med25)
Med28 NM_025895 66999 mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 28 homolog (yeast)
Med31 NM_026068 67279 Mus musculus mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 31 homolog (yeast) (Med31), mRNA.
Med6 NM_027213 69792 mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 6 homolog (yeast) (Med6).
Med9 NM_138675 192191 Mus musculus mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 9 homolog (yeast) (Med9).
Mef2a NM_001033713 17258 myocyte enhancer factor 2A
Mef2b NM_008578 17259 myocyte enhancer factor 2B
Mef2c NM_025282 17260 myocyte enhancer factor 2C
Megf9 NM_172694 230316 multiple EGF-like-domains 9
Meis1 NM_010789 17268 myeloid ecotropic viral integration site 1
Melk NM_010790 17279 maternal embryonic leucine zipper kinase
Men1 NM_008583 17283  multiple endocrine neoplasia 1
Meox1 NM_010791 17285 mesenchyme homeobox 1
Meox2 NM_008584 17286 mesenchyme homeobox 2
Mep1a NM_008585 17287   meprin 1 alpha
Mep1b NM_008586 17288 Mus musculus meprin 1 beta (Mep1b)
Mertk NM_008587 17289 c-mer proto-oncogene tyrosine kinase
Mesdc1 NM_030705 80889 mesoderm development candidate 1
Mesdc2 NM_023403 67943 mesoderm development candiate 2
Mesp2 NM_008589 17293 mesoderm posterior 2 [Mus musculus]
Mest NM_008590 17294 mesoderm specific transcript (Mest)
Met NM_008591 17295 Mus musculus met proto-oncogene (Met), mRNA
Metap1 NM_175224 75624  methionyl aminopeptidase 1
Metap2 NM_019648 56307 methionine aminopeptidase 2 (Metap2)
Metapl1 NM_025633 66559 methionine aminopeptidase-like 1
Metrnl NM_144797 210029 meteorin, glial cell differentiation regulator-like
Mettl1 NM_010792 17299 methyltransferase-like 1
Mettl2 NM_172567 52686 methyltransferase like 2
Mettl3 NM_019721 56335 methyltransferase-like 3
Mettl7b NM_027853 71664 Mus musculus RIKEN cDNA 0610006F02 gene (0610006F02Rik)
Mfap1 NM_026220 67532 microfibrillar-associated protein 1 (Mfap1)
Mfap2 NM_008546 17150 Mus musculus microfibrillar-associated protein 2 (Mfap2)
Mfap3 NM_145426 216760 Mus musculus microfibrillar-associated protein 3 (Mfap3)
Mfap3l NM_027756 71306 microfibrillar-associated protein 3-like
Mfap5 NM_015776 50530 Mus musculus microfibrillar associated protein 5 (Mfap5)
Mfi2 NM_013900 30060 antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and 96.5 (Mfi2)
Mfn2 NM_133201 170731 mitofusin 2
Mfng NM_008595 17305 manic fringe homolog (Drosophila)
Mfsd1 NM_025813 66868 major facilitator superfamily domain containing 1
Mfsd2 NM_029662 76574 Mus musculus major facilitator superfamily domain containing 2 (Mfsd2), mRNA.
Mfsd7 NM_172883 243197 major facilitator superfamily domain containing 7
Mftc NM_172402 69906 mitochondrial folate transporter/carrier (Mftc)
Mga NM_013720 29808 MAX gene associated (Mga)
Mgat1 NM_010794 17308 Mus musculus mannoside acetylglucosaminyltransferase 1 (Mgat1).
Mgat2 NM_146035 217664 mannoside acetylglucosaminyltransferase 2
Mgea5 NM_023799 76055 meningioma expressed antigen 5 (hyaluronidase)
Mgea6 NM_146034 217615 meningioma expressed antigen 6 (coiled-coil proline-rich)
Mgl1 NM_010796 17312 Mus musculus macrophage galactose N-acetyl-galactosamine specific lectin 1 (Mgl1).
Mglap NM_008597 17313 matrix gamma-carboxyglutamate (gla) protein
Mgll NM_011844 23945 Mus musculus monoglyceride lipase (Mgll).
Mgrn1 NM_029657 17237 Mus musculus mahogunin, ring finger 1 (Mgrn1), mRNA.
Mgst1 NM_019946 56615 Mus musculus microsomal glutathione S-transferase 1 (Mgst1)
Mgst2 NM_174995 211666 microsomal glutathione S-transferase 2
Mgst3 NM_025569 66447 microsomal glutathione S-transferase 3 (Mgst3)
MGC102419 NM_001007581 381406 similar to mNori-2p (MGC102419)
MGC103250 NM_001008428 434440 cDNA sequence BC085247
MGC103372 NM_001008551 434632 protein phosphatase 2A inhibitor-2 I-2PP2A-related
MGC107098 NM_001017393 434935 similar to spermiogenesis specific transcript on the Y 2
MGC25972 NM_177406 277753 similar to cytochrome P450, 4a10
MGC27863 NM_001007578 278097 similar to hypothetical protein FLJ20811 (MGC27863)
MGC38735 NM_001009575 494468 hypothetical LOC494468 (MGC38735)
MGC48079 NM_177593 210155 hypothetical protein MGC48079
MGC5739 NM_001004191 434402 similar to hypothetical protein FLJ20010 (MGC5739)
MGC58177 NM_198666 381714 Similar to RIKEN cDNA 4930572O03 gene
MGC58426 NM_207241 237009 Similar to ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2
MGC67174 NM_001004180 433940 Mus musculus similar to hypothetical protein FLJ14721 (MGC67174)
MGC68128 NM_201236 194856 EHOX-like (MGC68128)
MGC74379 NM_001004184 434203 Mus musculus similar to solute carrier family 28 (sodium-coupled nucleoside transporter), member 1; concentrative nucleoside transporter 1 (MGC74379), mRNA.
MGC7717 NM_146022 216951 hypothetical protein MGC7717 (MGC7717)
MGC91194 NM_001007077 194227 similar to oogenesin
Mia1 NM_019394 12587 melanoma inhibitory activity 1
Mia3 NM_177389 338366 melanoma inhibitory activity 3
Mical1 NM_138315 171580 microtubule associated monoxygenase, calponin and LIM domain containing 1 (Mical1)
Mical2 NM_177282 320878 microtubule associated monoxygenase, calponin and LIM domain containing 2
Mical3 NM_153396 194401 Mus musculus microtubule associated monoxygenase, calponin and LIM domain containing 3 (Mical3)
Mid1ip1 NM_026524 68041 Mid1 interacting protein 1 (gastrulation specific G12-like (zebrafish)) (Mid1ip1)
Mid2 Y18881 23947 midline 2
Mier3 BC103780 218613 mesoderm induction early response 1, family member 3
Mif NM_010798 17319 macrophage migration inhibitory factor
Mina NM_025910 67014  myc induced nuclear antigen
Minpp1 NM_010799 17330 multiple inositol polyphosphate histidine phosphatase 1 (Minpp1)
Mip NM_008600 17339 major intrinsic protein of eye lens fiber
Mipep NM_027436 70478 Mus musculus mitochondrial intermediate peptidase (Mipep)
Mir16 NM_019580 56209 membrane interacting protein of RGS16 (Mir16).
Mis12 NM_025993 67139 MIS12 homolog (yeast) (Mis12)
Mitc1 NM_133761 75901 decapping enzym
Mixl1 NM_013729 27217 Mix1 homeobox-like 1 (Xenopus laevis)
Miz1 NM_008602 17344 Msx-interacting-zinc finger
Mki67 XM_133912 17345 antigen identified by monoclonal antibody Ki 67
Mki67ip NM_026472 67949 Mki67 (FHA domain) interacting nucleolar phosphoprotein
Mkl1 NM_153049 223701 MKL (megakaryoblastic leukemia)/myocardin-like 1
Mkl2 NM_153588 239719 MKL/myocardin-like 2
Mkln1 NM_013791 27418 Mus musculus muskelin 1, intracellular mediator containing kelch motifs (Mkln1)
Mknk1 NM_021461 17346 MAP kinase-interacting serine threonine kinase 1
Mknk2 NM_021462 17347 MAP kinase-interacting serine/threonine kinase 2
Mkrn2 NM_023290 67027 makorin, ring finger protein, 2 (Mkrn2)
Mkrn3 NM_011746 22652 Mus musculus makorin, ring finger protein, 3 (Mkrn3), mRNA.
Mkx NM_177595 210719 mohawk
Mlc1 NM_133241 170790 megalencephalic leukoencephalopathy with subcortical cysts 1 homolog (human)
Mlf1ip NM_027973 71876 myeloid leukemia factor 1 interacting protein
Mlf2 NM_145385 30853 myeloid leukemia factor 2
Mll1 XM_916038 214162 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 1
Mll3 XM_982326 231051 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 3
Mllt1 NM_022328 64144 Mus musculus myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 1 homolog (Drosophila) (Mllt1), mRNA.
Mllt10 NM_010804 17354 myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 10 homolog (Drosophila)
Mllt11 NM_019914 56772 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 11
Mllt2h NM_133919 17355 homolog of human MLLT2 unidentified gene
Mllt3 NM_029931 70122 myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 3 homolog (Drosophila)
Mllt6 NM_139311 246198 Mus musculus myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 6 homolog (Drosophila) (Mllt6), mRNA.
Mlp NM_010807 17357 MARCKS-like protein
Mlph NM_053015 171531 melanophilin (Mlph).
Mlstd1 NM_178797 330450 male sterility domain containing 1
Mlstd2 NM_027379 67420 male sterility domain containing 2
Mlxipl NM_021455 58805 MLX interacting protein-like
Mlycd NM_019966 56690 malonyl-CoA decarboxylase (Mlycd)
Mmd NM_026178 67468 Mus musculus monocyte to macrophage differentiation-associated (Mmd).
Mmd2 NM_175217 75104 monocyte to macrophage differentiation-associated 2
Mmp10 NM_019471 17384 matrix metallopeptidase 10
Mmp11 NM_008606 17385 matrix metallopeptidase 11
Mmp12 NM_008605 17381 Mus musculus matrix metalloproteinase 12 (Mmp12)
Mmp13 NM_008607 17386 matrix metallopeptidase 13
Mmp14 NM_008608 17387 matrix metalloproteinase 14 (membrane-inserted)
Mmp15 NM_008609 17388 matrix metalloproteinase 15
Mmp16 NM_019724 17389 matrix metalloproteinase 16 (Mmp16)
Mmp17 NM_011846 23948 Mus musculus matrix metalloproteinase 17 (Mmp17), mRNA.
Mmp23 NM_011985 26561 Mus musculus matrix metalloproteinase 23 (Mmp23)
Mmp24 NM_010808 17391 matrix metallopeptidase 24
Mmp25 NM_001033339 240047 matrix metallopeptidase 25
Mmp3 NM_010809 17392 matrix metalloproteinase 3 (Mmp3).
Mmp8 NM_008611 17394 Mus musculus matrix metalloproteinase 8 (Mmp8).
Mmp9 NM_013599 17395 matrix metalloproteinase 9
Mmrn1 XM_284198 70945 multimerin 1
Mms19l NM_028152 72199 MMS19 (MET18 S. cerevisiae)-like
MM71026 AW123119 54371 MM71026
Mnab XM_001003093 319817 membrane associated DNA binding protein
Mnat1 NM_008612 17420 menage a trois 1
Mnt NM_010813 17428 max binding protein (Mnt)
Moap1 NM_022323 64113 modulator of apoptosis 1
Mobkl1a NM_026735 68473 MOB1, Mps One Binder kinase activator-like 1A (yeast)
Mocos NM_026779 68591 molybdenum cofactor sulfurase
Mocs2 NM_013826 17434 Mus musculus molybdenum cofactor synthesis 2 (Mocs2)
Mod1 NM_008615 17436 Mus musculus malic enzyme, supernatant (Mod1), mRNA.
Mog NM_010814 17441 myelin oligodendrocyte glycoprotein
Mogat2 NM_177448 233549 monoacylglycerol O-acyltransferase 2
Morc1 NM_010816 17450 microrchidia 1
Morc2a NM_198162 74522 microrchidia 2A (Morc2a)
Morc2b NM_177719 240069 microrchidia 2B
Morf4l2 NM_019768 56397 Mus musculus mortality factor 4 like 2 (Morf4l2), mRNA.
Mos NM_020021 17451 Moloney sarcoma oncogene
Mosc2 NM_133684 67247 MOCO sulphurase C-terminal domain containing 2
Mospd1 NM_027409 70380 motile sperm domain containing 1 (Mospd1).
Mospd3 NM_030037 68929 motile sperm domain containing 3
Mouse Ortholog of DDX43 NM_018665 55510 DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 43
Mov10 NM_008619 17454 Moloney leukemia virus 10
Mpa2l NM_194336 100702 Mus musculus macrophage activation 2 like (Mpa2l).
Mpdu1 NM_011900 24070 mannose-P-dolichol utilization defect 1
Mpdz NM_010820 17475 multiple PDZ domain protein
Mpeg1 XM_129176 17476 macrophage expressed gene 1
Mpg NM_010822 268395 Mus musculus N-methylpurine-DNA glycosylase (Mpg), mRNA
Mphosph1 XM_193936 240641 M-phase phosphoprotein 1
Mphosph10 NM_026483 67973 Mus musculus M-phase phosphoprotein 10 (U3 small nucleolar ribonucleoprotein) (Mphosph10)
Mphosph6 NM_026758 68533 M phase phosphoprotein 6 (Mphosph6).
Mpl NM_010823 17480 myeloproliferative leukemia virus oncogene
Mpo NM_010824 17523 myeloperoxidase
Mpp1 NM_008621 17524 membrane protein, palmitoylated (Mpp1)
Mpp2 NM_016695 50997 Mus musculus membrane protein, palmitoylated 2 (MAGUK p55 subfamily member 2) (Mpp2), mRNA.
Mpp3 NM_007863 13384 Mus musculus membrane protein, palmitoylated 3 (MAGUK p55 subfamily member 3) (Mpp3), mRNA.
Mpp5 NM_019579 56217  membrane protein, palmitoylated 5 (MAGUK p55 subfamily member 5)
Mpped1 NM_172610 223726 metallophosphoesterase domain containing 1
Mpst NM_138670 246221 mercaptopyruvate sulfurtransferase (Mpst).
Mpv17l NM_033564 93734 Mus musculus Mpv17 transgene, kidney disease mutant-like (Mpv17l)
Mpzl1 NM_001001880 68481 myelin protein zero-like 1 (Mpzl1)
Mr1 NM_008209 15064 major histocompatibility complex, class I-related
Mrap NM_029844 77037 melanocortin 2 receptor accessory protein (Mrap)
Mrc1 NM_008625 17533 mannose receptor, C type 1
Mrc2 NM_008626 17534 mannose receptor, C type 2
Mrfap1 NM_026242 67568 Morf4 family associated protein 1 (Mrfap1)
Mrg1 NM_010825 17536 myeloid ecotropic viral integration site-related gene 1
Mrgpra2 NM_153101 235712 MAS-related GPR, member A2
Mrgprb4 NM_205795 233230 MAS-related GPR, member B4
Mrgprb8 NM_207539 404240 MAS-related GPR, member B8
Mrgpre NM_175534 244238 MAS-related GPR, member E
Mrgprf NM_145379 211577 MAS-related GPR, member F
Mrgprx1 NM_207540 404242 MAS-related GPR, member X1
Mrp63 NM_026401 67840 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein 63 (Mrp63), mRNA.
Mrpl10 NM_026154 107732 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L10 (Mrpl10).
Mrpl11 NM_025553 66419 mitochondrial ribosomal protein L11
Mrpl12 NM_027204 56282 mitochondrial ribosomal protein L12 (Mrpl12)
Mrpl13 NM_026759 68537 mitochondrial ribosomal protein L13
Mrpl14 NM_026732 68463 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L14 (Mrpl14)
Mrpl15 NM_025300 27395 mitochondrial ribosomal protein L15
Mrpl16 NM_025606 94063 mitochondrial ribosomal protein L16 (Mrpl16)
Mrpl18 NM_026310 67681 mitochondrial ribosomal protein L18
Mrpl19 NM_026490 56284 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L19 (Mrpl19)
Mrpl2 NM_025302 27398 mitochondrial ribosomal protein L2 (Mrpl2)
Mrpl20 NM_025570 66448 mitochondrial ribosomal protein L20
Mrpl22 NM_175001 216767 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L22 (Mrpl22), mRNA.
Mrpl23 NM_011288 19935 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L23 (Mrpl23)
Mrpl24 NM_026591 67707 mitochondrial ribosomal protein L24 (Mrpl24)
Mrpl27 NM_053161 94064 mitochondrial ribosomal protein L27
Mrpl28 NM_024227 68611 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L28 (Mrpl28), nuclear gene encoding mitochondrial protein, mRNA
Mrpl3 NM_053159 94062 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L3 (Mrpl3)
Mrpl30 NM_027098 107734 mitochondrial ribosomal protein L30 (Mrpl30)
Mrpl32 NM_029271 75398 mitochondrial ribosomal protein L32
Mrpl33 NM_025796 66845 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L33 (Mrpl33), mRNA.
Mrpl34 NM_053162 94065 mitochondrial ribosomal protein L34
Mrpl35 NM_025430 66223 mitochondrial ribosomal protein L35
Mrpl36 NM_053163 94066 mitochondrial ribosomal protein L36 (Mrpl36)
Mrpl37 NM_025500 56280 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L37 (Mrpl37)
Mrpl38 NM_024177 60441 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L38 (Mrpl38)
Mrpl39 AF239728 27393 mitochondrial ribosomal protein L39
Mrpl39 NM_017404 27393 mitochondrial ribosomal protein L39
Mrpl4 NM_023167 66163 mitochondrial ribosomal protein L4
Mrpl40 NM_010922 18100 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L40 (Mrpl40), mRNA.
Mrpl43 NM_053164 94067 mitochondrial ribosomal protein L43
Mrpl44 XM_357108 69163 mitochondrial ribosomal protein L44
Mrpl45 NM_025927 67036 mitochondrial ribosomal protein L45
Mrpl46 NM_023331 67308 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L46 (Mrpl46)
Mrpl47 NM_029017 74600 mitochondrial ribosomal protein L47
Mrpl48 NM_026971 52443 mitochondrial ribosomal protein L48
Mrpl49 NM_026246 18120 mitochondrial ribosomal protein L49 (Mrpl49)
Mrpl50 NM_178603 28028 mitochondrial ribosomal protein L50
Mrpl51 NM_025595 66493 mitochondrial ribosomal protein L51 (Mrpl51)
Mrpl52 NM_026851 68836  mitochondrial ribosomal protein L52
Mrpl53 NM_026744 68499 mitochondrial ribosomal protein L53
Mrpl54 NM_025317 66047 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein L54 (Mrpl54)
Mrpl55 NM_026035 67212 mitochondrial ribosomal protein L55 (Mrpl55)
Mrpl9 NM_030116 78523 mitochondrial ribosomal protein L9
Mrpplf3 NM_011954 26421 mitogen regulated protein, proliferin 3
Mrps10 NM_183086 64657 mitochondrial ribosomal protein S10
Mrps11 NM_026498 67994 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S11 (Mrps11)
Mrps12 NM_011885 24030 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S12 (Mrps12)
Mrps14 NM_025474 64659 mitochondrial ribosomal protein S14 (Mrps14)
Mrps15 NM_025544 66407 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S15 (Mrps15)
Mrps18a NM_026768 68565 mitochondrial ribosomal protein S18A
Mrps18b NM_025878 66973 mitochondrial ribosomal protein S18B (Mrps18b)
Mrps18c NM_026826 68735 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S18C (Mrps18c)
Mrps2 NM_080452 118451 mitochondrial ribosomal protein S2
Mrps21 NM_078479 66292 mitochondrial ribosomal protein S21
Mrps23 NM_024174 64656 mitochondrial ribosomal protein S23
Mrps24 NM_026080 64660 mitochondrial ribosomal protein S24 (Mrps24)
Mrps25 NM_025578 64658 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S25 (Mrps25).
Mrps26 NM_207207 99045 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S26 (Mrps26)
Mrps27 NM_173757 218506 mitochondrial ribosomal protein S27
Mrps30 NM_021556 59054 mitochondrial ribosomal protein S30
Mrps33 NM_010270 14548 mitochondrial ribosomal protein S33
Mrps34 NM_023260 79044 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S34 (Mrps34)
Mrps35 NM_145573 232536 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S35 (Mrps35), mRNA
Mrps36 NM_025369 66128 Mus musculus mitochondrial ribosomal protein S36 (Mrps36)
Mrps5 NM_029963 77721 mitochondrial ribosomal protein S5 (Mrps5)
Mrps6 NM_080456 121022 mitochondrial ribosomal protein S6
Mrs2l NM_001013389 380836 MRS2-like, magnesium homeostasis factor (S. cerevisiae)
Ms4a1 NM_007641 12482 Mus musculus membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1 (Ms4a1)
Ms4a4d NM_025658 66607  membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 4D
Ms4a6b NM_027209 69774 membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6B (Ms4a6b).
Ms4a6c NM_028595 73656 membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6C
Ms4a6d NM_026835 68774 membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 6D (Ms4a6d)
Ms4a8a NM_022430 64381 Mus musculus membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 8A (Ms4a8a)
Msc NM_010827 17681 musculin
Msh2 NM_008628 17685 mutS homolog 2 (E. coli)
Msh5 NM_013600 17687 mutS homolog 5 (E. coli)
Msh6 NM_010830 17688 mutS homolog 6 (E. coli)
Msl2-pending NM_018133 77853 male-specific lethal-2 homolog (Drosophila)
Msl31 NM_010832 17692 male-specific lethal-3 homolog 1 (Drosophila) (Msl31)
Msln NM_018857 56047 Mus musculus mesothelin (Msln)
Msmb NM_020597 17695 beta-microseminoprotein
Msn NM_010833 17698 moesin
Msr1 NM_031195 20288 macrophage scavenger receptor 1 (Msr1).
Msr2 NM_030707 80891 macrophage scavenger receptor 2 (Msr2).
Msrb2 NM_029619 76467 Mus musculus methionine sulfoxide reductase B2 (Msrb2).
Msrb3 NM_177092 320183 methionine sulfoxide reductase B3
Mst1 NM_008243 15235 macrophage stimulating 1 (hepatocyte growth factor-like)
Mst1r NM_009074 19882 macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related tyrosine kinase)
Msto1 NM_144898 229524 misato homolog 1 (Drosophila) (Msto1).
Msx1 NM_010835 17701 Mus musculus homeo box, msh-like 1 (Msx1).
Msx3 NM_010836 17703 homeo box, msh-like 3
Mt1 NM_013602 17748 Mus musculus metallothionein 1 (Mt1)
Mt2 NM_008630 17750 metallothionein 2 (Mt2)
Mta1 NM_054081 116870 metastasis associated 1
Mta2 NM_011842 23942 metastasis-associated gene family, member 2 (Mta2)
Mta3 NM_054082 116871 metastasis associated 3 (Mta3)
Mtap NM_024433 66902 methylthioadenosine phosphorylase (Mtap)
Mtap1a XM_925300 17754 PREDICTED: Mus musculus microtubule-associated protein 1 A, transcript variant 3 (Mtap1a), mRNA
Mtap1b NM_008634 17755 microtubule-associated protein 1 B
Mtap4 NM_008633 17758 Mus musculus microtubule-associated protein 4 (Mtap4), mRNA.
Mtap6 NM_010837 17760 Mus musculus microtubule-associated protein 6 (Mtap6)
Mtbp NM_134092 105837 Mdm2, transformed 3T3 cell double minute p53 binding protein
Mtch1 NM_019880 56462 mitochondrial carrier homolog 1 (C. elegans)
Mtch2 NM_019758 56428 mitochondrial carrier homolog 2 (C. elegans) (Mtch2), nuclear gene encoding mitochondrial protein
Mtcp1 NM_010839 17763 mature T-cell proliferation 1
Mterf NM_001013023 70990 mitochondrial transcription termination factor (Mterf)
Mterfd3 NM_028832 74238 MTERF domain containing 3 (Mterfd3)
Mtf1 NM_008636 17764 Mus musculus metal response element binding transcription factor 1 (Mtf1), mRNA.
Mtf2 NM_013827 17765 metal response element binding transcription factor 2
Mtfmt NM_027134 69606 Mus musculus mitochondrial methionyl-tRNA formyltransferase (Mtfmt).
Mthfd1 NM_138745 108156 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent), methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase, formyltetrahydrofolate synthase (Mthfd1).
Mthfd1l NM_172308 270685 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+ dependent) 1-like (Mthfd1l)
Mthfd2 NM_008638 17768 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NAD dependent) methenyltetrahydrofolate cyclohydrolase
Mthfr NM_010840 17769 Mus musculus 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (Mthfr), mRNA
Mthfs NM_026829 107885 5, 10-methenyltetrahydrofolate synthetase (Mthfs)
Mthfsd NM_172761 234814 methenyltetrahydrofolate synthetase domain containing
Mtif2 NM_133767 76784 mitochondrial translational initiation factor 2
Mtmr1 NM_016985 53332 Mus musculus myotubularin related protein 1 (Mtmr1), mRNA.
Mtmr2 NM_023858 77116 myotubularin related protein 2
Mtmr3 NM_028860 74302 Mus musculus myotubularin related protein 3 (Mtmr3), mRNA.
Mtmr4 NM_133215 170749 myotubularin related protein 4
Mtmr6 NM_144843 219135 myotubularin related protein 6 (Mtmr6).
Mtmr7 NM_019433 54384 myotubularin related protein 7 (Mtmr7)
Mtmr9 NM_177594 210376 myotubularin related protein 9
Mto1 NM_026658 68291 mitochondrial translation optimization 1 homolog (S. cerevisiae)
Mtpn D78188 14489 myotrophin
Mtpn NM_008098 14489 Mus musculus myotrophin (Mtpn), mRNA.
Mtrf1 NM_145960 211253 mitochondrial translational release factor 1
Mtrr NM_172480 210009 5-methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase reductase (Mtrr)
Mttp NM_008642 17777 microsomal triglyceride transfer protein
Mtvr2 NM_023166 17826 Mus musculus mammary tumor virus receptor 2 (Mtvr2), transcript variant 2, mRNA.
Mtvr2 NM_181452 17826 mammary tumor virus receptor 2 (Mtvr2), transcript variant 1.
Mtx1 NM_013604 17827 metaxin 1
Mtx2 NM_016804 53375 metaxin 2
Muc1 NM_013605 17829 Mus musculus mucin 1, transmembrane (Muc1)
Muc10 NM_008644 17830 Muc10 mucin 10, submandibular gland salivary mucin [ Mus musculus ]
Muc13 NM_010739 17063 mucin 13, epithelial transmembrane
Muc15 NM_172979 269328 mucin 15
Muc20 NM_146071 224116 mucin 20
Mucdhl NM_028069 72040 mucin and cadherin like
Mug1 NM_008645 17836 murinoglobulin 1 (Mug1)
Mug2 NM_008646 17837 Mus musculus murinoglobulin 2 (Mug2)
Mulk NM_023538 69923 multiple substrate lipid kinase
Mum1 NM_023431 68114 Mus musculus melanoma associated antigen (mutated) 1 (Mum1), mRNA.
Mup2 BC012259 17841 major urinary protein 2
Mup2 NM_008647 17841 major urinary protein 2
Mup4 NM_008648 17843 major urinary protein 4
Mup5 NM_008649 17844 major urinary protein 5
Muted NM_139063 17828 Mus musculus muted (Muted), mRNA
Mutyh NM_133250 70603 mutY homolog (E. coli) (Mutyh)
Mvd NM_138656 192156 mevalonate (diphospho) decarboxylase (Mvd)
Mvk NM_023556 17855 mevalonate kinase
Mvp NM_080638 78388 major vault protein (Mvp)
Mx1 NM_010846 17857 myxovirus (influenza virus) resistance 1
Mx2 NM_013606 17858 myxovirus (influenza virus) resistance 2
Mxd1 NM_010751 17119 MAX dimerization protein 1
Mxd3 NM_016662 17121 Mus musculus Max dimerization protein 3 (Mxd3), mRNA.
Mxd4 NM_010753 17122 Max dimerization protein 4 (Mxd4)
Mxra8 NM_024263 74761 matrix-remodelling associated 8
Myadm NM_016969 50918 Mus musculus myeloid-associated differentiation marker (Myadm), mRNA
Myb NM_010848 17863 myeloblastosis oncogene
Mybl2 NM_008652 17865 Mus musculus myeloblastosis oncogene-like 2 (Mybl2)
Mybpc3 NM_008653 17868 myosin binding protein C, cardiac
Mybphl NM_026831 68753 myosin binding protein H-like
Myc NM_010849 17869 myelocytomatosis oncogene
Mycbpap NM_170671 104601 Mycbp associated protein
Mycn NM_008709 18109 v-myc myelocytomatosis viral related oncogene, neuroblastoma derived (avian)
Mycs NM_010850 17870 myc-like oncogene, s-myc protein [Mus musculus]
Myct1 NM_026793 68632 myc target 1
Myd88 NM_010851 17874 myeloid differentiation primary response gene 88 (Myd88)
Myef2 NM_010852 17876 myelin basic protein expression factor 2, repressor
Myf5 NM_008656 17877 myogenic factor 5
Myf6 NM_008657 17878 myogenic factor 6 [Mus musculus]
Myh10 NM_175260 77579 myosin, heavy polypeptide 10, non-muscle
Myh14 NM_028021 71960 myosin, heavy polypeptide 14
Myh4 NM_010855 17884 myosin, heavy polypeptide 4, skeletal muscle
Myh6 NM_010856 17888 myosin, heavy polypeptide 6, cardiac muscle, alpha
Myh9 NM_022410 17886 myosin, heavy polypeptide 9, non-muscle
Myl1 NM_021285 17901 myosin, light polypeptide 1
Myl2 NM_010861 17906 Mus musculus myosin, light polypeptide 2, regulatory, cardiac, slow (Myl2), mRNA.
Myl3 NM_010859 17897 Mus musculus myosin, light polypeptide 3 (Myl3), mRNA.
Myl6 NM_010860 17904 myosin, light polypeptide 6, alkali, smooth muscle and non-muscle
Myl6b NM_172259 216459 myosin, light polypeptide 6B
Myl7 NM_022879 17898 Mus musculus myosin, light polypeptide 7, regulatory (Myl7), mRNA.
Mylip BC010206 218203 myosin regulatory light chain interacting protein
Mylip NM_153789 218203 myosin regulatory light chain interacting protein (Mylip).
Mylk AK020638 107589 myosin, light polypeptide kinase
Mylk NM_139300 107589 myosin, light polypeptide kinase
Mylpf NM_016754 17907   myosin light chain, phosphorylatable, fast skeletal muscle
Mynn NM_030557 80732 Mus musculus myoneurin (Mynn), mRNA.
Myo10 NM_019472 17909 myosin X
Myo16 XM_977585 244281 myosin XVI
Myo18a NM_011586 360013 myosin XVIIIa
Myo1b NM_010863 17912 myosin IB
Myo1c NM_008659 17913 myosin IC (Myo1c)
Myo1d NM_177390 338367 myosin ID
Myo1f NM_053214 17916 myosin IF
Myo3a NM_148413 667663 myosin IIIA
Myo5a NM_010864 17918 myosin Va (Myo5a)
Myo7a NM_008663 17921 myosin VIIa
Myo7b NM_032394 17922 Mus musculus myosin VIIb (Myo7b), mRNA
Myo9a XM_917816 270163 myosin IXa
Myo9b NM_015742 17925 myosin IXb
Myod1 NM_010866 17927 myogenic differentiation 1 (Myod1)
Myog NM_031189 17928 myogenin
Myohd1 NM_025414 66196 myosin head domain containing 1 (Myohd1)
Myom1 NM_010867 17929 myomesin 1
Myom2 NM_008664 17930 myomesin 2
Myoz1 NM_021508 59011 myozenin 1 (Myoz1).
Myoz2 NM_021503 59006 Mus musculus myozenin 2 (Myoz2)
Mypn XM_483911 68802 myopalladin
Myst1 NM_026370 67773 Mus musculus MYST histone acetyltransferase 1 (Myst1).
Myst2 NM_177619 217127  MYST histone acetyltransferase 2
Myst4 NM_017479 54169 MYST histone acetyltransferase monocytic leukemia 4
Myt1 NM_008665 17932 Mus musculus myelin transcription factor 1 (Myt1), mRNA.
Myt1l NM_008666 17933 myelin transcription factor 1-like
Nab2 NM_008668 17937 Ngfi-A binding protein 2
Naca NM_013608 17938 nascent polypeptide-associated complex alpha polypeptide (Naca)
Nadk NM_138671 192185 NAD kinase (Nadk)
Nadsyn1 NM_030221 78914 NAD synthetase 1
Naga NM_008669 17939 N-acetyl galactosaminidase, alpha
Nagk NM_019542 56174 N-acetylglucosamine kinase (Nagk)
Naglu NM_013792 27419 Mus musculus alpha-N-acetylglucosaminidase (Sanfilippo disease IIIB) (Naglu), mRNA.
Nagpa NM_013796 27426 N-acetylglucosamine-1-phosphodiester alpha-N-acetylglucosaminidase
Nalp10 NM_175532 244202 NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 10
Nalp5 NM_011860 23968 NACHT, leucine rich repeat and PYD containing 5
Nanog NM_028016 71950 Nanog homeobox
Nap1l1 NM_015781 53605 Mus musculus nucleosome assembly protein 1-like 1 (Nap1l1), mRNA.
Nap1l2 NM_008671 17954 nucleosome assembly protein 1-like 2
Nap1l3 NM_138742 54561 Mus musculus nucleosome assembly protein 1-like 3 (Nap1l3).
Nap1l4 NM_008672 17955 Mus musculus nucleosome assembly protein 1-like 4 (Nap1l4)
Nap1l5 NM_021432 58243 nucleosome assembly protein 1-like 5 (Nap1l5)
Napa NM_025898 108124 N-ethylmaleimide sensitive fusion protein attachment protein alpha (Napa)
Napsa NM_008437 16541 napsin A aspartic peptidase
Narfl NM_026238 67563 nuclear prelamin A recognition factor-like
Narg1 NM_053089 74838 NMDA receptor-regulated gene 1
Narg1l NM_025832 66897 Mus musculus NMDA receptor regulated 1-like (Narg1l), mRNA.
Narg2 NM_145618 93697 Mus musculus NMDA receptor-regulated gene 2 (Narg2), mRNA.
Nars NM_027350 70223 asparaginyl-tRNA synthetase
Nat1 NM_008673 17960 N-acetyltransferase 1 (arylamine N-acetyltransferase)
Nat12 XM_283206 70646 N-acetyltransferase 12
Nat2 NM_010874 17961 N-acetyltransferase 2 (arylamine N-acetyltransferase)
Nat5 NM_026425 67877 N-acetyltransferase 5 (ARD1 homolog, S. cerevisiae) (Nat5).
Nat6 NM_019750 56441 N-acetyltransferase 6
Nat9 NM_025400 66176 NAT9
Nav1 NM_173437 215690 Mus musculus neuron navigator 1 (Nav1)
Nbl1 NM_008675 17965 Mus musculus neuroblastoma, suppression of tumorigenicity 1 (Nbl1)
Nbr1 NM_008676 17966 neighbor of Brca1 gene 1
Ncald NM_134094 52589 neurocalcin delta (Ncald)
Ncam2 NM_010954 17968 neural cell adhesion molecule 2
Ncbp2 NM_026554 68092 nuclear cap binding protein subunit2
Ncdn NM_011986 26562 Mus musculus neurochondrin (Ncdn), mRNA
Ncf1 NM_010876 17969 neutrophil cytosolic factor 1
Ncf2 NM_010877 17970 neutrophil cytosolic factor 2 (Ncf2).
Ncf4 NM_008677 17972 neutrophil cytosolic factor 4 (Ncf4)
Nck1 NM_010878 17973 non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 1 (Nck1).
Nck2 NM_010879 17974 non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2
Nck2 XM_973478 17974 non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 2
Nckap1 NM_016965 50884 NCK-associated protein 1
Nckipsd NM_030729 80987 NCK interacting protein with SH3 domain
Ncl NM_010880 17975 nucleolin (Ncl)
Ncln NM_134009 103425 nicalin homolog (zebrafish)
Ncoa1 NM_010881 17977 Mus musculus nuclear receptor coactivator 1 (Ncoa1), mRNA.
Ncoa2 NM_008678 17978 nuclear receptor coactivator 2 [Mus musculus]
Ncoa3 NM_008679 17979 nuclear receptor coactivator 3 [Mus musculus]
Ncoa5 NM_144892 228869 nuclear receptor coactivator 5
Ncor1 NM_011308 20185 nuclear receptor co-repressor 1
Ncor2 NM_011424 20602 nuclear receptor co-repressor 2
Ncr1 NM_010746 17086 natural cytotoxicity triggering receptor 1
Ncstn NM_021607 59287 nicastrin
Nde1 NM_023317 67203 nuclear distribution gene E homolog 1 (A nidulans)
Ndel1 AF290472 83431 nuclear distribution gene E-like homolog 1 (A. nidulans)
Ndfip1 NM_022996 65113 Nedd4 family interacting protein 1
Ndfip2 NM_029561 76273 Nedd4 family interacting protein 2 (Ndfip2)
Ndg2 NM_175329 103172 Mus musculus Nur77 downstream gene 2 (Ndg2), mRNA.
Ndn NM_010882 17984 necdin
Ndnl2 NM_023239 66647 Mus musculus necdin-like 2 (Ndnl2), mRNA.
Ndor1 NM_178239 78797 NADPH dependent diflavin oxidoreductase 1
Ndph NM_010883 17986 Norrie disease homolog
Ndrg1 NM_010884 17988 N-myc downstream regulated gene 1
Ndrg2 NM_013864 29811 N-myc downstream regulated gene 2
Ndst2 NM_010811 17423 N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 2
Ndst3 NM_031186 83398 N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparan glucosaminyl) 3
Ndst4 NM_022565 64580 N-deacetylase/N-sulfotransferase (heparin glucosaminyl) 4
Ndufa1 NM_019443 54405 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 1 (Ndufa1)
Ndufa10 NM_024197 67273 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex 10
Ndufa12 NM_025551 66414 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 12
Ndufa13 NM_023312 67184 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 13
Ndufa2 NM_010885 17991 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 2
Ndufa3 NM_025348 66091 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 3
Ndufa4 NM_010886 17992 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 4 (Ndufa4)
Ndufa5 NM_026614 68202 Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 5 (Ndufa5)
Ndufa7 NM_023202 66416 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 7 (B14.5a) (Ndufa7)
Ndufa8 NM_026703 68375 Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 8 (Ndufa8)
Ndufa9 NM_025358 66108 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 9
Ndufab1 NM_028177 70316 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, alpha/beta subcomplex, 1
Ndufaf1 NM_027175 69702 Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, assembly factor 1 (Ndufaf1), mRNA.
Ndufb11 NM_019435 104130 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 11 (Ndufb11).
Ndufb2 NM_026612 68198 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 2
Ndufb3 NM_025597 66495 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 3
Ndufb4 NM_026610 68194 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 4 (Ndufb4)
Ndufb5 NM_025316 66046 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 5
Ndufb7 NM_025843 66916 Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 7 (Ndufb7).
Ndufb8 NM_026061 67264 Mus musculus NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex 8 (Ndufb8)
Ndufb9 NM_023172 66218 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 beta subcomplex, 9
Ndufc1 NM_025523 66377 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 1
Ndufc2 NM_024220 68197 NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1, subcomplex unknown, 2 (Ndufc2)
Ndufs1 NM_145518 227197 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 1
Ndufs2 NM_153064 226646 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 2
Ndufs3 NM_026688 68349 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 3
Ndufs4 NM_010887 17993 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 4 (Ndufs4)
Ndufs5 NM_134104 170658 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 5 (Ndufs5)
Ndufs6 NM_010888 407785 NADH dehydrogenase (ubiquinone) Fe-S protein 6
Ndufv1 NM_133666 17995 NADH dehydrogenase (ubiquinone) flavoprotein 1
Nebl NM_028757 74103 nebulette (Nebl)
Necap1 NM_026267 67602  NECAP endocytosis associated 1
Necap2 NM_025383 66147   NECAP endocytosis associated 2
Nedd4 NM_010890 17999 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulted gene 4
Nedd8 NM_008683 18002 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 8 (Nedd8)
Nedd9 NM_017464 18003 neural precursor cell expressed, developmentally down-regulated gene 9
Nedl1 NM_153130 94253 HECT type E3 ubiquitin ligase
Nef3 NM_008691 18040 neurofilament 3, medium
Nefl NM_010910 18039 Mus musculus neurofilament, light polypeptide (Nefl).
Negr1 NM_177274 320840 neuronal growth regulator 1
Neil3 NM_146208 234258 nei like 3 (E. coli) (Neil3)
Nek11 NM_172461 208583 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 11
Nek4 NM_011849 23955 Mus musculus NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 4 (Nek4)
Nek6 NM_021606 59126 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 6
Nek7 NM_021605 59125 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 7
Nek8 NM_080849 140859 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 8
Nek9 NM_145138 217718 NIMA (never in mitosis gene a)-related expressed kinase 9
Nelf NM_020276 56876 nasal embryonic LHRH factor (Nelf)
Nell2 NM_016743 54003 NEL-like 2 (chicken)
Neo1 NM_008684 18007 neogenin
Nes NM_016701 18008 nestin
Net1 NM_019671 56349 neuroepithelial cell transforming gene 1
Neto1 NM_144946 246317 Mus musculus neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 1 (Neto1), mRNA.
Neto2 XM_134498 74513 neuropilin (NRP) and tolloid (TLL)-like 2
Neu1 NM_010893 18010 neuraminidase 1 (Neu1)
Neu2 NM_015750 23956 neuraminidase 2
Neurl NM_021360 18011 neuralized-like homolog (Drosophila)
Neurod1 XM_130329 18012 neurogenic differentiation 1
Neurod4 NM_007501 11923 neurogenic differentiation 4
Neurod6 NM_009717 11922 neurogenic differentiation 6
Neurog1 NM_010896 18014 neurogenin 1
Neurog2 NM_009718 11924 neurogenin 2
Neurog3 NM_009719 11925 neurogenin 3
Nexn NM_199465 68810 Mus musculus nexilin (Nexn)
Nf1 NM_010897 18015 neurofibromatosis 1
Nf2 NM_010898 18016 neurofibromatosis 2
Nfasc NM_182716 269116 neurofascin
Nfatc1 NM_198429 18018 nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 1 (Nfatc1), transcript variant 2
Nfatc2ip NM_010900 18020 nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 2 interacting protein
Nfatc3 NM_010901 18021 nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 3
Nfatc4 NM_023699 73181 nuclear factor of activated T-cells, cytoplasmic, calcineurin-dependent 4 (Nfatc4).
Nfe2 NM_008685 18022 nuclear factor, erythroid derived 2
Nfe2l2 NM_010902 18024 nuclear factor erythroid derived 2 like 2
Nfe2l3 NM_010903 18025   nuclear factor, erythroid derived 2, like 3
Nfia NM_010905 18027 nuclear factor I/A
Nfia XM_194150 18027 nuclear factor I/A
Nfib NM_008687 18028 nuclear factor I/B
Nfic NM_008688 18029 nuclear factor I/C
Nfil3 NM_017373 18030 nuclear factor, interleukin 3, regulated (Nfil3)
Nfix NM_010906 18032 nuclear factor I/X (Nfix)
Nfix Y07688 18032 nuclear factor I/X
Nfkb1 NM_008689 18033 nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 1, p105
Nfkb2 NM_019408 18034 nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 2, p49/p100
Nfkbia NM_010907 18035 nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells inhibitor, alpha
Nfkbib NM_010908 18036 Mus musculus nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells inhibitor, beta (Nfkbib).
Nfkbie NM_008690 18037 Mus musculus nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, epsilon (Nfkbie), mRNA.
Nfkbil1 NM_010909 18038 Mus musculus nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor-like 1 (Nfkbil1), mRNA.
Nfkbiz NM_030612 80859  nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor, zeta
Nfs1 NM_010911 18041 Mus musculus nitrogen fixation gene 1 (S. cerevisiae) (Nfs1), mRNA
Nfx1 NM_023739 74164 nuclear transcription factor, X-box binding 1
Nfxl1 BC022652 100978 nuclear transcription factor, X-box binding-like 1
Nfyb NM_010914 18045 nuclear transcription factor-Y beta (Nfyb)
Nfyc NM_008692 18046 nuclear transcription factor-Y gamma
Ngb NM_022414 64242 Mus musculus neuroglobin (Ngb).
Ngef NM_019867 53972 neuronal guanine nucleotide exchange factor (Ngef)
Ngfa NM_010915 18048 Mus musculus nerve growth factor, alpha (Ngfa).
Ngfb NM_013609 18049 nerve growth factor, beta
Ngfr NM_033217 18053 nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16)
Ngfrap1 NM_009750 12070 nerve growth factor receptor (TNFRSF16) associated protein 1
Ngly1 NM_021504 59007 N-glycanase 1 (Ngly1)
Ngp NM_008694 18054 neutrophilic granule protein
Ngrn NM_031375 83485 neugrin, neurite outgrowth associated
Nhlh1 NM_010916 18071 nescient helix loop helix 1
Nhlrc1 NM_175340 105193 NHL repeat containing 1
Nhlrc2 NM_025811 66866 NHL repeat containing 2
Nhp2l1 NM_011482 20826 Mus musculus NHP2 non-histone chromosome protein 2-like 1 (S. cerevisiae)
Nhsl1 NM_173390 215819 Mus musculus NHS-like 1 (Nhsl1)
Nicn1 NM_025449 66257 nicolin 1 (Nicn1)
Nid1 NM_010917 18073 nidogen 1
Nif3l1 NM_022988 65102 Mus musculus Ngg1 interacting factor 3-like 1 (S. pombe) (Nif3l1), mRNA.
Nin NM_008697 18080 ninein
Ninj1 NM_013610 18081 Mus musculus ninjurin 1 (Ninj1)
Ninj2 NM_016718 29862 ninjurin 2
Nipsnap1 NM_008698 18082 4-nitrophenylphosphatase domain and non-neuronal SNAP25-like protein homolog 1 (C. elegans)
Nipsnap3a NM_025623 66536 nipsnap homolog 3A (C. elegans) (Nipsnap3a)
Nit2 NM_023175 52633 nitrilase family, member 2
Nkd1 NM_027280 93960 naked cuticle 1 homolog (Drosophila)
Nkd2 NM_028186 72293 naked cuticle 2 homolog (Drosophila)
Nkg7 NM_024253 72310 natural killer cell group 7 sequence (Nkg7)
Nkiras2 NM_028024 71966 NFKB inhibitor interacting Ras-like protein 2
Nktr NM_010918 18087 natural killer tumor recognition sequence
Nkx1-2 NM_009123 20231 NK1 transcription factor related, locus 2 (Drosophila)
Nkx2-2 NM_010919 18088 NK2 transcription factor related, locus 2 (Drosophila)
Nkx2-3 NM_008699 18089 NK2 transcription factor related, locus 3 (Drosophila) (Nkx2-3)
Nkx2-4 NM_023504 228731 NK2 transcription factor related, locus 4 (Drosophila)
Nkx2-5 NM_008700 18091 NK2 transcription factor related, locus 5
Nkx2-6 XM_127732 18092 NK2 transcription factor related locus 6 (Drosophila)
Nkx2-9 NM_008701 18094 NK2 transcription factor related, locus 9 (Drosophila)
Nkx3-1 NM_010921 18095 NK-3 transcription factor, locus 1 (Drosophila)
Nkx6-3 XM_486090 74561 NK6 transcription factor related, locus 3 (Drosophila)
Nle1 NM_145431 217011 notchless homolog 1 (Drosophila) (Nle1)
Nln NM_029447 75805 Mus musculus neurolysin (metallopeptidase M3 family) (Nln).
Nlrc4 NM_001033367 268973 NLR family, CARD domain containing 4
Nlrp1a NM_001004142 195046 NLR family, pyrin domain containing 1A
Nlrp9a NM_194056 233001 NLR family, pyrin domain containing 9A
Nmb NM_026523 68039 neuromedin B
Nmbr NM_008703 18101 neuromedin B receptor
Nmd3 NM_133787 97112 NMD3 homolog (S. cerevisiae) (Nmd3)
Nme2 NM_008705 18103 expressed in non-metastatic cells 2, protein
Nme3 NM_019730 79059 expressed in non-metastatic cells 3
Nme4 NM_019731 56520 Mus musculus expressed in non-metastatic cells 4, protein (Nme4), mRNA
Nme6 NM_018757 54369 expressed in non-metastatic cells 6, protein (Nme6).
Nme7 NM_138314 171567 non-metastatic cells 7, protein expressed in (Nme7), transcript variant 1
Nmi NM_019401 64685 N-myc (and STAT) interactor (Nmi)
Nmnat2 NM_175460 226518 Nmnat2
Nmnat3 NM_144533 74080 nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 3 (Nmnat3).
Nmt1 NM_008707 18107 N-myristoyltransferase 1 (Nmt1).
Nmt2 NM_008708 18108 N-myristoyltransferase 2
Nmur2 NM_153079 216749 neuromedin U receptor 2
Nnat NM_010923 18111 neuronatin (Nnat), transcript variant 1
Nnmt NM_010924 18113 Mus musculus nicotinamide N-methyltransferase (Nnmt)
Nnp1 NM_010925 18114 novel nuclear protein 1
Nnt NM_008710 18115 Mus musculus nicotinamide nucleotide transhydrogenase (Nnt)
Nob1 NM_026277 67619 NIN1/RPN12 binding protein 1 homolog (S. cerevisiae)
Noc3l NM_021315 57753 nucleolar complex associated 3 homolog (S. cerevisiae)
Noc4 NM_010926 18117 Mus musculus neighbor of Cox4 (Noc4), mRNA.
Noc4l NM_153570 100608 nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae)
Nod2 NM_145857 257632 nucleotide-binding oligomerization domain containing 2
Nog NM_008711 18121 noggin
Nol1 NM_138747 110109 nucleolar protein 1 (Nol1).
Nol3 NM_030152 78688 nucleolar protein 3 (apoptosis repressor with CARD domain)
Nol4 NM_199024 319211 Mus musculus nucleolar protein 4 (Nol4), mRNA.
Nol5 NM_018868 55989 nucleolar protein 5 (Nol5), mRNA.
Nol5a NM_024193 67134 Mus musculus nucleolar protein 5A (Nol5a)
Nol6 NM_139236 230082 Mus musculus nucleolar protein family 6 (RNA-associated) (Nol6), transcript variant alpha, mRNA.
Nol7 NM_023554 70078 nucleolar protein 7
Nol9 NM_028727 74035 nucleolar protein 9
Nola2 NM_026631 52530 nucleolar protein family A, member 2 (Nola2)
Nolc1 NM_053086 70769 nucleolar and coiled-body phosphoprotein 1 (Nolc1)
Nomo1 NM_153057 211548 Mus musculus nodal modulator 1 (Nomo1)
Nono NM_023144 53610 non-POU-domain-containing, octamer binding protein (Nono).
Nope NM_020043 56741 neighbor of Punc E11
Nos1 NM_008712 18125 nitric oxide synthase 1 neuronal
Nos3 NM_008713 18127 nitric oxide synthase 3 endothelial cell
Nosip NM_025533 66394 nitric oxide synthase interacting protein
Notch1 NM_008714 18128 Notch gene homolog 1 (Drosophila)
Notch2 NM_010928 18129 Notch gene homolog 2 (Drosophila)
Notch3 NM_008716 18131 Notch gene homolog 3 (Drosophila)
Nov NM_010930 18133 nephroblastoma overexpressed gene
Nox4 NM_015760 50490 NADPH oxidase 4
Noxa1 NM_172204 241275 Mus musculus NADPH oxidase activator 1 (Noxa1).
Npal1 XM_915436 70701 NIPA-like domain containing 1
Npal3 NM_028995 74552 NIPA-like domain containing 3
Npas1 NM_008718 18142 neuronal PAS domain protein 1 [Mus musculus]
Npas2 NM_008719 18143 neuronal PAS domain protein 2 [Mus musculus]
Npas3 NM_013780 27386 neuronal PAS domain protein 3 [Mus musculus]
Npat XM_917387 244879 nuclear protein in the AT region
Npc2 NM_023409 67963 Mus musculus Niemann Pick type C2 (Npc2)
Npdc1 NM_008721 18146 neural proliferation, differentiation and control gene 1 (Npdc1)
Npepl1 NM_213733 228961 Mus musculus aminopeptidase-like 1 (Npepl1)
Npepps NM_008942 19155 aminopeptidase puromycin sensitive
Npffr2 NM_133192 104443 neuropeptide FF receptor 2
Nphp3 NM_028721 74025 Mus musculus nephronophthisis 3 (adolescent) (Nphp3)
Nphp4 NM_153424 260305 nephronophthisis 4 (juvenile) homolog (human) (Nphp4)
Nphs1 NM_019459 54631 nephrosis 1 homolog, nephrin (human)
Nphs2 NM_130456 170484 nephrosis 2 homolog, podocin (human)
Npm1 NM_008722 18148 Mus musculus nucleophosmin 1 (Npm1), mRNA.
Npn3 NM_029688 76650 neoplastic progression 3; sulfiredoxin 1 homolog
Npnt NM_001029836 114249 nephronectin
Nppa NM_008725 230899 natriuretic peptide precursor type A
Nppb NM_008726 18158 Mus musculus natriuretic peptide precursor type B (Nppb), mRNA.
Npr1 NM_008727 18160 natriuretic peptide receptor 1
Npr2 NM_173788 230103 natriuretic peptide receptor 2 (Npr2)
Npsr1 NM_175678 319239 neuropeptide S receptor 1
Nptx1 NM_008730 18164 neuronal pentraxin 1
Npy AF273768 109648 neuropeptide Y
Npy NM_023456 109648 Mus musculus neuropeptide Y (Npy), mRNA.
Npy2r NM_008731 18167 neuropeptide Y receptor Y2
Npy5r NM_016708 18168 neuropeptide Y receptor Y5
Npy6r NM_010935 18169 neuropeptide Y receptor Y6
NP_TR6JSE50FPA NM_203509 272723 Mus musculus olfactory receptor NP_TR6JSE50FPA (NP_TR6JSE50FPA).
Nqo1 NM_008706 18104 Mus musculus NAD(P)H dehydrogenase, quinone 1 (Nqo1)
Nqo2 NM_020282 18105 NAD(P)H dehydrogenase, quinone 2
Nqo3a2 NM_028057 72017 cytochrome b5 reductase 1
Nr0b1 NM_007430 11614 nuclear receptor subfamily 0 group B member 1
Nr0b2 NM_011850 23957 nuclear receptor subfamily 0 group B member 2
Nr1d2 NM_011584 353187 nuclear receptor subfamily 1, group D, member 2
Nr1h2 NM_009473 22260 Mus musculus nuclear receptor subfamily 1, group H, member 2 (Nr1h2), mRNA.
Nr1h4 NM_009108 20186 nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4
Nr1i3 NM_009803 12355 nuclear receptor subfamily 1 group I member 3
Nr2c1 NM_011629 22025 nuclear receptor subfamily 2, group C, member 1
Nr2e1 NM_152229 21907 nuclear receptor subfamily 2, group E, member 1
Nr2e3 NM_013708 23958 Mus musculus nuclear receptor subfamily 2, group E, member 3 (Nr2e3).
Nr2f1 X74134 13865 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 1
Nr2f2 NM_009697 11819 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2
Nr2f2 U07635 11819 nuclear receptor subfamily 2_group F_member 2
Nr2f6 NM_010150 13864 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6
Nr2f6 X76654 13864 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 6
Nr3c1 NM_008173 14815 nuclear receptor subfamily 3, group C, member 1
Nr4a1 NM_010444 15370 nuclear receptor subfamily 4, group A, member 1 (Nr4a1)
Nr4a2 S53744 18227 nuclear receptor subfamily 4_group A_member 2
Nr5a1 AB000490 26423 nuclear receptor subfamily 5, group A, member 1
Nr6a1 NM_010264 14536 nuclear receptor subfamily 6, group A, member 1
Nradd NM_026012 67169 neurotrophin receptor associated death domain (Nradd)
Nrarp NM_025980 67122 Notch-regulated ankyrin repeat protein
Nras NM_010937 18176 neuroblastoma ras oncogene (Nras)
Nrbf1 NM_025297 26922 nuclear receptor binding factor 1 (Nrbf1)
Nrbf2 NM_001036293 641340 nuclear receptor binding factor 2
Nrbf2 NM_025307 50777 Mus musculus nuclear receptor binding factor 2 (Nrbf2), mRNA.
Nrbp NM_147201 192292 nuclear receptor binding protein
Nrbp2 NM_144847 223649 nuclear receptor binding protein 2 (Nrbp2).
Nrd1 NM_146150 230598 nardilysin, N-arginine dibasic convertase, NRD convertase 1
Nrf1 NM_010938 18181 nuclear respiratory factor 1
Nrg1 XM_893383 211323 neuregulin 1
Nrip1 NM_173440 268903 nuclear receptor interacting protein 1
Nrip2 NM_021717 60345 nuclear receptor interacting protein 2
Nrip3 NM_020610 78593 Mus musculus nuclear receptor interacting protein 3 (Nrip3), mRNA.
Nrk NM_013724 27206 Nik related kinase
Nrl NM_008736 18185 neural retina leucine zipper gene (Nrl)
Nrm NM_134122 106582 Mus musculus nurim (nuclear envelope membrane protein) (Nrm).
Nrn1 NM_153529 68404 neuritin 1 (Nrn1)
Nrp1 NM_008737 18186 Mus musculus neuropilin 1 (Nrp1), mRNA.
Nrp2 NM_010939 18187 neuropilin 2
Nrtn NM_008738 18188 neurturin
Nrxn1 NM_020252 18189 neurexin I (Nrxn1)
Nrxn2 NM_020253 18190 Mus musculus neurexin II (Nrxn2), mRNA
Nrxn3 NM_172544 18191 neurexin III
Nsdhl NM_010941 18194 NAD(P) dependent steroid dehydrogenase-like
Nsep1 NM_011732 22608 nuclease sensitive element binding protein 1
Nsf NM_008740 18195 N-ethylmaleimide sensitive fusion protein (Nsf).
Nsfl1c NM_198326 386649 NSFL1 (p97) cofactor (p47)
Nsg1 NM_010942 18196 Mus musculus neuron specific gene family member 1 (Nsg1)
Nsg2 NM_008741 18197 neuron specific gene family member 2
Nsmaf NM_010945 18201 neutral sphingomyelinase (N-SMase) activation associated factor
Nsmce1 NM_026330 67711 non-SMC element 1 homolog (S. cerevisiae)
Nsun2 NM_145354 28114 NOL1/NOP2/Sun domain family 2
Nsun3 NM_178925 106338 NOL1/NOP2/Sun domain family 3
Nsun6 NM_028950 74455 NOL1/NOP2/Sun domain family 6
Nsun7 NM_027602 70918 NOL1/NOP2/Sun domain family, member 7
Nt5c NM_015807 50773 5,3-nucleotidase, cytosolic
Nt5c2 NM_029810 76952 5-nucleotidase, cytosolic II
Nt5c3 NM_026004 107569 5-nucleotidase, cytosolic III
Nt5dc1 NM_176968 319638 5-nucleotidase domain containing 1
Nt5dc2 NM_027289 70021 5-nucleotidase domain containing 2
Nt5e NM_011851 23959 5 nucleotidase, ecto
Nt5m NM_134029 103850 5',3'-nucleotidase, mitochondrial
Ntan1 NM_010946 18203 N-terminal Asn amidase
Nte NM_015801 50767 Mus musculus neuropathy target esterase (Nte), mRNA.
Ntf3 NM_008742 18205 neurotrophin 3
Ntf3 X53257 18205 neurotrophin 3
Ntf5 NM_198190 78405 neurotrophin 5
Ntf5 XM_145591 78405 neurotrophin 5
Ntn1 NM_008744 18208 netrin 1
Ntn2l NM_010947 18209 Mus musculus netrin 2-like (chicken) (Ntn2l), mRNA.
Ntn4 NM_021320 57764 netrin 4
Ntrk1 XM_283871 18211 neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
Ntrk2 M33385 18212 neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
Ntrk2 NM_001025074 18212 neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2
Ntrk3 NM_008746 18213 neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3
Nts NM_024435 67405 neurotensin
Nuak1 NM_001004363 77976 Mus musculus ZNUAK family, SNF1-like kinase, 1 (Nuak1), mRNA.
Nubp2 NM_011956 26426 nucleotide binding protein 2
Nucb1 NM_008749 18220 nucleobindin 1
Nucb2 NM_016773 53322 nucleobindin 2 (Nucb2)
Nudc Y15522 18221 nuclear distribution gene C homolog (Aspergillus)
Nudcd2 NM_026023 52653 NudC domain containing 2 (Nudcd2).
Nudcd3 NM_173748 209586 NudC domain containing 3
Nudt1 NM_008637 17766 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 1
Nudt11 NM_021431 58242 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 11
Nudt12 NM_026497 67993 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 12 (Nudt12)
Nudt13 NM_026341 67725 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 13 [Mus musculus]
Nudt14 NM_025399 66174 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 14
Nudt15 NM_172527 214254 Mus musculus nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 15 (Nudt15), mRNA.
Nudt16 NM_029385 75686 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 16
Nudt18 NM_153136 213484 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 18 (Nudt18)
Nudt19 NM_033080 110959 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 19
Nudt2 NM_025539 66401 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2
Nudt22 NM_026675 68323 Mus musculus nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 22 (Nudt22).
Nudt3 NM_019837 56409 Mus musculus nudix (nucleotide diphosphate linked moiety X)-type motif 3 (Nudt3), mRNA.
Nudt4 NM_027722 71207 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 4
Nudt5 NM_016918 53893  nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 5
Nudt6 NM_153561 229228 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 6 (Nudt6)
Nudt7 NM_024437 67528 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 7 (Nudt7), transcript variant 1
Nudt8 NM_025529 66387 Mus musculus nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 8 (Nudt8)
Nudt9 NM_028794 74167 nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 9 (Nudt9)
Nufip1 NM_013745 27275 nuclear fragile X mental retardation protein interacting protein
Nufip2 NM_001024205 68564 nuclear fragile X mental retardation protein interacting protein 2
Numbl NM_010950 18223 numb-like (Numbl)
Nup107 NM_134010 103468 nucleoporin 107 (Nup107)
Nup133 NM_172288 234865 nucleoporin 133 (Nup133)
Nup155 NM_133227 170762 Mus musculus nucleoporin 155 (Nup155), mRNA.
Nup160 NM_021512 59015 nucleoporin 160
Nup188 NM_198304 227699 nucleoporin 188 (Nup188)
Nup205 XM_911723 70699 nucleoporin 205
Nup210 NM_018815 54563 nucleoporin 210
Nup35 NM_027091 69482 nucleoporin 35
Nup37 NM_027191 69736 nucleoporin 37 (Nup37).
Nup43 NM_145706 69912 Mus musculus nucleoporin 43 (Nup43)
Nup50 NM_016714 18141 nucleoporin 50
Nup54 NM_183392 269113 Mus musculus nucleoporin 54 (Nup54), mRNA.
Nup62 NM_053074 18226 nucleoporin 62
Nup93 NM_172410 71805 nucleoporin 93
Nup98 NM_022979 269966 nucleoporin 98
Nupl1 NM_170591 71844 nucleoporin like 1 (Nupl1).
Nupl2 NM_153092 231042 nucleoporin like 2
Nupr1 NM_019738 56312 nuclear protein 1 (Nupr1)
Nutf2 NM_026532 68051 Mus musculus nuclear transport factor 2 (Nutf2), mRNA.
Nvl NM_026171 67459 nuclear VCP-like
Nxf1 NM_016813 53319 nuclear RNA export factor 1 homolog (S. cerevisiae) (Nxf1)
Nxn NM_008750 18230 nucleoredoxin
Nxph1 NM_008751 18231 neurexophilin 1
Nxph3 NM_130858 104079 neurexophilin 3 (Nxph3)
Nxph4 NM_183297 104080 neurexophilin 4
Nxt1 NM_019761 56488 NTF2-related export protein 1
Nxt2 NM_172782 237082 nuclear transport factor 2-like export factor 2
Oact1 NM_153546 218121 O-acyltransferase (membrane bound) domain containing 1 (Oact1)
Oact2 NM_026037 67216 O-acyltransferase (membrane bound) domain containing 2 (Oact2)
Oas1b NM_011853 23961 2-5 oligoadenylate synthetase 1B
Oas1e NM_145210 231699 2-5 oligoadenylate synthetase 1E
Oas1g NM_011852 23960 2-5 oligoadenylate synthetase 1G (Oas1g)
Oasl1 NM_145209 231655 2-5 oligoadenylate synthetase-like 1 (Oasl1)
Oat NM_016978 18242 ornithine aminotransferase
Oatl1 NM_172478 209815 ornithine aminotransferase-like 1
Oaz1 NM_008753 18245 ornithine decarboxylase antizyme
Oaz2 NM_010952 18247 ornithine decarboxylase antizyme 2
Oaz3 NM_016901 53814 ornithine decarboxylase antizyme 3
Obfc1 NM_175360 108689 Mus musculus oligonucleotide/oligosaccharide-binding fold containing 1 (Obfc1), mRNA.
Obp1a NM_008754 18249 odorant binding protein Ia
Oc90 NM_010953 18256 otoconin 90
Ociad2 NM_026950 433904 OCIA domain containing 2
Ocln NM_008756 18260 occludin
Odc1 NM_013614 18263 ornithine decarboxylase, structural 1 (Odc1)
Odf2l NM_025714 52184 outer dense fiber of sperm tails 2-like
Odz1 AB025410 23963 odd Oz/ten-m homolog 1 (Drosophila)
Odz2 AB025411 23964 odd Oz/ten-m homolog 2 (Drosophila)
Odz3 AB025412 23965 odd Oz/ten-m homolog 3 (Drosophila)
Ofd1 NM_177429 237222 oral-facial-digital syndrome 1 gene homolog (human)
Og2x NM_130869 18291 Mus musculus OG2 homeobox gene (Og2x)
Og9x NM_008759 18292 OG9 homeobox gene
Ogdh NM_010956 18293 oxoglutarate dehydrogenase (lipoamide) (Ogdh)
Ogfr NM_031373 72075 opioid growth factor receptor (Ogfr)
Ogg1 NM_010957 18294 8-oxoguanine DNA-glycosylase 1
Ogn NM_008760 18295 Mus musculus osteoglycin (Ogn)
Ogt NM_139144 108155 O-linked N-acetylglucosamine (GlcNAc) transferase (UDP-N-acetylglucosamine:polypeptide-N-acetylglucosaminyl transferase)
Oit1 NM_146050 18300 Mus musculus oncoprotein induced transcript 1 (Oit1).
Olfm1 NM_019498 56177 Mus musculus olfactomedin 1 (Olfm1).
Olfml1 NM_172907 244198 olfactomedin-like 1 (Olfml1)
Olfml2b NM_177068 320078 olfactomedin-like 2B (Olfml2b)
Olfml3 NM_133859 99543 Mus musculus olfactomedin-like 3 (Olfml3)
Olfr1166 NM_146650 258644 olfactory receptor 1166
Olfr1426 NM_146809 258805 olfactory receptor 1426
Olfr288 XM_619365 545140 olfactory receptor 288
Olfr536 NM_146520 258513 olfactory receptor 536
Olfr555 NM_147103 259107 olfactory receptor 555; olfactory receptor MOR10-1; GA_x6K02T2PBJ9-5375442-5376389. [Source:RefSeq;Acc:NM_147103]
Olfr566 NM_001011536 258168 Mus musculus olfactory receptor 566 (Olfr566), mRNA
Olfr568 NM_147091 259095 olfactory receptor 568; GA_x6K02T2PBJ9-5588278-5589228; olfactory receptor MOR14-3. [Source:RefSeq;Acc:NM_147091]
Olfr569 NM_147088 259092 Mus musculus olfactory receptor 569 (Olfr569), mRNA
Olfr571 NM_147085 259089 Mus musculus olfactory receptor 571 (Olfr571), mRNA
Olfr574 NM_146360 258357 olfactory receptor 574 (Olfr574), mRNA [Source:RefSeq_dna;Acc:NM_146360]
Olfr576 NM_001001805 258248 Mus musculus olfactory receptor 576 (Olfr576), mRNA
Olfr577 NM_147109 259113 Mus musculus olfactory receptor 577 (Olfr577), mRNA
Olfr578 NM_147115 259119 Mus musculus olfactory receptor 578 (Olfr578), mRNA
Olfr589 NM_147052 259054 Mus musculus olfactory receptor 589 (Olfr589), mRNA
Olfr592 NM_207556 404317 Mus musculus olfactory receptor 592 (Olfr592), mRNA
Olfr624 NM_001011865 258189 olfactory receptor 624
Olfr628 NM_147097 259101 Mus musculus olfactory receptor 628 (Olfr628), mRNA
Olfr631 NM_146959 258961 Mus musculus olfactory receptor 631 (Olfr631), mRNA
Olfr640 NM_146822 258819 olfactory receptor 640; olfactory receptor MOR13-4; GA_x6K02T2PBJ9-6756759-6755815. [Source:RefSeq;Acc:NM_146822]
Olfr641 NM_147072 259075 olfactory receptor 641; olfactory receptor MOR13-3; GA_x6K02T2PBJ9-6773690-6774628. [Source:RefSeq;Acc:NM_147072]
Olfr646 NM_147056 259058 olfactory receptor 646
Olfr65 NM_013617 18366 Mus musculus olfactory receptor 65 (Olfr65), mRNA
Olfr657 NM_146312 258309 Mus musculus olfactory receptor 657 (Olfr657), mRNA
Olfr66 NM_013618 18367 olfactory receptor 66
Olfr69 NM_013621 18370 Mus musculus olfactory receptor 69 (Olfr69), mRNA
Olfr722 NM_146494 258487 olfactory receptor 722
Olfr77 NM_146339 258336 olfactory receptor 77
Olig1 NM_016968 50914 oligodendrocyte transcription factor 1
Olig2 AB038697 50913 oligodendrocyte transcription factor 2
Olig3 NM_053008 94222 oligodendrocyte transcription factor 3 (Olig3)
Oma1 NM_025909 67013 Mus musculus OMA1 homolog, zinc metallopeptidase (S. cerevisiae) (Oma1).
Omd NM_012050 27047 osteomodulin
Omg NM_019409 18377 oligodendrocyte myelin glycoprotein (Omg)
Onecut1 NM_008262 15379 one cut domain, family member 1 (Onecut1)
Onecut2 NM_194268 225631 one cut domain, family member 2
Oog3 NM_201258 100012 oogenesin 3
Opa3 NM_207525 403187 optic atrophy 3 (human)
Opcml NM_177906 330908 opioid binding protein/cell adhesion molecule-like
Ophn1 NM_052976 94190 oligophrenin 1 (Ophn1)
Oplah NM_153122 75475 5-oxoprolinase (ATP-hydrolysing)
Opn1mw NM_008106 14539 opsin 1 (cone pigments), medium-wave-sensitive (color blindness, deutan)
Opn1sw NM_007538 12057 opsin 1 (cone pigments), short-wave-sensitive (color blindness, tritan)
Opn3 NM_010098 13603 opsin (encephalopsin) (Opn3)
Opn4 NM_013887 30044 opsin 4 (melanopsin)
Opn5 NM_181753 353344 opsin 5
Oprd1 NM_013622 18386 opioid receptor, delta 1
Oprl1 NM_011012 18389 opioid receptor-like 1
Oprs1 NM_011014 18391 Mus musculus opioid receptor, sigma 1 (Oprs1)
Optn NM_181848 71648 Optineurin
Oraov1 NM_028184 72284 oral cancer overexpressed 1 (Oraov1).
Orc1l NM_011015 18392 origin recognition complex, subunit 1-like (S.cereviaiae)
Orc2l NM_008765 18393 Mus musculus origin recognition complex, subunit 2-like (S. cerevisiae) (Orc2l)
Orc3l NM_015824 50793 Mus musculus origin recognition complex, subunit 3-like (S. cerevisiae) (Orc3l), mRNA.
Orc4l NM_011958 26428 origin recognition complex, subunit 4-like (S. cerevisiae)
Orc5l NM_011959 26429 origin recognition complex, subunit 5-like (S. cerevisiae) (Orc5l).
Orc6l NM_019716 56452 origin recognition complex, subunit 6-like (S. cerevisiae)
Orm1 NM_008768 18405 Mus musculus orosomucoid 1 (Orm1)
Orm2 NM_011016 18406 Mus musculus orosomucoid 2 (Orm2).
Ormdl1 NM_145517 227102 ORM1-like 1 (S. cerevisiae)
Ormdl3 NM_025661 66612 ORM1-like 3 (S. cerevisiae)
ORF18 NM_029565 56374 open reading frame 18
ORF19 NM_026833 68767 open reading frame 19
ORF21 AY037804 224440 open reading frame 21
ORF28 NM_138664 246738 open reading frame 28 (ORF28)
ORF5 NM_016924 53858 open reading frame 5
ORF61 NM_001003949 216157 open reading frame 61 (ORF61)
ORF63 AY033899 224419 open reading frame 63
ORF9 AF360358 52793 open reading frame 9
ORF9 NM_020622 52793 open reading frame 9 (ORF9)
Osbp2 NM_152818 74309 oxysterol binding protein 2
Osbpl10 NM_148958 74486 oxysterol binding protein-like 10
Osbpl11 NM_176840 106326 oxysterol binding protein-like 11
Osbpl2 NM_144500 228983 Mus musculus oxysterol binding protein-like 2 (Osbpl2), mRNA.
Osbpl3 NM_027881 71720 Mus musculus oxysterol binding protein-like 3 (Osbpl3)
Osbpl5 NM_024289 79196 oxysterol binding protein-like 5
Osbpl6 NM_145525 99031 Mus musculus oxysterol binding protein-like 6 (Osbpl6), mRNA.
Osbpl9 NM_133885 100273 oxysterol binding protein-like 9 (Osbpl9), transcript variant a
Osbpl9 NM_173350 100273 Mus musculus oxysterol binding protein-like 9 (Osbpl9), transcript variant 2.
Osgep NM_133676 66246 O-sialoglycoprotein endopeptidase (Osgep).
Osmr NM_011019 18414 Mus musculus oncostatin M receptor (Osmr)
Osr1 NM_011859 23967 odd-skipped related 1 (Drosophila) (Osr1)
Osta NM_145932 106407 organic solute transporter alpha
Ostm1 NM_172416 14628 Mus musculus osteopetrosis associated transmembrane protein 1 (Ostm1), mRNA
Otc NM_008769 18416 Mus musculus ornithine transcarbamylase (Otc)
Otoa NM_139310 246190 otoancorin
Otof NM_031875 83762 otoferlin
Otos NM_153114 260301 otospiralin
Otp NM_011021 18420 orthopedia homolog (Drosophila)
Otub1 NM_134150 107260 OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 1 (Otub1)
Otub2 NM_026580 68149 Mus musculus OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 2 (Otub2), mRNA.
Otud3 XM_131770 73162 OTU domain containing 3
Otud6b NM_152812 72201 OTU domain containing 6B
Otx1 AF424700 18423 orthodenticle homolog 1 (Drosophila)
Otx1 NM_011023 18423 orthodenticle homolog 1 (Drosophila) (Otx1)
Otx2 BC017609 18424 orthodenticle homolog 2 (Drosophila)
Otx2 NM_144841 18424 orthodenticle homolog 2 (Drosophila)
Otx2 U96488 18424 orthodenticle homolog 2 (Drosophila)
Otx3 NM_130865 140477 diencephalon/mesencephalon homeobox 1
OTTMUSG00000007485 NM_001012323 381530 predicted gene, OTTMUSG00000007485
Ovgp1 NM_007696 12659 oviductal glycoprotein 1
Ovol1 NM_019935 18426 OVO homolog-like 1 (Drosophila) (Ovol1)
Oxct1 NM_024188 67041 3-oxoacid CoA transferase 1
Oxgr1 XM_139267 239283 oxoglutarate (alpha-ketoglutarate) receptor 1
Oxsm NM_027695 71147 3-oxoacyl-ACP synthase, mitochondrial
Oxtr XM_144956 18430 oxytocin receptor
p NM_021879 18431 pink-eyed dilution
P2rx1 NM_008771 18436 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 1 (P2rx1)
P2rx2 NM_153400 231602 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 2
P2rx3 NM_145526 228139 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3
P2rx4 NM_011026 18438 Mus musculus purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel 4 (P2rx4)
P2rx5 NM_033321 94045 purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 5
P2ry10 NM_172435 78826 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 10
P2ry12 NM_027571 70839  purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 12
P2ry13 NM_028808 74191 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 13
P2ry14 NM_001008497 140795 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 14
P2ry2 NM_008773 18442 Mus musculus purinergic receptor P2Y, G-protein coupled 2 (P2ry2), mRNA.
P2ry5 NM_175116 67168 purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 5 (P2ry5)
P2ry6 NM_183168 233571 pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6
P4ha1 NM_011030 18451 Mus musculus procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha 1 polypeptide (P4ha1)
P4ha2 NM_011031 18452 Mus musculus procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha II
P4ha3 NM_177161 320452 procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), alpha polypeptide III
P4hb NM_011032 18453 Mus musculus prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide (P4hb)
Pabpc1 NM_008774 18458 Mus musculus poly A binding protein, cytoplasmic 1 (Pabpc1), mRNA.
Pabpc4 NM_148917 230721 poly A binding protein, cytoplasmic 4 (Pabpc4), transcript variant 2.
Pabpc5 NM_053114 93728 poly A binding protein, cytoplasmic 5
Pacrg NM_027032 69310 Park2 co-regulated
Pacs1 NM_153129 107975 Mus musculus phosphofurin acidic cluster sorting protein 1 (Pacs1)
Pacs2 XM_203601 217893 phosphofurin acidic cluster sorting protein 2
Pacsin1 NM_011861 23969 protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 1 (Pacsin1)
Pacsin2 NM_011862 23970 Mus musculus protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 2 (Pacsin2)
Pacsin3 NM_030880 80708 protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 3
Padi1 NM_011059 18599 peptidyl arginine deiminase, type I
Padi3 NM_011060 18601 peptidyl arginine deiminase, type III
Padi4 NM_011061 18602 peptidyl arginine deiminase, type IV
Padi6 NM_153106 242726 peptidyl arginine deiminase, type VI
Pafah1b1 U95116 18472 platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform 1b, beta1 subunit
Pafah1b2 NM_008775 18475 platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform 1b, alpha2 subunit (Pafah1b2)
Pafah1b3 NM_008776 18476 platelet-activating factor acetylhydrolase, isoform 1b, alpha1 subunit (Pafah1b3), mRNA
Pah NM_008777 18478 Mus musculus phenylalanine hydroxylase (Pah)
Paics NM_025939 67054  phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, phosphoribosylaminoribosylaminoimidazole, succinocarboxamide synthetase
Paip1 NM_145457 218693 polyadenylate binding protein-interacting protein 1
Paip2 NM_026420 67869 polyadenylate-binding protein-interacting protein 2 (Paip2).
Pak1 NM_011035 18479 p21 (CDKN1A)-activated kinase 1
Pak1ip1 NM_026550 68083 Mus musculus PAK1 interacting protein 1 (Pak1ip1)
Pak2 NM_177326 224105 p21 (CDKN1A)-activated kinase 2
Pak4 NM_027470 70584 p21 (CDKN1A)-activated kinase 4
Pak6 NM_001033254 214230 p21 (CDKN1A)-activated kinase 6
Palm NM_023128 18483 paralemmin
Pam NM_013626 18484 peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase
Pamci NM_146240 237504 peptidylglycine alpha-amidating monooxygenase COOH-terminal interactor
Pank1 NM_023792 75735 pantothenate kinase 1
Pank4 NM_172990 269614 Mus musculus pantothenate kinase 4 (Pank4)
Panx1 NM_019482 55991 Mus musculus pannexin 1 (Panx1)
Panx3 NM_172454 208098 pannexin 3
Pap NM_011036 18489 Mus musculus pancreatitis-associated protein (Pap)
Papd1 NM_026157 67440 Mus musculus PAP associated domain containing 1 (Papd1), mRNA.
Papd4 NM_133905 100715 PAP associated domain containing 4 (Papd4).
Papola U58135 18789 poly_A_polymerase alpha
Papolb NM_019943 56522 poly (A) polymerase beta (testis specific)
Papolg NM_172555 216578 Mus musculus poly(A) polymerase gamma (Papolg)
Papss1 NM_011863 23971 Mus musculus 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate synthase 1 (Papss1)
Papss2 NM_011864 23972 3'-phosphoadenosine 5'-phosphosulfate synthase 2
Paqr3 NM_198422 231474 progestin and adipoQ receptor family member III
Paqr4 NM_023824 76498 progestin and adipoQ receptor family member IV
Paqr5 NM_028748 74090 progestin and adipoQ receptor family member V
Paqr6 NM_198410 68957 Mus musculus progestin and adipoQ receptor family member VI (Paqr6)
Paqr7 NM_027995 71904 progestin and adipoQ receptor family member VII
Paqr9 NM_198414 75552 progestin and adipoQ receptor family member IX
Pard3 NM_033620 93742 par-3 (partitioning defective 3) homolog (C. elegans)
Pard3b XM_901310 72823 par-3 partitioning defective 3 homolog B (C. elegans)
Pard6a NM_019695 56513 Mus musculus par-6 (partitioning defective 6,) homolog alpha (C. elegans) (Pard6a), mRNA.
Pard6g NM_053117 93737 par-6 partitioning defective 6 homolog gamma (C. elegans) (Pard6g)
Parg NM_011960 26430 poly (ADP-ribose) glycohydrolase
Park2 AB019558 50873 parkin
Park2 NM_016694 50873 parkin
Park7 NM_020569 57320 Parkinson disease (autosomal recessive, early onset) 7 (Park7)
Parp1 NM_007415 11545 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 1
Parp12 NM_172893 243771 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 12
Parp16 NM_177460 214424 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 16 (Parp16)
Parp2 NM_009632 11546 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 2
Parp4 XM_994286 328417 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 4
Parp8 NM_027272 52552 poly (ADP-ribose) polymerase family, member 8 (Parp8).
Parva NM_020606 57342 parvin, alpha
Parvb AF237770 170736 parvin, beta
Parvb NM_133167 170736 parvin, beta
Parvg NM_022321 64099 parvin, gamma
Pask NM_080850 269224 Mus musculus PAS domain containing serine/threonine kinase (Pask), mRNA.
Pax1 NM_008780 18503 paired box gene 1
Pax2 NM_011037 18504 paired box gene 2
Pax3 NM_008781 18505 paired box gene 3
Pax5 NM_008782 18507 paired box gene 5
Pax6 X63963 18508 paired box gene 6
Pax7 AF254422 18509 paired box gene 7
Pax8 NM_011040 18510 paired box gene 8
Pax9 NM_011041 18511 paired box gene 9 (Pax9).
Pbef1 NM_021524 59027 pre-B-cell colony-enhancing factor 1 (Pbef1).
Pbk NM_023209 52033 PDZ binding kinase
Pbp NM_018858 23980 phosphatidylethanolamine binding protein (Pbp)
Pbx1 NM_183355 18514 pre B-cell leukemia transcription factor 1
Pbx2 NM_017463 18515 pre B-cell leukemia transcription factor 2
Pbx3 NM_016768 18516 pre B-cell leukemia transcription factor 3 (Pbx3)
Pbxip1 NM_146131 229534 pre-B-cell leukemia transcription factor interacting protein 1
Pcbd1 NM_025273 13180 pterin 4 alpha carbinolamine dehydratase/dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 alpha (TCF1) 1
Pcbd2 NM_028281 72562 Mus musculus pterin 4 alpha carbinolamine dehydratase/dimerization cofactor of hepatocyte nuclear factor 1 alpha (TCF1) 2 (Pcbd2)
Pcbp1 NM_011865 23983 poly(rC) binding protein 1 (Pcbp1).
Pcbp3 NM_021568 59093 poly(rC) binding protein 3
Pcbp4 NM_021567 59092 poly(rC) binding protein 4 (Pcbp4)
Pcca NM_144844 110821 propionyl-Coenzyme A carboxylase, alpha polypeptide
Pccb NM_025835 66904 propionyl Coenzyme A carboxylase beta polypeptide
Pcdh12 NM_017378 53601 protocadherin 12
Pcdh15 NM_023115 11994 Mus musculus protocadherin 15 (Pcdh15), mRNA
Pcdh21 NM_130878 170677 protocadherin 21
Pcdh7 NM_018764 54216 protocadherin 7
Pcdh9 AK005097 211712 protocadherin 9
Pcdha10 NM_009961 12943 protocadherin alpha 10
Pcdha7 NM_009957 12939 Mus musculus protocadherin alpha 7 (Pcdha7), mRNA.
Pcdhb11 NM_053136 93882 protocadherin beta 11
Pcdhb13 NM_053138 93884 protocadherin beta 13
Pcdhb14 NM_053139 93885 Mus musculus protocadherin beta 14 (Pcdhb14), mRNA.
Pcdhb15 NM_053140 93886 protocadherin beta 15
Pcdhb16 NM_053141 93887 protocadherin beta 16
Pcdhb19 NM_053144 93890 protocadherin beta 19
Pcdhb22 NM_053147 93893 protocadherin beta 22 (Pcdhb22)
Pcdhb3 NM_053128 93874 Mus musculus protocadherin beta 3 (Pcdhb3), mRNA.
Pcdhb4 NM_053129 93875 protocadherin beta 4 (Pcdhb4)
Pcdhb9 NM_053134 93880 protocadherin beta 9
Pcdhga10 NM_033593 93722 protocadherin gamma subfamily A, 10 (Pcdhga10)
Pcdhga11 NM_033594 93723 Mus musculus protocadherin gamma subfamily A, 11 (Pcdhga11), mRNA.
Pcdhga12 NM_033595 93724 protocadherin gamma subfamily A 12
Pcdhga4 NM_033587 93712 protocadherin gamma subfamily A, 4
Pcdhga6 NM_033589 93714 Mus musculus protocadherin gamma subfamily A, 6 (Pcdhga6), mRNA.
Pcdhga7 NM_033590 93715 Mus musculus protocadherin gamma subfamily A, 7 (Pcdhga7), mRNA.
Pcdhga8 NM_033591 93716 Mus musculus protocadherin gamma subfamily A, 8 (Pcdhga8), mRNA.
Pcdhga9 NM_033592 93717 Mus musculus protocadherin gamma subfamily A, 9 (Pcdhga9), mRNA.
Pcdhgc4 NM_033582 93707 Mus musculus protocadherin gamma subfamily C, 4 (Pcdhgc4), mRNA.
Pcgf1 NM_197992 69837 polycomb group ring finger 1
Pcgf2 NM_009545 22658 Mus musculus polycomb group ring finger 2 (Pcgf2).
Pck2 NM_028994 74551 phosphoenolpyruvate carboxykinase 2 (mitochondrial) (Pck2).
Pclo NM_011995 26875 piccolo (presynaptic cytomatrix protein)
Pcna NM_011045 18538 proliferating cell nuclear antigen (Pcna)
Pcnt1 NM_001002929 445007 pericentrin 1 (Pcnt1)
Pcnt2 NM_008787 18541 pericentrin 2
Pcolce2 NM_029620 76477 procollagen C-endopeptidase enhancer 2
Pcoln3 NM_145606 234852 procollagen (type III) N-endopeptidase
Pcp2 BC014694 18545 Purkinje cell protein 2 (L7)
Pcp4 NM_008791 18546 Purkinje cell protein 4
Pcqap NM_033609 94112 positive cofactor 2, multiprotein complex, glutamine/Q-rich-associated protein
Pcsk1 M69196 18548 proprotein convertase subtilisin/kexin type 1
Pcsk1n NM_013892 30052 proprotein convertase subtilisin/kexin type 1 inhibitor
Pcsk2 NM_008792 18549 proprotein convertase subtilisin/kexin type 2
Pcsk6 XM_355911 18553 proprotein convertase subtilisin/kexin type 6
Pcsk7 NM_008794 18554 proprotein convertase subtilisin/kexin type 7 (Pcsk7).
Pcsk9 NM_153565 100102 Mus musculus proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (Pcsk9).
Pctk1 NM_011049 18555 PCTAIRE-motif protein kinase 1
Pctk2 NM_146239 237459 PCTAIRE-motif protein kinase 2
Pctp NM_008796 18559 phosphatidylcholine transfer protein
Pcx NM_008797 18563 pyruvate carboxylase
Pcyox1 NM_025823 66881 prenylcysteine oxidase 1
Pcyt1a NM_009981 13026 phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform
Pcyt1b NM_211138 236899 phosphate cytidylyltransferase 1, choline, beta isoform
Pcyt2 NM_024229 68671 phosphate cytidylyltransferase 2, ethanolamine (Pcyt2).
Pdap1 NM_001033313 231887 PDGFA associated protein 1
Pdcd10 NM_019745 56426 programmed cell death 10
Pdcd11 NM_011053 18572 programmed cell death protein 11
Pdcd2 NM_008799 18567 programmed cell death 2
Pdcd2l NM_026549 68079 programmed cell death 2-like
Pdcd5 NM_019746 56330 Mus musculus programmed cell death 5 (Pdcd5)
Pdcd6 NM_011051 18570 programmed cell death 6 (Pdcd6)
Pdcd7 NM_016688 50996 Mus musculus programmed cell death protein 7 (Pdcd7)
Pdcd8 NM_012019 26926  programmed cell death 8
Pdcl NM_026176 67466 Mus musculus phosducin-like (Pdcl)
Pdcl3 NM_026850 68833 phosducin-like 3 (Pdcl3)
Pde10a NM_011866 23984 phosphodiesterase 10A
Pde1a NM_016744 18573 phosphodiesterase 1A, calmodulin-dependent
Pde1b NM_008800 18574 phosphodiesterase 1B, Ca2+-calmodulin dependent
Pde1c NM_011054 18575 phosphodiesterase 1C
Pde2a NM_001008548 207728 Mus musculus phosphodiesterase 2A, cGMP-stimulated (Pde2a), mRNA.
Pde3a NM_018779 54611 phosphodiesterase 3A cGMP inhibited
Pde3b NM_011055 18576 phosphodiesterase 3B, cGMP-inhibited
Pde4a NM_019798 18577 phosphodiesterase 4A, cAMP specific
Pde4b NM_019840 18578 phosphodiesterase 4B, cAMP specific
Pde4d NM_011056 238871 phosphodiesterase 4D, cAMP specific
Pde4dip NM_178080 83679 phosphodiesterase 4D interacting protein (myomegalin)
Pde5a NM_153422 242202 phosphodiesterase 5A, cGMP-specific
Pde6d NM_008801 18582 phosphodiesterase 6D cGMP-specific rod delta
Pde6g NM_012065 18588 phosphodiesterase 6G cGMP-specific rod gamma
Pde7a NM_008802 18583 phosphodiesterase 7A
Pde7b NM_013875 29863 phosphodiesterase 7B
Pde8a NM_008803 18584 phosphodiesterase 8A
Pde8b NM_172263 218461 phosphodiesterase 8B (Pde8b)
Pde9a NM_008804 18585 phosphodiesterase 9A
Pdgfa NM_008808 18590 platelet derived growth factor, alpha (Pdgfa)
Pdgfb NM_011057 18591 platelet derived growth factor, B polypeptide
Pdgfc NM_019971 54635 platelet-derived growth factor, C polypeptide
Pdgfd NM_027924 71785 platelet-derived growth factor, D polypeptide
Pdgfra NM_011058 18595 platelet derived growth factor receptor alpha polypeptide
Pdgfrb NM_008809 18596 platelet derived growth factor receptor, beta polypeptide
Pdgfrl NM_026840 68797 platelet-derived growth factor receptor-like
Pdha1 NM_008810 18597 pyruvate dehydrogenase E1 alpha 1
Pdhb NM_024221 68263 pyruvate dehydrogenase (lipoamide) beta
Pdhx NM_175094 27402 Mus musculus pyruvate dehydrogenase complex, component X (Pdhx), mRNA.
Pdia3 NM_007952 14827 protein disulfide isomerase associated 3
Pdia4 NM_009787 12304 Mus musculus protein disulfide isomerase associated 4 (Pdia4)
Pdia5 NM_028295 72599 protein disulfide isomerase associated 5
Pdia6 NM_027959 71853 protein disulfide isomerase associated 6
Pdk1 NM_172665 228026 pyruvate dehydrogenase kinase, isoenzyme 1
Pdk2 NM_133667 18604 pyruvate dehydrogenase kinase isoenzyme 2
Pdk3 NM_145630 236900 pyruvate dehydrogenase kinase isoenzyme 3
Pdk4 NM_013743 27273 pyruvate dehydrogenase kinase isoenzyme 4
Pdlim1 NM_016861 54132 Mus musculus PDZ and LIM domain 1 (elfin) (Pdlim1)
Pdlim2 NM_145978 213019 PDZ and LIM domain 2 (Pdlim2)
Pdlim4 NM_019417 30794 Mus musculus PDZ and LIM domain 4 (Pdlim4), mRNA
Pdpk1 NM_011062 18607 3-phosphoinositide dependent protein kinase-1
Pdrg1 NM_178939 68559 p53 and DNA damage regulated 1
Pdxk NM_172134 216134 pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) kinase
Pdxp NM_020271 57028 pyridoxal (pyridoxine, vitamin B6) phosphatase
Pdzd11 NM_028303 72621 PDZ domain containing 11 (Pdzk11)
Pdzd4 NM_001029868 245469 PDZ domain containing 4
Pdzk1 NM_021517 59020 PDZ domain containing 1
Pdzk1ip1 NM_026018 67182 PDZK1 interacting protein 1
Pdzk2 NM_133226 170761 Mus musculus PDZ domain containing 2 (Pdzk2)
Pdzrn3 NM_018884 55983 Mus musculus PDZ domain containing RING finger 3 (Pdzrn3), mRNA.
Pecam1 BC008519 18613 platelet/endothelial cell adhesion molecule 1
Peci NM_011868 23986 peroxisomal delta3, delta2-enoyl-Coenzyme A isomerase (Peci)
Pecr NM_023523 111175 Mus musculus peroxisomal trans-2-enoyl-CoA reductase (Pecr)
Pef1 NM_026441 67898 penta-EF hand domain containing 1 (Pef1)
Peg12 NM_013788 27412 Mus musculus paternally expressed 12 (Peg12), mRNA.
Peg3 NM_008817 18616 paternally expressed 3
Pelo NM_134058 105083 pelota homolog (Drosophila)
Pemt NM_008819 18618 phosphatidylethanolamine N-methyltransferase
Penk1 XM_131313 18619 preproenkephalin 1
Peo1 NM_153796 226153 progressive external ophthalmoplegia 1 (human) (Peo1)
Pep4 NM_008820 18624 Mus musculus peptidase 4 (Pep4)
Per1 AF022992 18626 period homolog 1 (Drosophila)
Per2 NM_011066 18627 period homolog 2 (Drosophila)
Perld1 NM_001033537 320655 per1-like domain containing 1
Perp NM_022032 64058 PERP, TP53 apoptosis effector
Perq1 NM_031408 57330 PERQ amino acid rich, with GYF domain 1
Pes1 NM_022889 64934 Mus musculus pescadillo homolog 1, containing BRCT domain (zebrafish) (Pes1)
Pet112l NM_144896 229487 PET112-like (yeast) (Pet112l)
Pex1 NM_027777 71382 peroxisome biogenesis factor 1 (Pex1)
Pex11a NM_011068 18631 peroxisomal biogenesis factor 11a (Pex11a)
Pex11b NM_011069 18632 peroxisomal biogenesis factor 11b
Pex11c NM_026951 69129 peroxisomal biogenesis factor 11c
Pex12 NM_134025 103737 Mus musculus peroxisomal biogenesis factor 12 (Pex12)
Pex14 NM_019781 56273 peroxisomal biogenesis factor 14
Pex16 NM_145122 18633 Mus musculus peroxisome biogenesis factor 16 (Pex16)
Pex19 NM_023041 19298 Mus musculus peroxisome biogenesis factor 19 (Pex19).
Pex26 NM_028730 74043 Mus musculus peroxisome biogenesis factor 26 (Pex26), mRNA.
Pex3 NM_019961 56535 peroxisomal biogenesis factor 3 (Pex3)
Pex5 NM_175933 19305 peroxisome biogenesis factor 5
Pex6 NM_145488 224824 Mus musculus peroxisomal biogenesis factor 6 (Pex6)
Pfdn1 NM_026027 67199 Mus musculus prefoldin 1 (Pfdn1)
Pfdn4 NM_001013369 109054 prefoldin 4
Pfkfb1 NM_008824 18639 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 1
Pfkfb2 NM_008825 18640 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2 (Pfkfb2)
Pfkfb2 X98847 18640 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2
Pfkfb3 NM_133232 170768 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3
Pfkl NM_008826 18641 phosphofructokinase, liver, B-type
Pfkm NM_021514 18642 phosphofructokinase, muscle
Pfkp NM_019703 56421 Mus musculus phosphofructokinase, platelet (Pfkp)
Pfn1 NM_011072 18643 profilin 1 (Pfn1)
Pfn2 NM_019410 18645 profilin 2 (Pfn2)
Pfpl NM_019540 56093 pore forming protein-like
Pftk1 NM_011074 18647 PFTAIRE protein kinase 1
Pgam1 NM_023418 18648 phosphoglycerate mutase 1
Pgam2 NM_018870 56012 phosphoglycerate mutase 2
Pgc NM_025973 109820 progastricsin (pepsinogen C) (Pgc)
Pgcp NM_176073 54381 Mus musculus plasma glutamate carboxypeptidase (Pgcp)
Pgd XM_622094 110208 phosphogluconate dehydrogenase
Pgea1 NM_028634 73739 PKD2 interactor, golgi and endoplasmic reticulum associated 1
Pgk1 NM_008828 18655 Pgk1
Pgk2 NM_031190 18663 Mus musculus phosphoglycerate kinase 2 (Pgk2), mRNA.
Pglyrp1 NM_009402 21946 peptidoglycan recognition protein 1 (Pglyrp1)
Pglyrp2 NM_021319 57757 Mus musculus peptidoglycan recognition protein 2 (Pglyrp2).
Pgm1 NM_025700 66681 phosphoglucomutase 1
Pgm2 NM_028132 72157 phosphoglucomutase 2 (Pgm2)
Pgm2l1 NM_027629 70974 phosphoglucomutase 2-like 1
Pgm3 NM_028352 109785 phosphoglucomutase 3
Pgrmc1 NM_016783 53328 progesterone receptor membrane component 1
Pgrmc2 XM_911696 70804 progesterone receptor membrane component 2
Pgs1 NM_133757 74451 phosphatidylglycerophosphate synthase 1
Phactr2 NM_001033257 215789 phosphatase and actin regulator 2
Phactr3 NM_028806 74189 Mus musculus phosphatase and actin regulator 3 (Phactr3), transcript variant 1, mRNA.
Phactr4 NM_175306 100169 phosphatase and actin regulator 4
Phb NM_008831 18673 Mus musculus prohibitin (Phb), mRNA.
Phc1 NM_007905 13619 early development regulator 1 (homolog of polyhomeotic 1)
Phc2 NM_018774 54383 polyhomeotic-like 2 (Drosophila)
Phex NM_011077 18675 phosphate regulating gene with homologies to endopeptidases on the X chromosome (hypophosphatemia, vitamin D resistant rickets)
Phf1 NM_009343 21652 PHD finger protein 1
Phf10 NM_024250 72057 PHD finger protein 10
Phf12 NM_174852 268448 PHD finger protein 12 (Phf12)
Phf13 NM_172705 230936 PHD finger protein 13
Phf19 NM_028716 74016 PHD finger protein 19 (Phf19)
Phf20 XM_133187 228829 PHD finger protein 20
Phf20l1 XM_981294 239510 PHD finger protein 20-like 1
Phf21a NM_138755 192285 PHD finger protein 21A (Phf21a)
Phf21b XM_001003012 271305 PHD finger protein 21B
Phf22 NM_027927 71793 PHD finger protein 22 (Phf22)
Phf5a NM_026737 68479 Mus musculus PHD finger protein 5A (Phf5a), mRNA.
Phf6 NM_027642 70998 Mus musculus PHD finger protein 6 (Phf6), mRNA.
Phf8 NM_177201 320595 PHD finger protein 8
Phip XM_358384 83946 pleckstrin homology domain interacting protein
Phka2 NM_172783 110094 phosphorylase kinase alpha 2
Phkb NM_199446 102093 phosphorylase kinase beta
Phkg1 NM_011079 18682 phosphorylase kinase gamma 1
Phkg2 NM_026888 68961 phosphorylase kinase, gamma 2 (testis)
Phlda1 NM_009344 21664 pleckstrin homology-like domain, family A, member 1 (Phlda1)
Phlda2 NM_009434 22113  pleckstrin homology-like domain, family A, member 2
Phlda3 NM_013750 27280 pleckstrin homology-like domain, family A, member 3
Phldb1 NM_153537 102693 Mus musculus pleckstrin homology-like domain, family B, member 1 (Phldb1), mRNA.
Phldb2 NM_153412 208177 pleckstrin homology-like domain, family B, member 2 (Phldb2)
Phlppl XM_146511 244650 PH domain and leucine rich repeat protein phosphatase-like
Phospho1 NM_153104 237928 phosphatase, orphan 1
Phox2a NM_008887 11859 paired-like homeobox 2a
Phox2b NM_008888 18935 paired-like homeobox 2b
Phr1 NM_207215 105689 pam, highwire, rpm 1
Phtf1 NM_013629 18685 putative homeodomain transcription factor 1
Phtf2 NM_172992 68770 putative homeodomain transcription factor 2
Phyh NM_010726 16922 phytanoyl-CoA hydroxylase (Phyh)
Phyhip NM_145981 105653 phytanoyl-CoA hydroxylase interacting protein (Phyhip)
Phyhipl NM_178621 70911 phytanoyl-CoA hydroxylase interacting protein-like (Phyhipl)
Pi4k2b NM_025951 67073 phosphatidylinositol 4-kinase type 2 beta
Pias3 NM_146135 229615 protein inhibitor of activated STAT 3
Pias4 NM_021501 59004 Mus musculus protein inhibitor of activated STAT, 4 (Pias4)
Pib5pa NM_172439 170835 Mus musculus phosphatidylinositol (4,5) bisphosphate 5-phosphatase, A (Pib5pa)
Picalm NM_146194 233489 phosphatidylinositol binding clathrin assembly protein
Piga NM_011081 18700 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class A
Pigc NM_026078 67292 phosphatidylinositol glycan, classC (Pigc)
Pigf NM_008838 18701 phosphatidylinositol glycan, class F (Pigf).
Pigh NM_029988 110417 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class H
Pigk NM_025662 329777 Mus musculus phosphatidylinositol glycan, class K (Pigk), transcript variant 1, mRNA.
Pigo NM_020035 56703 Mus musculus phosphatidylinositol glycan, class O (Pigo), mRNA.
Pigq NM_011822 14755 phosphatidylinositol glycan, class Q
Pigr NM_011082 18703 polymeric immunoglobulin receptor (Pigr).
Pigs NM_201406 276846 Mus musculus phosphatidylinositol glycan, class S (Pigs), mRNA.
Pigt NM_133779 78928 Mus musculus phosphatidylinositol glycan, class T (Pigt), mRNA
Pigv NM_178698 230801 phosphatidylinositol glycan, class V
Pigw NM_027388 70325 Mus musculus phosphatidylinositol glycan, class W (Pigw)
Pigx NM_024464 72084 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class X
Pigy NM_025574 66459 phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis, class Y
Pik3c2a NM_011083 18704 phosphatidylinositol 3-kinase, C2 domain containing, alpha polypeptide
Pik3ca NM_008839 18706 phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide
Pik3r1 NM_011085 18708 Mus musculus phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 1 (p85 alpha) (Pik3r1).
Pik3r2 NM_008841 18709 phosphatidylinositol 3-kinase, regulatory subunit, polypeptide 2 (p85 beta)
Pik3r3 NM_181585 18710 phosphatidylinositol 3 kinase, regulatory subunit, polypeptide 3 (p55)
Pik3r5 NM_177320 320207 phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 5, p101
Pik4cb NM_175356 107650 phosphatidylinositol 4-kinase, catalytic, beta polypeptide
Pilra NM_153510 231805 paired immunoglobin-like type 2 receptor alpha
Pim2 NM_145737 18715 proviral integration site 2
Pim3 NM_145478 223775 Mus musculus proviral integration site 3 (Pim3).
Pin1 NM_023371 23988 protein (peptidyl-prolyl cis/trans isomerase) NIMA-interacting 1
Pink1 NM_026880 68943 PTEN induced putative kinase 1
Pip NM_008843 18716 prolactin induced protein
Pip5k1a NM_008846 18719 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type 1 alpha
Pip5k1b NM_008847 18720 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase type 1 beta
Pip5k2a NM_008845 18718 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase type II alpha
Pip5k2b NM_054051 108083 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, beta (Pip5k2b)
Pip5k2c NM_054097 117150 phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, type II, gamma
Pip5k3 NM_011086 18711 phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III (Pip5k3)
Pipox NM_008952 19193 pipecolic acid oxidase
Pir NM_027153 69656 pirin (Pir)
Pirb NM_011095 18733 Mus musculus paired-Ig-like receptor B (Pirb).
Pisd NM_177298 320951 Mus musculus phosphatidylserine decarboxylase (Pisd), mRNA
Pitpna NM_008850 18738 Mus musculus phosphatidylinositol transfer protein, alpha (Pitpna), mRNA.
Pitpnb NM_019640 56305 phosphatidylinositol transfer protein, beta
Pitpnm1 NM_008851 18739 phosphatidylinositol membrane-associated 1
Pitrm1 NM_145131 69617 pitrilysin metalloprotease 1 (Pitrm1).
Pitx1 NM_011097 18740 paired-like homeodomain transcription factor 1
Pitx2 NM_011098 18741 paired-like homeodomain transcription factor 2
Pitx2 U80036 18741 paired-like homeodomain transcription factor 2
Pitx3 NM_008852 18742 paired-like homeodomain transcription factor 3
Pja2 NM_144859 224938 praja 2, RING-H2 motif containing
Pkd1l2 NM_029686 76645 polycystic kidney disease 1 like 2
Pkd2 NM_008861 18764 Mus musculus polycystic kidney disease 2 (Pkd2), mRNA.
Pkd2l1 NM_181422 329064 polycystic kidney disease 2-like 1
Pkdrej NM_011105 18766 polycystic kidney disease (polycystin) and REJ (sperm receptor for egg jelly, sea urchin homolog)-like
Pkhd1 NM_153179 241035 polycystic kidney and hepatic disease 1 (Pkhd1)
Pkia NM_008862 18767 protein kinase inhibitor, alpha
Pkig NM_001039391 18769 protein kinase inhibitor, gamma
Pklr NM_013631 18770 pyruvate kinase liver and red blood cell
Pkm2 NM_011099 18746 pyruvate kinase muscle
Pkmyt1 NM_023058 268930 protein kinase, membrane associated tyrosine/threonine 1
Pkn1 NM_177262 320795 protein kinase N1 (Pkn1)
Pkn2 NM_178654 109333 protein kinase N2 (Pkn2)
Pkn3 NM_153805 263803 Mus musculus protein kinase N3 (Pkn3).
Pknox1 NM_016670 18771 Pbx/knotted 1 homeobox
Pkp1 NM_019645 18772 plakophilin 1
Pla1a NM_134102 85031 phospholipase A1 member A
Pla2g1 NM_008867 18779 Mus musculus phospholipase A2, group IB, pancreas, receptor (Pla2g1br)
Pla2g10 NM_011987 26565 phospholipase A2, group X
Pla2g12 AK009133 66350 phospholipase A2, group XII
Pla2g12b NM_023530 69836 Mus musculus phospholipase A2, group XIIB (Pla2g12b)
Pla2g2a NM_011108 18780 phospholipase A2, group IIA (platelets, synovial fluid) (Pla2g2a)
Pla2g2c NM_008868 18781 phospholipase A2, group IIC
Pla2g2d NM_011109 18782 phospholipase A2 group IID
Pla2g2e NM_012044 26970 phospholipase A2, group IIE (Pla2g2e)
Pla2g2f NM_012045 26971 phospholipase A2, group IIF
Pla2g3 NM_172791 237625 phospholipase A2, group III
Pla2g4a NM_008869 18783 phospholipase A2, group IVA (cytosolic, calcium-dependent) (Pla2g4a)
Pla2g4f NM_001024145 271844 phospholipase A2, group IVF
Pla2g5 NM_011110 18784 Mus musculus phospholipase A2, group V (Pla2g5).
Pla2g6 NM_016915 53357 phospholipase A2 group VI
Pla2g7 NM_013737 27226 phospholipase A2 group VII (platelet-activating factor acetylhydrolase plasma)
Plaa NM_172695 18786 phospholipase A2, activating protein
Plac1 NM_019538 56096 placental specific protein 1
Plac8 NM_139198 231507 Mus musculus placenta-specific 8 (Plac8)
Plac9 NM_207229 211623 placenta specific 9
Plag1 NM_019969 56711 pleiomorphic adenoma gene 1
Plagl1 NM_009538 22634 pleiomorphic adenoma gene-like 1
Plagl2 NM_018807 54711 Mus musculus pleiomorphic adenoma gene-like 2 (Plagl2), mRNA.
Plat NM_008872 18791 plasminogen activator, tissue (Plat)
Plau NM_008873 18792 plasminogen activator urokinase
Plaur NM_011113 18793 plasminogen activator, urokinase receptor
Plcb1 NM_019677 18795 phospholipase C beta 1
Plcb3 NM_008874 18797 phospholipase C beta 3
Plcb4 NM_013829 18798 phospholipase C, beta 4
Plcd1 NM_019676 18799 phospholipase C delta 1
Plcd3 NM_152813 72469 phospholipase C delta 3
Plcg1 NM_021280 18803 phospholipase C, gamma 1
Plcg2 NM_172285 234779 phospholipase C gamma 2
Plcl2 NM_013880 224860 phospholipase C-like 2
Plcl4 NM_175556 269615 phospholipase C-like 4
Plcxd3 NM_177355 239318 phosphatidylinositol-specific phospholipase C, X domain containing 3
Plcz1 NM_054066 114875 phospholipase C zeta 1
Pld1 XM_130807 18805 phospholipase D1
Pld2 NM_008876 18806 phospholipase D2
Pld3 NM_011116 18807 phospholipase D3
Pldn NM_019788 18457 pallidin
Plek2 NM_013738 27260 pleckstrin 2
Plekha2 NM_031257 83436 pleckstrin homology domain-containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 2 (Plekha2)
Plekha3 NM_031256 83435 pleckstrin homology domain-containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 3 (Plekha3)
Plekha4 NM_148927 69217 pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide binding specific) member 4
Plekha5 NM_144920 109135 Mus musculus pleckstrin homology domain containing, family A member 5 (Plekha5)
Plekha6 NM_182930 240753 Mus musculus pleckstrin homology domain containing, family A member 6 (Plekha6), mRNA.
Plekha7 NM_172743 233765 pleckstrin homology domain containing, family A member 7
Plekhf1 NM_024413 72287 pleckstrin homology domain containing, family F (with FYVE domain) member 1 (Plekhf1)
Plekhg2 NM_138752 101497 pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 2
Plekhg4 XM_620707 102075 pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 4
Plekhg5 NM_001004156 269608 pleckstrin homology domain containing, family G (with RhoGef domain) member 5 (Plekhg5)
Plekhj1 NM_023900 78670 pleckstrin homology domain containing, family J member 1 (Plekhj1).
Plekho1 NM_023320 67220 pleckstrin homology domain containing, family O member 1
Plfr NM_011120 18814 proliferin related protein
Plg NM_008877 18815 plasminogen
Plk1 NM_011121 18817 polo-like kinase 1 (Drosophila)
Plk3 NM_013807 12795 polo-like kinase 3 (Drosophila) (Plk3)
Plk4 NM_011495 20873 Mus musculus polo-like kinase 4 (Drosophila) (Plk4), transcript variant sak-a.
Pllp NM_026385 67801 plasma membrane proteolipid
Pln NM_023129 18821 phospholamban
Plod1 NM_011122 18822 Mus musculus procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 1 (Plod1)
Plod2 NM_011961 26432 procollagen lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 2
Plod3 NM_011962 26433 Mus musculus procollagen-lysine, 2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3 (Plod3)
Plp1 NM_011123 18823 proteolipid protein (myelin) 1
Plp2 NM_019755 18824 proteolipid protein 2 (Plp2)
Plrg1 NM_016784 53317 Mus musculus pleiotropic regulator 1, PRL1 homolog (Arabidopsis) (Plrg1)
Pls3 NM_145629 102866 plastin 3 (T-isoform)
Plscr1 NM_011636 22038 phospholipid scramblase 1
Plscr2 NM_008880 18828 phospholipid scramblase 2
Plscr3 NM_023564 70310 phospholipid scramblase 3 (Plscr3).
Plscr4 NM_178711 235527 phospholipid scramblase 4
Pltp NM_011125 18830 phospholipid transfer protein
Plunc NM_011126 18843 palate, lung, and nasal epithelium carcinoma associated
Plvap NM_032398 84094 plasmalemma vesicle associated protein
Plxdc2 NM_026162 67448 plexin domain containing 2 (Plxdc2)
Plxna1 NM_008881 18844 plexin A1
Plxna3 NM_008883 18846 plexin A3
Plxna4 NM_175750 243743 plexin A4
Plxnb1 NM_172775 235611 Mus musculus plexin B1 (Plxnb1), mRNA.
Plxnb1 XM_135164 235611 plexin B1
Plxnb2 NM_138749 140570 plexin B2
Plxnb3 NM_019587 140571 plexin B3
Plxnc1 NM_018797 54712 plexin C1
Pmaip1 NM_021451 58801 phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1
Pmfbp1 NM_019938 56523 polyamine modulated factor 1 binding protein 1
Pml NM_008884 18854 promyelocytic leukemia
Pmm1 NM_013872 29858 phosphomannomutase 1
Pmm2 NM_016881 54128 phosphomannomutase 2
Pmpca NM_173180 66865 peptidase (mitochondrial processing) alpha
Pnck NM_012040 93843 pregnancy upregulated non-ubiquitously expressed CaM kinase
Pnlip NM_026925 69060 Mus musculus pancreatic lipase (Pnlip), mRNA.
Pnliprp1 NM_018874 18946 pancreatic lipase related protein 1
Pnliprp2 NM_011128 18947 pancreatic lipase-related protein 2
Pnma1 NM_027438 70481 paraneoplastic antigen MA1
Pnma2 NM_175498 239157 Mus musculus paraneoplastic antigen MA2 (Pnma2), mRNA.
Pnmt NM_008890 18948 phenylethanolamine-N-methyltransferase
Pnp NM_013632 18950 purine-nucleoside phosphorylase (Pnp).
Pnpla2 NM_025802 66853 Mus musculus patatin-like phospholipase domain containing 2 (Pnpla2)
Pnpo NM_134021 103711 Mus musculus pyridoxine 5-phosphate oxidase (Pnpo), mRNA.
Pnrc1 XM_131355 108767 proline-rich nuclear receptor coactivator 1
Pnrc2 NM_026383 52830 Mus musculus proline-rich nuclear receptor coactivator 2 (Pnrc2)
Podn NM_172874 242608 Mus musculus podocan (Podn), mRNA.
Podxl NM_013723 27205 podocalyxin-like
Pof1b NM_181579 69693 Mus musculus premature ovarian failure 1B (Pof1b)
Pofut1 NM_080463 140484 protein O-fucosyltransferase 1 (Pofut1)
Pofut2 AK009301 80294 protein O-fucosyltransferase 2
Pogz NM_172683 229584 Mus musculus pogo transposable element with ZNF domain (Pogz), mRNA
Pola1 NM_008892 18968 Mus musculus polymerase (DNA directed), alpha 1 (Pola1)
Pola2 NM_008893 18969 Mus musculus polymerase (DNA directed), alpha 2 (Pola2).
Pold1 NM_011131 18971 polymerase DNA directed delta 1 catalytic subunit
Pold2 NM_008894 18972 Mus musculus polymerase (DNA directed), delta 2, regulatory subunit (Pold2)
Pold3 NM_133692 67967 Mus musculus polymerase (DNA-directed), delta 3, accessory subunit (Pold3)
Poldip2 NM_026389 67811 polymerase (DNA-directed), delta interacting protein 2 (Poldip2).
Poldip3 NM_178627 73826  polymerase (DNA-directed), delta interacting protein 3
Pole NM_011132 18973 Mus musculus polymerase (DNA directed), epsilon (Pole), mRNA.
Pole2 NM_011133 18974 polymerase (DNA directed), epsilon 2 (p59 subunit)
Pole3 NM_021498 59001 polymerase (DNA directed), epsilon 3 (p17 subunit) (Pole3)
Pole4 NM_025882 66979 Mus musculus polymerase (DNA-directed), epsilon 4 (p12 subunit) (Pole4), mRNA.
Polh NM_030715 80905 polymerase (DNA directed), eta (RAD 30 related)
Poli NM_011972 26447 Mus musculus polymerase (DNA directed), iota (Poli)
Polk NM_012048 27015 polymerase (DNA directed), kappa
Poll NM_020032 56626 polymerase (DNA directed), lambda (Poll)
Polm NM_017401 54125 polymerase (DNA directed), mu
Polq NM_029977 77782 polymerase (DNA directed), theta
Polr2a NM_009089 20020 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A
Polr2d NM_027101 69241 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide D (Polr2d), transcript variant 2.
Polr2f NM_027231 69833 Mus musculus polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide F (Polr2f).
Polr2g NM_026329 67710 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide G (Polr2g).
Polr2h NM_145632 245841 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide H (Polr2h).
Polr2j NM_011293 20022 polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide J (Polr2j)
Polr3a XM_981582 218832 polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide A
Polr3d NM_025945 67065 polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide D
Polr3e NM_025298 26939 Mus musculus polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide E (Polr3e).
Polr3f NM_029763 70408 polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide F (Polr3f).
Polr3gl NM_027241 69870 polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide G like (Polr3gl)
Polr3k NM_025901 67005 polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K
Polrmt NM_172551 216151 polymerase (RNA) mitochondrial (DNA directed)
Pols NM_198600 210106 Mus musculus polymerase (DNA directed) sigma (Pols), mRNA.
Pomc1 AK017492 18976 pro-opiomelanocortin-alpha
Pomc1 NM_008895 18976 Mus musculus pro-opiomelanocortin-alpha (Pomc1), mRNA.
Pomgnt1 NM_026651 68273 protein O-linked mannose beta1,2-N-acetylglucosaminyltransferase
Pomt1 NM_145145 99011 protein-O-mannosyltransferase 1 (Pomt1)
Pomt2 NM_153415 217734 protein-O-mannosyltransferase 2 (Pomt2)
Pon1 NM_011134 18979 Mus musculus paraoxonase 1 (Pon1)
Pon2 NM_183308 330260 paraoxonase 2
Pop1 NM_152894 67724 processing of precursor 1, ribonuclease P/MRP family, (S. cerevisiae)
Pop4 NM_025390 66161 processing of precursor 4, ribonuclease P/MRP family, (S. cerevisiae)
Popdc2 NM_022318 64082 Mus musculus popeye domain containing 2 (Popdc2)
Por NM_008898 18984 P450 (cytochrome) oxidoreductase
Porcn NM_145907 53627 porcupine homolog (Drosophila) (Porcn), transcript variant Mporc-c
Postn NM_015784 50706 periostin, osteoblast specific factor
Pot1 NM_133931 101185 protection of telomeres 1
Pou2af1 NM_011136 18985 POU domain, class 2, associating factor 1
Pou2f1 NM_011137 18986 POU domain, class 2, transcription factor 1
Pou3f4 NM_008901 18994 POU domain, class 3, transcription factor 4
Pou5f1 NM_013633 18999 POU domain, class 5, transcription factor 1
Pou6f1 NM_010127 19009 Mus musculus POU domain, class 6, transcription factor 1 (Pou6f1), mRNA.
Pou6f2 NM_175006 218030 POU domain, class 6, transcription factor 2
Pp11r NM_008902 19011 placental protein 11 related
Ppap2a NM_008903 19012 Mus musculus phosphatidic acid phosphatase 2a (Ppap2a), mRNA.
Ppap2b NM_080555 67916 phosphatidic acid phosphatase type 2B (Ppap2b).
Ppara NM_011144 19013 peroxisome proliferator activated receptor alpha
Pparbp NM_134027 19014 peroxisome proliferator activated receptor binding protein
Ppard XM_128500 19015 peroxisome proliferator activator receptor delta
Pparg NM_011146 19016 peroxisome proliferator activated receptor gamma
Ppargc1a NM_008904 19017 peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1 alpha
Ppargc1b NM_133249 170826 Mus musculus peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator 1 beta (Ppargc1b)
Ppef2 NM_011148 19023 protein phosphatase, EF hand calcium-binding domain 2 (Ppef2)
Ppfia1 XM_133979 233977 protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein, alpha 1
Ppfia4 XM_129443 68507 protein tyrosine phosphatase, receptor type, f polypeptide (PTPRF), interacting protein (liprin), alpha 4
Ppfibp2 NM_008905 19024 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, receptor-type, F interacting protein, binding protein 2 (Ppfibp2)
Ppgb NM_008906 19025 protective protein for beta-galactosidase (Ppgb)
Pphln1 NM_146062 223828 periphilin 1 (Pphln1), transcript variant 1
Ppia NM_008907 268373 Mus musculus peptidylprolyl isomerase A (Ppia), mRNA.
Ppib NM_011149 19035 peptidylprolyl isomerase B
Ppic NM_008908 19038 peptidylprolyl isomerase C (Ppic)
Ppid NM_026352 67738 peptidylprolyl isomerase D (cyclophilin D)
Ppif NM_134084 105675 peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F) (Ppif)
Ppih NM_028677 66101 peptidyl prolyl isomerase H
Ppil1 NM_026845 68816 Mus musculus peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 1 (Ppil1), mRNA.
Ppil4 NM_026141 67418 peptidylprolyl isomerase (cyclophilin)-like 4
Ppil5 NM_027178 69706 peptidylprolyl isomerase (cyclophilin) like 5 [Source:MarkerSymbol;Acc:MGI:1916956]
Ppm1a NM_008910 19042 protein phosphatase 1A, magnesium dependent, alpha isoform (Ppm1a)
Ppm1b XM_984927 19043 protein phosphatase 1B, magnesium dependent, beta isoform
Ppm1f NM_176833 68606 protein phosphatase 1F (PP2C domain containing)
Ppm1g NM_008014 14208 protein phosphatase 1G (formerly 2C), magnesium-dependent, gamma isoform (Ppm1g)
Ppm1h NM_176919 319468 protein phosphatase 1H (PP2C domain containing)
Ppm1k NM_175523 243382 protein phosphatase 1K (PP2C domain containing)
Ppm1l NM_178726 242083 Mus musculus protein phosphatase 1 (formerly 2C)-like (Ppm1l), mRNA.
Ppm1m NM_026447 67905 protein phosphatase 1M
Ppox NM_008911 19044 protoporphyrinogen oxidase
Ppp1ca NM_031868 19045 protein phosphatase 1, catalytic subunit, alpha isoform
Ppp1cb NM_172707 19046 Mus musculus protein phosphatase 1, catalytic subunit, beta isoform (Ppp1cb), mRNA.
Ppp1cc NM_013636 19047 protein phosphatase 1, catalytic subunit, gamma isoform (Ppp1cc)
Ppp1r11 NM_029632 76497 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 11 (Ppp1r11)
Ppp1r13b NM_011625 21981 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 13B
Ppp1r14b NM_008889 18938 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14B (Ppp1r14b)
Ppp1r14c NM_133485 76142 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 14c (Ppp1r14c), mRNA.
Ppp1r16a NM_033371 73062 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 16A (Ppp1r16a).
Ppp1r16b NM_153089 228852 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 16B (Ppp1r16b), mRNA.
Ppp1r1a NM_021391 58200 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1A (Ppp1r1a)
Ppp1r1b NM_144828 19049 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1B (Ppp1r1b), mRNA.
Ppp1r1c NM_172420 75276 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 1C
Ppp1r2 NM_025800 66849 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2
Ppp1r3b NM_177741 244416 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3B (Ppp1r3b), mRNA.
Ppp1r3c NM_016854 53412 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3C (Ppp1r3c)
Ppp1r3f NM_138605 54646 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 3F
Ppp1r7 NM_023200 66385 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 7 (Ppp1r7), mRNA.
Ppp1r8 NM_146154 100336 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 8 (Ppp1r8)
Ppp1r9a NM_181595 243725 protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 9A
Ppp1r9b NM_172261 217124 Mus musculus protein phosphatase 1, regulatory subunit 9B (Ppp1r9b)
Ppp2ca NM_019411 19052 protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform
Ppp2r1a NM_016891 51792 Mus musculus protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), alpha isoform (Ppp2r1a)
Ppp2r1b NM_001034085 73699 protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit A (PR 65), beta isoform
Ppp2r2b NM_028392 72930 Mus musculus protein phosphatase 2 (formerly 2A), regulatory subunit B (PR 52), beta isoform (Ppp2r2b)
Ppp2r4 NM_138748 110854 Mus musculus protein phosphatase 2A, regulatory subunit B (PR 53) (Ppp2r4), mRNA
Ppp2r5b NM_198168 225849 protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), beta isoform
Ppp3ca NM_008913 19055 Mus musculus protein phosphatase 3, catalytic subunit, alpha isoform (Ppp3ca)
Ppp3r1 NM_024459 19058 protein phosphatase 3, regulatory subunit B, alpha isoform (calcineurin B, type I) (Ppp3r1)
Ppp3r2 NM_001004025 19059 protein phosphatase 3, regulatory subunit B, alpha isoform (calcineurin B, type II)
Ppp4c NM_019674 56420 protein phosphatase 4, catalytic subunit (Ppp4c)
Ppp4r1 NM_146081 70351 Mus musculus protein phosphatase 4, regulatory subunit 1 (Ppp4r1).
Ppp5c NM_011155 19060 protein phosphatase 5, catalytic subunit (Ppp5c).
Ppp6c NM_024209 67857 protein phosphatase 6, catalytic subunit
Pprc1 XM_359412 226169 peroxisome proliferative activated receptor, gamma, coactivator-related 1
Pps NM_008916 19062 putative phosphatase
Ppt1 NM_008917 19063 palmitoyl-protein thioesterase 1
Ppt2 NM_019441 54397 palmitoyl-protein thioesterase 2
Pptc7 NM_177242 320717 PTC7 protein phosphatase homolog (S. cerevisiae)
Ppyr1 NM_008919 19065 pancreatic polypeptide receptor 1
Pqbp1 NM_019478 54633 polyglutamine binding protein 1
Pqlc2 NM_145384 212555 PQ loop repeat containing 2 (Pqlc2)
Pqlc3 NM_172574 217430 PQ loop repeat containing
Praf2 NM_138602 54637 Mus musculus PRA1 domain family 2 (Praf2)
Pramel7 NM_178250 347712 preferentially expressed antigen in melanoma like 7
Prap1 NM_009475 22264 proline-rich acidic protein 1
Prc1 NM_145150 233406 protein regulator of cytokinesis 1
Prcc NM_033573 94315 papillary renal cell carcinoma (translocation-associated)
Prcp NM_028243 72461 prolylcarboxypeptidase (angiotensinase C)
Prdm1 NM_007548 12142 PR domain containing 1, with ZNF domain
Prdm2 XM_992448 110593 PR domain containing 2, with ZNF domain
Prdm4 NM_181650 72843 PR domain containing 4
Prdm5 NM_027547 70779 PR domain containing 5
Prdm8 NM_029947 77630 PR domain containing 8 (Prdm8)
Prdx1 NM_011034 18477 peroxiredoxin 1
Prdx2 NM_011563 21672 peroxiredoxin 2
Prdx3 NM_007452 11757 peroxiredoxin 3 (Prdx3).
Prdx4 NM_016764 53381 Mus musculus peroxiredoxin 4 (Prdx4)
Prdx5 NM_012021 54683 peroxiredoxin 5
Prdx6 NM_007453 11758 peroxiredoxin 6
Preb NM_016703 50907  prolactin regulatory element binding
Prei3 NM_025283 19070 Mus musculus preimplantation protein 3 (Prei3).
Prep NM_011156 19072 prolyl endopeptidase (Prep).
Prepl NM_145984 213760 prolyl endopeptidase-like (Prepl)
Prf1 NM_011073 18646 perforin 1 (pore forming protein)
Prg1 NM_011157 19073 Mus musculus proteoglycan 1, secretory granule (Prg1).
Prg2 NM_008920 19074 proteoglycan 2, bone marrow
Prg3 NM_016914 53856 proteoglycan 3 (Prg3)
Prg4 XM_355243 96875 proteoglycan 4 (megakaryocyte stimulating factor, articular superficial zone protein)
Prickle1 NM_001033217 106042 prickle like 1 (Drosophila)
Prim1 NM_008921 19075 DNA primase, p49 subunit
Prim2 NM_008922 19076 DNA primase p58 subunit
Prkaa2 NM_178143 108079 protein kinase, AMP-activated, alpha 2 catalytic subunit
Prkab1 NM_031869 19079 protein kinase, AMP-activated, beta 1 non-catalytic subunit (Prkab1)
Prkab2 NM_182997 108097 protein kinase, AMP-activated, beta 2 non-catalytic subunit (Prkab2)
Prkaca NM_008854 18747 protein kinase, cAMP dependent, catalytic, alpha
Prkacb NM_011100 18749 protein kinase cAMP dependent catalytic beta
Prkag1 NM_016781 19082 protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit
Prkag2 BC015283 108099 protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subunit
Prkag2 NM_145401 108099 protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subunit
Prkar1b NM_008923 19085 protein kinase cAMP dependent regulatory type I beta
Prkar2b NM_011158 19088 protein kinase, cAMP dependent regulatory, type II beta
Prkca NM_011101 18750 protein kinase C, alpha
Prkcbp1 NM_027230 228880 Mus musculus protein kinase C binding protein 1 (Prkcbp1), transcript variant 1, mRNA.
Prkcc NM_011102 18752 protein kinase C, gamma
Prkcd NM_011103 18753 protein kinase C, delta
Prkcdbp NM_028444 109042 protein kinase C, delta binding protein (Prkcdbp)
Prkce NM_011104 18754 protein kinase C, epsilon
Prkch NM_008856 18755 protein kinase C, eta
Prkci NM_008857 18759 protein kinase C, iota
Prkcm NM_008858 18760 protein kinase C, mu
Prkcn NM_029239 75292 protein kinase C, nu
Prkcq NM_008859 18761 protein kinase C, theta
Prkcsh NM_008925 19089 protein kinase C substrate 80K-H (Prkcsh)
Prkcz NM_008860 18762 protein kinase C, zeta
Prkd2 NM_178900 101540 protein kinase D2
Prkdc NM_011159 19090 protein kinase, DNA activated, catalytic polypeptide
Prkg1 NM_001013833 19091 protein kinase, cGMP-dependent, type I
Prkg2 NM_008926 19092 protein kinase, cGMP-dependent, type II
Prkr NM_011163 19106 protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent (Prkr).
Prkra NM_011871 23992 protein kinase, interferon inducible double stranded RNA dependent activator
Prkrip1 NM_025774 66801 Prkr interacting protein 1 (IL11 inducible)
Prkrir NM_028410 72981 protein-kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent inhibitor, repressor of (P58 repressor) (Prkrir)
Prkwnk1 NM_198703 232341 protein kinase, lysine deficient 1
Prkwnk4 NM_175638 69847 WNK lysine deficient protein kinase 4
Prl NM_011164 19109 Mus musculus prolactin (Prl), mRNA.
Prlhr NM_201615 226278 prolactin releasing hormone receptor
Prlpa NM_011165 19110 prolactin-like protein A
Prlpb NM_011166 19111 prolactin-like protein B
Prlpc2 NM_023332 67310 prolactin-like protein C 2
Prlpe NM_008930 19113 prolactin-like protein E
Prlpj NM_013766 27372 prolactin-like protein J
Prlpk NM_025532 66392 prolactin-like protein K
Prlpm NM_019991 56635 Mus musculus prolactin-like protein M (Prlpm)
Prlr NM_011169 19116 Mus musculus prolactin receptor (Prlr)
Prm1 NM_013637 19118 Mus musculus protamine 1 (Prm1), mRNA.
Prnp NM_011170 19122 prion protein
Proc NM_008934 19123 protein C
Prodh NM_011172 19125 Mus musculus proline dehydrogenase (Prodh)
Prodh2 NM_019546 56189 proline dehydrogenase (oxidase) 2
Prok2 NM_015768 50501 prokineticin 2
Pros1 NM_011173 19128 protein S (alpha)
Prosc NM_054057 114863 proline synthetase co-transcribed
Prox1 NM_008937 19130 prospero-related homeobox 1 (Prox1)
Prp19 NM_134129 28000 PRP19/PSO4 homolog (S. cerevisiae) (Prp19).
Prpf18 NM_026045 67229 PRP18 pre-mRNA processing factor 18 homolog (yeast)
Prpf3 NM_027541 70767 PRP3 pre-mRNA processing factor 3 homolog (yeast) (Prpf3).
Prpf31 NM_027328 68988 PRP31 pre-mRNA processing factor 31 homolog (yeast) (Prpf31)
Prpf38a NM_172697 230596 Mus musculus PRP38 pre-mRNA processing factor 38 (yeast) domain containing A (Prpf38a)
Prpf38b NM_025845 66921 PRP38 pre-mRNA processing factor 38 (yeast) domain containing B (Prpf38b)
Prpf39 NM_177806 328110 PRP39 pre-mRNA processing factor 39 homolog (yeast) (Prpf39)
Prpf4b NM_013830 19134 PRP4 pre-mRNA processing factor 4 homolog B (yeast) (Prpf4b)
Prpf8 NM_138659 192159 pre-mRNA processing factor 8
Prps1 NM_021463 19139 phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 1 (Prps1)
Prps2 NM_026662 110639 phosphoribosyl pyrophosphate synthetase 2
Prpsap2 NM_144806 212627 phosphoribosyl pyrophosphate synthetase-associated protein 2
Prr16 XM_484730 71373 proline rich 16
Prrg2 NM_022999 65116 proline-rich Gla (G-carboxyglutamic acid) polypeptide 2
Prrg3 XM_141833 208748 proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 3 (transmembrane)
Prrg4 NM_178695 228413 proline rich Gla (G-carboxyglutamic acid) 4 (transmembrane)
Prrt3 NM_172487 210673 proline-rich transmembrane protein 3
Prrx1 NM_011127 18933 paired related homeobox 1
Prrx2 NM_009116 20204 paired related homeobox 2
Prss11 NM_019564 56213 HtrA serine peptidase 1
Prss12 NM_008939 19142 Mus musculus protease, serine, 12 neurotrypsin (motopsin) (Prss12), mRNA.
Prss15 NM_028782 74142 protease, serine, 15
Prss18 NM_011177 19144 protease, serine, 18
Prss19 NM_008940 259277 protease, serine, 19 (neuropsin)
Prss22 NM_133731 70835 protease, serine, 22
Prss25 NM_019752 64704 protease, serine, 25 (Prss25)
Prss7 NM_008941 19146 protease serine 7 (enterokinase)
Prss8 NM_133351 76560 protease, serine, 8 (prostasin) (Prss8).
Prtn3 NM_011178 19152 Mus musculus proteinase 3 (Prtn3)
Prune NM_173347 229589 prune homolog (Drosophila) (Prune)
Prx NM_019412 19153 Mus musculus periaxin (Prx), transcript variant 2
Psap NM_011179 19156 prosaposin
Psat1 NM_177420 107272 phosphoserine aminotransferase 1
Psca NM_028216 72373 prostate stem cell antigen
Pscd1 NM_011180 19157 pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 1
Pscd3 NM_011182 19159 pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 3
Pscdbp NM_139200 227929 pleckstrin homology Sec7 and coiled-coil domains binding protein
Psd NM_028627 73728 pleckstrin and Sec7 domain containing
Psd3 NM_030263 234353 pleckstrin and Sec7 domain containing 3
Psd4 NM_177611 215632 pleckstrin and Sec7 domain containing 4
Psen1 NM_008943 19164 presenilin 1
Psen2 NM_011183 19165 presenilin 2
Psenen NM_025498 66340 Mus musculus presenilin enhancer 2 homolog (C. elegans) (Psenen), mRNA.
Psip1 NM_133948 101739 PC4 and SFRS1 interacting protein 1
Psma2 NM_008944 19166 proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 2
Psma3 NM_011184 19167 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 3 (Psma3).
Psma4 NM_011966 26441 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 4 (Psma4)
Psma5 NM_011967 26442 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 5 (Psma5)
Psma6 NM_011968 26443 proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 6
Psma7 NM_011969 26444 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type 7 (Psma7)
Psma8 XM_357002 73677 proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8
Psmb10 NM_011185 19171 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 10 (Psmb10), mRNA.
Psmb10 NM_013640 19171 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 10 (Psmb10)
Psmb2 NM_011970 26445 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 2 (Psmb2)
Psmb3 NM_011971 26446 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 3 (Psmb3)
Psmb4 NM_008945 19172 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 4 (Psmb4), mRNA
Psmb5 NM_011186 19173 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 5
Psmb6 NM_008946 19175 proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 6
Psmb7 NM_011187 19177 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type 7 (Psmb7)
Psmb9 NM_013585 16912 proteosome (prosome, macropain) subunit, beta type 9 (large multifunctional peptidase 2)
Psmc2 NM_011188 19181 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase 2 (Psmc2).
Psmc3 NM_008948 19182 proteasome (prosome macropain) 26S subunit ATPase 3
Psmc3ip NM_008949 19183 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase 3, interacting protein (Psmc3ip)
Psmc4 NM_011874 23996 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 4 (Psmc4).
Psmc6 NM_025959 67089 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 6
Psmd10 NM_016883 53380 proteosome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Psmd12 NM_025894 66997 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 12 (Psmd12)
Psmd13 NM_011875 23997 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 13
Psmd14 NM_021526 59029 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 14 (Psmd14)
Psmd2 NM_134101 21762 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 2
Psmd3 NM_009439 22123 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 3 (Psmd3)
Psmd4 NM_008951 19185 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 4 (Psmd4)
Psmd5 NM_080554 66998 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 5
Psmd6 NM_025550 66413 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 6
Psmd7 NM_010817 17463 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 7
Psmd8 NM_026545 57296 proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 8 (Psmd8).
Psme1 NM_011189 19186 proteasome (prosome, macropain) 28 subunit, alpha
Psme2 NM_011190 19188 Mus musculus proteasome (prosome, macropain) 28 subunit, beta (Psme2)
Psme3 NM_011192 19192 proteaseome (prosome, macropain) 28 subunit, 3 (Psme3)
Psme4 NM_134013 103554 proteasome (prosome, macropain) activator subunit 4
Psmf1 NM_144889 228769 proteasome (prosome, macropain) inhibitor subunit 1
Psp NM_008953 19194 parotid secretory protein
Pspc1 NM_025682 66645 paraspeckle protein 1 (Pspc1).
Psph NM_133900 100678 Mus musculus phosphoserine phosphatase (Psph)
Pspn NM_008954 19197 persephin
Pstpip1 NM_011193 19200 proline-serine-threonine phosphatase-interacting protein 1
Pstpip2 NM_013831 19201 proline-serine-threonine phosphatase-interacting protein 2 (Pstpip2)
Psx2 NM_023894 104384 placenta specific homeobox 2
Ptafr XM_357441 19204 platelet-activating factor receptor
Ptar1 XM_129160 72351 protein prenyltransferase alpha subunit repeat containing 1
Ptbp1 NM_008956 19205 polypyrimidine tract binding protein 1 (Ptbp1).
Ptcd1 NM_133735 71799 pentatricopeptide repeat domain 1
Ptcd2 NM_026873 68927 pentatricopeptide repeat domain 2
Ptcd3 NM_027275 69956 Pentatricopeptide repeat domain 3
Ptch1 NM_008957 19206 Mus musculus patched homolog 1 (Ptch1)
Ptchd1 XM_142262 211612 patched domain containing 1
Ptcra NM_011195 19208 pre T-cell antigen receptor alpha
Ptdsr NM_033398 107817 Mus musculus phosphatidylserine receptor (Ptdsr).
Ptdss1 NM_008959 19210 phosphatidylserine synthase 1 (Ptdss1)
Ptdss2 NM_013782 27388 Mus musculus phosphatidylserine synthase 2 (Ptdss2)
Pten NM_008960 19211 phosphatase and tensin homolog (Pten)
Pter NM_008961 19212 phosphotriesterase related (Pter).
Ptgds BC038083 19215 prostaglandin D2 synthase (brain)
Ptgds NM_008963 19215 prostaglandin D2 synthase (brain)
Ptgds2 NM_019455 54486 prostaglandin D2 synthase 2, hematopoietic
Ptger2 NM_008964 19217 prostaglandin E receptor 2 (subtype EP2) (Ptger2)
Ptger3 NM_011196 19218 prostaglandin E receptor 3 (subtype EP3)
Ptger4 NM_008965 19219 prostaglandin E receptor 4 (subtype EP4)
Ptges NM_022415 64292 prostaglandin E synthase
Ptgfr NM_008966 19220 prostaglandin F receptor
Ptgfrn NM_011197 19221 prostaglandin F2 receptor negative regulator (Ptgfrn)
Ptgir NM_008967 19222 prostaglandin I receptor (IP)
Ptgis NM_008968 19223 prostaglandin I2 (prostacyclin) synthase
Ptgs1 NM_008969 19224 prostaglandin-endoperoxide synthase 1 (Ptgs1).
Pthlh NM_008970 19227 Mus musculus parathyroid hormone-like peptide (Pthlh)
Pthr2 NM_139270 213527 parathyroid hormone receptor 2
Ptk2 NM_007982 14083 PTK2 protein tyrosine kinase 2
Ptk6 NM_009184 20459 PTK6 protein tyrosine kinase 6
Ptk9 NM_008971 19230 protein tyrosine kinase 9
Ptk9l NM_011876 23999 protein tyrosine kinase 9-like (A6-related protein)
Ptma NM_008972 19231 Mus musculus prothymosin alpha (Ptma)
Ptms NM_026988 69202 parathymosin
Ptn NM_008973 19242 pleiotrophin
Ptp4a1 NM_011200 19243 protein tyrosine phosphatase 4a1
Ptp4a2 NM_008974 19244 Mus musculus protein tyrosine phosphatase 4a2 (Ptp4a2), mRNA.
Ptpla NM_001012396 30963  protein tyrosine phosphatase-like (proline instead of catalytic arginine), member a
Ptpn1 NM_011201 19246 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1 (Ptpn1)
Ptpn12 NM_011203 19248 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 12 (Ptpn12)
Ptpn14 NM_008976 19250 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 14
Ptpn18 NM_011206 19253 protein tyrosine phosphatase non-receptor type 18
Ptpn2 NM_008977 19255 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 (Ptpn2), mRNA.
Ptpn20 NM_008978 19256 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 20
Ptpn22 NM_008979 19260 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 (lymphoid)
Ptpn23 XM_001005289 104831 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 23
Ptpn4 NM_019933 19258 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 4
Ptpn5 NM_013643 19259 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 5
Ptpn6 NM_013545 15170 protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 6
Ptpn9 NM_019651 56294 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 9 (Ptpn9), mRNA.
Ptpra NM_008980 19262 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, receptor type, A (Ptpra), mRNA.
Ptprb NM_029928 19263 protein tyrosine phosphatase, receptor type, B
Ptprc NM_011210 19264 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, receptor type, C (Ptprc)
Ptprcap NM_016933 19265 protein tyrosine phosphatase, receptor type, C polypeptide-associated protein
Ptprd D13903 19266 protein tyrosine phosphatase, receptor type, D
Ptpre NM_011212 19267 protein tyrosine phosphatase, receptor type, E
Ptprj NM_008982 19271 protein tyrosine phosphatase, receptor type, J
Ptprk NM_008983 19272 protein tyrosine phosphatase, receptor type, K
Ptprm NM_008984 19274 protein tyrosine phosphatase, receptor type, M
Ptprn NM_008985 19275 protein tyrosine phosphatase, receptor type, N
Ptpro NM_011216 19277 Mus musculus protein tyrosine phosphatase, receptor type, O (Ptpro)
Ptprr NM_011217 19279 protein tyrosine phosphatase, receptor type, R
Ptprs NM_011218 19280 protein tyrosine phosphatase, receptor type, S
Ptprt NM_021464 19281 protein tyrosine phosphatase, receptor type, T
Ptpru NM_011214 19273 protein tyrosine phosphatase, receptor type, U
Ptprv NM_007955 13924 protein tyrosine phosphatase, receptor type, V
Ptrh1 NM_178595 329384 peptidyl-tRNA hydrolase 1 homolog (S. cerevisiae)
Pts NM_011220 19286 6-pyruvoyl-tetrahydropterin synthase (Pts)
Pttg1ip BC025533 108705 pituitary tumor-transforming 1 interacting protein
Pttg1ip NM_145925 108705 pituitary tumor-transforming 1 interacting protein (Pttg1ip)
Purb NM_011221 19291 purine rich element binding protein B
Purg NM_152821 75029 purine-rich element binding protein G
Pus1 NM_019700 56361 Mus musculus pseudouridine synthase 1 (Pus1), mRNA.
Pus3 NM_023292 67049 pseudouridine synthase 3
Pus7 NM_178403 78697 pseudouridylate synthase 7 homolog (S. cerevisiae)
Pvalb BC027424 19293 parvalbumin
Pvalb NM_013645 19293 Mus musculus parvalbumin (Pvalb), mRNA.
Pvr NM_027514 52118 poliovirus receptor (Pvr)
Pvrl3 NM_021495 58998 poliovirus receptor-related 3
Pvrl4 NM_027893 71740 poliovirus receptor-related 4 (Pvrl4).
Pwp1 NM_133993 103136 PWP1 homolog (S. cerevisiae)
Pwp2h XM_125751 110816 PWP2 (periodic tryptophan protein) homolog, yeast
Pxk NM_145458 218699 Mus musculus PX domain containing serine/threonine kinase (Pxk).
Pxmp3 NM_008994 19302 peroxisomal membrane protein 3 (Pxmp3).
Pxmp4 NM_021534 59038 peroxisomal membrane protein 4 (Pxmp4)
Pxn NM_011223 19303 paxillin
Pycard NM_023258 66824 PYD and CARD domain containing
Pycr1 NM_144795 209027 pyrroline-5-carboxylate reductase 1 (Pycr1).
Pycr2 NM_133705 69051 Mus musculus pyrroline-5-carboxylate reductase family, member 2 (Pycr2)
Pycrl NM_025412 66194 pyrroline-5-carboxylate reductase-like
Pygb NM_153781 110078 brain glycogen phosphorylase
Pygm NM_011224 19309 muscle glycogen phosphorylase
Pygo1 NM_028116 72135 pygopus 1
Pygo2 NM_026869 68911 pygopus 2
Pyp NM_026438 67895 pyrophosphatase (Pyp)
Pyy NM_145435 217212 peptide YY
Pzp NM_007376 11287 Mus musculus pregnancy zone protein (Pzp).
Q9CRC1MOUSE AK006425 79459 aldolase 1, A isoform, pseudogene 1
Qars NM_133794 97541 Mus musculus glutaminyl-tRNA synthetase (Qars), mRNA.
Qdpr NM_024236 110391 quininoid dihydropteridine reductase (Qdpr)
Qk NM_021881 19317 quaking
Qpctl NM_026111 67369 glutaminyl-peptide cyclotransferase-like (Qpctl)
Qprt NM_133686 67375 quinolinate phosphoribosyltransferase
Qrsl1 XM_125586 76563 glutaminyl-tRNA synthase (glutamine-hydrolyzing)-like 1
Qscn6 NM_023268 104009 quiescin Q6
Qser1 XM_916928 99003 glutamine and serine rich 1
Qtrt1 NM_021888 60507 queuine tRNA-ribosyltransferase 1 (Qtrt1)
Qtrtd1 NM_029128 106248    queuine tRNA-ribosyltransferase domain containing 1
R3hcc1 XM_913986 71843 R3H domain and coiled-coil containing 1
R74862 NM_133790 97423 expressed sequence R74862 (R74862)
Rab1 NM_008996 19324 RAB1, member RAS oncogene family
Rab10 NM_016676 19325 Mus musculus RAB10, member RAS oncogene family (Rab10), mRNA.
Rab11a NM_017382 53869 RAB11a, member RAS oncogene family (Rab11a)
Rab11b NM_008997 19326 Mus musculus RAB11B, member RAS oncogene family (Rab11b), mRNA.
Rab11fip1 XM_134088 75767 RAB11 family interacting protein 1 (class I)
Rab11fip4 NM_175543 268451 RAB11 family interacting protein 4 (class II)
Rab12 NM_024448 19328 RAB12, member RAS oncogene family
Rab13 NM_026677 68328 RAB13, member RAS oncogene family (Rab13).
Rab14 NM_026697 68365 RAB14, member RAS oncogene family (Rab14)
Rab17 NM_008998 19329 RAB17, member RAS oncogene family
Rab18 NM_181070 19330 Mus musculus RAB18, member RAS oncogene family (Rab18)
Rab19 NM_011226 19331 RAB19, member RAS oncogene family
Rab1b NM_029576 76308 RAB1B, member RAS oncogene family
Rab2 NM_021518 59021 RAB2, member RAS oncogene family
Rab20 NM_011227 19332 RAB20, member RAS oncogene family
Rab22a NM_024436 19334 Mus musculus RAB22A, member RAS oncogene family (Rab22a), mRNA
Rab24 NM_009000 19336 RAB24, member RAS oncogene family
Rab25 NM_016899 53868 RAB25, member RAS oncogene family
Rab27a NM_023635 11891 RAB27A, member RAS oncogene family (Rab27a).
Rab27b NM_030554 80718 RAB27b, member RAS oncogene family
Rab28 NM_027295 100972 RAB28, member RAS oncogene family (Rab28).
Rab2b NM_172601 76338 RAB2B, member RAS oncogene family (Rab2b)
Rab31 NM_133685 106572 RAB31, member RAS oncogene family (Rab31)
Rab32 NM_026405 67844 RAB32 member RAS oncogene family
Rab33b NM_016858 19338 Mus musculus RAB33B, member of RAS oncogene family (Rab33b), mRNA.
Rab34 NM_033475 19376 RAB34, member of RAS oncogene family (Rab34)
Rab36 NM_029781 76877 RAB36, member RAS oncogene family
Rab38 NM_028238 72433 Rab38, member of RAS oncogene family
Rab39 NM_175562 270160 RAB39, member RAS oncogene family
Rab39b NM_175122 67790 RAB39B, member RAS oncogene family
Rab3a NM_009001 19339 RAB3A, member RAS oncogene family (Rab3a)
Rab3c NM_023852 67295 RAB3C, member RAS oncogene family
Rab3d NM_031874 19340 RAB3D, member RAS oncogene family (Rab3d).
Rab3gap2 NM_172649 98732 RAB3 GTPase activating protein subunit 2
Rab3il1 NM_144538 74760 RAB3A interacting protein (rabin3)-like 1 (Rab3il1).
Rab3ip NM_001003950 216363 Mus musculus RAB3A interacting protein (Rab3ip)
Rab40b NM_139147 217371 Rab40b, member RAS oncogene family
Rab40c NM_139154 224624 Rab40c, member RAS oncogene family (Rab40c)
Rab4a NM_009003 19341 RAB4A, member RAS oncogene family
Rab4b NM_029391 19342 RAB4B, member RAS oncogene family
Rab6 NM_024287 19346 RAB6, member RAS oncogene family
Rab6b NM_173781 270192 Mus musculus RAB6B, member RAS oncogene family (Rab6b), mRNA.
Rab7 NM_009005 19349 Mus musculus RAB7, member RAS oncogene family (Rab7), mRNA.
Rab7l1 NM_144875 226422 Mus musculus RAB7, member RAS oncogene family-like 1 (Rab7l1).
Rab8b NM_173413 235442 Mus musculus RAB8B, member RAS oncogene family (Rab8b), mRNA.
Rab9 NM_019773 56382 RAB9, member RAS oncogene family (Rab9).
Rab9b NM_176971 319642 RAB9B, member RAS oncogene family
Rabac1 NM_010261 14470 Rab acceptor 1 (prenylated)
Rabep2 NM_030566 70314 rabaptin, RAB GTPase binding effector protein 2 (Rabep2).
Rabggta NM_019519 56187 Mus musculus Rab geranylgeranyl transferase, a subunit (Rabggta)
Rabl2a NM_026817 68708 RAB, member of RAS oncogene family-like 2A
Rabl3 NM_026297 67657 RAB, member of RAS oncogene family-like 3
Rabl4 NM_025931 67042 Mus musculus RAB, member of RAS oncogene family-like 4 (Rabl4).
Rabl5 NM_026073 67286 RAB, member of RAS oncogene family-like 5 (Rabl5)
Rac2 NM_009008 19354 RAS-related C3 botulinum substrate 2
Rac3 NM_133223 170758 Mus musculus RAS-related C3 botulinum substrate 3 (Rac3), mRNA.
Racgap1 NM_012025 26934 Rac GTPase-activating protein 1 (Racgap1).
Rad1 NM_011232 19355 RAD1 homolog (S. pombe)
Rad18 NM_021385 58186 RAD18 homolog (S. cerevisiae)
Rad21 NM_009009 19357 RAD21 homolog (S. pombe)
Rad23b NM_009011 19359 RAD23b homolog (S. cerevisiae)
Rad50 NM_009012 19360 Mus musculus RAD50 homolog (S. cerevisiae) (Rad50), mRNA
Rad51 NM_011234 19361 RAD51 homolog (S. cerevisiae)
Rad52 NM_011236 19365 RAD52 homolog (S. cerevisiae)
Rad52b NM_025654 66599 RAD52 homolog B (S. cerevisiae)
Rad54l NM_009015 19366 RAD54 like (S. cerevisiae)
Rad9 NM_011237 19367 RAD9 homolog (S. pombe)
Rad9b NM_144912 231724 RAD9 homolog B (S. cerevisiae)
Rae1 NM_175112 66679  RAE1 RNA export 1 homolog (S. pombe)
Raf1 NM_029780 110157 v-raf-leukemia viral oncogene 1
Rag2 NM_009020 19374 recombination activating gene 2
Rai12 NM_018740 54351 retinoic acid induced 12 (Rai12)
Rai16 BC037228 239170 retinoic acid induced 16
Rai2 NM_198409 24004 Mus musculus retinoic acid induced 2 (Rai2), mRNA.
Rai3 NM_181444 232431 Mus musculus retinoic acid induced 3 (Rai3)
Rala NM_019491 56044 v-ral simian leukemia viral oncogene homolog A (ras related)
Ralb NM_022327 64143 v-ral simian leukemia viral oncogene homolog B (ras related) (Ralb).
Ralbp1 NM_009067 19765 ralA binding protein 1
Ralgds NM_009058 19730 ral guanine nucleotide dissociation stimulator (Ralgds)
Ralgps2 NM_023884 78255 Ral GEF with PH domain and SH3 binding motif 2
Ramp2 NM_019444 54409 receptor (calcitonin) activity modifying protein 2
Ramp3 NM_019511 56089 receptor (calcitonin) activity modifying protein 3 (Ramp3)
Ran NM_009391 19384 RAN, member RAS oncogene family (Ran).
Ranbp10 NM_145824 74334 RAN binding protein 10 (Ranbp10)
Ranbp17 NM_023146 66011 RAN binding protein 17
Ranbp5 NM_023579 70572 RAN binding protein 5 (Ranbp5)
Ranbp9 XM_991761 56705 RAN binding protein 9
Rangap1 NM_011241 19387 RAN GTPase activating protein 1
Rap1a NM_145541 109905 RAS-related protein-1a (Rap1a)
Rap1gap XM_149500 110351 Rap1 GTPase-activating protein
Rap1gds1 NM_145544 229877 RAP1, GTP-GDP dissociation stimulator 1
Rap2b NM_028712 74012 RAP2B, member of RAS oncogene family (Rap2b)
Rap2c NM_172413 72065 Mus musculus RAP2C, member of RAS oncogene family (Rap2c)
Rapgef1 NM_001039086 107746 Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 1
Rapgef3 NM_144850 223864 Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 3
Raph1 XM_894031 77300 Ras association (RalGDS/AF-6) and pleckstrin homology domains 1
Rapsn NM_009023 19400 receptor-associated protein of the synapse
Rara NM_009024 19401 retinoic acid receptor alpha
Rarb NM_011243 218772 Mus musculus retinoic acid receptor, beta (Rarb)
Rarg NM_011244 19411 retinoic acid receptor gamma
Rarres1 XM_130987 109222 retinoic acid receptor responder (tazarotene induced) 1
Rars NM_025936 104458 arginyl-tRNA synthetase
Rarsl NM_181406 109093 arginyl-tRNA synthetase-like
Rasa3 NM_009025 19414 RAS p21 protein activator 3
Rasal1 NM_013832 19415 RAS protein activator like 1 (GAP1 like) (Rasal1)
Rasd1 NM_009026 19416 RAS dexamethasone-induced 1
Rasgef1b NM_145839 320292 Mus musculus RasGEF domain family, member 1B (Rasgef1b), mRNA.
Rasgef1b NM_181318 320292 RasGEF domain family, member 1B
Rasgef1c NM_029004 74563 RasGEF domain family, member 1C
Rasgrf1 L20899 19417 RAS protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 1
Rasgrf2 NM_009027 19418 RAS protein-specific guanine nucleotide-releasing factor 2
Rasgrp1 NM_011246 19419 Mus musculus RAS guanyl releasing protein 1 (Rasgrp1), mRNA.
Rasgrp2 NM_011242 19395 RAS, guanyl releasing protein 2 (Rasgrp2)
Rasgrp3 NM_207246 240168 Mus musculus RAS, guanyl releasing protein 3 (Rasgrp3), mRNA.
Rasl11b NM_026878 68939 RAS-like, family 11, member B
Rassf2 NM_175445 215653 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 2
Rassf3 NM_138956 192678 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 3 (Rassf3)
Rassf4 NM_178045 213391 Mus musculus Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 4 (Rassf4), mRNA.
Rassf5 NM_018750 54354 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 5
Rassf6 NM_028478 73246 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 6 (Rassf6).
Rassf7 NM_025886 66985 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 7
Rassf8 NM_027760 71323 Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 8
Rassff NM_019713 56289 Mus musculus Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 1 (Rassf1)
Rax NM_013833 19434 retina and anterior neural fold homeobox
Rb1 NM_009029 19645 Mus musculus retinoblastoma 1 (Rb1)
Rb1cc1 NM_009826 12421 Mus musculus RB1-inducible coiled-coil 1 (Rb1cc1)
Rbak NM_021326 57782 Mus musculus RB-associated KRAB repressor (Rbak), mRNA.
Rbbp4 NM_009030 19646 retinoblastoma binding protein 4
Rbbp6 AK045635 19647 retinoblastoma binding protein 6
Rbbp6 NM_011247 19647 retinoblastoma binding protein 6
Rbbp7 NM_009031 245688 retinoblastoma binding protein 7
Rbed1 NM_144917 232089 Mus musculus RNA binding motif and ELMO domain 1 (Rbed1).
Rbks NM_153196 71336 ribokinase (Rbks)
Rbl2 NM_011250 19651 Mus musculus retinoblastoma-like 2 (Rbl2)
Rbm10 NM_145627 236732 RNA binding motif protein 10
Rbm11 BB633189 224344 RNA binding motif protein 11
Rbm12 NM_170598 75710 Mus musculus RNA binding motif protein 12 (Rbm12), transcript variant 2, mRNA
Rbm13 NM_026453 67920 Mus musculus RNA binding motif protein 13 (Rbm13)
Rbm14 NM_019869 56275 RNA binding motif protein 14
Rbm15b NM_175402 109095 RNA binding motif protein 15B
Rbm17 NM_152824 76938 RNA binding motif protein 17
Rbm18 NM_026434 67889 RNA binding motif protein 18 (Rbm18).
Rbm19 NM_028762 74111  RNA binding motif protein 19
Rbm21 NM_197993 70044 RNA binding motif protein 21 (Rbm21)
Rbm28 NM_026650 68272 RNA binding motif protein 28 (Rbm28), transcript variant 1
Rbm28 NM_133925 68272 RNA binding motif protein 28
Rbm34 NM_172762 52202 Mus musculus RNA binding motif protein 34 (Rbm34), mRNA.
Rbm35b NM_176838 77411 RNA binding motif protein 35b
Rbm4 NM_009032 19653 RNA binding motif protein 4
Rbm5 NM_148930 83486 RNA binding motif protein 5 (Rbm5)
Rbm7 NM_144948 67010 RNA binding motif protein 7 (Rbm7)
Rbm8a NM_025875 60365 RNA binding motif protein 8a (Rbm8a).
Rbm9 NM_053104 93686  RNA binding motif protein 9
Rbmx NM_011252 19655 RNA binding motif protein, X chromosome (Rbmx).
Rbmxrt NM_009033 19656 Mus musculus RNA binding motif protein, X chromosome retrogene (Rbmxrt)
Rbp1 NM_011254 19659 retinol binding protein 1, cellular (Rbp1)
Rbp2 NM_009034 19660 retinol binding protein 2, cellular
Rbp4 NM_011255 19662 Mus musculus retinol binding protein 4, plasma (Rbp4)
Rbp7 NM_022020 63954 retinol binding protein 7, cellular
Rbpms NM_019733 19663 Mus musculus RNA binding protein gene with multiple splicing (Rbpms)
Rbpms2 NM_028030 71973 RNA binding protein with multiple splicing 2 [Mus musculus]
Rbpsuh NM_009035 19664 Mus musculus recombining binding protein suppressor of hairless (Drosophila) (Rbpsuh).
Rbpsuhl NM_009036 19668 recombining binding protein suppressor of hairless-like (Drosophila)
Rbx1 NM_019712 56438 Mus musculus ring-box 1 (Rbx1), mRNA.
Rcbtb2 NM_134083 105670 regulator of chromosome condensation (RCC1) and BTB (POZ) domain containing protein 2
Rcc2 NM_173867 108911 regulator of chromosome condensation 2
Rce1 NM_023131 19671 Mus musculus Ras and a-factor-converting enzyme 1 homolog (S. cerevisiae) (Rce1)
Rchy1 NM_026557 68098 ring finger and CHY zinc finger domain containing 1 (Rchy1)
Rcl1 NM_021525 59028 RNA terminal phosphate cyclase-like 1
Rcn1 NM_009037 19672 Mus musculus reticulocalbin 1 (Rcn1), mRNA.
Rcn2 NM_011992 26611 reticulocalbin 2
Rcor1 NM_198023 217864 REST corepressor 1
Rcor2 NM_054048 104383 REST corepressor 2
Rcsd1 NM_178593 226594 Mus musculus RCSD domain containing 1 (Rcsd1).
Rcvrn NM_009038 19674 recoverin
Rdh10 NM_133832 98711 Mus musculus retinol dehydrogenase 10 (all-trans) (Rdh10).
Rdh11 NM_021557 17252 Mus musculus retinol dehydrogenase 11 (Rdh11).
Rdh12 NM_030017 77974 Mus musculus retinol dehydrogenase 12 (Rdh12).
Rdh13 NM_175372 108841 retinol dehydrogenase 13 all-trans and 9-cis
Rdh14 NM_023697 105014 retinol dehydrogenase 14 (all-trans and 9-cis)
Rdh16 NM_009040 19683 Mus musculus retinol dehydrogenase 16 (Rdh16), mRNA.
Rdh5 NM_134006 19682 Mus musculus retinol dehydrogenase 5 (Rdh5)
Rds NM_008938 19133 retinal degeneration, slow (retinitis pigmentosa 7) (Rds)
Rdx NM_009041 19684 radixin
Rec8L1 NM_020002 56739 REC8-like 1 (yeast)
Recc1 NM_011258 19687 replication factor C 1
Reck NM_016678 53614 reversion-inducing-cysteine-rich protein with kazal motifs
Recql NM_023042 19691 Mus musculus RecQ protein-like (Recql).
Recql4 NM_058214 79456 RecQ protein-like 4 (Recql4)
Recql5 NM_130454 170472 Mus musculus RecQ protein-like 5 (Recql5)
Reg1 NM_009042 19692 regenerating islet-derived 1
Reg3g NM_011260 19695 Mus musculus regenerating islet-derived 3 gamma (Reg3g)
Rel NM_009044 19696 reticuloendotheliosis oncogene
Rela NM_009045 19697 Mus musculus v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog A (avian) (Rela)
Relb NM_009046 19698 avian reticuloendotheliosis viral (v-rel) oncogene related B (Relb)
Reln NM_011261 19699 reelin
Rem1 NM_009047 19700 rad and gem related GTP binding protein 1
Rem2 NM_080726 140743 Mus musculus rad and gem related GTP binding protein 2 (Rem2)
Ren1 NM_031192 19701 renin 1 structural
Ren2 NM_031193 19702 renin 2 tandem duplication of Ren1
Renbp NM_023132 19703 Mus musculus renin binding protein (Renbp), mRNA
Repin1 NM_175099 58887 replication initiator 1
Reps1 NM_009048 19707 Mus musculus RalBP1 associated Eps domain containing protein (Reps1), mRNA.
Rer1 NM_026395 67830 RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae)
Rere XM_204015 68703 arginine glutamic acid dipeptide (RE) repeats
Rerg NM_181988 232441 Mus musculus RAS-like, estrogen-regulated, growth-inhibitor (Rerg).
Rest NM_011263 19712 RE1-silencing transcription factor
Retn NM_022984 57264 resistin
Retnla NM_020509 57262 resistin like alpha
Retsat NM_026159 67442 retinol saturase (all trans retinol 13,14 reductase)
Rev1l NM_019570 56210 Mus musculus REV1-like (S. cerevisiae) (Rev1l), mRNA.
Rev3l NM_011264 19714 REV3-like, catalytic subunit of DNA polymerase zeta RAD54 like (S. cerevisiae)
Rex3 NM_009052 19716 Mus musculus reduced expression 3 (Rex3), mRNA.
Rexo2 NM_024233 104444 REX2, RNA exonuclease 2 homolog (S. cerevisiae)
Rfc2 NM_020022 19718 replication factor C (activator 1) 2
Rfc4 NM_145480 106344  replication factor C (activator 1) 4
Rfc5 NM_028128 72151 replication factor C (activator 1) 5
Rfk NM_019437 54391 riboflavin kinase
Rfrp NM_021892 60531 RFamide-related peptide
Rfwd2 NM_011931 26374 Mus musculus ring finger and WD repeat domain 2 (Rfwd2)
Rfwd3 NM_146218 234736 ring finger and WD repeat domain 3 (Rfwd3)
Rfx1 NM_009055 19724 regulatory factor X, 1 (influences HLA class II expression)
Rfx3 NM_011265 19726 Mus musculus regulatory factor X, 3 (influences HLA class II expression) (Rfx3).
Rfx4 NM_027689 71137 regulatory factor X, 4 (influences HLA class II expression)
Rfx5 NM_017395 53970 Mus musculus regulatory factor X, 5 (influences HLA class II expression) (Rfx5), transcript variant 1, mRNA
Rfxank NM_011266 19727 regulatory factor X-associated ankyrin-containing protein
Rfxap NM_133231 170767 regulatory factor X-associated protein
Rg9mtd1 NM_029092 52575 RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 1 (Rg9mtd1).
Rg9mtd3 NM_027266 69934 Mus musculus RNA (guanine-9-) methyltransferase domain containing 3 (Rg9mtd3)
Rga NM_009057 19729 recombination activating gene 1 activating protein 1
Rgag4 NM_183318 331474 retrotransposon gag domain containing 4
Rgl1 NM_016846 19731 ral guanine nucleotide dissociation stimulator -like 1
Rgl2 NM_009059 19732 Mus musculus ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 2 (Rgl2), mRNA.
Rgl3 NM_023622 71746 ral guanine nucleotide dissociation stimulator-like 3 (Rgl3)
Rgma NM_177740 244058 Mus musculus RGM domain family, member A (Rgma), mRNA.
Rgn NM_009060 19733 Mus musculus regucalcin (Rgn)
Rgnef NM_012026 110596 Rho-guanine nucleotide exchange factor (Rgnef)
Rgs10 NM_026418 67865 regulator of G-protein signalling 10
Rgs11 XM_914544 50782 PREDICTED: Mus musculus regulator of G-protein signaling 11, transcript variant 16 (Rgs11), mRNA
Rgs16 NM_011267 19734 regulator of G-protein signaling 16 (Rgs16)
Rgs17 NM_019958 56533 regulator of G-protein signaling 17
Rgs19 NM_026446 56470 regulator of G-protein signaling 19
Rgs19ip1 NM_018771 67903 regulator of G-protein signaling 19 interacting protein 1
Rgs20 NM_021374 58175 regulator of G-protein signaling 20
Rgs4 NM_009062 19736 regulator of G-protein signaling 4
Rgs5 NM_009063 19737 regulator of G-protein signaling 5 (Rgs5)
Rgs9 NM_011268 19739 regulator of G-protein signaling 9
Rgs9bp NM_145840 243923 regulator of G-protein signalling 9 binding protein
Rhag NM_011269 19743 Rhesus blood group-associated A glycoprotein
Rhbdf1 NM_010117 13650 Mus musculus rhomboid family 1 (Drosophila) (Rhbdf1), mRNA
Rhbdl1 NM_144816 214951 Mus musculus rhomboid, veinlet-like 1 (Drosophila) (Rhbdl1).
Rhbdl4 NM_139228 246104 Mus musculus rhomboid, veinlet-like 4 (Drosophila) (Rhbdl4)
Rhbdl7 NM_146002 215160 rhomboid, veinlet-like 7 (Drosophila) (Rhbdl7).
Rhbg NM_021375 58176 Mus musculus Rhesus blood group-associated B glycoprotein (Rhbg), mRNA.
Rhced NM_011270 19746 Rhesus blood group CE and D
Rhcg NM_019799 56315 Mus musculus Rhesus blood group-associated C glycoprotein (Rhcg)
Rheb NM_053075 19744 RAS-homolog enriched in brain
Rhebl1 NM_026967 69159 Ras homolog enriched in brain like 1 (Rhebl1)
Rhobtb1 XM_981394 69288 Rho-related BTB domain containing 1
Rhobtb3 NM_028493 73296 Rho-related BTB domain containing 3
Rhoc NM_007484 11853 ras homolog gene family, member C
Rhod NM_007485 11854 Mus musculus ras homolog gene family, member D (Rhod)
Rhof NM_175092 23912 Mus musculus ras homolog gene family, member f (Rhof).
Rhog NM_019566 56212 ras homolog gene family, member G (Rhog)
Rhoj NM_023275 80837 ras homolog gene family, member J (Rhoj)
Rhov NM_145530 228543 ras homolog gene family, member V (Rhov)
Rhox11 NM_198598 194738 reproductive homeobox 11
Rhox5 NM_008818 18617 reproductive homeobox on X chromosome, 5
Rhpn1 NM_008164 14787 Mus musculus rhophilin, Rho GTPase binding protein 1 (Rhpn1)
Rhpn2 NM_027897 52428 rhophilin Rho GTPase binding protein 2
Ribc1 NM_025660 66611 Mus musculus RIB43A domain with coiled-coils 1 (Ribc1), mRNA.
Ribc2 XM_283290 67747 RIB43A domain with coiled-coils 2
Ric3 NM_001038624 320360 resistance to inhibitors of cholinesterase 3 homolog (C. elegans)
Ric8 NM_053194 101489 resistance to inhibitors of cholinesterase 8 homolog (C. elegans)
Rims4 NM_183023 241770 regulating synaptic membrane exocytosis 4
Rin1 NM_145495 225870 Mus musculus Ras and Rab interactor 1 (Rin1), mRNA.
Rin2 NM_028724 74030 Mus musculus Ras and Rab interactor 2 (Rin2)
Ring1 NM_009066 19763 ring finger protein 1 (Ring1)
Riok1 NM_024242 71340 RIO kinase 1 (yeast) (Riok1)
Riok3 NM_024182 66878 RIO kinase 3 (yeast)
Ripk1 NM_009068 19766 receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 1 (Ripk1)
Ripk2 NM_138952 192656 receptor (TNFRSF)-interacting serine-threonine kinase 2 (Ripk2)
Ripk3 NM_019955 56532 receptor-interacting serine-threonine kinase 3 (Ripk3).
Ripk5 NM_172516 213452 receptor interacting protein kinase 5
Ris2 NM_026014 67177 retroviral integration site 2 (Ris2)
Rit2 NM_009065 19762 Ras-like without CAAX 2 (Rit2)
Rlbp1 NM_020599 19771 Mus musculus retinaldehyde binding protein 1 (Rlbp1).
Rln1 NM_011272 T2572 relaxin 1 (Rln1)
Rnase1 NM_011271 19752 ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic)
Rnase10 NM_029145 75019 ribonuclease, RNase A family, 10 (non-active)
Rnase4 NM_021472 58809 Mus musculus ribonuclease, RNase A family 4 (Rnase4), transcript variant 1, mRNA.
Rnase6 NM_030098 78416 ribonuclease A family member 6
Rnaseh1 NM_011275 19819 ribonuclease H1
Rnaseh2a NM_027187 69724 ribonuclease H2, large subunit
Rnasel NM_011882 24014 ribonuclease L (2, 5-oligoisoadenylate synthetase-dependent)
Rnasen NM_026799 14000 ribonuclease III, nuclear
Rnaset2 NM_026611 68195 ribonuclease T2
Rnd2 NM_009708 11858 Rho family GTPase 2
Rnd3 NM_028810 74194 Rho family GTPase 3 (Rnd3)
Rnf10 NM_016698 50849 ring finger protein 10 (Rnf10).
Rnf103 NM_009543 22644 ring finger protein 103
Rnf11 NM_013876 29864 ring finger protein 11
Rnf111 NM_033604 93836 ring finger 111
Rnf113a2 NM_025525 66381 ring finger protein 113A2
Rnf12 NM_011276 19820 ring finger protein 12
Rnf122 NM_175136 68867 ring finger protein 122
Rnf123 NM_032543 84585 Mus musculus ring finger protein 123 (Rnf123)
Rnf128 NM_023270 66889 ring finger protein 128
Rnf135 NM_028019 71956 ring finger protein 135
Rnf138 NM_019706 56515 ring finger protein 138 (Rnf138), transcript variant 2.
Rnf139 NM_175226 75841 Mus musculus ring finger protein 139 (Rnf139)
Rnf14 NM_020012 56736 ring finger protein 14 (Rnf14), mRNA
Rnf141 NM_025999 67150 ring finger protein 141 (Rnf141).
Rnf149 XM_129803 67702 ring finger protein 149
Rnf151 NM_026205 67504 Mus musculus ring finger protein 151 (Rnf151), mRNA.
Rnf166 NM_001033142 68718 ring finger protein 166
Rnf167 NM_027445 70510 ring finger protein 167
Rnf168 NM_027355 70238 ring fnger protein 168
Rnf180 NM_027934 71816 ring finger protein 180
Rnf183 NM_153504 76072 ring finger protein 183 (Rnf183)
Rnf185 NM_145355 193670 ring finger protein 185
Rnf186 NM_025786 66825 Mus musculus ring finger protein 186 (Rnf186), mRNA
Rnf19 NM_013923 30945 ring finger protein (C3HC4 type) 19
Rnf2 NM_011277 19821 ring finger protein 2
Rnf20 NM_182999 109331 ring finger protein 20
Rnf24 NM_178607 51902 ring finger protein 24
Rnf25 NM_021313 57751 ring finger protein 25
Rnf31 NM_194346 268749 Mus musculus ring finger protein 31 (Rnf31), mRNA.
Rnf32 NM_021470 56874 ring finger protein 32
Rnf34 NM_030564 80751 Mus musculus ring finger protein 34 (Rnf34), mRNA
Rnf36 NM_080510 70928 Mus musculus ring finger protein 36 (Rnf36), mRNA.
Rnf38 NM_001038993 73469 ring finger protein 38
Rnf4 NM_011278 19822  ring finger protein 4
Rnf41 NM_026259 67588 ring finger protein 41 (Rnf41)
Rnf43 NM_172448 207742 ring finger protein 43
Rnf5 NM_019403 54197 ring finger protein 5
Rnf6 NM_028774 74132 ring finger protein (C3H2C3 type) 6
Rnf8 NM_021419 58230 ring finger protein 8
Rnh1 NM_145135 107702 ribonuclease/angiogenin inhibitor 1 (Rnh1)
Rnmtl1 NM_183263 67390 NM_183263
Rnpc1 NM_019547 56190 RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 1
Rnpc2 NM_133242 170791 Mus musculus RNA-binding region (RNP1, RRM) containing 2 (Rnpc2)
Rnpep NM_145417 215615 Mus musculus arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B) (Rnpep)
Rnpepl1 NM_181405 108657 arginyl aminopeptidase (aminopeptidase B)-like 1
Rnps1 NM_009070 19826 Mus musculus ribonucleic acid binding protein S1 (Rnps1)
Rnu3ip2 NM_145620 27966 Mus musculus RNA, U3 small nucleolar interacting protein 2 (Rnu3ip2)
Rnuxa NM_019996 56698 Mus musculus RNA U, small nuclear RNA export adaptor (Rnuxa), mRNA.
Robo1 NM_019413 19876 roundabout homolog 1 (Drosophila)
Robo2 NM_175549 268902 Mus musculus roundabout homolog 2 (Drosophila) (Robo2), mRNA.
Rock1 NM_009071 19877 Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 1
Rod1 NM_144904 230257 Mus musculus ROD1 regulator of differentiation 1 (S. pombe) (Rod1)
Rom1 NM_009073 19881 Mus musculus rod outer segment membrane protein 1 (Rom1).
Ropn1 NM_030744 76378 ropporin, rhophilin associated protein 1
Ropn1l NM_145852 252967 Mus musculus ropporin 1-like (Ropn1l), mRNA.
Ror1 AK012979 26563 receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1
Ror1 NM_013845 26563 receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1
Ror2 NM_013846 26564 receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 2
Rora NM_013646 19883 RAR-related orphan receptor alpha
Rorb NM_146095 225998 RAR-related orphan receptor beta (Rorb)
Rorb XM_129222 225998 RAR-related orphan receptor beta
Ros1 NM_011282 19886 Ros1 proto-oncogene
Rp1h NM_011283 19888 retinitis pigmentosa 1 homolog (human)
Rp1hl1 BC031365 271209 retinitis pigmentosa 1 homolog (human)-like 1
Rp9h NM_018739 55934 retinitis pigmentosa 9 homolog (human)
Rpa1 NM_026653 68275 replication protein A1
Rpa2 NM_011284 19891 replication protein A2 (Rpa2).
Rpap1 NM_177294 68925 RNA polymerase II associated protein 1 (Rpap1)
Rpe NM_025683 66646 ribulose-5-phosphate-3-epimerase
Rpl10 NM_052835 110954 ribosomal protein 10
Rpl10a NM_011287 19896 Mus musculus ribosomal protein L10A (Rpl10a), mRNA
Rpl11 NM_025919 67025 ribosomal protein L11
Rpl13 NM_016738 270106 ribosomal protein L13 (Rpl13)
Rpl13a NM_009438 22121 Mus musculus ribosomal protein L13a (Rpl13a), mRNA
Rpl14 NM_025974 67115 Mus musculus ribosomal protein L14 (Rpl14).
Rpl15 NM_025586 66480 Mus musculus ribosomal protein L15 (Rpl15), mRNA.
Rpl17 NM_001002239 319195 Mus musculus ribosomal protein L17 (Rpl17).
Rpl18a NM_029751 76808 Mus musculus Ribosomal protein L18A (Rpl18a).
Rpl21 NM_019647 19933 ribosomal protein L21
Rpl22 NM_009079 19934 ribosomal protein L22 (Rpl22)
Rpl23a NM_207523 268449 Mus musculus ribosomal protein L23a (Rpl23a)
Rpl27 NM_011289 19942 ribosomal protein L27
Rpl27a NM_011975 26451 ribosomal protein L27a
Rpl29 NM_009082 19944 Mus musculus ribosomal protein L29 (Rpl29)
Rpl3 NM_013762 27367 ribosomal protein L3
Rpl30 NM_009083 19946 Mus musculus ribosomal protein L30 (Rpl30)
Rpl31 NM_053257 114641 Mus musculus ribosomal protein L31 (Rpl31), mRNA.
Rpl35 NM_025592 66489 ribosomal protein L35 (Rpl35)
Rpl35a NM_021338 57808 Mus musculus ribosomal protein L35a (Rpl35a), mRNA.
Rpl36 NM_018730 54217 Mus musculus ribosomal protein L36 (Rpl36)
Rpl36a NM_019865 19982 ribosomal protein L36a
Rpl36al NM_025589 66483 ribosomal protein L36a-like (Rpl36al)
Rpl37a NM_009084 19981 ribosomal protein L37a
Rpl38 NM_023372 67671 ribosomal protein L38 (Rpl38)
Rpl39 NM_026055 67248 ribosomal protein L39
Rpl4 NM_024212 67891 ribosomal protein L4
Rpl5 NM_016980 19983 ribosomal protein L5
Rpl6 NM_011290 19988 ribosomal protein L6
Rpl7 NM_011291 19989 ribosomal protein L7
Rpl7a NM_013721 27176 ribosomal protein L7a
Rpl7l1 NM_025433 66229 ribosomal protein L7-like 1 (Rpl7l1)
Rpl8 NM_012053 26961 ribosomal protein L8 (Rpl8)
Rplp2 NM_026020 67186 Mus musculus ribosomal protein, large P2 (Rplp2).
Rpn1 NM_133933 103963 Mus musculus ribophorin I (Rpn1).
Rpn2 NM_019642 20014 ribophorin II
Rpo1-2 NM_009086 20017 Mus musculus RNA polymerase 1-2 (Rpo1-2), mRNA.
Rpo1-3 NM_181730 20018 RNA polymerase 1-3 (Rpo1-3)
Rpo1-4 NM_009088 20019 RNA polymerase 1-4
Rpp14 NM_025938 67053 ribonuclease P 14 subunit (human)
Rpp25 NM_133982 102614 ribonuclease P 25 subunit (human)
Rpp30 NM_019428 54364 ribonuclease P/MRP 30 subunit (human)
Rpp38 XM_130010 227522 ribonuclease P MRP 38 subunit (human)
Rpp40 NM_145938 208366 ribonuclease P 40 subunit (human)
Rps10 NM_025963 67097 ribosomal protein S10
Rps11 NM_013725 27207 ribosomal protein S11
Rps12 NM_011295 20042 ribosomal protein S12
Rps13 BC011192 68052 ribosomal protein S13
Rps14 NM_020600 20044 Mus musculus ribosomal protein S14 (Rps14)
Rps15 NM_009091 20054 ribosomal protein S15
Rps15a NM_170669 267019 Mus musculus ribosomal protein S15a (Rps15a)
Rps16 NM_013647 20055 Mus musculus ribosomal protein S16 (Rps16), mRNA.
Rps17 NM_009092 20068 ribosomal protein S17
Rps18 NM_011296 20084 Mus musculus ribosomal protein S18 (Rps18), transcript variant 1, mRNA.
Rps19 NM_023133 20085 ribosomal protein S19 (Rps19).
Rps2 NM_008503 16898 ribosomal protein S2
Rps20 NM_026147 67427 ribosomal protein S20 (Rps20)
Rps21 NM_025587 66481 ribosomal protein S21
Rps23 NM_024175 66475 ribosomal protein S23 (Rps23)
Rps24 NM_011297 20088 Mus musculus ribosomal protein S24 (Rps24), transcript variant 1, mRNA.
Rps24 NM_207634 20088 ribosomal protein S24
Rps24 NM_207635 20088 ribosomal protein S24
Rps25 NM_024266 75617 Mus musculus ribosomal protein S25 (Rps25), mRNA.
Rps26 NM_013765 27370 ribosomal protein S26 (Rps26)
Rps27 NM_027015 57294 Mus musculus ribosomal protein S27 (Rps27), mRNA.
Rps27a NM_024277 78294 ribosomal protein S27a (Rps27a)
Rps28 NM_016844 54127 ribosomal protein S28
Rps3 NM_012052 27050  ribosomal protein S3
Rps3a NM_016959 20091 Mus musculus ribosomal protein S3a (Rps3a)
Rps4x NM_009094 20102 ribosomal protein S4, X-linked
Rps5 NM_009095 20103 ribosomal protein S5 (Rps5)
Rps6 NM_009096 20104 Mus musculus ribosomal protein S6 (Rps6).
Rps6ka1 NM_009097 20111 ribosomal protein S6 kinase polypeptide 1
Rps6ka2 NM_011299 20112 ribosomal protein S6 kinase polypeptide 2
Rps6ka4 NM_019924 56613 ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 4
Rps6ka5 NM_153587 73086 ribosomal protein S6 kinase polypeptide 5
Rps6ka6 NM_025949 67071 ribosomal protein S6 kinase polypeptide 6
Rps6kb1 NM_028259 72508 ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 1 (Rps6kb1)
Rps6kb2 NM_021485 58988 Mus musculus ribosomal protein S6 kinase, polypeptide 2 (Rps6kb2), mRNA.
Rps6kl1 NM_146244 238323 ribosomal protein S6 kinase-like 1 (Rps6kl1).
Rps7 NM_011300 20115 ribosomal protein S7 (Rps7)
Rps8 NM_009098 20116 Mus musculus ribosomal protein S8 (Rps8), mRNA.
Rps9 NM_029767 76846 ribosomal protein S9
Rpusd1 NM_028009 106707 RNA pseudouridylate synthase domain containing 1
Rpusd2 NM_173450 271842 RNA pseudouridylate synthase domain containing 2
Rpusd3 XM_924644 101122 RNA pseudouridylate synthase domain containing 3
Rpusd4 NM_028040 71989 Mus musculus RNA pseudouridylate synthase domain containing 4 (Rpusd4), mRNA.
RP23-139B20.1 XM_487833 435815 similar to arylacetamide deacetylase
Rqcd1 NM_021383 58184 rcd1 (required for cell differentiation) homolog 1 (S. pombe)
Rraga NM_178376 68441 Mus musculus Ras-related GTP binding A (Rraga)
Rragc NM_017475 54170 Ras-related GTP binding C
Rragd NM_027491 52187 Ras-related GTP binding D
Rras2 NM_025846 66922  related RAS viral oncogene homolog 2
Rreb1 NM_001013392 68750 ras responsive element binding protein 1
Rrm1 NM_009103 20113 ribonucleotide reductase M1
Rrm2 NM_009104 20135 ribonucleotide reductase M2 (Rrm2)
Rrs1 NM_021511 59014 Mus musculus RRS1 ribosome biogenesis regulator homolog (S. cerevisiae) (Rrs1)
Rsad1 NM_001013381 237926 radical S-adenosyl methionine domain containing 1
Rsad2 NM_021384 58185 radical S-adenosyl methionine domain containing 2 (Rsad2)
Rsafd1 NM_001015876 100929 Mus musculus radical S-adenosyl methionine and flavodoxin domains 1 (Rsafd1), transcript variant 1, mRNA.
Rsb30 NM_029494 75985 Mus musculus RAB30, member RAS oncogene family (Rsb30).
Rsbn1 NM_172684 229675 Mus musculus rosbin, round spermatid basic protein 1 (Rsbn1), mRNA.
Rsn NM_019765 56430 restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) (Rsn).restin (Reed-Steinberg cell-expressed intermediate filament-associated protein) (Rsn).
Rsnl2 NM_030179 78785 restin-like 2
Rspo2 NM_172815 239405 R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis)
Rspo4 NM_001040689 228770 R-spondin family, member 4
Rspo4 NM_175468 228770 R-spondin family, member 4
Rspondin NM_138683 192199 thrombospondin type 1 domain containing gene
Rsrc1 NM_025822 66880 arginine/serine-rich coiled-coil 1
Rsu1 NM_009105 20163 Mus musculus Ras suppressor protein 1 (Rsu1)
Rtcd1 NM_025517 66368 RNA terminal phosphate cyclase domain 1
Rtkn NM_133641 20166 rhotekin (Rtkn).
Rtn1 NM_153457 104001 reticulon 1
Rtn2 NM_013648 20167 reticulon 2 (Z-band associated protein)
Rtn3 NM_001003934 20168 Mus musculus reticulon 3 (Rtn3), transcript variant 1, mRNA.
Rtn4 NM_194051 68585 reticulon 4 (Rtn4), transcript variant 5
Rtn4ip1 NM_130892 170728 Mus musculus reticulon 4 interacting protein 1 (Rtn4ip1)
Rtp4 NM_023386 67775 receptor transporter protein 4
Rufy1 NM_172557 216724 Mus musculus RUN and FYVE domain containing 1 (Rufy1)
Rufy2 NM_027425 70432 RUN and FYVE domain-containing 2
Rundc1 NM_172566 217201 RUN domain containing 1
Runx1 NM_009821 12394 runt related transcription factor 1
Runx2 NM_009820 12393 runt related transcription factor 2
Runx3 NM_019732 12399 runt related transcription factor 3
Rusc1 NM_028188 72296 RUN and SH3 domain containing 1
Rutbc2 NM_172718 52850 RUN and TBC1 domain containing 2
Rutbc3 NM_134091 105835 RUN and TBC1 domain containing 3 (Rutbc3)
Ruvbl1 NM_019685 56505 RuvB-like protein 1 (Ruvbl1).
Ruvbl2 NM_011304 20174 RuvB-like protein 2 (Ruvbl2)
Rwdd1 NM_025614 66521 Mus musculus RWD domain containing 1 (Rwdd1)
Rwdd2 NM_027100 69519 RWD domain containing 2
Rxfp2 NM_080468 140498 relaxin/insulin-like family peptide receptor 2
Rxfp4 NM_181817 242093 relaxin family peptide receptor 4
Rxra NM_011305 20181 retinoid X receptor alpha
Rxrb NM_011306 20182 retinoid X receptor beta
Rxrg NM_009107 20183 retinoid X receptor gamma
Rxrip110 NM_011307 20184 retinoid X receptor interacting protein 110
Rya3 NM_194357 378700 antimicrobial peptide RYA3
Ryk NM_013649 20187 receptor-like tyrosine kinase
Ryk XM_135104 20187 receptor-like tyrosine kinase
Ryr1 NM_009109 20190 ryanodine receptor 1, skeletal muscle
Ryr2 NM_023868 20191 ryanodine receptor 2, cardiac
S100a1 NM_011309 20193 S100 calcium binding protein A1
S100a10 NM_009112 20194 S100 calcium binding protein A10 (calpactin)
S100a11 NM_016740 20195 S100 calcium binding protein A11 (calizzarin) (S100a11)
S100a13 NM_009113 20196 Mus musculus S100 calcium binding protein A13 (S100a13)
S100a14 NM_025393 66166 S100 calcium binding protein A14 (S100a14)
S100a16 NM_026416 67860 S100 calcium binding protein A16 (S100a16).
S100a4 NM_011311 20198 Mus musculus S100 calcium binding protein A4 (S100a4)
S100a9 NM_009114 20202 S100 calcium binding protein A9 (calgranulin B)
S100b NM_009115 20203 S100 protein, beta polypeptide, neural
S100g NM_009789 12309 S100 calcium binding protein G
Saa1 NM_009117 20208 Mus musculus serum amyloid A 1 (Saa1), mRNA.
Saa2 NM_011314 20209 serum amyloid A 2
Saa3 NM_011315 20210 serum amyloid A 3 (Saa3)
Sac3d1 NM_133678 66406 SAC3 domain containing 1 (Sac3d1)
Sacm1l NM_030692 83493 SAC1 (suppressor of actin mutations 1, homolog)-like (S. cerevisiae)
Safb XM_001002609 224903 scaffold attachment factor B
Sag NM_009118 20215 Mus musculus retinal S-antigen (Sag).
Sah NM_016870 20216 acyl-CoA synthetase medium-chain family member 3
Sall1 NM_021390 58198 sal-like 1 (Drosophila)
Sall4 NM_175303 99377 sal-like 4 (Drosophila)
Samd10 NM_172676 229011 sterile alpha motif domain containing 10
Samd11 NM_173736 231004 sterile alpha motif domain containing 11 (Samd11)
Samd8 NM_026283 67630 sterile alpha motif domain containing 8
Samhd1 NM_018851 56045 SAM domain and HD domain, 1
Samm50 NM_178614 68653 sorting and assembly machinery component 50 homolog (S. cerevisiae)
Samsn1 NM_023380 67742 SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1
Sap18 NM_009119 20220 Mus musculus Sin3-associated polypeptide 18 (Sap18)
Sap30 NM_021788 60406 sin3 associated polypeptide (Sap30)
Saps2 NM_026813 71474 SAPS domain family, member 2
Sar1b NM_025535 66397 SAR1 gene homolog B (S. cerevisiae)
Sara1 NM_009120 20224 SAR1a gene homolog 1 (S. cerevisiae) (Sara1)
Sardh NM_138665 192166 sarcosine dehydrogenase
Sars NM_011319 20226 seryl-aminoacyl-tRNA synthetase
Sart1 NM_016882 20227 squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 1 (Sart1)
Sart3 NM_016926 53890 squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 3 (Sart3)
Sat1 NM_009121 20229 spermidine spermine N1-acetyl transferase 1
Sat2 XM_181304 69215 spermidine/spermine N1-acetyl transferase 2
Satb1 NM_009122 20230 special AT-rich sequence binding protein 1
Satb2 NM_139146 212712 special AT-rich sequence binding protein 2
Satl1 XM_909379 73809 spermidine/spermine N1-acetyl transferase-like 1
Sav1 NM_022028 64010 salvador homolog 1 (Drosophila)
Sbds NM_023248 66711 Shwachman-Bodian-Diamond syndrome homolog (human) (Sbds).
Sbk1 NM_145587 104175 SH3-binding kinase 1
Sbno1 XM_991925 243272 sno, strawberry notch homolog 1 (Drosophila)
Sbno2 NM_183426 216161 strawberry notch homolog 2 (Drosophila)
Sbp NM_011321 20234 spermine binding protein
Sbsn NM_172205 282619 suprabasin
Sc4mol NM_025436 66234 Mus musculus sterol-C4-methyl oxidase-like (Sc4mol)
Sc5d NM_172769 235293 sterol-C5-desaturase (fungal ERG3, delta-5-desaturase) homolog (S. cerevisae)
Sca1 X83542 20238 spinocerebellar ataxia 1 homolog (human)
Sca7 NM_139227 246103 spinocerebellar ataxia 7 homolog (human) (Sca7)
Scamp2 NM_022813 24044 secretory carrier membrane protein 2
Scamp3 NM_011886 24045 Mus musculus secretory carrier membrane protein 3 (Scamp3), mRNA.
Scamp4 NM_019575 56214 Mus musculus secretory carrier membrane protein 4 (Scamp4)
Scap2 NM_018773 54353 src family associated phosphoprotein 2 (Scap2).
Scara3 NM_172604 219151 scavenger receptor class A, member 3
Scarb1 NM_016741 20778 Mus musculus scavenger receptor class B, member 1 (Scarb1)
Scarb2 NM_007644 12492 scavenger receptor class B, member 2
Scarf1 NM_001004157 380713 Mus musculus scavenger receptor class F, member 1 (Scarf1), mRNA.
Scarf2 NM_153790 224024 scavenger receptor class F, member 2 (Scarf2)
Scd1 NM_009127 20249 Mus musculus stearoyl-Coenzyme A desaturase 1 (Scd1)
Scd2 NM_009128 20250 stearoyl-Coenzyme A desaturase 2 (Scd2)
Scd3 NM_024450 30049 stearoyl-coenzyme A desaturase 3
Scel NM_022886 64929 sciellin
Scfd2 NM_178672 212986 sec1 family domain containing 2
Scg2 NM_009129 20254 secretogranin II
Scg3 NM_009130 20255 Mus musculus secretogranin III (Scg3), mRNA.
Scgb1a1 NM_011681 22287 secretoglobin, family 1A, member 1 (uteroglobin)
Scgb3a1 NM_054037 68662 secretoglobin, family 3A, member 1
Scgn NM_145399 214189 Mus musculus secretagogin, EF-hand calcium binding protein (Scgn).
Scly NM_016717 50880 Mus musculus selenocysteine lyase (Scly)
Scmh1 NM_013883 29871 sex comb on midleg homolog 1 (Scmh1)
Scml4 NM_172938 268297 sex comb on midleg-like 4 (Drosophila)
Scn10a NM_009134 20264 sodium channel, voltage-gated, type X, alpha
Scn11a NM_011887 24046 sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha
Scn1b NM_011322 20266 sodium channel, voltage-gated, type I, beta (Scn1b)
Scn3b NM_178227 235281 sodium channel, voltage-gated, type III, beta
Scn4a NM_133199 110880 sodium channel, voltage-gated, type IV, alpha
Scn5a NM_021544 20271 sodium channel, voltage-gated, type V, alpha
Scn8a NM_011323 20273 Mus musculus sodium channel, voltage-gated, type VIII, alpha (Scn8a)
Scnn1a NM_011324 20276 sodium channel, nonvoltage-gated, type I, alpha
Scnn1b NM_011325 20277 Mus musculus sodium channel, nonvoltage-gated 1 beta (Scnn1b)
Scnn1g NM_011326 20278 sodium channel, nonvoltage-gated 1 gamma (Scnn1g)
Scoc NM_019708 56367 Mus musculus short coiled-coil protein (Scoc)
Scotin NM_025858 66940 scotin gene (Scotin), transcript variant 1.
Scotin NM_026381 66940 scotin gene
Scp2 NM_011327 20280 sterol carrier protein 2, liver
Scpep1 NM_029023 74617 serine carboxypeptidase 1 (Scpep1)
Scrg1 NM_009136 20284 Mus musculus scrapie responsive gene 1 (Scrg1)
Scrib NM_134089 105782 scribbled homolog (Drosophila)
Scrn2 NM_146027 217140 secernin 2
Sct NM_011328 20287 secretin
Scye1 NM_007926 13722 small inducible cytokine subfamily E, member 1
Scyl1 NM_023912 78891 SCY1-like 1 (S. cerevisiae) (Scyl1).
Scyl1bp1 NM_178883 98376 Mus musculus SCY1-like 1 binding protein 1 (Scyl1bp1), mRNA.
Scyl3 NM_028776 240880 SCY1-like 3 (S. cerevisiae) (Scyl3)
Sdbcag84 NM_025516 66366 serologically defined breast cancer antigen 84 (Sdbcag84)
Sdc1 NM_011519 20969 syndecan 1 (Sdc1)
Sdc2 NM_008304 15529 syndecan 2 (Sdc2)
Sdc4 NM_011521 20971 Mus musculus syndecan 4 (Sdc4)
Sdcbp NM_016807 53378 syndecan binding protein
Sdcbp2 NM_145535 228765 syndecan binding protein (syntenin) 2 (Sdcbp2).
Sdccag10 NM_026072 67285 serologically defined colon cancer antigen 10
Sdccag3 NM_026563 68112 serologically defined colon cancer antigen 3
Sdf2 NM_009143 20316 stromal cell derived factor 2 (Sdf2)
Sdf2l1 NM_022324 64136 stromal cell-derived factor 2-like 1
Sdf4 NM_011341 20318 stromal cell derived factor 4 (Sdf4)
Sdha NM_023281 66945 succinate dehydrogenase complex, subunit A, flavoprotein (Fp)
Sdhb NM_023374 67680 succinate dehydrogenase complex, subunit B, iron sulfur (Ip)
Sdhc NM_025321 66052 succinate dehydrogenase complex subunit C integral membrane protein
Sdhd NM_025848 66925 succinate dehydrogenase complex, subunit D, integral membrane protein
Sdk1 NM_177879 330222 sidekick homolog 1 (chicken)
Sdk2 NM_172800 237979 sidekick homolog 2 (chicken)
Sdpr NM_138741 20324 Mus musculus serum deprivation response (Sdpr)
Sdro NM_027301 70061 orphan short chain dehydrogenase/reductase
Sds NM_145565 231691 Mus musculus serine dehydratase (Sds)
Sdsl NM_133902 257635 Mus musculus serine dehydratase-like (Sdsl)
Sec10l1 NM_207214 105504 SEC10-like 1 (S. cerevisiae) (Sec10l1).
Sec11l1 NM_019951 56529 Sec11-like 1 (S. cerevisiae) (Sec11l1)
Sec11l3 NM_025468 66286 Sec11-like 3 (S. cerevisiae) (Sec11l3).
Sec13l1 NM_024206 110379 SEC13-like 1 (S. cerevisiae) (Sec13l1).
Sec14l4 NM_146013 103655 SEC14-like 4 (S. cerevisiae) (Sec14l4)
Sec22l2 NM_133704 317717 SEC22 vesicle trafficking protein-like 2 (S. cerevisiae) (Sec22l2).
Sec22l3 NM_178677 215474 SEC22 vesicle trafficking protein-like 3 (S. cerevisiae) (Sec22l3)
Sec23a NM_009147 20334 SEC23A (S. cerevisiae)
Sec23b NM_019787 27054 SEC23B (S. cerevisiae)
Sec24a NM_175255 77371 SEC24 related gene family, member A (S. cerevisiae)
Sec24c NM_172596 218811 SEC24 related gene family, member C (S. cerevisiae)
Sec24d NM_027135 69608 Mus musculus SEC24 related gene family, member D (S. cerevisiae) (Sec24d), mRNA.
Sec61a1 NM_016906 53421 Sec61 alpha 1 subunit (S. cerevisiae) (Sec61a1).
Sec61a2 NM_021305 57743 Sec61, alpha subunit 2 (S. cerevisiae)
Sec61b NM_024171 66212 Mus musculus Sec61 beta subunit (Sec61b)
Sec61g NM_011343 20335 SEC61, gamma subunit (Sec61g)
Sec6l1 NM_177333 211446 SEC6-like 1 (S. cerevisiae)
Sectm1 NM_026907 58210 Mus musculus secreted and transmembrane 1 (Sectm1)
Seh1l NM_001039088 72124 SEH1-like (S. cerevisiae
Sel1h NM_011344 20338 Mus musculus Sel1 (suppressor of lin-12) 1 homolog (C. elegans) (Sel1h).
Sele NM_011345 20339 selectin, endothelial cell
Selenbp2 NM_019414 20342 Mus musculus selenium binding protein 2 (Selenbp2), mRNA
Selk NM_019979 80795 selenoprotein K
Sell NM_011346 20343 selectin, lymphocyte (Sell)
Selm NM_053267 114679 selenoprotein M
Selp NM_011347 20344 selectin, platelet
Selpl NM_009151 20345 selectin, platelet (p-selectin) ligand (Selpl)
Sema3a NM_009152 20346 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3A (Sema3a)
Sema3a X85993 20346 sema domain immunoglobulin domain (Ig) short basic domain secreted (semaphorin) 3A
Sema3b NM_009153 20347 sema domain immunoglobulin domain (Ig) short basic domain secreted (semaphorin) 3B
Sema3c NM_013657 20348 semaphorin 3C
Sema3f NM_011349 20350 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3 F
Sema3g NM_001025379 218877 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), short basic domain, secreted, (semaphorin) 3G
Sema4b NM_013659 20352 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4B
Sema4d NM_013660 20354 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4D
Sema4f NM_011350 20355 sema domain immunoglobulin domain (Ig) TM domain and short cytoplasmic domain 4F
Sema4g NM_011976 26456 Mus musculus sema domain, immunoglobulin domain (Ig), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 4G (Sema4g)
Sema5a X97817 20356 sema domain seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like) transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain (semaphorin) 5A
Sema5b X97818 20357 sema domain seven thrombospondin repeats (type 1 and type 1-like), transmembrane domain (TM) and short cytoplasmic domain, (semaphorin) 5B
Sema7a NM_011352 20361 sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin) 7A
Senp1 NM_144851 223870 SUMO1/sentrin specific protease 1 (Senp1).
Senp5 NM_177103 320213 Mus musculus SUMO/sentrin specific protease 5 (Senp5)
Senp6 NM_146003 215351 SUMO/sentrin specific protease 6 (Senp6)
Senp8 NM_027838 71599 SUMO/sentrin specific protease 8 (Senp8).
Sep15 NM_053102 93684 Mus musculus selenoprotein (Sep15)
Sephs2 NM_009266 20768 selenophosphate synthetase 2 (Sephs2)
Sepn1 NM_029100 74777 selenoprotein N, 1 (Sepn1)
Sepp1 NM_009155 20363 selenoprotein P, plasma, 1 (Sepp1)
Sept1 NM_017461 54204 septin 1
Sept11 NM_001009818 52398 Mus musculus septin 11 (Sept11), mRNA.
Sept2 NM_010891 18000 Mus musculus septin 2 (Sept2)
Sept3 NM_011889 24050 septin 3 (Sept3)
Sept5 AF033350 18951 septin 5
Sept6 BC010489 56526 septin 6
Sept7 NM_009859 235072 septin 7
Sept8 NM_033144 20362 Mus musculus septin 8 (Sept8), mRNA
Sepw1 NM_009156 20364 Mus musculus selenoprotein W, muscle 1 (Sepw1)
Sepx1 NM_013759 27361 selenoprotein X 1
Serac1 NM_177311 321007 serine active site containing 1
Serbp1 NM_025814 66870 Serpine1 mRNA binding protein 1
Serf1 NM_011353 20365 small EDRK-rich factor 1
Serf2 NM_011354 378702 small EDRK-rich factor 2
Serhl NM_023475 68607 serine hydrolase-like (Serhl).
Serpina10 NM_144834 217847 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 10 (Serpina10)
Serpina11 NM_199314 380780 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 11 (Serpina11)
Serpina12 NM_026535 68054 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A (alpha-1 antiproteinase, antitrypsin), member 12 (Serpina12), mRNA
Serpina1a NM_009243 20700 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1a (Serpina1a).
Serpina1a NM_009245 20700 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1a (Serpina1a)
Serpina1b NM_009244 20701 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1b (Serpina1b).
Serpina1d NM_009246 20703 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1d (Serpina1d).
Serpina1e NM_009247 20704 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 1e (Serpina1e), mRNA.
Serpina3b NM_173024 271047 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3B
Serpina3c NM_008458 16625 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3C
Serpina3k NM_011458 20714 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 3K
Serpina3m NM_009253 20717 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3M (Serpina3m)
Serpina3n NM_009252 20716 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 3N (Serpina3n)
Serpina5 NM_172953 268591 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade A, member 5 (Serpina5), mRNA.
Serpina6 NM_007618 12401 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade A, member 6
Serpinb10 NM_198028 241197 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 10 (Serpinb10).
Serpinb11 NM_025867 66957 Mus musculus serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 11 (Serpinb11), mRNA
Serpinb1a NM_025429 66222 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 1a
Serpinb1b NM_173052 282663 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 1b (Serpinb1b)
Serpinb2 NM_011111 18788 Mus musculus serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 2 (Serpinb2), mRNA
Serpinb3a NM_009126 20248  serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A
Serpinb5 NM_009257 20724 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 5 (Serpinb5).
Serpinb6b NM_011454 20708 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 6b (Serpinb6b), mRNA.
Serpinb6c NM_148942 97848 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 6c
Serpinb7 NM_027548 116872 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 7 (Serpinb7)
Serpinb8 NM_011459 20725 Mus musculus serine (or cysteine) peptdiase inhibitor, clade B, member 8 (Serpinb8), mRNA
Serpinb9 NM_009256 20723 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 9 (Serpinb9).
Serpinb9b NM_011452 20706 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 9b (Serpinb9b), mRNA.
Serpinb9c NM_011453 20707 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 9c
Serpinb9e NM_011456 20710 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 9e
Serpinb9f NM_183197 20709 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 9f
Serpinb9g NM_011455 93806 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 9g
Serpinc1 NM_080844 11905 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade C (antithrombin), member 1 (Serpinc1)
Serpind1 NM_008223 15160 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade D, member 1
Serpine1 NM_008871 18787 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade E, member 1
Serpine2 NM_009255 20720 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade E, member 2 (Serpine2)
Serpinf1 NM_011340 20317 serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F, member 1
Serpinf2 NM_008878 18816 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade F, member 2 (Serpinf2)
Serping1 NM_009776 12258 Mus musculus serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade G, member 1 (Serping1)
Serpinh1 NM_009825 12406 serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1
Serpini1 NM_009250 20713 serine (or cysteine) proteinase inhibitor; clade I; member 1
Sertad1 NM_018820 55942 Mus musculus SERTA domain containing 1 (Sertad1).
Sertad2 NM_021372 58172 SERTA domain containing 2
Sertad3 NM_133210 170742 SERTA domain containing 3
Sesn1 NM_001013370 140742 sestrin 1
Sesn3 NM_030261 75747 sestrin 3
Sestd1 NM_175465 228071 Mus musculus SEC14 and spectrin domains 1 (Sestd1)
Set NM_023871 56086 SET translocation
Setbp1 AB015614 93678 SET binding protein 1
Setd2 XM_895138 235626 SET domain containing 2
Setd6 XM_485102 277360 SET domain containing 6
Setd7 NM_080793 73251 SET domain containing (lysine methyltransferase) 7
Setmar NM_178391 74729 SET domain and mariner transposase fusion gene (Setmar)
Sez6l XM_132255 56747 seizure related 6 homolog like
Sez6l2 NM_144926 233878 seizure related 6 homolog like 2
Sf3a1 NM_026175 67465 Mus musculus splicing factor 3a, subunit 1 (Sf3a1), mRNA.
Sf3a2 NM_013651 20222 Mus musculus splicing factor 3a, subunit 2 (Sf3a2), mRNA.
Sf3a3 XM_911291 75062 splicing factor 3a, subunit 3
Sf3b1 NM_031179 81898 splicing factor 3b, subunit 1
Sf3b2 NM_030109 319322 Mus musculus splicing factor 3b, subunit 2 (Sf3b2)
Sf3b3 NM_133953 101943 splicing factor 3b, subunit 3
Sf3b4 NM_153053 107701 splicing factor 3b, subunit 4
Sf3b5 NM_175102 66125 splicing factor 3b, subunit 5 (Sf3b5).
Sfi1 XM_618839 78887 PREDICTED: Mus musculus Sfi1 homolog, spindle assembly associated (yeast) (Sfi1), mRNA
Sfn AF058798 55948 stratifin
Sfn NM_018754 55948  stratifin
Sfpi1 NM_011355 20375 SFFV proviral integration 1
Sfrp1 NM_013834 20377 secreted frizzled-related sequence protein 1
Sfrp2 NM_009144 20319 secreted frizzled-related protein 2
Sfrp2 U88567 20319 secreted frizzled-related sequence protein 2
Sfrp4 NM_016687 20379 secreted frizzled-related sequence protein 4
Sfrp5 NM_018780 54612 secreted frizzled-related sequence protein 5
Sfrs1 NM_173374 110809 Mus musculus splicing factor, arginine/serine-rich 1 (ASF/SF2) (Sfrs1), mRNA.
Sfrs10 NM_009186 20462 Mus musculus splicing factor, arginine/serine-rich 10 (transformer 2 homolog, Drosophila) (Sfrs10), mRNA.
Sfrs11 NM_026989 69207 splicing factor, arginine/serine-rich 11
Sfrs14 NM_172755 234373 splicing factor, arginine/serine-rich 14
Sfrs15 XM_128375 224432 splicing factor, arginine/serine-rich 15
Sfrs3 NM_013663 20383 splicing factor, arginine/serine-rich 3 (SRp20)
Sfrs7 NM_146083 225027 splicing factor, arginine/serine-rich 7 (Sfrs7)
Sfrs8 NM_172276 231769 splicing factor, arginine/serine-rich 8 (Sfrs8)
Sfrs9 NM_025573 108014 splicing factor, arginine/serine rich 9 (Sfrs9)
Sftpc NM_011359 20389 Mus musculus surfactant associated protein C (Sftpc), mRNA.
Sftpd NM_009160 20390 surfactant associated protein D (Sftpd).
Sfxn1 NM_027324 14057 sideroflexin 1 (Sfxn1).
Sfxn2 NM_053196 94279 sideroflexin 2
Sfxn3 NM_053197 94280 sideroflexin 3
Sfxn4 NM_053198 94281 Mus musculus sideroflexin 4 (Sfxn4)
SFT2 NM_145512 108735 Mus musculus SFT2 domain containing 2 (SFT2 domain containing 2).
Sgca NM_009161 20391 sarcoglycan, alpha (dystrophin-associated glycoprotein)
Sgcb NM_011890 24051 sarcoglycan, beta (dystrophin-associated glycoprotein)
Sgcd NM_011891 24052 sarcoglycan, delta (dystrophin-associated glycoprotein)
Sgce NM_011360 20392 sarcoglycan, epsilon
Sgcg NM_011892 24053 sarcoglycan, gamma (dystrophin-associated glycoprotein)
Sgcz NM_145841 244431 sarcoglycan zeta
Sgip1 NM_144906 73094 Mus musculus SH3-domain GRB2-like (endophilin) interacting protein 1 (Sgip1).
Sgk NM_011361 20393 serum/glucocorticoid regulated kinase
Sgk2 NM_013731 27219 serum/glucocorticoid regulated kinase 2
Sgk3 BC018363 170755 serum/glucocorticoid regulated kinase 3
Sgk3 NM_177547 170755 serum/glucocorticoid regulated kinase 3
Sgne1 NM_009162 20394 secretory granule neuroendocrine protein 1, 7B2 protein (Sgne1)
Sgol2 NM_199007 68549 shugoshin-like 2 (S. pombe)
Sgpp1 NM_030750 81535 Mus musculus sphingosine-1-phosphate phosphatase 1 (Sgpp1)
Sgsh NM_018822 27029 N-sulfoglucosamine sulfohydrolase (sulfamidase) (Sgsh)
Sgtb NM_144838 218544 small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, beta (Sgtb)
Sh2b1 NM_011363 20399 SH2B adaptor protein 1
Sh2d1a NM_011364 20400 SH2 domain protein 1A (Sh2d1a)
Sh2d1b1 NM_012009 26904 SH2 domain protein 1B1
Sh2d5 XM_357399 230863 SH2 domain containing 5
Sh3bgr NM_015825 50795 SH3-binding domain glutamic acid-rich protein
Sh3bgrl NM_019989 56726 SH3-binding domain glutamic acid-rich protein like (Sh3bgrl)
Sh3bgrl3 NM_080559 73723 SH3 domain binding glutamic acid-rich protein-like 3 (Sh3bgrl3)
Sh3bp1 NM_009164 20401 SH3-domain binding protein 1
Sh3bp2 NM_011893 24055 SH3-domain binding protein 2 (Sh3bp2)
Sh3bp4 NM_133816 98402 Mus musculus SH3-domain binding protein 4 (Sh3bp4)
Sh3bp5l NM_024480 79566 SH3 binding domain protein 5 like
Sh3d1B NM_011365 20403 SH3 domain protein 1B (Sh3d1B)
Sh3d4 NM_011366 20410 Mus musculus SH3 domain protein 4 (Sh3d4).
Sh3gl1 NM_013664 20405 Mus musculus SH3-domain GRB2-like 1 (Sh3gl1)
Sh3glb2 NM_139302 227700 SH3-domain GRB2-like endophilin B2
Sh3kbp1 NM_021389 58194 SH3-domain kinase binding protein 1
Sh3pxd2a NM_008018 14218 SH3 and PX domains 2A
Sh3yl1 NM_013709 24057 Sh3 domain YSC-like 1 (Sh3yl1)
Shb XM_131399 230126 src homology 2 domain-containing transforming protein B
Shc3 NM_009167 20418 src homology 2 domain-containing transforming protein C3
Shcbp1 NM_011369 20419 Shc SH2-domain binding protein 1
Shf NM_001013829 435684 similar to Shb-like adapter protein, Shf - human (LOC435684)
Shfdg1 NM_009169 20422 split hand/foot deleted gene 1 (Shfdg1)
Shh NM_009170 20423 sonic hedgehog
Shh X76290 20423 sonic hedgehog
Shmt1 NM_009171 20425 serine hydroxymethyl transferase 1 (soluble)
Shmt2 NM_028230 108037 serine hydroxymethyl transferase 2 (mitochondrial)
Shoc2 NM_019658 56392 soc-2 (suppressor of clear) homolog (C. elegans) (Shoc2)
Shprh NM_172937 268281 Mus musculus SNF2 histone linker PHD RING helicase (Shprh), mRNA.
Shq1 NM_181590 72171 SHQ1 homolog (S. cerevisiae)
Shroom2 XM_984564 110380 shroom family member 2
Shroom3 NM_015756 27428 shroom family member 3
Si NM_021882 20431 silver
Siah1a NM_009172 20437   seven in absentia 1A
Siah1b NM_009173 20438 seven in absentia 1B
Sidt2 NM_172257 214597 Mus musculus SID1 transmembrane family, member 2 (Sidt2)
Siglec1 NM_011426 20612 sialic acid binding Ig-like lectin 1, sialoadhesin
Siglec10 NM_172900 243958 sialic acid binding Ig-like lectin 10
Siglecl1 NM_031181 83382 SIGLEC-like 1 (Siglecl1).
Sil NM_009185 20460 Tal1 interrupting locus
Sil1 NM_030749 81500 Mus musculus endoplasmic reticulum chaperone SIL1 homolog (S. cerevisiae) (Sil1).
Sim1 NM_011376 20464 single-minded homolog 1 (Drosophila)
Sim2 NM_011377 20465 single-minded homolog 2 (Drosophila)
Sin3a NM_011378 20466 Mus musculus transcriptional regulator, SIN3A (yeast) (Sin3a), mRNA.
Sin3b NM_009188 20467 transcriptional regulator, SIN3B (yeast)
Sipa1 NM_011379 20469 signal-induced proliferation associated gene 1 (Sipa1)
Sipa1l2 XM_895104 244668 signal-induced proliferation-associated 1 like 2
Sirt1 NM_019812 93759 sirtuin 1 ((silent mating type information regulation 2, homolog) 1 (S. cerevisiae)
Sirt2 NM_022432 64383 sirtuin 2 (silent mating type information regulation 2, homolog) 2 (S. cerevisiae)
Sirt3 NM_022433 64384 sirtuin 3 (silent mating type information regulation 2, homolog) 3 (S. cerevisiae) (Sirt3)
Sirt5 NM_178848 68346 sirtuin 5 (silent mating type information regulation 2 homolog) 5 (S. cerevisiae)
Sirt6 NM_181586 50721 sirtuin 6 (silent mating type information regulation 2, homolog) 6 (S. cerevisiae)
Sit1 NM_019436 54390 suppression inducing transmembrane adaptor 1
Siva NM_013929 30954 Cd27 binding protein (Hindu God of destruction)
Six1 NM_009189 20471 sine oculis-related homeobox 1 homolog (Drosophila)
Six4 NM_011382 20474 sine oculis-related homeobox 4 homolog (Drosophila)
Six6 NM_011384 20476 sine oculis-related homeobox 6 homolog (Drosophila)
Skap1 NM_001033186 78473 src family associated phosphoprotein 1
Skb1 NM_013768 27374 SKB1 homolog (S. pombe) (Skb1)
Skd3 NM_009191 20480 Mus musculus suppressor of K+ transport defect 3 (Skd3), mRNA.
Skiip XM_127012 66354 SKI interacting protein
Skiv2l NM_021337 108077 superkiller viralicidic activity 2-like (S. cerevisiae )
Skp1a NM_011543 21402 S-phase kinase-associated protein 1A
Sla AJ131777 20491 src-like adaptor
Slamf7 NM_144539 75345 SLAM family member 7
Slamf8 NM_029084 74748 SLAM family member 8 (Slamf8)
Slamf9 NM_029612 98365 SLAM family member 9
Slc10a3 NM_145406 214601 solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 3
Slc10a6 NM_029415 75750 solute carrier family 10 (sodium/bile acid cotransporter family), member 6
Slc11a1 NM_013612 18173 solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 1
Slc11a2 NM_008732 18174 solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters), member 2
Slc12a1 NM_183354 20495 solute carrier family 12, member 1
Slc12a2 NM_009194 20496 solute carrier family 12, member 2
Slc12a3 BC038612 20497 solute carrier family 12, member 3
Slc12a3 NM_019415 20497 solute carrier family 12, member 3
Slc12a7 NM_011390 20499 solute carrier family 12, member 7
Slc12a8 NM_134251 171286 solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 8
Slc12a9 NM_031406 83704 Mus musculus solute carrier family 12 (potassium/chloride transporters), member 9 (Slc12a9), mRNA.
Slc13a1 NM_019481 55961 solute carrier family 13 (sodium/sulphate symporters), member 1
Slc13a2 NM_022411 20500 solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 2
Slc13a3 NM_054055 114644 solute carrier family 13 (sodium-dependent dicarboxylate transporter), member 3
Slc14a1 NM_028122 108052 solute carrier family 14 (urea transporter), member 1
Slc14a2 NM_207651 27411 solute carrier family 14 (urea transporter), member 2
Slc14a2-UT-A1 AF366052 27411 solute carrier family 14 (urea transporter), member 2
Slc15a2 NM_021301 57738 Mus musculus solute carrier family 15 (H+/peptide transporter), member 2 (Slc15a2)
Slc15a3 NM_023044 65221 solute carrier family 15, member 3
Slc15a4 NM_133895 100561 solute carrier family 15, member 4
Slc16a1 NM_009196 20501 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 1 (Slc16a1)
Slc16a10 NM_028247 72472 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 10
Slc16a11 NM_153081 216867 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 11
Slc16a12 NM_172838 240638 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 12
Slc16a14 NM_027921 71781 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 14
Slc16a3 NM_030696 80879 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 3
Slc16a4 NM_146136 229699 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 4
Slc16a6 NM_134038 104681 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 6
Slc16a7 NM_011391 20503 Mus musculus solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 7 (Slc16a7)
Slc16a8 NM_020516 57274 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 8
Slc16a9 NM_025807 66859 solute carrier family 16 (monocarboxylic acid transporters), member 9
Slc17a1 NM_009198 20504 solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 1
Slc17a2 NM_144836 218103 solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 2
Slc17a3 NM_134069 105355 solute carrier family 17 (sodium phosphate), member 3
Slc17a5 NM_172773 235504 solute carrier family 17 (anion/sugar transporter), member 5
Slc17a6 NM_080853 140919 solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6 (Slc17a6)
Slc17a7 NM_182993 72961 solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 7
Slc18a1 NM_153054 110877 solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 1
Slc18a2 XM_140760 214084 solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 2
Slc18a3 NM_021712 20508 solute carrier family 18 (vesicular monoamine), member 3
Slc19a1 NM_031196 20509 solute carrier family 19 (sodium/hydrogen exchanger), member 1
Slc19a3 NM_030556 80721 solute carrier family 19 (sodium/hydrogen exchanger), member 3
Slc1a1 NM_009199 20510 solute carrier family 1 (neuronal/epithelial high affinity glutamate transporter, system Xag), member 1
Slc1a2 NM_011393 20511 solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 2
Slc1a3 NM_148938 20512 solute carrier family 1 (glial high affinity glutamate transporter), member 3
Slc1a4 NM_018861 55963 solute carrier family 1 (glutamate/neutral amino acid transporter), member 4
Slc1a5 NM_009201 20514 solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5
Slc1a6 NM_009200 20513 solute carrier family 1 (high affinity aspartate/glutamate transporter), member 6
Slc1a7 NM_146255 242607 solute carrier family 1 (glutamate transporter), member 7 (Slc1a7)
Slc20a1 NM_015747 20515 solute carrier family 20, member 1
Slc22a1 NM_009202 20517 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 1
Slc22a12 NM_009203 20521 solute carrier family 22 (organic anion/cation transporter), member 12
Slc22a13 NM_133980 102570 Mus musculus solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 13 (Slc22a13)
Slc22a15 NM_177729 242126 solute carrier family 22 (organic anion/cation transporter), member 15
Slc22a17 NM_021551 59049 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 17
Slc22a18 NM_008767 18400 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 18
Slc22a19 NM_144785 207151 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 19
Slc22a2 NM_013667 20518 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 2
Slc22a20 NM_198650 381203 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 20
Slc22a4 NM_019687 30805 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 4
Slc22a5 NM_011396 20520 solute carrier family 22 (organic cation transporter), member 5
Slc22a6 NM_008766 18399 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 6
Slc22a8 NM_031194 19879 solute carrier family 22 (organic anion transporter), member 8
Slc23a3 NM_194333 22626 solute carrier family 23 (nucleobase transporters), member 3
Slc24a3 NM_053195 94249 solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 3
Slc24a5 NM_175034 317750 solute carrier family 24, member 5
Slc25a1 NM_153150 13358 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, citrate transporter), member 1
Slc25a10 NM_013770 27376 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, dicarboxylate transporter), member 10
Slc25a11 NM_024211 67863 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier oxoglutarate carrier), member 11
Slc25a12 NM_172436 78830 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, Aralar), member 12
Slc25a13 NM_015829 50799 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 13
Slc25a14 NM_011398 20523 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, brain), member 14
Slc25a17 NM_011399 20524 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, peroxisomal membrane protein), member 17
Slc25a19 NM_026071 67283 solute carrier family 25 (mitochondrial deoxynucleotide carrier), member 19
Slc25a20 NM_020520 57279 solute carrier family 25 (mitochondrial carnitine/acylcarnitine translocase), member 20
Slc25a21 NM_172577 217593 solute carrier family 25 (mitochondrial oxodicarboxylate carrier), member 21
Slc25a22 NM_026646 68267 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, glutamate), member 22
Slc25a23 NM_025877 66972 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 23
Slc25a24 NM_172685 229731 Mus musculus solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 24 (Slc25a24), mRNA.
Slc25a25 NM_146118 227731 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 25
Slc25a26 NM_026255 67582 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, phosphate carrier), member 26
Slc25a28 NM_145156 246696 solute carrier family 25, member 28
Slc25a29 NM_181328 214663 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, palmitoylcarnitine transporter), member 29
Slc25a3 NM_133668 18674 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 3
Slc25a31 NM_178386 73333 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; adenine nucleotide translocator), member 31
Slc25a36 NM_138756 192287 Mus musculus solute carrier family 25, member 36
Slc25a37 NM_030054 67712 Mus musculus solute carrier family 25, member 37 (Slc25a37), transcript variant 2
Slc25a4 XM_134169 11739 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 4
Slc25a5 NM_007451 11740 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier, adenine nucleotide translocator), member 5
Slc26a1 NM_174870 231583 solute carrier family 26 (sulfate transporter), member 1
Slc26a11 NM_178743 268512 solute carrier family 26, member 11
Slc26a2 NM_007885 13521 solute carrier family 26 (sulfate transporter), member 2
Slc26a4 NM_011867 23985 solute carrier family 26, member 4
Slc26a6 NM_134420 171429 Mus musculus solute carrier family 26, member 6 (Slc26a6)
Slc26a8 NM_146076 224661 solute carrier family 26, member 8 (Slc26a8)
Slc27a1 NM_011977 26457 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 1
Slc27a2 NM_011978 26458 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 2
Slc27a3 NM_011988 26568 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 3
Slc27a4 NM_011989 26569 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 4
Slc27a5 NM_009512 26459 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 5
Slc27a6 XM_128932 225579 solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 6
Slc28a2 NM_172980 269346 solute carrier family 28 (sodium-coupled nucleoside transporter), member 2
Slc28a3 NM_022317 114304 solute carrier family 28 (sodium-coupled nucleoside transporter), member 3
Slc29a1 NM_022880 63959 solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 1
Slc29a3 NM_023596 71279 solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 3
Slc29a4 NM_146257 243328 solute carrier family 29 (nucleoside transporters), member 4
Slc2a1 NM_011400 20525 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 1
Slc2a13 NM_001033633 239606 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 13
Slc2a2 NM_031197 20526 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 2
Slc2a4 NM_009204 20528 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 4
Slc2a6 NM_172659 227659 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 6
Slc2a8 NM_019488 56017 Mus musculus solute carrier family 2, (facilitated glucose transporter), member 8 (Slc2a8)
Slc2a9 NM_145559 117591 solute carrier family 2 (facilitated glucose transporter), member 9 (Slc2a9), transcript variant b.
Slc30a1 NM_009579 22782 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 1
Slc30a3 NM_011773 22784 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 3
Slc30a5 NM_022885 69048 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 5
Slc30a6 NM_144798 210148 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 6
Slc30a9 BC027806 109108 solute carrier family 30 (zinc transporter), member 9
Slc31a1 NM_175090 20529 solute carrier family 31, member 1
Slc31a2 NM_025286 20530 solute carrier family 31, member 2
Slc32a1 NM_009508 22348 solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1
Slc33a1 NM_015728 11416 solute carrier family 33 (acetyl-CoA transporter), member 1 (Slc33a1)
Slc35a1 NM_011895 24060 solute carrier family 35 (CMP-sialic acid transporter), member 1
Slc35a3 NM_144902 229782 solute carrier family 35 (UDP-N-acetylglucosamine (UDP-GlcNAc) transporter), member 3
Slc35a4 NM_026404 67843 solute carrier family 35, member A4
Slc35a5 NM_028756 74102 solute carrier family 35, member A5
Slc35b1 NM_016752 110172 solute carrier family 35, member B1
Slc35b2 NM_028662 73836 solute carrier family 35, member B2
Slc35b3 NM_134060 108652 solute carrier family 35, member B3
Slc35b4 NM_021435 58246 solute carrier family 35, member B4
Slc35c1 NM_145832 228368 solute carrier family 35, member C1
Slc35c2 NM_144893 228875 solute carrier family 35, member C2
Slc35d3 NM_029529 76157 solute carrier family 35, member D3
Slc35e3 NM_029875 215436 solute carrier family 35, member E3 (Slc35e3), mRNA.
Slc35e4 NM_153142 103710 solute carrier family 35, member E4
Slc35f1 NM_178675 215085 solute carrier family 35, member F1
Slc35f2 NM_028060 72022 solute carrier family 35, member F2
Slc35f3 NM_175434 210027 solute carrier family 35, member F3
Slc35f5 NM_028787 74150 solute carrier family 35, member F5
Slc36a1 NM_153139 215335 solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 1
Slc36a2 AF512429 246049 solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter) member 2
Slc36a2 NM_153170 246049 solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter), member 2
Slc36a4 AK052277 234967 solute carrier family 36 (proton/amino acid symporter) member 4
Slc37a1 NM_153062 224674 solute carrier family 37 (glycerol-3-phosphate transporter), member 1
Slc37a4 NM_008063 14385 solute carrier family 37 glycerol-6-phosphate transporter member 4
Slc38a2 NM_175121 67760 solute carrier family 38, member 2
Slc38a3 NM_023805 76257 solute carrier family 38, member 3
Slc38a4 NM_027052 69354 solute carrier family 38, member 4
Slc38a5 NM_172479 209837 solute carrier family 38, member 5
Slc39a1 NM_013901 30791 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 1
Slc39a10 NM_172653 227059 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 10
Slc39a11 NM_027216 69806 solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11
Slc39a12 NM_001012305 277468 Mus musculus solute carrier family 39 (zinc transporter), member 12 (Slc39a12), mRNA.
Slc39a14 NM_144808 213053 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 14
Slc39a3 NM_134135 106947 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 3
Slc39a4 NM_028064 72027 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 4
Slc39a5 NM_028051 72002 solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 5
Slc39a6 NM_139143 106957 solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 6
Slc39a7 NM_008202 14977 solute carrier family 39 (zinc transporter), member 7
Slc39a8 NM_026228 67547 solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 8
Slc3a2 NM_008577 17254 solute carrier family 3 (activators of dibasic and neutral amino acid transport), member 2
Slc40a1 NM_016917 53945 solute carrier family 40 (iron-regulated transporter), member 1
Slc41a1 NM_173865 98396 solute carrier family 41, member 1
Slc41a2 NM_177388 338365 solute carrier family 41, member 2
Slc41a3 NM_027868 71699 solute carrier family 41, member 3
Slc43a1 XM_913494 72401 solute carrier family 43, member 1
Slc43a3 NM_021398 58207 solute carrier family 43, member 3
Slc44a2 NM_152808 68682 solute carrier family 44, member 2
Slc45a3 NM_145977 212980 solute carrier family 45, member 3
Slc4a1 BC053429 20533 solute carrier family 4 (anion exhanger), member 1
Slc4a10 NM_033552 94229 solute carrier family 4, sodium bicarbonate cotransporter-like, member 10
Slc4a11 XM_925590 269356 solute carrier family 4, sodium bicarbonate transporter-like, member 11
Slc4a1ap NM_009206 20534 solute carrier family 4 (anion exchanger), member 1, adaptor protein
Slc4a3 NM_009208 20536 solute carrier family 4 (anion exchanger), member 3
Slc4a8 NM_021530 59033 solute carrier family 4 (anion exchanger), member 8
Slc5a1 BC003845 20537 solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1
Slc5a1 NM_019810 20537 solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 1
Slc5a11 NM_146198 233836 solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 11
Slc5a2 BC022226 246787 solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 2
Slc5a2 NM_133254 246787 solute carrier family 5 (sodium/glucose cotransporter), member 2
Slc5a3 NM_017391 53881 solute carrier family 5 (inositol transporters), member 3
Slc5a4a NM_133184 64452 solute carrier family 5, member 4a
Slc5a5 NM_053248 114479 solute carrier family 5 (sodium iodide symporter), member 5
Slc6a1 NM_178703 232333 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter GABA) member 1
Slc6a13 NM_144512 14412 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, GABA), member 13
Slc6a15 NM_175328 103098 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 15
Slc6a18 NM_011730 22598 Mus musculus solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 18 (Slc6a18)
Slc6a2 NM_009209 20538 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, noradrenalin), member 2
Slc6a20 NM_011731 22599 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 20
Slc6a3 NM_010020 13162 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, dopamine), member 3
Slc6a4 AA589707 15567 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
Slc6a4 AF013604 15567 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
Slc6a5 NM_148931 104245 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 5
Slc6a6 NM_009320 21366 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, taurine), member 6
Slc6a8 NM_133987 102857 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, creatine), member 8
Slc6a9 NM_008135 14664 solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, glycine), member 9
Slc7a1 NM_007513 11987 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 1
Slc7a10 NM_017394 53896 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 10
Slc7a11 NM_011990 26570 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 11
Slc7a13 NM_028746 74087 Mus musculus solute carrier family 7, (cationic amino acid transporter, y+ system) member 13 (Slc7a13)
Slc7a14 NM_172861 241919 solute carrier family 7, member 14 (Slc7a14)
Slc7a2 NM_007514 11988 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 2
Slc7a3 NM_007515 11989 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3
Slc7a4 NM_144852 224022 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 4
Slc7a5 NM_011404 20539 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 5
Slc7a6 NM_178798 330836 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 6
Slc7a8 NM_016972 50934 Mus musculus solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 8 (Slc7a8), mRNA.
Slc7a9 NM_021291 30962 solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 9
Slc8a1 NM_011406 20541 solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 1
Slc8a2 NM_148946 110891 Mus musculus solute carrier family 8 (sodium/calcium exchanger), member 2 (Slc8a2), mRNA.
Slc9a1 NM_016981 20544 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 1
Slc9a2 NM_001033289 226999 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 2
Slc9a3r1 NM_012030 26941 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulator 1
Slc9a3r2 NM_023055 65962 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 3 regulator 2 (Slc9a3r2)
Slc9a4 NM_177084 110895 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 4
Slc9a6 NM_172780 236794 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), isoform 6
Slc9a8 NM_148929 77031 solute carrier family 9 (sodium/hydrogen exchanger), member 8
Slco1a1 NM_013797 28248 solute carrier organic anion transporter family, member 1a1
Slco1a4 NM_030687 28250 solute carrier organic anion transporter family, member 1a4
Slco1a5 NM_130861 108096 solute carrier organic anion transporter family, member 1a5
Slco1a6 NM_023718 28254 solute carrier organic anion transporter family, member 1a6
Slco1c1 NM_021471 58807 solute carrier organic anion transporter family, member 1c1
Slco2b1 NM_175316 101488 solute carrier organic anion transporter family, member 2b1
Slco3a1 NM_023908 108116 solute carrier organic anion transporter family, member 3a1
Slco4c1 NM_172658 227394 solute carrier organic anion transporter family, member 4C1
Slco5a1 NM_172841 240726 solute carrier organic anion transporter family, member 5A1
Slfn10 NM_181542 237887 schlafen 10
Slfn3 NM_011409 20557 schlafen 3
Slfn4 NM_011410 20558 schlafen 4 (Slfn4)
Slfn5 NM_183201 327978 schlafen 5
Slit1 NM_015748 20562 slit homolog 1 (Drosophila)
Slit2 AF144628 20563 slit homolog 2 (Drosophila)
Slit3 XM_203363 20564  slit homolog 3 (Drosophila)
Slitl2 NM_139307 246154 Slit-like 2 (Drosophila)
Slitrk1 NM_199065 76965 SLIT and NTRK-like family, member 1
Slitrk2 NM_198863 245450 SLIT and NTRK-like family, member 2
Slitrk3 NM_198864 386750 Mus musculus SLIT and NTRK-like family, member 3 (Slitrk3), mRNA.
Slitrk4 NM_178740 245446 SLIT and NTRK-like family, member 4
Slitrk6 NM_175499 239250 SLIT and NTRK-like family, member 6
Slk NM_009289 20874 STE20-like kinase (yeast)
Slmap NM_032008 83997 sarcolemma associated protein
Sln NM_025540 66402 sarcolipin
Slpi NM_011414 20568 secretory leukocyte peptidase inhibitor
Slurp1 NM_020519 57277 Mus musculus secreted Ly6/Plaur domain containing 1 (Slurp1)
SLC25A3 NM_005888 5250 solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 3
Smad1 NM_008539 17125 MAD homolog 1 (Drosophila)
Smad2 NM_010754 17126 Mus musculus MAD homolog 2 (Drosophila) (Smad2), mRNA.
Smad3 NM_016769 17127 Mus musculus MAD homolog 3 (Drosophila) (Smad3)
Smad4 NM_008540 17128 MAD homolog 4 (Drosophila)
Smad6 NM_008542 17130 Mus musculus MAD homolog 6 (Drosophila) (Smad6), mRNA.
Smad9 NM_019483 55994 MAD homolog 9 (Drosophila)
Smap1l NM_133716 69780 stromal membrane-associated protein 1-like (Smap1l)
Smarca1 NM_053123 93761 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 1
Smarca2 NM_011416 67155 Mus musculus SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 2 (Smarca2), transcript variant 1
Smarca3 NM_009210 20585 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a, member 3
Smarcal1 NM_018817 54380 Swi/SNF related matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily a-like 1
Smarcb1 NM_011418 20587 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily b, member 1
Smarcc1 NM_009211 20588 SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily c, member 1 (Smarcc1)
Smarcd3 NM_025891 66993 Mus musculus SWI/SNF related, matrix associated, actin dependent regulator of chromatin, subfamily d, member 3 (Smarcd3)
Smbp NM_133352 107358 SM-11044 binding protein (Smbp), transcript variant 1.
Smc2l1 NM_008017 14211 Mus musculus SMC2 structural maintenance of chromosomes 2-like 1 (yeast) (Smc2l1), mRNA.
Smc6l1 NM_025695 67241 Mus musculus SMC6 structural maintenance of chromosomes 6-like 1 (yeast) (Smc6l1)
Smchd1 NM_028887 74355 Mus musculus SMC hinge domain containing 1 (Smchd1), mRNA.
Smcr7 NM_001009927 237781 Mus musculus Smith-Magenis syndrome chromosome region, candidate 7 homolog (human) (Smcr7), mRNA.
Smcr7l NM_178719 239555 Smith-Magenis syndrome chromosome region, candidate 7-like (human)
Smndc1 NM_172429 76479 survival motor neuron domain containing 1
Smoc1 NM_022316 64075 SPARC related modular calcium binding 1 (Smoc1).
Smoc2 NM_022315 64074 SPARC related modular calcium binding 2
Smox NM_145533 228608 spermine oxidase
Smpd1 NM_011421 20597 sphingomyelin phosphodiesterase 1 acid lysosomal
Smpd2 NM_009213 20598 sphingomyelin phosphodiesterase 2, neutral
Smpd3 NM_021491 58994 sphingomyelin phosphodiesterase 3 neutral
Smpdl3a NM_020561 57319 sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3A
Smpdl3b NM_133888 100340 sphingomyelin phosphodiesterase, acid-like 3B
Smpx NM_025357 66106 small muscle protein, X-linked
Smr1 NM_011422 20599 Mus musculus submaxillary gland androgen regulated protein 1 (Smr1).
Smr2 NM_021289 20600 submaxillary gland androgen regulated protein 2
Smtn NM_013870 29856 Mus musculus smoothelin (Smtn)
Smu1 NM_021535 74255 smu-1 suppressor of mec-8 and unc-52 homolog (C. elegans) (Smu1)
Smug1 NM_027885 71726 single-strand selective monofunctional uracil DNA glycosylase
Smurf1 NM_029438 75788 SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
Smurf2 NM_025481 66313 SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 2
Smyd2 NM_026796 226830 SET and MYND domain containing 2 (Smyd2)
Smyd3 NM_027188 69726 Mus musculus SET and MYND domain containing 3 (Smyd3), mRNA.
Smyd4 NM_177009 319822 Mus musculus SET and MYND domain containing 4 (Smyd4).
Smyd5 NM_144918 232187 SET and MYND domain containing 5 (Smyd5).
Snag1 NM_130796 170625 sorting nexin associated golgi protein 1
Snai1 NM_011427 20613 snail homolog 1 (Drosophila)
Snai2 NM_011415 20583 snail homolog 2 (Drosophila)
Snai3 NM_013914 30927 snail homolog 3 (Drosophila) (Snai3)
Snap23 NM_009222 20619 synaptosomal-associated protein 23
Snap25 NM_011428 20614 synaptosomal-associated protein 25
Snap29 NM_023348 67474 synaptosomal-associated protein (Snap29)
Snap91 NM_013669 20616 Mus musculus synaptosomal-associated protein 91 (Snap91), mRNA.
Snapc1 NM_178392 75627 Mus musculus small nuclear RNA activating complex, polypeptide 1 (Snapc1)
Snapc2 NM_133968 102209 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 2
Snapc3 NM_029949 77634 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 3
Snapc4 NM_172339 227644 Mus musculus small nuclear RNA activating complex, polypeptide 4 (Snapc4), mRNA.
Snapc5 NM_183316 330959 small nuclear RNA activating complex, polypeptide 5
Snca AF033261 20617 synuclein, alpha
Snca NM_009221 20617 synuclein, alpha
Sncg NM_011430 20618 synuclein, gamma
Sned1 NM_172463 208777 sushi, nidogen and EGF-like domains 1
Snf1lk NM_010831 17691 SNF1-like kinase
Snip1 NM_175246 76793 Smad nuclear interacting protein 1
Snrk NM_133741 20623 SNF related kinase
Snrp1c NM_011432 20630 U1 small nuclear ribonucleoprotein 1C
Snrpa NM_015782 53607 Mus musculus small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A (Snrpa)
Snrpa1 NM_021336 68981 Mus musculus small nuclear ribonucleoprotein polypeptide A (Snrpa1)
Snrpb2 NM_021335 20639 U2 small nuclear ribonucleoprotein B (Snrpb2)
Snrpd1 NM_009226 20641 small nuclear ribonucleoprotein D1
Snrpd2 NM_026943 107686 small nuclear ribonucleoprotein D2
Snrpd3 NM_026095 67332 small nuclear ribonucleoprotein D3
Snrpe NM_009227 20643 small nuclear ribonucleoprotein E
Snrpg NM_026506 68011 small nuclear ribonucleoprotein polypeptide G
Snrpn NM_013670 20646 small nuclear ribonucleoprotein N (Snrpn)
Snta1 NM_009228 20648 syntrophin, acidic 1 (Snta1).
Sntg2 NM_172951 268534 syntrophin, gamma 2
Snx1 NM_019727 56440 Mus musculus sorting nexin 1 (Snx1)
Snx11 NM_028965 74479 sorting nexin 11
Snx14 NM_172926 244962 sorting nexin 14 (Snx14)
Snx15 NM_026912 69024 sorting nexin 15
Snx16 NM_029068 74718 Mus musculus sorting nexin 16 (Snx16)
Snx17 NM_153680 266781 sorting nexin 17
Snx19 NM_028874 102607 Mus musculus sorting nexin 19 (Snx19), mRNA.
Snx24 NM_029394 69226 sorting nexing 24
Snx25 NM_207213 102141 sorting nexin 25
Snx3 NM_017472 54198 sorting nexin 3
Snx4 NM_080557 69150 sorting nexin 4
Snx5 NM_024225 69178 sorting nexin 5
Snx6 NM_026998 72183 Mus musculus sorting nexin 6 (Snx6)
Snx7 XM_131162 76561 sorting nexin 7
Snx8 NM_172277 231834 sorting nexin 8 (Snx8)
Snx9 NM_025664 66616 sorting nexin 9
Soat1 NM_009230 20652 sterol O-acyltransferase 1
Soat2 NM_146064 223920 sterol O-acyltransferase 2
Socs4 NM_080843 67296 suppressor of cytokine signaling 4
Socs6 NM_018821 54607 Mus musculus suppressor of cytokine signaling 6 (Socs6)
Sod1 M35725 20655 superoxide dismutase 1, soluble
Sod1 NM_011434 20655 superoxide dismutase 1, soluble
Sod2 NM_013671 20656 superoxide dismutase 2, mitochondrial
Sod3 NM_011435 20657 superoxide dismutase 3 extracellular
Son NM_019973 20658 Son cell proliferation protein
Sorbs1 NM_009166 20411 sorbin and SH3 domain containing 1 (Sorbs1).
Sorbs2 XM_919751 234214 sorbin and SH3 domain containing 2
Sorcs1 NM_021377 58178 VPS10 domain receptor protein SORCS 1
Sorl1 NM_011436 20660 sortilin-related receptor, LDLR class A repeats-containing
Sos1 NM_009231 20662 Son of sevenless homolog 1 (Drosophila)
Sostdc1 NM_025312 66042 sclerostin domain containing 1
Sox10 XM_985075 20665 SRY-box containing gene 10
Sox11 NM_009234 20666 SRY-box containing gene 11
Sox13 NM_011439 20668 SRY-box containing gene 13 (Sox13)
Sox17 NM_011441 20671 SRY-box containing gene 17 (Sox17)
Sox18 SRY-box containing gene 18 NM_009236 Sox18 SRY-box containing gene 18
Sox30 NM_173384 214105 SRY-box containing gene 30
Sox5 NM_011444 20678 SRY-box containing gene 5
Sox7 NM_011446 20680 SRY-box containing gene 7
Sox8 NM_011447 20681 SRY-box containing gene 8
Sox9 AF421878 20682 SRY-box containing gene 9
Sox9 NM_011448 20682 SRY-box containing gene 9 (Sox9)
Sp1 NM_013672 20683 trans-acting transcription factor 1
Sp100 NM_013673 20684 Mus musculus nuclear antigen Sp100 (Sp100).
Sp3 NM_011450 20687 trans-acting transcription factor 3
Sp4 NM_009239 20688 trans-acting transcription factor 4
Sp6 NM_031183 83395 Mus musculus trans-acting transcription factor 6 (Sp6), mRNA.
Spa17 NM_011449 20686 Mus musculus sperm autoantigenic protein 17 (Spa17), mRNA.
Spaca4 NM_027055 69363 sperm acrosome associated 4
Spag4 NM_139151 245865 Mus musculus sperm associated antigen 4 (Spag4), mRNA
Spag5 NM_017407 54141 sperm associated antigen 5
Spam1 NM_009241 20690 sperm adhesion molecule 1
Sparc NM_009242 20692 Mus musculus secreted acidic cysteine rich glycoprotein (Sparc), mRNA.
Spata11 NM_025538 66400 spermatogenesis associated 11 (Spata11)
Spata13 XM_901902 219140 spermatogenesis associated 13
Spata2 NM_170756 263876 spermatogenesis associated 2 (Spata2)
Spata5 NM_021343 57815 Mus musculus spermatogenesis associated 5 (Spata5)
Spata7 NM_178914 104871 spermatogenesis associated 7
Spbc24 NM_026282 67629 spindle pole body component 24 homolog (S. cerevisiae)
Spbc25 NM_025565 66442 spindle pole body component 25 homolog (S. cerevisiae)
Spcs1 NM_026911 69019 signal peptidase complex subunit 1 homolog (S. cerevisiae)
Spcs2 NM_025668 66624 signal peptidase complex subunit 2 homolog (S. cerevisiae)
Spdef NM_013891 30051 SAM pointed domain containing ets transcription factor
Spdya XM_128768 70891 speedy homolog A (Drosophila)
Spesp1 NM_025721 66712 Mus musculus sperm equatorial segment protein 1 (Spesp1), mRNA.
Spfh1 NM_145502 226144 SPFH domain family, member 1 (Spfh1)
Spfh2 NM_153592 244373 SPFH domain family, member 2 (Spfh2)
Spg20 NM_144895 229285 spastic paraplegia 20, spartin (Troyer syndrome) homolog (human) (Spg20)
Spg21 NM_138584 27965 Mus musculus spastic paraplegia 21 homolog (human) (Spg21)
Spg3a NM_178628 73991 Mus musculus spastic paraplegia 3A homolog (human) (Spg3a), mRNA.
Spg4 XM_128755 50850 spastic paraplegia 4 homolog (human)
Sphk2 NM_020011 56632 Mus musculus sphingosine kinase 2 (Sphk2), transcript variant 2.
Sphk2 NM_203280 56632 sphingosine kinase 2
Spic AF098863 20728 Spi-C transcription factor (Spi-1/PU.1 related)
Spic NM_011461 20728 Spi-C transcription factor (Spi-1/PU.1 related)
Spin NM_011462 20729 Mus musculus spindlin (Spin)
Spin NM_146043 20729 spindlin (Spin), transcript variant 2
Spin2 NM_001005370 278240 spindlin family, member 2
Spink3 NM_009258 20730 serine peptidase inhibitor, Kazal type 3
Spink4 NM_011463 20731 serine protease inhibitor, Kazal type 4 (Spink4)
Spinlw1 NM_029325 75526 Mus musculus serine protease inhibitor-like, with Kunitz and WAP domains 1 (eppin) (Spinlw1), mRNA.
Spint1 NM_016907 20732 serine protease inhibitor, Kunitz type 1
Spire2 NM_172287 234857 spire homolog 2 (Drosophila)
Spna1 NM_011465 20739 spectrin alpha 1
Spna2 XM_001000449 20740 spectrin alpha 2
Spnb2 NM_009260 20742 Mus musculus spectrin beta 2 (Spnb2), transcript variant 2, mRNA.
Spock1 NM_009262 20745 Mus musculus sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan 1 (Spock1), mRNA.
Spock2 NM_052994 94214 sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan 2 (Spock2), mRNA
Spon1 NM_145584 233744 spondin 1, (f-spondin) extracellular matrix protein
Spon2 NM_133903 100689 Mus musculus spondin 2, extracellular matrix protein (Spon2).
Spop NM_025287 20747 Mus musculus speckle-type POZ protein (Spop), mRNA.
Spp1 NM_009263 20750 Mus musculus secreted phosphoprotein 1 (Spp1)
Spp2 NM_029269 75396 Mus musculus secreted phosphoprotein 2 (Spp2), mRNA
Sppl3 NM_029012 74585 signal peptide peptidase 3
Spr NM_011467 20751 sepiapterin reductase (Spr)
Spred2 NM_033523 114716 sprouty protein with EVH-1 domain 2, related sequence
Spred3 NM_182927 101809 Mus musculus sprouty-related, EVH1 domain containing 3 (Spred3), mRNA.
Sprr1a NM_009264 20753 small proline-rich protein 1A
Sprr2a NM_011468 20755 small proline-rich protein 2A
Sprr2b NM_011469 20756 small proline-rich protein 2B
Sprr3 NM_011478 20766 small proline-rich protein 3
Sprrl5 NM_026822 68720 Mus musculus small proline rich-like 5 (Sprrl5)
Spry2 NM_011897 24064 sprouty homolog 2 (Drosophila)
Spry4 NM_011898 24066 sprouty homolog 4 (Drosophila) (Spry4), mRNA
Spryd4 NM_025716 66701 SPRY domain containing 4
Spsb4 NM_145134 211949 splA/ryanodine receptor domain and SOCS box containing 4
Spt2 NM_009268 20771 Mus musculus salivary protein 2 (Spt2).
Sptlc1 NM_009269 268656 serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1
Sptlc2 NM_011479 20773 Mus musculus serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 2 (Sptlc2)
Sqle NM_009270 20775  squalene epoxidase
Sqstm1 NM_011018 18412 Mus musculus sequestosome 1 (Sqstm1)
Sr278 NM_001013608 432766 Mus musculus chromosome 9 open reading frame 102-like (Sr278), mRNA.
Sra1 NM_025291 24068 steroid receptor RNA activator 1
Srd5a2l NM_020611 57357 steroid 5 alpha-reductase 2-like
Srd5a2l2 NM_153801 243078 steroid 5 alpha-reductase 2-like 2
Srebf1 NM_011480 20787 sterol regulatory element binding factor 1
Srfbp1 NM_026040 67222 serum response factor binding protein 1 (Srfbp1)
Srgap3 AF338472 259302 SLIT-ROBO Rho GTPase activating protein 3
Srl NM_175347 106393 sarcalumenin
Srm NM_009272 20810 spermidine synthase (Srm)
Srp14 NM_009273 20813 Mus musculus signal recognition particle 14 (Srp14)
Srp19 NM_025527 66384 Mus musculus signal recognition particle 19 (Srp19), mRNA.
Srp54 NM_011899 24067 signal recognition particle 54 (Srp54).
Srp68 NM_146032 217337 Mus musculus signal recognition particle 68 (Srp68)
Srp9 NM_012058 27058 signal recognition particle 9
Srpk1 NM_016795 20815 serine/arginine-rich protein specific kinase 1
Srpk2 NM_009274 20817 serine/arginine-rich protein specific kinase 2
Srprb NM_009275 20818 signal recognition particle receptor, B subunit
Srpx NM_016911 51795 sushi-repeat-containing protein
Srpx2 NM_026838 68792 sushi-repeat-containing protein, X-linked 2 (Srpx2)
Srr NM_013761 27364 serine racemase
Srrm1 NM_016799 51796 serine/arginine repetitive matrix 1
Srrm2 NM_175229 75956 serine/arginine repetitive matrix 2
Ss18l1 NM_178750 269397 Mus musculus synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1 (Ss18l1), mRNA.
Ssbp1 NM_212468 381760 Mus musculus single-stranded DNA binding protein 1 (Ssbp1), transcript variant 1
Ssbp2 NM_024186 66970 single-stranded DNA binding protein 2 (Ssbp2), transcript variant 1
Ssbp2 NM_024272 66970 Mus musculus single-stranded DNA binding protein 2 (Ssbp2), mRNA.
Ssbp4 NM_133772 76900 single stranded DNA binding protein 4 (Ssbp4)
Ssh1 NM_198109 231637 slingshot homolog 1 (Drosophila)
Ssh3 NM_198113 245857 slingshot homolog 3 (Drosophila)
Ssna1 NM_023464 68475 Sjogrens syndrome nuclear autoantigen 1 (Ssna1)
Sspn NM_010656 16651 sarcospan (Sspn)
Ssr1 NM_025965 107513 signal sequence receptor, alpha
Ssr2 NM_025448 66256 signal sequence receptor, beta (Ssr2)
Ssr4 NM_009279 20832 Mus musculus signal sequence receptor, delta (Ssr4)
Ssrp1 NM_182990 20833 structure specific recognition protein 1 (Ssrp1)
Sssca1 NM_020491 56390 Sjogrens syndrome/scleroderma autoantigen 1 homolog (human) (Sssca1)
Sst NM_009215 20604 somatostatin
Sstr3 NM_009218 20607 somatostatin receptor 3
Sstr5 NM_011425 20609 somatostatin receptor 5
Ssty1 NM_009220 20611 spermiogenesis specific transcript on the Y 1
Ssty2 NM_023546 70009 Mus musculus spermiogenesis specific transcript on the Y 2 (Ssty2), mRNA.
St13 NM_133726 70356 suppression of tumorigenicity 13 (St13)
St14 NM_011176 19143 suppression of tumorigenicity 14 (colon carcinoma) (St14)
St18 NM_173868 240690 suppression of tumorigenicity 18
St3gal1 NM_009177 20442 Mus musculus ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 1 (St3gal1), mRNA.
St3gal3 NM_009176 20441 ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 3 (St3gal3).
St3gal4 NM_009178 20443 Mus musculus ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 4 (St3gal4)
St3gal5 NM_001035228 20454 ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 5
St3gal6 NM_018784 54613 ST3 beta-galactoside alpha-2,3-sialyltransferase 6 (St3gal6)
St6gal2 NM_172829 240119 beta galactoside alpha 2,6 sialyltransferase 2
St6galnac1 NM_011371 20445 ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 1
St6galnac2 NM_009180 20446 ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1, 3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2 (St6galnac2).
St6galnac4 NM_011373 20448 Mus musculus ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1, 3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 4 (St6galnac4), mRNA.
St6galnac5 NM_012028 26938 Mus musculus ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1, 3)-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 5 (St6galnac5)
St7 NM_022332 64213 Mus musculus Suppression of tumorigenicity 7 (St7), mRNA
St7l NM_153091 229681 suppression of tumorigenicity 7-like
St8sia1 NM_011374 20449 Mus musculus ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 1 (St8sia1)
St8sia2 NM_009181 20450 Mus musculus ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 2 (St8sia2), mRNA.
St8sia3 NM_009182 20451 Mus musculus ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 3 (St8sia3), mRNA.
St8sia4 NM_009183 20452 Mus musculus ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 4 (St8sia4)
St8sia5 NM_153124 225742 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 5
St8sia6 NM_145838 241230 ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 6
Stab2 NM_138673 192188 stabilin 2
Stac NM_016853 20840 src homology three (SH3) and cysteine rich domain
Stac2 NM_146028 217154 Mus musculus SH3 and cysteine rich domain 2 (Stac2)
Stac3 NM_177707 237611 SH3 and cysteine rich domain 3
Stag2 NM_021465 20843 stromal antigen 2
Stag3 NM_016964 50878 stromal antigen 3
Stam2 NM_019667 56324 Mus musculus signal transducing adaptor molecule (SH3 domain and ITAM motif) 2 (Stam2)
Stambp NM_024239 70527 Stam binding protein (Stambp)
Star NM_011485 20845 steroidogenic acute regulatory protein
Stard3 NM_021547 59045 START domain containing 3 (Stard3)
Stard4 NM_133774 170459  StAR-related lipid transfer (START) domain containing 4
Stard5 NM_023377 170460 Mus musculus StAR-related lipid transfer (START) domain containing 5 (Stard5)
Stard7 NM_139308 99138 Mus musculus START domain containing 7 (Stard7).
Stat1 NM_009283 20846 signal transducer and activator of transcription 1 (Stat1).
Stat2 NM_019963 20847 signal transducer and activator of transcription 2
Stat3 NM_011486 20848 Mus musculus signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3), transcript variant 3.
Stat3 NM_213659 20848 signal transducer and activator of transcription 3 (Stat3), transcript variant 1.
Stat4 NM_011487 20849 signal transducer and activator of transcription 4 (Stat4)
Statip1 NM_021448 58523 Mus musculus signal transducer and activator of transcription interacting protein 1 (Statip1)
Stc1 NM_009285 20855 stanniocalcin 1 (Stc1)
Stc2 NM_011491 20856 stanniocalcin 2 (Stc2).
Stch AK021006 110920 stress 70 protein chaperone, microsome-associated, human homolog
Steap1 NM_027399 70358 Mus musculus six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1 (Steap1), mRNA
Steap2 AK166607 74051 Mus musculus 1 cell embryo 1 cell cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:I0C0036M07 product:six transmembrane epithelial antigen of prostate 2, full insert sequence.
Stim1 NM_009287 20866 stromal interaction molecule 1
Stim2 XM_001001195 116873 stromal interaction molecule 2
Stip1 NM_016737 20867 stress-induced phosphoprotein 1
Stk10 NM_009288 20868 serine/threonine kinase 10
Stk11 NM_011492 20869 serine/threonine kinase 11
Stk11ip NM_027886 71728 Mus musculus serine/threonine kinase 11 interacting protein (Stk11ip), mRNA
Stk16 NM_011494 20872 Mus musculus serine/threonine kinase 16 (Stk16)
Stk17b NM_133810 98267 serine/threonine kinase 17b (apoptosis-inducing) (Stk17b).
Stk22s1 NM_011651 22116 serine/threonine kinase 22 substrate 1
Stk23 NM_019684 56504 Mus musculus serine/threonine kinase 23 (Stk23), mRNA.
Stk24 NM_145465 223255 serine/threonine kinase 24 (STE20 homolog, yeast)
Stk25 NM_021537 59041 serine threonine kinase 25 (yeast)
Stk3 NM_019635 56274 serine/threonine kinase 3 (Ste20, yeast homolog)
Stk32b NM_022416 64293 serine/threonine kinase 32B
Stk32c NM_021302 57740 Mus musculus serine/threonine kinase 32C (Stk32c).
Stk38 NM_134115 106504 serine/threonine kinase 38
Stk38l NM_172734 232533 Mus musculus serine/threonine kinase 38 like (Stk38l), mRNA.
Stk40 NM_028800 74178 serine/threonine kinase 40 (Stk40)
Stmn1 NM_019641 16765   stathmin 1
Stmn2 NM_025285 20257 Mus musculus stathmin-like 2 (Stmn2)
Stmn3 NM_009133 20262 stathmin-like 3
Stmn4 NM_019675 56471 stathmin-like 4
Stom NM_013515 13830 Mus musculus stomatin (Stom)
Stoml1 NM_026942 69106 stomatin-like 1 (Stoml1)
Stoml2 NM_023231 66592 Mus musculus stomatin (Epb7.2)-like 2 (Stoml2)
Stoml3 NM_153156 229277 stomatin (Epb7.2)-like 3
Ston2 NM_175367 108800 stonin 2
Stox1 XM_125685 216021 storkhead box 1
Stox2 NM_175162 71069 storkhead box 2
Stra8 NM_009292 20899 stimulated by retinoic acid gene 8
Strap NM_011499 20901 serine/threonine kinase receptor associated protein
Strc NM_080459 140476 stereocilin
Strm NM_011501 20904 striamin
Strn NM_011500 268980 striatin, calmodulin binding protein
Strn4 NM_133789 97387 striatin, calmodulin binding protein 4 (Strn4)
Stub1 NM_019719 56424 STIP1 homology and U-Box containing protein 1 (Stub1)
Stx11 XM_886256 74732 syntaxin 11
Stx17 NM_026343 67727 syntaxin 17
Stx18 NM_026959 71116 Mus musculus syntaxin 18 (Stx18).
Stx1a NM_016801 20907 syntaxin 1A (brain)
Stx4a NM_009294 20909 Mus musculus syntaxin 4A (placental) (Stx4a)
Stx7 NM_016797 53331 syntaxin 7
Stx8 NM_018768 55943 syntaxin 8 (Stx8)
Stxbp1 NM_009295 20910 Mus musculus syntaxin binding protein 1 (Stxbp1).
Stxbp2 NM_011503 20911 syntaxin binding protein 2 (Stxbp2).
Stxbp3 NM_011504 20912 Mus musculus syntaxin binding protein 3 (Stxbp3), transcript variant 2, mRNA.
Stxbp4 NM_011505 20913 syntaxin binding protein 4
Stxbp5 XM_976354 78808 syntaxin binding protein 5 (tomosyn)
Stxbp5l NM_172440 207227 syntaxin binding protein 5-like
Stxbp6 NM_144552 217517 syntaxin binding protein 6 (amisyn)
Styk1 NM_172891 243659 serine/threonine/tyrosine kinase 1
Styx NM_019637 56291 phosphoserine/threonine/tyrosine interaction protein (Styx)
Sub1 NM_011294 20024  SUB1 homolog (S. cerevisia
Sucla2 NM_011506 20916 succinate-Coenzyme A ligase ADP-forming beta subunit
Suclg1 AK088888 56451 succinate-CoA ligase, GDP-forming, alpha subunit
Suclg1 NM_019879 56451 succinate-CoA ligase GDP-forming alpha subunit
Suclg2 NM_011507 20917 succinate-Coenzyme A ligase, GDP-forming, beta subunit
Sucnr1 NM_032400 84112 Mus musculus succinate receptor 1 (Sucnr1)
Sugt1 NM_026474 67955 Mus musculus SGT1, suppressor of G2 allele of SKP1 (S. cerevisiae) (Sugt1)
Suhw2 NM_177475 64453 suppressor of hairy wing homolog 2 (Drosophila)
Suhw3 NM_153532 208968 suppressor of hairy wing homolog 3 (Drosophila) (Suhw3)
Sulf2 NM_028072 72043 sulfatase 2
Sult1a1 NM_133670 20887 sulfotransferase family 1A, phenol-preferring, member 1 (Sult1a1)
Sult1b1 NM_019878 56362 sulfotransferase family 1B, member 1 (Sult1b1)
Sult1c1 NM_018751 20888 sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 1
Sult1d1 NM_016771 53315 sulfotransferase family 1D, member 1
Sult2b1 NM_017465 54200 sulfotransferase family, cytosolic, 2B, member 1
Sult5a1 NM_020564 57429 sulfotransferase family 5A, member 1
Sumf1 NM_145937 58911  sulfatase modifying factor 1
Sumo2 NM_133354 170930   SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2 (yeast)
Sumo3 NM_019929 20610 SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 3 (yeast)
Suox NM_173733 211389 sulfite oxidase
Supt3h NM_178652 109115 suppressor of Ty 3 homolog (S. cerevisiae)
Supt5h NM_013676 20924 suppressor of Ty 5 homolog (S. cerevisiae)
Supt7l NM_028150 72195 Mus musculus suppressor of Ty 7 (S. cerevisiae)-like (Supt7l).
Supv3l1 NM_181423 338359 suppressor of var1, 3-like 1 (S. cerevisiae)
Surb7 NM_025315 108098 SRB7 (supressor of RNA polymerase B) homolog (S. cerevisiae) (Surb7)
Surf1 NM_013677 20930 Mus musculus surfeit gene 1 (Surf1), mRNA.
Surf2 NM_013678 20931 surfeit gene 2 (Surf2)
Surf4 NM_011512 20932 Mus musculus surfeit gene 4 (Surf4), mRNA
Surf5 NM_011513 20933 surfeit gene 5
Surf6 NM_009298 20935 surfeit gene 6
Susd2 NM_027890 71733 sushi domain containing 2
Susd3 NM_025491 66329 Mus musculus sushi domain containing 3 (Susd3)
Susd4 NM_144796 96935 Mus musculus sushi domain containing 4 (Susd4).
Suv39h1 NM_011514 20937 suppressor of variegation 3-9 homolog 1 (Drosophila) (Suv39h1)
Suv39h2 NM_022724 64707 suppressor of variegation 3-9 homolog 2 (Drosophila)
Suv420h1 NM_144871 225888 suppressor of variegation 4-20 homolog 1 (Drosophila)
Suv420h2 NM_146177 232811 suppressor of variegation 4-20 homolog 2 (Drosophila) (Suv420h2)
Suz12 NM_199196 52615 suppressor of zeste 12 homolog (Drosophila)
Sv2a BI736186 64051 synaptic vesicle glycoprotein 2 a
Sv2a NM_022030 64051 synaptic vesicle glycoprotein 2 a (Sv2a)
Sv2b AI852232 64176 synaptic vesicle glycoprotein 2 b
Sv2b NM_153579 64176 Mus musculus synaptic vesicle glycoprotein 2 b (Sv2b), mRNA.
Sv2c AA241127 75209 synaptic vesicle glycoprotein 2c
Svil NM_153153 225115 supervillin
Svp2 NM_009300 20941 seminal vesicle protein 2
Svs2 NM_017390 53878 seminal vesicle protein, secretion 2
Svs5 NM_009301 20944 seminal vesicle secretion 5
Swap70 NM_009302 20947 SWA-70 protein
Syap1 NM_025932 67043 synapse associated protein 1
Sybl1 NM_011515 20955 synaptobrevin like 1 (Sybl1).
Syde2 XM_001004384 214804 synapse defective 1, Rho GTPase, homolog 2 (C. elegans)
Syf2 NM_026780 68592 SYF2 homolog, RNA splicing factor (S. cerevisiae)
Syn1 NM_013680 20964 synapsin I (Syn1)
Syn2 NM_013681 20965 synapsin II
Syn3 NM_013722 27204 synapsin III
Syncrip XM_135019 56403 synaptotagmin binding, cytoplasmic RNA interacting protein
Syne1 NM_022027 64009 Mus musculus synaptic nuclear envelope 1 (Syne1)
Syne1 XM_358299 64009 synaptic nuclear envelope 1
Syne2 AB093279 326621 synaptic nuclear envelope 2
Syngap1 XM_915205 240057 synaptic Ras GTPase activating protein 1 homolog (rat)
Syngr1 BI737510 20972 synaptogyrin 1
Syngr2 BG974968 20973 synaptogyrin 2
Syngr2 NM_009304 20973 synaptogyrin 2
Syngr3 AF117207 20974 synaptogyrin 3
Syngr3 NM_011522 20974 synaptogyrin 3 (Syngr3)
Synj1 XM_128379 104015 synaptojanin 1
Synj1 XM_358889 104015 PREDICTED Mus musculus synaptojanin 1 (Synj1), mRNA
Synj2 NM_011523 20975 synaptojanin 2
Synj2bp NM_025292 24071  synaptojanin 2 binding protein
Synpo2l NM_175132 68760 synaptopodin 2-like
Synpr NM_028052 72003 Mus musculus synaptoporin (Synpr).
Sypl NM_013635 19027 synaptophysin-like protein
Syt1 NM_009306 20979 synaptotagmin 1
Syt10 NM_018803 54526 synaptotagmin 10
Syt11 NM_018804 229521 synaptotagmin 11
Syt12 NM_134164 171180 synaptotagmin 12
Syt13 NM_030725 80976 synaptotagmin 13
Syt14 NM_181546 329324 synaptotagmin XIV
Syt16 NM_172804 238266 synaptotagmin XVI
Syt2 NM_009307 20980 synaptotagmin 2
Syt3 NM_016663 20981 synaptotagmin 3
Syt4 NM_009308 20983 synaptotagmin 4
Syt5 NM_016908 53420 synaptotagmin 5
Syt6 NM_018800 54524 synaptotagmin 6
Syt7 NM_018801 54525 synaptotagmin 7
Syt8 NM_018802 55925 Mus musculus synaptotagmin VIII (Syt8), mRNA
Syt9 NM_021889 60510 synaptotagmin IX
Sytl2 NM_031394 83671 synaptotagmin-like 2
Sytl3 NM_031395 83672 synaptotagmin-like 3
Sytl4 NM_013757 27359 synaptotagmin-like 4
Syvn1 NM_028769 74126 synovial apoptosis inhibitor 1, synoviolin (Syvn1)
T NM_009309 20997 brachyury
T2bp NM_145133 211550   Traf2 binding protein
Taar1 NM_053205 111174 trace amine-associated receptor 1
Taar6 NM_001010828 215855 trace amine-associated receptor 6
Tac1 NM_009311 21333 tachykinin 1
Tac2 NM_009312 21334 tachykinin 2
Tacc2 NM_001004468 57752 transforming, acidic coiled-coil containing protein 2
Tacc3 NM_011524 21335 transforming, acidic coiled-coil containing protein 3 (Tacc3)
Tacr1 NM_009313 21336 tachykinin receptor 1
Tacr2 NM_009314 21337 tachykinin receptor 2
Tacr3 NM_021382 21338 tachykinin receptor 3
Tacstd1 NM_008532 17075 tumor-associated calcium signal transducer 1
Tacstd2 NM_020047 56753 tumor-associated calcium signal transducer 2
Tada1l NM_030245 27878 transcriptional adaptor 1 (HFI1 homolog, yeast) like
Tada3l NM_133932 101206 transcriptional adaptor 3 (NGG1 homolog, yeast)-like
Taf1 XM_194622 270627 TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf10 NM_020024 24075 Mus musculus TAF10 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor (Taf10), mRNA.
Taf11 NM_026836 68776 TAF11 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor (Taf11)
Taf12 NM_025579 66464 TAF12 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor (Taf12)
Taf13 NM_025444 99730 TAF13 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf15 NM_027427 70439 TAF15 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf1b NM_020614 21340 TATA box binding protein (Tbp)-associated factor, RNA polymerase I, B
Taf1c NM_021441 21341 Mus musculus TATA box binding protein (Tbp)-associated factor, RNA polymerase I, C (Taf1c)
Taf4a XM_130764 228980 TAF4A RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf5 NM_177342 226182 TAF5 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf5l NM_133966 102162 TAF5-like RNA polymerase II, p300/CBP-associated factor (PCAF)-associated factor (Taf5l)
Taf6l NM_146092 225895 TAF6-like RNA polymerase II, p300/CBP-associated factor (PCAF)-associated factor
Taf7 NM_011901 24074 Mus musculus TAF7 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor (Taf7)
Taf9 NM_027139 108143 TAF9 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor (Taf9), transcript variant 1
Taf9 NM_027592 108143 TAF9 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Taf9b NM_001001176 407786 TAF9B RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor
Tagap1 NM_145968 72536 Mus musculus T-cell activation GTPase activating protein 1 (Tagap1).
Tagln NM_011526 21345 transgelin (Tagln)
Tagln2 NM_178598 21346 transgelin 2
Tagln3 NM_019754 56370 Mus musculus transgelin 3 (Tagln3), mRNA.
Takrp NM_001008785 243574 kelch repeat and BTB (POZ) domain containing 8
Tal1 NM_011527 21349 Mus musculus T-cell acute lymphocytic leukemia 1 (Tal1), mRNA.
Tal2 NM_009317 21350 T-cell acute lymphocytic leukemia 2
Taldo1 NM_011528 21351 transaldolase 1 (Taldo1).
Tanc1 NM_198294 66860 tetratricopeptide repeat, ankyrin repeat and coiled-coil containing 1
Tank NM_011529 21353 TRAF family member-associated Nf-kappa B activator
Tap1 NM_013683 21354 Mus musculus transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP) (Tap1)
Tap2 NM_011530 21355 Mus musculus transporter 2, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP) (Tap2)
Tapbp NM_001025313 21356 TAP binding protein
Tapbpl NM_145391 213233 Mus musculus TAP binding protein-like (Tapbpl).
Tarbp2 NM_009319 21357 TAR (HIV) RNA binding protein 2
Tardbp NM_001003899 230908 TAR DNA binding protein (Tardbp), transcript variant 3
Tardbp NM_145556 230908 TAR DNA binding protein (Tardbp), transcript variant 1
Tars NM_033074 110960 threonyl-tRNA synthetase (Tars)
Tarsl1 NM_027931 71807 Mus musculus threonyl-tRNA synthetase-like 1 (Tarsl1)
Tarsl2 NM_172310 272396 Mus musculus threonyl-tRNA synthetase-like 2 (Tarsl2).
Tas1r1 NM_031867 110326 taste receptor, type 1, member 1
Tas1r3 NM_031872 83771 taste receptor, type 1, member 3
Tas2r130 NM_199156 387355 taste receptor, type 2, member 130
Tas2r131 NM_207030 387356 taste receptor, type 2, member 131
Tas2r135 NM_199159 387512 taste receptor, type 2, member 135
Tas2r138 NM_001001451 387513 taste receptor, type 2, member 138
Tas2r139 NM_181275 353148 taste receptor, type 2, member 139
Tas2r144 NM_001001453 387515 taste receptor, type 2, member 144
Tat NM_146214 234724 tyrosine aminotransferase (Tat)
Taz NM_181516 66826 Mus musculus tafazzin (Taz)
Tbc1d1 NM_019636 57915 BC1 domain family, member 1
Tbc1d10a NM_134023 103724 Mus musculus TBC1 domain family, member 10a (Tbc1d10a)
Tbc1d10b NM_144522 68449 TBC1 domain family, member 10b
Tbc1d10c NM_178650 108995 TBC1 domain family, member 10c
Tbc1d13 NM_146252 70296 TBC1 domain family, member 13 (Tbc1d13)
Tbc1d14 NM_133910 100855 TBC1 domain family, member 14
Tbc1d15 NM_025706 66687 Mus musculus TBC1 domain family, member 15 (Tbc1d15)
Tbc1d20 NM_024196 67231 TBC1 domain family, member 20
Tbc1d22a NM_145476 223754 TBC1 domain family, member 22a
Tbc1d2b NM_194334 67016 TBC1 domain family, member 2B
Tbc1d4 NM_173380 210789 TBC1domain family,member 4
Tbc1d5 NM_028162 72238 Mus musculus TBC1 domain family, member 5 (Tbc1d5), mRNA.
Tbc1d7 NM_025935 67046 TBC1 domain family, member 7
Tbc1d8 NM_018775 54610 TBC1 domain family, member 8 (Tbc1d8).
Tbc1d9b XM_910858 76795 TBC1 domain family, member 9B
Tbca NM_009321 21371 tubulin cofactor a
Tbcc NM_178385 72726 tubulin-specific chaperone c
Tbce NM_178337 70430 tubulin-specific chaperone e
Tbk1 NM_019786 56480 TANK-binding kinase 1
Tbl1xr1 NM_030732 81004 transducin (beta)-like 1X-linked receptor 1
Tbl2 NM_013763 27368 transducin (beta)-like 2
Tbl3 NM_145396 213773 Mus musculus transducin (beta)-like 3 (Tbl3).
Tbn NM_022015 63856 Mus musculus taube nuss (Tbn)
Tbp NM_013684 21374 TATA box binding protein
Tbr1 NM_009322 21375 T-box brain gene 1
Tbrg1 NM_025289 21376 Mus musculus transforming growth factor beta regulated gene 1 (Tbrg1)
Tbrg3 NM_178871 21378 transforming growth factor beta regulated gene 3
Tbrg4 NM_134011 21379 transforming growth factor beta regulated gene 4 (Tbrg4)
Tbx10 NM_001001320 109575 T-box 10
Tbx15 NM_011534 21384 Mus musculus T-box 15 (Tbx15)
Tbx18 NM_023814 76365 T-box18
Tbx19 NM_032005 83993 T-box 19
Tbx2 NM_009324 21385 T-box 2
Tbx4 NM_011536 21387 T-box 4
Tbxa2r NM_009325 21390 thromboxane A2 receptor
Tce1 NM_027141 79043 T-complex expressed gene 1
Tcea1 NM_011541 21399 transcription elongation factor A (SII) 1
Tcea2 NM_009326 21400 transcription elongation factor A (SII), 2
Tceal1 NM_146236 237052 transcription elongation factor A (SII)-like 1
Tceal3 NM_025355 66104 Mus musculus transcription elongation factor A (SII)-like 3 (Tceal3), mRNA.
Tceal8 NM_025703 66684 transcription elongation factor A (SII)-like 8 (Tceal8).
Tceb1 NM_026456 67923 transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 1 (Tceb1)
Tceb2 NM_026305 67673 Mus musculus transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 2 (Tceb2), mRNA.
Tceb3 NM_013736 27224 transcription elongation factor B (SIII), polypeptide 3 (Tceb3)
Tcerg1 NM_001039474 56070 transcription elongation regulator 1 (CA150)
Tcerg1l NM_183289 70571 transcription elongation regulator 1-like
Tcf1 NM_009327 21405 transcription factor 1
Tcf15 NM_009328 21407 transcription factor 15
Tcf19 NM_025674 106795  transcription factor 19
Tcf2 AB052659 21410 transcription factor 2
Tcf2 NM_009330 21410 transcription factor 2
Tcf20 NM_013836 21411 transcription factor 20
Tcf23 NM_053085 69852 transcription factor 23
Tcf3 AF057691 21415 transcription factor 3
Tcf4 NM_013685 21413 transcription factor 4
Tcf7 AK037616 21414 transcription factor 7, T-cell specific
Tcf7l2 AK052583 21416 transcription factor 7-like 2, T-cell specific, HMG-box
Tcfap2a NM_011547 21418 transcription factor AP-2, alpha (Tcfap2a).
Tcfap2b NM_009334 21419 transcription factor AP-2 beta
Tcfap2c NM_009335 21420 Mus musculus transcription factor AP-2, gamma (Tcfap2c)
Tcfap2d NM_153154 226896 transcription factor AP-2, delta
Tcfap2e NM_198960 332937 transcription factor AP-2, epsilon
Tcfap4 NM_031182 83383 transcription factor AP4 (Tcfap4)
Tcfcp2 NM_033476 21422 transcription factor CP2 (Tcfcp2)
Tcfcp2l3 NM_026496 252973 grainyhead-like 2 (Drosophila)
Tcfe2a NM_011548 21423 transcription factor E2a
Tcfe2a XM_125750 21423 transcription factor E2a
Tcfe3 NM_172472 209446 transcription factor E3 [Mus musculus]
Tcfeb NM_011549 21425 transcription factor EB (Tcfeb)
Tcfec NM_031198 21426 Mus musculus transcription factor EC (Tcfec)
Tcfl1 NM_009336 21427 transcription factor-like 1 (Tcfl1)
Tcfl4 NM_011550 21428 transcription factor-like 4 (Tcfl4)
Tcirg1 NM_016921 27060 T-cell, immune regulator 1, ATPase, H+ transporting, lysosomal V0 protein A3
Tcl1 NM_009337 21432 T-cell lymphoma breakpoint 1
Tcl1b1 NM_013773 27379 T-cell leukemia/lymphoma 1B, 1
Tcn2 NM_015749 21452 transcobalamin 2 (Tcn2)
Tcp1 NM_013686 21454 t-complex protein 1
Tcp10a NM_009340 21460 t-complex protein 10a
Tcp10b NM_011553 21461 Mus musculus t-complex protein 10b (Tcp10b), mRNA.
Tcta NM_133986 102791 T-cell leukemia translocation altered gene (Tcta).
Tcte1 NM_013688 21645 t-complex-associated testis expressed 1
Tcte1l NM_025975 67117 t-complex-associated-testis-expressed 1-like (Tcte1l)
Tcte2 NM_022311 21646 t-complex-associated testis expressed 2
Tcte3 NM_011560 21647 Mus musculus t-complex-associated testis expressed 3 (Tcte3), transcript variant 1, mRNA.
Tctex1 NM_009342 21648 t-complex testis expressed 1
TCFL5 NM_178254 277353 transcription factor-like 5 (basic helix-loop-helix)
Tde1 NM_012032 26943 tumor differentially expressed 1 (Tde1)
Tde2 NM_019760 56442 Mus musculus tumor differentially expressed 2 (Tde2).
Tdg NM_172552 21665 Mus musculus thymine DNA glycosylase (Tdg), transcript variant 2
Tdgf1 NM_011562 21667 teratocarcinoma-derived growth factor
Tdh NM_021480 58865 L-threonine dehydrogenase
Tdpoz1 NM_148949 207213 TD and POZ domain containing 1
Tdrd3 NM_172605 219249 tudor domain containing 3 (Tdrd3)
Tdrd6 NM_198418 210510 tudor domain containing 6
Tdrd7 NM_146142 100121 tudor domain containing 7 (Tdrd7)
Tead1 NM_009346 21676 TEA domain family member 1
Tead2 NM_011565 21677 TEA domain family member 2
Tead4 NM_011567 21679 TEA domain family member 4
Tecta NM_009347 21683 tectorin alpha
Tef NM_153484 21685 thyrotroph embryonic factor
Tegt NM_026669 110213 testis enhanced gene transcript
Tekt2 NM_011902 24084 tektin 2 (Tekt2).
Tekt3 NM_027660 71062 tektin 3
Tekt4 NM_027951 71840 tektin 4
Tenc1 NM_153533 209039 Mus musculus tensin like C1 domain-containing phosphatase (Tenc1), mRNA.
Tenr NM_009350 21744 testis nuclear RNA binding protein
Tera-pending NM_019643 56306 teratocarcinoma expressed, serine rich
Terf1 NM_009352 21749 telomeric repeat binding factor 1
Terf2ip NM_020584 57321 Mus musculus telomeric repeat binding factor 2, interacting protein (Terf2ip)
Tert NM_009354 21752 telomerase reverse transcriptase
Tes NM_011570 21753 Mus musculus testis derived transcript (Tes), transcript variant 1, mRNA
Tesc NM_021344 57816 Mus musculus tescalcin (Tesc), mRNA.
Tesk1 NM_011571 21754 testis specific protein kinase 1
Tesk2 NM_146151 230661 testis-specific kinase 2
Tesp1 NM_009355 21755 testicular serine protease 1
Tesp2 NM_009356 21756 testicular serine protease 2
Tessp2 NM_153099 235628 Mus musculus testis serine protease 2 (Tessp2), mRNA.
Tex101 NM_019981 56746 testis expressed gene 101
Tex11 NM_031384 83558 testis expressed gene 11
Tex14 NM_031386 83560 testis expressed gene 14
Tex15 NM_031374 104271 testis expressed gene 15
Tex16 NM_031382 83556 testis expressed gene 16
Tex18 NM_031385 83559 testis expressed gene 18
Tex19 NM_028602 73679 testis expressed gene 19
Tex2 NM_198292 21763 testis expressed gene 2
Tex261 NM_009357 21766 testis expressed gene 261 (Tex261)
Tex264 NM_011573 21767 testis expressed gene 264 (Tex264)
Tex27 NM_148926 21769 Mus musculus testis expressed gene 27 (Tex27), mRNA.
Tfam NM_009360 21780 transcription factor A, mitochondrial (Tfam)
Tfb1m NM_146074 224481 transcription factor B1, mitochondrial
Tfb2m NM_008249 15278 Mus musculus transcription factor B2, mitochondrial (Tfb2m)
Tfdp2 NM_178667 211586 Mus musculus transcription factor Dp 2 (Tfdp2)
Tff1 NM_009362 21784 trefoil factor 1
Tff2 NM_009363 21785 trefoil factor 2 (spasmolytic protein 1)
Tff3 NM_011575 21786 trefoil factor 3, intestinal
Tfg NM_019678 21787 Trk-fused gene
Tfip11 NM_018783 54723 tuftelin interacting protein 11
Tfpi2 NM_009364 21789 Mus musculus tissue factor pathway inhibitor 2 (Tfpi2)
Tfpt NM_023524 69714 TCF3 (E2A) fusion partner (Tfpt)
Tfrc NM_011638 22042 Mus musculus transferrin receptor (Tfrc), mRNA.
Tg NM_009375 21819 thyroglobulin
Tgds NM_029578 76355 TDP-glucose 4,6-dehydratase (Tgds)
Tgfa NM_031199 21802 transforming growth factor alpha
Tgfb1 NM_011577 21803 transforming growth factor, beta 1 (Tgfb1).
Tgfb1i4 NM_009366 21807 transforming growth factor beta 1 induced transcript 4
Tgfb1i4 NM_207652 21807 Mus musculus transforming growth factor beta 1 induced transcript 4 (Tgfb1i4), transcript variant 1, mRNA.
Tgfb2 NM_009367 21808 transforming growth factor, beta 2 (Tgfb2)
Tgfb3 NM_009368 21809 transforming growth factor, beta 3 (Tgfb3).
Tgfbi NM_009369 21810 transforming growth factor, beta induced
Tgfbr1 NM_009370 21812 transforming growth factor, beta receptor I
Tgfbr2 NM_009371 21813 transforming growth factor, beta receptor II
Tgfbr3 NM_011578 21814 Mus musculus transforming growth factor, beta receptor III (Tgfbr3), mRNA.
Tgfbrap1 NM_001013025 73122 transforming growth factor, beta receptor associated protein 1
Tgif NM_009372 21815 Mus musculus TG interacting factor (Tgif)
Tgm2 NM_009373 21817 transglutaminase 2, C polypeptide
Tgm3 NM_009374 21818 transglutaminase 3, E polypeptide (Tgm3)
Tgm4 NM_177911 331046 transglutaminase 4 (prostate)
Tgm5 NM_028799 74176 transglutaminase 5
Tgoln1 NM_009443 22134 trans-golgi network protein (Tgoln1)
Tgoln2 NM_009444 22135 trans-golgi network protein 2
Tgtp NM_011579 21822 T-cell specific GTPase
Th NM_009377 21823 tyrosine hydroxylase
Th1l NM_020580 57314 TH1-like homolog (Drosophila)
Tha1 NM_027919 71776 threonine aldolase 1
Thap1 NM_199042 73754 THAP domain containing, apoptosis associated protein 1
Thap1 XM_134061 73754 THAP domain containing, apoptosis associated protein 1
Thap3 NM_175152 69876 THAP domain containing, apoptosis associated protein 3
Thap4 NM_025920 67026 THAP domain containing 4 (Thap4)
Thap7 NM_026909 69009 THAP domain containing 7 (Thap7)
Thbd NM_009378 21824 thrombomodulin (Thbd)
Thbs1 NM_011580 21825 Mus musculus thrombospondin 1 (Thbs1), mRNA.
Thbs2 NM_011581 21826 thrombospondin 2
Thbs3 NM_013691 21827 thrombospondin 3
Thbs4 NM_011582 21828 thrombospondin 4
Thea NM_025590 329910 acyl-CoA thioesterase 11
Thedc1 NM_145921 99035 thioesterase domain containing 1 (Thedc1)
Theg NM_199226 21830 Mus musculus testicular haploid expressed gene (Theg), transcript variant 2, mRNA.
Them2 NM_025790 66834 Mus musculus thioesterase superfamily member 2 (Them2)
Them4 NM_029431 75778 thioesterase superfamily member 4
Thg1l XM_126359 66628 tRNA-histidine guanylyltransferase 1-like (S. cerevisiae)
Thoc1 NM_153552 225160 THO complex 1
Thoc3 NM_028597 73666 THO complex 3
Thoc4 NM_011568 21681 THO complex 4
Thoc5 NM_172438 107829 THO complex 5
Thop1 NM_022653 50492 thimet oligopeptidase 1
Thpo NM_009379 21832 thrombopoietin
Thra NM_178060 21833 thyroid hormone receptor alpha
Thrap4 NM_011869 23989 thyroid hormone receptor associated protein 4 (Thrap4)
Thrap5 NM_198107 216154 thyroid hormone receptor associated protein 5
Thrap6 NM_027212 69790 thyroid hormone receptor associated protein 6 (Thrap6)
Thrb NM_009380 21834 thyroid hormone receptor beta
Thrsp BC009165 21835 thyroid hormone responsive SPOT14 homolog (Rattus)
Thsd2 NM_028351 72780 thrombospondin, type I, domain 2
Thsd4 NM_172444 207596 thrombospondin, type I, domain containing 4
Thtpa NM_153083 105663 thiamine triphosphatase (Thtpa)
Thumpd2 XM_918052 72167 THUMP domain containing 2
Thumpd3 NM_008188 14911 THUMP domain containing 3
Thy1 NM_009382 21838 thymus cell antigen 1, theta
Thyn1 NM_144543 77862 thymocyte nuclear protein 1
Tial1 NM_009383 21843 Tial1 cytotoxic granule-associated RNA binding protein-like 1
Tiam1 NM_009384 21844 T-cell lymphoma invasion and metastasis 1
Ticam1 NM_174989 106759 toll-like receptor adaptor molecule 1
Tie1 NM_011587 21846 Mus musculus tyrosine kinase receptor 1 (Tie1)
Tigd3 NM_198634 332359 Mus musculus tigger transposable element derived 3 (Tigd3), mRNA.
Tigd4 NM_207278 403175 tigger transposable element derived 4
Tigd5 NM_178646 105734 tigger transposable element derived 5
Timd2 NM_134249 171284 Mus musculus T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 2 (Timd2)
Timeless NM_011589 21853 timeless homolog (Drosophila)
Timm10 NM_013899 30059  translocase of inner mitochondrial membrane 10 homolog (yeast)
Timm17a NM_011590 21854 translocase of inner mitochondrial membrane 17a
Timm17b NM_011591 21855 translocator of inner mitochondrial membrane 17b (Timm17b)
Timm22 NM_019818 56322 translocase of inner mitochondrial membrane 22 homolog (yeast)
Timm23 NM_016897 53600 translocase of inner mitochondrial membrane 23 homolog (yeast) (Timm23)
Timm44 NM_011592 21856 translocator of inner mitochondrial membrane 44 (Timm44)
Timm50 NM_025616 66525 translocase of inner mitochondrial membrane 50 homolog (yeast)
Timm8a1 NM_013898 30058 translocase of inner mitochondrial membrane 8 homolog a1 (yeast)
Timm8b NM_013897 30057 translocase of inner mitochondrial membrane 8 homolog b (yeast)
Timm9 NM_013895 30055 translocase of inner mitochondrial membrane 9 homolog (yeast) (Timm9)
Timp1 NM_011593 21857 Mus musculus tissue inhibitor of metalloproteinase 1 (Timp1)
Timp3 NM_011595 21859 Mus musculus tissue inhibitor of metalloproteinase 3 (Timp3)
Timp4 NM_080639 110595 tissue inhibitor of metalloproteinase 4
Tinag NM_012033 26944 tubulointerstitial nephritis antigen (Tinag)
Tinagl NM_023476 94242 tubulointerstitial nephritis antigen-like
Tinf2 NM_145705 28113 Terf1 (TRF1)-interacting nuclear factor 2 (Tinf2)
Tiparp NM_178892 99929 TCDD-inducible poly(ADP-ribose) polymerase
Tipin NM_025372 66131 Mus musculus timeless interacting protein (Tipin).
Titf1 NM_009385 21869 thyroid transcription factor 1
Tjap1 NM_028751 74094 tight junction associated protein 1
Tjp1 NM_009386 21872 tight junction protein 1
Tjp2 NM_011597 21873 tight junction protein 2
Tjp3 NM_013769 27375 tight junction protein 3 (Tjp3).
Tk1 NM_009387 21877 Mus musculus thymidine kinase 1 (Tk1).
Tk2 NM_021028 57813 thymidine kinase 2, mitochondrial
Tkt NM_009388 21881 transketolase
Tktl1 NM_031379 83553 transketolase-like 1
Tle1 NM_011599 21885 transducin-like enhancer of split 1, homolog of Drosophila E (spl)
Tle2 NM_019725 21886 transducin-like enhancer of split 2, homolog of Drosophila E(spl)
Tle3 NM_009389 21887 transducin-like enhancer of split 3, homolog of Drosophila E(spl)
Tle3 XM_125192 21887 transducin-like enhancer of split 3, homolog of Drosophila E(spl)
Tle4 NM_011600 21888 transducin-like enhancer of split 4, homolog of Drosophila E(spl)
Tle6 NM_053254 114606 transducin-like enhancer of split 6, homolog of Drosophila E(spl)
Tlk1 NM_172664 228012 tousled-like kinase 1
Tlk2 NM_011903 24086 tousled-like kinase 2 (Arabidopsis) (Tlk2)
Tll2 NM_011904 24087 tolloid-like 2
Tln1 NM_011602 21894 talin 1
Tloc1 NM_027016 69276 translocation protein 1
Tlr11 NM_205819 239081 toll-like receptor 11
Tlr12 NM_205823 384059 toll-like receptor 12
Tlr13 NM_205820 279572 toll-like receptor 13
Tlr2 NM_011905 24088 toll-like receptor 2 (Tlr2).
Tlr3 NM_126166 142980 toll-like receptor 3
Tlr4 NM_021297 21898 toll-like receptor 4 (Tlr4)
Tlr5 XM_977935 53791 toll-like receptor 5
Tlr6 NM_011604 21899 toll-like receptor 6
Tlr7 NM_133211 170743 toll-like receptor 7
Tlr8 NM_133212 170744 toll-like receptor 8
Tlr9 NM_031178 81897 toll-like receptor 9 (Tlr9)
Tlx3 NM_019916 27140 T-cell leukemia, homeobox 3
Tm2d1 NM_053157 94043 Mus musculus TM2 domain containing 1 (Tm2d1), mRNA.
Tm2d2 NM_027194 69742 TM2 domain containing 2
Tm2d3 NM_026795 68634 Mus musculus TM2 domain containing 3 (Tm2d3)
Tm4sf1 NM_008536 17112 transmembrane 4 superfamily member 1
Tm6sf2 NM_181540 107770 transmembrane 6 superfamily member 2 (Tm6sf2)
Tm7sf1 NM_031999 83924 transmembrane 7 superfamily member 1 (Tm7sf1)
Tm7sf2 NM_028454 73166 transmembrane 7 superfamily member 2
Tm7sf3 XM_132970 67623 transmembrane 7 superfamily member 3
Tm9sf1 NM_028780 74140 Mus musculus transmembrane 9 superfamily member 1 (Tm9sf1), mRNA.
Tm9sf2 NM_080556 68059 transmembrane 9 superfamily member 2
Tm9sf4 NM_133847 99237 Mus musculus transmembrane 9 superfamily protein member 4 (Tm9sf4)
Tmbim1 NM_027154 69660 transmembrane BAX inhibitor motif containing 1
Tmc1 NM_028953 13409 transmembrane channel-like gene family 1
Tmc3 NM_177695 233424 transmembrane channel-like gene family 3
Tmc4 NM_181820 353499 transmembrane channel-like gene family 4
Tmc5 NM_028930 74424  transmembrane channel-like gene family 5
Tmcc1 XM_917443 330401 transmembrane and coiled coil domains 1
Tmcc2 NM_178874 68875 transmembrane and coiled-coil domains 2
Tmcc3 NM_172051 319880 transmembrane and coiled coil domains 3 (Tmcc3).
Tmco1 NM_001039483 68944 transmembrane and coiled-coil domains 1
Tmco5 NM_026104 67356 transmembrane and coiled-coil domains 5
Tmco6 NM_028036 71983 transmembrane and coiled-coil domains 6
Tmed1 NM_010744 17083 transmembrane emp24 domain containing 1
Tmed2 NM_019770 56334 transmembrane emp24 domain trafficking protein 2
Tmed3 NM_025360 66111 Mus musculus transmembrane emp24 domain containing 3 (Tmed3)
Tmed5 NM_028876 73130 transmembrane emp24 protein transport domain containing 5
Tmed6 NM_025458 66269 transmembrane emp24 protein transport domain containing 6
Tmed8 NM_001033475 382620 transmembrane emp24 domain containing 8
Tmed9 NM_026211 67511 Mus musculus transmembrane emp24 protein transport domain containing 9 (Tmed9)
Tmeff1 AK079633 230157 transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 1
Tmeff2 NM_019790 56363 Mus musculus transmembrane protein with EGF-like and two follistatin-like domains 2 (Tmeff2), mRNA.
Tmem1 XM_125775 109980 transmembrane protein 1
Tmem10 NM_153520 226115 Mus musculus transmembrane protein 10 (Tmem10), mRNA.
Tmem103 XM_895137 72341 transmembrane protein 103
Tmem104 NM_001033393 320534 transmembrane protein 104
Tmem106b NM_027992 71900 transmembrane protein 106B
Tmem112 NM_029624 76483 transmembrane protein 112
Tmem116 NM_029912 77462 transmembrane protein 116
Tmem117 NM_178789 320709 transmembrane protein 117
Tmem129 NM_026698 68366 transmembrane protein 129
Tmem132d NM_172885 243274 transmembrane protein 132D
Tmem134 NM_025889 66990 transmembrane protein 134
Tmem138 NM_028411 72982 transmembrane protein 138
Tmem14c NM_025387 66154 transmembrane protein 14C
Tmem15 NM_177648 227697 transmembrane protein 15 (Tmem15)
Tmem151 NM_001001885 381199 transmembrane protein 151
Tmem154 NM_177260 320782 transmembrane protein 154
Tmem161a NM_145597 234371 transmembrane protein 161A
Tmem165 NM_011626 21982 transmembrane protein 165
Tmem16b NM_153589 243634 transmembrane protein 16B (Tmem16b)
Tmem16f NM_175344 105722 Mus musculus transmembrane protein 16F (Tmem16f), mRNA.
Tmem17 NM_153596 103765 transmembrane protein 17
Tmem170 NM_025781 66817 transmembrane protein 170
Tmem178 NM_026516 68027 transmembrane protein 178
Tmem18 NM_172049 211986 transmembrane protein 18 (Tmem18)
Tmem19 NM_133683 67226 transmembrane protein 19
Tmem2 NM_031997 83921 transmembrane protein 2
Tmem20 NM_175507 240660 transmembrane protein 20
Tmem23 NM_144792 208449 transmembrane protein 23
Tmem24 NM_027909 71764 Mus musculus transmembrane protein 24 (Tmem24)
Tmem25 NM_027865 71687 transmembrane protein 25
Tmem26 NM_177794 327766 transmembrane protein 26
Tmem27 NM_020626 57394 transmembrane protein 27
Tmem28 NM_173446 270028 transmembrane protein 28
Tmem30b NM_178715 238257 transmembrane protein 30B
Tmem32 NM_146234 236792 transmembrane protein 32
Tmem33 NM_028975 67878 transmembrane protein 33 (Tmem33).
Tmem34 NM_145599 234463 transmembrane protein 34 (Tmem34).
Tmem35 NM_026239 67564 transmembrane protein 35 (Tmem35)
Tmem37 NM_019432 170706 transmembrane protein 37 (Tmem37)
Tmem38a NM_144534 74166 transmembrane protein 38a (Tmem38a)
Tmem38b NM_028053 52076 Mus musculus transmembrane protein 38B (Tmem38b)
Tmem39a NM_026407 67846 transmembrane protein 39a (Tmem39a)
Tmem39b NM_199305 230770 transmembrane protein 39b
Tmem4 NM_019953 56530 transmembrane protein 4
Tmem40 NM_144805 94346 transmembrane protein 40 (Tmem40)
Tmem41a NM_025693 66664 Mus musculus transmembrane protein 41a (Tmem41a).
Tmem42 NM_025339 66079 transmembrane protein 42
Tmem43 NM_028766 74122 transmembrane protein 43
Tmem45a NM_019631 56277 Mus musculus transmembrane protein 45a (Tmem45a), mRNA.
Tmem45b NM_144936 235135 Mus musculus transmembrane protein 45b (Tmem45b).
Tmem47 NM_138751 192216 transmembrane protein 47
Tmem48 NM_028355 72787 transmembrane protein 48
Tmem49 NM_029478 75909 transmembrane protein 49 (Tmem49)
Tmem5 NM_153059 216395 transmembrane protein 5 (Tmem5)
Tmem50a NM_027935 71817 transmembrane protein 50A (Tmem50a), mRNA
Tmem51 NM_145402 214359 transmembrane protein 51 (Tmem51).
Tmem55a NM_028264 72519 transmembrane protein 55A
Tmem55b NM_001033271 219024 transmembrane protein 55b
Tmem56 NM_178936 99887 transmembrane protein 56
Tmem58 NM_175259 77552 transmembrane protein 58
Tmem60 NM_177601 212090 transmembrane protein 60 (Tmem60)
Tmem63c NM_172583 217733 transmembrane protein 63c
Tmem67 NM_177861 329795 transmembrane protein 67
Tmem68 NM_028097 72098 Mus musculus RIKEN cDNA 2010300G19 gene (2010300G19Rik).
Tmem71 NM_172514 213068 transmembrane protein 71
Tmem74 NM_175502 239408 transmembrane protein 74
Tmem8 NM_021793 60455 Mus musculus transmembrane protein 8 (five membrane-spanning domains) (Tmem8), mRNA
Tmem81 NM_029025 74626 transmembrane protein 81
Tmem89 XM_982264 69384 transmembrane protein 89
Tmem9 NM_025439 66241 transmembrane protein 9 (Tmem9).
Tmem98 NM_029537 103743 transmembrane protein 98
Tmie NM_146260 20776 transmembrane inner ear
Tmod1 NM_021883 21916 tropomodulin 1
Tmod2 NM_016711 50876 tropomodulin 2 (Tmod2)
Tmod3 NM_016963 50875 tropomodulin 3
Tmod4 NM_016712 50874 tropomodulin 4
Tmpo NM_011605 21917 thymopoietin
Tmprss11e NM_172880 243084 transmembrane protease, serine 11e
Tmprss11f NM_178730 243083 transmembrane protease, serine 11f
Tmprss13 NM_001013373 214531 transmembrane protease, serine 13
Tmprss2 NM_015775 50528 transmembrane protease, serine 2
Tmprss3 AJ300738 140765 transmembrane protease, serine 3
Tmprss4 NM_145403 214523 Mus musculus transmembrane protease, serine 4 (Tmprss4).
Tmprss5 NM_030709 80893 transmembrane protease, serine 5 (spinesin)
Tmprss8 NM_013921 30943 transmembrane protease, serine 8 (intestinal)
Tmsb10 NM_025284 19240 Mus musculus thymosin, beta 10 (Tmsb10)
Tmsb4x NM_021278 19241 thymosin, beta 4, X chromosome (Tmsb4x)
Tmub1 NM_022418 64295 transmembrane and ubiquitin-like domain containing 1
Tnc NM_011607 21923 tenascin C
Tnf NM_013693 21926 Mus musculus tumor necrosis factor (Tnf)
Tnfaip1 NM_009395 21927 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 1 (endothelial)
Tnfaip2 NM_009396 21928 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 2
Tnfaip3 NM_009397 21929 Mus musculus tumor necrosis factor, alpha-induced protein 3 (Tnfaip3), mRNA.
Tnfaip8 NM_134131 106869 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8 (Tnfaip8).
Tnfaip8l1 NM_025566 66443 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 1 (Tnfaip8l1)
Tnfaip8l2 NM_027206 69769  tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 2
Tnfaip8l3 NM_001033535 244882 tumor necrosis factor, alpha-induced protein 8-like 3
Tnfrsf11a NM_009399 21934 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11a
Tnfrsf11b NM_008764 18383  tumor necrosis factor receptor superfamily, member 11b (osteoprotegerin)
Tnfrsf12a NM_013749 27279 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12a
Tnfrsf14 NM_178931 230979 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 14 (herpesvirus entry mediator)
Tnfrsf17 NM_011608 21935 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Tnfrsf18 NM_009400 21936 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18
Tnfrsf19 NM_013869 29820 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
Tnfrsf19l NM_177073 320100 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19-like
Tnfrsf1a NM_011609 21937 Mus musculus tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1a (Tnfrsf1a)
Tnfrsf1b NM_011610 21938 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 1b
Tnfrsf21 NM_178589 94185 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 21
Tnfrsf26 NM_175649 244237 tumor necrosis factor receptor superfamily, member 26
Tnfrsf5 NM_011611 21939 CD40 antigen
Tnfsf10 NM_009425 22035 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10 (Tnfsf10)
Tnfsf11 NM_011613 21943 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11
Tnfsf12 NM_011614 21944 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 12
Tnfsf13 NM_023517 69583 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13 (Tnfsf13)
Tnfsf13b NM_033622 24099 Mus musculus tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13b (Tnfsf13b), mRNA.
Tnfsf14 NM_019418 50930 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14
Tnfsf18 NM_183391 240873 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 18
Tnfsf4 NM_009452 22164 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 4
Tnfsf8 NM_009403 21949 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 8
Tnfsf9 NM_009404 21950 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 9
Tnip1 NM_021327 57783 TNFAIP3 interacting protein 1 (Tnip1).
Tnip2 NM_139064 231130 Mus musculus TNFAIP3 interacting protein 2 (Tnip2), mRNA.
Tnk1 NM_031880 83813 tyrosine kinase, non-receptor, 1
Tnk2 NM_016788 51789 Tyrosine kinase non-receptor 2
Tnks2 XM_001000101 74493 tankyrase, TRF1-interacting ankyrin-related ADP-ribose polymerase 2
Tnmd NM_022322 64103 tenomodulin (Tnmd)
Tnn NM_177839 329278 Mus musculus tenascin N (Tnn), mRNA.
Tnnc1 NM_009393 21924 Mus musculus troponin C, cardiac/slow skeletal (Tnnc1)
Tnnc2 NM_009394 21925 troponin C2, fast
Tnni1 NM_021467 21952 Mus musculus troponin I, skeletal, slow 1 (Tnni1)
Tnni2 NM_009405 21953 Mus musculus troponin I, skeletal, fast 2 (Tnni2), mRNA
Tnni3 NM_009406 21954 troponin I, cardiac
Tnnt2 NM_011619 21956 troponin T2, cardiac
Tnnt3 NM_011620 21957 Mus musculus troponin T3, skeletal, fast (Tnnt3), mRNA
Tnpo1 NM_178716 238799 transportin 1
Tnr NM_022312 21960 tenascin R
Tnrc4 NM_172434 78784 trinucleotide repeat containing 4
Tnrc6 XM_133784 233833 trinucleotide repeat containing 6
Tnrc6b NM_144812 213988  trinucleotide repeat containing 6b
Tnrc9 NM_172913 244579 Mus musculus trinucleotide repeat containing 9 (Tnrc9), mRNA.
Tob1 NM_009427 22057 transducer of ErbB-2.1
Tob2 NM_020507 57259 Mus musculus transducer of ERBB2, 2 (Tob2), mRNA
Tollip NM_023764 54473 toll interacting protein
Tom1 NM_011622 21968 Mus musculus target of myb1 homolog (chicken) (Tom1)
Tom1l1 NM_028011 71943 target of myb1-like 1 (chicken)
Tom1l2 NM_001039092 216810 target of myb1-like 2 (chicken)
Tomm20 NM_024214 67952 Mus musculus translocase of outer mitochondrial membrane 20 homolog (yeast) (Tomm20)
Tomm22 NM_172609 223696 Mus musculus translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog (yeast) (Tomm22)
Tomm34 NM_025996 67145 translocase of outer mitochondrial membrane 34
Tomm40 NM_016871 53333 translocase of outer mitochondrial membrane 40 homolog (yeast)
Tomm70a NM_138599 28185 translocase of outer mitochondrial membrane 70 homolog A (yeast)
Top1 NM_009408 21969 topoisomerase (DNA) I
Top1mt NM_028404 72960 Mus musculus DNA topoisomerase 1, mitochondrial (Top1mt)
Top2a NM_011623 21973 topoisomerase (DNA) II alpha
Top2b NM_009409 21974 topoisomerase (DNA) II beta
Top3a NM_009410 21975 topoisomerase (DNA) III alpha
Topbp1 NM_176979 235559 Mus musculus topoisomerase (DNA) II beta binding protein (Topbp1), mRNA
Tor1a NM_144884 30931 torsin family 1, member A (torsin A)
Tor1aip1 NM_144791 208263 torsin A interacting protein 1 (Tor1aip1)
Tor1b NM_133673 30934 torsin family 1, member B (Tor1b).
Tor2a NM_152800 30933 torsin family 2, member A
Tor3a NM_023141 30935 torsin family 3, member A (Tor3a)
Tox NM_145711 252838 thymocyte selection-associated HMG box gene
Tpbg NM_011627 21983 Mus musculus trophoblast glycoprotein (Tpbg), mRNA.
Tpd52l2 NM_025482 66314 tumor protein D52-like 2
Tph1 NM_009414 21990 tryptophan hydroxylase 1 (Tph1), mRNA.
Tpi NM_009415 21991 triosephosphate isomerase
Tpm1 NM_024427 22003 tropomyosin 1, alpha
Tpm3 NM_022314 59069 Mus musculus tropomyosin 3, gamma (Tpm3).
Tpm4 NM_001001491 326618 tropomyosin 4 (Tpm4)
Tpo NM_009417 22018 thyroid peroxidase
Tpp2 NM_009418 22019 tripeptidyl peptidase II
Tprt NM_019501 56075 trans-prenyltransferase
Tpsab1 NM_031187 17230 tryptase alpha/beta 1
Tpsg1 NM_012034 26945 Mus musculus tryptase gamma 1 (Tpsg1), mRNA.
Tpst1 NM_013837 22021 protein-tyrosine sulfotransferase 1
Tpst2 NM_009419 22022 Mus musculus protein-tyrosine sulfotransferase 2 (Tpst2), mRNA.
Tpt1h NM_153597 107328 tRNA phosphotransferase 1
Tpt1p NR_002218 497210 Tpt1 pseudogene
Tpte2 NM_016715 57914 transmembrane phosphoinositide 3-phosphatase and tensin homolog 2
Tpx2 NM_028109 72119 TPX2, microtubule-associated protein homolog (Xenopus laevis)
Tra1 NM_011631 22027 tumor rejection antigen gp96
Traf1 NM_009421 22029 Tnf receptor-associated factor 1
Traf3 NM_011632 22031 Tnf receptor-associated factor 3
Traf3ip2 NM_134000 103213 Traf3 interacting protein 2 (Traf3ip2)
Traf4 NM_009423 22032 Mus musculus Tnf receptor associated factor 4 (Traf4), mRNA.
Traf4 X92346 22032 Tnf receptor associated factor 4
Traf5 NM_011633 22033 Tnf receptor-associated factor 5
Traf6 NM_009424 22034 Mus musculus Tnf receptor-associated factor 6 (Traf6)
Traf7 NM_153792 224619 Tnf receptor-associated factor 7 (Traf7)
Trafd1 NM_172275 231712 TRAF type zinc finger domain containing 1
Tram1l1 NM_146140 229801 translocation associated membrane protein 1-like 1 (Tram1l1)
Tram2 NM_133252 170829 translocating chain-associating membrane protein 2 (Tram2).
Trap1 NM_026508 68015 TNF receptor-associated protein 1
Trap1a NM_011635 22037 tumor rejection antigen P1A
Trappc2 NM_025432 66226 trafficking protein particle complex 2
Trappc3 NM_013718 27096 trafficking protein particle complex 3 (Trappc3)
Trappc4 NM_021789 60409 trafficking protein particle complex 4 (Trappc4)
Trappc6a NM_025960 67091 trafficking protein particle complex 6A (Trappc6a)
Trappc6b NM_030057 78232 trafficking protein particle complex 6B
Trdn XM_483889 76757 triadin
Treh NM_021481 58866 Mus musculus trehalase (brush-border membrane glycoprotein) (Treh)
Trem1 NM_021406 58217 triggering receptor expressed on myeloid cells 1
Trem2 NM_031254 83433 triggering receptor expressed on myeloid cells 2
Trem3 NM_021407 58218 triggering receptor expressed on myeloid cells 3
Treml4 NM_172623 224840 triggering receptor expressed on myeloid cells-like 4
Trerf1 NM_172622 224829 transcriptional regulating factor 1
Trex1 NM_011637 22040 Mus musculus three prime repair exonuclease 1 (Trex1), transcript variant 1
Trex2 NM_011907 24102 three prime repair exonuclease 2
Trf NM_133977 22041 Mus musculus transferrin (Trf)
Trfp NM_020048 56771 Trf (TATA binding protein-related factor)-proximal protein homolog (Drosophila)
Trh NM_009426 22044 thyrotropin releasing hormone
Trhr NM_013696 22045 thyrotropin releasing hormone receptor
Trib1 NM_144549 211770 tribbles homolog 1 (Drosophila)
Trib2 NM_144551 217410 tribbles homolog 2 (Drosophila)
Trib3 NM_144554 228775 tribbles homolog 3 (Drosophila)
Trim10 NM_011280 19824 tripartite motif protein 10
Trim11 NM_053168 94091 tripartite motif protein 11
Trim13 NM_023233 66597 Mus musculus tripartite motif protein 13 (Trim13)
Trim16 NM_053169 94092 tripartite motif protein 16
Trim17 NM_031172 56631 tripartite motif protein 17
Trim2 NM_030706 80890 Mus musculus tripartite motif protein 2 (Trim2), mRNA.
Trim21 NM_009277 20821 tripartite motif protein 21 (Trim21).
Trim23 NM_030731 81003 tripartite motif protein 23
Trim24 NM_145076 21848 tripartite motif protein 24
Trim25 D63902 22660 tripartite motif protein 25
Trim27 NM_009054 19720 tripartite motif protein 27
Trim28 NM_011588 21849 tripartite motif protein 28
Trim3 NM_018880 55992 Mus musculus tripartite motif protein 3 (Trim3), mRNA.
Trim31 NM_146077 224762 tripartite motif-containing 31 (Trim31)
Trim32 NM_053084 69807 Mus musculus tripartite motif protein 32 (Trim32).
Trim33 NM_053170 94093 tripartite motif protein 33
Trim35 NM_029979 66854 tripartite motif-containing 35
Trim39 NM_024468 79263 tripartite motif protein 39 (Trim39).
Trim45 NM_194343 229644 Mus musculus tripartite motif-containing 45 (Trim45), mRNA.
Trim52 NM_198601 212085 tripartite motif-containing 52
Trim54 NM_021447 58522 tripartite motif-containing 54
Trim59 NM_025863 66949 tripartite motif-containing 59 (Trim59)
Trim6 NM_001013616 94088 tripartite motif protein 6 (Trim6)
Trim62 NM_178110 67525 tripartite motif-containing 62 (Trim62)
Trim65 NM_178802 338364 tripartite motif-containing 65
Trim66 NM_181853 330627 tripartite motif-containing 66
Trim68 NM_198012 101700 Mus musculus tripartite motif containing 68 (Trim68), mRNA.
Trim9 AF220039 94090 tripartite motif protein 9
Trim9 NM_053167 94090 tripartite motif protein 9
Triobp NM_138579 110253 Mus musculus TRIO and F-actin binding protein (Triobp), mRNA.
Trip10 NM_134125 106628 thyroid hormone receptor interactor 10
Trip11 XM_912718 109181 thyroid hormone receptor interactor 11
Trip4 NM_019797 56404 thyroid hormone receptor interactor 4 (Trip4)
Trit1 NM_025873 66966  tRNA isopentenyltransferase 1
Trmt1 NM_028063 72026 Mus musculus tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase 1 (Trmt1), mRNA.
Trmt5 NM_029580 76357 TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog (S. cerevisiae)
Trnt1 NM_027296 70047 Mus musculus tRNA nucleotidyl transferase, CCA-adding, 1 (Trnt1).
Trp53 NM_011640 22059 transformation related protein 53
Trp53bp2 NM_173378 209456 transformation related protein 53 binding protein 2
Trp53i11 NM_001025246 277414 transformation related protein 53 inducible protein 11
Trp53i5 NM_178381 71345 transformation related protein 53 inducible protein 5
Trp53inp1 NM_021897 60599 transformation related protein 53 inducible nuclear protein 1
Trp53inp2 NM_178111 68728 tumor protein p53 inducible nuclear protein 2 (Trp53inp2)
Trp53rk NM_023815 76367 Mus musculus TP53 regulating kinase (Trp53rk).
Trp63 NM_011641 22061 transformation related protein 63 (Trp63)
Trp73 NM_011642 22062 transformation related protein 73
Trpa1 NM_177781 277328 transient receptor potential cation channel, subfamily A, member 1
Trpc1 NM_011643 22063 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1
Trpc3 NM_019510 22065 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 3
Trpc4 NM_016984 22066 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 4
Trpc4ap NM_019828 56407 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 4 associated protein (Trpc4ap)
Trpc5 NM_009428 22067 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 5
Trpc6 NM_013838 22068 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6
Trpc7 NM_012035 26946 transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 7
Trpd52l3 NM_025741 66745 tumor protein D52-like 3
Trpm2 AJ344343 28240 transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 2
Trpm2 NM_138301 28240 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 2 (Trpm2)
Trpm4 NM_175130 68667 transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 4
Trpm5 NM_020277 56843 transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 5
Trpm6 NM_153417 225997 transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 6
Trpm7 NM_021450 58800 transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 7
Trpm8 NM_134252 171382 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 8 (Trpm8), mRNA
Trps NM_032000 83925 trichorhinophalangeal syndrome I (human)
Trpv1 NM_001001445 193034 transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 1
Trpv2 NM_011706 22368 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 2 (Trpv2), mRNA.
Trpv4 NM_022017 63873 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4 (Trpv4)
Trpv6 NM_022413 64177 Mus musculus transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 6 (Trpv6).
Trub1 NM_028115 72133 TruB pseudouridine (psi) synthase homolog 1 (E. coli)
Trub2 NM_145520 227682 TruB pseudouridine (psi) synthase homolog 2 (E. coli)
Trygn16 NM_053243 114228 trypsinogen 16
Tsc2 NM_011647 22084 tuberous sclerosis 2
Tsc22d2 XM_913779 72033 TSC22 domain family 2
Tsc22d3 NM_010286 14605 Mus musculus TSC22 domain family 3 (Tsc22d3), mRNA.
Tsc22d4 NM_023910 78829 TSC22 domain family 4
Tscot NM_021053 30936 thymic stromal cotransporter
Tsen2 NM_199033 381802 Mus musculus tRNA splicing endonuclease 2 homolog (SEN2, S. cerevisiae) (Tsen2), mRNA.
Tsen54 NM_029557 76265 tRNA splicing endonuclease 54 homolog (SEN54, S. cerevisiae)
Tsg101 NM_021884 22088 tumor susceptibility gene 101 (Tsg101)
Tsga10ip XM_981950 78306 testis specific 10 interacting protein
Tsga14 NM_031998 83922 testis specific gene A14
Tsga2 NM_025290 22092 testis specific gene A2
Tsn NM_011650 22099 translin (Tsn)
Tsnax NM_016909 53424 translin-associated factor X (Tsnax)
Tsnaxip1 NM_024445 72236 translin-associated factor X (Tsnax) interacting protein 1
Tspan1 NM_133681 66805 tetraspan 1 (Tspan1)
Tspan10 NM_145363 208634 tetraspanin 10
Tspan12 NM_173007 269831 Mus musculus tetraspanin 12 (Tspan12)
Tspan13 NM_025359 66109 tetraspanin 13
Tspan14 NM_145928 52588 tetraspanin 14 (Tspan14)
Tspan15 NM_197996 70423 Mus musculus tetraspanin 15 (Tspan15)
Tspan17 NM_028841 74257 Mus musculus tetraspanin 17 (Tspan17)
Tspan18 NM_183180 241556 tetraspanin 18
Tspan3 NM_019793 56434 tetraspanin 3
Tspan32 NM_020286 27027 tetraspanin 32 (Tspan32)
Tspan4 NM_053082 64540 tetraspanin 4
Tspan6 NM_019656 56496 tetraspanin 6 (Tspan6).
Tspan8 NM_146010 216350 tetraspanin 8
Tspan9 NM_175414 109246 tetraspanin 9
Tspyl1 NM_009433 22110 testis-specific protein, Y-encoded-like 1
Tspyl2 NM_029836 52808 TSPY-like 2 (Tspyl2), transcript variant 1
Tsrc1 NM_144899 229595 thrombospondin repeat containing 1 (Tsrc1)
Tssc1 NM_201357 380752 Mus musculus tumor suppressing subtransferable candidate 1 (Tssc1)
Tssk1 NM_009435 22114 Mus musculus testis-specific serine kinase 1 (Tssk1), mRNA.
Tssk2 NM_009436 22115 Mus musculus testis-specific serine kinase 2 (Tssk2), mRNA.
Tssk6 NM_032004 83984 testis-specific serine kinase 6
Tst NM_009437 22117 Mus musculus thiosulfate sulfurtransferase, mitochondrial (Tst)
Tsta3 NM_031201 22122 tissue specific transplantation antigen P35B
Tsx NM_009440 22127 Mus musculus testis specific X-linked gene (Tsx), mRNA.
Ttc1 NM_133795 66827 Mus musculus tetratricopeptide repeat domain 1 (Ttc1)
Ttc12 NM_172770 235330 tetratricopeptide repeat domain 12
Ttc15 NM_178811 217449   tetratricopeptide repeat domain 15
Ttc16 NM_177384 338348 tetratricopeptide repeat domain 16
Ttc18 XM_127606 76670 tetratricopeptide repeat domain 18
Ttc19 NM_028360 72795 Mus musculus tetratricopeptide repeat domain 19 (Ttc19)
Ttc21a NM_028735 74052 tetratricopeptide repeat domain 21A
Ttc21b XM_980434 73668 tetratricopeptide repeat domain 21B
Ttc22 NM_177667 230576 Mus musculus RIKEN cDNA 4732467L16 gene (4732467L16Rik)
Ttc3 NM_009441 22129 tetratricopeptide repeat domain 3
Ttc4 NM_028209 72354 tetratricopeptide repeat domain 4 (Ttc4)
Ttc7 NM_028639 225049 Mus musculus tetratricopeptide repeat domain 7 (Ttc7), mRNA.
Ttc8 NM_198311 76260 Mus musculus tetratricopeptide repeat domain 8 (Ttc8), transcript variant 2.
Ttc9b NM_028417 73032 tetratricopeptide repeat domain 9B
Ttf1 NM_009442 22130 Mus musculus transcription termination factor 1 (Ttf1)
Ttf2 NM_001013026 74044 transcription termination factor, RNA polymerase II
Ttid NM_021484 58916 Mus musculus titin immunoglobulin domain protein (myotilin) (Ttid).
Ttl NM_027192 69737 tubulin tyrosine ligase (Ttl).
Ttll1 NM_178869 319953 tubulin tyrosine ligase-like 1
Ttll3 NM_133923 101100 tubulin tyrosine ligase-like family, member 3
Ttll9 NM_029064 74711 tubulin tyrosine ligase like family 9
Ttn NM_011652 22138 titin
Ttr NM_013697 22139 transthyretin
Ttrap NM_019551 56196 Traf and Tnf receptor associated protein
Ttyh1 NM_021324 57776 tweety homolog 1 (Drosophila)
Ttyh3 NM_175274 78339 Mus musculus tweety homolog 3 (Drosophila) (Ttyh3), mRNA.
Tuba1 NM_011653 22142 Mus musculus tubulin, alpha 1 (Tuba1), mRNA.
Tuba2 NM_011654 22143 tubulin, alpha 2 (Tuba2)
Tuba3 NM_009446 22144 Mus musculus tubulin, alpha 3 (Tuba3), mRNA.
Tuba6 NM_009448 22146 tubulin, alpha 6
Tuba7 NM_009449 22147 tubulin, alpha 7
Tuba8 NM_017379 53857 Mus musculus tubulin, alpha 8 (Tuba8).
Tubb2 NM_009450 22151 tubulin, beta 2
Tubb2b NM_023716 73710 tubulin, beta 2b
Tubb3 NM_023279 22152 tubulin, beta 3 (Tubb3)
Tubb4 NM_009451 22153 tubulin, beta 4
Tubb5 NM_011655 22154 tubulin, beta 5 (Tubb5).
Tubb6 NM_026473 67951 Mus musculus tubulin, beta 6 (Tubb6)
Tube1 NM_028006 71924 epsilon-tubulin 1
Tubg1 NM_134024 103733 Mus musculus tubulin, gamma 1 (Tubg1)
Tubg2 NM_134028 103768 Mus musculus tubulin, gamma 2 (Tubg2).
Tubgcp2 NM_133755 74237 tubulin, gamma complex associated protein 2
Tubgcp3 NM_198031 259279 tubulin, gamma complex associated protein 3 (Tubgcp3)
Tubgcp5 NM_146190 233276 tubulin, gamma complex associated protein 5 (Tubgcp5)
Tufm NM_172745 233870 Mus musculus Tu translation elongation factor, mitochondrial (Tufm), mRNA.
Tuft1 NM_011656 22156 Mus musculus tuftelin 1 (Tuft1), mRNA
Tulp3 NM_011657 22158 tubby-like protein 3 (Tulp3)
Tulp4 NM_054040 68842 tubby like protein 4
Tusc1 NM_026954 69136 tumor suppressor candidate 1
Tusc4 NM_018879 56032 tumor suppressor candidate 4 (Tusc4)
Twist1 NM_011658 22160 twist gene homolog 1 (Drosophila) [Mus musculus]
Twist2 NM_007855 13345 twist homolog 2 (Drosophila)
Twistnb NM_172253 28071 TWIST neighbor
Txk NM_013698 22165 TXK tyrosine kinase
Txlna NM_001005506 109658 taxilin alpha
Txn1 NM_011660 22166 Mus musculus thioredoxin 1 (Txn1)
Txn2 NM_019913 56551 Mus musculus thioredoxin 2 (Txn2), mRNA.
Txndc1 NM_028339 72736 Mus musculus thioredoxin domain containing 1 (Txndc1).
Txndc10 NM_198295 67988 thioredoxin domain containing 10 (Txndc10)
Txndc12 NM_025334 66073 Mus musculus thioredoxin domain containing 12 (endoplasmic reticulum) (Txndc12)
Txndc3 NM_181591 73412 thioredoxin domain containing 3 (spermatozoa)
Txndc4 NM_029572 76299 Mus musculus thioredoxin domain containing 4 (endoplasmic reticulum) (Txndc4)
Txndc5 NM_145367 105245 Mus musculus thioredoxin domain containing 5 (Txndc5).
Txndc9 NM_172054 98258 Mus musculus thioredoxin domain containing 9 (Txndc9)
Txnip AK089403 56338 thioredoxin interacting protein
Txnip NM_001009935 56338 thioredoxin interacting protein
Txnip NM_023719 56338 thioredoxin interacting protein
Txnl1 NM_016792 53382 Mus musculus thioredoxin-like 1 (Txnl1), mRNA.
Txnl2 NM_023140 30926 Mus musculus thioredoxin-like 2 (Txnl2)
Txnl4b NM_175646 234723 Mus musculus thioredoxin-like 4B (Txnl4b), mRNA.
Txnl5 NM_026559 52700 Mus musculus thioredoxin-like 5 (Txnl5)
Txnl6 NM_145598 234404 Mus musculus thioredoxin-like 6 (Txnl6).
Txnrd1 NM_015762 50493 thioredoxin reductase 1
Txnrd2 NM_013711 26462 thioredoxin reductase 2
Txnrd3 NM_153162 232223 thioredoxin reductase 3
Tyki NM_020557 22169 Mus musculus thymidylate kinase family LPS-inducible member (Tyki)
Tyms NM_021288 22171 thymidylate synthase
Tyms-ps NR_000040 22172 thymidylate synthase, pseudogene
Tyr NM_011661 22173 tyrosinase
Tyro3 NM_019392 22174 TYRO3 protein tyrosine kinase 3
Tyrobp NM_011662 22177 TYRO protein tyrosine kinase binding protein (Tyrobp), mRNA
Tyrp1 NM_031202 22178 tyrosinase-related protein 1
U2af1 AK012849 108121 U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF)
U2af1 NM_024187 108121 U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF) 1
U2af1-rs1 NM_011663 22183 U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF) 1, related sequence 1
U2af1l4 NM_170760 233073 Mus musculus U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4 (U2af1l4), mRNA.
U2af2 NM_133671 22185 U2 small nuclear ribonucleoprotein auxiliary factor (U2AF) 2 (U2af2).
U46068 NM_001012392 228801 Mus musculus cDNA sequence U46068 (U46068), transcript variant 1
Uap1 NM_133806 107652 Mus musculus UDP-N-acetylglucosamine pyrophosphorylase 1 (Uap1)
Ubadc1 NM_133835 98766 ubiquitin associated domain containing 1 (Ubadc1).
Ubap1 NM_023305 67123 ubiquitin-associated protein 1
Ubap2l NM_153489 74383 ubiquitin associated protein 2-like (Ubap2l), transcript variant 2
Ubb NM_011664 22187 ubiquitin B
Ubd NM_023137 24108   ubiquitin D
Ube1c NM_011666 22200 ubiquitin-activating enzyme E1C (Ube1c).
Ube1dc1 NM_025692 66663 ubiquitin-activating enzyme E1-domain containing 1
Ube1l NM_023738 74153 Mus musculus ubiquitin-activating enzyme E1-like (Ube1l)
Ube1x NM_009457 22201 ubiquitin-activating enzyme E1, Chr X (Ube1x)
Ube1y1 NM_011667 22202 ubiquitin-activating enzyme E1, Chr Y 1
Ube2a NM_019668 22209 ubiquitin-conjugating enzyme E2A, RAD6 homolog (S. cerevisiae)
Ube2b NM_009458 22210 ubiquitin-conjugating enzyme E2B, RAD6 homology (S. cerevisiae)
Ube2c NM_026785 68612 ubiquitin-conjugating enzyme E2Cprovided by
Ube2d1 NM_145420 216080 Mus musculus ubiquitin-conjugating enzyme E2D 1, UBC4/5 homolog (yeast) (Ube2d1)
Ube2d2 NM_019912 56550 Mus musculus ubiquitin-conjugating enzyme E2D 2 (Ube2d2)
Ube2d3 NM_025356 66105 ubiquitin-conjugating enzyme E2D 3 (UBC4/5 homolog, yeast)
Ube2e1 NM_009455 22194 ubiquitin-conjugating enzyme E2E 1, UBC4/5 homolog (yeast) (Ube2e1)
Ube2e2 NM_144839 218793 Mus musculus ubiquitin-conjugating enzyme E2E 2 (UBC4/5 homolog, yeast) (Ube2e2).
Ube2e3 NM_009454 22193 ubiquitin-conjugating enzyme E2E 3, UBC4/5 homolog (yeast)
Ube2g1 NM_025985 67128 ubiquitin-conjugating enzyme E2G 1 (UBC7 homolog C. elegans)
Ube2g2 NM_019803 22213 ubiquitin-conjugating enzyme E2G 2
Ube2h NM_009459 22214 ubiquitin-conjugating enzyme E2H
Ube2i NM_011665 22196 ubiquitin-conjugating enzyme E2I (Ube2i)
Ube2j1 NM_019586 56228 ubiquitin-conjugating enzyme E2, J1
Ube2l3 NM_009456 22195  ubiquitin-conjugating enzyme E2L 3
Ube2n NM_080560 93765 ubiquitin-conjugating enzyme E2N (Ube2n)
Ube2q2 NM_180600 109161 ubiquitin-conjugating enzyme E2Q (putative) 2
Ube2r2 NM_026275 67615 ubiquitin-conjugating enzyme E2R 2
Ube2s NM_133777 77891 ubiquitin-conjugating enzyme E2S (Ube2s).
Ube2t NM_026024 67196 ubiquitin-conjugating enzyme E2T (putative) (Ube2t).
Ube2v2 NM_023585 70620 Mus musculus ubiquitin-conjugating enzyme E2 variant 2 (Ube2v2)
Ube2z NM_172300 268470 ubiquitin-conjugating enzyme E2Z (putative)
Ube3a NM_011668 22215 ubiquitin protein ligase E3A
Ube3b NM_054093 117146 ubiquitin protein ligase E3B
Ube3c NM_133907 100763 ubiquitin protein ligase E3C
Ube4a NM_145400 140630 ubiquitination factor E4A, UFD2 homolog (S. cerevisiae)
Ube4b NM_022022 63958 ubiquitination factor E4B, UFD2 homolog (S. cerevisiae)
Ubl3 NM_011908 24109  ubiquitin-like 3
Ubl4 NM_145405 27643 Mus musculus ubiquitin-like 4 (Ubl4), mRNA
Ubl5 NM_025401 66177 ubiquitin-like 5
Ublcp1 NM_024475 79560 ubiquitin-like domain containing CTD phosphatase 1
Uble1a NM_019748 56459 ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme E1A
Uble1b NM_016682 50995 Mus musculus ubiquitin-like 1 (sentrin) activating enzyme E1B (Uble1b), mRNA.
Ubox5 NM_080562 140629 U box domain containing 5 (Ubox5)
Ubp1 NM_013699 22221 upstream binding protein 1
Ubqln1 NM_152234 56085 ubiquilin 1 (Ubqln1), transcript variant 2
Ubqln3 NM_198623 244178 ubiquilin 3
Ubqln4 NM_033526 94232 ubiquilin 4
Ubr1 NM_009461 22222 ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 1
Ubtd1 NM_145500 226122 ubiquitin domain containing 1 (Ubtd1)
Ubtf NM_011551 21429 upstream binding transcription factor, RNA polymerase I
Ubxd1 NM_024432 66530 UBX domain containing 1 (Ubxd1)
Ubxd2 NM_026390 67812 UBX domain containing 2
Ubxd4 NM_145441 217379 UBX domain containing 4 (Ubxd4)
Uchl1 AB025313 22223 ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1
Uchl1 NM_011670 22223 ubiquitin carboxy-terminal hydrolase L1 (Uchl1)
Uchl4 NM_033607 93841 ubiquitin carboxyl-terminal esterase L4
Uck1 NM_011675 22245 Mus musculus uridine-cytidine kinase 1 (Uck1)
Uck2 NM_030724 80914 uridine-cytidine kinase 2 (Uck2)
Uckl1 NM_026765 68556 uridine-cytidine kinase 1-like 1 (Uckl1)
Ucn NM_021290 22226 urocortin
Ucp2 NM_011671 22228 uncoupling protein 2,mitochondrial
Ucp3 NM_009464 22229 uncoupling protein 3 (mitochondrial, proton carrier)
Ufc1 NM_025388 66155 Mus musculus ubiquitin-fold modifier conjugating enzyme 1 (Ufc1)
Ufd1l NM_011672 22230 ubiquitin fusion degradation 1 like (Ufd1l).
Ugcgl1 NM_198899 320011 Mus musculus UDP-glucose ceramide glucosyltransferase-like 1 (Ugcgl1)
Ugdh NM_009466 22235 UDP-glucose dehydrogenase
Ugp2 NM_139297 216558 Mus musculus UDP-glucose pyrophosphorylase 2 (Ugp2), mRNA.
Ugt1a1 NM_201645 394436 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A1 (Ugt1a1).
Ugt1a10 NM_201641 394430 Mus musculus UDP glycosyltransferase 1 family, polypeptide A10 (Ugt1a10), mRNA
Ugt1a2 NM_013701 22236 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A2 (Ugt1a2), mRNA
Ugt1a5 NM_201643 394433 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A5 (Ugt1a5), mRNA
Ugt1a6a NM_145079 94284 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A6A (Ugt1a6a), mRNA
Ugt1a6b NM_201410 394435 UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A6B
Ugt1a7c NM_201642 394432 UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A7C
Ugt1a9 NM_201644 394434 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A9 (Ugt1a9), mRNA
Ugt2a1 NM_053184 94215 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A1
Ugt2a3 NM_028094 72094 Mus musculus UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide A3 (Ugt2a3).
Ugt2b1 NM_152811 71773 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B1
Ugt2b34 NM_153598 100727 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B34 (Ugt2b34)
Ugt2b37 NM_053215 112417 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B37
Ugt2b38 NM_133894 100559 UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B38
Ugt3a1 NM_207216 105887 UDP glycosyltransferases 3 family, polypeptide A1
Ugt3a2 NM_144845 223337 UDP glycosyltransferases 3 family, polypeptide A2 (Ugt3a2), transcript variant 1
Uhmk1 NM_010633 16589 U2AF homology motif (UHM) kinase 1
Uhrf1 NM_010931 18140  ubiquitin-like, containing PHD and RING finger domains, 1
Ulbp1 NM_029975 77777 UL16 binding protein 1
Ulk1 NM_009469 22241 Unc-51 like kinase 1 (C. elegans)
Ulk2 NM_013881 29869 Unc-51 like kinase 2 (C. elegans)
Umod NM_009470 22242 uromodulin
Umps NM_009471 22247 Mus musculus uridine monophosphate synthetase (Umps)
Unc119 NM_011676 22248 unc-119 homolog (C. elegans) (Unc119)
Unc13b NM_021468 22249  unc-13 homolog B (C. elegans)
Unc50 NM_026123 67387 unc-50 homolog (C. elegans)
Unc5b NM_029770 107449 Mus musculus unc-5 homolog B (C. elegans) (Unc5b), mRNA.
Unc5c NM_009472 22253 unc-5 homolog C (C. elegans)
Unc5d NM_153135 210801 unc-5 homolog D (C. elegans)
Unc93b1 NM_019449 54445 Mus musculus unc-93 homolog B1 (C. elegans) (Unc93b1), mRNA.
Uncx4.1 NM_013702 22255 Unc4.1 homeobox (C. elegans)
Ung NM_011677 22256 uracil DNA glycosylase
Uox NM_009474 22262 urate oxidase
Upb1 NM_133995 103149 Mus musculus ureidopropionase, beta (Upb1)
Upf3a XM_356061 67031 UPF3 regulator of nonsense transcripts homolog A (yeast)
Upk1a NM_026815 109637 uroplakin 1A
Upk1b NM_178924 22268 uroplakin 1B
Upk2 NM_009476 22269 uroplakin 2
Upk3a NM_023478 22270 uroplakin 3A
Upp1 NM_009477 22271 uridine phosphorylase 1
Uqcr NM_025650 66594 ubiquinol-cytochrome c reductase (6.4kD) subunit
Uqcrb NM_026219 67530 Mus musculus ubiquinol-cytochrome c reductase binding protein (Uqcrb)
Uqcrc1 NM_025407 22273 ubiquinol-cytochrome c reductase core protein 1
Uqcrc2 NM_025899 67003 ubiquinol cytochrome c reductase core protein 2
Uqcrfs1 NM_025710 66694 ubiquinol-cytochrome c reductase, Rieske iron-sulfur polypeptide 1 (Uqcrfs1)
Uqcrh NM_025641 66576 ubiquinol-cytochrome c reductase hinge protein (Uqcrh).
Uqcrq NM_025352 22272 ubiquinol-cytochrome c reductase, complex III subunit VII
Uroc1 NM_144940 243537 urocanase domain containing 1 (Uroc1)
Urod NM_009478 22275 Mus musculus uroporphyrinogen decarboxylase (Urod)
Uros NM_009479 22276 uroporphyrinogen III synthase
Usf1 upstream transcription factor 1 NM_009480 22278 upstream transcription factor 1
Usf2 NM_011680 22282 upstream transcription factor 2
Ush1c NM_023649 72088 Usher syndrome 1C homolog (human)
Ush1g NM_176847 16470 Usher syndrome 1G homolog (human)
Ushbp1 NM_181418 234395 Mus musculus Usher syndrome 1C binding protein 1 (Ushbp1).
Usmg1 NM_031398 83676 upregulated during skeletal muscle growth 1
Usmg5 NM_023211 66477 upregulated during skeletal muscle growth 5
Usp10 NM_009462 22224 Mus musculus ubiquitin specific protease 10 (Usp10), mRNA
Usp11 NM_145628 236733 ubiquitin specific protease 11 (Usp11)
Usp14 NM_021522 59025 ubiquitin specific protease 14 (Usp14)
Usp15 NM_027604 14479 ubiquitin specific peptidase 15
Usp16 NM_024258 74112 ubiquitin specific protease 16
Usp18 NM_011909 24110 ubiquitin specific protease 18 (Usp18)
Usp19 NM_027804 71472 ubiquitin specific protease 19 (Usp19)
Usp2 NM_198091 53376  ubiquitin specific peptidase 2
Usp20 NM_028846 74270 Mus musculus ubiquitin specific protease 20 (Usp20)
Usp21 NM_013919 30941 ubiquitin specific protease 21
Usp22 NM_001004143 216825 Mus musculus ubiquitin specific protease 22 (Usp22), mRNA.
Usp25 NM_013918 30940 ubiquitin specific protease 25
Usp27x NM_019461 54651 ubiquitin specific peptidase 27, X chromosome
Usp28 NM_175482 235323 Mus musculus ubiquitin specific protease 28 (Usp28), mRNA.
Usp29 NM_021323 57775 ubiquitin specific peptidase 29
Usp30 NM_001033202 100756 ubiquitin specific peptidase 30
Usp31 XM_357781 76179 ubiquitin specific peptidase 31
Usp36 XM_126772 72344 ubiquitin specific peptidase 36
Usp38 NM_027554 74841 Mus musculus ubiquitin specific protease 38 (Usp38)
Usp39 NM_138592 28035 ubiquitin specific protease 39 (Usp39)
Usp4 NM_011678 22258 ubiquitin specific peptidase 4 (proto-oncogene)
Usp43 NM_173754 216835 Mus musculus ubiquitin specific protease 43 (Usp43), mRNA
Usp44 NM_183199 327799 ubiquitin specific peptidase 44
Usp45 NM_152825 77593 ubiquitin specific protease 45 (Usp45)
Usp46 NM_177561 69727 ubiquitin specific peptidase 46
Usp47 NM_133758 74996 ubiquitin specific peptidase 47
Usp48 NM_130879 170707 ubiquitin specific protease 48
Usp49 NM_198421 224836 ubiquitin specific peptidase 49 (Usp49)
Usp52 NM_133992 103135 ubiquitin specific peptidase 52
Usp54 NM_030180 78787 ubiquitin specific peptidase 54
Usp9x NM_009481 22284 ubiquitin specific peptidase 9, X chromosome
Ust NM_177387 338362 uronyl-2-sulfotransferase
Utf1 NM_009482 22286 undifferentiated embryonic cell transcription factor 1
Utp14a NM_028276 72554 Mus musculus UTP14, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog A (yeast) (Utp14a), mRNA.
Utp18 NM_001013375 217109 UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast)
Utp20 XM_125867 70683 UTP20, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast)
Uts2r NM_145440 217369 urotensin 2 receptor
Uty NM_009484 22290 ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat gene, Y chromosome
Uvrag NM_178635 78610 UV radiation resistance associated gene (Uvrag)
Uxs1 NM_026430 67883 Mus musculus UDP-glucuronate decarboxylase 1 (Uxs1).
Uxt NM_013840 22294 ubiquitously expressed transcript
V1ra1 NM_011683 22296 vomeronasal 1 receptor, A1
V1ra2 NM_011684 22297 vomeronasal 1 receptor, A2
V1re7 NM_134196 171230 vomeronasal 1 receptor, E7
V1re8 NM_134197 171231 vomeronasal 1 receptor, E8
V1rf1 NM_134198 171232 vomeronasal 1 receptor, F1
V1rf3 NM_134200 171234 vomeronasal 1 receptor, F3
V1rg11 NM_134233 171267 vomeronasal 1 receptor, G11
V1rg12 NM_134234 171268 vomeronasal 1 receptor, G12
V1rh7 NM_134216 171250 vomeronasal 1 receptor, H7
V1rj2 NM_134226 171260 vomeronasal 1 receptor, J2
V2r16 NM_009491 22307 vomeronasal 2, receptor, 16
Vac14 NM_146216 234729 Mus musculus Vac14 homolog (S. cerevisiae) (Vac14)
Vamp1 NM_009496 22317 Mus musculus vesicle-associated membrane protein 1 (Vamp1), mRNA.
Vamp2 NM_009497 22318 vesicle-associated membrane protein 2
Vamp3 NM_009498 22319 vesicle-associated membrane protein 3
Vamp4 NM_016796 53330 vesicle-associated membrane protein 4
Vamp5 NM_016872 53620 vesicle-associated membrane protein 5
Vangl1 NM_177545 229658 vang-like 1 (van gogh, Drosophila)
Vangl2 NM_033509 93840 vang-like 2 (van gogh, Drosophila)
Vapa NM_013933 30960 vesicle-associated membrane protein, associated protein A (Vapa)
Vapb NM_019806 56491 Mus musculus vesicle-associated membrane protein, associated protein B and C (Vapb)
Vars2 NM_011690 22321 valyl-tRNA synthetase 2 (Vars2)
Vars2l NM_175137 68915 Mus musculus valyl-tRNA synthetase 2-like (Vars2l)
Vash1 NM_177354 238328 vasohibin 1
Vasp NM_009499 22323 vasodilator-stimulated phosphoprotein
Vav1 NM_011691 22324 vav 1 oncogene
Vav2 NM_009500 22325 Vav2 oncogene
Vav3 NM_146139 57257 vav 3 oncogene (Vav3)
Vax1 NM_009501 22326 ventral anterior homeobox containing gene 1
Vax2 NM_011912 24113 ventral anterior homeobox containing gene 2
Vbp1 NM_011692 22327 von Hippel-Lindau binding protein 1
Vcam1 NM_011693 22329 vascular cell adhesion molecule 1 (Vcam1)
Vcp NM_009503 269523 Mus musculus valosin containing protein (Vcp)
Vdac1 NM_011694 22333 voltage-dependent anion channel 1 (Vdac1)
Vdac2 NM_011695 22334 voltage-dependent anion channel 2
Vdac3 NM_011696 22335 Mus musculus voltage-dependent anion channel 3 (Vdac3), mRNA.
Vdr NM_009504 22337 vitamin D receptor
Vegfc NM_009506 22341 vascular endothelial growth factor C
Vgll4 NM_177683 232334 vestigial like 4 (Drosophila)
Vhlh NM_009507 22346 von Hippel-Lindau syndrome homolog (Vhlh)
Vil1 NM_009509 22349 villin 1
Vil2 NM_009510 22350 villin 2
Vill NM_011700 22351 villin-like
Vim NM_011701 22352 Mus musculus vimentin (Vim), mRNA.
Vip NM_011702 22353 vasoactive intestinal polypeptide
Vipr1 NM_011703 22354 vasoactive intestinal peptide receptor 1
Vipr2 NM_009511 22355 vasoactive intestinal peptide receptor 2
Vit NM_028813 74199 Mus musculus vitrin (Vit).
Vkorc1 NM_178600 27973 Mus musculus vitamin K epoxide reductase complex, subunit 1 (Vkorc1)
Vkorc1l1 NM_027121 69568 Mus musculus vitamin K epoxide reductase complex, subunit 1-like 1 (Vkorc1l1), transcript variant 1, mRNA.
Vldlr NM_013703 22359 very low density lipoprotein receptor
Vmd2l1 NM_145388 212989 Mus musculus vitelliform macular dystrophy 2-like protein 1 (Vmd2l1).
Vmp NM_009513 22360 Mus musculus vesicular membrane protein p24 (Vmp), mRNA.
Vnn1 NM_011704 22361  vanin 1
Vnn3 NM_011979 26464 vanin 3
Vpreb3 NM_009514 22364 pre-B lymphocyte gene 3
Vps11 NM_027889 71732 vacuolar protein sorting 11 (yeast) (Vps11)
Vps13a NM_173028 271564 vacuolar protein sorting 13A (yeast)
Vps16 NM_030559 80743 vacuolar protein sorting 16 (yeast) (Vps16)
Vps18 BC026870 228545 vacuolar protein sorting 18 (yeast)
Vps18 NM_172269 228545 Mus musculus vacuolar protein sorting 18 (yeast) (Vps18), mRNA.
Vps26 NM_133672 30930 vacuolar protein sorting 26 (yeast) (Vps26)
Vps26b NM_178027 69091 vacuolar protein sorting 26 homolog B (yeast)
Vps28 NM_025842 66914 vacuolar protein sorting 28 (yeast)
Vps29 NM_019780 56433 vacuolar protein sorting 29 (S. pombe)
Vps33a NM_029929 77573 Mus musculus vacuolar protein sorting 33A (yeast) (Vps33a).
Vps39 NM_178851 269338 vacuolar protein sorting 39 (yeast)
Vps41 NM_172120 218035 vacuolar protein sorting 41 (yeast)
Vps45 NM_013841 22365 Mus musculus vacuolar protein sorting 45 (yeast) (Vps45)
Vps4b NM_009190 20479 vacuolar protein sorting 4b (yeast)
Vps53 NM_026664 68299 vacuolar protein sorting 53 (yeast)
Vrk1 NM_011705 22367 Mus musculus vaccinia related kinase 1 (Vrk1), mRNA.
Vrk3 NM_133945 101568 vaccinia related kinase 3
Vsig1 NM_030181 78789 V-set and immunoglobulin domain containing 1
Vsig4 NM_177789 278180 V-set and immunoglobulin domain containing 4 (Vsig4)
Vtcn1 NM_178594 242122 V-set domain containing T cell activation inhibitor 1
Vti1b NM_016800 53612 vesicle transport through interaction with t-SNAREs 1B homolog
Vtn NM_011707 22370 vitronectin
Wap NM_011709 22373 whey acidic protein
Wars2 NM_027462 70560 tryptophanyl tRNA synthetase 2 (mitochondrial)
Wasf1 NM_031877 83767 WASP family 1
Wasf3 NM_145155 245880 WAS protein family, member 3 (Wasf3)
Waspip NM_153138 215280 Wiskott-Aldrich syndrome protein interacting protein
Wbp1 NM_016757 22377 Mus musculus WW domain binding protein 1 (Wbp1), mRNA.
Wbp11 NM_021714 60321 WW domain binding protein 11 (Wbp11)
Wbp2 NM_016852 22378 WW domain binding protein 2
Wbp4 NM_018765 22380 WW domain binding protein 4
Wbp5 NM_011712 22381 Mus musculus WW domain binding protein 5 (Wbp5), mRNA.
Wbp7 NM_029274 75410 WW domain binding protein 7
Wbscr1 NM_033561 22384 Williams-Beuren syndrome chromosome region 1 homolog (human)
Wbscr16 NM_033572 94254 Williams-Beuren syndrome chromosome region 16 homolog (human)
Wbscr17 NM_145218 212996 Williams-Beuren syndrome chromosome region 17 homolog (human)
Wbscr18 NM_025362 66114 Williams-Beuren syndrome chromosome region 18 homolog (human)
Wbscr21 NM_145215 68758 Williams Beuren syndrome chromosome region 21
Wbscr22 NM_025375 66138 Williams Beuren syndrome chromosome region 22
Wbscr27 NM_024479 79565 Williams Beuren syndrome chromosome region 27 (human)
Wbscr5 NM_022964 56743 Williams-Beuren syndrome chromosome region 5 homolog (human)
Wdfy2 NM_175546 268752 WD repeat and FYVE domain containing 2
Wdhd1 NM_172598 218973 WD repeat and HMG-box DNA binding protein 1
Wdr1 NM_011715 22388 WD repeat domain 1
Wdr10 NM_031177 81896 Mus musculus WD repeat domain 10 (Wdr10), mRNA.
Wdr12 NM_021312 57750 WD repeat domain 12 (Wdr12)
Wdr13 NM_026137 73447 WD repeat domain 13
Wdr17 NM_028220 244484 WD repeat domain 17 (Wdr17)
Wdr18 XM_109574 216156 WD repeat domain 18
Wdr20 NM_027614 70948 WD repeat domain 20
Wdr21 NM_030246 73828 WD repeat domain 21 (Wdr21)
Wdr22 NM_177267 320808 WD repeat domain 22
Wdr23 NM_133734 28199 WD repeat domain 23 (Wdr23)
Wdr24 NM_173741 268933 WD repeat domain 24 (Wdr24)
Wdr26 NM_145514 226757 Mus musculus WD repeat domain 26 (Wdr26)
Wdr3 NM_175552 269470 WD repeat domain 3
Wdr31 NM_023597 71354 WD repeat domain 31 (Wdr31)
Wdr32 NM_153167 242418 WD repeat domain 32 (Wdr32).
Wdr34 NM_001008498 71820 WD repeat domain 34
Wdr37 NM_172445 207615 Mus musculus WD repeat domain 37 (Wdr37)
Wdr39 NM_025296 26371 WD repeat domain 39 (Wdr39)
Wdr4 NM_021322 57773 WD repeat domain 4
Wdr40a NM_026893 68970 WD repeat domain 40A (Wdr40a)
Wdr41 NM_172590 218460 WD repeat domain 41
Wdr43 XM_984490 72515 WD repeat domain 43
Wdr44 XM_135805 72404 WD repeat domain 44
Wdr45 NM_172372 54636 Mus musculus WD repeat domain 45 (Wdr45)
Wdr45l NM_025793 66840 Mus musculus Wdr45 like (Wdr45l), mRNA
Wdr46 NM_020603 57315 WD repeat domain 46
Wdr47 NM_181400 99512 WD repeat domain 47 (Wdr47).
Wdr5 NM_080848 140858 Mus musculus WD repeat domain 5 (Wdr5), mRNA.
Wdr53 NM_026898 68980 WD repeat domain 53
Wdr54 NM_023790 75659 Mus musculus WD repeat domain 54 (Wdr54)
Wdr55 NM_026464 67936 WD repeat domain 55
Wdr56 NM_026641 68259 Mus musculus WD repeat domain 56 (Wdr56), mRNA
Wdr57 NM_025645 66585 Mus musculus WD repeat domain 57 (U5 snRNP specific) (Wdr57), mRNA.
Wdr58 NM_001008425 386612 Mus musculus WD repeat domain 58 (Wdr58), mRNA.
Wdr6 NM_031392 83669 WD repeat domain 6
Wdr63 NM_172864 242253 WD repeat domain 63
Wdr67 XM_977478 210544 WD repeat domain 67
Wdr75 NM_028599 73674 WD repeat domain 75
Wdr76 XM_357252 241627 WD repeat domain 76
Wdr79 NM_144824 216853  WD repeat domain 79
Wdr9 AJ292467 93871 WD repeat domain 9
Wdsof1 NM_198606 223499 WD repeats and SOF domain containing 1 (Wdsof1)
Wdsub1 NM_028118 72137 WD repeat, SAM and U-box domain containing 1
Wdtc1 NM_199306 230796 WD and tetratricopeptide repeats 1
Wfdc15 NM_138685 192201 WAP four-disulfide core domain 15
Wfdc5 NM_145369 209232 WAP four-disulfide core domain 5
Whsc1 XM_912506 107823 Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 1 (human)
Whsc2 NM_011914 24116 Mus musculus Wolf-Hirschhorn syndrome candidate 2 (human) (Whsc2).
Wif1 NM_011915 24117 Wnt inhibitory factor 1
Wig1 NM_009517 22401 Mus musculus wild-type p53-induced gene 1 (Wig1)
Wisp1 NM_018865 22402 WNT1 inducible signaling pathway protein 1
Wisp2 NM_016873 22403 WNT1 inducible signaling pathway protein 2
Wnk2 NM_029361 75607 WNK lysine deficient protein kinase 2
Wnk3 XM_909586 279561 WNK lysine deficient protein kinase 3
Wnt1 XM_128048 22408 wingless-related MMTV integration site 1
Wnt10a NM_009518 22409 wingless related MMTV integration site 10a
Wnt10b NM_011718 22410 wingless related MMTV integration site 10b
Wnt11 NM_009519 22411 wingless-related MMTV integration site 11
Wnt16 NM_053116 93735 wingless-related MMTV integration site 16
Wnt2 NM_023653 22413 wingless-related MMTV integration site 2
Wnt2b NM_009520 22414 wingless related MMTV integration site 2b
Wnt3 NM_009521 22415 wingless-related MMTV integration site 3
Wnt3a NM_009522 22416 wingless-related MMTV integration site 3A
Wnt4 NM_009523 22417 wingless-related MMTV integration site 4
Wnt5a NM_009524 22418 wingless-related MMTV integration site 5A
Wnt5b NM_009525 22419 wingless-related MMTV integration site 5B
Wnt6 NM_009526 22420 wingless-related MMTV integration site 6
Wnt7a NM_009527 22421 wingless-related MMTV integration site 7A
Wnt7b NM_009528 22422 wingless-related MMTV integration site 7B
Wnt8a NM_009290 20890 wingless-related MMTV integration site 8A
Wnt8b NM_011720 22423 wingless related MMTV integration site 8b
Wnt9a NM_139298 216795 wingless-type MMTV integration site 9A
Wnt9b NM_011719 22412 wingless-type MMTV integration site 9B
Wrb NM_207301 71446 tryptophan rich basic protein
Wrn NM_011721 22427 Werner syndrome homolog (human)
Wrnip1 NM_030215 78903 Werner helicase interacting protein 1
Wsb1 NM_019653 78889 WD repeat and SOCS box-containing 1
Wsb2 NM_021539 59043 WD repeat and SOCS box-containing 2 (Wsb2)
Wscd2 NM_177292 320916 WSC domain containing 2
Wt1 NM_144783 22431 Wilms tumor homolog
Wtip NM_207212 101543 Mus musculus WT1-interacting protein (Wtip)
Wwox NM_019573 80707 WW domain-containing oxidoreductase
Wwp2 NM_025830 66894 Mus musculus WW domain containing E3 ubiquitin protein ligase 2 (Wwp2), mRNA.
Wwtr1 NM_133784 97064 Mus musculus WW domain containing transcription regulator 1 (Wwtr1)
X99384 NM_013753 27355 cDNA sequence X99384
Xab1 NM_133756 74254 XPA binding protein 1 (Xab1).
Xab2 NM_026156 67439 XPA binding protein 2 (Xab2)
Xbp1 NM_013842 22433 X-box binding protein 1
Xcl1 NM_008510 16963 chemokine (C motif) ligand 1 (Xcl1)
Xcr1 NM_011798 23832 chemokine (C motif) receptor 1
Xdh NM_011723 22436 xanthine dehydrogenase
Xist NR_001463 213742 inactive X specific transcripts
Xkr5 NM_176951 319581 X Kell blood group precursor-related family, member 5
Xlr NM_011725 22441 X-linked lymphocyte-regulated complex (Xlr).
Xlr3a NM_011726 22445 X-linked lymphocyte-regulated 3a (Xlr3a).
Xlr4c NM_183094 72891 X-linked lymphocyte-regulated 4C
XM_355892 XM_355892 69511 XM_355892
Xpc NM_009531 22591 Mus musculus xeroderma pigmentosum, complementation group C (Xpc)
Xpnpep1 NM_133216 170750 Mus musculus X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 1, soluble (Xpnpep1), mRNA.
Xpnpep3 NM_177310 321003 X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 3, putative
Xpo1 NM_134014 103573 exportin 1, CRM1 homolog (yeast)
Xpo6 NM_028816 74204 exportin 6
Xpo7 NM_023045 65246 Mus musculus exportin 7 (Xpo7)
Xpot XM_125902 73192 exportin, tRNA (nuclear export receptor for tRNAs)
Xpr1 NM_011273 19775 xenotropic and polytropic retrovirus receptor 1
Xrcc2 NM_020570 57434 X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2 (Xrcc2)
Xrcc4 NM_028012 108138 Mus musculus X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 4 (Xrcc4)
Xrcc5 NM_009533 22596 X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 5
Xrcc6 NM_010247 14375 X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 6 (Xrcc6).
Xrn2 NM_011917 24128 5-3 exoribonuclease 2
Xtrp3s1 NM_139142 102680 X transporter protein 3 similar 1 gene (Xtrp3s1)
Xylb NM_001033209 102448 xylulokinase homolog (H. influenzae)
Xylt2 NM_145828 217119 xylosyltransferase II
Yaf2 NM_024189 67057 YY1 associated factor 2
Yars NM_134151 107271 tyrosyl-tRNA synthetase
Yars2 NM_198246 70120 tyrosyl-tRNA synthetase 2 (mitochondrial)
Yeats2 NM_001033237 208146 YEATS domain containing 2
Yes1 NM_009535 22612 Yamaguchi sarcoma viral (v-yes) oncogene homolog 1
Yif1a NM_026553 68090 Yip1 interacting factor homolog A (S. cerevisiae)
Yipf1 NM_145550 230584 Yip1 domain family, member 1 (Yipf1)
Yipf2 NM_138303 74766 Yip1 domain family, member 2 (Yipf2)
Yipf3 NM_145353 28064 Mus musculus Yip1 domain family, member 3 (Yipf3).
Yipf6 NM_207633 77929 Yip1 domain family, member 6
Yipf7 NM_023784 75581 Yip1 domain family, member 7
Ykt6 NM_019661 56418 YKT6 homolog (S. Cerevisiae)
Ylpm1 NM_178363 56531 Mus musculus YLP motif containing 1 (Ylpm1), mRNA.
Yme1l1 NM_013771 27377 YME1-like 1 (S. cerevisiae) (Yme1l1).
Ypel5 NM_027166 383295 yippee-like 5 (Drosophila)
Ysg2 NM_011734 22619 Mus musculus yolk sac gene 2 (Ysg2)
Ythdc2 XM_355084 240255 YTH domain containing 2
Ythdf2 NM_145393 213541 YTH domain family 2
Ywhab AF058797 54401 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide
Ywhab NM_018753 54401 Mus musculus tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, beta polypeptide (Ywhab), mRNA.
Ywhae D87663 22627 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, epsilon polypeptide
Ywhae NM_009536 22627 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein epsilon polypeptide
Ywhag NM_018871 22628 3-monooxgenase/tryptophan 5-monooxgenase activation protein, gamma polypeptide
Ywhah D87661 22629 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, eta polypeptide
Ywhaq U57312 22630 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, theta polypeptide
Ywhaz D83037 22631 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide
Ywhaz NM_011740 22631 tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, zeta polypeptide (Ywhaz)
Za20d2 NM_009551 22682 zinc finger, A20 domain containing 2
Za20d3 NM_022985 65098 zinc finger, A20 domain containing 3
Zap70 NM_009539 22637 Mus musculus zeta-chain (TCR) associated protein kinase (Zap70).
Zar1 NM_174877 317755 zygote arrest 1
Zbed3 NM_028106 72114 zinc finger, BED domain containing 3
Zbed4 NM_181412 223773 Mus musculus zinc finger, BED domain containing 4 (Zbed4), mRNA
Zbtb10 XM_979038 229055 zinc finger and BTB domain containing 10
Zbtb12 NM_198886 193736 zinc finger and BTB domain containing 12 (Zbtb12)
Zbtb16 NM_001033324 235320 zinc finger and BTB domain containing 16
Zbtb16 Z47205 235320 zinc finger and BTB domain containing 16
Zbtb17 NM_009541 22642 zinc finger and BTB domain containing 17
Zbtb20 NM_019778 56490 zinc finger and BTB domain containing 20
Zbtb24 NM_153398 268294 Mus musculus zinc finger and BTB domain containing 24 (Zbtb24)
Zbtb26 NM_199025 320633 zinc finger and BTB domain containing 26
Zbtb33 NM_020256 56805 zinc finger and BTB domain containing 33
Zbtb36 NM_145356 207259 Mus musculus zinc finger and BTB domain containing 36 (Zbtb36), mRNA.
Zbtb37 NM_173424 240869 zinc finger and BTB domain containing 37
Zbtb40 NM_198248 230848 Mus musculus zinc finger and BTB domain containing 40 (Zbtb40), mRNA.
Zbtb41 NM_172643 226470 Mus musculus zinc finger and BTB domain containing 41 homolog (Zbtb41)
Zbtb43 NM_001025594 71834 zinc finger and BTB domain containing 43
Zbtb5 NM_173399 230119 zinc finger and BTB domain containing 5
Zbtb7b NM_009565 22724 Vzinc finger and BTB domain containing 7B
Zbtb8 NM_153541 215627 zinc finger and BTB domain containing 8 (Zbtb8)
Zc3h10 NM_134003 103284 zinc finger CCCH type containing 10
Zc3h11a NM_144530 70579 zinc finger CCCH type containing 11A
Zc3h12a NM_153159 230738 zinc finger CCCH type containing 12A
Zc3h3 NM_172121 223642 Mus musculus zinc finger CCCH type containing 3 (Zc3h3), mRNA.
Zc3h5 NM_172569 217331 zinc finger CCCH type containing 5 (Zc3h5)
Zc3h7 NM_145931 106205 Mus musculus zinc finger CCCH type containing 7 (Zc3h7)
Zc3h8 NM_020594 57432 zinc finger CCCH type containing 8
Zc3hav1 NM_028864 78781 zinc finger CCCH type, antiviral 1
Zc3hc1 NM_172735 232679 zinc finger, C3HC type 1
Zcchc12 NM_028325 72693 zinc finger, CCHC domain containing 12
Zcchc17 NM_153160 619605 zinc finger, CCHC domain containing 17
Zcchc5 NM_199468 213436 zinc finger, CCHC domain containing 5
Zcchc7 NM_138590 28027 Mus musculus zinc finger, CCHC domain containing 7 (Zcchc7), mRNA
Zcchc8 NM_027494 70650 Mus musculus zinc finger, CCHC domain containing 8 (Zcchc8), mRNA.
Zcchc9 NM_145453 69085 zinc finger, CCHC domain containing 9 (Zcchc9).
Zcsl3 NM_026992 99349 zinc finger, CSL-type containing 3
Zcwpw1 NM_001005426 381678 zinc finger, CW type with PWWP domain 1
Zdhhc15 NM_175358 108672 zinc finger, DHHC domain containing 15
Zdhhc16 NM_023740 74168 zinc finger, DHHC domain containing 16
Zdhhc19 NM_199309 245308 Mus musculus zinc finger, DHHC domain containing 19 (Zdhhc19), mRNA.
Zdhhc2 NM_178395 70546 zinc finger, DHHC domain containing 2
Zdhhc21 NM_026647 68268 Mus musculus zinc finger, DHHC domain containing 21 (Zdhhc21), mRNA.
Zdhhc24 NM_027476 70605 zinc finger, DHHC domain containing 24
Zdhhc3 NM_026917 69035 Mus musculus zinc finger, DHHC domain containing 3 (Zdhhc3), mRNA.
Zdhhc7 NM_133967 102193 zinc finger, DHHC domain containing 7
Zfa NM_009540 22639 zinc finger protein, autosomal
Zfand1 NM_025512 66361  zinc finger, AN1-type domain 1
Zfhx1a NM_011546 21417 Mus musculus zinc finger homeobox 1a (Zfhx1a), mRNA.
Zfhx1b AK032970 24136 zinc finger homeobox 1b
Zfhx1b NM_015753 24136 Mus musculus zinc finger homeobox 1b (Zfhx1b), mRNA.
Zfhx4 NM_030708 80892 zinc finger homeodomain 4
Zfp1 NM_001037665 22640 zinc finger protein 1
Zfp101 NM_009542 22643 zinc finger protein 101
Zfp105 NM_009544 22646 zinc finger protein 105
Zfp106 NM_011743 20402 zinc finger protein 106
Zfp108 NM_018791 54678 zinc finger protein 108
Zfp109 NM_020262 56869 zinc finger protein 109
Zfp11 NM_172462 22648 Mus musculus zinc finger protein 11 (Zfp11), mRNA.
Zfp110 NM_022981 65020 Mus musculus zinc finger protein 110 (Zfp110)
Zfp111 NM_019940 56707 zinc finger protein 111 (Zfp111)
Zfp113 NM_019747 56314 zinc finger protein 113
Zfp114 NM_001029933 232966 zinc finger protein 114
Zfp13 NM_011747 22654 Mus musculus zinc finger protein 13 (Zfp13)
Zfp131 NM_028245 72465 zinc finger protein 131 (Zfp131)
Zfp142 NM_029888 77264 zinc finger protein 142
Zfp160 NM_145483 224585 zinc finger protein 160
Zfp161 NM_009547 22666 zinc finger protein 161
Zfp162 NM_011750 22668 splicing factor 1 (Sf1)
Zfp179 NM_009548 22671 zinc finger protein 179
Zfp180 NM_172483 210135 zinc finger protein 180 (Zfp180)
Zfp182 NM_001013387 319535 zinc finger protein 182
Zfp184 NM_183014 193452 zinc finger protein 184 (Kruppel-like)
Zfp185 NM_009549 22673 zinc finger protein 185
Zfp189 NM_145547 230162 zinc finger protein 189 (Zfp189)
Zfp191 NM_021559 59057 zinc finger protein 191
Zfp192 NM_139141 93681 zinc finger protein 192
Zfp2 NM_178447 22678 Mus musculus zinc finger protein 2 (Zfp2)
Zfp202 NM_030713 80902 zinc finger protein 202
Zfp206 NM_001033425 332221 zinc finger protein 206
Zfp207 NM_011751 22680 zinc finger protein 207
Zfp212 NM_145576 232784 Mus musculus Zinc finger protein 212 (Zfp212)
Zfp217 NM_001033299 228913 zinc finger protein 217
Zfp219 NM_027248 69890 zinc finger protein 219
Zfp235 NM_019941 56525 zinc finger protein 235
Zfp236 XM_484752 329002 zinc finger protein 236
Zfp238 NM_013915 30928 zinc finger protein 238
Zfp239 NM_001001792 22685 zinc finger protein 239 (Zfp239), transcript variant 1
Zfp248 NM_028335 72720 Mus musculus zinc finger protein 248 (Zfp248), mRNA.
Zfp259 NM_011752 22687 Mus musculus zinc finger protein 259 (Zfp259)
Zfp263 NM_148924 74120 zinc finger protein 263
Zfp27 NM_011754 22689 Mus musculus zinc finger protein 27 (Zfp27)
Zfp276 NM_020497 57247 zinc finger protein (C2H2 type) 276
Zfp277 NM_178845 246196 Mus musculus zinc finger protein 277 (Zfp277)
Zfp28 NM_175247 22690 Mus musculus zinc finger protein 28 (Zfp28)
Zfp281 NM_177643 226442 Mus musculus zinc finger protein 281 (Zfp281)
Zfp287 NM_133208 170740 zinc finger protein 287
Zfp29 NM_009553 22691 zinc finger and SCAN domain containing 2
Zfp294 XM_128374 78913 zinc finger protein 294
Zfp295 NM_175428 114565 zinc finger protein 295
Zfp296 NM_022409 63872 Mus musculus zinc finger protein 296 (Zfp296), mRNA.
Zfp297 NM_020625 81630 zinc finger protein 297
Zfp30 NM_013705 22693 Mus musculus zinc finger protein 30 (Zfp30)
Zfp306 NM_023685 72739 zinc finger protein 306 (Zfp306)
Zfp31 NM_177758 269585 zinc finger protein 31
Zfp313 NM_030743 81018 Mus musculus zinc finger protein 313 (Zfp313)
Zfp316 NM_017467 54201 zinc finger protein 316
Zfp318 NM_207671 57908 zinc finger protein 318 (Zfp318), transcript variant 1
Zfp319 NM_024467 79233 zinc finger protein 319
Zfp322a NM_172586 218100 zinc finger protein 322a (Zfp322a)
Zfp324 NM_178732 243834 zinc finger protein 324
Zfp326 NM_018759 54367 Mus musculus zinc finger protein 326 (Zfp326), mRNA.
Zfp330 NM_145600 30932 Mus musculus zinc finger protein 330 (Zfp330)
Zfp334 NM_178411 228876 zinc finger protein 334 (Zfp334)
Zfp336 NM_028986 74533 zinc finger protein 336 (Zfp336)
Zfp341 NM_199304 228807 Mus musculus zinc finger protein 341 (Zfp341), mRNA.
Zfp346 NM_012017 26919 zinc finger protein 346
Zfp35 NM_011755 22694 zinc finger protein 35
Zfp354a NM_009329 21408 zinc finger protein 354A
Zfp354c NM_013922 30944 Mus musculus zinc finger protein 354C (Zfp354c), mRNA.
Zfp358 NM_080461 140482 zinc finger protein 358
Zfp36 NM_011756 22695 zinc finger protein 36
Zfp365 NM_178679 216049 zinc finger protein 365
Zfp366 NM_001004149 238803 zinc finger protein 366
Zfp367 NM_175494 238673 zinc finger protein 367
Zfp36l1 NM_007564 12192 Mus musculus zinc finger protein 36, C3H type-like 1 (Zfp36l1)
Zfp383 XM_001003466 73729 zinc finger protein 383
Zfp385 NM_013866 29813 zinc finger protein 385 (Zfp385)
Zfp386 NM_001004066 56220 zinc finger protein 386 (Kruppel-like) (Zfp386), transcript variant 1.
Zfp39 NM_011758 22698 zinc finger protein 39
Zfp393 NM_029416 75753 zinc finger protein 393
Zfp397 NM_027007 69256 zinc finger protein 397
Zfp407 XM_991500 240476 zinc finger protein 407
Zfp41 NM_011759 22701 zinc finger protein 41
Zfp410 NM_144833 52708   zinc finger protein 410
Zfp414 NM_026712 328801 zinc finger protein 414
Zfp42 NM_009556 22702 zinc finger protein 42
Zfp422 NM_026057 67255 zinc finger protein 422 (Zfp422)
Zfp423 NM_033327 94187 zinc finger protein 423
Zfp426 NM_146221 235028 zinc finger protein 426 (Zfp426)
Zfp444 NM_028316 72667 zinc finger protein 444
Zfp445 NM_173364 235682 zinc finger protein 445
Zfp449 NM_030139 78619 Mus musculus zinc finger protein 449 (Zfp449), mRNA.
Zfp451 NM_133817 98403 Mus musculus zinc finger protein 451 (Zfp451), mRNA.
Zfp454 NM_172794 237758 zinc finger protein 454
Zfp455 NM_183156 218311 zinc finger protein 455
Zfp458 NM_001001152 238690 zinc finger protein 458
Zfp46 NM_009557 22704 zinc finger protein 46
Zfp472 NM_153063 224691 zinc finger protein 472
Zfp473 NM_178734 243963 Mus musculus zinc finger protein 473 (Zfp473), mRNA.
Zfp496 NM_172941 268417 zinc finger protein 496
Zfp50 NM_028356 109929 zinc finger and BTB domain containing 25
Zfp503 AK046771 218820 zinc finger protein 503
Zfp511 XM_916730 69752 zinc finger protein 511
Zfp512 NM_172993 269639 zinc finger protein 512
Zfp513 NM_175311 101023 zinc finger protein 513
Zfp518 XM_894273 72672 zinc finger protein 518
Zfp52 NM_144515 22710 zinc finger protein 52 (Zfp52)
Zfp521 NM_145492 225207  zinc finger protein 521
Zfp523 NM_172617 224656 Mus musculus zinc finger protein 523 (Zfp523), mRNA.
Zfp524 NM_025324 66056 Mus musculus zinc finger protein 524 (Zfp524).
Zfp536 NM_172385 243937 zinc finger protein 536 (Zfp536)
Zfp537 NM_172298 243931 Mus musculus zinc finger protein 537 (Zfp537)
Zfp54 NM_011760 22712 zinc finger protein 54
Zfp566 NM_152814 72556 zinc finger protein 566 (Zfp566)
Zfp57 NM_009559 22715 zinc finger protein 57
Zfp574 NM_175477 232976 zinc finger protein 574
Zfp583 NM_001033249 213011 zinc finger protein 583
Zfp59 NM_011762 22717 zinc finger protein 59
Zfp592 NM_178707 233410 zinc finger protein 592
Zfp598 NM_183149 213753 zinc finger protein 598
Zfp60 NM_029531 22718 zinc finger protein 60
Zfp606 NM_026112 67370 Mus musculus zinc finger protein 606 (Zfp606), mRNA.
Zfp609 NM_172536 214812 zinc finger protein 609
Zfp61 NM_009561 22719 zinc finger protein 61 (Zfp61).
Zfp612 NM_175480 234725 zinc finger protein 612 (Zfp612)
Zfp62 NM_009562 22720 zinc finger protein 62 (Zfp62)
Zfp622 NM_144523 52521 zinc finger protein 622 (Zfp622)
Zfp623 NM_030199 78834 Mus musculus zinc finger protein 623 (Zfp623), mRNA.
Zfp629 NM_177226 320683 zinc finger protein 629
Zfp637 NM_177684 232337 zinc finger protein 637 (Zfp637)
Zfp639 NM_144519 67778 zinc finger protein 639 (Zfp639)
Zfp64 NM_009564 22722 Mus musculus zinc finger protein 64 (Zfp64)
Zfp647 NM_172817 239546 Mus musculus zinc finger protein 647 (Zfp647), mRNA.
Zfp654 NM_028059 72020 zinc finger protein 654
Zfp655 NM_028298 72611 Mus musculus zinc finger protein 655 (Zfp655), mRNA.
Zfp661 NM_028141 72180 zinc finger protein 661
Zfp664 XM_355639 269704 zinc finger protein 664
Zfp672 NM_178761 319475 Mus musculus zinc finger protein 672 (Zfp672), mRNA.
Zfp687 NM_030074 78266 Mus musculus zinc finger protein 687 (Zfp687), mRNA
Zfp688 NM_026999 69234 zinc finger protein 688 (Zfp688)
Zfp689 NM_175163 71131 Mus musculus zinc finger protein 689 (Zfp689)
Zfp69 NM_001005788 381549 Mus musculus zinc finger protein 69 (Zfp69), mRNA.
Zfp691 NM_183140 195522 zinc finger protein 691
Zfp692 NM_182996 103836 zinc finger protein 692 (Zfp692)
Zfp694 XM_622104 210162 zinc finger protein 694
Zfp7 NM_145916 223669 zinc finger protein 7 (Zfp7).
Zfp707 XM_128010 69020 zinc finger protein 707
Zfp719 XM_916942 210105 zinc finger protein 719
Zfp74 NM_178384 72723 zinc finger protein 74
Zfp786 NM_177882 330301 zinc finger protein 786
Zfp804a XM_993961 241514 zinc finger protein 804A
Zfp84 NM_023750 74352 zinc finger protein 84
Zfp85-rs1 NM_001001130 22746 Mus musculus zinc finger protein 85, related sequence 1 (Zfp85-rs1), mRNA.
Zfp87 NM_133228 170763 zinc finger protein 87
Zfp9 NM_011763 22750 zinc finger protein 9
Zfp90 NM_011764 22751 zinc finger protein 90
Zfp91 NM_053009 109910 zinc finger protein 91
Zfp92 NM_009566 22754 zinc finger protein 92
Zfp94 NM_009568 22756 zinc finger protein 94 (Zfp94).
Zfp95 NM_016683 22757 zinc finger protein 95
Zfp96 NM_016684 22758 zinc finger protein 96 (Zfp96)
Zfp98 NM_145819 109889 Mus musculus zinc finger protein 98 (Zfp98), transcript variant MZF-2A
Zfpl1 NM_024231 81909 zinc finger like protein 1 (Zfpl1)
Zfpn1a5 NM_175115 67143 Mus musculus zinc finger protein, subfamily 1A, 5 (Zfpn1a5), mRNA.
Zfyve19 NM_028054 72008 Mus musculus zinc finger, FYVE domain containing 19 (Zfyve19), mRNA
Zfyve20 NM_030081 78287 Mus musculus zinc finger, FYVE domain containing 20 (Zfyve20), mRNA.
Zfyve27 NM_177319 319740 zinc finger, FYVE domain containing 27 (Zfyve27)
Zfyve9 XM_916173 230597 zinc finger, FYVE domain containing 9
Zgpat NM_144894 229007 zinc finger, CCCH-type with G patch domain
Zhx1 NM_009572 22770 zinc fingers and homeoboxes protein 1 (Zhx1)
Zhx2 NM_199449 387609 zinc fingers and homeoboxes protein 2 (Zhx2)
Zic1 NM_009573 22771 zinc finger protein of the cerebellum 1
Zic3 NM_009575 22773 zinc finger protein of the cerebellum 3
Zik1 NM_009577 22775 zinc finger protein interacting with K protein 1 (Zik1), mRNA
Zim1 NM_011769 22776 zinc finger, imprinted 1
Zipro1 NM_011757 22697 zinc finger proliferation 1
Zmat2 NM_025594 66492 zinc finger, matrin type 2
Zmat5 NM_026015 67178 zinc finger, matrin type 5
Zmpste24 NM_172700 230709 zinc metallopeptidase, STE24 homolog (S. cerevisiae)
Zmym2 NM_029498 76007 zinc finger, MYM-type 2
Zmym3 NM_019831 56364 zinc finger, MYM-type 3
Zmynd10 NM_053253 114602 Mus musculus zinc finger, MYND domain containing 10 (Zmynd10), mRNA.
Zmynd11 NM_144516 66505 zinc finger, MYND domain containing 11 (Zmynd11).
Zmynd19 NM_026021 67187 zinc finger, MYND domain containing 19
Znhit1 NM_027318 70103 zinc finger, HIT domain containing 1 (Znhit1)
Znrd1 NM_023162 66136 zinc ribbon domain containing, 1
Znrf3 XM_893176 407821 zinc and ring finger 3
Zpbp2 NM_199419 69376 zona pellucida binding protein 2
Zpld1 NM_178720 239852 zona pellucida like domain containing 1
Zranb1 NM_207302 360216 zinc finger, RAN-binding domain containing 1 (Zranb1)
Zswim1 NM_028028 71971 Mus musculus zinc finger, SWIM domain containing 1 (Zswim1)
Zswim3 NM_178375 67538 zinc finger, SWIM domain containing 3 (Zswim3).
Zubr1 XM_980597 69116 zinc finger, UBR1 type 1
Zw10 NM_012039 26951 ZW10 homolog (Drosophila), centromere/kinetochore protein (Zw10).
Zyx NM_011777 22793 zyxin
Zzef1 XM_111053 195018 zinc finger, ZZ-type with EF hand domain 1
Zzz3 NM_198416 108946 zinc finger, ZZ domain containing 3